Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

25 TEMMUZ 1991 Sıddık Bilgin davası • KIRttKALE (ANKA) öğretmen Sıddık Bilgin'i işkenceyle öldürdüğü mahkemece kabul edilen, ancak memur olduğu için yargılanması durdurulan Yüzbaşı Ali Şahin hakkindaki karar bozuldu. Bilgin'in avukatlannca Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz yerinde bulunarak, öğretmen Bilgin'in ölümünden sanık olanların 'kasti adam öldürmek' suçundan yargılanmasına devam edilmesi istendi. Kınkkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rıdvan Altun ve üyeler Nazmi Hirfanoğlu ile H. Atıf Erten tarafından 21.6.1991 tarihinde alınan kararda, yargılamanın durdurulmasına esas oluşturan Memurin Muhakematı Yasası'nda adam öldürmek veya adam öldürmeye teşebbüs suçlarının yasada hariç tutulduğu belirtildi. HABEKLEK CUMHURIYET/5 YAZIYOfl İnönü'den istek Parti vîtrînini yenîle Uzlaşma Formülünün İçi Dışı... İNÖNÜGÜRKAN BULUŞMASI OLUMLU İnönüGürkan bulüşması, açıklamalarda bazı farkhlıklar olmasına karşın "olumlu" olarak nitelendirildi. Liste çalışmaları yapan genel başkana, "Dinamik bir genel merkez için yeni isimler konusunda dolaylı talepler geliyor. PM'de atak ve vitrine dönük isimler isteniyor. daş takımımız PM de çoğunluğu saglarsa kurultayda, o zaman PM'de, gnıbun lideri olan Saym Baykal'ın da genel başkan olması gerek. Ama beni genel başkan yapacaksamz, o zaman PM'de Sayın Baykal'a bagu bir arkadaş grubu çoğunlukta olmamalı" diye konuştu. tnönü, partiyi iktidara kendilerinin götüreceğine inandığını da sözlerine ekledi. Bu arada Baykal'ın adaylık açıklamasınm "gecikmesi", İnönü kesiminde "aday olmayabilir" yorumlanna da neden oluyor. Bu kesim, "Kurultayda parti içi miicadeleye son vennek için aday olmuyorum. Sizi kaderinizle baş başa bırakıyonım" gibi bir söylemle kurultaya çıkabilecek Baykal'ın, partiyi yeniden bir iç mücadeleye sürükleyebileceğinden endişe duyuyor. tnönü'yü destekleyenlerde bu aşamada oluşan düşünceler şöyle: "Baykal'ın aday ohnamaa sorun çıkarabilir. Ancak ber halükârda Baykal yine bitmiş demektir. Eger aday olmazsa üderlik vasıflarına sahip degildir. Ancak çeşitli kliklerie ittifaka girerek parti meclisi listesini bozmaya çalışacaktır. Bunda başarıiı olursa yine iç içe iki parti ortaya çıkacaktır. Ancak ciddi bir aday olsa, adaylığım koyduktan sonra kaybetse de arkadaşlarına 'Denedik, ama kaybettik' diyebilecektir." öte yandan liste konusunda düşünmeye devam eden Genel Başkan Inönü'ye, "Dinamik bir genel merkez için bazı yeni isim takviyeleri yap" yolunda dolaylı talepler geliyor. Beklentiler arasında, Ercan Karakaş gibi adlann merkez yönetimine girmesi yanında, "atak ve vitrine dönük adlara yer verilmesi" de bulunuyor. tnönu'nun, parti meclisinde büyük değişikliklere yer vermemekle birlikte Asaf Savaş Akat, Seyfettin Gürsel, Korel Göymen, Onur Kumbaracıbaşı ve bazı il başkanlannı kapsayan parti meclisine girecek adlara yer verebileceği öne sürülüyor. Parti kurultayının, iktidara gidecek kadroyu seçeceğine işaret edilerek "14 MYK üyesinin 14 genel sekreter gibi çalışması gereği" üzerinde duruluyor. tnönü'nün, partinin hazırladığı iktidara programlan dışında, bu tür adlarla yönetimi takviye ederek seçim yönetimini oluşturma«ı bekleniyor. Inönü'ye bu kurultayda da destek veren "YenilikçilerSol Kanat" ise bu kez parti meclisinde daha ağırlıklı olarak yer almak istiyorlar. Bu kesim, buna gerekçe olarak "seçimin ağırlığını ve sorumlulugunu gereği gibi taşıyabilmeyi" gösteriyor. öte yandan dün akşam Ankara delegasyonunun kendisi için verdiği yemeğe katılan İnönü, bugün TBMM'de milletvekilleriyle, yann da il başkanları ile görüşecek. İnönü tüm SHP milletvekillerini davet etti. Ancak Baykal'ın bu davete katılıp, katılmayacağı belli değil. tnönü'nün bu görüşmelerde kurultay divan başkanlığının yanı sıra oluşturacağı parti meclisi aday listesi için öneri alacagı öğrenildi. Yenilikçiler'in önde gelen adlanndan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Günay, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bütün insanlar içindeki kavgalannı bitinniş, yüzünü dışa donmuş SHP'yi beldiyorlar. Biz kavga ederken bundan ANAP cesaret alıyor. Onun fiili ve manevi başkanı olan Sayın Özal cesaret alıyor. Bu cesaretle İnönü'ye, SHP'ye ve sosyal demokrasiye dil uzatıyor. Buna daha ne kadar izin verecegiz? İnönü ile Baykal arasındaki tartışma, Özal'la halk arasındaki tartışraadan daha mı önemli?" Parti meclisi listesi için çabalar sürerken tnönü'nün Baykal yanlılanndan gelen "yenileşme" çağnlarını kurultayda yarutlayarak "yenileşmenin içerigi üzerinde" durması ve bu konudaki düşüncelerini açıklaması bekleniyor. tnönü'nün "yenileşme"nin yanında olduğunu vurgularken Baykal yanlılannın bunu "taktik bir çıkış olarak yaptıklannı ve yenileşme isteklerinde samimi olmadıklanm" söyleyebileceği kaydediliyor. "yenileşme" mesajı vermesi bek ikili görüşmede, "Baykal'ın bu leniyor. koşullarda aday olması gerek tiği ve partinin genel seçim önceInönüGürkan buluşmasının siode diri bir göriinüme kavuşaardından yapılan değerlendir rak iç hesaplaşmalaruu bitinniş melerde bazı farkhlıklar olmak bir durumda ortaya çıkması" la birlikte, Gürkan'ın "Partide üzerinde duruldu. înönü, tstangenel başkanlık sonınu açdma bul'dan Ankara'ya dönüşünde sın ya da Baykal aday olsun" gö Esenboğa Havaalam'nda ad verrüşü ile bu aşamada Inönü'ye meden Baykal için, "Arkadaşıdestek verdiği yorumlan güç ka mız adaylığım açıkladı mı?" dizandı. Ancak Gürkan'ın bun ye sordu. Ankara tl Merkezi'ne dan sonraki adımlan gerek tnö giden İnönü, "Partiyi halk nanü gerek Baykal yanlıları tara zannda beklentilere cevap verefından dikkatle izleniyor. Her meyen, itibarsız, beceriksiz, bir iki tarafın da Gürkan'ı karşıla parti olarak göstermek zorunda nna almak istemedikleri de göz kalırlar. Bu kimin çıkanna? leniyor. Gürkan, dün tnönü ile görüşmesine ilişkin olarak Kim yara alır bundan? Partinin Cumhuriyet'e, "Oitımlu ve sıcak kamouyundaki itibannın diişbir görüşme oldu. Geniş bir dii mesi, Deniz arkadaşımıza yararşünce birliği içinde olduğumu b mıdır?" dedi. tnönü kurultayzu gördük" değerlendirmesini da seçilecek PM ile ilgili olarak yaptı. Sağlanan bilgilere göre da "Sayın Baykal'a bağlı arka URULTAYA DOGRUSHPSON2 GUN CÜNEYT ARCAYÜREK BAYKAL ADAY OLMAZSA KORKUSU Kurultaya 2 gün kala, İnönü'yü destekleyenler, Deniz Baykal'ın adaylığım koymaması halinde ne olacağı kaygısını yaşıyor. Bu durumda parti içi mücadelenin kurultay sonrası büyüyerek sürüp gideceğinden endişe ediliyor. ÜMİT ASLANBAY ANKARA tstanbul'dan dün Ankara'ya dönen İnönü, Esenboğa Havaalam'nda uçaktan iner inmez Deniz Baykal'ın adını vermeden "Arkadaşımız adaylığım açıkladı mı?" diye sordu. SHP'de kurultaya iki gün kala Genel Başkan Erdal İnönü'yü destekleyenlerde, "Deniz Baykal'ın genel başkanlıga adaylığım koymaması halinde ne olacağı" kaygısı başladı. Bu kesim, böyle bir durumda, parti içi mücadelenin kurultay sonrasında da büyüyerek sürüp gitmesinden endişe ediyor. tnönü ile kurucu Genel Başkan Aydın Giiven Giirkan'ın önceki gece bir yemekte bir araya gelmeleri ise "olumlu" değerlendiriliyor. tnönü'nün "dinamik bir yönetim için" kurultayda Başkanın otosu kundaklandı • MUĞLA (Curahuriyet) Fethiye Belediye Başkanı Özer Olgun'un makam arabası kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak istendi. Olgun, olayı "siyasi amaçlı bir sabotaj" olarak nitelendirdi. Fethiye Belediye Başkanı özer Olgun'un makam aracı evinin bahçesinde dururken ateşe verildi. Çevredekilerin müdahalesi sonucu söndürülen araçta 15 milyon liralık maddi zarar meydana geldiği bildirildi. Fethiye Belediye Başkanı özer Olgun, olayın "siyasi bir sabotaj" olduğunu savundu. Deıııokratik normlar • ANKARA (AA) Adalet Bakanı Şakir Şeker, demokratik ülke normlarına uygun yasal çalışmalar yapmanın hükümetlerinin hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Şeker, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk Komisyonu üyesi LUksemburglu Milletvekili Lenz Cornette ile Siyasi Komisyon üyesi Milletvekili Baarvalt Schlaman'ı makamında kabul ederek görüştü. Şakir Şeker, "Türkiye'deki hukuk devleti ve insan haklan düzenlemelerini yakından görmeleri, özellikle Avrupa'da gerçekleri yansıtmayan menfi propagandanın samimiyet derecesini Türkiye'yi tanıyarak anlamaları ülkemiz açısından büyük bir kazanç olacaktır" diye konuştu. ANKARA TÖ ile Deniz Baykal sonunda bir noktada buluştu. "Yeni ittifakın" adı: Erdal İnönü'ye karşı cephe! İki sağlam kanıt önümüzde. Son günlerde İnönü adını işitince TÖ'nün heyheylenmesi, birinci önemde belge. Baykal: ın Mesut Yılmaz'a haber salıp ANAP'la koalisyon yapmaya hazır olduğunu duyurması ikinci sağlam kanıt. Baykal'ın bu davranışında doğrularla eğrileri aramaya gerek yok. Geleceğin ANAPSHP koalisyonunu müjdeleyen Baykal kaynaklı bilgilerin basında arzı endam eylemesinin üzerinden neredeyse on gün geçti. Ufak tefek olayı yanlış yansıtan gazeteciye yalanlama üstüne yalanlama gönderecek kadar duyarlı olan Baykal'dan koalisyon konusunda ne ses ne nefes. Baykal'ı tanımlayan son moda türlü çeşit savlar, sloganlar arasında seçimden sonra ilk iş anayasada cumhurbaşkanı seçimi yöntemini değiştirip TO'yü aşağı indirmeye değinen tek sözcük ara da bul. Adaylığım resmileştirir, bir ihtimaldir padişahım, genel başkanlığı kazanırsa SHP'nin yeni yolu içinden çıkılmaz Yeni Sol metni mi olacak yoksa yıllardır anlatıla anlatıla halkın benimsediği politikalar mı yürütülecek. Belli değil. İnönü'ye TÖ bir yandan, Baykal öte yandan yükleniyor. İnönü, "Hem dışarıdaki hem de içerideki hasımlarla" uğraşmak zorunda kalıyor. Erdal Bey'in "ittifakı partiyle". Bu nedenle başka "ittifaklar aramadan" kuruttayiarın saptadığı bilinen politikalan yürütüyor. Kurultay delegesi önümüzdeki pazar iki rahmetten birini yeğleyecek. Ya ANAP'la, TÖ ile Mesut Yılmaz'la savaşan, partiyi iki başlı olmaktan çıkarmaya uğraşanlan işbaşına getirecek. Ya da? Eşi görülmemiş bir "uzlaşma formülü" ile söze başlayıp aslında "öteki başı" temizlemeye çalışanlara arka çıkacak! Üstüne üstlük uzlaşma önerileri de uzlaşma formülü olsa insan bir oturup beş düşünecek üzerinde. Oğlumuz Anmet'in Magic Box'ında önceden düzenlenmiş sorulara verdiği yanıtlarda Baykal uzlaşmadan ne anladığını açıkça söylemiyor, ama sözcükleri evirip çevirip şöyle demeye getiriyordu: İnönü, çekilsin adaylıktan. Ben de olmayayım. Bir başkasını arayalım. Eeee, peki sonra? "Liderliği üstlenerek partiyi iktidara taşıyacak başka kimse bulunamayacağından kurultayda tüm zamanların siyasetçisi elbette ve de kuşkusuz genel başkan. Böylesi uzlaşma formülünü yutan olursa işte raf, işte dolma! Açıklığa kavuşturulması gereken önemli nokta şu: Seçimi yitirirse Baykal ne yapacak? Uslu bir Antalya milletvekili mi olacak ya da açıklanan "Yeni Sol" metniyle zaten program hazır, bir deneyime girişecek mi? SHP, Magic Box'ı korsan yayın diye niteliyor. Düne kadar korsan ekranda Baykal, yandaşı Çevikçe, İsmail Cem ve Fuat Atalay göründüler. Hikmet Çetin'in nitelemesine göre "partiyi çekiştirdiler". Seçimi yitiren Baykal yoksa oğlumuz Ahmet'in sağlayacağı olanaklarla Magic Box'ta Hikmet Çetin'i bir kez daha doğrulayacak mı? "Yeni ittifak"ın üyeleri sadece bilinen siyasetçiler olsa bir bakıma can sağlığı. inönü'yü karalayacağız diye dünkü gazete irilerinden birinde İnönü'nün "Urta tünelinin açılmasıyla ilgili törene katılmayı reddertiği" yazılıyordu. Yazan hadi neyse SHP kurultayı ile tünel töreninin aynı güne, 29 temmuza rastladığı haberini sütunlara aktaran "tarafsızlar" acaba bilmiyor muydu? Yan tutmanın bu kadarma, pes! "Uzlaşma için artık çok SHP Genel Başkanı Erdal tnönü île Kunrcu Genel Başkan Aydın Giiven Gürkan'ın önceki akşam yemeğinde bir araya gelmeleri, farklı açıklamalara karşın "olumlu" karşılandı. Gürkan, yemekten sonra yaptıgı açıklamada uzlaşma için artık çok geç olduğunu belirterek şunları soyledi: "Genel Başkan İnönü ile yemeğimiz dostane ve sıcak bir boyutta geçti. Sayın geç" Köşk'ten ^Güreş' açıklaması ANKARA (AA) Cumhurbaşkanhğı SözcüsU Kaya Toperi, dün Güneş gazetesinde yayımlanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dogan Güreş ile ilgili haberin, tamamen uydurma ve yalan olduğunu' bildirdi. Cumhurbaşkanhğı Sözcüsü Kaya Toperi'nin açıklaması şöyle: "Bugünkü Güneş gazetesinde, Bursa Çağdaş adlı aylık bir gazeteye atfen yayımlanan (Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in geçen nisan ayında yapılan bakanlar kurulu toplantısında, erken emekli edilmesi konusunda görüşmeler yapıldıgı, bunu duyan Orgeneral Güreş'in beni arayarak sert bir dille uyardıgı) iddiası tamamen uydurma ve yalan olduğu kadar üzüntü verici ve düşündürücüdür. Gazetede iddia edildiği gibi sayın Genelkurmay Başkanı He aramda kesiniikle böyle bir konuşma geçmemiş ve iddia edilen busus hiçbir yerde söz konusu edUmemiştk. Kaldı ki büyük saygı duydugumuz Sayın Genelkurmay Başkam'nın hangi konuda olursa olsun, (gerekli makama) ulaşmak için ne benim ne de benim konumumda bulunan bir görevlinin aracüıgına ihtiyacı olmadığı izahtan varestedir. Ciddiyetten yoksun ve tamamen asılsız bu gibi maksaüı bir haberin ortaya atılması, yayılmaya çalışılması ve belirli çirkin emellerine ulaşabilmek için konu ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir devlet memurunun adımn da buna alet edilmesi sadece ayıp değil, aynı zamanda endişe vericidir." İnönu ile yemek yediğimiz saatte artık uzlaşma sağlamanın mümkün olmadığını, bu konu üzerinde düşünce üretmenin mümkün olmaktan çıktığını gördüm." Gürkan, Yeni Sol lideri Deniz Baykal ile bir araya geleceği yolundaki haberlerin gerçek olmadığını kaydederek "Böyle bir şey yok" dedi. (Fotoğraf: AA) Gürselefin kitapçığının sunuşunu Genel Başkan İnönü yazdı SHPnin Türkiye çevre politîkaları İç Politika Servisi SHP örgütten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in hazırladığı Çevre Politikalan kitapçığı örgüte dağıtılmaya başlandı. "Çağdaş Çevre Yaklaşımlan ve Çevre Stratejileri", "SHP'nin Türkiye İçin Çevre Politikalan" adlı iki bolümden oluşan 35 sayfahk kitapçığın sunuş yazısını SHP Genel Başkanı Erdal İnönü yazdı. Politikaya atıldığı günden itibaren çevreye olan ilgisiyle ön plana çıkan Güneş Gürseler, bu konudaki çahşmalarını önce bir rapor halinde hazırladı. Bunun PM ve MKYK'da görüşülmesinden sonra parti yayını haline getirilmesi kararlaşiınldı. Gürseler çalışmasında, "Yaşamın niteliği ve GSMH, çevre sonınuna iktisadi yaklaşım, kaynak dağılımı sorunu, sürdürülebilir kalkınma, nüfus ve kentleşme, doğal kaynaklar, enerji, çevre sorununun uluslararası boyutlan, dünya ölçeğinde sorun, uluslararası işbiriiği ve kuzeygüney ya da varsıllar yoksullar boyutu" başlıklanyla önce sorunun bütunünü anlattı. Kitapçığın ikinci bölümünde "Çevre bilincinin nasıl kazanö,niacağı"nı anlatan Gürseler, "SHP'nin Türkiye'ye uygulayacağı çevre politikalan yukandaki 1. bölümde, özeüenen çağdaş yaklaşunlar çerçevesinde oluştunılmuştur. Dogal olarak politikalanmızda diger ülkelerle benzerlikler çoktur. Farkhlıklar uygulama planlannda, özellikle de zamanlamalarda olacaktır" görüşünü savundu. Kitapçığın ikinci bölümünde aynca şu bölümlere yer verildi: belınerek "SHP, Çevre lasasTnın emredici hükmüne karşın henüz çıkanlamayan Çevresel Etki Değerlendirmesi ve diger tamamlayıcı yönetmeliklerin derhal çıkanlmasını gerekli görmektedir. Çıkanlacak yönetmeliklerde özellikle denetleyici kurumlann görev ve yetkileri açık"Ekonomiyle bütünleştiril ça belirtilmelidir. Sanayi kunımiş bir çevre politikası, kurum luşlannın izin alma yöntemi basal yapı ile ilgili düzenlemeler, sit ve kolay denetlenebilir hale doğal kaynaklar, bitki ve hay getirilmelidir" dedi. van varlığı, ormanlar, su kayKitapçıkta ayrıca SHP'nin naklan, madenler, enerji, çev merkezi Türkiye'de olan bir re yasalan, yönetmelikler ve uy "Gelişmekte Olan Ülkeler Çevgulamalan. uluslararası ilişki re Birliği" kurulması önerisine ler." de yer verilerek sahillerimize Çevre yasalan ile ilgili bölüm komşu olan ülkelerle de ilişkide Gürseler, mevcut uygulama ye geçilip birlikte hareket edilda bir kargaşa yaşandığım da mesi istendi. Onen'e liyakat nişanı • ANKARA (ANKA) Fransız hükümeti, Türkiye İnsan Haklan Vakfı Başkanı Yavuz önen'e liyakat nişanı venneyi kararlaştırdı. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Eric Rouleau'nun Yavuz Önen'e gönderdiği bu konudaki yazıda şöyle denildi: "Fransız hükümeti, elçiliğimizin önerisi üzerine size şövalye düzeyinde liyakat nişanı vermiş bulunmaktadır. İnsan haklan alanında öteden beri süregelen uğraşlarınız Fransa ve kültürüyle ilişkileriniz ödüllendirilmeye zaten değerdi. Etkinliğinizin Fransa hükümeti tarafından tamnmış olmasından kıvanç duyuyorum:' •• Hîperenflasyon korkusu (Baştarafı I. Sayfada) BiR GÖRÜŞ Ülkenin kurtuluşu SHP'ye bağlıcbr METİN ŞEKERCİOĞLU Merkez Dtsıphn Kurulu 2. Başkanı Çetin'in agabeyi öldü • DtYARBAKOt (UBA) SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin'in ağabeyi Mehmet Çetin öldü. Diyarbakır'da dün akşam yüksek tansiyondan ölen Mehmet Çetin dün sabah toprağa verildi. Hikmet Çetin, Ulus belediye binasınm açılışı nedeniyle Zonguldak'da olduğu için ağabeyinin cenazesine katılamadı. 7.5.1991 tarih 67 ve 69 no.lu gümrük çıkış beyannameleri kapsamında yapmış olduğumuz ihracat bedeline ilişkin Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. Merkez Şubesi'nce tanzim olunan 29.5.1991 tarih, 3835 91/35 sayılı $ 1.250.000 tutarındaki döviz alım bordrosu taahhüt kapatma nüshası kaybolmustur. Hükümsüzdür. Çukurova Dış Ticaret A.Ş. k^HP içinde yönetim için demokratik yarış olanaklan açıkken tartışmayı sokağa dökmek yanlıştır. Bu yöntemle parti büyük yaralar alıyor. Yanşı kazanan da kaybediyor. Olaylara üç yıl geriye giderek baktığımızda gördüklerimizden kimin haklı kimin haksız olduğunu vicdan muhasebesiyle çıkarmak, ona göre değerlendirme yapmak gerekir. Özellikle delegelerin çok soğukkanlı bir şekilde bu kurultayı bölünme kurultayı olmaktan çıkarması zorunludur. Üç yıl kadar öncelerinden gelirsek aynen; Deniz Baykal, 26.6.1988 günü yapılan kurultayda parti meclisine kendi çoğunluğu ile girmiş ve tüm partililer ile kamuoyu, beklenen bütünlüğün oluştuğuna inanıp se\inmiştir. Deniz Baykal'ın genel sekreter olmasından dokuz ay sonra yerel seçimler yapılmış ve çok yerde yönetimin kontenjan göstererek aday yaptığı kişiler belediyelerde söz sahibi etkili kişiler haline gelmişlerdir. (İstanbul bunların başındadır.) Partinin oy oranı artmamış, diğer partiler az oy aldığından seçimden kazançlı çıkılmıştır. Bölücülük yapıhyor diye 7 milletvekilinin ihracı bu döneme rastladığı gibi aynı suçtan geçici ihraç cezası alan Turgut Atalay'ın Baykal yanlısı olması nedeniyle cezasınm affedilip kontenjandan belediye başkan adayı yapılıp seçilmesi aynı döneme rastlar. Belediye seçimleri sonrasında ANAP'm çıkardığı bir yasa hükmüne dayanılarak yönetmehkle tüzük değiştirilip partide büyük kavgalar da bu dönemde açılmış, partiden birçok kişi istifa ederek parti Doğu'da umut olmaktan çıktığı gibi Sayın Aydın Güven Gürkan, dostlannın "dur, gitme" demesine karşın, "Bu partide bu yönetim hiç kimseyi bırakmaz" diyerek ayrılmıştır. Doğu'daki boşluk bunlardan ötürüdür. 10 il de bu dönemde görevden alınmıştır. Parti meclisinin içinden 7 ve merkez disiplin kurulunun içinden üç (kurultayca seçilmiş 10 kişi ki bunlann içinde tsmail Cem de vardır) deklarasyon yayımlayarak "Yenilikçi" hareketi başlatıp olağanüstü kurultay çime dönük uygulamalan fınanse edebilmek için hükümetin kıtrilyon lira ek yük geldi. Memur maaşlarına yapılan sa vadeli avans limitini sonuna zamla bütçeye gelen 7.7 trilyon kadar kullanacağını belirtirlerliralık yükün bir bölümü vergi ken TBMM'den alınan ek ödeolarak bütçeye geri dönecek. Bu nekle genel bütçe ödenekleri düzenlemenin öngörülen bütçe yükseleceği için 15 trilyon liraaçığına net etkisi 4.55 trilyon li hk limitin de artacağını söyledira düzeyinde olacak. Toplusöz ler. Bu durumda sonbahar ayleşmelerle gelen ek yükün de lannda piyasa karşıhksız parayaklaşık 3 trüyon lirahk bölümü ya boğulacak. yine vergi olarak Hazine'ye döUzmanlar, normal olarak necek. Maaş ve ücretlerin bütkarşıhksız para basımının belirli çeye getireceği yükü karşılayabilmek için hükümetin bir zaman arahğmda önce enfTBMM'den yaklaşık 1012 tril lasyonu patlatmasımn beklendiyon üra ek ödenek isteyeceği be ğini ifade ederek şu görüşleri dile getiriyorlar: ürtildi. "Ancak bu kez dunım farkEkonomide harcamalan arttına yöndeki kararlar yoğunluk lı. Enflasyondan önce döviz kazamrken KtT zamlan dışında dengesi bozulur. Döviz kurlan istemişler ve genel başkan olağanüstü Doğu raporu, anayasa taslağı, laiklik gelir arttıncı etküi önlemler alı fırlar. Çünkü liberal ekonomikurultay çağnsı yapmıştır. raporu, eğitim, çevre ve ekonomik namamasmın kamunun Fmans ye dönük karar ve uygulanuüar, Olağanüstü kurultayda İnönü hiçbir raporlar hazırlanmış, tartışmaya man dengelerini "içinden çıkı kambiyo rejiminddd degişikHkliste yapmamış, Baykal "Yenilikçilere" açılmıştır. Ancak parti kamuoyunda lamayacak ölçüde bozduğu" ler ve konvertibilite Türk ekohitaben, "Ne demek Yenilikçilik! Bu puan kaybediyor, küçülüyor öne sürülüyor. 1991 yılı kalkın nomisini daha hassas bir noktayıl yeni olan gelecek yıl eski mi diyenlerin partiyi iki başlı olacak" diye çatmış ve birkaç istisna göstermekle bu düşüşteki sorumluluk ma programında 33 trilyon lira ya getirdi. Bugünkü durum adeöngörülen kamu kesiminin top ta 'bıçak sırtı' gibidir. Olumlu dışında parti meclisini tümden kendi paylannı hesap etmeleri gerekir. Parti lam finansman açığırun son ka görülen dengeler dahi bir anda ekibi ile kazanmıştır. yaptıklarını gösterecek bütünlüğe rarlarla 4850 trilyon hra civa terse dönebiür. Aşın para basükavuşmalıdır. Bir süre sonra geçen yaz yapılan nna yükseleceği hesaplanıyor. maa önce enftasyonu yukan fırPartide elbet daha etkili yönetim belediye ara seçimlerinde partinin Hazine, kamu finansman açığı latmayacakbr. Önce kurlar üzealdığı oy oranı çok aşağılara düşmüş, olmalıdır. Yapılanlar yeterli degildir. nı kapatabihnek için öncelikle iç rine bir baskı gelecek, döviz Ancak bunun yolu Ercan Karakaş yönetimin sadece örgüt işleriyle borçlanma olanaklannı zorlu kurlan aşın yükselmeye başlagibi gerçek bir sosyal demokratın uğraştığını gören genel başkan 2930 yor. Ancak son dönemde Hazi yacak, ardından kurlan tntabilPirus zaferiyle yenik düşürülmesinden ne'nin ayhk net iç borçlanma mek için Merkez Bankası piyaEylül 1990 günü için olağanüstü geçmez. Ercan Karakaş ve yerine kurultay çağnsı yapmıştır. sınm banka sistemindeki mev saya müdahale edip döviz sataseçilen Kamer Gök gibi değerli Deniz Baykal, bu kurultaya lsmail duat artışının yüzde 80'ine yük cak. Sonra da kamuya krcdileCem'i kendi yanına transfer ederek ve arkadaşlara yardımcı olmaktan geçer. selmesi bu alanda hmitlerin aşıl ri arttırarak piyasaya sürdüğü Yenilikçiliğe "Yeni Sol" ismi ile sahip Hepimiz "önce kendimiz" yerine, dığımn göstergesi olarak değer dövize siirekli bir talep yarata"önce partimiz" diyebilmeyi çıkarak gelmiştir. lendiriliyor. tkinci yol ise Mer cak ve döviz kuriannı tutmak kez Bankası 'ndan kısa vadeli olanaksızlaşacak. Ancak tabii Id Bilindiği gibi genel başkan ve şimdiki öğrenmeliyiz. tçtenlikli olmalıyız. Kanımızca SHP gene de ülkemizin avans çekme limitini sonuna ka kimse bunu arzu etmiyor. Hüyönetim bu kurultayda seçilmiş olup dar kullanmak. Halen 15 trilyon kümetin de böyle bir şeyi arzu olağan kurultay tarihinde yönetim 10 kurtuluşu için en elverişli partidir. Bundan sonrasında kurultaya kadar lira civanndaki bu limitin 6.5 etmesi düşünülemez. Zaman geay görev yapmış olacaktır. birbirimizi yıpratmayıp kurultaydan trilyon lirahk bölümünü kulla çinneden etkili önlemler alınaDeniz Baykal ve arkadaşlan, genel sonra geçmişi unutarak bütünlük nan Hazine, yılın geri kalan bö rak durumun bir ölçüde kontbaşkan ile birlikte iken kendisinden lümünde 8.5 trilyon lira daha rol altına ahnabilecegini samyohiçbir güçlük görmedikleri halde parti içinde genel seçimlere yönelirsek halkımıza gereken güven duygusunu çekebüecek. Yetküiler, bu yıl se n u . " hiçbir ilerleme kaydetmemiştir. verebiliriz. Sorumlulukla hareket Şimdiki yönetim, örgütleri görevden etmek sadece partimiz için değil almak konusunda titiz davranmış, halkımıza karşı da görevimiz hatta "disiplinsiz" denilecek kadar sayılmabdır. hoşgörülü olmuştur. Görevden Talip Apaydın ahnmarun uygulandığı yerlerde derhal 8.000 Hra (KDV içinde) kongre ve seçim yapılmıştır. KÖY ENSTİTUSU YILLARI Yann: Korel Göymen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog