Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 \ferel seçim kesin gonuçlan • ANKARA (ANKA) 2 haziran yerel seçim sonuçlan açıklandı. Buna göre belediye başkanlığı seçimlerinde topİam 35 bin 627 seçmenden 30 bin 604'ü oy kullandı. Geçerli oy sayısı ise 29 bin 733 oldu. 18 belediye başkanlığı için yapılan seçimde, seçime katılma oranı yüzde 85.90 olarak gerçekleşti. tktidar partisi ANAP, belediye başkanlığı seçimlerinde aldığı 11 bin 29 oyla 8 belediye başkanlığını alırken, SHP, 4 bin 436 oyla 4; DYP, 6 bin 506 oyla 3; RP, 3 bin 342 oyla 2; MÇP, 3 bin 229 oyla 1 belediye başkanlığı kazandı. DSP, aldığı bin 144 oyla; SP de 47 oyla belediye başkanı çıkaramadı. Belediye başkanlığı seçimlerinde ANAP oyların yüzde 37.09'unu, SHP yüzde 14.92'sini, DYP yüzde 21.88'ini, RP yüzde 11.24'ünü, MÇP yüzde 10.86'smı, DSP yüzde 3.85'ini, SP de yüzde 0.16'sını aldı. HABERLER KüRULTAY'A DOĞRU SHPSON 2 GÜN 25 TEMMUZ 1991 Baykal u ıııchığ mı 1 bulamadı 1 "Yeni Sol"ıın lideri Deniz Baykal'ın Etap Altınel Oteli'nde Ankara delegasyonu için düzenlediği kahvaltıya 46 delegeden 17'si katıldı. Baykal, "Ben katılımdan memnunum" ,derken, Aydın Güven Gürkan çağrılı olduğu halde kahvaltıya katılmadı. GÜNSELİ ÖNAL reyağı, meyve suyu, caykahveden oluşan kahvaltının faturasını Kırmızı odedi. ANKARA Yeni Sol hareketin lideri DeOrganizasyonu üstlenen Kırmızı'run bir gün niz Baykal, SHP Genel Başkanlığı'na adaylı önceden 45 kişi için hazırlık yapılmasını isteğı konusuna dün de acıklık getirmezken, An mesi nedeniyle önce Balo Salonu'nda 46 kikara delegasyonuna verdiği kahvaltıya 46 de şilik bir masa hazırlandı. Ancak, dün sabah legeden 17'si katıldı. Bir gün önceden kahvaltı katılımın daha duşük olacağını gören Kırmıiçin 45 kişilik hazırlık yapılmasının istenme zı, kahvaltının daha küçuk bir salona ahnmasine karşın, dün sabah bu rakam 25'e düşü sını ve hazırhğın 2530 İcişi için yapılmasını isrüldü. Baykal, katılımın az olduğuna dikkat tedi. Bunun üzerine Baykal'ın vereceği kahçeken gazetecilere, "Ben katılımdan çok valtı, daha küçük olan La Fontaine Salonu1 memnunum" dedi. Aydın Güven Gürkan, na alındı. Üç koruma görevlisi dahil 29 kişiçağrılı olduğu halde kahvaltıya katılmadı. ye servis yapıldı. Saat 09.0012.00 arasında reBaykal'ın Etap Altınel Oteli'nde verdiği zervasyon yapılmasına karşın, toplantı saat kahvaltıya, 17 delegenin dışında lstanbul Mil 11.00 dolaylarında sona erdi. letvekili Ismail Cem, Ankara Milletvekili Eş Baykal'ın, kahvaltıya katılan 17 Ankara deGürkan ise, Cumhuriyet'e, "Beni kimin çaref Erdem ile Keçiören Belediye Başkanı Ham legesi ile yaptığı toplantı, büyük bir gizlilik za Kırmızı ile Sincan Belediye Başkanı Aziz içinde gerçekleşti. Baykal, servisi yapan otel ğırdıgı önemli degil. Ben orada Sayın BaykalGürsoy da katıldı. Beyaz peynir, kaşar peyni gorevlilerinin salondan çıkmasını istedi. Bu ın adaylığını açıklayacağını düşündüm. Dori, salam, zeytin, domates, salatalık. bal. te görevlilerin dışarı çıkmasından sonra başla layısıyla, 'Özel olarak orada bulunuyor ve desyan toplantıda, delegelerin, Baykal'a, "Aday olmanız için ciddi bir talep var. Artık aday olmanız gerekli. Adaylığınm açıklayın, bitsin bu iş" dedikleri öğrenildi. Baykal'ın, delegelerin bu isteklerine karşıhk, "Benim aday olmam şart değil. Bu, kişisel bir mesele degil. Yeterli olan varsa, bir başkası da aday olabilir. Önemli olan partinin degişmesi, yenilenmesi" demekle yetindiği bildirildi. Toplantı sürerken, salonun kapısında bekleyen Kırmızı'nın üç koruma görevlisi, içeriye kimsenin girmesine izin vermediler. Bir ara içerden su istenince, suyu getiren garson da içeri alınmadı. Su, koruma görevlileri tarafından verildi. Baykal yanlıları, Gürkan'ın kahvaltıya, çağrının Kırmızı tarafından yapılması nedeniyle katılmadığını belirttiler. Bu kesim, Gürkanın Baykal ile başbaşa görüşmek istediğini ve bunun için bizzat Baykal'dan öneri beklediğini öne sürdü. tek veriyor' anlamının çıkmaması için toplan temsil sistemi uygulaması ve genel merkezin tıya katümadım" dedi. Gürkan, Baykal ile bir örgütleri görevden alma yetkisi kaldınlsuı" yogörüşme talebinin de olmadığını belirtirken, lundaki tüzük değişikliği talepleri ile ilgüi tar"Böyle bir şeyi kimseye ima etmedim, hatta tışmalar sürüyor. Bu kesim, SHP programındüşünmedim. Ben Sayın Genel Başkan ile bi da da 'degişiklikyenileşme gerektigi' talebile görüşme talebinde bulunmadım" diye ko ne 'YenilikçilerSol Kanat' da sıcak bakıyor. nuştu. Gürkan, Baykal tarafından kendisine Genel merkez yönetiminin bu taleplere yöneherhangi bir görüşme talebinin dün öğleden Uk tüzük program değişikliklerine kısmen yasonraya kadar ulaşmadığını da sözlerine nıt verdiğini düşünen bu kesimler, bunu kuekledi. rultayda gündeme getirmeyi planlıyor. Öte yandan Denizh Milletvekili Adnan Kes 'YenilikçileTSol Kanat', kurultaya bir hafta kakin, dün bir açıklama yaparak, SHP Genel la bu tür taleplerle ortaya çıkan Baykal yanlıMerkezi'nde görev yapan üç sekreterin "par larını 'samimi bulmamakla' birlikte, kendileti içi muhalefete bilgi sızdırdiklan gerekçesiyle rini destekleyen il başkanlannın kurultayda bu izin verildiği" yolundaki haberlere değindi ve değişiklikleri önermesi halinde, tüzük komisözetle şu görüşlere yer verdi: yonunda destekleyerek, kurultay gündemine "Bu zihniyet demokratlara degil, faşistlere getireceklerini belirtiyorlar. 'YenilikçilerSol özgüdür. Parti yönetim çevrelerinde başgös Kanat' üyesi bir isim konuya ilişkin olarak, teren McCarthyci egilimlerin, iftiranın ve ada "Sosyal demokrattar, bir iki ayda program deletsizliğin son örnegidir. Bu genel merkez çev ğişikliği gerçekleştiremezler. Bu işler aylar sürelerinin üç hanım sekretere uyguladığı yön ren ve katılımın geniş olduğu bir çalışmadan tem ile solculan fabrikalardan ve devlet dai sonra gündeme getirilir. Ama biz örgütsel yarelerinden uzaklaştıran ve solcu avına çıkan pıda yenüeşmeden yanayız. Bunu çok önce12 eylül zihniyeti özünde hiçbir farkı yoktur." den açıkladık" görüşune yer verdi. Bu arada 'Yeni Sol'un kurultay öncesi günSHP Hakkâri MUletvekili Cumhur Keskini deme getirdiği "II ve ilçe kongrelerinde nispi de înönü'yü eleştirdi. DSP'nin işçi şöleni • tstanbul Haber Servisi DSP lstanbul İl Örgütü'nce Grev ve Lokavt Yasası ile Sosyal Sigortalar Yasası'nın kabul edilişinin 28. yıldönümü dolayısıyla dUzenlenen "îşçi Şöleni", dün akşam Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda yapıldı. Şölende bir konuşma yapan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 24 Temmuz'un Türk tarihinde büyük öneminin olduğunu vurgulayarak "24 Temmuz 1908, basından sansUrün kaldırılması ile Türk toplumun ve demokrasinin önünün açıldığı gündür. Bugün, 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması ile toprak bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın belgelendiği günün yıldönümudur. Yine bugün 24 Temmuz 1%3'te yürürlüğe giren toplusözleşme ve grev haklarıyla demokratik işçi haklarıyla sosyal devlet aşamasma geçtiğimiz günun yıldönümudur" dedi. NöTLAR SHP'de bitmeyen kavga CELAL BAŞLANGIÇ tnönü Bolu'da bölge toplantısı yapıyor. Koru Motel'in restoranında beş ilden gelen delegeler ve örgüt yöneticileri var. Bolu tl Başkanı Atamet Özcan kürsüden yakınıyor: Bu örgüt banşabilecek durumda degil. tnöniicüler bir tarafta. Baykalcılar diger tarafta. Konuşmuyorlar bile. Vukarıdakiler banşsa bile, aşagıdakiler banşabilecek gibi degil. Tüm örgütlerimiz didişmekten yonıldu. Ardından kursüye Zonguldak İl Başkanı Muzaffer Saraç çıkıyor. Partide bir senteze ihtiyaç vardır. Partide bir yıl içinde iki genel başkanlık yanşı partiye yarar getirmez. Genel başkanlık yanşı, bu partide olmamalıdır. Ama ben ekibimle gelirim düşüncesi de iflas etmiştir. Sakarya tl Başkanı Ayhan Durgan: Genel başkanlık sorunu nereden çıkanlıyor. Yol yakınken dönsünler. lstanbul İl Başkanı Kamer Gök: Kişisel, partiye zarar veren bir taleple karşı karşıyayız. Bu talebin geri çekilmesini istiyonız. Kursüde Kocaeli İl Başkanı Kemalettin Gençtürk var: Halkımız SHP'den özgürlük, barış, iş, ekmek bekliyor. Bu partide genel başkanı yıpratarak genel başkanlık yanşı yapılmasını yanlış buluyoruz. Bu genel başkanlık yanşı kurultayda bitmelidir. Gerçekten kurultayda kim kazanırsa kazansın, SHP içindeki çekişme biter mi? Şimdilik hiç öyle görünmüyor. Ancak herkes bu konuda farklı oluşumlara göre farklı değerlendirmeler arasında "Inönü kötü bir ekiple kazanırsa, parti içi kavga büyür", "tnönü'nün ekibi iyi olursa, kavga büyümez" gibi belirlemeler de var. Ama İnönu yanlıları 'ya Baykal kazanırsa'nın yanıtını pek vermek istemiyorlar. Çünkü bu oluşuma verilecek yanıtlar arasında, "Baykal'ın genel başkan olduğu bir partide kalamam" da var. Baykalcılar'ın 'tnönü'nün genel başkanlıgındaki bir SHP'den aynlmaya pek niyetleri yok. 'Ama' diyorlar, "tnönü kazansa da ikinci genel merkez diye suçladıgı büro kapanmaz. Biz niye üretmeklen vazgeçelim. Büromuzda yine yazar çizeriz." İki taraf da kurultayda delegeleri, 'proje ve yayın bombardımam'na tutmaya hazırlanıyor. Oluşturulacak dosyalarda Inönü ve Baykal yanlılan, geçen kurultaydan bu yana, on aylık süre içinde ürettikleri görüşleri, çözüm yollannı içeren broşürleri, kitapçıklan dağıtacaklar delegelere. Belki de SHP'yi önemli bir açmaza getiren genel başkanlık yarışırun partiye tek faydası da bu oldu. Özeilikle Yeni Sol'un içeriği nasıl olursa olsun 'politikayı kâgıda dökme' uğraşı genel merkez yanhlannı da olumlu yönde etkiledi. Olağanüstü kurultaydan bu yana yaşananlar SHP'yi 'bitmeyecek bir kavga'ya sürükledi. Şimdi parti içinde iki taraf da bu 'bitmeyecek kavga'nın hesaplannı yapıyor. Baykal yanlılannın elindeki özel notlara göre seçilmiş 899 delegenin 374'ü genel merkezden, 472'si de Yeni Sol'dan yana. Kurultayın doğal delegesi olan milletvekillerinden 38'i Yeni Sol'u, 45'i de lnönu'yü destekliyor. Merkez Disiplin Kurulu'nda 90, milletvekili olmayan parti meclisi üyelerinde de 180 yenik görünüyor Baykalcılar. Ellerindeki hesaplara göre kurucu delegelerden ll'i Baykalcılar'a, 8'i Tnönücüler'e destek verecek. 38 delegeyi 'kararsız' olarak belirlemiş Baykal yanlıları; 15 delege de Aydın Güven Gürkan'dan yana. Kararsızlardan 31'ini İnönü'nün hanesine yazıyor Baykalcılar; Gürkan yanlılanndan da 8 oy bekliyorlar. Bunlann tümü toplandığında 492'ye 536 önde görünüyor Baykalcılar. Ancak bu dengeyle kurultayı kazanırız diyemiyorlar. Çünkü 20 dolayında delegenin tavır değiştirmesi bir anda tüm hesaplan altüst edebilir. Gelelim, Inönü yanlılarının hesaplanna. Seçilmiş delegelerden 569'unu kendi, 328'ini de Yeni Sol hanesine yazıyor Inönü yanlıları. Parti meclisinin milletvekili olmayan üyelerinden Baykal'a 6, Inönü'ye de 13 oy gideceğini hesaplıyorlar. Kurucu delegeleri 1010 dağıtıp, Merkez Disiplin Kurulu'ndaki tüm oylan lnönü'ye yazıyorlar. Milletvekili hesaplan da Baykalcılar'la aynı. Bu toplamda 382'ye 646 öne geçiyor Inönücüler. Işte iki taraf açısından da 'bitmeyen kavga'nın kurultay hesabı böyle. Inönü yanlılan, kurultayı kazandıktan sonra iç kavganın bitmemesi halinde sert önlemler alacaklannı sezdiriyorlar. Ancak Yeni Sol'un tüzük değişikliği önerileri var. Bunlar Disiplin Kurulu'nun siyasi karar almâması, seçilmiş yönetimlerin görevden alınamaması yolunda. Yenilikçiler'in de destekleyeceği bu öneriler, bir yanıyla parti içi demokrasinin 'olmazsa olmaz' koşulunu, diğer yanıyla da iç kavganın sürmesi halinde bir tür güvenceyi oluşturuyor. Kurultay için ince hesaplar, delegeleri etkilemek için turlar elbette iki tarafın da kazanmak için yapması zorunlu girişimler. Ancak bunlar sürerken il başkanlarının, partideki sağduyu sahibi kadrolann, "SHP bir daha bir araya gelemeyecek kadar ortadan ikiye bölündü", "Bu örgüt banşabilecek dunımda degil", "Tüm örgütlerimiz didişmekten yoruldu", "Bu genel başkanlık yanşı kurultayda bitmelidir" gibi uyarılar güriiltüye gidiyor. SHP'de iç kavga öyle bir çatışma noktasma geldi ki kimin genel başkan olacağından daha fazla ağırlık taşımaya başladı, bu kavganın nasıl biteceği. Kurultayın önündeki en zor görev de bu olmalı. Halk değişim ve yenileşme istiyor ZEKİ ÜNAL 'u gün Türkiye'de giderek artan terör olaylarının siyaseti daralttığı 12 Eylül sonrası tıkanan dağınık ve çözük siyasetin partilerce bir türlü açılamadığı; demokratikleşmenin, refahın, gelişmenin gelir dağılımındaki eşitsizliğin, sosyal barışın bir türlü sağlanamadığı dağınık bir ortamda SHP kurultayını yapıyor. Bu kurultay değişim ve yenileşme kurultayı, bu kurultay SHP'nin iktidar kurultayı olmalıdır. özlemle, umutla ve kararlılıkla halkımız bu kurultayı şimdidfn heyecanla kuşatmıştır. Değişim ve yenileşmeye halk sahip çıkıyor. Tabandaki bu istemleri kurultaya taşımak delegelerin görevi olmalıdır. Sıkışan siyasetin açılması ve solda birlik, "Allahaşkına o partiye oy vermeyin" deyip yalvarıp yakarmakla olmaz. Gel birleşelim anlayışı ile de bir yere varmak kolaycı ve çarpıktır. Gel birleşelim dedikçe gelip bizden götürdüler. Parçalı solu toparlamanın yolu değişim ve yenileşmenin ışığında birleşmenin gereklerini yerine getirerek "dinamik bütünleşmeyi" sağlamakla olasıdır. SHP'nin iktidarını hedefleyen bu değişim ve yenileşme banş içinde politik erginliğe sahip insanlann özverisi ile gerçekleşebilir. Yoksa GORUŞ B Grup Yönetim Kurulu uyesı "onlar çocuk, onlar Ukım, kurultay sonrası teker teker tedavi edelim" anlayışı ile bir yere varmak olası değildir. Ülkede sosyal barışı sağlama, solda bütünlük iddiaları olan insanlar parti içinde uzlaşmadan yana banş elini uzatmış insanlann ellerini sıkacak kadar erdemli olabilmelidirler. Prof. Nezih Tuzcu öldti • tZMÎR (AA) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nezih Tuzcu, Antalya'da öldü. Prof. Dr. Tuzcu'nun cenazesi, bugün Antalya Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek. 1943'te Karaman'da doğan, 1977'de doçent, 1988'de de profesör olan Tuzcu, evli ve 3 çocuk babasıydı. Hücre evi baskını • tSTANBUL (AA) Istanbul'da bir süre önce bazı hücre evlere yapılan operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen 10 kişiden son ikisinin de kimlikleri belirlendi. Yaklaşık 10 gündür Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bulunan ve ailelerince teslim alınmayan cesetlerin İbrahim îlçi ile Bilal Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Yetkililer, İbrahim llçi'nin 19781989 yülan arasında yasadışı DevSol adlı örgüte üye olmak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak suçlarından Gaziantep Cezaevi'nde tutuklu kaldığını belirttiler. Cenazelerin, bugün Eyüp Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verileceği bildirildi. KARAKAŞ'A AĞLAYANLAR SHP eski tstanbul tl Başkanı Ercan Karakaş'ın sahibi olduğu Sosyal Demokrat Dergi'nin önceki akşam La Bella Restoran'da verdiği "Dostluk ve Dayanışma Gecesi", "Karakaş'la Dayanışma Gecesi "ne döndü. Bir konuşma yapan Karakaş, büyuk alkış alırken bazı davetlilerin agladıkları görüldü. Karakaş, Genel Başkan Erdal tnönü'yü destekleyeceklerini söyledi. tstanbul eski belediye başkanlarından Ahmet tsvan da bir konuşma yaparak belediye başkanlan ile yetkilileri sosyal demokrasiye yakışır çahşmaya davet etti. (SUAT KOZLUKLU) Tıkanan siyasetin açılmasının anahtarı birilerinin bu makamlan bırakmasını gerektiriyorsa, başka ülkelerde olduğu gibi o insanlar özveriyle partinin büyümesi ve iktidan için bunu yapıyorsa o partinin manevi önderi olurlar. Ve onu gururla, onurla, saygıyla yaşatırlar. Çağdaş bir anlayışla görev yapan araştırma kurumlannın raporlanna inanmak istemeyenler, Hacıbektaş'taki seçim sonuçlanndan ders (.'. rji almayanlar kendi :. güvendikleri bir kunıma bu parti nasıl, kiminle iktidar olur araştırmasını yaptırarak durumlarını yeniden gözden geçirmelidirler. Dünya katılun ve örgütlenme devrini yaşarken biz ülkemizde değişim ve yenileşmeyi gerçekleştirebilmeliyiz. Türkiye"deki sosyal demokratlann bunu yapmaya kararlan ve cesaretleri vardır. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. ULIS Yarın: Havrettin Uysal BAYKAL STAR1DEN İNÖNÜ'YE SORDU; İnönü'nün değişmez 11 özelliği k^HP Parti Meclisi üyesi Fikret Ünlü, SHP Genel Başkanı, Erdal İnönü'nün Bolu gezisine katıldı. Yeşiller arasındaki Koru Motel'de temiz dağ havasında yenilen örgüt yemeğinde Inönü, sosyal demokratlann iktidarını anlatıyordu. Ünlü de masanın üzerine koyduğu kareli beyaz kâğıda "tnönü'nün karşısına çıkacak adaya sunulmak Uzere İnönü'nün özelliklerini sıralıyordu ". Elden ele dolaşan özellikler şöyle: Nerede, ne zaman. kiminle olursa olsun randevusuna gecikmez. Kruvaze ceket giymez Bir konuşmacının sözünü bunalsa dahi asla kesmez. Ense tıraşını hep ihmaledCr. Zonguldak'tan Ankaraya yürüyebilir. Merdivenleri her zaman üçer üçer çıkar Başkanlık ettiği küçüklü büyüklü her toplantıyı yerinden kalkmadan 10 saat süreyle izleyebilir. Siyasi üslubunu asla değiştirmez. Meşru organlarla bağlılığı had safhadadır. Sabırtaşı gibidir. Yumuşak karakter özelliği J.J.Russo'nun deyişiyle özdeştir: 'Güçlü insan daima uysal, zayıf insan daima hırçındır.' Partiyi iktidar yapabilecek misiniz? ANKARA (AA) SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, Star1'in açıkoturum çağnsına katılmadı. Çağnya uyan Baykal, lnönü'ye, ekrandan "Partimizi iktidar yapabilecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Baykal, Star1'in haber progTammda dün gece yayımlanan söyleşide, "Kurultayda aday olacak mısınız" şeklindeki soruyu cevaplandınrken, partide bir uzlaşma ve değişim çağnsı yaptığını hatırlatarak bu çağnsını son ana kadar sürdüreceğini yineledi. Baykal, "Ben, partide birlik ve bütünlüğün saglanması, partinin iktidara taşınması için bir partili olarak Uzerime düşen görevi yapmaya calışıyonım" dedi. Deniz Baykal, kurultayda kendisinin ve arkadaşlarının başarıh olması halinde, program ve tüzüğün yeniden gözden geçirileceğini belirterek tüzüğün daha çağdaş ve demokratik hale getirileceğini bildirdi. Parti programının da daha genişletilerek zenginleştirileceğini ifade eden Baykal, programda, devletçilik ilkesinin yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Hıdır Uludağ tutuklandı • tSTANBUL (AA) Bir süre önce görev yaptığı Süleymaniye Doğuevi Hastanesi'nden siyasi şube ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ali Erol Tezel ve cezaevi firarisi Hıdır Uludağ ile aralannda 4 hemşirenin de bulunduğu 15 kişiden 14'ü serbest bırakıldı. Siyasi Şube"de sorgulan tamamlandıktan sonra DGM'ye sevk edilen 15 kişiden, hemşireler Canan Kara, Armağan Kırbaşoğlu ile Dr. Ali Erol Tezel'in nişanlısı Serpil Karatufan serbest bırakıldılar. Öteki sanıklar ise, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra, tutuklama istemiyle sorgu hâkimliğine sevk edildiler. Sanıklardan, 1988 yılında Metris Cezaevi'nde firar eden Hıdır Uludağ tutuklanarak cezaevine gönderilirken öteki sanıklar tutuksuz yargılanmak uzere serbest bırakıldılar. TBKP'NİN KAPATILMASI KARARINA TEPKİLER Ozden: Anayasayı uygıdadık Parti içi muhalefet ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) kapatılma kararına yöneltilen eleştirileri yanıtlarken "Biz, anayasanın yürürlükte kaldığı sürece uygulanması zorunlulugu ile baglı olan insanlanz" dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, çeşitli kuruluşlara yaptığı ziyaretleri sürdurdü. Özden, dün Türkİş Genel Merkezi, Çankaya Belediyesi ile gazetemiz Ankara Bürosu'na birer ziyaret yaptı. Özden, Ankara Temsilcimiz Ahmet Tan ile yaptığı söyleşide, son günlerde Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kimi kararlara yöneltilen eleştiriler konusu üzerinde de durdu. TBKP'nin kapatılması konusundaki kararın anımsatılması üzerine Özden, ozetle şu görüşlere yer verdi: "Anayasa Mahkemesi, hiçbir kimsenin karşısmda ve yanında değildir. Hukukun üstünlüğü ilkesini baştacı ederek insan hak ve özgürlüklerinin en sağhklı güvencelerini üreten saygın bir yargı organıdır. Bu kapsamda, her kuruluş ve kişinin güven ve inançla selamlayacağı bir adalet kapısıdır. Kararlanmızla. anay^sa ve Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesi zonınluluğunu anlayanlann yanında, kişisel ve siyasal nedenlerle, özeilikle çıkar bağlantılarıyla bilgisizlikten kaynaklanan, akılla bağdaşmayan, terbiye dışı sözleri önemsemiyorum. Biz, anayasanın yürürlükte kaldığı sürece uygulanması zorunluluğu ile baglı olan insanlanz. Dün olduğu gibi bugün de ne yurtiçi, ne yurtdışı kimseden talimat almadan, kimseye sıgınmadan, kimseden destek görmeden, inançla ve bilinçle bagımsız ve yansız olarak çalışıyoruz." Özden, kimi kararların geciktiği yolundaki eleştirileri de yanıtlayarak "Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yasası ile iç tüzügüne göre davaların görülmesinde bir prosedür vardır. Bu prosedüıier tamamlanmadan davaları ele alarnayız" dedi. Özden, askeri mahkemelerin Terörle Mücadele Yasası'nın kimi hükümlerinin iptali yönündeki istemlerinin bu prosedür hızlandırüarak ele alındığını ifade etti. Bazı gazetelerde, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile düzenli görüşmeler yapma önerisi geliştirdiği yolundaki haberlerin çıktığı gündeme getirilince, Özden, şu noktalara değindi: "Kimi gazetelerde çıkan Cumhurbaşkanı'na yemekli toplantılar önerdigime ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yok. Son yemin töreni sırasında cumhurbaşkanının önünde, tüm yargı organlan başkanlan önünde, 'Bu devlet, hukuk devleti olduğuna göre demokrasinin durumu ve işlerliği ile hukuksal yönlerden olması gerekenlerle, olmaması gerekenler konusunda yüksek yargı organlarının görüşlerini 6 ayda bir görüşmek istemez misiniz" dedim. Bunun gerçekleşmesi konusundaki sözler benim değildir" Haydar Kutlu'yu suçladı TBKP Yönetim Kurulu, TBMM Başkanı Kaya Erdem ve Başbakan Mesut Yılmaz'a gönderdikleri mektuplarla partinin kapatılmasını protesto ettiler. îarak "Bunlar oisa olsa ANAP larak "Bunlar olsa oi içindeki beşinci kligi oluşturabilirler" dedi. Partiyi legalleştirmenin parti içi yönetiminin bir zaafı olduğunu iddia eden parti içi muhalefet temsilcileri, "Anayasa Mahkemesi'nin karan kaçınılmazdı, çünkü mahkeme anayasal düzenkmeler çerçevesinde bir karara varmıştır, tarih bizi haklı çıkarmıstır" görüşünü savundular. TBKP'nin kapatılmasının, hükümetin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığım vurgulayan parti içi muhalefet, bu durumun 141 ve 142'nin kaldınlmasına rağmen, uzantısı olan maddelerin kaldınlmamasmdan kaynaklandığını kaydettiler. tç PoUtika Servisi TBKP rildigi gibi bu maddelerin devaYönetim Kurulu, TBMM Baş mı olan diger antidemokratik kanı Kaya Erdem ve Başbakan hükümleri de ortadan kaldıraMesut Yılmaz'a gönderdiği bi cak bir paket çözüm hazırlamarer mektupla Anayasa Mahke mıştır. Böylece bu ceza maddemesi'nin partilerini kapatması lerini kaldınrken komünizm nı protesto etti. TBKP'de parti üzerindeki yasak kalkmış, ama içi muhalefet Genel Sekreter süreç yanda bırakıldığı için KoHaydar Kutlu'yu 'partiyi kücül münist Partisi kapaülmışür. Bu terek tasfiye etmek'le suçladı. durumu hiçbir gerekçeyle açıkTBKP Yönetim Kurulu'nca lamak mümkün değOdir" denilgönderilen her iki protesto mek di. tubunda da "TBMM ve hüküParti içi muhalefet, Haydar met, TCK'nın 141, 142 ve 163. Kutlu ve Zülfü Dicleli'nin parti maddeleri kaldınlırken söz ve kurma girişimlerini 'komik' bu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog