Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKlYtT/4 düşünce özgürlüğü WASHINGTON (ANKA) The Washington Post gazetesi, Türkiye'nin insan haklan en çok çiğnenen Üçüncü Dünya ülkeleri arasında yer aldığını ileri sürdü. 19 Temmuz 1991 tarihli gazetenin başyazısında, TUrk yetkililerin Uluslararası Af örgütü, Helsinki Izleme Komitesi ve diğer uluslararası insan haklan kuruluşlannın şikâyetlerini yalanlamakta oldukça "deneyimli" olduğu kaydedildi. "Türkiye'nin insan haklan bilançosunun dehşet verici gerçeğinin gözler önünde oktuğunun" ifade edildiği yazıda daha sonra şu görüşler ileri sürüldü: "Sergilenen uygulamalan tit Türkiye insan haklan en çok çiğnenen Üçüncü Dünya ülkelerinin ya da siyasi konumlan itibanyla ihlallerin daha çok beklendiği komiinist ülkelerin yanında yer alBaşkan Bush, insan haklan ve demokrasilerin dünyada ileriemesini setamlayan Londra zirvesinden henüz yeni aynlmışken son günlerde bireylere karşı uygulanan resmi şiddet ile düşünce ve toplantı özgüriüklerine Uişkin yeni yasal düzenlemelerle gerçekten geri gidecegi ortaya çıkan Türkiye')i ziyaret etmesinden ötürii bu konuyu gündeme getirdik. Bay Bush Türkiye'nin ve özellikle Körfez savaşı esnasında yaklaşık 50 kez t«kfonla görüştügü Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dostudur. Ne görüşecekier? Şiipbesiz Irak gündemde. Sovyetler Biriigi ve Kıbns da... Daha başka? Bay Bush eger 'Düşmanlardan baskı ve işkencenin hesabı sorulur. Fakat dostlar için her şey mubahtır' diye hayal kınklığı yaratacak bir mesaj vermekten kaçuımayı nezaket saysa bile, yine de Amerikalılann Türkiye'de insan haklan konusunda duyarlı olduklannı Bay Özal'a aktanna yolunu bulması gerekir." Türkiye geri gidiyor' Bayan Buslra leylekli karşılama ANKARA (Cnmhuriyet Bü bu bölümün önünde durunca rosu) ABD'nin 'Tırst lady"si rehberi ışığı yakmaya çalıştı. Barbara Bush'u dün Ankara'da, Barbara Bush, rehber durumu Türkiye'nin "first lady"si Sem düzeltene değin camekânın ra özal gezdirdi. Sernra özal, önünde beklemek zorunda kalAnadolu Medeniyetleri Müzesi dı. Barbara Bush daha sonra Saile Saray Sosyal Hizmetler Tesisi'ni gezen Barbara Bush'a evsa ray Sosyal Hizmetler Tesisi'ne hipliği yaparken, Başbakan Me götürüldü. Tesisin bahçe kapısut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, sından giriş kapısına değin olan bu ikiliyi kenardan izlemeyi yeğ yol, kırmızı mavi çizgili halılarledi. Barbara Bush'un, resimli la kaplandı. Tesisin, Bitlis halk kitaplar dağıttığı 46 yaşındaki oyunlan ekibinin gösteri yapçocuklann bulunduğu salon, ga mak için beklediği yerine, Bargasıyla kundaklanmış bir bebe bara Bush ile Semra özal'ın ği getiren karton leyleklerle süslendi. Leylekler, kanatlanyla iki Semra Özal, A B D Başkanı küçük Türk, ayaklanyla da bü Bush'un eşi Barbara yük bir ABD bayrağı taşıyordu. Bush'a Anadolu Bayan Bush'u izleyen özel Medeniyetleri Müzesi ile kartlı gazeteciler CumhurbaşSaray Sosyal Hizmetler kanlığı engeline takıldı. MüzeTesisi'ni gezdirdi. 46 ye sadece yabancı gazetecilerin alınacağının söylenmesi üzerine yaşındaki çocukların Türk gazeteciler görevlilerle tar bulunduğu salon, tıştı. gagasında kundaklanmış TRT muhabiri ve kamerama bir bebek getiren ru, içeri giremeyeceklerini söyle leyleklerle süslendi. yen görevlilere, "Biz görüntüyü Leylekler kanatlanyla iki CNN'den mi alacagız" diye itiküçük Türk, ayaklanyla raz ettiler. Tartışmalann sürmesi üzerine Türk gazetecilerin de da büyük bir A B D bayrağı içeri girmesine izin verildi. An taşıyordu. cak Bayan Bush'un yanına yaklaşmaları yasaklandı. oturması için bir bank konuldu. Barbara Bush, yarım saat sü Ayakları eflatun renge boyanan ren ziyaretinde, eserlerle ilgili bankın üzeri, kenarlan fırfırlarkendisine anlatılanları ilgiyle la süslenmiş eflatun minderlerdinlerken, Semra özal verilen le kaplandı. Yeni elbise ve ayakbilgilerle ilgiknmeyip yanında kabılar giydirilen bir grup çoyürümekle yetindi. Berna Yıl cuk, konuklan karşılamak üzemaz bu ikiliyi, arkalanndan yü re bankın kenarında bekletildi. rüyerek izledi. Küçükler, Barbara Bush ve Barbara Bush, müzede bir Semra özal bankın yakınına bölümü aydınlatan lambanın fi geldiklerinde birden fırlayarak şini çekerek, prize flaşın fişini kucaklanna atladılar. Bush ve Esenboğa Havaalanı'ndan Anıtkabir'e geçen Bush ve eşi, daha takan TRT kameramanlannın özal, kucaklanna birer çocuk sonra ABD Büyükelçiliği rezidansında bir süre dinlendi. azizliğine uğradı. Barbara Bush, alarak, kendilerine gösterüen ef HABERLER 21 TEMMUZ 1991 POLİTİKA GÜNLÜGÜ HİKMETÇETİNKAYA I latun bankın üzerine oturdular. Güneş altında, kucağına aldığı küçük çocukla Bitlis halk oyunlarını izleyen Barbara Bush, elleri ve ayaklanyla müziğin ritmine uyup davulzurnaya eşlik ederken, Semra özal da "Bitliste Beş Minare" türküsünü söyledi. Barbara Bush ve Semra özal daha sonra, parlak kâğıttan çeşitli süslerle bezenen ve 46 yaşındaki kimsesiz çocuklann bulunduğu salonu gezdiler. Salonun çeşitli yerlerine asüan ve gagasıyla bir bebeği getiren leyleklerin taşıdıklan Türk ve ABD bayrağı kadar, duvara asılan renkli "Welcome" yazısı da ilgi çekiyordu. Bush ve özal, pembe halılarla kaplanan salonu gezerken, görevlilerin verdiği naylonlan ayakkabılanna gecirdiler. Barbara Bush, bu salondaki çocuklara renkli resimli kitaplar dağıttı, çocuklann saçlannı okşadı. Küçük bir kız çocuğunun kendisine uzattığı kundak içindeki oyuncak bebeği kucağına alan Barbara Bush, yumuşak bir ses tonuyla "Ooo, nice baby" (sevimli bebek) diyerek oyuncak bebeği salladı. Tesisteki ziyaretini de birkaç dakikada tamamlayan Barbara Bush, çıkış kapısına doğru yöneldiğinde, aniden kucağına bir topun gelmesi üzerine şaşırdı ve durakladı. Topu düşmek üzereyken yakalayan Barbara Bush, bunu kendisiyle oynamak isteyen bir küçüğün attığını anlayınca güldü. Topu, elindeki raketi havaya kaldınp bekleyen çocuğa attı. Berna Yılmaz'ın bu ziyaret sırasında da çocuklann bulunduğu bölüme girmeyip kenarda beklediği görüldü. Istanbul trafîğinde Bush alarmı Bush ve beraberindekilerin özellikle Sultanahmet'teki gezileri ve Çırağan Oteli'ne geçişleri sırasında trafiğin zaman zaman tıkanması bekleniyor. Istanbul Haber Servisi ABD Başkanı George Bush'un bugün İstanbuPda çeşitli tarihi turistik yerlere yapacağı gezinin zaman zaman trafikte tıkanıkhklara yol açması bekleniyor. Istanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin, gezi için olası güzergâhları hazırlayarak ABD'li yolunu izleyerek Sultanahmet Meydanı'na geleceği belirtüdi. Bush, saat 10.0011.00 arası, Sultanahmet Camisi ile Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı yetkililere ilettıklerı ve son ka Müzesi'ni dolaşacak. Bu nedenrarı kendilerinin verecekleri öğ le Ayasofya Müzesi ziyarete karenildi. Kerıtte güvenlik onlem patılacak. leri için 3 bin 500polisin gorevABD Başkanı ve beraberinlendirildiği belirtüdi. dekiler Sultanahmet'teki geziAnkara'dan Istanbul'a gele den sonra Gulhane Parkı önüncek olan Başkan Bush, saat 9.30 den geçerek Ebusuut caddesini sıralarında Atatürk Havalima izleyecek ve Sarayburnu'na vanı'nda olacak. Konvoyun sahil racaklar. Buradan, " S a rayburnu" adlı tekneyle Boğaz'a açılacak olan George Bush ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal, yaklaşık 2 saat sürecek Boğaz gezisinden sonra Çıragan Oteli'nin iskelesine yanaşarak dinlenmek üzere odalarına çekilecekler. Başkan Bush, saat 15.00'te Çırağan Oteli'nde SHP Genel Başkanı Erdal tnönü ile bir süre görüşecek. Bush, daha sonra DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile bir araya gelecek. Bush, 20.00'd> Dolmabahçe Sarayı'nda onuruna verilecek yemeğe katılacak. ABD Başkanı George Bush ve beraberindekilerin özellikle Sultanahmet'teki gezileri ve Çırağan Oteli'ne geçişleri sırasında trafiğin zaman zaman tıkanması bekleniyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, valiliğin isteği üzerine, güzergâhlan basına açıklayamadıklarını, ancak yeterli önlemin alındığını söylediler. Deniz Baykal'a çok yakın belediye başkanı, Bingöl'de bir toplantıda konuşuyor: Biz Kürt kökenliler Deniz Baykal'a destek vermek zorundayız. Çünkü o bizim görüşlerimizi destekliyor... Toplantıya Güneydoğu'daki SHP'li belediye başkanları katılıyor. Konuşan belediye başkanı, inönü ile Baykal arasındaki tercihi yaparken hayli düşündürücü açıklamada bulunuyor: Çünkü Erdal İnönü, babası gibi Kürt halkının düşmanıdır... Toplantıda kimi Kürt kökenli belediye başkanları konuşmacıya karşı çıkıyoriar, ama büyük çoğunluğu destekliyor... Haber, bir iki saat sonra Deniz Baykal'ın Köroğlu Caddesi'ndeki karargâhına ulaşıyor. Karargâhta bir sıkıntı gözleniyor. Kimi Baykal yanlıları, "Bu kadarı olmaz" diyor, kimileri ise susmakla yetiniyor. Bu, Kürt kökenli yurttaşların ve SHP'nin üzerine kurulu bir oyun. Bilindiği gibi SHP'nin Güneydoğu'ya ilişkin bir raporu bulunuyor. Orada da SHP'nin Kürt sorununa ilişkin görüşü açık seçik anlatılıyor. O halde Deniz Baykal'a destek veren Kürt kökenli bir belediye başkanı demokrasimiz için çok tehlikeli bu oyunu niçin sahneye koymak istiyor? Belediye başkanının bu tür davranışlanna Kürt kökenli sosyal demokrat yurttaşlar da karşı çıkıyor. Zaten SHP'nin Güneydoğu'da kan yitirmesi, bireysel çıkarların öne geçmesinden kaynaklanıyor. SHP'nin eriyip gitmesi, HEP'in giderek güçlenmesinin de temel noktası bu oluyor. Şimdi tam sırasıdır. SHP Doğu ye Güneydoğu'ya nasıl bakıyor; sorunlara nasıl çözüm getiriyor bir kez daha incelemekte yarar vardır... Raporun üçüncü bölümünde yer alan temel saptamalar, ilkeler ve siyasal tercihlerde Doğu ve Güneydoğu'nun kimi yerleşim birimlerinde yaşayan yurttaşların ağırlıklı olarak etnik açıdan Kürt kökenli oldukları belirtilıyor ve şöyle deniliyor: "...Cumhuriyeti SHP'nin temel siyasal kuranlar laikliği ve tercihinin başında ulusal etnik çoğulculuğu temel ilke olarak be bütünlükgelmekte, tüm n i m s e m i ş l e r d i r . sorunları ulusal birlikteliği Türkiye Cumhuriyeti koruyarak üniter devlet bir din, mezhep, ırk yapısı içinde çözeceğine ve kafatası cumhuriyeti değildir. Türkiye, inanmaktadır. Yine ulusal etnik köken açısın smırlar içinde yaşayan dan çoğulcu bir ya inşanlann farklı etnik pıya sahiptir. Dolayı kökenden gelmeleri, ayrı sıyla cumhuriyetimikültürel, mezhepsel, dinsel zin temel özelliği onun bir siyasal bi özellikler taşımaları bir linç cumhuriyeti ol arada yaşamalanna engel masındadır. Cumhu değildir. riyet, Kurtuluş Savaşı sürecinde bu anlayışla Anadolu'da yaşayan ve degışık etnik kökenden gelen herkesin ortak katkısı ve eşit ağırlığı ile kurulmuştur. Bu zengin mozaiğin unsurlanndan birini ya da birkaçını yok sayan anlayış ve politikalar gerçeklere uymaz ve kabul edilemez. Türkiye etnik köken açısından çoğulcu bir yapıya sahiptir. Birbirinden farklı etnik grupların, mezhep anlayışlarının, dil farklılıklarının varlığı inkâr edilmeyecek bir sosyolojik gerçektir. Bunun içindir ki cumhuriyet, özünde bir siyasal bilinç cumhuriyeti olarak kurulmuştur..." SHP'nin temel siyasal tercihinin başında ulusal bütünlük gelmekte, tüm sorunları ulusal birlikteliği koruyarak üniter devlet yapısı içinde çözeceğine inanmaktadır. Yine ulusa| sınırlar içinde yaşayan insanların farklı etnik kökenden geP meleri, ayrı kültürel, mezhepsel, dinsel Özellikler taşımaları bir arada yaşamalanna engel değildir. SHP Merkez Yönetim Kurulu Doğu ve Güneydoğu'ya boyle bakıyor. Raporda bu yörelerde yaşayanlann işsizlik sorunuyla karşı karşıya kaldığı, yatırımların yetersiz olduğu, ekonomik ve toplumsal göstergelerin Doğu ve Güneydoğu'da geri kalmışlığı somut bir biçimde ortaya çıkardığı anlatılıyor. Demek ki SHP Doğu ve Güneydoğu sorunuyla yakından ilgileniyor... Anlaşılan Deniz Baykal'a destek veren belediye başkanı bireyci bir yaklaşım içinde... Bir yanda uzlaşma adı aitında bir kandırmaca, öte yanda sait seçim taktiği içinde sahneye konulmak istenen tehlikeli bir oyun... Neden, niçin? İki gazetede dün bir haber vardı: Baykal gelirse Çakmur gidecek. Yüksel Çakmur, 25 yıllık politikacıdır. Bu da bir başka oyundur. Üstelik Çakmur, önümüzdeki kurultayda divan başkanlığına adaydır. SHP üzerinde bir oyun oynanmak isteniyor. Onun için Doğu ve Güneydoğu illerinin kurultay delegeleri çok dikkatli olmalıdırlar... Yalnız onlar değil tüm SHP'liler... SHP'ye Yönelik Tehlikeli Oyunlar... BAŞKENTTEN AHMET TAN cANKARA Dün gece Özallar'ın Bushlar'a vçrdigi Çankaya Köşkü'ndeki yemekte tum devlet protokolu hazırdı. Ama muhalefetten yine hiç kimse yoktu. Yemekten önce Cumhurbaşkanı Özal, bahçenin girişinde Başkan Bush'a 160 küsur konugu tek tek tanıttı. Sıra bendenize gelince adımı söyleyip "muhalefet gazetesinden" dedi. Başkan Bush, muhalefete alışık olmalı ki, gülerek "Nasılsınız" demekle yetindi. Özal öteki meslektaşları muhalefet ya da iktidar yanhsı diye tanıtmamıştı. Acaba Cumhurbaşkanı bahçede muhalefetin eksikligini mi hissediyordu? Çankaya Köşkü bahçesine , Özal'ın yemek konuşmasında kullandığı deyimle "ABD ve dünya için bir şans olan" Başkan Bush'a layık bir düzenleme egemendi. Özal, dostu Bush'u canından çok seviyor olmalıydı. Nitekim bunu kanıtladı da. Daha önce kendisinin verdiği hiçbir davette, kabulde uygulanmayan güvenlik önlemleri konuklara uygulandı. Elektronik cihazlardan gecirilen konuklar ceplerini boşalttüar. Bereket smokinlerin cepleri tıpkı hanfendilerin tuvalet cantaları gibi... Özal, yemekte sürpriz yaptı. 15 dakikalık yemek konuşmasını Ingilizce degil Türkçe yaptı. Başkan Bush belki de ilk kez Özal'ı Türkçe ko Yeni dünya düzeni konusunda iki tarafın nuşurken izliyordu. Ama Özal, dostlugunu yine görüşlerinin birbirine yakın olduğu tespit edilgöstermiş, öteki konuklann olduğu gibi Bush miştir. un masasına da konuşmasının tngilizce çevirisiBu sonuncu nokta bazı sorular akla getiriyor. ni koydunnuştu. Dün gece garip birrastlantıKıb "Yeni dünya düzeni", ABD'nin Başkan Bushns banş harekâtının 17. yıldönümü gecesiydi. Bu un agzından ifade ettiği bir hedef. Acaba bu he>üzden olacak Özal, Türkiye'nin Kıbns'taki ka defe varırken Türkiye bir misyon mu üstlenmişrarlılıgının altını kalın çizgilerle şöyle çizdi: tir? tkincisi, yeni dünya düzeninin anlamı nedir? "Hakkaniyete uygun devamlı bir banşın temini Yeni dünya düzeni için "organizasyon" gerekiçin siyasi eşitlik, iki toplumluluk, iki bölgelilik li. Bu organizasyon acaba Körfez için oluşan kove Türkiye'nin etkin garantisi vazgeçilmez unsur alisyondan arta kalan "Çekiç Güç" mü? lardır. Bu prensipler tanındıgı sürece biz de müAkla gelen ve görunürdeki tek organizasyon zakere siirecine katkımızı yapacağız." bu. Gerçekten Özal'ın bu sözleri ferahlatıcı ve övÖzal şampanya kadehini Bushlar'ın "sıhhat ve güye degerdi. Çünkü Özal, kapalı kapılar ardında mutlulugu" için kaldırdı. Kıbns pazaıiığı yapüabüir kuşkulannı böylece silBaşkan Bush biraz önce dinlediği ABD ulumiş görünüyordu. Aynca bu açıklama ile Baş sal marsı ritmiyle yühidüğü portatif masasından kan Bush'un eger Kıbns konusunda Türkiye'nin konuşmasını yaptı. Portatif konuşma masası, arUstüne gelmek niyeti varsa bunu da önlemek is kasındaki ağaçlar. sağındaki çiçeklerie Beyaz Satiyordu. ray bahçesi gibiydi. Bush'un kendini evinde hisÖzal'ın konuşmasında dikkat çekici birkaç setmesi için tüm dekor ve ortam uygundu. Nitenokta daha vardı. kim Bush, kendini evinde hissettigini bir daha be Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması lirtti. "Sizin cesaretinizin bedelini biliyoruz" dedi bölgesel istikrar açısından önem taşımaktadır. ama bedelle ilgili herhangi bir rakam yine talaf Çok yönlü güvenlik işbirliğinin önümüzde fuz etmedi! ki yıllarda da kritik önemini muhafaza edeceğiBush ilk kez Körfez savaşı ile ilgili şükranlarıne iki taraf da (Türkiye ve ABD) inanmaktadır. nın, "Türk Genelkurmayı'nı da kapsadığını" ifade etti. Bu yetmiyormuş gibi konuşmasının sonunda şampamB kadehini karşısında oluran Genelkurmay Başkanı Doğan Gureş ile tokuşturdu. Masada TBMM Başkanı Kaya Erdem ve Başbakan Mesut Yılmaz ve eşleri de vardı. Bush'un konuşmasında herkes, "Acaba Denktaş'ın adını cümle içinde kullanacak mı" diye bekledi. Ama nafile. Ama Bush Kıbns'ı bir yerde teğet geçerek andı. KKTC yönetimi bunu biliyor ki, hazırladıgı bir dosyayı Dışişleri Bakanlıgı aracıhğıyla yemek sırasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Abramovitz'e ulaşürdı. Büyükelçinin dosyayı yemekten hemen sonra "Beyaz Saray ofisi"ne ilettiği ögrenildi. Başkan Bush, bu sabah Özal'ı ucagına alarak tstanbul'a götürecek. Bush'un Boeing 747'si herhalde Özal'ın ANA'sından daha konforiu. Bu konuyu iki tarafın yetkililerine sorduk. Ne yanıt alsak beğenirsiniz: "Bush'un uçagı daha güvenlikli..." Bushlar'ın köpek sevgisi biliniyor. 30 dolayında köpekleri vannış. Köyün girişindeki kulübede biri Kangal, biri Afgan tazısı, iki köpek vardı. Bunlar Bush'un konuşması boyunca havladılar. Bushlar ilgi gösterseydi, köpekler hediye olarak ABD 1 ye gideceklerdi, ama Bushlar ABD'deki köpeklerine kardeş götüremeyecekler. METAŞTA YENİ DÖNEM: PAKDEMİRLİ PAMUKBANKI SIKIŞTIRIYOR TARİKATÇILAR, MARŞ MARŞ! BAZI DOVIZLER DAHA KÂRLI Dolar mı, Mark mı, Yen mi, yoksa... Yılbaşından bu yana ve önümüzdeki aylarda döviz piyasası... Bankacılar, borsacılar, ekonomistler ve Kapalıçarşı değerlendiriyor: Dünyada olup bitenler Türkiye'ye nasıl yansır? Hangi yabancı paraya yatırım yapmalı? PANORAMA İMKB KULİSLERİNDEN UYARILAR • Altı aylık kârlarıyla: Denizli Cam, Arçelik, Demirbank, Doğusan. Mardin Çimento. Konya Çimento. Kent Gıda. Koç Holding, Maret.... Gentaş'tan sermaye artırımı.... İzmirDemir Çelik ve "spekülatif kımıldanma"... • Birlik Tütün pazartesi piyasada... Nokta, yeni hükümetin hazırladıgı tasfiye listesini ele geçirdi. Üzerine kırmızı kalem çekilen "gidici" genel müdür ve bürokratların isimleri. İçişleri'nden Milli Eğitim'e, Kredi Yurtlar'dan Çocuk Esirgeme'ye... Danışıklı tecavüz 52 yaşındaki Altan çocuk. 15 yaşındaki Ş. akraba evliliğinden kurtulmak istedi. Tuhaf, hazin ve sıradan biröykü... Npkta'mn geniş soruşturması: TÜSİAD, TURKİŞ, Kürt Milletvekilleri, İHD, MazlumDer, TİSK, Odalar ve Birlikler, Barolar, Aydmlar, Sokaktaki insan anlattı... "Kritik dönemeç noktası", "KürtTürk arası kan davası", "Lozan ve Sevr", "Demokratik sistem çözecek", "Enflasyon ve zamlar", "Gerginlik tırmanıyor" TÜRKİYE'YE NE OLUYOR? DERGİ BİRDEN I Peşin vergiden nasıl kurtulursunuz? Mahkeme onayiı formülü açıklıyoruz. • SHP'li belediyeler merkezi yönetim sultasından kurtuldu. • Fatoş Güney dönüşünü yalnız Nokta'ya anlattı. •"Kürt devleti kurulması olası" • Kırmızı saçlı türkücü Topaloğlu sosyetenin gözdesi oldu. • DİSK davası esas şimdi başlıyor. • Kürek Milli Takımı'nda doping skandalı • Çernişev'den "özel": Serbest piyasa, Gorbaçov, sosyalizm ve Fenerbahçe... • GİAD'ın genç "iş kadınları" 2000lere bakıyor: "Asıl o zaman..." • Borsada aracı kurumlann gözyaşları \e "bankerler skandalını unutmayın!"... • Uygar tahsilat yöntemi "factoring": Çeksenet "aletsiz" de tahsil edilir. HAFTALIK HABER DERGİSİ BUSh pOSVOFI Prezidan'ı hiç böyle görmediniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog