Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLER belirten avukat Ahmet Pekin, "Gelişim Grubu zaten Biilent Şemiler ve Ahmet Özal'a satılmadı mı? Bu ikinci satış nasıl olacak?" şeklindeki sorumuzu şöyle yanıtladı: "Gelişim Yayınlan AŞ'nin hisse senetleri halen benim kasamda duruyor. Dolayısıyla şirket satılmış olaraaz. Nesi satıldı bilmiyorum. Ama hukuki açıdan benim elimdeki Gelişim Yayınlan hisse senetlerini satın alacak kişi, şirketin de sahibi olmuş olur. Bu arada şunu da hatuiatmak isterim: Bir şirketin makineleri, mal varhklan gibi aktiflerinin bir başkasına devredilebilmesi için genel kurul kararı gereklidir. Genel kurul yapılmadıgına göre çiinkü yapılmış olsaydı hisseler yedi emin olarak bende olduğuna göre benim de oy kullanmam gerekirdi bu yapü 21 TEMMUZ 1991 Günaydın, Tan, Güneş ve Gelîşîm Grubu satılıyor aleyhine şahsi iflas davası aç netlerini Asil Nadir'den alarak mışlardı. Bu dava uzerine Asil kendi avukatları olan Ahmet Gunaydın, Güneş ve Tan ga Nadir borçlu bulunduğu soz ko Pekin'inkasasınakilitlemişlerdi. zeteleriyle aralannda Nokta, ve nusu bankerlik şirketlerine başAncak Asil Nadir mayıs soKadınca'nın da bulunduğu Ge vurmuş ve toplam 57 milyun nuna değin ödemesi gereken 57 lişim Grubu Yayınlan. Asil Na sterlinlik (yaklaşık 425 milyar li milyon steıiini odeyemeyince, dir'den alacaklı 4 bankerlik ku ra) borcunu mayıs ayı sonuna bankerlik kuruluşlan harekete ruluşu tarafından önceki gun kadar ödemeyi \aat etmişti. Asil geçerek Gunaydın, Güneş, Tan İngiltere'de verilen bir ilanla sa Nadir, bu başvuru sırasında gazeteleriyle Gelişim Grubu dertışa çıkartıldı. Financial Times Türkiye'de sahibi bulunduğu gilerini satışa çıkarttılar. gazetesinde cuma günu yer alan Veb Holding, Veb Ofset İleri Konuyla ilgili olarak gorüşleilanın İngiliz hukukuyla ilgili bir Matbaacüık, Gelişim Yayınlan, rine başvurduğumuz avukat formalite gereği yayımlandığı, Güçlü Gazetecilik, Gün HolAhmet Pekin, müvekkili olan 4 şirketler Türkiye'de satılacağı ding gibi gazete ve dergileri çabankerlik kuruluşunun Türkiiçin bu satışa dönük asıl ilanlatısı altında toplayan şirketleriyle ye'de vereceği ilanların da hazırrın önumüzdeki gunlerde Turk Noble Hava Taşımacılığı ve İanmış olduğunu, îngiltere'de gazetelerinde yayımlanacağı, A.N. Graphics Basım Sanayi önceki gün verilen ilanın İngialacaklı bankerlerin avukatı Ahmet Pekin tarafından belir şirketlerinin hisse senetlerini de liz hukukuna uygunluk açısınteminat olarak söz konusu ban dan gerektiğini, asıl müşteriyi tildi. kerlik kuruluşlarma vermişti. Türkiye'den beklediklerini beAsil Nadir'den alacaklı 4 Nadir'le borçlu bulunduğu 4 lirtti. bankerlik kuruluşu olan J^eh bankerlik kuruluşu arasında vaSoz konusu şirketlere ait hisman Brothers. Barclays, Merryl rılan bu anlaşmadan sonra soz se senetlerinin yedi emin olarak Linch ve Carr Kitcat Altken ge konusu kuruluşlar yukarıda sı kendisine teslim edildiğini ve çen yılın sonlarına doğru Nadir ralanan sirketlerin tum hisse se kendi kasasında bulunduğunu MERAL TAMER dığı söylenen satış, şirketin yeni sahibi tarafından mahkeme karanyla ve kolaylıkla iptal edilebüir." Ahmet Özal ve Biilent Şemiler, Gelişim Yayınlan binalannda dolaşarak yeni yöneticileri atarlarken acaba bunları bilmiyorlar mıydı? Avukat'Ahmet Pekin, bu sorumuza doğrudan yanıt vermedi, ancak şirketin yeni sahibinin mahkemeden derhal ihtiyati tedbir kararı aldırabileceğini ve devir işlemüıi, bulunduğu yerde dondurabileceğini belirtti. İhtiyati tedbir kararı alındıktan sonra mahkeme sürse de şirketin hisse senetlerine sahip olmayan tarafın şirket hakkında herhangi bir tasarrufta bulunamayacağını kaydeden Pekin, bu durumda şirketin kayyıma devrinin söz konusu olabileceğine işaret etti. DİŞK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Uk toplantıda yaptıgı konuşmada, konfederasyonun eski konumuna geldiğinivurguladı. Baştürk, "Beş generalin karanyla çalışmaJan hukuk dışı olarak durdurulan DİSK, bugun fiilen bıraktığı yerden çalışmalarına başlıyor" dedi. VEFÂT VE BAŞSAĞLIĞI Şirketlerimiz yönetim kurulu üyesi ÇOK A Q KAYBIMIZ Fethiye eşrafından merhum Salih Zeki Bey ile merhume İffet Hanım'ın oğlu, merhum Ragıp Kandemir ile merhume Melek Hanım'ın damadı, merhum Muhittin Pekin, merhum İbrahim Pekin, merhume Bedia Sakaroğlu ile Fethi ve Mustafa Pekin'in kardeşleri, merhum Ümit Kandemir, Metin ve Pulat İplikçi, Masume Muşkara ile Esra Uyumaz'ın enişteleri, Fatin Ergen'in dayısı, Sevin, Nevin, Ferit, Tuna, İpek Salih, Oya, Şefika, Ahmet, Emre, Şevki, Osman, Gülden ve Bilgen'in dayı ve amcaları, DemirFüsunFlora Pekin'in değerli babaları, Burak, Süheyla, Sadi ve Allesandro'nun biricik dedeleri, Yönetim Kurulu toplandı Sayın DEMİR Z. PEKİN'in babası SADİ ZEKİ PEKİN'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Tanrı'dan rahmet diler, değerli arkadaşımızın ve ailesinin derin acısını paylaşırız. DİSK bıraktıgı yerden İşSeodika Servisi Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu ile başkanlar kunılu U yıllık aradan sonra ilk toplantılarmı dün Istanbul'da yaptı. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı ile DİSK'in 11 Eylül 1980 günkü konumuna geldiğini vurgulayarak "Beş generalin karan ile çalışmalan hukuk dışı biçimde durdurulan DİSK, bugiin böylece fiilen bıraktıgı yerden yeniden çalışmaya başlıyor" dedi. Askeri Yargıtay'ın ilgili kararı ile kayyımlann varlığının fiilen sona erdiğini belirten Baştürk, 2 trilyona ulaştığı hesaplanan mal varlığının sahiplerine teslim edilmesi zorunluluğu olduğunu anımsattı. Baştürk hafta başında tüm kayyırnlara ve ilgili iş mahkemelerine Askeri Yargıtay kararını tebliğ edeceklerini belirterek, "Kayyımlar hiçbir yere danışmadan DİSK ve üyesi sendikaları sahiplerine, yani bizlere devredeceklerdir. Tebligatı izleyen 48 saat sonrasında gidip hiçbir mazeret dinlemeksizin sendikalanmızı devralacagız" şeklinde konuştu. CONRAD JACOBSON GMBHHAMBURG CONRAD JACOBSON PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Orta ve Lise Mezunları, Beklemeli Öğrenciler, işsiz GENÇLER: Aylar, yıllar geçiyor; Siz hâlâ boş mu bekiiyorsunuz? 37 yıldan beri 53.817 genci iş sahibi yapan ve sahasında DÜNYA ŞAMPİYONU olan EMEL PEKİN'in çok sevgüi eşi, 11. Dönem Demokrat Parti Muğla Milletvekili Galatasaray Lisesi 1940 Mezunu (531) Eşsiz insan AMPİYON SADİ ZEKİ PEKİN 12 Temmuz 1991 Cuma günü, hakkm rahmetine kavuşmuştur. Naaşı, 22 Temmuz 1991 Pazartesi günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, 23 Temmuz 1991 Salı günü Fethiye'deki aile kabristanında toprağa verilecektir. Ruhu şad olsun. OZEL OAKTİLO SEKRITER V£ BİLCISAUH »UHSIAHI MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ SÜRELERDE: BİLCİSAYARLA DAKTİLOCRAFİ; BİLCİSAYARLA MUHASEBE; BİLCİSAYAR PROCRAMCIUCI; YABANCI DİL Kurlarina Hiçbir Bağlayıcı Ödeme Zorunluğu Olmaksızın BONOSUZ + TAAHHÜTSÜZ AİLESİ veya ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÖDE USUlÜyle V3 da ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÇALIŞ; ,o> daha sonra da ÜCRETİ T A K S İ T L E Ö D E ; AİLENE YÜK OLMA, KENDİ KAZANCINLA ÖĞREN Seçenekleri + Tüm Ödeme Kolaylıkları ve İSTERSENİZ İŞE YERLEŞTİRME OLANAKLARIYLA YILDIZ ÜNİVERSİTESİ REKTORLÜĞÜ'NDEN Universitemiz Fen Bilimlerı ve Sosyal Bilimler Enstitulerıne 199192 öğretım yılında aşağıda yazılı programlara, belirlenen sayıda yuksek lisans ve doktora oğrencısi alınacaktır. Baş\uracaklann Lisansustu Yönetmeliği'nde belırtilen şartları haiz olmalan gerekmektedir. Başvurular; aşağıda belırtilen tarihler arasında diploma veya çıkmanın onaylı orneği (ancak mezun olanlar başvurabilir), mezuniyette not ortalamasını gosteren belge, iki adet fotoğraf ile birlikte enstitu sekreterliklerine yapılacaktır. (Haziran 1991 öncesinde mezun olan öğrenciler bu belgelere askerlıkle ılişkilı olmadıklannı gosterır bir belge) ı ekleyeceklerdir. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: Başvuru tarihı 19 Ağustos 6 Eylul 1991 Yabancı dil sınavı 11 Eylul 1991 Çarşamba Bilim sınavı 1720 Eylul 1991 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ: Başvuru tarihi 2 Eylul 1991 10 Eylul 1991 Yabancı dil sınau 16 Eylul 1991 Pazartesi Saat: 10.00 Bilim sınavı 18 Eylul 1991 Çarşamba Saat: 10.00 1920 Eylul 1991 Mulakat tngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak yabancı dil sınavlan için alt sınır notu yuksek lisansta % 50 (elli), doktorada r o 75'tır (yetmiş beş). Yuksek lisansta sıralamada esas alınacak bilim sınau için alt sınır notu r o 65 (altmış beş), doktorada r o 75'tir (yetmiş beş). Kazananların kesin kayıtlan 2527 Eylül 1991 tarihlerı arasında yapılacaktır. Duyurulur NOT: 1) Kayıtlı olduğu lisans programlarından dereceye girerek mezun olanların Fen Bilimleri Enstitüsu'ne girişlerinde bilim sınavından muaf tutulmaları, başvuru sahiplerinin kabul edilebilecekleri programlar ile mezuniyette alınacak unvanlarla ilgili geniş bilgi ensıitu sekreterlijinden alınabilir. 2) Sosval Bilimler Enstıtusu yuksek lisans ve doktora programlarına girış koşulları ile ilgili daha genış bilgi enstitu sekreterliğinden alınabilir. ANABIUM VE BHJM M U A R I FEM BİÜMLERİ ENSTİTÜSÜ BILGISAYAR BİLİMLERI MÛHEND1SLIĞİ CEVRE MÛHENOISLIĞI ELEKTRIK MÛHENDISLIĞI ELEKTRONIK VE HABERLEŞME MÛHENDISLIĞI Elektronık Haberleşme ENOÛSTRI MÜHENDISLIĞI FIZIK GEMI INSAATI MÛHENOISLIĞI INSAAT MÛHENDISLIĞI Mekanık SL Ulaştırma Vanı " BEKLİYOR Merkezi Kadılcöy Beşilctaş Şişli Bakırköy Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Altıyol. Kuşdili Caddesı, 6/8 Çırağan, Asariye Cad. 7/23 Abidei Hürriyet C. Hasat Sok. İS Hüsreviye S. 18/4 (Migros sırası) Tel Tel Tel Tel Tel 517 338 158 130 571 92 08 24 90 31 57 42 97 37 31 517 336 158 175 561 92 58 11 50 24 98 43 14 29 06 DıUat: Bu S adresten başlu ŞAMPIYON adryta çakşan hıçbr Daktlo Sefcreter ve Bılgısayar kursu şubemız (Jeflıtor IREMTUR SIZLERE TATILINIZI KOLAYLAŞTIRACAK SEÇENEK SUNUYOR AİLECE ÇIKACAGINIZ TATİLİN TOPLAM BEDEU 2.500.000.Q / LJrayı aşıyorsa x O Bu bedele j ulaşım da dahilse İ N D İ R İ M ve 2 Eşit Taksitle ödeme Kolaylığı Peşin ödeme halinde ise aynca kişibaşı 30.000. TL. indirim (çocuklar içın 15.000,TL.) PEŞİN ÖDEMELERDE İSE KİŞİBAŞI; PEŞİN FİYATINA E Şj T TAKSİTLE TATİL 5 K Ylkick Usaas Doktara 15 10 15 12 12 15 10 8 10 15 15 10 15 6 5 5 5 5 12 15 15 12 10 10 10 10 15 12 20 12 15 16 15 30 15 4 3 6 6 6 5 5 4 2 3 3 ulaşım dahilse, 6 5 . 0 0 0 . TL. ylaşım jıariçse, 4 0 . 0 0 0 . TL. İNDİRİM YAPILIR. (Çocuklar için % 5 0 oranındadır.) Bu kolaylıklar, sadece kampanya süresincegeçecli olup SON KAYIT TARIHI UZATHMAYACAKTIR. • Bu kampanyamız; Marco Polo, Club Med ve Club Aldiana hariç tüm tesislerimiz için geçerlidir. Otellerimiz, fiyatlarımız ve bilgi için bürolarımızı arayınız. A D <] Turkiye'nin en büyük yabancı sıgorta şırketı İMTAŞ SİGORTA A.Ş.Vn "BÜTÇE VE KONTROL" departmanında yetişiınlmek uzere elemanlar aranmaktadır. Adaylarda aranılan özellıkler şunlardır Ünıversitelerin ışletme bölümü mezunu olmak. 28 yaşın altında olmak İyı düzeyde İngılızce. Fransızca bılmek Erkek adayların askerlık yapmış olmaları veya en az ikı yıl tecıllı olmalan zorunludur Önümuzdekı 10 yılın en hızlı gelışecek >ektorunde yermızı almak ibtıyorsanız hıç bekleır«weiı Sn. NAZİFE TUNCER'ı arayarak randevu alın ve on görüşme yapın Tel.: (1) 174 70 00269 LISKUR TAKSİTLE SURUCU KURSU Devreler: Hafta Sonu 27 Temmuz Hafta Içı. 29 Temmuz Sateh Akşam K A D I K Ö Y (Söğuıluçeşm*Cam» yar») JEODEZI VE FOTOGRAMETRI MÛHENDISLIĞI JEOFIZIK MÛHENDISLIĞI KIMYA Analıtık kımya Anorganık kımya Fızıko kımya OrganiK kımya KIMYA MÛHENDISLIĞI MAKINE MÛHENDISLIĞI Enenı makıneıen Isı proses Imal usullen Konstrüksıyon MATEMATIK MATEMATIK MÛHENDISLIĞI METALURJI MÛHENDISLIĞI MIMARLIK Mıman tasarım Rölöve resıorasyon Yapı Yapı fızığı PEYZAJ PLANLAMA SEHIR VE BOLGE PLANLAMA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ: ATATÜRK ILKELERI VE INKILAP TARIHI IŞLETME YÛNETIMI MÜZECILIK 0 3 3 5 3 1 3 2 3 2 4" 13" 4 3 4 7 3 8 5 Ortalama 4 yılı aşan ortak hapishane dönemi sonrasında her biri başka kentler ve yaşam koşullarında dağılan DİSK yöneSayı: 1990/329 Tal. tim kadroları dün 11 yıl gecikSatılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, meli toplantüannda, çoğu uzun evsafı: GAYRİMENKULÜN KAYDI: Erdek Tapusunun Halitpaşa Ma yıllar ara ile ilk kez karşılaşırken hallesi pafta 3, ada 40, parsel 11 'de kayıtlı 3409 m^lik gayrimenku eski gunlerin, özellikle de cezaevi birlikteliğinin şakalarının lün 1202/3409 hissesi, Çuğra mevkil. GAYRİMENKULÜN DURUMU: Gayrimenkulün Erdek Kamp öne çıktığı dikkat çekiyordu. DİSK yöneticilerinin bu duygulan mıntıkasında olup Ruyam Motel ismi altında faaliyet gosteren doğusu: Şahin Motel, batısı: Yol, kuzeyi: Orman Kampı Yolu, gülannı toplantının basına açık neyi: Sahil bandı ve deniz ile çevrili, içerisinde tek kath betonarme bölümünde Genel Başkan Abgazıno binası, gazino içerisinde mermerden tezgâh ve 2 adet bulaşık dullah Baştürk şu cümlelerle yıkama yeri, kiler, yemekhane, mermer yemek dajıtım tezgâhlan, özetliyordu: aynca içerisinde 6 m"lik müdür odası ve ahşap barakalar mevcut olup '12 Eylül'ü ve götürdüklerini 2. sınıf çamdan yapılmış sistre edilmış bulunmaktadır. Müdür lojhiçbir zaman unutmayacağız. manı, şehir ceryanı ve şehir suyu mevcut olup aynca elektrikle çalıAma gün, geçmise agıt yakma şır santrfujlu su deposu, duş yerleri, erkek ve bayan WC'ler ve 4 adet günü degildir. GUn, yeni bir mttel yıkama lavabosu bulunmaktadır. İMAR DURUMU: Erdek Belediye BaşkanlığVnın 8/1/1991 gün cadele doneminin araçiannı yaratma günüdür. Son derece yave 8/12 sayıh yazılan gereğince turistik saha içerisinde bulunduğu, bina yüksekliğinin İS/S, çıkmanın çıkma hükümlerine göre yapıla ratıcı bir çalışma içinde olmalıcağı, bitışiğinde buiunan 1 ve 2 numaralı parsel ile suyulandınlmışyız. Inanıyorum ki kısa bir zatır. Şuyulandırma giderildikten sonra tunzm yerlesim alanlarında: man içinde tüm zorluklann üsa) otel yapıldıgı takdirde taks: 030, kaks: 1.50, b) motellerde taks: tesinden gelecegiz." 030, kaks: 090, c) gazino ve lokantalarda E: 050, d) kampinglerde Baştürk, en önemii görevleriE:010 olacaktır. Turistik tesislerde projeler, turizm işletmeler ve yanin geçmişin yaratıcı biçimde tınm yönetmeliğine uygun olacaktır. Şuyulandırma giderildikten sonra değerlendirilmesine dayanarak plan ve imar yönetmeliklerine göre inşaat yapüabilecektir. (Gayridemokratik sınıf ve kitle sendimenkul kaydı beyanlar hanesinde belediye lehine istimlak şerhi: kacılığı ilkelerinin yeni koşullar 10/2/1982. Tarih ve yevmiye 237 mevcuttur.) ve yeni görevler açısından gözKIYMETİ: Gayrimenkulün tamamının kıymeti 2.840.000.000 TL. den geçirilip günün koşullarına olup borçlunun hissesine isabet eden 1202/3409 hissesi 1.001.372.800 uydurulması olduğunu söyledi. TL. (Birmilyarbirmilyonüçyuzyetnüşikibin sekizyüz Türk Lirası'dır.) Özetle şöyle devam etti: Sabş şartlan: 1 Satış: 2/9/1991 günü saat 14.30'dan 15.00'e kadar Erdek Icra "DİSK istemlerini yeniden Dairesi önünde açık artürma suretiyle yapdacaktır. Bu arttırmada sapUyıp ana mücadele hedefletahmin edilen kıymetin ft 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alarimizi beUrleyeceğiz. Tüm bu çacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. lışmalarunızda temel ilkemiz yiBöyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kal ne tabanın söz ve karar sahibi mak şanıyla 12.9.1991 günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artolması ilkesi olacaktır. Sımrsız tırmaya çıkanlacaktır. Bu arttınnada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak uzere arttırma bir sendika özgürlüğü, sendikalaşma, toplusözleşme ve grev ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecekhaklanmn çagdaş uygulanışı, tir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin eksiksiz sosyal haklar bütünlü^o4O'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve pay gü, tüm kural ve kurumlanyla işleyen çogulcu ve katılımcı bir laştırma masraflannı geçmesi lazundır. Böyie fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. demokrasi, bagımsızlık ve öz2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin */» 20'si gürlük, tüm emekçi halkınuzm nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi mutlulugu temel hedeflerimiz nat mektubunu vermeleri lazundır. Satış peşin para iledir, alıcı isteolacaktır. tşçilerin daha iyi çadiğinde 20 günü gecmemek uzere mehil verilebilir. Ddlaliye resmi ihale lışma ve yaşam koşullarına ulaşpulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış beması mücadelemiz elbette sivadelinden ödenir. si mücadeleden kopuk olmaya3 lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayrimenkul cakür. Sendikal mücadelemiz ne üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialanm fabrika duvarlan içine hapsoladayanagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazuncaktır ne de dar sendikaüzm çer. dır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmaçevesinde kalacaktır. Tüm çalı. dan hariç bıraküacaklardır. 4 thaleye katıhp daha sonra ihale bedelini >atınnamak suretiyle iha şanlann sendikalaşması ana hedeflerimizden olacaktır. Bu neIenin feshine sebep olan tüm alıcüar ve kefüleri teklif ettikleri bedel denle de memur sendikaları yeile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve te ni yapılanma içinde yerini alamerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olucakür." nacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. İlk toplantıda kim5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkeân görebilmesi için dasenin bu anlamda zorlanmamairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği sı görüşü ve bu anlamdaki kagönderilebilir. rarlann zamana bırakılması, ilke 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kaolarak benimsendi. bul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1990/329 Tal. sayılı dosya numarasıyla mudurlüğümuze başvurmaları ilan olunur. Nufus cüzdanımı 12.7.1991 kaybettim. Hükümsüzdür. (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. NECATİIRMAK GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI ERDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 DİDİM'de Kıralık mobleli \illalar Tel.: 362 98 67 (63 55) 74 37 İLAN Dosya No: 10/823490 1989 442 Mahkemesının Esas: 1989 627 karar sayılı, 28.8.1989 gunlu kararı uyannca, 1918 sayüı yasaya aykınbktan sanık Necdet Demıra>'da vakalanarak zaptedılen aynı yasamn 22/ B maddesı ve Gümrük Mevzuatı Dairesi'nde sahibine ıadeM hukme bağlanmıştır Mezkur karar geregınce Turk ParaM Kı>metını Koruma Hakkındakı 32 sayılı karara ıb>kin 8932/1 sayılı cebligın 32. maddesıne gore Başbakanlık Hazıne ve Dış Tıcaret Musteşarlığı'ndan alınacak ıthal musaadesınin ış bu ilanın yayınlanmasından ıtıbaren 4 aylık anbar bekleme süresı içerisinde Basmüdurlüğumuze ıbrazı, aksi takdirde Gümnlk Yönetmeliğinın 187 maddesı hükumlerının (lasfiyeye ilişkin) uygulanacağının bilinmesi 7201 sayıb Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerıne ısıınaden leblıgat >erıne kaım olmak Uzere tebliğ olunur. İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜCtJ • 2 kontenıan mekanık, 1 kontenıan makıne teorısı vedınamığı bılım dalları ıcındır 2 kontenıan analtz ve fonksıyonlar teonsı 3 konten)ar. cebır ve sayılar teonsı, 3 kontenıan geometrı, 1 kontenıan matematığın temellen ve matematık lojık 2 kontenıan topoloıı 2 kontenıan uygulamalı matematık Dilım dalları ıcındır "•" 3 kontenıan bölae planlama 5 kontenıan şehırcılık bılım dalları ıçındır " Basın 31464
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog