Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

21 TEMMUZ 1991 Kıbrıs Harekâtı Süleymaniye'deki kanlı çatışmalarda en az 20 bin Kürt Iran sınınndaki Halepçe'ye sığındı 17 yaşında • LEFKOŞA (AA) Türkiye'nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 17. yıldönumü, KKTC'de barış ve özgürlük bayramı olarak törenlerle kutlandı. Denktaş, tören sırasında haJka hitaben yaptığı konuşmada, "Kıbns Türk haJkının sadece insanca ve banş içinde yaşamak istediğini" belirtti. LUMti UK1 YEl 711 Kürtler Süleymamye'den kaçıyor Kff İki gün süren çatışmalardan sonra Kürtlerle Iraklı yöneticilerin çarpışmaları durdurma konusunda • Duhok ^ > ^ anlaştıkları açıklandı. Erbil suua T Mustı! < ARASİSrAK ve Süleymaniye'de durumun Sâtoyma/ılye* normale döndüğü bildirildi. • Kefkük 'RAN IRAK Hal Kürdistan Demokrat Partisi • Tikrit yetkililerinden Kemal Kerküklü, 2500 Irak askerinin tutsak alındığını söyledi. TÛSKİYE 1 1 rinin Süleymaniye'nin güneyinde yığınak yaptıklannı söyledi. 29 ağır yaralı Peşmergenin de BM araçları ile tedavi için Iran'a götüruldüğü bildirildi. Süleymaniye'den Bağdat'a gelen bir Iraklı, "Süleymaniye'nin bazı yöreleri tam bir savaş alanı görUnümünde idi" dedi. Talabani geliyor • Haber Merkezi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'nin Türkiye'ye geleceğini söyledi. Toperi, Türkiye'ye konuşlandırılacak Çevik Güç'ün "çok teknik bir konu" olduğunu belirterek, "Talabani'yle yakın temas içindeyiz. Buraya gelecek" dedi. Anlaştılar Dün sabaha karşı gelen haberlerde iki tarafın catışmalara son verme konusunda anlaştıklan bildirildi. AA'nın haberine göre Kürdistan Demokrat Partisi üst düzey yetküilerinden Kemal Kerküklü, Reuter'e yaptığı acıklamada "Catışmalara son verme konusunda anlaştılar" dedi. Kürt yetkililerinden Kerküklü, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin Kürdistan cephesinde bulunan grupların Süleymaniye'ye bir heyet göndermesi ta Dış Haberier Servisi Irak yönetimi ile Kürt yetkililerin 500 dolayında kişinin ölümüne yol açtığı bildirilen çatışmalara son verme konusunda anlaştıkları acıklanırken catışmalann yer aldıgı Süleymaniye kentinden binlerce Kürdün Iran sınırına doğru kaçtığı bildirildi. AFP'nin haberine göre uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcilerinden biri "İki gün içinde Süleymaniye'den kaçan en az 20 bin Kürt saydık" dedi. Adlannın açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Kurtlerin Penjwin ve Halepçe'ye sığındıklannı, ancak Iran sınınnı geçmediklerini söyledi. BM kaynakları, iki gun süren çatışmalarda en az 500 kişinin öldüğünü, Irak birlikle limatını verdiğini kaydetti. Kerküklü, "tki heyet de sonınu daha fazla büyümeden bitirmeye çalışülar" dedi. Irak'ın kuzeyindeki Zaho kentinde yaptığı acıklamada Kerküklü, gerginliğin pazartesi günü Batılı askerlerin çekildiği eski güvenlik hattına yayıldığını, ancak bu bölgede ciddi bir çatışma olmadığım bildirdi. Kemal Kerküklü, çatışmalar sırasında 2500 askerin tutsak alındığmı, altı Irak tankının imha edildiğini, ll'inin de yakalandığını bildirerek tutuklulann Süleymaniye'de olduklannı söyledi. Kerküklü, Kürdistan Cephesi liderlerının yeni gerginlik ve çatışmalann önünü almak amacıyla izinsiz gösteri yapmayı yasakladıklannı kaydederek havaya rasgele ateş açılmamasını da istedi. Güneyde yıgınak Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Ahmet Hüseyin Hudayr, BM'ye bir mektup göndererek, ülkenin güneyindeki bataklık bölgeye yaptıkları askeri yığınağın amacımn, Iran'dan olabilecek sızmaJan önlemek olduğunu bildirdi. Yığınak ile Şii mültecilerin hedef alınmadığı belirtilen mektupta, Irak'ın, BM'nin Körfez bölgesi temsilcisi Prens Sadreddin Ağa Han ile tam bir işbirliği yapmaya hazır olduğu kaydedildi. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, bugün irak'ın, BM personelinin bataklık bölgede mahsur kalan Şiilere yardım ulaştırabilmeleri için birliklerini bölgeden çekmesi gerektiğini bildirmişti. Ağa Han'ın sözcüsü de yaptığı açıklamada, Irak'm bölgeye asker yerleştirmesinin protesto edildiğini büdirmişti. Iıak, 30.000 ile 100.000 arasındaki Şii sığınmacıya yardım etmek üzere bölgede bulunan BM görevlilerini buradan çıkarmıştı. Büyükelçiliğe saldın • Dış Haberier Servisi Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, dün sabaha karşı Rum göstericilerin saJdırısına uğradı. Sayıları 300'e ulaşan göstericilerin yandaki binanın balkonundan elçilik balkonuna geçerek, asılı duran Türk bayrağını indirdikleri, aynı anda balkonda bulunan üç Ingiliz polisinin olaya müdahale etmediği öne sürüldü. Bu arada Türkiye'nin Stuttgart Konsolosluğu'na dün yangın bombası atılırken, THY binasının önünde de bir benzin bidonu ateşe verildi. Türkiye'den operasyon hazırlığı DİLEK ZAPTÇIOĞLU Bush'un ziyaretine Alman bakışı Çevik Güç kararı anayasaya aykırı 17 ocak tarihli hükümet kararnamesinin savaş döneminde alınmış olduğunu vurgulayan hukukçular, Başbakan Yılmaz'ın bu kararnameye dayanarak çokuluslu Çevik Güç'e izin veremeyeceğini ileri sürdüler. Anayasa Profesörü Oya Araslı bu gibi dunımANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hukukçular, hükümetin Kuzey Irak'taki Kurtlerin ko larda anayasanın ruhuna uygun ve aynı zamanrunması ve güvenliğinin sağlanması için Silopi da politik bakımdan sağlıkh olanın, konunun de konuşlandınlacak 'Çevik Güç'e izin vermesi TBMM'ye götürülmesi olduğunu belirterek şunlan söyledi: nin anayasaya aykırı olduğunu savundular. "Ben en başından beri o yetki devrinin anayaBaşbakan Mesut Yılmaz'ın çokuluslu gücün hükümetin 17 Ocak 1991 tarihinde TBMM'den saya uygun olmadıgı göruşundevim. Sonuçlanaldığı yetki kararı çerçevesinde konuşlandırıla nı yeni yeni göstenneye başladı. Onun bir yetki cağını belirtmesine karşın anayasa hukukçularıdevri kararı olarak degil de anayasanın yasama bu yetkinin Körfez savaşının bitmesi ile geçerli organına verdiği yetkinin devri seklinde göriilliğüıi yitirdiğini vurguladılar. Hukukçular, hükü mesi gerektiğini savunuyorum. Yetki kanunu ile metin bu yaklaşımla Körfez savaşımn hâlâ sür verilen siire o kadar uzun tutulmuştur ki yetki kanunu olmaktan çıkıp yetki devri görunümüdüğünü varsaydığını öne sürdüler. ne girmiştir. Bu kadar uzun sure için yetki verilOlayların tamamsn anayasa dışında oluştuğu memeliydi. Sartlann degişmesine karşın yetkinin nu söyleyen hukukçular, "Çevik Gücün yetki ka ltııllanıhnag düşündürücüdür. Her koşul degişikranna dayanarak bölgeye yerleştirilmesi ile sınır liginde durumun yeniden görüşülmesi gerekir. ötesi hareketlerine izin verilebilmesi çok farklı Anayasamıza bu dunımu kapsayacak bir madkavramlardır ve birbirinden a>n yetkiler ile miim de konulmamıştır. Bu >^bancı askerlerin konuşkündür, üstelik bu tür bir harekâta yetki karan landınlması gibi konularda karar, özellikle Mecna dayanılarak izin verilebilmesi olanaksızdır" lise bırakılmıştır, hükümete bırakılsın istenmegörüşünu savundular. miştir, oysa şbndi karaıiar Meclis hiçe sayılarak Uzmanlar 'anayasa'da Türkiye topraklanna hükümet tarafından alınmaktadır." yerleştirilen yabancı güçlerin hangi koşullarda 3. Evren Değer'in haberine göre Kuzey Iraklılar ülkelere harekâta girişebileceklerinin belirtilme için oluşturulan çokuluslu Çevik Güce ABD'li diğini, yabancı ülkelere çağnlmadan asker gön Tümgeneral James Jamerson ile Hava Tümgederilmesinin savaş ilanı kapsamına girdiğini söy neral Ibrahim Uyanık komuta edecek. Gücün kaleyerek 'Hükümetin Bakanlar Kurulu karan ile ra unsunınun konuşlandınlacağı Silopi'deki desmüdahaleye izin verilebileceğioi belirtmesi, Uan tek grup komutanlığını bir ABD'li ile Türk aledilmemiş bir savaşı yönetmek olacaktır. Bu da bay yurütürken takviyeli taburun komutan yarTürk hukukunda olmayan bir şeydir" dediler. dımcılığını da bir Türk albav vaoacak. Anayasa hukukçularından eleştiri' Yugoslavya'da çatışma: 3 ölti • ZAGREP (AA) Yugoslavya'da dün meydana gelen etnik çatışmalarda, 3 kişi öldü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, bir kişi Hırvatistan'ın Osijek kasabasında polise ateş açmasının ardından öldürüldü. Yine Hırvatistan'da, havan topu ateşine hedef olan bir kadın ölürken, Hırvat gerillaları, pusu kurdukları bir polisi öldürdüler. . BERLİN ABD Başkanı George Bush'un Türkiye'ye yaptığı resmi ziyareti dünkü haber bültenlerinde birinci sırada veren Alman radyo ve televizyonlanna göre ÖzalBush görüşmesine öncelikle "Irak'a yapılacak yeni bir operasyonun hazırlığı" olarak bakmak gerekiyor. Bush'un özal'a, Irak'ta yeni bir askeri harekâtta Türkiye'nin üstleneceği rolü anlatması bekleniyor. 25 temmuzda Saddam'a karşı ültimatomun biteceğine dikkat çeken gözlemciler, Irak nükleer potansiyelini bu tarihe kadar BM denetimine açmadığı takdirde, "Türkiye'den çıkışlı yeni bir hava operasyonu başlatılacağı" görüşünde. Alman 1. kanal televizyonu ARDnin Türkiye muhabiri Herald VVeiss'in dün verdiği habere göre lncirlik Üssü'ndeki askeri görevlilere "irin yasagı" kondu. Aynı kaynağın haberine göre ABD, Bush gelmeden önce Ankara'dan "lncirlik Üssü'nde yeni savaş uçaklan konuşlandırmak için" izin de istedi. Siyasi gözlemcilere göre Bush'un Yunanistan'a yaptığı gibi Türkiye'ye Körfez savaşında ÇEVİK GÜÇ'E SEYYAR KUŞATMA Silopi'deki Çevik Güç kampının çevresi scyyar saücılar tarafından kuşatıldı. En çok ilgi çeken ise halılar. (Fotograf: AA) ki aktif rolü için teşekkür edişi, "jestten öte anlam taşımıyor." Bush'un gezisinin arkasında özellikle Ortadoğu'da ABD ve ıTiüttefiklcri lehine kurulması istenen "yeni diizen"de Türkiyenin rolü ön planda. Bushözal görüşmesinde bu *yeni düzen'de Türkiye"den beklenenler dile getirilecek. Bush'un Kıbrıs sorununu çözmek için başlattığı atak da Almanya'da dikkatle izleniyor. Körfez savaşı sırasında ve sonrasında insan haklan gnıplan ve çeşitti örgütler, Saddam'ın Kuveyt'i istilasını Türkiye'nin Kıbns'a asker çıkarmasına benzetmişlerdi. Kıbrıs konusunda bütün Batı'da olduğu gibi Almanya'da da kamuoyu Türkiye'nin politikasını "saldırganlık" olarak niteliyor ve Yunan tarafının görüşlerine yakınlık gösteriyor. ebank!.. Daha yılın ilk 6 ayında "Esebank Kân" KRAL FAHD Israîl'e boykot askıya alınabilir Dış Haberier Servisi ABD Dışişleri Bakanı James Baker Körfez savaşı sonrasında çıktığı Ortadoğu turunun üçüncü durağı olan Suudi Arabistan'da da Kral Fahd tarafından kabul edildi. Kral Fahd, Baker'la görüşmesinin ardından yaptığı acıklamada, Israil'in işgal ettiği Filistin topraklarında Yahudi yerleşimini durdurması koşuluyla bu ulkeye karşı kırk yıldır uygulanan Arap boykotunun askıya alınabileceğini bildirdi. Fahd'ın açıklaması Suudi Arabistan'ın VVashington Büyükelçisi Prens Bandar tarafından duyuruldu. Bugun Israil'de Başbakan İzak Şamir ile goruşecek olan Baker, Fahd'ın açıklamasını memnuniyet verici olarak niteledi. Prens Bandar tarafından dağıtılan yazılı acıklamada Israil'in işgal altındak: toprakları yerleşime açması "uluslararası hukukun ihlali" ve Ortadoğu barışının önündeki başlıca engel olarak niteleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Baker, Fahd'ın açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde söz konusu toprakların yerleşime açılmasının barışa engel olduğunu belirtti. Baker, "Boykotun askıya alınması, eğer İsrail de aynı yönde olumlu adımlar atacak olursa Ortadoğu'da banşın sağlanması için gerekli ortamı giiçlendirecektir" dedi. Mısır Devlet Başkanı Hüsnii Mübarek de cuma gunu aynı öneriyi yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'ye gitmeden once Kahire'de Lübnan Dışişleri Bakanı Faruk Bouez ile görüştü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Bouez, Ortadoğu Barış Konferansfn^ katılmayı kabul ettiklerini söyledi. Konferansın gündemine İsrail askerlerinin Lübnan sınınndaki tampon bölgeden çekilmeleri konusunun da konulmasını isteyen Bouez, ülkesinin, 1978'de alınan ve İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini içe.en BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasını isteme hakkını "saklı tuttuğunu" da sozlerine ekledi. Yılın ilk 6 ayında, "Egebank Kân" 31 milyar 785 milyon'a ulaştı. Bu başarı, Egebank'ın güçlü kaynakları, bilgili, dinamik çalışanlarıyla kazanıldı. Vetabii, • 393. Kâr (Milyon TL.) 31.12.1990 30061991 393.4 31.785 iş dünyamızın, Egebank bankacılığını, giderek, daha da iyi tanımasıyla... ' 63 yıllık genç bankaya daha da çok güvenmesiyle... €3 EGEBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog