Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 188 24 24 IŞLEM:TAMAM! PAMUKBANK öı^ütu \ zamdan îki ülke amsındaki üîşküere 'stratejik boyuf ekleniyor ve bu üişki kurumsallaştırdıyorrahatsız UFUK GÜLDEMİR ANKARA ABD Başkanı George Bush'un Türkiye ziyareti, taraflann iki ülke arasındaki tüm konulan aynntılanyla ele aldığı ve görüşlerini açıkhkla ifade ettiği bir havada geçti. Her iki taraf da yaptığı ayn ayrı açıklamalarda, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde daha derin bir diyalog doğuracağı umudunda olduğunu ifade etti. ABD Başkanı'nın Türkiye ziyaretinin en ilginç boyutlanndan birisi, yeni Başbakan Mesut Yümaz ile gerçekleşen görüşme idi. 'lyi bir havada' geçtiği kaydedilen bu görüşmede ilk sözü Yılmaz aldı ve Bush'tan daha fazla konuştu. Bush daha çok dinledi. Yılmaz görüşmede Türkiye'nin stratejik ilişkilerden ne anladığını anlattıktan sonra bu dosyaya nasıl işlerlik kazandınlabileceği konusundaki görüşlerini ifade etti. Ydmaz, Bush'a Türkiye'nin Avrupa ile butünleşme sürecinde verdiği desteğe teşekkür etti ve bu desteğin davamını diledi. Kıbns konusunu da 'nasıl olsa değinilecek' düşüncesiyle Yılmaz açtı. Rumlar ve Yunanlılarm Türkiye'ye baskı yapılarak bu konuda bir sonuca varılabileceği inancırun gerçekçilikle bağdaşmadığmı belirterek Amerika'nın hiç adını anmadan Washington'a "Rumlann baskısına aracdık etmeyin" mesajım veren Yılmaz, 649 saydı BM kararının 'tam olarak uygulanmasıniD1 önemini vurguladı. Yılmaz aynca, "Yunanlı dostlanmızın biigünkü çözümsüzlük statiisiinden fazla şikâyetçi olmadığı" izleniminde olduğunu da ima etmekten geri kalmadı. Yılmaz, TürkYunan sorunlannın tümunün birbiri ile bağlantılı olduğunu da kaydederek "Yunanistan'ın biraz daba esnek davranmasının" bu sorunlann çözümü yönünde doğru bir adım olacağını belirtti. YılmazBush görüşmesinde Türkiye ile Yunanistan arasında saldırmazlık paktı imzalanmasına hiç değinilmedi. ABD Başkanı Bush ise Yılmaz'a yanıtında, karşılama töreninde nasıl duygulandığını, "Şoven bir Amerikalı olarak beni derinden etkiledi" cümlesiyle ifade etti. Bush, Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. Ve onunla çalışmaktan memnuniyet duyacağını söyledi. ABD yönetimi, bu ziyaretin hazırhkları sırasında, Ankara'da Cumhurbaşkanı özal'a ağırlık veren bir programın yaratacağı göruntü hakkında çok duyarlı bir hale gelmişti. Yönetim, tam bunun sıkıntısını yaşarken iş başına gelen Yılmaz, ABD'ye, özal'ı rahatsız etmeden Özal dışında da bir lidere ılgı gösterme olanağı sağladı. Nitekim Bush'un Türkiye ziyareti ilk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı özal'ın yanında Başbakan Yılmaz'ın da adına sık sık atıf yapılan konuşmalara sahne oldu. Bush, uçağı iner inmez yaptığı konuşmaya bile özal ve Yılmaz'ı bır arada anarak başladı. (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) ABD ile deriıı diyalog 68. Yıl; Sayı: 24034 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus Nadi 1500TL <KDvjah,u 22Temmuz 1991 Pazartesi Pamukbank Telefon Bankacılığında BirNumara : 188 24 24 PAMUKBANK ANAÇ, , , IKİLİ1ÜŞKİLER ABD ile siyasiaskeri danışma ve işbirliğinin kurumsallaştırılması yoluna gidilecek. TSK'nın modernizasyonu için "uzun vadeli" destek sözü veren Başkan Bush'un F16 projesi finansman portesinin Körfez ülkelerinin katkısıyla kesinleşeceğini söylediği öğrenildi. Bush'un Kıbrıs konusunda " 3 artı 1" formülünü dile getirmemesi de olumlu karşılandı. YASEMİN ÇONGAR ANKARA ABD Başkanı George Bush ile Ankara'da yapılan görüşmeler, TürkAmerikan ilişkilerinin yeni dönemde oturacağı ikili çerceveyi çizdi. Türkiye'nin, ABD ile "stratejik ortakhga" girmesi düşünülmuyor. Ancak ilişkilerin "stratejik önemi" göz önunde tutularak NATO şemsiyesi dışında da ikili siyasiaskeri danışma ve işbirliğinin kurumsallaştırılması yoluna gidilecek. Türkiye1 deki Amerikan üslerinin Ortadoğu'ya yönelik kullammım ko NAIÖ şemsiyesi dışında işbirlıği Başbakan Yılmaz ANAP örgütüyle düzenlediği 'tamşma toplantılarında' eleştiri ve istek yağmuruna tutuldu. Partililer zamların halkı ezdiğini belirterek Pakdemirli'nin kongre öncesinde fiyat artışları olmayacağı yönünde verdiği sözü tutmasını istediler. Doğudan gelen ANAP'hlar terörden yakındı. ANAP Maden İlçe Başkanı Selami Karaca, "Yöre PKK tarafından kuşatıldı" dedi. 4. Sayfada KURULTAYA DOĞRU laylaştıracak bazı duzenlemelerin, 17 eylülden itibaren yeniden ele alınacak Savunma ve Ekonomik Işbırhğı Antlaşması (SEİA) belgesine "kısıtlı" biçımde yansıtılması bekleniyor. ikili işbirliği çerçeyesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için "uzun vadeli" destek sözü veren Başkan Bush'un, F16 projesi finansman portesinin Körfez ülkelerinin katkısıyla iki ay içinde kesinleştirileceğini söylediği öğrenildi. Kıbns konusunda Bush'un "dörtlu toplantıyı" kolaylaştırmak yönünde rol ust(Arkaa Sa. 17, Sü. Tde) SHP'de Gürkan arabulucu 'Dörtlü zirvefye iki önkoşıü Yunanistan, "dörtlü zirve"den önce "toprak ve göçmenlerin durumu" sorunlarının çözümlenmesini istiyor. STELYO BERBERAKİS ATtNA ABD Başkanı George Bush'un Atina'dan sonra Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti süresinde Kıbns konusuna ilişkin söyledikleri Yunan basınında "şok etkisi" yaratması üzerine Dışişleri Bakanı Andonis Samaras bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Samaras, gazetecilerin "dörtlü zirve" konusunda Yunan hukümetinin gerileyip gerilemediği yolundaki ısrarlı sonılan üzerine "dörtlü zirve" deyimini kullanmadan şu açıklamayı yaptı: "Biz, bu konuda Türkiye Ue Yunanistan arasuda göriiş aynlığı olduguna inanıyoraz. Biz, Kıbns Cumhuriyeti'nin varhgının, bütünlügüniin ve bagımsızlıguun zedelenmemesini istiyoruz. Özünde adaletin var olması için görüsierde yakınlaşma (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) TINA DELtK VE DİLEK Ayasofya Müzesi'ni gezen Bush ve Özal çiftleri, parmaklarını sırayla Dilek Taşı'ndaki delige soktular veiçlerinden dilekte bulundular. Ancak dileklerini açıkiamadüar. Bush gazetecilerin ısranna karşın, "Ayasofya'da konuşmam" diyerek sorulan yanıtsız bıraktı. (Fotograf: Erdogan Koseoğlu) ABD Başkanı, SHP lideri Inönü ve DYP lideri Demiml ile görüştü SHP'de bu hafta sonu yapılacak kurultay öncesinde her kanat uzlaşma üzerinde duruyor. SHP'nin kurucu genel başkanı Aydın Güven Gürkan'ın SHP lideri İnönü ile görüşeceği bildiriliyor. SHP Genel Başkanı İnonü'nün "Bu arkadaşlar tek tek parti meclisinde olabilirler, ama parti içinde takım hareketi olmaz" dediği öğrenildi. 5. Sayfada İNÖNÜ MİNDERDE BAYKAL'I BEKLİYOR BİR GÖRUŞ ENİS TÜTÜNCÜ'nün yazısı 5. Sayfada CANVER: ANAP İNÖNÜ'YÜ BAŞKAN İSTER 5. Sayfada KULİS: KORSAN TV YAYINI 5. Sayfada Bush muhalefeti dinledi dığı Çırağan Oteli'ne gıttı. Inönu, saat 15.10 sıralarında Başkan Bush'un davetlısı olarak SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin ve SHP Dış llişkiler Sorumlusu Mithat Sirmen'le bırlikte otele geldi. Yaklaşık 30 dakika kadar Başkan Bush'la göruşen lnönü, daha sonra gazetecilere Başkan Bush'a, ABD ile ilişkilerin iyi bir çizgide olduğunu ve hukumetlerin ötesinde uluslararası ilişkılere önem \erilmesi gerektiğini ifade etti. lnönü açıklamasında şoyle dedi: "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin zaman zaman bozulmasına, ihtilaf çıkmasına neden olan bazı olaylann, aslında bu ilişkilerle ilgisi olamayan baskı gruplannın kendi çıkarian için ortaya çıkardıklan meseleler yuzunden olduğunu so\ledim. Bush'a Ermeni soykınmı hikâ>esi konusunda yanlış açıklamalar yapılmış olduğunu ve hâlâ duzeltilmedigini hatırlattım. Kendi aralannda 'Bunu duzeltmemız gerekır' diye konuştular." Erdal İnönu, Türkiye"de anayasaya aykın durumlar olduğunu Başkan Bush'a söylediğini belirterek şöyle devam etti: (Arkası Sa. 17, Su. Tde) 4 Sayfada VEDAT YENERER ABDBaşkanı George Bush, SHP Genel Başkanı Erdal İnönu ve DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel ile ayn ayn göruştü. Inönü, göruşme sonrasında Başkan Bush'a, yakın gelecekte yapılacak seçimlerde SHP'nin iktidara geleceğini söyledığini belirtirken, Demirel de "Değişik konularda göruş teatisinde bulunduk" dedi. "Sarayburnu" adh gemiyle dun öğlen saatlerinde Boğaz gezintisi yapan George Bush daha sonra kal BUSH: KIBRIS'TA ÇÖZÜM ZAMANI 3. Sayfada İSTANBUL BEKLEDİ, BUSH GEÇTİ 1 Sayfada FITZWATER: ZİYARET TATMİN EDİCİ11. Sayfada Işçihükümet son vîrajda Türklş yönetimi genel grev öncesi Mesut Yılmaz'la bugün bir arayageliyor 500 bin kamu işçisinin toplusözleşme uyuşmazlığını çözümlemek amacıyla bugün gerçekleştirilecek olan zirve, anlaşma için son şans olarak nitelendiriliyor. İşçiler, hükümeti sözleşmeye zorlamak amacıyla bu sabah "toplu vizite"ye çıkacak. Protestonun gerçekleşmesi halinde ülke çapında üretim aksayacak. Taraflar sözleşme için kendilerini bağlayıcı rakamlar söylemekten kaçınıyor. Türkİş, hükümetin yüzde 50 artı 200 bin lira olan teklifini "çok düşük" olarak niteliyor. Hükümete göre ise Türkİş'in son teklifi olan yüzde 80 artı 450 binden aşağı inmesi gerekiyor. Türkİş'in önerisi işçi tabanında düşük bulunarak protesto edilmişti. 'Türkİş'in son uyan niteliğindeki toplu vizite eyleminin başarısı konusunda da tartışmalar var. Eylemin uygulanması için hiçbir ön hazırlık yokken oybirliği ile alınan karara "evet" diyen ağırhklı sağ sendikalar, hükümetle görüşmeyi gerekçe yaparak eylemin iptal edildiği yolunda cuma günü örgütlerine duyuru yaptılar. Ekonomide TÜBİTAK Sanayiciye destek çıktı TÜBÎTAK'a bağlı Türkiye Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Merkezi, veri tabanlarını Türk sanayicisine ulaştırmak için çahşma başlattı. Çeşitli pazar bilgilerini öğrenmek isteyen sanayiciler; PTT aracılığıyla uluslararası merkezlerdeki ticari bilgileri çekebilecekler. Ekonomide ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) tkinci Cumhurbaşkam Ismet İnonü'nün eşi Mevhibe lnönü durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Mevhibe Inönü'yü oğlu SHP Genel Başkanı Erdal İnonü'nün gezisine ara vererek, kaldınldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde dün gece ziyaret ettiği ve aynı gece uçakla tzmir'e döndüğü beürtihyor. Mevhibe İnonü'nün, yaşhlık nedeniyle bir süredirrahatsızolduğu, ancak önceki gün ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydediliyor. Mevhibe ~w • • • • ınonu hastaneye kaldırıldı TV1 / 6. Sayfada Ekonomi /13. Sayfada Müzık / Aıfca Sayfada Moda/ Arfca Sayfada Hard rock' meraklılarına Burak Eldem tthalat , mayoyu \ etkilemedi I Can Tüzuner değişikliği ANAP kongresinde yanlı yayın yaptığı gerekçesiyle Haber Dairesi Başkanı 'nın gorevden almacağı belirtıliyor. 6. Sayfada • Jül Sezar' trağedyası Giulio Cesare In Egypt, Opera Programı'nda 21.10'dan itibaren TV3 'te yayımlanacak. 6. Sayfada • Irak'a müdahale ihtimali azalıyor Bağdat 'ın 'süper top 'u denediğıni kabul etmesi, havayı simdilik yumuşattı. 10. Sayfada • "Amerika bizi aldattı" Sosyal Demoktaı Parti, Washington'un Almanya'ya 45 mılyar mark ödemesinı istiyor. 10. Sayfada • Barışın anahtan İsrail'de ABD ü^işleri Bakanı James Baker, Körfez savaşından sonra 5. kez çıktığı Ortadoğu gezisinin son Moustaki, İstanbul'u kucakladı Ali Sirmen • Skandal banka'da Ebu Nldal parmağı tngılız 'Bank of Credıt and Commerce Iniernatıonal'da hesabı var. 11. Sayfada • Hurd'ün gündemi Kıbrıs Ing.lız Dışişleri Bakanı resnıı lemaslarda bulunmak üzere bugun Ankara'ya geliyor. 11. Sayfada • Kadir: Tanju olmak zor Galatasaray 'm çıçeği burnunda futbolcusu Kadır, "Galatasaray buyuk camıa, Tanju ise yeri kolay kolay doldurulamavacak bır golcu'' dıye konuştu. Sporda • Boğaziçi'nde akıntıya kulaç atmak Boğaz 'ı yuzerek geçmek, lacıvert çırpıntılı bır ıddiadır. Bunu başarırsanız yüreğinizm Versace vücudu sanyor Stratejik İlişkL. likte Türkiye'nin stratejik önemi, özellıkle ler'in süper güç olarak havlu atmasından VVashington nezdinde yeniden güncellik kasonra Türkiye'nin stratejik önemi, Batılı odak zanmaya başladı. Nitekim, ABD Başkanı Bush'un iki günlük ların gözünde arka plana kaymaya başlamıştı. ABD ve Batı Avrupa ile ilişkilerimizde bu Türkiye ziyareti bu açıdan bir gösterge sanun işaretleri gitgide belirginleşıyordu. Türk yılabilir. diplomasisinde bu yüzden belli bir tedirginBu çerçevede akla ilk olarak TürkAmeliğın yaşandığı söylenebilirdi. rikan ılişkilerinde stratejik boyut vurgulaması geliyor. Şu günlerdesfrafe//k///ş/(/deyimı1990 yazında durum değişti. Körfez krizi ve ardından gelen savaşla bır (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) • TRT Haber Dalresi'nde kadro BATFDA GEÇENHAFTÂ ABD C I A adayı zor d u r u m d a ŞEBNEM ATİYAS Soğu savaşın noktalanması ve Sovyetjuk YUNANİSTAN Bush'a ilgisizlik S E Y BERBERAKİS T LO İTALYA Uçağın sırrı çözülüyor NİLGÛN CERRAHOĞLU FRANSA Mitterrand yoldan çıkıyor MİNE SAULNIER BELÇİKA M a f y a babası mı? SABETAY VAROL İSVEÇ Seçim makyajı YAVüZBAYDAR 10. Sayfada HASAN CEMAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog