Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhurı>el Matbaacıhk ve Gazctealık Türk Anonıra Şırkelı adına \«dir \«dl 0 Genel Yayın MüdUn) Hasan Cemıi, Mucsses* Muduru EmiM Lşakbgü. Yan Işlerı Muduru Okıy Gontnsın. f Habîr Mtrkezı Vludüru VaJçın Baver. Sa\fa DU2em Yönelmenı Ali Acar 0 Temsılaler ASKARA \hmel Tan. IZMIR HİknKt Çtttllkaja. 4DANA Çttin Ylgcnoglu U Poimka Cttal BuJufK Istanbu! Haberlen Ş c a a blkam. Ekonomı M<nl T n c r . Dıs Habcrlcı Lrj.« Bakı. Is Smdıka Ş a k ı n K n n n . kılltı:: Crf»l l SI«T. EJmm G O K » ŞwU«. Yun H l b o l m N«cd« Doğuı. Spor Damjmar.ı AMılknUr ^ K i k u . Dız] W]lar k f r a ^lllfkiR. Anıstırma Şafeıa AI|M3. Duzdlme AMslbfe \«2» 0 kocrtmıtör Aha«l Korıbaa 0 Malı Uier Lrol Erfcut 0 MutıaseC* Bıfeıl Yboer 0 BUlçc PUnlama S**jl Ouaatefeotllı 0 Rcklajn V f e TortB 0 Ek \a>mlar Hulvı Ak»ol Ida G«rer 0 Isktme Öadtr Çdik 0 Bü«ı U l m N«i l u l 0 Pcnonel !*vfl Bo«a«lo«lıl Yaıın Kurviu Bajkan NtfÜr Ntdı Okm AklMl Ydçn B«jw. H u u C e m l Hİkmei Çrimkıva. Ofcı> Goacıaıı. Igar Mnracn. Srtçuk Mi Mrmca. Akm« Tııı Azsıııı .f >av<ı/ı Curahunyn Malbuolık « Gımoalık T.AŞ. TOrt Oca|ı Cad. 39/41 34334 IJI PK M6 lsuubuL Td 512 05 05 (20 hal). TMOL 222«, Fa». (1) 526 60 72 0 Burolar A n k m . ZI>TI Gokjüp Bl\ lokılap S. No 19/4. Td 133 II 4147 1WCL 42344, F« (4) 133 05 65 • ll»ur H Zıya BN 1352 S. 2/3, Td 13 12 30. Tcta 52359, FtaL (51) 19 53 «0 0 AltaK lnono Cad 119 S No 1 Kjl 1, Ttfc 19 37 52 (4 tal TUOL «2155, F u . (71) 19 25 79 Kıyılar \az, kampla gençleşir sahipsiz Kalkan'da düzenlenen "Türkiye kıyılan nasıl korunur" toplantısında konuşan Dünya Bankası uzmanı ve kent plancısı Semra Ongan, "Sahillerimizin birçok sahibi var, ama hiçbir sahibi yok" dedi. Amerikah bir uzman ise tüm yetkileri toplayan 'Kryı kaynaklan komisyonu' kurulmasını önerdi. KAŞ (Cumhuriyet) "Türkiye kıyılan nasıl korunur" sorusu Kalkan'da Dunya Bankası ve Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı arasında tartışıldı. Dünya Bankası uzmanı ve şehir plancısı Semra Ongan, "Sahillerimizin birçok sahibi var, hiçbir sahibi yok" derken Fransız uzman "Hberal ülketerde bile kıyılar kamulaştınlıyor" dedi. ABD'li uzman ise Türkiye'nin kıyılannın oluşturulacak "kıyı kaynaklan komisyonu" tarafından denetlenebileceğini ve tüm yetkinin bu komisyonda olması gerektiğini söyledi. Turizm Bakanlığı da GAÇ projesi cerçevesinde bulunan Gazipaşa Altınoluk arasındaki 1600 kilometrelik sahilin koruma altına alınmasını istedi. Bir süre önce Kalkan'da yapılan toplantıda Dünya Bankası uzmanları Türkiye kıyılarının koruma yöntemlerini dinlediJer, önerilerde bulundular. Dünya Bankası uzmanı ve şehir plancısı Semra Ongan, Türkiye'deki kıyı durumunu şöyle özetledi: "Sahillerimizin birçok sahibi var, hiçbir sahibi yok. Kıyılanmızı en degerii varlık olarak görmiiyoruz. Tüm uğraşlara karşın sağlıklı bir sonuç alınmaması, kunım ve kuruluşlar arası eşgüdum noksanlıgınduı, birbirleriyle çelişen ve dolayısıyla amaçlanna varamayan yasalardan, planlama siireçlerinin uzunlı<gu ile kurumlar arası planlamadaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor." Çevre Müsteşarı Dr. Halit Kara, devletin tüm kurumlannın da dahil olduğu geniş bir çevrenin katılımıyla kıyılann rasyonel kullamlmasının gerçekleşebileceğini söyledi. Kara, "Problemlerimiz ortadadır; aşın kullanım, tarım alanlanmızuı zedelenmeleri, turizm sorunlan, balıkçılık sanayii. Yogun bir çevre konıması için kanalizasyonlann, altyapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla bir sonuç elde edilebilir" diye konuştu. ABD'li uzman James Harrington, kendi ülkesindeki çahşmaların başanlı olduğunu bildirdı ve "Şebeke türü programlarda beliıii bir kıyı alanlannda ortak bir politika cerçevesinde faalivetlerin yurutıilmesi sağlanabilir. tnşaat ruhsatları ve arazi kullanımı mevcut yasal ve düzenleyici yetkilerinin koordinasyonu önemlidir. Şemsiye tiıru programiarda ise tek bir merkezi kunım, tüm kıyı bölgesindeki yâpım faaliyeüeri ile ruhsatlar konusunda yetki sahibidir. Kıyı kaynaklan komisyonu kurulur, her lürlü denetim bu komisy onun yetkisine verilebilir" dedi. Dunya Bankası tarafından hazırlanan "Danışman Raporu"nda Gazipaşa'dan Altınoluk'a kadar 1600 kilometrelik sahilin korunması gerektiği belirtilirken Turizm Bakanlığı görüşunün de bu yönde olduğu vurgulandı. Toplantı sonunda açıklanan önerilerde Türkiye'de "Kıyı Konseyi"nin olusturulacağı belirtildi. Çalışmalar sonunda saptanacak pilot bolge programlanacak ve programın uygulanması için gereken finans da Dünya Bankası tarafından sağlanacak. Turizm belediyelerinin lller Bankası'ndan aldıklan pay yükseltilecek. TAKVİM: 21 TEMMUZ 1991 tmsak: 3.S1 Güneş: 5.42 ögle: 13.15 Ikindi: 17.13 Akşam: 20.38 Yatsı: 22.20 Devletin gençlik kamplannın kontenjanlm dolu, ancak özel kuruluşlann hâlâ boşyeri var Kızamıkçık ölü doğum nedeni • ERZURUM (AA) Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Tuncel, kızamıkçık hastalığmın düşük ve ölü doğum nedeni olduğunu beürterek "Kadm normal doğum yapsa bile bebekte bazı organ bozukluklan görülebilir" dedi. Tuncel, Erzurum ve yöresinde yapılan bir araştırmada, doğurganhk yaşına gelmiş genç kızlann yüzde 5'inin kızamıkçığa karşı bağışıklıklannın olmadığının saptandığını belirtti. Tuncel, konuyla ilgili şu uyanda bulundu: "Bölgede sakat ve ölü doğum fazlalığının bir nedeni de bu durumdur. Genç kızlanmızın yüzde 4.2'si hamilelikleri sırasında izah ettiğimiz risklerle karşı karşıyadırlar. Yapılması gereken, çocuklann 59 yaş grubunda aşı olmalandır!' Dünya Gençlik Kamp Hizmetleri ve Dolphin Kulüp tarafından Türkiye'nin birçok yerinde gençlik kampları düzenleniyor. Marmara Adası'ndaki kampta 1.8milyon liraya 21 günlük bir tatil programına katılmak mümkün. Uludağ'daki21 günlük kampın ücreti ise 2.2 milyon lira. Daskyleion'da 4. yJ kazıları • BANDIRMA (AA) Bandırma ilçesine bağlı Ergili köyu yakınlannda bulunan Daskyleion antik kentindeki 4. dönem kazı çalışmalarına başlandı. Ege Üniversitesi öğretim görevülerinden Prof. Dr. Tomris Bakır başkanlığındaki 17 kişilik bir ekip tarafından başlatılan çalışmaların eylül ayına kadar süreceği bildirildi. Bu yılki kazı çalışmalarına Kultur Bakanlığı'nın 23 milyon, Ege Üniversitesi'nin 11 milyon ve Türk Tarih Kurumu'nun da 1 milyon lira ödenek verdiği açıklandı. Üç yıldır devam eden kazılarda, Pers dönemine ait bir satrap sarayının kalıntıları, yine Pers dönemine ait tarihi değeri büyük olan seramik eşya ile Frigyalıların, Orta Anadolu'dan önce Trakya'da yaşadıklarını ve daha sonra Boğazlar yoluyla Anadolu'ya geçtiklerini kanıtlayan bir yazıt bulunmuştu. FİGEN ATALAY ~ llkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, tatiliniz nasıl geçiyor? Yaz tatilinizin geri kalan bölümünde ne yapacağınıza hâlâ karar veremediyseniz, Marmara Adası ile Çanakkale Güzelyahda düzenlenen "gençlik kampları", sizlere, "arkadaşlık, dostluk, kendine güven, iyi geçinme, iyi Uişkiler, çok yönlü ugraslar, spor yapma, bir arada eglenme, yarışma heyecanı, centilmenlik, sportmenlik, altın, gümiış. bronz madalyalar, sağlık, kondisyon ve unutamayacagınız anılar" vaat ediyor. Başbakanhğa bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Dünya Gençlik Kamp Hizmetleri ve Dolphin Klüp tarafından Türkiye'nin çeşitli yerlerinde her yaz, dağ, orman ve deniz kampları düzenleniyor. Aslında, bu gençlik kamplarına katılmak için okullar tatile girmeden basvurmak gerekiyor. ömeğin, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kamplannın kontenjam tamamen dolu. Ancak öteki iki kuruluşun kamplannın ağustos ayındaki devrelerine katılmak hâlâ mumkün. "Hem tatil bem egitim" anlayışıyla kurulan bu kamplarda öğrenciler, yabancı KAMP GECELERİ Çadırlarda yatılan ve kamp ateşi yakılan yaz geceleri gençlerin anılannda yıllarca unutulmayacak güzelükler bırakırlar. (Fotograf: Behzat Şahin) dil öğreniyor, spor yapıyor, denize giriyor, dans ediyor, gösteriler sergiliyor, diledikleri alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Marmara Adası'ndaki tesislerinde üç yıldır kamp duzenleyen Dolphin Klup'ün yöneticisı Selma Türkay, kamplannda 915 yaş grubundaki öğrencilerin, 1 milyon 882 bin lira karşılığında 21 gün boyunca sportif ve kultürel etkinlikler, yabana dil eğitimi ve eğlenceden oluşan bir tatil yaptıklarını anlattı. Gençlik kamplannın bu yaşlardaki çocuk ve gençlere büyük yararı bulunduğunu belirten Türkay, "Sıkılgan, içe dönük çocuklar kampa geldikten sonra çok olumlu degişimler gösteriyorlar ve kampa uyum sağlıyorlar. Kampta tatil yapanlar burada o kadar mutlu oluyorlar ki ağlayarak dönüyorlar" dedi. Isteyen anne " d a | ve orman kampı", Çanakbabalann çocuklannı ziyarete kale Güzelyalı'da da "orman ve gelebildiklerini de anlatan. Sel deniz kampı" düzenleniyor. ma Türkay, bir devrede 100 ki Uludağ'da 21 günlük kampın şinin tatil yapabildiğini kaydet ücreti 2 milyon 200 bin lira, Güti. Bu kampın son devresi 5 zelyah'daki 15 günlük kampın ağustosta başlayacak ve 25 ağus bedeli ise 1 milyon 450 bin lira. tosta sona erecek. Türkay*m ver 915 yaş grubuna yönelik kampdiği bilgiye göre Marmara Ada larda akla gelebilecek henten her sı'ndaki gençlik kampının bir aktivite var: "Duvır gaKlni ç»karma", "Mr gcccyi \*MU ftgünü şöyle geçiyor: "08.00: KaOuş, 08.15: Jimnas çinne", sualtı, eskrim, tekvando, tik, 0830: Kabvalü, 09 JO1230: okçuluk, atletizm ve diğer sporYabancı dil dersi, 13.0014.00 tif etkinlikler, fıkra, şiir, şarkı Ögle yemegi, 14.0015.00: Kültür yanşmalan, fotoğrafçılık bunfaaliyetleri ve satranç, lardan bazıları. 15.001730: Deniz, 173019.00: Başbakanhğa bağh Gençlik ve sportif faaliyetler ve dağcüık, Spor Genel Müdürlüğü ise her 19.302030: Akşam yemeği, yaz Adana Karataş Tuzla, Aydın 203021.30: Akşam aktiviteleri Kuşadası Davutlar, Bursa Gem(tiyatro, gosteri, disco)" lik Hasanağa, Bursa Gemlik KaDünya Gençlik Kamp Hiz racaali, Çanakkale Intepe, Hametleri'nce de Bursa Uludağ'da tay Iskenderun Uluçınar, lcel Silifke Akkum ve Izmir Çeşme Büyükliman'da gençlik kampları düzenliyor. 5 temmuz2 eylül tarihleri arasında 10'ar günlük devreler halinde yapılan kamplara ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor ve her öğrenciden 70'er bin lira "katkı parası" alınıyor. Gençlik ve Spor Istanbul Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bu kampların kontenjanlan okullar kapanmadan doluyor. Kız ve erkek öğrencilerin birlikte tatil yapabildikleri kamplann yanı sıra "ortaokul kız" ya da "ortaokul erkek" gibi "tek cinsiyetli" kamplar da duzenleyen Gençlik ve Spor Müdurluğü'nun gençlik kamplannda, tüm sportif faaliyetler, sinema, satranç, el sanatlan, sosyal çalışmalar gibi etkinlikler yer alıyor. Madrid'in kalbinde flamenko tiyatrosu AHU ANTMEN MADRİD Flamenko... lspanyollann tavernalarda zil zurna sarhoş olup gürültü yapan ücretli Flaman askerlerine taktıkları bir lakapmış ilk başta. Zaman içinde, gürültü yapmakta Flaman askerlerinden hiç de geri kalmayan Ispanyol Çingeneleri için de kullanılmaya başlanmış Flamenko deyimi. Madrid'de, Alcala kapısı yakınlarında, Retiro Parkı ile Goya Caddesi arasında, Kristof Kolomb'un ünlü heykeli, ahşveriş merkezi Sol, Kibele Meydam ile çevreli kısaca Madrid'in kalbinin attığı yerde bir flamenko tiyatrosu var: Zambra. Şehrin tarihi ile bugünün kaynaştığı bu noktada bir gelenek sürdürülüyor her gece.' Zambra'da bu "flamenko gelenegi"nin surdürülmesine özen gosteriliyor. Madrid'de çeşitli gece kulüplerinde gerçekleştirilen turisük flamenko gösterilerinin aksine, "gerçek flamenko" yaşanıyor burada. O "gürültü"nün ashm görmek isteyen de buraya geliyor, Zambra'ya... Küçük yaşlardan yetişmiş flamenkocu kızlar, biraz "yaşım almış" şarkıcı kadmlar; birbirine attıklan gülücükler bakışlar, çığlıklarla "izleyen kimse yokmuşçasına" eğlenen (gösteri yapan değU) insanlar var sahnede. Küçük bir pencere, kumaş parçalarıyla üstü örtülmüş bir paravan ve duvarlara asıh bakır eşya ve tüfeklerin hemen önünde, sahneyi çevreleyen 13 sandalyenin ikisinde lspanyollann "enstriimanlann kralı" dedikleri gitarlan çalanlar, geri kalan H'inde birbirinden canlı renkleriyle kırmızılar, yeşiller, maviler, pembeler içinde flamenkocu kadınlar oturuyor. Vücutlannın göğüs ve bel kısımlannı sımsıkı sardıktan sonra bacaklarda olabildiğine "özgurleşen" elbiseleri, "tak Uk tak" sesler çıkaran klasik pabuçlan ve hep bir noktaya çakdı gizemli, biraz da haşin bakışlanyla, inanılmaz kıvraklık ve hareketlüikleriyle gerçekten büyüleyici bu esmer kadınlar. Ispanya'nm turistik eşya satan dUkkânlanndaki küçük flamenkocu biblolan, geceyansı sahneye çıkıp iki saat boyunca çok güzei "gürültü yapan" bu kadınları izledikten sonra o gece Zambra'da yaşayan herkes için birer "canlı" artık. Dikili Şenligi, Barış Yürüyüşü ile açılacak Dikili 6. Kültür ve Sanat Festivali yarın saat 11.00'de başlayacak. Barış Yürüyüşü'ne SHP Genel Başkanı Erdal İnönü de İcatılacak. Festival boyunca konferans, söyleşi, panel, tiyatro, imza günleri ve konserler düzenlenecek. Basın Konseyı Genel Sekreteri Yurdakul Fincancı katılacaklar. İZMtR Dikili, Uluslararası "LaiklikSeriatçı AkımlarEtnik 6. Kültür ve Sanat Festivali'yle Gruplar" panelini ise M. tlhan yoğun bir hafta yaşayacak. Kon Erdost yönetirken Gencay Şayferans, söyleşi, panel, tiyatro, lan, Fehmi Koru, Yaşar Keçeciimza günleri ve konserlerle do ler konuşmacı olacaklar. tskenlu haftada şiir dinletisi ve dia der Odabaşıoğlu'nun yöneteceği "68m lKuşağıLiberalizmYeni gösterileri de yer alıyor. „„ i ? « 6 ,L. u »,«.,..^ i v«. 6 , Yann başlayacak Uluslarara Ufuklar" paneline Yavuz Çizsı Dikili 6. Kültür ve Sanat Fes meci, Yalçın Küçük ve Erdal Tativali, saat 11.00'de SHP Genel lu katılacaklar. Giincel tnsan Başkanı Erdal tnönü'nün de ka Haklan" panelini Insan Haklan tılacağı "Bans Yürüyüşü"yle Derneği Genel Sekreteri Akın açılacak. Daha sonra Atatürk Birdal yönetecek. Konuşmacılar Parkı'ndaki açılış töreninde Di ise tlhan Seiçuk, Halit Çelenk, kili Belediye Başkanı Osman Nevzat Helvacı, Nur Sürer ve Özgüven, Midilli Belediye Baş Mustafa Ekmekçi'den oluşuyor. kanı Notiş Panayotu, Dikili Ayrıca Türkiye'nin ılk kadın Kaymakamı Mustafa Güni ve sendikacısı Zehra Kosova ile YaSHP Genel Başkanı Erdal İnö şar Seyman, "Cumhuriyetten nü birer konuşma yapacak. Sa Günümüze Kadın ve Sendika" at 17.00'de İnönü, Çamlaraltı'n konusu tartışılacak. da "Türk Yunan Dostlugu ve Uluslararası 6. Dikili Kültür Ege Banşı" konulu bir konfe ve Sanat Festivali'nin söyleşi börans verecek. lümünde Dr. Erdal Atabek, Festivalin en önemli konusu "Egemen Düzende Gençliğin "TürkYunan Dostlugu ve Ege Durumu" konusunda konuşaBanşı" olarak beürlenirken, Di cak. kili Belediye Başkanı Osman Festivalin "İmza Kuşağı" boÖzgüven bu yılki düzenlemeye lümünde ise Oktay Akbal, tlhan "Demokrasi Yolunda 6. Yd" Selçuk, Uğur Mumcu, Mustafa adını verdiklerini hatırlattı. Ekmekçi, Erdal Atabek, Hikmet "TürkYunan Dostlugu, Cevremiz ve Yerel Yönetimler" konulu bir basın toplantısının düzenlendiği festivale, Bakırçay Belediyeler Birliği'ne bağh belediye başkanlan da katılacak. Aynı çerçevede bir toplantımn 510 ağustos tarihlerinde Midilli'ye düzenlenecek gezide yineHaber Merkezi Gazetecileneceği öğrenildi. Toplantüar yazar Örsan Oymen adına arkasonrasında ortak bildiri yayım daşları tarafından düzenlenen lanacak. "Örsan Öymen Ödülü"nu alanFestivalin "TürkYunan Dost lar beürlendi. Örsan Öymen luğu ve Ege Banşı" adını taşıyan Ödülleri "Haber Ödülü"nü konferans bölümunde SHP Ge DSP Genel Başkanı Bülent Ecenel Başkanı Erdal Inönü'den vit ile Milliyet gazetesindenDersonra sırasıyla Maliye ve Güm ya Sazak, 'Koşe Yazısı Ödiilürük Bakanı Adnan Kahveci, Mi nü ise gazetemiz Ankara Temdilli eski Belediye Başkanı Stra silcisi Ahmet Tan aldı. tis Pallis, Haydar Kutlu, SBP Bu yıl içinde gazetelerde çıkan Genel Başkanı Sadun Aren, haberleri ve köşe yazılannı deHEP Genel Başkanı Fehmi Işık ğerlendiren seçici kurul, "Haber lar konuşacaklar. Ödülü"nü Bülent Ecevit ile Der"Basın Özgüriügü ve Basın ya Sazak'm 20 Eylül 1990'da Bunalımı" panelini Izmir Baro Milliyet gazetesinde yayımlanan su Baskam Sabri Kurt yönetir "tşte Milliyet Saddam'la" başken, konuşmacı olarak gazete lıkh haberine, "Köşe Yazısı miz yazarı Dhan Seiçuk, Yazı tş Ödülü"nü ise arkadaşımız Ahleri Müdürümüz Okay Gönen met Tan'ın 13 Mayıs 1991 tarihsin, gazeteciyazar Nail Giireli, li Cumhuriyet'te yayımlanan Dilkaya'da Müslüman yo\t NÜVtT TOKDEMtR Çetinkaya, Refık Durbas, M. tlhan Erdost, Sadun Aren, Halit Çelenk, Gencay Şaylan, Kemal Anadol, Asım Bezirci, Güney Dinç, Nail GüreU, Yalçın Küçük, Yaşar Se> man, Feyza Hepçilingiıier, Hidayet Karakuş, Nfehmet Ali Örs, Mehmet Yaşın ve Ahmet Yurdakul okurlanyla söyşeyip, kitaplanm imzalayacaklar. "Halkevleri Gecesi"ne Genel Başkan Ahmet Yıldız konuşmacı olarak katılırken, Grup Anadolu, Hasan Tatar, Sevinç Eraltay, Mehmet Gümüş ve Arif . . . Sag'ın konseri izlenebüecek. Insan Haklan rGecesi'ndeı ise Edip ""• " 1 ' 1 " ~ d > 1 " 1 ' c " VAİ" Akbayram, Tolga Çandar, Sadık Gürbüz ve Nur Sürer'in konserleri var. Festivalin son günü Timur Selçuk'un resitali izlenebüecek. Dikili Festivali'nin tiyatro bölümünde Genco Erkal, "Merhaba", Müşfik Kenter "Bir Garip Orhan Veli" oyunlannı sahneleyecekler. Bu arada AÇT'nin "Palyaçolar Sınavı", Ayvahk Halkevi Tiyatrosu'nun "Bakanı Beküyoruz", Karadeniz Çağdaş Oyuncuları'nın "Dnvardaki l Kadınlar" oyunlan ile Gece Tutu 5 t u Ş" r Gmbu'nun şiir dinletisi programda yer ahyor. Ayrıca Bülent Tanık'ın "Çatılanmızda Aynı Yağmur Bulutu" adını verdiği Midilli'den oluşan dia gösterisi hafta içindeki programda bulunuyor. • VAN (AA) Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölumünce Van projesi kapsamındaki Dilkaya Höyüğü kazıları tamamlandı. Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, 9 yıl süren çalışmalar sırasında yaklaşık bin iskelet çıkanldığını bildirdi. Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, şu bilgiyi verdi: "Urartular dönemini araştırıyoruz. 1983 yıhnda başladığımız Dilkaya Höyuğü kazıları sırasında erken tunç ve demir çağına rastladık. Burada yapılan kazılar sırasında binin Uzerinde iskelet çıkardık. Çıkanlan iskeletlerin hepsi Hıristiyanlara ait. Ancak bu iskeletler içinde Müslümanlara ait olanlarla karşılaşmadık. İstek üzerine fe Akyol kitabı ? • ANKARA (ANKA) Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, laiklik, demokrasi, bürokrasi ve kültür farklılıkları ile bunların eğitimle bağlantıları konulannı işlediği 20 kadar kitapçığı oğretmenlerden gelen istek uzerine tek kitap halinde derliyor. Akyol'un başta TV'de beğeni toplayan Hodri Meydan programında yaptığı konuşma, bunun yanı sıra 'Laiklik ve Din Öğretimi', 'Milli Ortaklıklar', 'Atatürk Imajı' gibi broşür ve kitapçıklanmn yer aldığı derleme, yeni öğretim yıhnda okullara dağıtılacak. * Örsan Oymen Odülü sahiplerini bııldu "Et Yiyen ve Yemeyen tki Dava Kadını" başhklı yazısına verdi. Seçici kurul, Kenan Akın, Cüneyt Arcayürek, Orhan Duru, Oktay Ekşi, Teoman Erel, Nail Gureli, Muşerref Hekimoglu, Doğan Heper, Bedri Koraman, Oktay Kurtböke, Güngör Mengi, Uğur Mumcu, Zeynep Oral, Altan Öymen, Zeki Sözer ve Orhan Tokatlı'nm değerlendirmeleriyle sonucu belirledi. Gazeteciyazar Örsan Öymen, ölümünün 4. yıldönümünde Istanbul Zincirlikuyu Mezarhğı'ndaki mezarı başında yarın amlacak. Örsan Öymen'in arkadaşları, meslektaşlan ve yakınlarının katılacağı törende aynı zamanda bu yıl "Örsan Öymen Ödülleri"ni kazahanlara plaketleri de verilecek. Işporta gözlük ve katarakt • tZMtR (AA) Flamenkocu kadınların inanılmaz kıvraklıktak! Işportada satılan güneş gözlüklerinin, göz sağhğım olumsuz yönde etkilediği bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastahkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Guray Çıngıl, ucuz gözluklerin 'kalitesiz' olacağını belirterek bunların kullamlmasının çok önemli sakıncalar yaratabileceğini söyledi. Renkli camlı güneş gözlüklerinin göz bebeğinin büyümesi ve ışığın daha çok girmesine yol açtığını anlatan Prof. Dr. Çıngıl, "Bu ise katarakt bile yapabiliyor" dedi. Çıngıl, diğer ülkelerde, güneş gözlük camlarının üzerine açılıp kapanabilen 'ultraviyole filtresi' ilave edildiğini bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog