Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DÖVİZ KURLARI Dovızın Cınsı 1 ABO Doları 1 Alman Marta 1 Avustratya Doları 1 Betçıka Frangı 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florını 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Itaıyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Stertin 1 S A/aötsIan Rıyalı EKONOMİ 25 TEMMUZ 1991 Efektıf Aiıs Efektıf Satış 4374 08 2520 36 3397 35 25 TEMMUZ 1991 Dövız Alış 4352 28 2507 79 3380 42 12178 737 48 2223 61 692 27 2883 64 336 28 3184 7377 12 1160 51 U Dovız Satış 436100 2512 82 3387 19 122 02 738 96 2228 07 693 66 2889 U 336 95 31 90 7391 90 1162 84 1M1 Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ihracatçı Birlikleri, tekstil sektörünün hamiliğini üstleniyor ÇAPflAZKUR S 1 7355 Alman Mark, S 5 9015 Fr Frangı $ 1 9572 Hol Flonnı $ 1 5092 Isv Frangı $1294 25 Ital Lıretı $ 136 70 Japon Yenı $ 3 7503 S Arab Rıyalı C 1 6950 S 4347 93 2505 28 3322 95 119 71 736 74 2221 39 685 35 2880 76 330 56 3152 7369 74 113150 H 122 39 741 18 2234 75 695 74 2898 09 337 96 32 00 7414 08 Tekstilde yeni dönem başlıyor ESİN SUNGUR 1166 33 xıni: 97.351.130.S50 MHrtan: 13.686.391 Kapauş BHt*Jk endtkı: 3.081.75 Maii enöeks: 2.709.19 Sın* nfefcs: 3.314.2 BORSADA Ortabm Mtefft enrtekj: 3.095.» Mall endekt: 2.698.80 Sıui tadtkı: 3.341.71 (Ûncekı) Bıleşik endeks 3 146 66 Malı endeks 2 739 35 Smaı endeks 3 398 43 Ûnc*kj se ans kapan Mana Çım (A) Adana Çım (C) Afyon Çımento AkalTeksM AJctoık Afcçımento Aksa Alarko Hoiöıng Anadotu Cjm Arçclık Aseisan Aslan Cım |BU) Aygaz Bajfas Boiu C"wılo Bnsa Canarta* &TOf>B Çesne Aiuyuus ç e l * Hatat Çımsa Ç Elettm De'nı'Oa^it Otnat Cım Denmocı Oeva HoMıng DıOS Dojan Doğusan MMas Ouran Olsel E Baş' Yatrrım lcaas' Hac :p •• (Ûnceto) Bıleşık endeks 3 291 08 Matı endeks 2 873 51 S.naı endeks 3 376 85 Buguiku ıguriKu ı Bugunku e i duşuk en yuksek j kapanış 385000 63000 22500 2650 5000 4250 12250 21000 1450 12750 2350 25500 1350 2350 3250 1900 2350 4350 3850 1500 3500 2350 1150 6100 8400 22500 15250 55OO0 1200 700 1850 7000 2700 3150 8300 2950 4800 4700 405000 I 67000 23500 2750 5900 4350 12750 23000 1450 13250 ,2400 27000 1450 2550 3350 2000 2500 4500 4050 4500 3600 2600 1250 6800 8400 24500 16000 56000 1350 725 1850 7300 2750 3150 8300 3000 4800 4700 800 16500 1900 1400 15500 925 74O0 1950 9200 6300 3800 14000 19750 30500 2800 5600 2050 9600 1350 77000 3150 1150 5000 2900 390000 63000 230O0 27O0 5900 4300 12250 22000 1450 12750 2400 25500 1450 2400 3300 1900 2350 4500 3950 4500 3500 2400 1150 6300 8400 22500 15250 56000 1200 700 1850 7300 2700 3150 8300 3000 4800 4700 IşJem m«an En çok soz yapılan fıy 395000 66000 23000 2700 5500 4300 12750 22OO0 1450 13000 2400 AgırtıUı OTfıy 397565 65596 23000 2701 5469 4309 12535 21850 1450 130U 2389 Ege BtracıİFk Ege Enöustn Ege GuDre EmekSıgorta EnU HoMmg E'cıyas 8*ractiıi< Eegn D Ç ş Fıcunstıank Gentaş GootfYear Gorton lş,l GuDre FaD Guney Bffacıl» rtetfas hcsat f ıt'aama Intema I Motor PSKKI tomr DÇ ! zocam kartcnsan Kav Ke'eDek Mobılya Kent Gıda Keo« Eleklrık Koc Holutno Koc Vatmm Konya Çmtnna Kofdsa Konjma Tar Kuyras Katafrya Porseten UıUKalıte Uakına Takım Mardın Çımento Mareı Marnans H Otel Marsha I Men Saıfai Metaş Mıçros Nasas Neffiar» Net HolOıırç Net Tunzm Nıgde Çımenlo Okan Itksü Olmuksa OtOSİT Pafsan P£G Prolılo Prar Sut Prnar Entegre Eî Pnar Su Pınaf U" Pımaş 1* Rabak Saban Vayincıiık Santral Holctıng Sanuıysaı Sıias Soksa ıBu Sun Elektrorak Tam Sıgota T Dışban» T«s!«Dank Teieaş Tezsai T Garantı B T 1$ Bank |B) T Iş Bank (A) T Is 8ank (C) ^m Kutsan 395000 66000 24000 2800 5600 4250 13250 23000 1350 13250 2400 9500 26000 1400 2500 3200 2050 4500 2450 4350 3950 4600 3550 12500 2550 28O0 1150 6700 8800 24000 15750 4150 56000 1400 700 1850 72X 7500 2700 3150 8300 3000 500C 470C 5500 800 16750 1850 1400 16500 7000 925 7400 1950 9500 6800 29500 3900 14000 20000 29600 2850 5500 1950 9500 3550 1350 75000 3050 1150 4900 2900 475 15500 725 1250 1250 6300 100000 700 1800 9500 1650 4100 1350 3500 525 1150 28K 2900 3300 3000 3500 1800 20500 8200 5400 7100 1150C 2750 1600 3250 5800 5500 170C 10250 410000 2650 2450 2000 18750 7200 2150 14750 2800 1950 11750 5800 1700 950 2800 4400 5600 1300 7900 6000 1300 1700 1350 17420 29935 15870 21580 614800 327100 3550 48550 5200 811535 22400 12450 399000 190028 27225 52O0 226580 32812 338551 2000 10300 118288 34900 39722 2000 372603 692790 9783 58900 92480 600 11191 1724466 12500 2000 11500 1300 2300 109320 17700 22698 10000 26600 1901475 39635 48980 16200 500 19450 204849 304120 136575 64876 35135 182100 8000 101535 75*60 60000 26000 1450 2500 3300 1950 2400 4500 3950 4500 3550 2400 1200 6500 8400 24500 15250 56000 1300 700 1850 7100 2700 3150 8300 3000 4800 4700 800 16500 19O0 1400 16250 850 7300 1850 9000 6300 3750 13750 19000 29500 2800 5500 1950 9500 1300 73000 3000 1150 5000 2800 475 16000 675 1200 1250 26008 1425 2430 3282 1950 2434 4495 3938 4500 3550 2464 1183 6563 8400 23604 15555 55818 1274 701 1850 7130 2721 3150 8300 2997 4800 4700 796 16376 1881 1400 16185 858 7302 1889 9055 6300 3764 13862 19236 29623 2785 5482 1950 9506 1317 74054 3033 1146 4934 2825 472 15732 675 1198 1250 16000 1850 1400 15500 800 16000 1850 1400 16250 925 7000 1900 9000 6300 3750 14000 18750 29500 2750 5400 1850 9500 fstanbul Tekstil \e Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), sahip olduğu ihracat potansiyeli ile Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biri olan tekstilde sorunların çözumü için atağa geçti. İTKİB Başkanı Sezer Mavituncalılar, sektörün kota kullanımı, finansman, işçilik, ihracat ve imaj yaratma gibi konularda ciddi darboğazları olduğunu belirterek bu sorunların aşılması için birliğin hükümetle sıkı diyalog içine gireceğini söyledi. Toplam ıhracatın yiızde 33'ünü oluşturan tekstil dış satımırun yüzde 80'inin İTKİB tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Mavituncalılar, birliğin bu ihracat potansiyeliyle sektörü tamamen kucaklayan bir konumda olduğunu belirterek "Sorunlanmızın çözümü için aktif bir politika izlejerek gereken her makama sesimizi duyuracağız" dedi. İTKİB Başkanhğı'na 4 ay önce seçildiğini hatırlatan Mavituncalılar, bu dönemde sorunları saptayıp bunların çözumu için kısa ve orta \adede alınması gereken tedbirleri belirlediklerini anlatarak bu program dahilinde hızlı bir çalışmaya gireceklerini bildirdi. Mavituncalılar, 4 aylık faaliyet döneminin bilançosunu Cumhuriyet'e şöyle çıkardı: Kota tieareti: Kota dağıtım kriterlerinin, daha fazla sayıda ve daha uzun siireyle işçi çalıştıran firmalara kota hakkı tanınması şeklinde değiştirilmesinden sonra kotalann gerçek ihtiyaç sahiplerine dağılması saglandı. Kriter degişikliğinden sonra yapılan serbest kota dağıtımında, bugiine kadar en çok ihtiyaç duyulan Almanya kotalarında, talep miktarı ve başvuran firma İTKİB Başkanı Sezer Mavituncalılar ihracat potansiyeli olarak birliğin tüm sektörü kucakladığmı belirterek "Sorunlanmızın çözümü için aktif bir politika izleyerek gereken her makama sesimizi duyuracağız" dedi. Mavituncalılar, kota dağıtımında sağlanan düzeltmeden sonra finansman sorunu ve boya, baskı, apre yatırımlarının teşviki konularında sektöre kısa sürede~ı müjde verileceğini^ bildirdi. E. sayısı açısından ise yüzde 40'ın üzerinde azalma olurken, firma başına diişen kota adedi yüzde 50'ye yakın arttı. Örneğin 4'üncü kategoride talep edilen kota adedi yüzde 39.75 oranında, başvuran firma sayısı ise yüzde 41.94 oranında dıiştü, aynı kategoride firma başına düşen kota miktan ise yüzde 48.34 oranında arttı. Kota dağıtımında adaleti sağlamaya çalışırken, bir yandan da usulsüz uygulamalar için yasal ledbirlere başvuruluyor. ITKİB bünyesinde geçen aylarda ortaya çıkarılan sahte evrak basımı olayına karışan 5 personel hemen işten çıkarılarak haklannda yasal sonışturmaya başlandı. Finansman sorunu: önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan konfeksiyon sektörünün finansman sorununun cözülmesi için Eximbank ile rotatif kredi açılması konusunda anlaşma sağlandı. Son şeklini bugünlerde alacak olan bu yeni kredi, 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren firmalara 3 ay süreyle, performanslanrun yüzde 50'sini karşılayacak şekilde kuliandınlacak. Bu kredinin kullanımında aracı ticari bankaların limitlerine bağlı kalmak zorunluluğu bulunmuyor. Buna göre firmalar direkt Eximbank'tan kredi tahsisi yaptırıp ticari bankalardan bu kredinin ödenmesini isteyecek. Rotatif krediden 583 firmanın yararlanabileceğini tespit ettik. Yatınm teşviki: Konfeksiyonda biiyük bir sorun olan boya, baskı ve apre yatırımlanna daha çok teşvik sag lanması konusunda DPT ile ön mutabakata varıldı. İhracat Vakfı: Hazine ve Dtş Ticaret Müsteşarlığı ve ihracatçı birliklerinin üyelikleriyle geçen günlerde kurulan Ihracat Vakfı'nın başkan yardımcılığmı İTKİB üstlendi. lhracata yönelik sektörlerin teknolojik gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapacak vakıf yoluyla birlik elbisesinin dar geldiği sorunların çözümü sağlanabilecek. İmaj yükseltme ve ihracat: Tiirk tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ihraç pazarlannda tanıtımının yapüarak imajının yükseltilmesi gerekiyor. Basın kampanyaları, fuarlar ve shovv room açılışlanvla desteklenecek imaj yaratmamn dışında, ihracaün arttırüması için Amerika ve Avrupa'ya yönelik farklı politikalar izlenecek. Fiyat sorunu olan ABD pazarı için uluslararası bir hukuk firmasıyla damping kapsamına girmeyecek subvansiyonlann saptanması yönünde anlaşma yapılıyor. Avrupa'da ise bu yıl yazın geç gelmesinden ve iki Almanya'nın birieşmesiyle pazann umuldugu biçimde büyümemesinden kaynaklanan bir ihracat sorunu var. Bu sonınun aşılması tanıUm faaliyeti yanında, katma degeri yüksek mal ihracatının artışı ile mümkiin olabilir. İşçilik: Maliyet unsurlan içinde yüzde 3040 gibi bir pay alan işçilik, son toplusözleşmelerden sonra sektör için ciddi bir sorun haline geldi. Sektörde işçi çıkarma gündemin birinci maddesini oluşturuyor. Sendikalann ücret artışı talep ederken verimliliği yükseltme yollarını da önermeleri gerekiyor. Ayrıca kamunun da sigorta ve vergi açısından işverenin yükünü azaltması gerekir. Aydın Tekstil beklemede AYDIN SARI AYDES Ekonomik darboğaza giren borçları 70 milyar liraya ulaşan Aydın Tekstil, kurtuluşu bekliyor. Aydın Ovası'nda üretilen pamuğun değerlendirilmesi ve yöre insanına iş olanağı sağlanması için 1958 yılında makinelerini çaüştıran Aydın Tekstil, bugün önemli bir krizle yüz yüze. Kurban Bayramı'ndan önce 813 işçinin çıkarıldığı Aydın Tekstil'de bugün kalan 784 işçi üretimi sürdürmeye çalışıyor. Ekonomik zararın fazla istihdamdan kaynaklandığını öne süren fabrika yöneticilerine karşılık işçiler, kötü yönetimden söz ediyor. Işten çıkarüanlar, fabrikanın son iki yılda hiçbir ihracat bağlantısını gerçekleştiremediğini, hükümetin geri üretim koşullarını yenilemediğini vurguluyorlar şu sözleriyle: "Kabahat işçi sayısında degil. Madem işçi fazlaydı niçin bizleri aldüar? " Fabrika yoneticilerinden alınan bilgilere göre Aydın Tekstil'in işten çıkardığı işçilere ödemesi gereken toplam 41 milyar borcu var. Bunun yanında 7 milyar SSK'ya, 6.5 milyar Maliye'ye, 3.7 milyar Tariş Bank'a, 1.1 milyar Sanayi Kalkınma Bankası'na, 4 milyar kullandığı iplik karşılığı borcu ve tüm bu borçların 6 milyar lira tutarında gecikme faizi söz konusu. 850 7000 1850 9000 6300 3700 13500 18750 29000 2750 5400 1850 9500 1250 72000 2950 1100 4600 2800 450 15250 675 1150 1250 Hükümette kararname sıkıntısı Dışişleri Bakanı Safa Giray, "Dış ilişkiler, bakanhğın asli görevidir. DPT'ye bu konuda 'görüş ve tekliflerde bulunma' yetkisi verilmelidir" şeklinde konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ekonomi yönetimini yeniden yapılandırma kararnameleri hükümeti ve bürokrasinin üst kademelerini karıştırdı. Dışişleri Bakanlığı, Hazine'nin yurtdışı kadrolarına, DPT'nin de dış ekonomik ilişkilerdeki yetkilerine karşı çıkıyor. Dışişleri Bakanı Safa Giray, Başbakan Mesut Yılmaz'a bir mektup göndererek dış ilişkiler konusunda DPT'nin devre dışı tutulmasını istedi. Cumhurbaşkanı Özal'ın incelemesinde bulunan ve üzerinde bazı rötuşlar yapılan kararnamelerin 'bugünyarın' yayımlanacağı bildirildi. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın pnayına sunulan DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlıklannın kuruluş ve görevleri ile ilgili kanun hükmünde kararnamelerin en geç 21 temmuzda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak kararnamelerin onaydan çıkması gecikti. Cumhurbaşkanı özal'ın Başbakan Yılmaz'a "Bu iş önemli, bunlan benim biraz incelemem lazım" dediği öğrenildi. Bu arada tüm bakanların kanun hükmündeki kararnamelerdeki imzalan tamamlandı. Ancak, kararnamelerde imzası bulunan bazı bakanların değişik hükümlere 1 i 1 raz ettikleri belirtiliyor. Hâlâ Cumhurbaşkanı ö^al'ın da uygun görüşü alınarak bazı hükümlerde yeni değişikliklere gidildiği ifade ediliyor. ö t e yandan, ekonomi yönetimine ilişkin bu kararnamelere en büyük tepki Dışişleri Bakanbğı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı, önce Hazine Müsteşarlığı'nın dış kadrolarına itiraz etti. Ardından da DPT teşkilat kararnamesi ile bakanhğın bazı 'asli görevleri'nin DPT'ye devredilmiş olacağmı öne sürdü. Dışişleri Bakanhğı'mn DPT'nin OECD, AT ve benzeri uluslararası dış ekonomik ilişkilerde DPT'yi devre dışma çıkarma girişimlerini yoğunlaştırdığı ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Safa Giray, Başbakan Mesut Yılmaz'a gönderdiği 16 Temmuz 1991 tarih ve 100004/6613 sayüı yaasmda, DPT İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü'ne kanun hükmünde kararname ile verilen 'uluslararası temas ve müzakereler sırasında ülke ekonomisine ve planlanna ilişkin görüş ve tek*İiflerde bulunmak' görevinin tasarıdan çıkanlmasını istedi. Giray, kanun hükmünde kararnamenin DPT Koordinasyon Genel MUdttrlüğü ile ilgili, PakdemirlVnin yeniden yapılanma kararına dışişleri karşı çıkıyor 1300 74000 3000 4900 2800 450 15250 675 1200 1250 500 16000 675 1250 1250 775 1750 9500 1600 4200 1350 47500 195200 4350 477900 297450 825O0 60300 107700 105 7000 9550 179950 23400 116600 19750 23380 8700 2OJ1SO 4560 14410 2500 32600 352958 "uluslararası çok taraflı ve ikili ilişkilerin kalkınma planlan ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli inceleme ve araştırmalan yapmak ve önerilerde bulunmak* hükmü ile ilgili olarak da şunları söyledi: 700 1650 9100 1550 3900 1300 525 1100 3100 3000 3400 1900 775 1650 9100 1600 3900 1300 550 1150 3100 3000 3400 1900 19500 7800 5500 6800 11500 2650 1600 5700 1600 9750 2600 2200 2000 18500 2100 14500 2600 1850 11250 1650 950 4300 5100 1250 7700 6000 1250 1700 1300 700 1650 920O 1550 4050 1300 550 1150 718 1675 9272 1571 4066 1312 538 1141 3153 3000 3476 1900 19799 7984 5500 6886 11458 2671 1608 5760 1642 9750 2684 2200 1816 19078 2034 14265 2703 1850 11335 1652 950 4300 5182 1258 7632 6000 1302 1686 1359 550 1150 3200 3000 3500 1900 20500 8200 5500 7000 11750 2700 '650 5900 1700 9750 2750 2200 2000 '9250 2100 14750 2800 1850 11500 1700 950 4300 5300 1300 7800 6000 1350 1750 1400 19000 7700 5500 6800 11250 2650 1600 3150 3000 3500 1900 19500 8200 5500 6800 11500 2650 1600 5700 "Uluslararası ilişkilerin etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli çalışma, hazırük ve faaliyetlerin yapılması, dogrudan dogruya Dışişleri Bakanlıgı'nın asli görevidir. Bu kısmın da metinden çıkanlması gerektigi düşünülmektedir." , r ,,y 8000 15000 10950 3500 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Ünversitemiz Rektörlüğü'ne bağlı FEN, SAĞL1K ve SOSYAL BİLtMLERl ENSTİTÜ'LERİNE 19911992 eğitimöğretim yılının güz yarıyılında aşağıda belinilen programlara sınavla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. KONTENJAN ENSTtTÜSÜ PROGRAMI Yüksek Lisans Doktora tnşaat Muhendisliği 20 FEN BİLİMLERİ 10 Makina Muhendisliği 25 8 ElektrikElektronik Muhendisliği Elektrik Muhendisliği 15 5 Elektronik Muhendisliği 15 5 15 Mimarbk 5 5 2 Jeofızik Muhendisliği 8 Jeoloji Muhendisliği Jeodezi ve Fot. Muhendisliği 10 5 Orman Muhendisliği 20 10 Orman Endüstri Muhendisliği 5 5 Balıkçılık Teknolojisi Muhendisliği 10 5 Peyzaj Mimarlığı 5 5 Lif ve Kağıt Tek. Muhendisliği 5 5 Fizik 10 5 Kimya 12 5 Matematik 10 5 Biyoloji 5 5 Fen Bilimleri Eğitimi 10 5 5 SAĞLIK BİL1MLERİ Biyokimya 5 5 Farmakoloji Fizyoloji 5 Halk Sağhğı 5 Mikrobiyoloji 5 Morfoloji (Anatomi) 5 Morfoloji (Hist. Embr.) 5 5 Tıbbi Biyoloji 5 Tıbbi Psikoloji 5 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 5 SOSYAL BİLtMLER tktisat 20 10 20 lşletme Rehberlik Psik. ve Dan. Eğitimi 10 312 123 BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 1 Başvurmak istediği programı belirten dilekce 2 Yuksek Lisansa başvuranlar için lisans, doktoraya başvuranlar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesi veya onaylı fotokopisi (Sağlık Bilimleri doktora programı için Yüksek Lisans diploması, tıp doktoru diploması ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre, Biyokimya ve Morfoloji (Hist. Embr.) Anabilim Dalında, kazanılan uzmanlık yetkisine sahip belge. 3 Yüksek Lisansa başvuranlar için Lisans, Doktoraya başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans programlannda gördükleri dersleri ve not ortalamasını gösteren belgeler veya onaylı suretleri. 4 Özgeçmiş 5 1 adet vesikalık fotoğraf SINAV TARİHLERI Bilim sınavı tarihi 16 Eylül 1991 14.00 tngilizce yeterlik sınavı tarihi 14.00 18 Eylül 1991 Sınavlar, saat 14.00'de ilgili enstitülerde yapılacaktır. Başvurular, 12 Eylul 1991 günü çalışma saati sonuna (tadar ilgili belgelerle birlikte Üniversite kampusunde bulunan enstitü bürolanna yapılacaktır/ (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.) Yuksek Lisans giriş sınavı başarı notu 100 üzerinden ^5, Doktora giriş sınavı başarı notu 100 üzerinden 75'dir. İNGtLİZCE YETERLİK SINAVI tngilizce Yeterlik Sınavı KTÜ Lisansüstü öğretim tngilizce Hazırlık Programı Senato esaslanna uygun olarak yapılacaktır. lngilizce yeterlik sınavına bilim sınavında başanlı olan adaylar alınacaktır. Tngilizce Yeterlik Sınavında başanlı olamayan adaylar ise yatılı ve tam pansiyon şeklinde KTÜ Sürmene Nazmi Kalafatoğlu Eğitim Merkezi'nde tngilizce eğitim programına alınacaktır. Bu program en çok iki yarıyıl süreli olup, yemek ve yatma ücretlidir. Öğrenci kayıt esnasında tesbit edilen yemek ve yatma ücretini ödeyeceğini taahhüt edecektir. 1 Bilim sınavı konulan ve sınavlarla ilgili aynntılı bilgiler Enstitü SekreterlikNOT lerinden ve ilgili anabilim dalı başkanlıklarından alınabilir. 2 Sağlık Bilimleri Biyokimya Doktora programı için; Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olanlar, Tababet Uzmanlık Tüzüğu'ne göre Tıpta Uzmanlık alanlar ile Tıp Fakültesi mezunu, Diş Hekimi ve Veteriner olanlar kabul edilir. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı için; Tlp Fakültesi mezunu olanlar. Morfoloji (Hist. Embr.) Anabilim Dalı Doktora programı için; Histoloji Embriyoloji Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olanlar, Tababet Uzmanlık Tüzüğu'ne göre Tıpta Uzmanlık alanlar ile Tıp Fakültesi mezunu, Diş Hekimi ve Veteriner olanlar kabul edilir. TELEFONLAR Fen Bilimleri Enstitüsü: (031) 153176 Sağlık Bilimleri Enstitüsü: (031) 152821 Sosyal Bilimler Enstitüsü: (031) 153210 5700 1600 9750 2600 2200 1800 18500 1950 13750 2600 1850 11000 1650 950 4300 5100 1250 7500 6000 1250 1650 1300 41464 4200 160120 4000 21700 101250 145750 17900 78145 6000 767210 200300 20700 1000 9100 56900 32900 89000 56100 146117 33950 1650 9750 2650 22X 1800 19000 2050 14500 2650 1850 11250 1650 950 4300 5100 1250 7700 6000 1300 1700 1350 TKB Tofaş Oto fao Toprak Kâgıt Trakya Cam TSernens TSçeCam T Sınaı K Bank T D Oötaım Tunca Tekstıl Tupraş Turk Hava Yollan T Tuöorg Tutunfca* Unye Çımemo U$ak Seram* Veste' f i Kırsara Yasas Yapı Kreaı Yunsa YATIRIM FONLARI Kıtılnu M|esi Hı s Yarr r ' ıs Ya;r m 2 is YatnT 3 'l ftf'T' s Yatı' TI6 Irtterfo' mtenor2 24 TEMMUZ 1991 dkıs He«eti 108O0 20000 10000 10000 1Û0OO 10661 9960 9959 •1200 '0000 9764 9806 9596 9890 10000 9976 9 731 'I437 9936 9 209 10319 10X0 10 000 10477 9^85 9 73 3^95 9693 9826 9294 •0 300 9542 10OOC 48279 '0444 9994 9874 1C0O0 1C0b7 20558 1001* 1" 02' 100O0 40000 9956 1G428 3358 'C'JOfl 1J100 1COO0 10000 10000 10357 10 724 10469 "0000 '03OC 10086 9962 100O0 0 4 % 1C606 10000 '00OO '0006 1000C. 10000 •oooc 1C0OO Okıs taritn 130787 14 0389 09'089 ••"01 9ü 04 0690 190987 M12 87 2702 89 X0869 09090 •60987 •0X39 0802 89 2802 65 " 1 2 39 2210T 1003 8S 1202 9C 300590 29039" 161187 31:089 •10790 02'187 070386 0703 B6 070386 070386 070388 02 0189 •906 9C •90690 090586 24 04 8S 181035 220390 26039; •4 0690 280686 1004 89 28069C 04 0788 1012 90 150788 201089 200789 •812 89 20039C 05'190 091089 •4 0290 •402 90 200690 O1 11 89 0601 9C 02019C 28069C 180790 32 320T 04 0590 250390 •2 02 90 •604 90 04 0590 080590 07 05 95 '106 90 270690 030990 051190 5' 31 9U Na 84089 50 688 22191 18643 15796 63561 54 721 28309 25430 11813 53726 43948 20924 21136 15478 65886 25646 15845 10839 11004 66654 22 219 15319 59999 46897 63657 46 769 401746485 19678 150814 805 47066 120329 21978 14 488 18953 14 393 41203 56425 '5975 46602 13063 169469 20488 25252 21470 13458 14 154 24 455 18392 19417 17835 24127 18479 25095 ı684£ 20 785 16 2419336 '3427 "188 1892? 20135 16644 17269 16396 16752 14 364 14 090 14 074 13514 84 195 49523 22 220 18664 •5816 63635 54 785 28.342 25460 11532 5380' 44 010 20954 21168 15501 65976 25667 15865 10848 1' 09 66743 22 249 •5340 60043 46957 62 042 46.632 40227 46416 19699 15068 14830 4714' 120449 22 000 14 349 18949 14 406 41226 56487 15986 46658 13079 169704 20516 25 289 21502 13462 14 174 24 337 18387 19442 17B58 24 097 18462 25020 16757 20819 16253 1936'3381720"^ 18 914 20166 16663 17269 16416 16765 14360 14 091 14 094 13522 0'3 2 30 3'3 İstanbul ve Kartal Halk Ekmek Fabrikalan'nda 500 işçig n i n g r e v i 63 g u n u n ü doldururken 60 grevci işçi, dört gün önce başladıkları açlık gretine devam ediyorlar. Öz Gıdaİş Sendikası İstanbul Şubesi'nde, "Hani once insandı", "İlke dediler, toplusözleşmeyi kilitlediler". ''Halk Ekmek işçileri üvey mi?" yazılı pankartlar altında açlık gre\lerini surdüren işçiler, İstanbul Anakent Belediyesi yetkililerinin katı tutumunu protesto ettiklerini belirterek e\lemlerini hakiarı verilince>e kadar sürdüreceklerini soylediler. İşçiler, amaçlarının politik olmadığını belirterek "Önce insan diyenler bize güven verdiler, ardından açlığa mahkum etiüer" di>e konuştular. (Fotoğraf: DENİZ TOPALOCLU) hîpior 3 Inîe^nn 5 l.tsa' v a t l.tsa ts't • ı«tsa* Ya' 3 •rtsa' Yaı i 'Ktsa: A* nrr R>r GaâPt Vatrm 1 &aart YaiTıTv2 Gar3nt Y 3 U 1 3 Garant Yatrn4 Garant Ya:nn5 Esüan* ^on 1 Esaank =0 2 Esbar* Fo 3 YKB Yai r "n c YK8 Seto f VKB Hısse t . YKB Ka.lL f i YKB ,.«• YKB Kana F YKB Dovz YKB tota F YKB Aktı» ' V3k.' Fon 1 Vakıi R>n 2 Va« t =013 V3k< Hısse Va«( DuTjs r o ' VS*' fO r 6 Dısüan» M j , Frr Dışüdi» Beyaz Dıssai» Pemoe Tulun For' T j t ı r Fon 2 MltSül Foı 1 MltSU Fon 2 Fınans ftr 2 Fnans FOP 3 F.na^s Fon 4 F r a ' s Fon 5 2ıraaî Fon 1 Zi'aaî Fon 2 Zıraat Basa* Srı Zraai Fcn J H a * Fon • Ha.» Fon 2 Psmuk for Pamu» H.sse E"T!laK Fofl 1 Emıak Fon 2 lnoe> Fon 1 ımpex fon 2 Tooan« fon Sumer Fon Denı/ Fon Ege Fon Ka*.nma Fon Demır Fofi •fens fon Orian F(yı Turvbank Fon Net Fon E '. 013 312 0'2 02 ü'2 238 04 0'4 014 014 015 014 Demirçelikte grev kararı İşSendika Servisi DemirÇelik İşletmeleri'nin, Iskenderun ve Karabuk İşletmeleri'nde çalışan 22 bin işçi 9 ağustosta greve çıkacak. Hakİş, Türklş'i hükümetin güdümüne girmekle suçladı. Kamu kesimi sözleşme uyuşmazlıkları içinde yer alan, Likatİş Sendikası'nın, geçici işçi sorunu çözümlenmeden sözleşme imzalamayacağı, liman işçilerinin 29 temmuzda greve çıkacağı bildirildi. Karakaya Komür Işletmesi'nden 335 işçi işten çıkartıldı. laşmasının 'oldu bittiye getirildiğini' öne sürerek Türklş'i hükümetin güdümüne girmekle suçhdı. Ankara Büromuzun haberine göre Necati Çelik, dun düzenlediği basın toplantısında Türklş'in hükümetle gerekli mücadeleyi yapmadığını, Turkİş'le hükümet arasında varılan anlaşmanın da tatminkâr olmadığını savundu. Çelik, "Alınan zamlar, bu piyasa koşullannda etkisini üç aydan fazla sürdüremez. İşçiler, 3 ay sonra yeniden 'açız' diye feryat etmeye başlayacaklar. 6 ay sonra Geçen dönem aylar süren sokağa dökülecekler" diye kogrevlerin ardından sözleşmeleri nuştu. imzalanabilen İskenderun ve Başbakan Yılmaz'ın Karabuk Demir Çelik İşletmeleri'nde çalışan 22 bin işçi 9 "Sözleşme taahhütlerini yerine ağustosta greve çıkmaya hazır getirmek için gerekli önlemler lanıyor. Özçelikİş Sendikası alınacaktır" şeklindeki sözleriGenel Başkanı Mehmet Aras, ne karşılık, bunun işçi kıyımı ve grev kararının ardından yaptı zam furyası anlamına geleceğiğı açıklamada toplusözleşme ni vurguladı. Çelik, "işçi kıyıgorüşmelerinde anlaşma sağla mı bu kez hükümetle Türkİş'in mak amacıyla düşebilecekleri en kapı arkalarında gizli rızalanydüşük rakamlara indiklerini la kamuda yaşanacaktır" dedi. söyledi. Hükümetin en son üc Necati Çelik Haklş Konfederetlere %68.7'lik bir artış öner rasyonu'na üye sendikalann dadiğini, kendi tekliflerinin ise "7o ha önce açıklanan tarihlerde 122 olduğunu vurgulayarak ara greve başlayacaklarını sözlerine da 567 bin lira gibi önemli bir ekledi. Aras, TurkIş'in, kamuda ımzaladığı sozleşmenın cazip olmadığını belirtti. Bu rakamları işçinin onayına sunacaklannı, işçi onaylamazsa sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı. Likatlş Sendikası'nın, limanlarda çalışan 2 bin 750 geçici işçinin kadroya ahnmaması halinde Türkİşhükümet arasında varılan anlaşmayı imzalamayacağı, 29 temmuzda liman işçilerinin greve çıkacağı bildirildi. Likatİş Sendikası Genel Haklş Genel Başkanı Neca Başkanı Husnu Yılmaz, geçici ti Çelik, Turkİşhukumet an ışçilerin daimi işçilerle aynı işi fark bulunauğunu bildirdi. yapııgını, ancak daha az ucret aldıklannı, sürekli işten çıkartılmakla tehdit edildiklerini belirterek"Bu sorun çözümlenmeden sözleşme imzalamamız mümkün degil" dedi. Hıisnü Yılmaz, bu durumda TDİ ve TCDD limanlarında çalışan 5 bin 500 işçinin 29 temmuzdan itibaren greve çıkacağmı, limanlarda ithalat ve ihracatın duracağını söyledi. Asgari ücret yarın açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ucreti belirlemek için yarın 6. kez bir araya gelecek. Çorum'da kurulu, 550 işçinin çahştığı Karakaya Kömür İşletmeleri'nde Turkiye Maden İşçileri Sendikası'nın örgütlenme çalışmaları sürerken 335 işçi işten çıkartıldı. İşten çıkartılan işçiler işyeri yanında başlattıkları oturma eylemini sürdürüyorlar. Sinop Cam işyeri'nden 32 işçinin çıkartılmasını protesto eden Kristalİş Sendikası'na üye 5OO'ü aşkın işçi dun toplu vizete eylemi yaptılar. Kristalİş Sendikası'ndan yapılan açıklamada cam işverenlerinin işten çıkartma tehditlerine karşılık işyerlerinde protesto eylemlerinin yapılacağı bildirildi. Samsun Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında 92 gündür sürdürülen toplu iş sözleşmesi gorüşmelerinde anlaşma saglandı. Anlaşmayla işçi ücretlerine yuzde 106 oranında zam yapılmış oldu. 008 013 008 014 013 014 007 313 254 313 014 015 D11 •009 017 012 O'O 010 0.96 002 010 006 008 0.12 014 014 012 0'5 015 OOJ Ü14 •oooc 048 Q03 G13 013 012 009 03L 054 016 02 034 G'2 004 015 011 oor •oooo 000 0*1 C06 011 001 014 006
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog