Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

25 TEMMUZ 1991 SÖBÜŞ HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ Kadınlar, erkekler tarafından seçilmeyi bekleyen yaratıklar olduklan sürece herkes birbiri için rakip. Ya beni seçecek ya onu seçecek gibi bir şey var. Öyle olunca kadınlar arası dostluklar biraz da bu rekabete dayalı olarak daha zayrf ve kaypak olabiliyor. HatoStnazl CUMHURİYET/13 Rrtabet EVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN MVETİYEYİ MEDEM PU$UWMI7 â KİM KtVIE DUM DUMA BEHİÇ AK â/rVunt Jnhıp olmak HIZLI GAZETECİ \ECDET ŞES ÇOÖU UY6UKJ <ACTl6ı Ayak parmaklarının güzelliği BAYAN Bush, Dolmabahçe Sarayı'nın merdivenlerinden inerken birden elindeki davetiyeyi düşilrdü. Ba$kan Bush da ilgilendi, sonra yerdeki davetiyeyi aldılar ve yollanna devam ettiler. Bayan Bush, acaba neden elindeki davetiyeyi düşilrdü diye merak edenler oldu? Acaba Bayan Başkan hasta mıydı, elleri mi titriyordu? Sarayın ihtişamı karşısında heyecanlanrtuş mıydı? Sorunun basit bir yanıtıru Semra özal'ın dekolte ayakkabısından görünen ayak parmaklanna dikkat eden bir davetli verdi: Bayan Bush, Semruımın ayak parmaklanna sürdiiğü ojenin rengini pek begendi. Yalundan inceJemek üzere egilebflmek için ettndeki davetiyeyi dttşürmiiş gibi yapü.« (Fotograf: ERDOĞAN KÖSEOCLU) YA PA BAT'YA öıOE BKÎKAÇ VO. <HWP/MlZl IVI CA8Û&IVLA ORALAR SoTALAMMlŞ. VEMEOK p, , /MSTERCAM OfJALARl OLME2, AYf?ICALl6lNI AŞkALARı KAPTı(?/VllŞ Belediyenin yararı için MEHMET Bölük bir SHP'lı. îstanbul Belediyesi'nde başkanlık danışmaru olarak görev yapıyordu. Sonra o günlerin belediye genel sekreterı Alev Coşkva'un Îstanbul Metrosu ve Boğaziçi Tüneli ön ihale çalışmasında Fransız fırmasını kayırdığıru savundu. Basına açıklamalar yaptı, Coşkun'u karaladı. Kocaman bir dosya hazırlanuş, gazeteye de getirmişti. Kendisi ile konuştuk, raporu inceledik. "Sanık Alev CoşInn.." diye başlayan paragraflan görünce sorduk: Kimin görttşnne görc Alev Coşkun saıuk? Bu raporu savcıhk nu hazırladı? Hayır ben hazıriadım, hakkında rapor oldnğuna göre kendisi saaıkbr.. Biz de her bir insanın başka bir insan hakkında oturup uydunıkj>ir rapor hazırlayabileceğini, "sanık" olarak ad arayışlar içine girdigi, bu aşalandırılmak için adalet ma mada 2886 sayüı kanunun ve kamlannın bu tür bir suçlama diger mevzuatın iblalinden da bulunması gerektiğini an bahsedilemeyecegi ve sorumlatmaya cauşmıştık. Bölük'ün lulugu dhetine gidilmesinin suçlamaları tçişleri Bakanlığı mümkün olamayacagı kanaat müfettişlerince incelendi. Mü ve sonucuna vanlmışür." fettiş raporu 17 Temmuz 1991 ALEV Coşkun bu rapor ile tarihini taşıyor ve şöyle diyor: tumuyle aklanmış oldu. An"tstanbul Metrosu ve Boğa cak Mehmet Bölük, şimdi Ada ziçi Tiudi ön ihale çahşmalan Dostları Derneği'nin yaptığı sıraanda, Tiirk ortagının gü çahşmaya göre Istanbul'un veHÜfar oinuunaa nedeniyle ye adalarında yapılan 520 adet terlik beigesi alamamış olan yasadışı yapının bir bölümuFransız SOGEA finnasna, bi nun mimarı olduğu, yerel yohüumı ortafını deglşllmek ye netim seçimlerinde Adalar'da njden başvurusu iizerine ko belediye başkan adayı olunca Bilsyon karanfthnnnMİanyet ada halkının bu nedenle kenIdriz otarak yetcrük bdgesi ve disine oy vermediğini ve tstanrihnesinde, belediyenin zaran bul'un tum ilçelerinde beledıdegil menfaatinin bulnnduğu, yelerı kazanan CHP'nin bu ortada usulsttz bir işlemin bu yuzden Adalar'da kaybettiğı lunmadıgı, kaldı ki belediye yolundaki suçlamalara yanıt nin bu çalışmalan bazı kon getirmek durumunda. sorsiyamlara ön yeterlik verCoşkun aklandı, ama Adameden ilcri gMemediti, yeni lılar Böluk'u aklamıyor. ALEV COŞKUH'U SUÇLAYAHIAKIAMIYORLAR FARALYAUHIH GARFIELD jm D6fit$EW SOWÜ$LERİ DAVIS Lokavt çağdışı DYP Genel Başkan Yardımcısı Ersin Faralyalı 28 yıllık bir sanayici, deri sektörunde çalışıyor. Faralyalı'nın sadece "işadamı" olduğu günlerdeki görüşleri ile şımdüerde "politikacı" olarak savunduğu göruşler bir hayli farklı... Faralyalı sendikacüarla yaptığı bir toplantıda bunu kendisi de itiraf etti. önce uzun uzun deri sektörüne sendikanın girmesi için bir "işadamı" olarak verdiği mücadeleyi anlattı, ardından da bazı konularda degişen görüşlerini.. Faralyalı, 20 yıl önce "grev karşısında, lokavün bir hak oktngiınD" savunduğunu söyledi. Bugün ise lokavt hakkının çağdışı olduğunu düşünüyor ve kaldınlması gerektiğini söylüyor. Düşüncelerindeki bu değişimin gerekçesini de, "Biz o zaman ileriyi göremedik" diye açıklıyor. YHK konusunda da Faralyalı'nın görüşleri değişmiş. Önceleri "bir hakem müessesesi olmah" diye düşünüyormuş. Ancak sonradan "bir hususu göremedigini" anlamış. Bu husus da "devlet işveren olarak yüzde 50 paya sahipse, oradan tarafsu bir karar çıkmasının bekknemeyeceglymis".. TARİHTE BUGÜN MİMTAZ ARIKAN 25 Temmuı "ANDREA DORIA"NIN SONUL 1356 'DA SU6UN, "ANPKA PoeM'APU DSV İTALYAN YOLCU GEMISI ATLAS OKyAUUSU'NDA &İR İSVEÇ ŞlLBB/YLE ÇARPIÇT1'. İKJ YAŞIUDAKİ TRANSATlAUTIK, 8OSTON KSNTiNıU 6UN£Y<NPEKl NAUTUCKET APASI YAKINLARlNOA gULUUUYORDU. GBCE SAAT 1i.22 'PE 'STOCJOIOUİ, AMPOEA PORlA'YA SANC4K TARAFINDAU BlNDlRMıŞTI. YOLCJJ GBMlSl SU ALMAYA SAÇCAUIf, ŞlLEP İS£ BAT7KAK PENLI YAGALANMAM/ŞTT. 17OC YOLCU 7AffXAAJ AAJPS£A POe/A'YA #K DIMA GELBH ÇEŞlTl/ PENIZ AgAÇLASI KA~ ZAZMOBLERIN ÇOĞUNU KUH7A/SPI. YALNIZ 51 IClŞl YAŞAMlM/ YlTiRDı.. GEMI, AĞIRAĞIR YAN YA7B/İAK E/3TESI GUN TAMAMEN SULARA GÖMULECEKTI. I MARATONDA ÖNDE KOŞUYORUZ.. I SAĞLIK v e GUZELUK REHBERI PROKTOLOGIE Oksijen dopingi ÇANAJANS 151 00 44 FAX: 1514155 BAKIRKOY GUZELLEŞIYOR VARİSLERİN INFAROT, İĞNE İLE TEDAVİSI 0p Dr. Hayatl F. KOCAL Bankalarla anlaşma vardı r RumelıCd OganAp No 162 Nişantaşı HEMOROIDFISTUL ve doğa tutkunuz için, bir Çağlıyan kıyısında DIŞHEKIMİ LOZAN KAYNAK Dr. Med. Dent. SEVGİN KAYNAK (Unıv BONN) Muayene saat. 101 6 KLODFARER CAD 40/6 ÇemberlıtaşIST Yeni tetefon numaramız 518 22 78 YAZI Konusunda uzman kuruluş FLAMİNGO FITNESS STUDIO size bu imkânı sağlıyor. Ooktor kontrolunda 10 seansta 12 beden incelip selülitlerinizden kurtularak siz de yazı incecik geçirin. BENT OTEL Altınoluk Tel: (9671)61070 6156 İst: 142 3 0 0 3 Gitti 9 bin mark GAZETECİ Ali Seven yakın bir akrabasının MESE 240 yabancı plakalı Mercedes arabasını Baknköy Istasyon Caddesi'nde park etti. 10 dakika sonra döndüğunde araba yerinde yoktu. Parka çekildiğini söylediler. Koştu gitti park yerine baktı. Arabamn kapılan açılarak çekilmişti ve torpido gözunde bulunan küçük siyah canta ve içindeki 9 bin marktan fazla para çanta ile birlikte yok olmuştu. • Arabayı çekenler Bakırköy'ü GüzeUeştirme Vakfı adına çaüşıyorlardı. Ne araba çekme ne de kapısını açma yetkileri vardı. Karakola gidildi, arabayı çeken zabıta karakola bile gelmeyeceğini söylüyordu. Duran Ün isimli bu şahsın eski bir polis olduğu ve başka araçlardan da çekilme sırasında benzer yakımnalar geldiğini anlattılar. Zabıta hakkında savcılığa şikâyette bulunan Seven ayrıca Bakırköy Belediyesi'ne de böyle bir vakfa bu tür yetkileri verdiği için dava açıyor. Tel: 141 3589 1320120 SUPER TANITIM KAMPANYASI FİYATLARA SU YATAĞI ISITICI KARYOLA (BEDAVA) KORUYUCU 10 YILGARANTI DAHİLDIR SAN DIEGO 155 X 210 cm 540 000 X 4 TAKSİT SAN FRANCISCO 160 X 200 cm 680.000 X 4 TAKSİT PTT ARKASI KADIKOY ÎSTANBUL ,/tıtdu. LOKAL INCELME VE SELULİT TEDAVI MERKEZI AFRODITE 180 X 210 cm 850 000 X 4 TAKSİT TEL 349 40 99 ve 345 78 72 * * KADIKOY ÇARŞISJ NO: 1045 GEMINI CO. LTD. 130 75 77132 60 82 T.C. PERTEK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Randevular için tel: 12 temmuzda oldurulen BİLAL KARAKAyA'nın cenazesi kaldırılacaktır. Yer: Karacaahmet Mezarhğı Saat: Ik.ndi namazında AİLESt VE DEVRİMCİ ARKADAŞLARI ADINA TURAN KARAKAYA KAYITLAR DEVAM EDİYOR YENİ SINIFLAR İÇİN DOSYA NO: 1967/282 Davacı tsmail Dunnuş tarafından davalı Ali Keko Gençoglu aleyhine mahkememizde açılan tapulama tespitine itiraz davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince: Hikmet, Nurettin, Elif, Safıye, Kıymet, Yeter, Necati, Hatun Tok'lann açık adreslerinin tüm aramalara rağmen meçhul olduğu anlaşılnuş, davaa mırasçılanna duruşma gününden balusle Uanen bildirümesi için tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 3402 sayüı Kadastro Kanunu'nun 28'ınci maddesı gereğince dava, sebep ve delillennızi dılekçe üe veya 19.9.1991 tarihli duruşmaya gelerek bildirmeniz, aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tesçiline karar verileceği hususu tebliğ olunur. Basın: 48468
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog