Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

188 24 24 IŞLEM:TAMAM! ALO24 PAMUKBANK 68. Yıl; Sayı: 24038 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus Nadi Borsa, faiz, döviz, kredi, kredi kartları konusunda bilgiyi Alo24'ten alın.^ Bir tetefonla işlem tamamlayın.^ 188 24 24 İstanbul 1500 TL <KDVdaha> 26 Temmuz 1991 Cuma Turizm / 3. Sayfada Sinema / 6. Sayfada Spor / 1 4 Sayfada Eğitim / Aıfca Özbekve Kazaklar Beyazıtta İriandalı Kız TV2tle Cüneyfin veda günü Ustün zekâlılar Yakacık'a! Sözleşmeli Yılmaz^n seçim hesafoı personel Uç tarih Kasım 91, HCTnnmı Ekonomik hedef, sırada Mayıs 92, Eylül 92 siyasal yarar, hukuksal gereklilik Fransız reklamcı, seçim stratejisini'ANAP'ıdeğil Yılmaz'ı öne çıkarmak' olarak belirledi ANKARA Son zamanlarda Türkiye'de en gerçek mutluluk, gazeteci için olduğu kadar, okur için de somut bir "erken seçim" haberi yazmak ve okumak oldu. Dün bir ara gorüşme olanağı bulduğumuz Başbakan Mesut Yılmaz, bu mutluluğu bizlere tattırdı. Başbakan'ın verdiği bilgilere göre "Seçim hanrlıgı başladı. Üç tarih ve uç olçut uzerinde çalışmalar yapılıyor. 5 aguslos pazartesi gunu toplanacak olan bir komisyon, bu çerçevedeki hazırlıklannıa> sonuna dek tamamlayıp en uygun tarih ve ortamı Basbakanlık'a sunacak." Ote yandan ANAP'ın seçim AHMETTAN kampanyasının muteahhıthğini şirketinin bu kararı almasında ANAP hukumeti, bu uç ayrı Karşılıksız para basımının ise erken seçim tarihini uç ayrı öl enflasyonu Cumhurbaşkanı us tlenen Fransız reklamcı Segu rol oynadı. ise seçim stratejisini Komisyon, Başbakan'dan al çüte göre inceletiyor. Ozal'ın dediği gibi üç rakamlı ela "ANAP'ı değil, Mesul Yılmaz'ı dığırruz bilgilere göre çabşmalaBunlar, "ekonomik zorunlu hale getirmesi söz konusu. Ekoöne çıkarmak" olarak belirledi. rını uç tarih uzerinde ve üç ayrı luk", "hukuksal gereklilik" ve nomideki zaten bozuk olan denBaşbakan Yılmaz, bu konu ölçüte göre yürutecek. "siyasal yarar" olarak belir geleri aşırı zorlamadan seçim daki bilgüeri de dogruladı. Bu çerçevede, yapılacak çalış tiliyor. ekonomisi uygulamak için heönceki gün açıklanan bir ka malar bir "ara seçim" yapılma 1) "Ekonomik Zorunluluk": sap edilen tarih en geç kasım ayı muoyu yoklamasında, ANAP' olasılığını içermeyecek. Tarih Ücret ve maaşlara yapılan yuk sonu. Özetle, ekonomik ölçüte m, SHP ve DYP'nin arkasından olarak gündemde uç ayrı sek oranlı zamların kamuoyun gore hukumetin önunde dört yüzde 13.6 oy ile üçuncü parti "dönem" öngöruluyor. da yaratacağı ferahlığın suresi aylık bir sure var. olması, buna karşılık, YılmazBunlar geç sonbahar (Kasım çok kısa. Çunkü kaynağın bu2) "Hukuksal Gereklilik": Se ÖZAL, YILMAZ'A ın çözüm getireceğine inananla 91), erken ilkbahar (Mayıs 92), lunmayışı, karşılıksız para bası çim tarihinin açıklanması ile se SOĞUK DAVRANDI nn yuzde 32.9 olması, Fransız erken sonbahar (Eylül 92). mını zorunlu kıhyor. çimin yapılma suresi arasında 15. Sayfada Sıyasi Partiler Yasası'na ve öteki mevzuata göre en erken 55 gunluk bir sure geçmesi gerek. Ancak, daha önce Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda yaptığı bir uyanda bu 55 gunluk surenin yeterli olmadığı belirtilmiştı. Bu durumda seçim takviminde iki ayı aşan bir zaman aralığı gerekli. Eylulde açılacak olan TBMM'den, seçim kararı çıkarmadan önce, anayasada yapılması planlanan değişiklikler için ise belli bir süre gerekiyor. Bu süre zarfında, muhalefet partileri ile milletvekili sayısı, seçme ve seçilme yaşının düşu(Arkası Sa. 15, Su. 4'de) Düş kırıklıgı Sözleşmeli personele yapılacak zam oranının yüzde 25'i geçmeyeceğine ilişkin karar ve maaş farklılığım memurlar lehine değiştirme yönüne gidilmesi, sözleşmeli personelde düş kırıklığına yol açtı. Anayasa Mahkemesi'nin, kararnamenin iptaline ilişkin gerekçeli kararının gelecek hafta açıklanması bekleniyor. gerekçeli karannın gelecek hafta açıklanması bekleniyor. ANAP iktidarlannın, işçi ve memur statusune karşı, daha guvencesiz, ancak parasal açıdan daha çok tatmin edici bir istihdam biçimi olarak geliştirdiği sözleşmeli personel, bürokrasideki maaş skalasını altüst ettiğine ilişkin eleştiriler nedeniyle eski çekiciliğiıü yitirmeye baş(Arkan Sa. 15, Sü. 5><U) SHP3. OLAGANKURULE4YI YARIN Inönü Bavkal ne konııştu? ANKARA (Cumhuriyet BiıInönü Kararınız nedir, anlatın. rosu) SHP Genel Başkanı Erdal Inönü ile eski Genel SekreB a y k a l Biz uzlaşmadan ter Deniz Baykal yaklaşık 10 ay yanayız. sonra ilk kez bir araya geldi. Inönü Hangi hususta Baykal'ın TBMM'deki odasında lnönu'yu ziyareti oldukça uzlaşma istiyorsunuz? gergin bir havada geçti. SağlaB a y k a l Siz önce uzlaşmayı nan bilgilere göre 15 dakika kakabul edin sonra fikirlerimizi dar süren göruşmede diyalog söyleyebilirim. şoyle gelişti: tnönü Sözlü INÖNÜ Zamanı geldi, son kararınız ve geldiğiniz aşama söylemiyorsunuz, yazıh verin. nedir? Lutfen anlatın. B a y k a l Uzlaşma çağrılanmızı BAYKAL Biz uzlaşmadan hâlâ anlamış değilsiniz. yanayız, uzlaşma istiyoruz. t n ö n ö Benim kanaatime göre tNÖNÜ Hangi hususta uzlaşma istiyorsunuz, bana siz de anlamış değilsiniz. anlatın. BAYKAL Siz önce uzlaş cenizi söylemiyorsunuz, o hal göre siz de anlamış değilsiniz. tNÖNÜ Adaylığınızı ne mayı kabul edin. Ben ondan de yazıh olarak verin. Aksi halde huzurumda bunları zaman açıklayacaksınız? sonra fikirlerimizi söyleye BAYKAL Görüluyor ki anlatma imkânı varken anlatmıBAYKAL Onu henüz kabilirim. uzlaşma çağrüanmızı hâlâ anla yorsunuz. Ben sizi dinlemeye rarlaştırmış değilim, düşüINÖNU Madem sözlü ola mıs değilsiniz. hazırun. nüyorum. rak uzlaşma hakkındaki duşünINÖNÜ Benim kanaatime BAYKAL (Yanıtvermiyor) INÖNÜ Peki o halde duşunun. BAYKAL Geçen kurultayda aldığınız oy oranı yüzde 55 ıdi. Partinin yüzde 45'inin karşı olduğu bir genel başkan ve yonetimin başanh olması mumkun değildir. tNÖNÜ Benim aldığım yüzde 55 oy oranı demokrasilerde size göre bir mana ifade etmiyorsa mesele yoktur. Ancak tüm demokratik memleketlerde bu gibi oranlar her zaman olmuştur. Daha dün ANAP kongresinde alınan oy oranı yüzde49 ile yüzde 5l'dir. ABD Cumhurbaşkanı tüm haJkın yüzde 54'ünün katıumıyla yapılan seçimlerde aldığı yüzde 28 oy ile bu görevini sürduruyor. BAYKAL: UZLASAMADIK tşSendika Servisi Sayılan 250 bini bulan sözleşmeli personel statusünde çalışan kamu görevlilerinin kaderi, Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ile Maliye ve Gümruk Bakanı Adnan Kahveci'nin elinde. Sözleşmeli personele yapılacak zam oranının yüzde 25'i geçmemesi hedefleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin, sözleşmeli personel kararnamesinin iptaline ilişkin ZAMLAR NASIL KARŞILANACAK? Hükümette çare arayışı BİLAL ÇETİN ANKARA Hükümet ve ekonomi burokrasisi Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın önceki gun yaptığı "hiperenflasyon" uyarısmı tartışıyor. Maaş ve ücret artışlannın getireceği finansman yukunun KIT vrünlerıne zam yaparak karşılanabilmesinın olanaksızlığını dıle getıren bazı kurmaylar, "hnL.imPtin ekonomide olmayan kaynaklan harcamaya yoneldiği" goruşunü taşıyor. Cumhurbaşkanı Turlardaki bekleyişleri olumsuz yönde etkileyeceği kaydediliyor. Ucret ve maaş artışlannın getireceği fınansman yükünü karşılayabilme konusunda hükümetin önünde Uç temel seçenek 0Tdugu"b^Hrtüiyo'r.Verilen bügi^ JS ^ r d e ) (Arkasl 11^^^^^ M U H A L E F E T : ÖZAL DACVAMI X/ICOc M E S S BAŞKANI ÎŞADAMfiîVRI: RÜZGÂR EKEN FIRTINA BİÇER X 4 Sayfada LAFLA İNÖNÜ: DEĞİŞÎM OLMAZ 5.Sayfada gut özal'ın önceki gunkü ko SENDİKACILAR ATEŞ nuşmasının ise iç ve dış piyasa PÜSKÜRÜYOR Ekonomide ANADOLU LİSELERİ Kayıtta kimlik kartı yeterli Anadolu liselerinin asil listelerinde adı bulunan, ancak sınav sonuç belgesi ellerine ulaşmamış olan öğrencilerin Anadolu lisesi kimlik kartı ya da başka bir kimlik kartı ile kayıt olabileceği açıklandı. tstanbul Haber Servisi Anadolu liselerini kazanan öğrencilerin kayıtları, sınav sonuç belgesi olmadan da yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖDYM), Anadolu liselerinin asil listelerinde adı bulunan, ancak sınav sonuç belgesi ellerine ulaşmamış olan öğrencilerin, Anadolu lisesi kimlik kartı ya da başka bir kimlik kartı ile kaydolabileceği açıklandı. Anadolu liselerine asil liste kayıtları 22 temmuzda başladı. Ancak sınav sonuç belgelerinin birçok veliye ulaşmaması, kayıtlarda sorun yarattı. 22 temmuz tarihinden bu yana, 72 kontenjanlı Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde 15, 36 kontenjanlı Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde 12, 105 kontenjanlı Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi'nde 14 öğrenci kaydedilebildi. Sınav sonuç belgeleri gelmeyen öğrencilerin annebabalan, 'çocuklannın ortada kalacağı' korkusunu yaşarken, kızgınlıklarını, "Çocuklanmızın Anadolu liselerini kazanmalanndan dnydnğumuz sevinç kursagımızda kaldı. Postadaki gecikme yuzunden çocuklanmızın geleceği ile oynanıyor. Bu, buyuk bir sorumsuzİuktur. Bu önemli soruna bir an once çozüm bulunmasuu istiyoruz" sözleriyle dile getirdiler. Çok sayıda veli de çocuklarımn sınav sonuç belgelerini almak uzere Ankara'ya gidiyor. Öte yandan, postada herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını, gönderilen pek çok belgenin 'kodlama hatası' nedeniyle merkeze geri geldiğini belirten ÖDYM yetkilileri, dun bu konuda yaptıkları toplantı sonunda, sınav sonuç belgesi olmayan öğrencilerin Anadolu lisesi kimlik kartı ya da başka herhangi bir kimlik kartı ile kayıt olabileceklerini belirttiler. ÖDYM yetkilileri, "Veliler, çocuklannı kaydettirdikten sonra en kısa sure içinde, ellerine ulaşan >a da ÖDYM'je gelerek ornegini aldıklan sınav sonuç belgelerini kayıt \aptırdıkları okul mudurluklerine teslim edecekler" dediler. Bazı Anadolu liseleri yöneticileri, öğrencilerin diplomaları alınmadan kayıt yapılması ha(Arkası Sa. 15, Sü. 4'de) Ege ve Akdeniz kıyılannı saran betonlaşma Marmara kıyılarında. tstanbul'a 50 kilometre uzaklıktaki kooperaüf çarpık yapüaşmanın tipik bir orneği (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) Marmara'da beton sefası Rektörün feryadı: Hastalara bakaımyoruz REMZİ GÖKDAĞ Plansız ve çarpık yapılaşma artık kıyılarımızm ayrılmaz bir parçası oldu. Istanbul'un yağmalanmasından sonra Ege ve Akdeniz kıyılanyla birlikte Marmara kıyılannın sevimsiz yüzü iyice ortaya çıktı. Istanbul'dan Tekirdağ'a uzanan yol boyunca, değil kıyılarda, tepelerde bile boş alan kalmadı. Yaİclaşık 130 kilometrelik hat boyunca E5 karayolunun iki yanında yapsatçı muteahhitler ve kooperatiflerin yaptığı yazbklann sayısının 50 bini bulduğu belirtih'yor. Ancak, bunların en az dörtte biri ya alıcı ya da sahipleri tarafmdan satılık olarak bekliyor. Bu yazlıkların fıyatları 50 milyondan başlayarak havuzlu ve triplex olanlar da 700 milyona kadar çıkabiliyor. Altyapısız bir şekilde kıyılan saran betonlaşmanın tipik bir örneği, Istanbul'a (Arkası Sa. 15, Sü. 4'de) İstanbul Üniversitesi Rektörü Demiroğlu, hastanelerde personel azlığı nedeniyle iyi hizmet verilemediğini söyledi. Demiroğlu, "3 yatağa 1 hemşirenin düşmesi gerekiyor, ama bir hastabakıcı ya düşer ya düşmez. Hasta sahibi sedye taşıyor. Adam yok, doktor mu taşısın" dedi. TAYFUN GÖNÜLLÜ İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak 11 yılı geride bırakan , , Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu, Ça b i z d e 8 y a t a ğ a bir h e m ş i r e dÜŞÜyor. 10 y a t a ğ a pa ile Cerrahpaşa Tıp Fakultep ' l e r i n d e " •••• yokiugundan kültelerinde kötü öğrenci yetiştirildiği fıkrine katümadığını belirten Demiroğlu, İstanbul Üniversitesi'nin bölunmesine karşı „ , olduğunu söyledi. Demiroğlu'na yönelttiğimiz sorular ve yağ mtian şoyle: çahşüdığım söyledi. Kendi fa sıntısı çok fazla, personel sıkıntımız var. Sağhk Bakanhğı'nın standartlanna göre 3 yatağa bir hemşirenin düşmesi gerekiyor, ama bizde 8 yatağa bir hemşire düşüyor. 10 yatağa bir hasta bakıcı düşer ya da düşmez. Bütçede verilen rakamlar komiktir. Mesela bir yatağa yenelerinde durum nedir? DEMtROCLU Bütçe kı mek dahil#7 bin lira veriliyor. Bu olumsuzluklar hizmete nasıl yansıyor? DEMİROĞLU Bunlann sonucu gazetelerde de çıkıyor. Hasta sahibi sedye taşıyor. Adam yok, doktor mu taşısın? Hastaya bakacak kimse yok, hastanın ailesinden biri refakatçi olarak kalıyor. Bu durumu ten(Arkatt Sa. 15, Su. 5'de) Cumhurbaşkanı ile Başbakan... A.NKARA ANAP'ın ve Yılmaz hükü konuşabilir, ama biz de yürür gideriz; zira metinin önde gelen üyelerınden birine dün "sorumlu" olan o değil, hükümettir. Dün bir ara görüşme fırsatını bulduğumuz şu soruyu yönelttik: "Bu iş böyle nasıl gidecek? İşçiye çok zam Başbakan Mesut Yılmaz'ın da bu havada olverdiniz diye kuplere bindi Cumhurbaşkanı. duğu söylenebilir. Manevi liderinizi kızdırıyorsunuz." Cumhurbaşkanı'nın Malatya konuşmasından rahatsız olmuş muydu Başbakan? Yanrt ilginçti: Belli etmek ıstemiyordu, ama kuşkusuz ra"Adı üstünde, o 'manevi lider'. Bizim yaptığımız işlerse maddi..." hatsızdı. Fakat kamuoyu önünde Çankaya Ve bu karşılığı verirken havası şuydu: O (Arkası Sa. 15, Su. l'de) HASAN CEMAL • Saddam saldıramaz KYB hderi Celal Talabani "Irak'ın bu aşamada bıze saldıracağım sanmıyorum" dedi. 8. Sayfada • Sınıf savaşına son Sovyetler Birliği itirafları Paul Mazursky'nin Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Merkez 'Alışveriş Manzaraları' adlı Komıte toplatısında konuştu. 9. Sayfada • Migros Şişli'de Migros'un ikinci hiper fılmi Woody Allen, Bette ^ ^ B \ J. marketı, Şişli'de hizmete giriyor. Ekonomide Midler ve Bill Irmn'/' bir ^^H^V araya getiriyor. 7. Sayfada V / İ • BCCI'nın klrli çamaşırları Uyuşturucu • Boru hattı açılsın KerkukYumurtalık madde kaçakçılığında elde edilen 'kara para' petrol hattımn açılması yönundeki istek, Ingilız bankasında aklandı. Ekonomide Ankara tarafmdan ABD'ye iletildi. 8. Sayfada • İzmir'de Schumacher kuyruğu Yarınki • ABD'den Irak'a yeni fırsat Bağdat'a jübile maçı biletlennı almak ıçın Izmırliler nukleer tesislerle ilgili aynntılı bilgileri yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Sporda sunması için verilen süre dün doldu. 8. Sayfada • Köprüyü bırak, arabalıya bak Boğaziçi • ABD yanıt bekliyor ABD, Kıbns için Köprüsü onarıma alınırken SirkeciHarem Ankara ve Atına'danyanıt bekliyor. 8. Sayfada hattında ring seferleri başlayacak. Arka Sayfada • Tarihsel serüven Başrollerini Michael Caine ve ömer Şerif'in oynadığı 'Son Vadi' adlı fllm, Starl'de saat 23.25'te. 6. Sayfada • 'Evlilik yorgunu'nun % İSTANBUL FESTJVAÜ Sanata savaş darbesi Yabancı sanatçılara dolar bazında ödeme yapmak durumunda olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı yöneticilerinin, Körfez kriziyle dövizin tırmanması sonucu zorlandıkları açıklandı. Festivale mali kaynak bulunursa, Jessye Norman, Jose Carreras ve Luciano Pavarotti gibi ses sanatçıları, ünlü rock toplulukları ve orkestralar çağrılacak. ArtuSayfMla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog