Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhunve Malbaaul k *e Caze'euhk Turk Vnor m Şrken adına Nadır Nadı £ Genel >a\m Muduru Hasan Cemal Muessese Muduru EBIIIM Işaklıgll Yazı Işlerı Muduru Oka> Gon«nstn 0 Haber Merkezı Muduru \aiçm Barer ia\fa Duzem ^onefnenı \lı \car £ Tems kıter MnnttT»n IZMIR Hıkmel Çelınkija, AD\NA Ç«ın Yıgenoglu I Poimfca Ceiml Başlıagıç Isıanbu HaberJen >eaaı lUIkaa Ekonom Menl Tımer Dtj Haberier ETJM Baki lş Stnd ka >ıknfl Krtencı h. itur Criallflcr Egı ım Gcncsv Ş ^ U s >un Hatxrrl*r \eol«! Dofao, ipor Dan srran AbdvlkMİir ^Bcctıuı D ; Vaz la (uren Çılifku Araşî rma Şckiı Atpay Duze mc AbduUsk YUKI % Koord na ör \knrt KonİMn 0 Mal IŞÎCT Lrol Eriul 0 Muhasibc Baleıl VCMT 0 Bui« Planlama Scvgt OsBubc^cotlı 0 Rck am A»< Toma 0 Ek Va> nlaı Huhi U.VOİ 0 Idare Haatfin Gmnt 0 Ijkımc Onder Çctik 0 Bılgı Işlcm Nıü !•*! 0 Penond Srvfl Boducıothı » ı n I.n,;» Bajkan Nadir NaOI Ofcuj AkbaL Yftlçn B^fr Huan Omal Hlkmtl Çttiakın, Okt> Goıcufe, l | a r M u m tlhan AU S i n n Atıacf T u Basan «« Kıjım. Cunıtıun)W Maıbaaauk »t Gazctealık TAŞ. Türk O c t * C«l 39/41 Cajajojlu 34ÎÎ4 Is PK. 246 Islanbui Tel 512 05 05 (20 b«l> T«ta 222« F t i (I) SX « 12 ( Burolar AskanL Z va GOkalp Blv lnkıl»p S. No 19 4 Tel !33 1! 414^ Tde* 42344 Fl*. (4) 133 « 6Î 0 h a i r H Z>ya Blv 13<2 S. 2 3 Td. 13 12 30 Tcta 52359 F u (51) 19 53 «I . Inonıl Cıd 119 S. No I b l l Td. 19 37 52 (4 h»1). T«ta 62155 F u (71) 19 25 7» TAKVİM 25 TEMMUZ 1991 Imsak 3 57 Guneş 5 45 öğle 13 15 tkındı 17 12 Akşam 20 35 Yatsı 22 17 TÜBİTAK Başkanı Prof. Kemal Guruz, dun duzenlediği basın toplantısında odullerin bilim, hizmet ve teşvik adı altında 3 ayrı kategoride verildiğini bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 1991 yılı TUBİTAK ödullennı kazananlar bellı oldu TUBİTAK Başkanı Prof Dr Kemal Guruz, dun duzenlediği basın toplantısında, odullerin "bilim", "hizmet", "teşvik" adı altında uç ayn kategoride verıldığını bıldırdı Guruz, bılım kategonsının ıse temel bilımler, muhendislik bılimlen ve sağlık bilimleh olmak uzere 3 ayrı alt gruptan oluştuğunu soyledı TUBİTAK Başkanı Prof Dr Kemal Guruz, hizmet odullerını kazanan Prof Dr Remziye Hisar ıle Prof Dr Ratip Berker'ın Turkıye'nın halen yaşayan en eskı bılım adamları olduklarını ve sağlık durumlarının elvermemesı nedenıyle odul torenının bu yıl Istanbul'da verılmesını kararlaştırdıklarını soyledı Guruz, kuruluşundan bu yana TUBITAK'a onerılen ve desteklenmesı ongorulen projeler hakkında da bılgı verırken 19641990 yılları arasında TUBITAK'a yapılan başvuru sayısının 4 bın 702, desteklenen projenın 3 bın 99 olduğunu ve toplam 91 TUBITAK'tan 3 dalda 13 kişiye ödül mılyar 849 mılyon hra destek venldığını bıldırdı Guruz, 1991 yılında 621 proje ıçın başvuru yapıldığını, bunlardan 199'unun desteklenmesının ongorulduğu nu ve 26 mılyar 737 mılyon hra destek sağlandığını kaydettı 199192 oğretım yılı unıversıte lısanustu bursları ıle ılgılı çalışmaları dd anlatan Guruz, 45 oğretım uyesıne burs verılmesının uygun gorulduğunu, aylık burs tutarının da 800 bın lıraya yukseltıldığını bıldırdı Odul kazananların ısımlen şoyle Bilim odulleri: Prof. Dr. Hakkı B. Ogelman (Temel BılımlerAstrofızıkWısconsın UnıversıtesıABD), Prof Dr Ayhan Ulubelen (Te mel BılımlerAnalıtık Kımya/lstanbul Ünıversıtesı Muhendislik Fakultesı), Prof Dr B. Mutlu Surer (Muhendıslıklnşaat MuhendıslığıDanımarka Ünıversıtesı), Prof Dr Ali Cumhur Ertekin (Sağlık BılımlerıTıpNorolojıEge Ünıversıtesı Tıp Fakultesı) Hizmet odulleri Prof Dr Reırmve Hisar (MuhendıslıkKımya MühendıshğıEmeklı), Prof Dr Ratip Berker (Temel BılımlerMatematıkAkışkanlar MekanığıEmeklı), Mehmet Ozan Sungurlu (\er BılımlerıGenel JeolojıMerhum) Teşvik odullen Doç. Dr Selçuk Ş. Bayın (Temel BılımlerMatematıksel FızıkODTU Fızık Bolumu), Prof Dr Yıgıt Gunduç (Yuksek Enerjı ve Plazma FızığıHU Fızık Muhendıslığı), Doç. Dr Can Fuat Delale (Temel BılımlerMatematıksel FızıkBılkent Ünıversıtesı Matematık Bolumu), Prof Dr Levent Toppare (Temel BılımlerFızıkokımvaODTU Eğıtım Bılimlen Fen Fakultesı), Doç. Dr Fusun Sıpahiler (Temel BılımlerBıyolojıHacettepe Ünıversıtesı Eğıtım Bılimlen Fakultesı, Fen Bılımlerı), Doç Dr Mumtaz tşcan (Sağlık BılımlenTıp Farmasötık ToksıkolojıAnkara Ünıversıtesı Eczacılık Fakultesı) KTU Tlp'ta af • ANKARA (AA) Karadenız Teknık Ünıversıtesı Tıp Fakültesı'nde 19891990 ve • sonrakı öğretım yılında okuldan atılan oğrencıler 1. dönem kaydını yaptırarak öğrerumlenne devam edebüecekler. KTÜ Tıp Fakultesı Yönetmelığı'nde yapılan değışıklık ve yönetmelığe eklenen geçicı madde dünkü Resmı Gazete*de yayımlanarak yururlüğe gırdı. Değışıklıkle, bulunduğu sınıfta başanlı olamayan öğrencılenn bır ust sınıftan ders alabılme olanağı da kaldırıldı. Yönetmelığe eklenen geçicı madde ıle de 19891990 öğretım yılı ve sonrasında, en çok ıkı öğretım yılı ıçınde en az (CC) notu alamadıklan ıçın kaydı sılınenlere 1. dönem kayıtlannı yaptırarak öğrenımlerıne devam edebılme ımkânı sağlandı. 9 yeni ögretmen lisesi FATtH KÖPRUSL Bogaziçi Koprusu'nun onarınu nedeniyle tstanbul'un iki yakası arasındaki trafık şimdi Fatih Sultan Mehmet Koprusu'ne kayacak. Kadıkoy yoresınde oturanlar ıçin yol uzayacak, ancak trafik akışının 1. kopruye gore daha rahat olacağı one suruluyor. (Fotograf: E R D O G A N KOSEOĞLU) Yetkililer onarım sırasında 1. Köprü'de trafık kapasitesinin yüzde 35 düşürüleceğini söylediler '2. Köprti tıkanmayacak' ^ MtTRIS ^ r SltUHlA Üniversitelerde 80 ülkeden öğrenci var ANKARA (ANKA) Turk unıversıtelerınde, Japon>a'dan Tnnıdat Tobagoıva, Kanada'dan Papua Yenı Gıne've kadar tam 80 mılletten oğrencı okuyor Oğrencı Seçme ve Yerleştırme Merkezı (OSYM) verılerınden derlenen bılgılere gore 19901991 öğretım yılında Turkıye'dekı üniversitelerde 2 bın 458 KKTC'lı ve 5O2'sı bavan 1563 lranlı oğrencı oğrenım gordu Yunan oğrencıler de Turkıye'dekı unıversıtelere buyuk ılgı gosterıyorlar 19901991 oğretım yılında Iran'dan sonra en fazla oğrencı gönderen uike Yunanıstan oldu 224'u bavan, 55O'sı erkek olmak uzere 774 Yunan oğrencı bu v ıl Turkıye'de okudu 4 gidiş 4 geliş: Karayolları yetkilileri Bogaziçi Koprusu'nun onarımı sırasında, suruculerin Fatih Sultan Mehmet Koprusü'nden geçerek zamandan kazanacaklarını söylediler. Yetkililere gore 1. koprude durkalk ile zaman kaybetmek yerine 2. kopruden geçmek ekonomik olarak da daha kârlı. Gelirde duşme olmaz: Kopru gelir ortaklığı senetlerinin gelirinde, onarım nedeniyle bir duşme olmayacağını belırten yetkililer, "Her iki köprunun hesapları ayrı tutulur ama ortaklara ikisinden elde edilen kârlardan pay verilir" dediler. lstanbul HaberSenısı Boğazıçı Koprusu'nun bu av so nunda 2 5 ayhk bakıma alınma sı, dıkkatlerı Fatih Sultan Mehmet Koprusu'ne çevırdı 2 Kopru'nun çevre vollarının daha uzun olması araç sahıplerını endışeye ıttı Suruculer, akaryakıt tuketımının daha fazla olacağını ve özelhkle hergün kopruden geçenlerın masrafının artacağını söylerken, karayolları yetkılılerı, "Suruculer uzunluk konusunda haklılar ama 2. Kopru daha kâıiıdır, çunku trafikte surekli bir akış vardır" dediler Boğazıçı Koprusu'nun onarıma alınmasıyla bırlıkte trafık kapasıtesı yuzde 35 duşurulecek Yetkililer, suruculerin 2 Kopruyu tercıh etmelerını onerıyorlar Fatih Sultan Mehmet Koprusu'nun çevre yollarının büyük bir kısmının tamamlandığı, a>dınlatma sıstemının Boğazıçı Koprusu'ne oranla daha yuksek olduğu belırtıldı Yetkililer, çevre vollarında meyıl bulunmadığını ' < , HABP AKADEMILEfîE Mi KAVSAfilg g 7 8AR8MCS BULV^ö' '•KAVSAĞI MOLLAV GüRAN ^ ^ V1VADUĞU X ^ MAMMUTBEY fSENLER l ^^^iju Tjk f ? İRBEYI UMRANIYE, OSMANIVE I mm 1 ^CAMUCA £ fRA DTAfggs rusu'nu, daha kısa diye bekleme>i goze alabilirler. Ancak bu kârlı bir duşunce değil. Çunku trafik Bogaziçi Köprusu'nde oldu kça tıkanacagından araçlar rolantıde bekletilecek, dur kalklar daha fazla olacak. Bu durumda zaman ve akaryakıt sarfiyatının yanında araclann digtr aksamlannda da zorlanmalar olacaktır. Yaptıgımız hesaplara gore 2. köprunun kullanılması hem zaman hem de akaryakıt yonunden daha kârlı olacaktır" ve daha kalıtelı asfalt kuılanıldığını soyledıler Boğazıçı Köprusu'nde trafık kapasitesinin yuzde 35 duşurulmesıyle bırlıkte, bu >ukun 2 kopruye verıleceğı, ancak burada yıne de bır tıkanıklığın olmayacağı behrtıldı Her ıkı köprunun de bakım ve onanmından sorumlu Karayolları yetkılılen, "2. koprude 4 gidiş, 4 de geliş şeridi var. Çevre yollan da avnı genişliktedır. Ancak suruculer, Bogaziçi Kop dediler 2 köprunun çevre yolunun bağlantısının Avrupa yakasında Okmeydanı, Hasdal yolundan sağlandığı, Anadolu yakasında da Kozyatağı gırışıyle bırlıkte yenı açılan KadıköyUzunçayır ve Altunızade'den yapılabıleceğı belırtıldı Boğazıçı Köpnısu'nun 2 5 ayhk onarımı süresınce duşecek gelırden gelır ortakhğı senedı olanlann etkılenmeyeceğı kaydedıldı. Ortaklann endışeye kapılmaması gerektığıru belırten yetkililer, senet sahıplenne paralarının ödendığını ıfade ettıler "Her iki köprunun hesapları ayrı tutulur. Ancak ortaklara ikisinin toplamından elde edilen kârlardan pay verilir" dıyen köpru yetkilileri, bu durumda gelır ortaklığı senedı olanlann kâr paylarında bır duşuşun olmayacağını belırttıler. 2 köprunun suruculer tarafından fazla tercıh edılmedığı yonunde kamuoyunda oluşan göruşe katılmadıklarım belırten vetkılıler, Fatih Sultan Mehmet Koprusu'nun 'muşterilerınde' artış olduğunu söylediler • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Mıllı Eğıtım Bakanlığı, yenı öğretım yılında 9 ılde 9 yenı Anadolu öğretmen hsesi açacak Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenı açılanlarla bırlıkte Anadolu öğretmen bselerımn sayısı 47'den 59'a yıikselmış olacak Yenı lıseler Kırşehır, Adıyaman, Tokat, Çankırı ve Gıresun ıl merkezlerı ıle Aydın'ın Nazıllı, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa, Ordu'nun Ünye ve Zonguldak'm da merkez ılçesınde açılacak. Hazırbk sınıfı ıçın 36'şar oğrencı alınacak. Sık doğum böbreg;e zararh • İZMİR (AA) Sık gebelığın böbrek hastalıkları rıskını arttırdığı bıldırıldı Ege Ünıversıtesı Tıp Fakultesı Iç Hastalıkları Anabılım Dalı öğretım Uyesı Doç. Dr Alı Başçı, çok sık yapılan doğumlann normalde bünyeye zararh olduğunu ıfade ederek bu tur gebelıklerın böbreklerı de etkıledığmı soyledı Sık gebelıkler sırasında tekrarlayan ıdrar yolu enfeksıyonlannın böbrek yetmezlığıne yol açabıleceğını behrttı. Rüşdü, Mübarek'ten yardım istedi EDİP EMİL OYMEN LONDRA "De\letler hukuku, ınsancıl ilkeler ve tslam'ın esasen muşfik nıteligi, Ayetullah Humeyni'nin fetvasının. daha çok sayıda suçsuz insanın olumune me>dan vermeden, bir kenara ıtilmesini gerektırmektedir". Imza Salman Ruşdu. "Şcytan A.\etleri" romanı ılk kez 1988'de yavımlandığından berı sureklı tartışma yaratan yazar "Salman Ruşdu", romanının Japon çevırmenı Hitoshi Igarashi'nın oldurulmesınden sonra aılesıne volladığı başsağlığı mektubunda bov le dıyordu Salman Ruşdu şımdı de benzer bır mektubu Mısır Cumhurbaşkanı Husnu Mubarek'e gonderdı "İslam Dunyası'nda ılımlı ve etkili bir lider" dı>e selamladığı Mubarek'e yazdığı mektupta Ruşdu, "Kendisine yonelik olum tehditlerinden \azgeçilmesine yardımcı olabilecegini" soyledı "Guardıan" gazetesınde konuya ılışkın goruşlen sorulan uzmanlar ıse bu başvurunun "bir işe yaramayacagı" goruşunde Ingıltere'nm eskı Iran buyukelçısı Sır Anthony Parsons. "Ayetullah Humeynı'nın olumu, fetvasının da olumu anlamına gelmez" dıyor Radıkal Islamcılar, Ruşdu'nun, romanını pıyasadan çekmesını, reddetmesını, şımdıye kadar ölenlere tazmınat odemesını talep edıyordu Romanın yayıncısı "Penguin/Viking", daha ucuz baskısından çoktan vazgeçtı Romanın kendı de zaten artık sadece koleksıyoncularda bulunuyor Tum bunlar, Radıkal Islamcıları tatmınden uzak Uzmanlar, Ruşdu tum bunlan yapsa dahı yaşamının guvenceye alınamayacağı goruşunde lngıltere'de 1988 sonbaharında yayımlandıktan bır kaç ay sonra Islamcıların kıtap yakarak başlattıklan "Şeytan Ayetleri" tartışması, kı sa surede Hındıstan ve Pakıstan'da olumle sonuçlanan olaylara neden olmuştu Kumbağ'dayaz aylannda 'kara tuğla'yapmak için bölgeyegelen gurbetçi işçilerin türküleriyankılanır Tuğla harmanında pişen yürekler Zeki Teke, tuğlanın hamurunu yoğurmaya başlayalı bir ay olmuş, yani çamura yeni bulaşmış. Yaş 17. Sinop'un Gerze kazasından koyluleriyle topluca gelmişler buraya. Yaz bitince kuyucu Zeki de koyune donup ekin biçmek için orağa sarılacak. Adil Kaya, 14 yıldır tuğla pişirir. Bir elinde teneke, kara elmas serpiştiriyor kalıpların arasına. Hamurun yoğrulması ince iştir. E R D A L YAZICI TEKIRDAĞ/KLMBAG Atı durdurdu, kuvudan ıkı hamlede çıktı, bır \laltepe vaktı, surahıdekı su>u bardağa doldurmadan bır dıkışte boşalttı Eh "beygirde de can \ar"dı, hayvanın onune bır kova su bıraktı. ardından da vem torbasını astı bovnuna k.asetçaların duğmesıne bastı, şarkılar başladı Gokhan Gunev 'den \x dından Bergen Bır vol dınlendıler Zeki ıle bevgırı kaset^alar avnı arabesk nağmelen valadursun Zeki sa atıne baktı, "bu kadar dinlenme şımdilik jeter"dı Kuvuda tonlarca çamur kendısını ve beygırını beklıvordu, "Deeeh arslanım deeeh..." Ellerını vağladı Zeki tukruğuyle, ^arıldı kureğın sapına, bıleğe kuvvet, ardı ardına sallamava başladı çamurları voğrulan vere Bevgır dondukve donu>ordu kuvunun vevresinde Lzunca bır demırı dondurduk v e at Zekı'nın attığı çamurları voğuruvordu \anlden bozma kapta •\ksama değın 26 ton çamur atacaktı v amur voğrulan kaba ve oğle vaktı olmadan vamurun varısını \oğurmuştu bevgırıvle bırlıkte Zeki Teke Tekırdağ kumbağ'da tuğlanın hamurunu voğurmava başlayalı bır av olmuş, vanı çamura venı bulaşmış Y a ş P Sinop'un Gerze kazasından kovlulerıyle topiuı.a gelmış bura>a Yaz bıtımıyle sezon da bıtecek, Kumbağ"dakı >azlıkçılar 'tası tarağı' toplamava başladıkları an 'Kuvucu Zeki' de koyune done^ek \ e tarladakı ekın guz vağmurlarına kalmadan orağa sarıla^ak Zeki, ekını anbara, samanı 'mereğe' atacak tezelden Beygır hızıvla >oğrulurken ^amur Ramazan ve Metın el arabalarıvla taşıyorlar kalıpçılara Sankı varıştalar ıkı kovlu arkadaş Startı saat 5 30'da almış ıkı arabacı "ku>uı.u Zeki' ve bevgırının yoğurduğu 26 ton çamuru akşama değın taşıyacaklar el arabalarıvla Eller 'su toplamış' şımdıden, "eh zamanla alı Kara tugla ıçın açılan çukurun çevresınde beygır şır bu eller, nasır baglar sonunda..." Bıtıp tuUç çocuk Hıkmet, Davut ve Murat kalıbı çıkkenmezmış gıbı gorulen, beleşe gelen bu arabaların enerjısı ne olakı 9 Tabu kı ınsan emeğı mış çamuru dızıyorlar toprağa Kalıpçı Hasret'ın ellerı makıneleşmış âdeta, koşturmayla bıle >e\e akan alın terı Başında fotr şapkasıv la ış başında kalıpçı Has tıştıremıyor uç çocuk kalıpları " L l a n koşsana, ret koca. Maıyetınde ıkı ış^ı ve uı, ^ocuk var w< dalga geçme Hikmet..." Eh a>ağı bırbırıne katanın Metın ve Ramazan vogrulmui; çamuru vı rıştı Hıkmet'ın, ustanın bağırtısını duyunca Kalıbı duşurdu bırden toprağa "Allah belanı verğarken başına, uç gozlu tahtd kalıba dolduru mesın çocuk..." Yuzu kıpkırmızı oldu çocuğun yor tezelden Çatalca'da ÎSKİ'nin bölgesi • İstanbul Haber Servisi Istanbul'un Çatalca ılçesı ÎSKİ'nin görev bölgesı kapsamma alındı. Bu nedenle Çatalca Beledıye Başkanı Fırat Aykut ıle İSKİ Genel Muduru Ergun Göknel arasında bır protokol ımzalandı Protokole göre İSKI, Çatalca Beledıyesı sınırları ıçınde her turlü ıçme suyu ve kanalızasyon projesını yapacak ve bu projelerın yöredekı uygulamasından sorumlu olacak doner, çamur yogrulur. (ERDAL YAZICI) Hıkmet ılkokulu henuz yenı bıtırmış, yaşı 12 Yaşıtları şu an yanı başında denızde belkı sutopu oynuyorlardır Bu yaşta 'çekırdekten' >etışecek, aılesıne 'ekmek parası' sağlamak ıçın Hık met Oysa kım bılır bu yazın sıcağında bıle olsa neler neler duşler "An bir koyumde olsam, arkadaşlanmla doya doya maç etsem, beş tane, on tane, yırmı tane gol atsam kaleye... Sonra pınardan kana kana soguk su içsem... Bagırsam valçın kayalara, yankı yapsa sesim, çınlatsa ortalığı... Koyun gutsem yaylada... Kaval çalsam kuşa, koyuna agaca... Aaah bir koyumde olsam..." dıye mı geçırır ıçınden 9 Kalıpları dızmış uç çocuk toprağa, dızmemışler de sankı nakış ışlemışler Beş gun sonra kuruyacak yenı kalıptan çıkmış tuğlanın suretı Beş gun once dokulmüş kalıpları sokuyor Erdal ıle Celal; dolduruyorlar el arabalarına Bu ıkı arkadaşın yarış parkuru, açık alanda kurulmuş ocak ıle kalıpların kurutulduğu >er arası Adıl Usta bır kumandan edasıyla ocağın başında kalıpları dızıyor ust uste "Çabuk olun çocuklar, akşama bitirelim bu işi..." Bın, on bın, yuz bın değıl tam ıkı yuz ellı bın tuğla dızılecek ust uste Ocağın buyuk bır bolumu tamamlanmış şımdıden, yakılmış bıle En alta daha once pışırılmış 'kara tuğla' dızılmış Her bır sıradan sonra toz lınyıt komur atılmış aralanna 'Dort elle' dort arkadaş kurumuş kalıpları dızıyorlar oca|a Adıl Kaya ne de olsa 14 yıldır tuğla pışırır; ıçlerınde en deneyımlısı, bır elinde teneke, 'kara elmas'ı serpiştiriyor kalıplann arasına Ustte guneş, altta yanan ocağın arasında kalmış usta, ocağın dumanı, serptığı komurun tozu Bır de ruzgâr ortalığı kasıp kavuran "Eeeh hamurun yogrulmasından pişirmesine kadar her iş zor, ama pişirme daha da ince bir iş. Çok komur dokersen kavurup kaynatırsın tuglaları birbirine... Az komur doker, iyi tutuşturamazsan çig olur, pişmez tugla. Nasıl ki pişmiş gevrek ekmegin tadına dovum olmaz, kıvamında pişmiş tuğlanın da saglamlıgına laf eden olmaz..." Sorumluluğunu yuklenmış bır kere usta pışırmenın Bır fırıncı ustalığıyla yoğrulmuş çamuru pışırıyor tuğla ocağında Pışırdıklerı 'kara tuğla', rengı kırmızımsı ama adı 'kara' "Adı 'kara' da olsa, piyasada az tutulsa da ust uste dızilip yapı yapacak ustalar. Ya biz çig kor pişirmezsek tuglayı, çokerse o yuvanın başına vapı, atabılir mıyız o yuku, vebalı sırtımızdan..." Şımdıden tutuşturulmuş ocak; 1520 gun yanacak ıçın ıçın, 'kuyucu Zekı'mn beygırıyle yoğurduğu, Hasret Usta'nın kalıplara doktuğu, Adıl Usta'nın pışırdığı tuğlalar sonunda ocak sö9 kulduğunde nasıl olacak acep Bır yaz boyu Kumbağ'la Naıp Koy arasındaki açık alanda Sınoplu tuğlacılar ocak ustune ocak kuracak, yakacaklar Eskı ocak yanadursun şu an belkı de yenı bır ocağın ınşasına başladı tuğlacılar 'Kuyucu Zekı'nın beygırı ardı ardına yıne donuyordur 'dolap beygırı' gıbı kuyunun başında Ramazan ve Metın'ın koşturmacaları Kalıpçı Hasret'ın bağırtılan Uç çocuk Hıkmet, Davut ve Murat'ın duşlerı Yanan ocağın dumanları Ve arabesk nağmeler 'do lap beygın'nın eşlığınde çalınıyordur ardı ardına Ve bır kez daha kıskandırırcasına atalarını bınlerce yıl oncesının yontemıyle, bılek gucu ve alın tenyle çamuru hamur yapıp tuğla pışırıyorlar Sınoplu tuğlacılar Gençlerde liderlik • İstanbul Haber Servisi Genç ınsanlardakı hderlık özellıklennı gehştırmek, onlara sorumluluk duygusu kazandırarak, dayanışma ıçınde dunya topİumlannın gelışmesıne katkıda bulunmak amacıyla kurulan Genç Muteşebbısler Jaycees Derneğı'nın Turkıyelı 4 delegesı, Bırleşmış Mılletler ve Junıor Chamber Internatıonal'ın duzenlediği genel assambleye katılıyor. 29 temmuz2 ağustos tarıhlen arasında duzenlenen assamblede yaşları 1840 arasında değışen 106 ulkeden yaklaşık 450 katılımcı bır araya gelecek Turkıye'yı temsıl edecek uyeler Cemal Kızıltan, Yusuf Pala, Cevat Tanyerı ve Raıf Guven'den oluşuyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog