Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

24 Temmuz Basın Bayramı kutlu olsun... 68. Yıl; Sayı: 24036 Cumhuriyet Yümaz, bu not nedeniyle Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e bir mektup yazmaya karar verdiğini, bu mektupta, kendisine 11 eylülde Paris'te toplanacak olan Avrupa Demokratlar Birliği toplantısında ikili göruşme önereceğini açıkladı. önce bu "not"un arkasındaki gelişmelerle ilgilı Cumhuriyet'in birkaç notunu sunalım: zirve"yi destekler ifadeler kullanması, Atina'da telaş uyandırdı. Çunku Bush, Yunanistan gezisi sırasmda bu konuda açık bir tutum sergilememiş, ayrıca KKTC'yi ve Denktaş'ı yok sayan bir uslup benimsemişti. Başkan Bush'un basın toplantısındakı "dörtlü zirve" açıklamalan uzerine telaşa kapılan Atina, Mitsotakis'in ağzından "Ne oluyor orada" turunden bir "mesaj" gonderdi. Bu mesaj, Yunanistan Büyükelçiliği'nce diplomatik kanallardan tstanbul'da özal ile turistik yerleri gezmekte olan Başkan Bush'a iletıliyor. Ertesi gun Amerikalılar, Çıra'Irak hükttmetini, Türkiye'ye doğru yeni bir multeci akınına ğan Oteli'nde bir veda kahvaltıyol açacak hareketlerden cay sı düzenledıler. Böylece, Özal'ın protokolu esneterek ust uste dırmak" olarak tanımladı. Dışişleri Bakanı Safa Giray' verdiği iki akşam yemeğini Başın resmi konuğu olarak önceki kan Bush kahvaltı ikramıyla gun Ankara'ya gelen Douglas dengeliyordu. Hurd'e yönelttiğimiz sorular ve Kahvaltıya, özal ve Yılmazyanıtları şöyle: dan başka, Dışişleri Bakanı Sa Kıbns sorununa çözüm fa Giray, Dışişleri Musteşan ÖzİÇİD yeni umutlardan söz edili dem Sanbenk ve Washington yor. Bu arada Başkan Bush gi Buvükelçisi Niızhet Kandemir bi siz de Turki>e'nin dortlu zir de davet edildi. vesini, altyapısı sağlam bir şekilKahvaltıda genel değerlendirde saptanması şartıyla, cazip melerden sonra Başkan Bush, bulduğunuzu söylemiş bulunu yanındaki dosyadan bir not çı(Arkast Sa. 17, Sü. 4'de) (Arkası Sa. 17, Sü. I'de) Başkan Bush'un okuduğu not, Mitsotakis'in Atma'dan cumartesi gecesi Ankara'daki Yunanistan Buyukelçiliği'ne gönderdiği bir mesajın özeti. Mesaj Başkan Bush'un dosyalanna neden ve nasıl girmiş? Önce nedenini açıklayalım. Çankaya'da Ozal ile cumartesi gunu yaptığı basın toplantısında Başkan Bush'un "dörtlü ri Türk Basını'nın . Qnur Çünü PAMUKBANK iyi ba n k a d ı r Kurucusu: Yunus Nadi 1500TL <KDVdahıi> 24Temmuzl991Çarşamba 1 Cumartesi günü Çankaya'da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Bush'un dörtlü zirveyi destekler ifadeler kullanması Atyıa'yı telaşlandırıyor. 2 Yunanistan; Özal, Mitsotakis ve Vasiliu'nun katılacağı üçlü zirve ve alternatif olarak dokuzlu zirve önerilerini diplomatik kanallardan pazar günü Istanbul'da turistik gezi yapan Bush'a iletiyor. 3 Pazartesi sabahı düzenlediği veda kahvaltısında Bush, Yunanistan'ın görüşlerini içeren bir notu okuyor. Bush, Yunan görüşlerini okurken kendisinin destek olup olmadığına ilişkin bir ifade kullanmıyor ve Türk tarafına da bir mektup bırakmıyor. 4 Başbakan Yılmaz, Bush'a üçlü ya da dokuzlu zirvenin kabul edilemez olduğunu, zirvenin ancak "dörtlü" olabileceğini ifade ediyor. 5 Başbakan, bu not nedeniyle Yunanistan Başbakanı'na 11 eylülde Paris'te yapılacak Avrupa Demokratlar Birliği toplantısında ikili görüşme yapmak için bir mektup yazmaya karar veriyor. AHMETIAN CÜNEYT ARCAYÜREK ANKARA ABD Başkanı George Bush ile Cumhurbaşkanı Turgut Özal arasındaki en çetin pazarlığın Çankaya'daki resmi görüşmelerde değil, son gun otelde kahvaltı masasında yapıldığı ortaya çıktı. Başbakan Mesut Yılmaz, Başkan Bush'un Çırağan Oteli'nde önceki sabah hareketinden önce verdiği geniş katılımlı kahvaltının perde arkasını Cumhuriyet'e anlattı. Başbakan önce, Başkan Bush'un kendisine havaalanında bir mektup bıraktığı yolundakı haberlerin doğru olmadığını, ancak kahvaltı masasında Başkan Bush'un yazılı bir not okuduğunu söyledi. Kıbrıs pazarlığı Başbakan Yılmaz Bush'la kahvaltının içyüzünü Cumhuriyet'e anlattı 'MASADAKİ 4 KÎŞİDEN BİRİ DENKTAŞ OLACAKTIR' Hurd: 41ü zirve fikri cazip Aynı ştatü İngiliz Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, Özal'ın önerdiği 4'lü zirve önerisini cazip bulduğunu söyledi; "Toprak konusu görüşülmelidir. Türİc toplumunun statüsünün görüşülmesi gerekiyor" dedi. SEMİH İDİZ ANKARA Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kıbrıs için önerdıği "dörtlü zirve" fikrini "cazip" bulduğunu belirten Ingiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, böyle bir toplantıdan önHURD Toplantının altyapısı ce altyapının çok iyi hazırlanması gerektiğini söyledi. Dörtgayet iyi hazırianmalı. lu zirve olacaksa KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın "masaya diğerleri ile aynı statude oluracagını" belirten Hurd, Kıbrıs sorununun çözümu için beliren fırsatın kaçınlmaması gerektiğini vurguladı. "Hazır Çekiç" operasyonunun çok spesifik bir amacı olduğunu da bildiren Hurd, bunu, IStfMİPT* o f k p l î 5 0 ° W " k*ma *5Çisini kapsayan toplusözleşme göriışmeleri önceki gece * J ?y u *'* v l H C l l u ı u n pazarlıklardan sonra anlaşmayla sonuçlandı, ama işçiler bu sonuçtan memnun kalmadı. Tekel işçileri zamma karşın ellerine geçecek paranın geçimlerine yetmeyecegini so>le>erek sendika başkanı Orhan Balta'nın istifa etmesini istediklerini söyledüer. 22 yıllık işciler 580550 bin lira aldıklannı, zammın bir anlam taşımadığını anlattılar. (ÜMTT OTAN) Yılmaz'dan 'işçiazaltmaveKİT'lerezam'sinyali ÖZAL MALATYA'DA İNÖNÜ'YE ÇATTI ÇEVİK GÜÇ 'Beni Bush'a ganıımaz Kayısı festivaline katılmak için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkam Özal, SHP lideri Inönü'nün kendisini Bush'a şikâyet ettiğini söyledi. Özal, "ABD Başkanı'nın bana itimadı var. Behim tavsiyelerimi dinler. lnönü'yü ciddiye almamıştır. Zaten eski genel sekreteri de ciddiye almıyor" dedi.14. Sayfada ÖZAL, POP KONSERINDE GENÇLERİ COŞTURDU 17. Sayfada YENİ BİR F16 PROJESİ DAHA 14. SAYFADA Bush Turgut'un eüni daima sırtımda hissedeceğim... İncirlik ve Batmaıra NÂTOdışı görev Turkiye'nin Çevik Kuvvet'in Silopi'de konuşlandırılmasına izin verdiğini ABD, lngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve halya'ya birer nota ile bildirdiği açıklandı. Bu notalarda "İncirlik ve Batman tesislerinde NATO dışı amaçlar için Çevik Guç'ün konuşlandınlmasına nza gösterildiği belirtiliyor. 11. Sayfada Zam faturası yolda 'Tedbir a l ı n a c a k ' Kamu kesimi çalışanları için hükümetle Türktş arasında varılan anlaşma hakkında bilgi veren Başbakan Mesut Yılmaz, 'işçilere tamnan ortalama yüzde 141.5'lik zammın kuruluşların olanaklarının aşılarak sağlandığını' vurguladı ve "Kuruluşların sözleşme taahhütlerini yerine getirebilmek için kendi bünyelerinde gerekli tedbirleri almak zorunda olduklan aşikârdır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Kamu kesiminde çalışan yaklaşık 500 bın işçiye, birinci yılda yuzde 141.S oranında ucret zammı yapılmasını öngören anlaşma, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından açıklandı. Yılmaz, sözleşme kapsamındaki kuruluşlarda işçi azaltma ve KİT urunlerine zam mesajı verdi. Yılmaz, işçilere tamnan hakların ma hakkında düzenlediği basın kuruluşların olanakları aşılarak toplantısıyla bilgi veren Mesut sağlandığını vurgulayarak "Ku Yılmaz şunlan söyledi: "Toplu iş sözleşmesinin sona ruluşların sözleşme taahhütlerini yerine getirebilmek için ken erdigi tarihte a>da 750 bin liradi bünyelerinde gerekli tedbirleri mn alünda olan ucretler, 750 bin almak zorunda olduklan aşikâr liraya yükselülmiştir. Toplu iş sözleşmesi kapsamında olan işdır" dedi. Turklş ile hükümet arasında çilerin gerije donuk olarak işdun sabaha karşı vanlan anlaş (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) ZORLU PAZARLIĞIN PERDE ARKASI IŞIKKAIISU'mınnotlani?. Sayfada ZAMMIN YÜKÜ 1012 TRİLYON LİRA 17. Sayfada Televizyon / 6. Sayfada Kultur / 7. Sayfada Basın /12. Sayfada Festival / Arka Sayfada Hababam Sınıfı Tatilde Boğazıçı nde bakım var TAYFUN GÖNÜLLÜ MUSTAFA ÇETtN Su içer gibi danseden Geyvan Mc Millen Asil Nadir'in gazeteleri arapsaçı Kayısı Şenliği aşkına yola düşenler 2.5 ay köprüdengeçmeyin î onanma ilişkin şu bilgileri verdüer: "Köprii bakımında uzman olan Japonlar 1985 yılında Boğaziçi Kopnısu'nun 'check up'ını japtılar. Bu bakım 122 mil>on liraydı. Ama bizim bilmediğimiz hiçbir şey çıkmadı. Biz kopnıyu 125 milyon dolara maletmiştik. Bugun İngiltere'de bizim koprunun a>nısı olan ve 1966'da >apılan Severn Kopriisü'nu 60 mihon pounda tamir ediyoriar ve 3 yıldır sunı>or. Bu tamirat işlemi bizim koprunun maliyetine yaklaşıyor. Kopnımüz sonuç olarak 18 yıl sonra ilk kez bu kadar geniş bir bakıma alınacak. Çatlaklann giderilmesi dışında mevcut asfalt sokulecek. Asfaltı sökerken alttaki platformu tahrip etmememiz gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsu'nde kullandığımız tecriti burada da kul(Arkası Sa. 17, Sü. I'de) KURULTAYA DOĞRU 29 Ekim 1973"te açüışı yapılan Boğaziçi Köprüsü ilk kez geniş çaph bakıma alınacak. Toplam 6 şeridi bulunan köprünun iki şeridi bu ay sonundan itibaren ekim ayına kadar trafığe kapanacak. Bu süre içinde geliş ve gidişler ikişer şerit üzerinden yapılacak. Işe geliş ve gidiş saatİerinde sıkışan köprii trafiği, 2.S ay boyunca felç olacak. Okullann açılmasıyla birlikte Istanbullulann çilesi bir kat daha arta TRAFİK NE OLACAK? Boğaziçi Köprüsü, 18 yıl sonra ilk kez geniş kapsamlı bakıma aluuyor. Bu ay sonu çift şeridi trafiğe cak. kapanacak olan köprüde bakım calışmalan 2 ^ ay sürecek. 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş trafığe açık tutulacak. Bakım çalı?maları nedeniyle okullar açıldığında sabah ve akşam saatlerinde Istanbul trafiğinin kilitlenmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Cumhuriyet) Karayollan yetkilileri, Boğaziçi Köprüsu'nün ana taşıyıcı Araçlann geçtiği platformun onamnın yapılma zamam geldi" lacağı kaydedildi. şaat'ın ustlendığı ve 1991 yılı fielemanlannda bir şey olmama (tabliye) içinde bulunan ve her dediler. Karayolları yetkihlerı, Karayolları yetkilileri, 18 yıl yatlarıyla 50 milyar liraya tasına karşın "tali demanlarTnda 62.5 santimetredeki krişlerin ek onanm için şimdiye kadar bek boyunca köpruden yaklaşık mamlanacağı belirtildi. çatlaklann olduğunu, bakım sı yerlerinde çatlaklann oluştuğu lenilmesinin nedenini ise "alter 800 milyon aracın geçtiğini söy Köprünun bakımı sırasında rasında köprünun iç kısmında na dikkat çeken yetkililer, "Şim naüfi yoktu" diye açıkladılar. lediler. Köprünun onanm ihale ilk kez Türkiye'de üretimi yapı"bOinmeyen çatlaklann da ola diye kadar bu çatlaklar kaynak Bu arada köprünun asfalt, bo sini olduğu gibi çevre yollanmn lacak mastik asfaltın da kullabüecegi'ne dikkat çektiler. yapıldı. Ama çok daha kalıcı ya ve tecrit işlemlerinin de yapı bakımıyla birlikte Bayındır İn nılacağını belirten yetkililer, Gözler PM listesinde Adaylıkta geri sayma Baykal cephesi İnönü cephesi SHP Genel Merkezi'nde tüm gözler Genel Başkan Erdal Inönü'nün ustunde. Inönu'nün yapacağı PM listesi merakla bekleniyor. PartilUer şu günlerde en çok tartışılan bir başka konununda genel şekreterlik olduğunu belirtiyorlar. 5. Sayfada Başkan Buslfla Kahvaltıda Ne Oldu?.. A.B0 Başkanı Bush'un geçen pazartesi sabahı Çırağan Oieli'nde verdiği kahvaltıda Kıbrıs'la ilgilı neler konuşuldu? Başbakan Mesut Yılmaz, bu sorunun karşılığını dün sabah görüştügü Ahmet Tan'la Cüneyt Arcayürek'e anlattı. Sayın Yılmaz'm bugünkü manşet haberımizde yer alan açıklamalarına göre Kıbrıs'a ilişkin "kahvalt pazar1ığı"nm perde arkası şu noktalarda özetlenebılir: (1) Başkan Bush, kahvaltı sırasında bir ara dosyasından bir not çıkartır. Atina'dan Kıbrıs'la ilgili olarak kendisine bir gün önce ulaşan bu notun bir bölümünü okur, sonra da sözlü olarak anlatır. Yunan hükümetinın "Dörtlü Zirve" konusundakı görüşlerini içeren bir nottur bu. (2) Yunan önerisı iki seçeneklidir. Bırıncisi: Zirve "dörtlü" değil "uçlu" yapılsın; (Arkası Sa. 17, Sü. I'de) HASAN CEMAL • Tahliyeler başlâdı Anayasa • Federasyon yoluna devam Futbolumuzda Mahkemesi'nin kararmdan sonra tutukluların sorunlar çözumlendi, anlaşmazlıklar tatlıya salıverilme işlemine başlandı. 3. Sayfada bağlandL "Şike yoktur"onaylandu Sporda • Simenon'un pslkolojik romanından • Piontek: Başaracağım Yaşlı çift bir yandan gençlik günlerim Futbolcuların ışı ciddiye anımsar, bir yandan da sureklı birbırlerını almadıkları için konsantre kızdınrlar. "Kedi" saat 20.00'de 6. Sayfada olamadıklarından yakınan • Akdeniz müziği TV2'dekı Muzıkorama'da Millı Takım Teknik Direktöru Piontek, işinin Aylin Livaneli, Ozdemir Erdoğan, Grup zor olduğunu söyledi. Sporda Denk, Yeni Turku yer alıyor. 6. Sayfada • Yitik kuşağın şimdiki halleri Mehmet • TV, gerçeği örtüyor Le Monde Ünal, 30 kişinin portrelerine Almanya'dakı Dıplomatıque'ın Genel Yayın Mudürü fotoğraf sergısinde yer veriyor. 7. Sayfada Ingacıo Ramonet'e gore televizyon • Hırvatistan saatli bomba gibi Sırp ekranındakı haberler kuşkulu. Arka Sayfada azınlıkla Hırvatlar arasındaki çatışmalarda olu • CNN'e reklam boykotu Turkıye sayısı 20'ye çıktı. Cumhurbaşkam, halkın aleyhmdeki bir filmın reklamım yapan CNN'e savaş için hazır olmasım istedi. 11. Sayfada hukumet boykot uygulayacak. Arka Sayfada Deniz Baykal'ın yakın çalışma arkadaşları Fuat Atalay ve İsmail Cem, Baykal'ın aday olacağını ısrarla söylerlerken geçen kurultaydan daha güçlü olduklarını öne sürüyorlar. 4. Sayfada BAYKAL'IN 5 A Ç M A Z I CELAL BAŞLANGIÇ'ın notları 4 Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog