Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

y.JMHURİYET/8 KENTtfAŞAM İSTANBULDA BUGUN m Ümraniye Belediyesı'nın şenliği saat 11.00'de başlıyor. Anakent Belediye Başkanı Nurettın Sözen'ın de katılacağı şenlik kapsamında Ahmed Arif Kütüphanesi'nin ve Hekimbaşı Semt Konağı'mn yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleşecek. Çöplük rehabılıtasyonu çalışmaları da törenle başlatılacak Halk arusında 'ahtapof diye bilinen üst geçidin kaldırılmasına başlandı Osmanbey trafiğîne yeni düzen rol altına alınarak düzenli trafik akımı sağlanacak. • Baytar Ahmet Efendi sokaktan Harbiye vonune gitmek için Rumeli caddesine katılan taşıtlar yeni duzenleme ile bu hareketi Şair Nigâr sokağı sonunda Osmanbey kavşağında sola dönerek yapabüecekler. • Suleyman Nafiz sokağında ise Rumeli caddesine çıkış tamamen kapanacak. Osmanbey kavşağına gelmek için bu yolu kullananlar bundan boyle Valikonagı caddesini takip ederek Nişantaşı kavşağuu kullanacaklar. • Duzenleme Ue birlikte Rumeli caddesine ilave olarak Şair Nigar, Matbaacı Osman Bey, Şafak, Tavukçu, Fethi, Saksı, Nakiye Elgan (Kırağı), İzzetpaşa sokaklara da park yasağı getirilecek ve park kontrolıine başlanacak. Bu sokaklardaki iş yerleri yuklemeboşaltma hizmetlerini yalnızca akşam 20.00 ile sabah 10.00 saatleri arasında yapabilecekler." Bu arada, suruculer Osmanbey kavşağında Nişantaşı yonunden gelen taşıtlar için Taksim yönüne, Abıdeı Hurriyet caddesi yönunden gelen taşıtlar için de Şişlı yönune sola donuşlerin yaya hareketleri ve kavşak kapasitesi nedenıyle kapatıldığını unutmamaları ve Harbiye, Nişantaşı, Rumeli caddesi, Osmanbey, Şişli, Abıdei Hurrıyet caddesi, Ergenekon caddesi ve Pangaltı yöresmde seyrederken yem konulan işaretleri izlemeleri konularında uyarıldılar. 21 TEMMUZ 1991 GEREKLÎ TELEFONLAR • Prth tartıt: 065 »: 000 :056 • Zafcrta MMirtHi 527 57 00 • MtzaMdar M M M * I : 172 I 13 73 7475 ve 088 068 BîRMEKTUP Beşiktaş'ta onanm bekleyen duvar • Geçenlerde şiddetli yağmurlar yağdığında Yıldız Parlcı'nın Beşiktaş Ortaköy yoluna bakan duvarlanndan bir bölumü çökme tehlikesi geçirmişti. Olayın hemen ardından belediye önlem alarak beton bloklardan bir set oluşturdu ve buyük bir tehlikeyi önledi. Buraya kadar her şey guzel. Ama aradan bir ay geçti, beton bloklar hâlâ duruyor ve trafiği de buyuk ölçüde engelliyor. Belediyenin duvarı onararak soruna kaiıcı bir çözüm getirmesini bekliyoruz. Yalçın Şenkal Yaya geçidinin kaldırılması ile Osmanbey kavşağındaki trafik akışı yeniden düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuğrul Erkin, "Çirkinlik abidesi görünümündeki bazı üst geçitleri" kaldırdıklarını söyledi. lstanbul Haber Servisi Osmanbey'de bulunan ve halk arasında "ahtapot" diye tanımlanan ustgeçidin kaldırılmasına başlandı. Yaya geçidi kaldırma ve kavşak duzenleme çalışmalannın yarın sabaha kadar tamamlanmasının amaçlandığı bıldırildi. lstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuğrul Erkin, lstanbul trafiğıni duzenleme çalışmaları kapsamında "çirkinlik abidesi" gorunumundeki bazı ustgeçtıleri de kaldırdıklarını belirterek, "Bunlann kaldırılmaları>la hem şehir bu >apa> çirkinliklerden kurtulacak, hem de trafik çok daha ciddi işlerlik kazanacaktır. Bu duzenlemelerin en onemlilerinden birisi Osmanbey kavşağı ustgeçidi, halkın de>imi>le ahtapot'u sokmeye başlayarak, çauşmalanmızı surdunıyoruz" dedi. Yaya geçıdının kaldırılmasıyla Osmanbey kavşağında ger Hmr AdbO77 Safkk mmmHk: 511 89 18 T»: T*: 588 48 00 534 00 00 (100 hat) T*: 340 01 00 131 22 09 r**: 152 43 00 SSK SaMtıa: 588 44 00 SSK Okmiftm: 132 30 00 SSK Gfctapt: 358 67 60 EtM: toMM »•»•!. 345 46 80 • Mısır Çarşısı'nın içinde bulunan kuruyemişçilerin tezgâhları yayaların hareketinı engelliyor. Dükkânlann 1 metre kadar dışına taşan tezgâhlar gün boyu kalabalık olan bu çarşıda karmaşık bir durum yaratıyor. Vatandaşlar belediye yetkililerinin soruna bir çözum bulmasını istiyor. 'MINONU'NDEN Mısır Çarşısı'ndaki tezgâhlar ~n rr~ .: 176 24 14 (Ist), 356 04 8586 (KadıkAy) H i f * Traflk: 377 22 07 (E5). 356 04 86 (Şetiınçı). 314 36 (B Çekmece) VHI' tl tr ' • THY: Iç IMtar 573 13 31. 0q Hattar 574 23 00 (25 hat), 574 73 00, 574 82 00 (45hat) • BDY: ShfcKİ DaMşaa: 527 00 50, H.ftşa I t M i f i 336 20 63 N^a*a S«rtni 348 80 20 • VAPVH: SıMr Hıtton: 526 40 20 144 42 33 DMIZ Yttan («Mtft): 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 Deniz tatbikatı • İSTANBUL (AA) Denız Harp Okulu 4. sınıf öğrencileri bir ay surecek açık denız tatbikatı ıçın dun TUzla'dan törenle uğurlandılar. Akdeniz ve Atlantık Okyanusu'nu kapsayan açık deniz tatbikatına katılacak 219 öğrencinin uğurlama töreninde konuşan Denız Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Aydın Canel, bu tur tatbikatlann öğrencilerin mesleki ve teknik gelişmeleri açısından buyük önem taşıdığını belırtti. Tuğamiral Canel, tatbikatın öğrencileri gemi hayatına da aJıştıracağını söyledi. Tuğamiral Canel, açık deniz tatbikatında, öğrencilerin gemicilik ve denız tecrubelerini de arttıracaklarını belirtti. Törenden sonra, tatbikat suresince Portekiz'in Lizbon, Ispanya'nın Barcelona, Fransa'nm Tulon ve Italya'nın Palermo limanlarına da uğrayacak olan Deniz Harp Okulu öğrencileri, Sokullu Mehmet Paşa adlı okul gemisıyle hareket ettiler. DMb 0 M M : 149 15 58 • METHMOUMt: çekleştırılecek yeni duzenleme şöyle olacak. "Hemzemin >aya harekelleri ile birlikte Osmanbey kavşağının kapasitesini arttırmak için Halaskargâzi caddesinde Şafak ile Şair Nigar sokaklar arasındaki otobus şeridi kaldırılacak ve otobusler Osmanbey kavşağını kanşık trafik içinde aşacaklar. Gene Osmanbey kavşağında Rumeli caddesinden gelenler için hem Nişantaşı hem de Abidei Hurriyet caddesi >o nunden gelen taşıtlar için sol donuşler kapatılacak. Yani, Nişantaşı yonunden Rumeli caddesini izleyerek Osmanbey kavşağına gelen taşıtlar bu kavşakta sola donup Kurtuluş veya Taksim isükametine devam edeme\ecekler. Bu sola donuş, kavşağa gelmeden onceki son sol sokağa Matbaacı Osman Bev sokağına saparak Şafak sokak ile karşılanacak. Osmanbey kavşağına gelen taşıtlar ise bu kavşakta sola dönup Şişli isüka metine devam edemeyecekler. Bu sola doniış, kavşağa gelmeden onceki son sol sokağa • Nakiye Elgan sokağına saparak İzzetpaşa sokağı ile karşılanacak. • Rumeli caddesine Nişantaşı Ue Osmanbey kavşaklan arasında olan katılmalar Baytar Ahmet Efendi ve Suleyman Nafiz sokaklanndan olan katılmalar kaldırılacak, boylece Rumeli caddesinde yoğunluk kont (Hava tahmını öflrenme) 573 89 80 • E E T I K MBA: L K 1İ b t M M : 526 62 74 FaUbT^takal* 526 62 74 l i y ı j l » 150 83 50. K a * U r 348 71 40 • TB:069 • BU AMZA: b 585 19 90 91. 152 10 15 r. 339 46 48 • $U AMZA: 522 97 147 51 F 345 03 • fcn S M . IM.: mrn: 03, 10. 04. 145 07 20 (17 hat) •11 021 0ZS 031 032 0M 072 010 041 003 SULTANAHMET VE ÇEVRESİ CAĞALOĞLU'NDA GÖSTERİ Seyyar satiolara turiztn operasyonu İstanbul Haber Servisi Sul ge halkı ile esnafının da çok şitanahmet ve çevresinın seyyar kâyetçi olduğu bu durum suratle satıcıiardan kurtarılarak, "Tu ortadan kalkacak. Eminonu Berizme yakışır hale getirilmesi" lediyesi, Sullanahmet Camii giamacıyla "Turizm Operasyon rişinde işgaliye ile kiraya verdigi 32 seyyar tezgâhı kaldıracak lan" başlatılacak. lstanbul Turizm Muduru Yal ve bolgenin temizligini yapacak. çın Manav, dun Sepetçı Kasrı1 Bolgede asayiş ekiplerinin ve sinda duzenledığı basın toplantı vil gorevlilerin yanı sıra resmi sında, Turizm Bakanı Bulent ekipler de bulunacak. Bu ekipAkarcalı'nın talımatıyla başlatı ler Sultanahmet'teki 'turizm polacak turizm operasyonları çer lisi' binasını us olarak kullanaçevesınde Sultanahmet Camu cak. Turizm polisinin yetkileri avluları ve çevre düzenlemesı arttınlacak. Her gun 3 turizm için 2 milyar lıra harcanacağını polisi gorev yapacak. Aynca 30'u sivil olsöyledi. Mamak uzere 90 nav, operasSultanahmet ve kişilik asayiş yonların, Emçevresini seyyar ekibi surekli niyet Mudurlusatıcıiardan kurtarmak olarak ring ğu, Trafik, ve daha çağdaş bir kontrol yapaAsayış Şube gorunume kavuşturmak cak. Turist taşıMudurluklerı, için turizm yan otobusler lstanbul Valilıoperasyonları için belli koğı, Büyükşehir başlatılacak. naklama yerleBeled ıyesı, ri oluşturulaEminönu Belediyesi, Emınonu Muftuluğu ve cak." Turizm Muduru Yalçın Vakıflar Bolge Mudurluğu'nun Manav, Sultanahmet çevresi duişbırlığiyle gerçekleştirileceğini zenleme çalışmalarının iki hafbelirtti. Sultanahmet Camiı av ta içinde tamamlanmasının dulusu başta olmak uzere, Sulta şunulduğunu, Beyazıt, Aksaray, nahmet Meydanı, Ayasofya ve Lalelı ve Emınonu Meydanı'nın Topkapı Sarayı onleri ve çevre da işportacılardan arındırılarak sinın seyyar satıcı, ayakkabı bo duzenleme çalışmalarırun surduyacıları ve kapkaççılardan kur ruleceğını bıldırdi. tarılacağını kaydeden Manav, Eminönü şoyle konuştu. "Turizm operasOte yandan Eminonu Meydayonları sayesinde bolge yepyeni ve çağdaş bir gorunume kavuş nı'nda seyyar satıcılarla mucadeturulacak. Mal satmak amacı> le suruyor. Bir sure önce boşaltıla turisüerin peşinden ısraria ko lan meydanda alınan önlemlere şuşturan işportacılann, dilenci rağmen yine de seyyar satıcılara lerin oluşturduğu hoş olmayan raslandığı bildırildı. Yeni Cami goruntuler, bundan boyle Sulta arkasındakı caddede ise guvenlik nahmet'te gorulmejecek. Boyle kuvvetlerı ile zabıta memurları, likle Turkiye'nin dışanda ya.ılış seyyar satıcıların girmemesı için tanınmasına neden olan \e bol surekli kontrol yapıyorlar. (Bdınmeyen numaralar ve nâbetçt eczane sorma). (arıza) (danışma) ($ehırlerarası). 0t1 (sıra sorma), (mılletierarasO, M 2 (sıra sorma), (masai anlatma). (uyandırma). (posta kodu danışma), (fono tel) Alo Post Servisi Goztepe A Ümraniye'de Sıvaslılar Dernegi • tstanbul Haber Servisi tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettın Sözen, Sıvashlar Dayanışma Derneği'nin (SİDAD) Ümraniye Şubesi'ni törenle hizmete açtı. Sözen, törende yaptığı konuşmasında Istanbul'daki Sıvaslıların örgütlenerek bir guç haline geldiklerini söyledi. Sıvaslı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Sözen, "SİDAD önemli adımlar atıyor. Dernek ülke ve toplumsal sorunlara da sahip çıkıyor. Derneğimiz güçlu birlik, güçlu dayanışma örneği verecek" dedi. Sıvaslıların işgalci özellik taşıdıklannı belirten Sözen, "Istanbul'da herhalde sadece Nişantaşı'nda örgütlenemeyeceğiz" şeklinde konuşması uzerine dinleyenler "Orada da kapıcıları örgutleriz" şeklinde karşılık verdi. Sozen daha sonra Karacaahmet Dayanışma Derneği'nin yemeğine katılarak etlı pılav ve aşure yedi. îstanbul'da sayıları 7'ye ulaşan StDAD'ın dün açılan yeni şubesine SHP tstanbul Milletvekili Mustafa Sangul, Ümraniye Belediye Başkanı Şinasi öktem ve Kâğıthane Belediye Başkanı Mahmut Ozdemir de katıldı. Memurdan zam protestosu Temmuz ayında yapılan maaş artışını yeterli bulmayan bir grup memur dün Cağaloğlu'nda alkışlı protesto eyleminde bulundu. Maliye memurları "Sadaka değil sendika" şeklinde slogan attılar. tş Sendika Servisi Cağaloğlu'nda dun öğlen saatlerinde toplanan 200 dolayında maliye çalışanı, sendikal hak talebinde bulunarak "Sadaka değU sendika", "Sefalet ucretine hayır" sloganlarıyla alkışlı protesto gosterısi duzenledıler. Hurriyet Gazetesi önunde alkışlarla bir araya gelen memurlar adına okunan basın bildirısinde, temmuz zammının göstermelik bir sefalet ucretı yarattığı savunularak, hukumetin para basıp zam yaparak verdiği zammı geri aldığı savunuldu. "Bu, kaşıkla verdiğini kepçeyle almaktır" denilen açıklamada gerçek ucret artışırun yuzde 56 değil yuzde 1228 duzeyinde kaldığı belirtildı. "Sadaka değil, sendika", "Yüzde 56 dedUer, yuzde 20de kaldılar", "Herkes mi su, simit, bilet satacak?" yazılı dövizler taşıyan maliye çaüşanları basın açıklamasının okunmasının ardından "Sadaka degil, sendika" sloganı ile alkışlı protestolardan sonra sessızce dağıldılar. Memurlar alkışlı protestodan sonra dağıldılar. (Fotoğraf: Deniz Topaloğlu) tSTANBUL (AA) Üniversite öğrencisi bir genç kız, gırdığı bunalım sonucu kendisını evının 4. katından atarak ıntihar ettı. Goztepe Dr. Erkan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Marmara Unıversıtesı öğrenasi Demet Bağdatlı (20), kendisim yatak odasırun penceresinden aşağı attı. Bağdatlı, yaralı olarak kaldırıldığı Goztepe SSK Hastanesı'nde öldu. Bağdatlı'nın beynindeki bir hastahktan dolayı gözlerinin kör olduğu, bu yuzden bunalım geçırdiğı ve psikolojik tedavi gorduğu bildirildi. Bu arada, Şile'de lnci özten (48) adh kadın, serinlemek için girdiğı denizde, yuzme bilmediğı için boğuldu. Öğrencinin intihan ÇOKKAPILI ODA Asım Bezirci 3. bası 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad 3941 CağaloğluIstanbul Odemeli gonderilı 4 bin cüzamlı hasta • İSTANBUL (AA) Istanbul Cuzamla Savaş Vakfı'nca Ortaköy'de açılan Sanat Evi'nde, vakfa gelır sağlamak amacıyla yardımseverlerın bağış yaptığı \e hastaların urettiği çeşitli eşyalar satılıyor. Vakıf Başkanı ve Lepra Hastanesı Başhekimi Prof. Dr. Turkan Saylan, Turkiye'de yaklaşık 4.000 dolayında cuzamlı hasta bulunduğunu belirterek tanısı kolay, tedavısi kesın olan cuzamı 2000 yılında Turkiye'de tam olarak yok etmeyi amaçladıklannı söyledi. HUKUKSUZ DEMOKRASİ 3 bası 8 000 üra (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad 3941 Cağaloğlutstanbul Odemeli goDderilnıez. HalitÇelenk Sinema • Tiyatro • Gösteri bir ozguriuk anıtı... Dunya tarihinde 146 97 38 • 132 64 26 BETTE >IIDLER N00D1 4ILEN Oeborah ve Nıck 16 evlılık yıtdonumlerınde ralarındakı butun sorunlarır rrtuhasebesınt yapmaya karar verdıler Alıjverış merkeıtnın oria yerınde' EMIL1O ESTEVEZ KIEFER SLTHERLAND LOU DIAMOND PHILIPS SUNAR YOUNGGUNSH JON BONJOyt'nın Oscar adayı 1 numaraJı parçası M<>/ VKTııı AHİ nlum vıh ^rvfim M (Kcarlı MllOS Forman Fıimi RUAİELİ HISARI KONSERLERİ POPSAV Sunar AMP AS Sinema tarihinde 8 Oscar lı bir başyapıt! BEN KINGSLEY BI« RICHARD ATTENBOROUGH AMADEUS MANZARALARI SCENES FROM A MALL" ! Ssyojlu EMEK (144 84 39) I Ktdıköy REKS (336 01 12) lizmırlZMİR (2142 61) Haltaya Ankara AKUN 12 ÜO 14 15 16 3018 45 21 15 '2 00 14 15 16 3018 45 21 15 12 15 14 3016 45 19 00 2115 Sınemasında ı GEORGES GANDHI 11 0O14 3018 0021 30 110014 3018 002130 m PREDATOR 2 DUNYA KLASİKLERI H A R B İ Y E AS 1 22 Temmuz 23 Temmuz 24 Temmuz 25 Temmuz 28 Temmuz H»rtlly«AS (147 63 15) KKhkSy MODA (337 0121) "*=? Sl'SAN SARANDON JAMES SPADER Genç bir erkek vecüretkâr birkadının öyküsü Bir TINTO BRASS FUmi 147 63 15 MOUSTAKI 1721 Temmuz THE BOSPHORUS YEDİKULE HİSARLARI AÇILIŞ KONSERLERİ Katılan Sanatçılar * CEM Şısh «£«T Beyoglu «TUS Ç tas İUU 3 Ankara mmrtl 1141 143 1516 1125 S 75 26 74 03) 1200 14 1516 1 M 9 0 0 2 1 3 0 76} 12 00 14 1516 X 18 «521 15 60) 11 00 13 30 16 00 18 3021 00 781 12X14 30 16 4519 152130 KMHBIffl BUDAPESTEBARI" BeyoğluDÜNYA(149 93 61) ' «ICHAKD « K *HOT GAIICM 26 27 Temmuz Devriye / Yön. Willıam Frıedkm MavJ Kadlfe / Yön. David Lynch Rontgend / Yön Curüs Hanson Kayıp / Yon. Costa Gavras YönBemaıdo Bertoluccı Salvador / Yön: Oliver Stone M9tT pflooucnoN 1900 (L ve D.) 1200 u 15 1630 ıs 45 21 00 Bılet Satı« Yerlen Rumeh Hısan Gışesı, Tel 157 75 50 Bostana Gosten Merknı, Tel 384 72 10 Vakkorama Suadıye, Tel 350 87 42 Vakkorama Taksim, Tel 151 28 88 ALI AYSUN KOCATEPE AYŞEGUL ALDtNÇ KARACA UGUR DtKMEN CAHIT BERKAY KAYAHAN LEMAN SAM MAZHARFUATOZKAN NECO NUKHETDURU SEZEN AKSU TtMUR SELÇUK ZULFU LIVANELI 'hımler alfabetık sıra ile \azıtmıştır Sunucular BERNARDO BERTOLUCCI A L I CE YAZANNeYONETEN THE SHELTERING SKY DFIR» WINGER J0HN MALK0VICH Kadıkoy KSM REKLAM FİLMİ DAGlTIMİNDA f M N VVOODY ALLEN Bakırköy KARYA (542 11 72) 1200 14 15 16 30 1845 21 00 Harbiye AS (147 63 15) İUŞKİUR Bakrkoy 30 13T0 74 (5720444, 610 1H3Ü ?ı V VAHŞİ ORklDE • ŞEYTAN ÇIKARAN 338 9076 Kadıkoy HAKAN ' 0O 1330 '60019002 3C FİDfl FîLfTI 149 50 33 HALI r KIVANÇ ÇÎĞDEM TUNÇ IZZET OZ II Temmuz Pazartesı 20 30 Bılet Fı>atı 20 000 Tsrlrm Tıc ^Mfi Lıd $ıl \Kllk l!l\O(.l t M)\ khMI II İM Mİ KIK k(W \ \K B V \1 k s .k I M Sinema • Tiyatro Gösteri DUYURUUUtlNlZ İÇİN M«97 3t • 132 64 26 B^ktSat.ş Yerlen llfn» Uanıjma Burovı T t l 559 95 60 1104' BosUnn Gosten MeHıezı TPI 384 11 10 RumHı Hısan Gıscsı Tel 157 71 50 Vakkorama Tak* m l>\ ÎH ** Vakkorama S,ml ve Tel ı . »" 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog