Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Z 1991 1J1Ş MABflKLKK (JUMMUKlYhl/y BushGorbaçov Londra'da buluşuyor • MOSKOVA (AA) ABD Başkanı George Bush ile SSCB Başkanı Mihaıl Gorbaçov'un 17 temmuzda Londra'da ikili bir göruşme yapacakları açıklandı. Sovyet resmi haber ajansı TASS, "çalışma göruşmesi" olarak tammladığı bu temasla ilgilı olarak yayımladığı tek cumlelik açıklamada, iki liderin hangi konuları ele almak için bir araya geleceklerine ilişkin hiçbir bilgi vermedi. SSCB ve ABD liderlerinin geçen ayın sonuna kadar Moskova'da yapmaları planlanmış bulunan doruk toplantısı, iki ulkenin stratejik saldın silahlannın azaltılmasına ilişkin anlaşmadakı farklılıkların giderilememesi nedeniyle ertelenmişti. Kürdistan Demokrat Partisi lideriMesut Barzani'nin Cumhuriyetfedemect Barzani, Kürtlerin korunması için oluşturulması düşünülen Çevik Kuvvet'le ilgili olarak, "Bu mesele son derece önemli. Çevik Kuvvet'e asker gönderecek hükümetlerle görüşmemiz gerekebilir" dedi. Barzani, Kürdistan'ı Irak'tan ayırmak istemediklerini, sorunları barışçı yollarla çözmeyi amaçladıklannı söyledi. UFUKTEKÎN~ Kürdistan lrak'ın parçasıdır' metini Erbü'e davet etmek söz konusu mu sorusunu, "Hayır, biz Bağdat'a gideceğiz" diye yanıtladı. Barzanı'ye yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle: Anlaşmaya yaklaştığınızı söylediğinize dayanarak Saddam Hüseyin'in artık iktidar tekelini bıraktığını söyleyebilir miyiz? BARZANİBakın demokrası konusunda anlaşmaya vardık diyorum ve bu konuda hukumetle partiyi (Irak'taki iktidar partisi BAAS'ı kastediyor) ayırmanın gerekli olduğunu savunuyoruz ki bu da son derece önemlidir. Demokrasi tanımı içinde hür seçimler, hür basın, çok partili sistem gibi unsurlar var. Bağdat ile Kürdistan haritası konnsunda tam olarak anlaşmaya vardınız nu? BARZANİOnceükle şunu söyleyim, Kürdistan'ı Irak'tan ayırmak diye bir planımız yok. Kürdistan'ı Irak'ın bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle sorunu iki ülke arasındaki bir sınır meselesi gibi ele alıp tartışmayacağız. Irak hükümeti de meseleyi böyle görüyor ve Irak'ta ulusal birliği daha da güçlendirmeye çahşıyoruz. Ancak Irak'ta yaşayan Kürt halkının bölgesi ya da Kürdistan konusunda çıkan sorunu size daha önce de söylediğim gibi çözme yolunu bulduk. Anlaşma imzalamadan önce bu konuda halen bir sorun olduğu izlenimi varsa biz bunu cephe içerisindeki diğer lider arkadaşlannuzla tartışıp çözeceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi yeni bir trajedinin önlenmesi amacıyla ABD, lngütere, Fransa ve HoUanda 5 bin kişilik Çevik Kuvvet'i Türkiye'nin guneydoğusuna yerleştirmeyi düşünüyor. Müttefikler bu planlaruu oluştururken size danışblar mı? BARZANtEvet Süopi'ye (dedikten sonra) hayır damşmadılar. Söylediklerinizi ben de radyo haberlerinden duydum. Bağdat merkezi hukumetiyle anlaşmaya vannanız halinde Birleşmiş Milletler güvencesini talep ettiğinize göre de bu Çevik Kuvvet'e sizin gerçekten ihtiyacımz var nu? BARZANİBu konuyu daha önce kendi aramızda tartışmamız lazım. Henüz tartışmadık. Çevik Kuvvet'in Irak Kürtlerini korumaya yönelik olması nedeniyle Turkiye yerine Irak Kurdistanı'nda konuşlandınlmasım isteyen çevreler var. Sizin bu konudaki tatnmunuz ne? Çevik Kuvvet Bağdat ile gorüşmelerinizde bir koz olabilir mi? BARZANİBu mesele dediğiniz gibi son derece önemli, ancak ben radyo haberlerinden edindiğim bilgi üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Bu konuda bizim belki de Çevik Kuvvet'e asker gönderecek olan hükümetlerle görüşmemiz gerekebilir. Sofya'da Türk askeri endişegi • ANKARA (AA) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Gureş'in resmi çağrılısı olarak dun Ankara'ya gelen Bulganstan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Radnıu Mınçev, Türkiye'nin Doğu Trakya'da çok askeri bulunduğunu söyledi. Konuk Genelkurmay Başkanı saat 14.35'te Genelkurmay Başkanlığı'na geldi. Org. Güreş tarafından karşılanan Minçev, tören kıtasını denetledi. Daha sonra Gureş'in makamına geçen Radniu Minçev, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuk komutan, ülkesinde bir genelkurmay başkanının ilk kez Türkiye'yı ziyaret ettiğinı belirterek "Bu, DoğuBatı yakınlaşmasının ve demokratikleşmenin bir sonucudur" dedi. recek ülkelerin hükümetleriyle görüşebileceklerini söyledi. SHAKLAWA Irak'ta özerk Kürt bölIrak yönetimine karşı mücadele eden gesi için mücadele veren Kürdistan Demok KDP'nin lideri Mesut Barzani, Erbil yakmrat Partisi (KDP) lideri Mesnt Barzani, Kür lanndaki Shaklawa kasabasında AFP ile birdistan'ı Irak'ın bir parçası olarak gördükle likte Cumhuriyet'in sorularuıı yanıtladı. Bağrini belirterek "Kürdistan'ı Irak'tan ayırmak dat hukumetiyle 40 gun boyunca yaptıkları diye bir planlan olmadtgını" açıkladı ve "So görüşmeler sonunda 'Irak'ta demokrasinin runu iki ulke arasmdaki sınır meselesi ola yerleştirilmesi', 'Kürdistan'da durumun rak ele almıyoruz" dedi. Irak hukumetıne normalleşn'rilmesi' ve 'yeni ozerklik yasası' karşı 20 yıldır mücadele ettiklerini, ancak so konusunda Uerleme kaydederek anlaşmaya runu şimdi "banşcı yolla" çözmek istedik çok yaklaştıklannı belirten KDP lideri Melerinı vurgulayan KDP lideri Barzani, "Biz sut Barzani, anlaşmayı "Kürdistan cephesinartık savaşmak istemiyonız, dostluk istiyo deki diğer liderlerin benıiz onayını almadığı rnz" diye konuştu. Barzani, Irak Kürtleri için imzalamadıgını" söyledi. Barzani, dunnin korunması için Türkiye'nin güneydoğu ku göruşmenın son toplantı olabüeceğini ve sunda konuşlandınlması planlanan Çevik Bağdat'a gidecek heyette kimlerin yer alacaKuvvet'e ihtiyaçları olup olmadığı sorusunu ğınm saptanacağını bildirdi. Barzani, görüş'aynnülan bümediği' gerekçesiyle yanıtlama melerin merkezi hukümetin bulunduğu Bağdı, ancak konuyu Çevik Kuvvet'e asker ve dat'ta yapılacağını belirtirken, "Irak hıiku KDP lideri Mesut Barzani, Türk hükümetinden beklentilerini Cumhurbaşkanı özal'm demokrası ve Türkiye'deki Kurt halkı konusunda attığı olumlu adımlann devam etmesi temelinde destekledıklerim söyledi. Barzani, 'PKK örgütunu nasıl değerlendırdikleri' sorusunu da Avrupa Temsilcisi Hoshyar Zebari ile birlikte şöyle yanıtladı: "Onlar hakkında herhangi bir acıklama yapmaktan hoşlanmıyonun, ama şöyle önemli bir sorun var: Türkiye'de Kürt halkı var ve onlann haklan var. Eğer Türkiye'de Kürt meselesi Özal'm yaptığı gibi demokratik ve banşçıl yollardan çözülürse aralannda PKK'nın da bulunduğu birçok aşın eğilimin ortaya çıkması soz konusndnr. Bu nedenle bizim PKK haHtınriaH yazdığınızdan daha da önemli olanın Türkiye'de bir Kürt sorunu okiuğu gerçegmi beartmemiz gerekir. Bu sorunlann Türkiye'nin birliği ve bütunlüğü içinde barışçü ve demokratik yontemle çözülmesi gerektiğine inanıyomm." Saddanfın nükleer tesisleri hedefte IRAK Guvenlik Konseyi'nin Saddam yönetimine ültimatomunu getiren BM heyeti Irak Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Guvenlik Konseyi, nükleer tesisin derhal denetime açılmasını istiyor, aksi takdirde Tesıs tümuyle ımha olurg "ciddi sonuçlar doğabileceğini" belirtiyor. Dış Haberler Servisi Bağdat yönetimine Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi'nin 'ültimatomunu' iletmek üzere önceki gece Irak'a giden BM heyeti, dün Başbakan Sadun Hammadi, Başbakan Yardıması Tank Aziz ve Dışişleri Bakam Ahmet Hüseyin Hudayer ile görüştü. BM heyeti başkanı Rolf Ekeus, görüşmelerın nasıl geçtığine ılışkın bir soruyu, "Bir sey söylemek için henüz çok erken" diye yamtladı. Ekeus, Azız de görüştükten sonra da gazetecilere ,Tepede yer altına gömülü göruşmeden, "Şu an için sonuç " tesıs Kaynak SUNOAY TIMES alınamadığını" söyledi. Irak Haber Ajansı İNA ise Irak, nükleer tesislerini denetime açmamakta direuirse, ABD'nin bu tesisleri bombalayabileceği belirtüiyor. ABD'nin böyle bir opeTank Aziz ile BM heyeti arasınrasyonda guvendigi en önemli koz ise F111 bombardunan ucaklan. BM'den ültimatom daki görüşmede, uluslararası uzmanlann "görevlerinin pratik şartlan" üzerinde durulduğunu bildirdi. İNA'nın haberinde, Tank Aziz'in, "Geçmişte, Irak'ın BM özel komisyonu ile maksimum işbirliği içine girdiğine dair kanıtlar vardır" şeklindeki sözlerine yer verildi. Reuter'in haberine göre Irak'ın nükleer tesislerim denetlemekle görevli BM yetkılilerinden "Kay", nukleer tesisin denetlenmesinin engellenmesınden kısa süre sonra 80100 arasında kamyonun tesistekı malzemeyi tesisten göturdüğünü söyledi. fotoğraf çektiğini de sözlerine ekledi. öte yandan Irak Muhalefet Komitesi (IOC) üyelerinden Baian Jabar, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in devrilmesi ve savaş suçlusu olarak yargılanması için dünyadan yardım istedi.Jabar, 20 muhalif örgütün oluşturduğu komitenin Suriye başkenti Şam'da hafta sonunda düzenlediği toplantımn ardından yaptığı açıklamada Saddam'ı devırmeleri ve mahkemeye çıkarabümelen için tüm dünyanın Irak rejimini siyasal ve ekonomik olarak kuşatmasını istedi. ÇKP'nin 70. | yıldönümü • BEİJİNG (AA) Dunyada hâlâ ıktıdarda olan bırkaç komunıst partıden biri olan Çin Komünist Partısi, yetmişıncı kuruluş yıldönumunu kutladı. Komünist Parti Genel Sekreteri Jiang Zemın, "Sınıf savaşımı devam edecektir. Hâlâ bizim sosyalist duzenımize karşı çalışan düşman uluslararası guçler var" diye konuştu. Siyaset bilımciler Çin'ın de diğer Doğu Avrupa ulkelerinin izinden gıdip demokratik bir duzene geçeceğini belirtiyorlar. Ancak Jiang, konuşmasında, sorunların geçici olduğunu söyleyerek, "Sosyalizmin son zamanlarda attığı geri adımlar, sosyalizmin ileriye doğru gitmesini ve gelışmesinin engelleyecek nitelikte değildir" dedi. Toplantıya Kürt örgütlerinin oluşturduğu Kürdıstan cephesinin temsilcisi olarak katılan Abdnl Jabbar Faraman da yaptığı açıklamada Saddam Huseyin ile sürdürdüklen görüşmelerde Uerleme sağlanamaması üzerine Irak Muhalefet Komitesi ile işKay, BM görevlilennin kamyon birliğini güçlendırmeyi kararlaşkonvoyunu bir süre izlediğini ve tırdıklarını söyledi. Cezayirde Islamcılara balyoz harekâtı' Madani ve Belhac'ın "devlete karşı komplo kurmak" suçundan yargılanacağı açıklandı. îslami Selamet Cephesi'nin genel merkezi hükümet kuvvetlerince işgal edildi. 2500 İslamcı tutuklandı. D B Haberler Servisi Cezayir'de hükümet, Islamcılara karşı büyuk bir temizlik harekâtı başlattı. Hükümetle çatışma halinde olan tslami Selamet Cephesi'nin lideri Abbasi Madani ve yardımcısı Ali Belhac, 'devlete karşı komplo kurmak' suçlamasıyla tutuklandılar. Ordu, iki liderin yargılanacaklarını açıkladı. Madani ve Belhac'ın tutuklanmalarının ardmdan, Îslami Selamet Cephesi'nin genel merkezi, hükümet kuvvetleri tarafından işgal edildi. Başkent Cezayir'de son iki gun içinde tutuklanan Islamcılann sayısı 2.500'e ulaşü. Îslami Selamet Cephesi'ne (FIS) yakın kaynaklardan ahnan biîgiye göre başkent Cezayir'deki parti merkezi önceki akşam tanklar tarafından kuşatıldı. Kuşatmamn başlamasından yaran saat sonra bınada bulunan parti lideri Abbasi Madani, askeri birlikler tarafından alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü. FlS'nin baskan yardımcısı Ali Belhac ise Madani'nin tutuklanmasından birkaç saat önce Cezayır televızyon bmasının önünde 'silahlı srviller' tarafından tutuklandı. Cezayir'de radıkal Islamcılar tarafından sevilen bir imam olan Belhac'ın tutuklandığı resmi makamlarca doğrulandı. Ordu tarafından dün yapılan açıklamada Madani ve Belhac'ın 'devlet guvenligine karşı sflahh bir ayaklanmayı bilerek kıskırtmak ve planlamak' suçlamasıyla karşı karşıya oldukları duyuruldu. Ordunun yayımladığı bildiride "Dctidara gelme girişimleri, ulkemizde büyuk miktarda can kaybına ve nudlann tahrip olmasına neden olmuştur. Bu sorunlann mimarları ve onlann işbirlikçileri, eylemleri için yargı önunde tek tek hesap vereceklerdir" dendi. Îslami Selamet Cephesi (FIS) lideri Madani'nin başkent Cezayir'deki parti merkezinden alınarak tutuklanmasımn ardmdan, genel merkez binası panzer destekli birlikler tarafından işgal edildi. Rinayı ele geçiren guDış Haberler Servisi Cezayir'de Îslami hareketi örgütlemeye 1980'li yıllann başmda başlayan tslami Selamet Cephesi'nin lideri olan Abbasi Madani, Fransızcayı anadili gibi bılmesıne rağmen yabancılarla görüşmesinde inatla Arapça konuşmasıyla tammyor. Bu tutumu, Cezayir'in bir MuslumanArap ülkesi olduğunu vurgulamak isteği ile açıklanıyor. Ulkenin kuzeydoğusunda Aures dağhk bolgesinde 1931 yılında doğan Madani, medrese eğitiminin yanı sıra ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ yurtdışında da eğitim gören İslamcı liderler arasında " ^ ^ ^ ^ ^ V " v bulunuyor. Bir süre Ingiltere'de eğitim gördükten sonra İslamcılardan tehdit \ ^^^^^ Kahire'de ünlü el Ezir Camii ile üniversitesinde Islam Kendilerine "Cezayir'deki Tiranlara Karşı bilimleri dersleri aldı. Suudi Arabistan'da da aynı eğitimi sürdürdü. Mücadele Orgutu" adım veren bir grup yaCezayir'e döndükten sonra sosyoloji dersleri vermeye başladı. Îslami cepheyi yımladıklan bildınde ulkede ilan edilen sıoluştunırken Suudi Arabistan'm mali desteğinden yararlandığı ileri sürülüyor. kıyönetimın 20 gun içinde kaldırümaması haMadani, köktendinci olarak tammlanmasına karşı çıkıyor. Lideri olduğu linde ucak kaçıracaklan, yöneticileri öldürehareketin, Iran'm eski dini lideri Ayetullah Humeyni ve haleflerininki ile cekleri, çocuklanm kaçıracaklarını ve ülkekanştınlmaması gerektiğini savunuyor. Madani, her sorunun çözümünün deki yabancı çıkarlara saldırılar düzenleye'Islam'da yattığına da inamyor. cekleri tehdidinde bulundu. venlik güçleri, bınada bulunan 700 kadar radikal Islamcıyı da tutukladılar. AFP'nin haberine göre ordu birlikleri, radikal tslamcıların yaşadığı semtleri de önceki geceden itibaren kuşatma altına almaya başladılar. FIS yanhlannm yoğun olarak yaşadığı Belcourt bolgesine panzerler ve ulusal muhafızlar yerleştirildi. Ajanslar, kuşatma altına ahnan bölgelerde önceki gece ve dün otomatik silahla çatışmalar meydana geldiğini bildiriyorlar. Ordu kaynaklan çatışmalar sırasında 4 kişinin öldüğünü ve İS kişının yaralandığmı açıklarken Islamcılar, son iki gün içinde toplam 2.500 radikal dincinin guvenlik güçleri tarafından tutuklandığıru bildirdiler. Islami Selamet Cephesi'nin lideri Abbasi Madani ve yardımcısı Ali Belhac tutukhndı 4 PORTRE/ ABBASt MADANİ Her sorunun çözümü İslamda Doğu, BrüksePde • BRÜKSEL (AA) Millı Savunma Bakanı Barlas Doğu, yarın Bruksel'deki NATO merkezınde yapılacak NATO Bağımsız Avrupa Grubu (IEPG) çalışmalarına katılacak. AA muhabirinin edindiğı bilgıye göre dönem başkanı Belçıka Savunma Bakanı Guy Coeme'un başkanlık edeceği toplantı gundemının Turkiye açısından ağırlıklı noktalarını, duşmanı yanıltmaya yönelık 'Artificial Intelligence* projesi, kompozıt malzeme yapılan projesi ve eğitim amaçlı simulasyon teknikleri projesi oluşturuyor. SSCB/YÜKSEK SOVYET Atina'da hazırlıklar • ATtNA (AA) ABD Başkanı George Bush'un 1819 temmuz tarihlerınde yapacağı Yunanistan ziyaretinin haarlıkları Atina'da aralıksız surdurüluyor. Yunan Kamu Duzeni Bakanhğı yetkilileri, Bush'un Atina ve Gırıt ziyaretleri sırasında uygulanacak geniş guvenlik onlemleri, Dışişlen Bakanhğı yetkilileri de ABD Başkanı ile yapılacak Kıbns ve TurkYunan sorunları ağırlıklı "diplomatik pazarhğın" hazırhk heyecanı içınde bulunuyor. ABD Başkanı Bush'un Yunanistan ziyaretindeki guvenlik onlemleri için öncekı hafta 88 FBI yetkilisi Atina'ya gelerek Yunanlı meslektaşlarıyla goruştu. Bush'un ziyaret programı konusunda Yunan Dışişleri Protokol Dairesi'nin hazırladığı planın, ABD Dışişleri Bakanhğı tarafından beğenilmediği ve iki tarafın ortak yenı bir ziyaret programı hazırlamalannın kararlaştırıldığı öğrenildi. Ozelleştirme kabul edildi MOSKOVA (AA) SSCB'de birkaç yıl öncesine kadar uygulanan plan ekonomisi uyannca tumü devlete ait olan ekonomik işletmelerin yuzde 70'inin 1995 yılı sonuna kadar özelleştirilmesini öngören yasa SSCB Yüksek Sovyeti'nin dünku oturumunda kabul edildi. ozelleştirme surecinin iki asamada tamamlanmasım öngören yasaya göre 1992 yılının sonuna kadar devletm ulke ekonomisindeki mülkiyet haklannı yarı yanya azaltacak program çerçevesinde, 1995 yıhnın sonunda devletin ekonomik işletmelerdeki mülkiyet hakkı toplam yuzde 35 duzeyine duşecek. Kabul edilen ozelleştirme yasası örneğın otomotiv sanayiinde devletin payının 1995 sonunda yuzde 10 ila 15'e inmesıni, buna karşılık savunma sanayii alanında bu payın yuzde 50, ulaştırma haberleşme sektöründe ise yuzde 70 dolayında kalmasını öngöruyor. ozelleştirme, bir işletmenın tumüyle özel sektörun mulkıye Lübnan PRAG ordusu Varşova Sayda'ya Pakü girdi SAYDA (AA) Ülkede kontrolü sağlamak için harekete geçen Lübnan ordu birlikleri, Sayda liman kentinin güney kesimini ele geçirdi. Lübnan hükümet ordusuna ellerinde bulunan bölgeleri venneyi reddeden Filistin Kurtuluş örgütü gerillalan ile hükümet birlikleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Reuter muhabiri bölgeden verdiği haberde, Sayda kentinin 6 kilometre doğusundaki Kfarfalu ve Salhiye kasabalannda, karşılıklı olarak top ve makineli tufeklerle ateş açıldığmı beUrtti. Çatışmalann, Lübnan'da kontrolü ele geçirmeyi amaçlayan ordu yetkilileri ile FKÖ arasındaki tartışmah FİLİSTİNLİLER DİRETİYOR FKÖ yetkilileri, Lübnan ordusunun sUahlamu almaya kalkması dnrumunda direneceklerini duyurdular. (Fotoğraf: Reuter) görüşmeden birkaç saat sonra çıktığı kaydedildi. tarilıe karıştı Siyasi Danışmanlar Komitesi üyeleri, dün Prag'da bir araya gelerek örgütün Tağyedilmesini öngören anlaşmayı imzaladılar. Yüksek Sovyet'in dünkü oturumunda kabul edilen yasaya göre 1992'nin sonuna kadar devletin ülke ekonomisindeki mülkiyet payı yüzde 50'ye, 1995'in sonuna kadar da yüzde 35'edüşürülecek. tine olduğu gibi anonim ortakhklara da devredilebilecek ya da belirli surelerle kiralanabilecek. Ancak bu özelleştırmenin biçiminin belirlenmesinde devlet kadar, verili bir işletmedeki çalışanlar kadar soz sahibi olabilecek. Parti programı Öte yandan SSCB Komünist Partisi'nin, dünyanın yeni koşullannda sosyalizmin durumunu ve bu çerçevede partinin sosyalizmin kuruluşundakı rolunu gözden geçiren yeni bir program taslağım tartışmaya açmaya hazırlandığı bildirildi. SBKP Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'un yardımcısı Vladimir tvaşko ile polıtburo uyeleri İvan Frolov ve Pyotr Luçinski, programın an a hatlarını açıklamak için duzenlediklerı basın toplantısında, yeni prograrmn "Tarihten ders alarak bugunun koşullannda partinin sosyalizmin kuruluşundakı rolunu tanımlayacağını" belırttiler. Dış Haberler Servisi Varşova Paktı Si1 yasi Danışmanlar Komitesi üyeleri dün Prag da, soğuk savaş dönemine damgasını vuran Doğu Bloku'nunaskerisiyasıörgıltününlağvedilmesini öngören anlaşmayı imzaladılar. Askeri yapısı geçen nisan aymda ortadan kaldırılan paktın feshi üye ülke parlamentolarmda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Reuter'in haberine göre bu konudaki çahşmalann bu yıl içinde tamamlamnası bekleniyor. Varşova Paktı Siyasi Danışmanlar Komitesi'nin dün Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da Dışişleri Bakanlığı konutu Cernin Palas'ta gerçekleştirdikleri toplantıya iki üye devlet başkaru katdmadı. SSCB Devlet BaşkamMihail Gorbaçov'u yardıması Gennady Yanayev ile Dışişleri Bakanı Aleksander Besmertnih temsil etti. Toplantıya Macaristan Devlet Başkanı Arpad Gönsz'un yerine de Başbakan Josef AntaB katüdı. 14 Mayıs 1955 tarihinde SSCB'nin, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Çekoslovakya, Arnavutluk ve Demokratik Almanya ile ikili anlaşmalanm çok tarafh bir anlaşmayla örgutleştirmesi sonucu kurulan Varşova Paktı'ndan 1968 yılında Arnavutluk'un, Almanyaların 3 Ekim 1990 tarihinde birleşmesiyle de Demokratik Almanya'nın üyelikleri düşmüştü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog