Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET/4 BismiTde eylem • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) Bismil'de esnaf, bölgede meydana gelen "meçhul bombalama" eylemlerini ve Terörle Mücadele Yasası'nı protesto için dün kepenk kapattı. Bunun üzerine kaymakamlık, hoparlörlerden, "Dükkânlannızı açın, tahriklere kapılmayın" şeklinde anonslar yaptı. Daha sonra yaklaşık 150 kişiden oluşan bir kalabalık ilçe merkezinde izinsiz yürüyüşe başlayınca polis müdahalesiyle karşılaştı. 3 kişinin cop darbeleriyle yaraJandığı, 20 kişinin gözaltma alındığı öğrenildi. HABtKLÜK 2 ThMMUZ 1991 HİKMnÇETİMKAYA \blsuzluk closyaları ANAP jvlilletvekili Necmettin Karaduman'ın M a l i y e Bakanlığı, DPT ve Hazine'deki hayali ihracat Başbakan Yılmaz'a sunduğu dosya, yolsuzluklann yanı sıra dosyalarının sayısı 400'ü buluyor. Karaduman, özal'ın devlet kademelerindeki savurganlık ve hayali ihracat veto ettiği yasanın çıkarılmasını ve hayali ihracata hapis konulannı içeriyor. cezası verilmesini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) ANAP Trabzon Milletvekili, eski TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ın Başbakan Mesut Yılmaz'a verdiği "yolsuztnJt dosyasT'nda devlet kademelerindeki "savurganhgın" yanı sıra hayali ihracat konusunun da agırlıklı olarak işlendiği öğrenildi. Karaduman, "Hayali ihracata hapis cezası verilmesi gerektigini" söyledi. Halen Maliye, Hazine ve çeşitli vergi dairelerindeki hayali ihracat dosyasının sayısı 400'U buluyor. Hayali ihracata hapis cezası verilmesine ilişkin yasayı Cumhurbaşkanı Turgtıt Özai veto etmişti. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Karaduman, Başbakan'a sundukları dosyanın takipçisi olacaklanm belirterek şunlan söyledi: "Bu dosyayı bir grup arkadaşla birlikte hazırtadık. ANAP grubunda yolsuzluk söylentileri Ue ilgili bir rahatsızlık vardı. Benim öocülük yapmamı istediler. Sayın Başbakan'da da bu konuda bir hassasiyet gördüm. Nitekim karşılamalar sırasuıdaki sadeiik kamuoyunda da olumlu yankı uyandırdı. Buna benzer çeşitli olaylar var." Raporda en çok uzerinde durulan konulardan birinin de hayah' ihracat olduğu öğrenildi. Karaduman, hayali ihracat söylentilerinin raflarda kahnaması gerektiğini belirterek "Başmdan beri hayali ihracata hapis cezası verilmesi gerektiğini savunuyorum, bu konudald yasayı Sayın özal veto etti. Ancak yasa Halen çeşitli devlet kademelerindeki hayah' ihracat dosyasının sayısmın 400 dolayında olduğu belirtildi. Bu konuda geçen mayıs ayında bir gensoru veren SHP gölge maliye bakanı Kamer Genç, Maliye BakanlıgYnın ihmali olduğunu söyledi. "Hükümet samimi ise dosyalan "Hayır, zaten Özal'ın savondnğn 'ekonomik suça ekonomik ceza' konnsnna bemen işleme koyar" diyen Genç şöyle dedi: hukukta yer yok" karşılığım verdi. Medis'te bekliyor. Yasama yılı başladıgında yeniden gündeme geürilmesini isteyeceğim" dedi. Karaduman, "Özal'ın veto ettigi yasayı tekrar çıkarmak istemeniz, Köşk'le hükümet arasında siirtttşmeye neden olmaz mı" sorusuna, Karaduman, hayali ihracatla ilgili dosyalardan Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin de haberdar olduğunu belirterek "Kendisi de bu konu uzerinde hassasiyetle duruyor. Bizim giriyimimmn hayali ihracat olaylannm adli mercilere yansıtılmasını hızlandıracağını düşünüyonız" dedi. "Sadece Menteşoghı flnnasuıın hayah' ihracat yoluyla devletten sagladıgı haksız kazanç 520 milyardır. Sayın Kahveci bn konuda yanıldığımı belirterek bu rakamın 320 milyar olduğunu söyledi. Kendileri de konuya bu kadar hâkimse, niçin bir an önce peşlerine düşmüyorlar?" Karaduman, Yılmaz'a sunduğu dosyada hayali ihracata hapis istedi POLİTİKA GÜNLUĞO Tahliye talebi • ANKARA (Cumtaoriyet Biirosu) Ana DevYol davasında tutuklu 44 sanık, Terörle Mücadele Yasası'nın, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundular. Sanıklar, Ankara 4. Kolordu Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda, Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin bu nedenle verdiği tahliye kararını "emsal" gösterdiler. Cumhurbaşkanı Özal için ayağa kalkmamış, görevden alınmıştı Horzıuıı davası • ANKARA (UBA) Yargıtay, kamuoyu vicdanı önünde vereceği karann çok önemli olduğunu bilerek zor bir sınavdan geçiyor. Emlak Bankası'nın 53 milyar 163 milyon lirasını 1985 yıhnda zimmetine geçirmek suçundan 10 yıl ağır hapis cezasına mahkum edilen işadamı Kemal Horzum'la ilgili karar 10 temmuzda Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi'nde açıklanacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Horzum'a Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının onanmasını istedi. Horzum'un cezasının onanması halinde, kendisinin devlete yasal faizlerle birlikte ödenmesi gereken miktarın 230 milyar lirayı bulacağı ifade edildi. Horzum, bu parayı geri ödediği takdirde şartlı hükümlerinden de yararlanabilecek. Ozay yeniden başkan Belediye Başkanı tsmail Özay, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma karanndan sonra dün yeniden göreve başladı. ÇANAKKALE (AA) Çanakkale Zaferi'nin 75. yıldönümü törenlerinde "Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a hakaret ettiği" gerekçesiyle görevden alınan Çanakkale Belediye Başkanı İsmail Özay, Danıştay 8. Dairesi'nin "yürütmeyi durdurma" kararından sonra dün yeniden görevine başladı. Ismaü Özay, SHP İlçe Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yürekli yargıçlann bulunduğunu belirterek şunlan söyledi: "Hukukun üstünlüğüne her zaman inandım. Bunun sonucu olarak da görevirae iade edildim. Konuyla ilgili görüşlerimi daha önce açıkladım. Şimdi iş yapma zamanı. Görevde bulunmadığım bir buçuk yılı aşkın sıirede bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Çanakkale'yi adım adım dolaşıp sorunlarını çözeceğim." Çamakkale belediyeciük tarihine gececek bir olay" olduğunu söyledi. Yargı kararına rağmen Çanakkale Belediye Başkanı İsmail özay"ı görevine başlatmayan eski Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu koltuğundan kalkar kalkmaz, yargmın emrini yerine getiren Içişleri Bakanı Mustafa Kalemli, Bahkesir Barosu tarafından kutlandı. Bahkesir Baro Başkanı Turgut tnal imzasıyla Bakan Kalemliye gönderilen mesajda şöyle denildi: "16 ay önce açığa alınan Çanakkale Belediye Başkanı Sayın İsmail Özay'ı bakanlık onaymızla makamına döndürmenizden mutluluk duyduk. Içişleri Bakanlığı'na başladığınız bu ilk günlerde Çanakkale Belediye Başkanı Sayın İsmail özay'ı makamına döndürmekle ve Danıştay kararını onaylamakla olumlu bir adım atmış bulunuyorsunuz. Olumlu hareketiniz nedeniyle sizi ve 16 aylık mahrumiyetinden sonra makamına dönen Belediye Başkanı Sayın özay'ı kutlarız. Ama sizi kutlamamızı, d&neminizde hiçbir seçilmiş kişiyi açığa almamanız halinde yerine getirmek istiyoruz." Bir turizm işletmecisi sorunlan sıralıyor... Bu yıl ilk kez Macaristan'dan ve Sovyetler Biriiği'nden turist geldi. Tanınmış bir turizm şirketi getiriyor bu ülkeden turistleri. Sovyet turistler tatil yapmaya değil, getirdikleri hediyelik eşyaları, içkileri satip para kazanmaya, tatili bedavaya getirmeye çalışıyorlar. Bir gece bizim otelde kaldılar, yiyip içtiler. Bizden para alıp gittiler. Macartar da öyle... Bir süre önce Bodrum'da bir otel işletmecisiyle görüşüyorduk. Dört beş yıl öncesinin özlemi içindeydi. ingiliz tur operatörleri bu yıl kişi başına 34 sterlin önerrrıi.fti. Otel içletmecisi "Kabul etmeyip de ne yapacaksın" deyip ekj'ıyordu: İki yıl önce bu rakam 812 sterlin arasında değtşiyordu... Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş ve Kalkan'da durum aynıydı. Oteller, moteller ve tatil köyleri sinek avlıyordu. Pek çok motel ve otel satışa çıkarılmıştı. Ege ve Akdeniz kıyılarında turizm en kötü yılını geçiriyor. Türkiye'ye gelen turistler daha çok Doğu Avrupa ülkelerinden. Onlar da parasız. Dinlenceye değil, yanlarında getirdikleri eşyaları pazarlamaya geliyorlar. Geçen yıl Trabzon'da kaldığımız otelin karşısındaki parkta Rus kızları hem votka hem hediyelik eşya hem de kendileri ni satıyorlardı. Türkiye'de turizm bir yamalı bohça... Akdeniz'deki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 20'yi aşmıyor. Bayram tatili nedeniyle yüzde 50'ye ulaştı. Bayramdan sonra yine yüzde 20'leri aşmayacağı gerçeği ortaya çıktı. Dört yıl önce turistik işletmecilerin burnu kaf dağındaydı. Biz de üç beş olaya tanık olmuştuk. Almanlar, ingilizler, Fransızlar dolduruyordu otelleri. Oda fiyatı tek kişi sabah kahvaltısı dahil 3040 bin liraydı: Biz yerli müşteri istemiyoruz, yabancılar gelsin... Adım vermeyelim aynı otelin sahibi şimdi bakın ne diyor Bize biz yeteriz, yabancılar gelmesin. Oda fiyatı dörtbeş ^ • . . . . / „ . . " y 3MO ii Tunzmın bızde planı y .ı ı içinde 3<MO bi radan 6070 bin liraya Kendimiz Çalıp, Kendimiz Oynarız... C prOOrami VOk. Tipkl t ımda o f d u P[anSIZ V6 DrogramSIZ 300400 artmış. Ama bir turizm ışletmeciliği oda fiyatlan yüzde yüz / , p n 7ararla kaDBnir birartışgöstermemiş. "/jP Zarana Kauoflir. şı karşısında yüzde şı karşısında yüzde A ğf t,İ^IT oiuyor bun Mam otelı ya da tatil düşünüidü köyunu yapıyor ve ıkı çünküp g turizmin biz çıkarmak ıstiyor. p y de planı programı yok. T f yılda tüm gıderini Hacıbektaş'ta seçim • NEVŞEHİR (AA) Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 14 temmuz pazar günü belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. İlçe seçim kurulu yetkilileri, 3 bin 500 seçmenin 11 sandıkta oy kullanacağı seçime ANAP, SHP, DYP ve DSP'nin katılacağını, seçim sonucunda 9 meclis üyesinin belirleneceğini söylediler. Hacıbektaş'ta SHP'li Belediye Başkanı Ah" Eğer, tamamı kendi partisinden olan 9 meclis üyesinin, çalışmalarını engellediği gerekçesiyle, görevden alınması istemiyle Içişleri Bakanlığı'na başvurmuş, bakanlık da istemi yerinde bularak meclis üyelerini görevden almıştı. SHP ilçe merkezinde basın toplanüsı düzenleyen Özay, "Hukukun üstünlügüne her zaman inandun" dedi. Ozay, daha sonra belediyeye giderek görevine başladı. Özay, basın topiantısından öteki partililerle belediyeye gide açıklamada, halkın oylanyla sesonra SHP Genel Sekreter Yar rek görevine başladı. çilen bir belediye başkanının dımcısı Yiğit Gülöksüz, ManiSHP Genel Sekreter Yardım böyle bir olay sonucu görevinsa Milletvekili Hasan Zengin ve cısı Yiğit Gülöksüz de yaptığı den alınmış olmasının "Türk 'Aldatılan masum kızı oynuyor' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DYP Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Mesut Yılmaz ve hükümetini ağır biçimde eleştiren eski Başbakan Yıldırım Akbulutun zamanlamasını eleştirdi. "Başbakan iken, 'Cumhurbaşkanı işime karışıyor' diye istifa etseydi, milli kahraman olurdu" diyen Cindoruk, DYP'nin, ANAP içinde muhalefet başlatan Akbulut'a yeşil ışık yakıp yakmayacağını soran gazetecilere, "Ben Yıldırım Akbulut'u ne yapayım? Burası meyvehoş değil. Yani hal degil" dedi. Cindoruk, Akbulut'un, yerli fihnlerde olduğu gibi, patronu tarafından aldatılan masum genç kızı oynadığını söyledi. Cindoruk, dün Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek hükümet programı üzerindeki görüşlerini açıkladı. Halkın; özgür, eşit, adil bir seçim yasası ile gidilecek bir seçimde iktidar değişikliği istemesine karşın ANAP'ı kurtarma senaryosu içinde hükümetin değiştirildigini bildirdi. ANAP'ın içinin, tabanının. altının boşaldığını, çöktüğünü savunan Cindoruk, "Model, kumaş, terzi, kuklacı aynı. Degişen kuklalardır. Bu hükümet, partinin özgürce çıkardıgı bir hükümet değildir" dedi. Eski Başbakan Akbulut'un, Özal'a ve hükümete, muhalefetten daha ağır eleştiriler yönelttiğine dikkat çeken Cindoruk, "Sayın Akbulut görgü tanığıdır. Kendi yaşadıklannı anlatıyor. Sayın Akbulut'un görgu tanıklığı, siyaset tarihi için fevkalade önemli bir belgedir" diye konuştu. Cindoruk, ANAP içinde direniş başlatan Akbulut ve arkadaşlan ile seçime kadar geçici bir koalisyon hükümeti kurmayı düşünüp düşünmediklerini soran gazetecilere, "Sayın Akbulut ve arkadaşjan, gec kalmış bir direniş içindeler. Çocuklar, biberon ağzında iken ağlamazlar. Sayın Akbulut'unki, biberonu ağzından alınmış bir çocuğun ağlayışı ise bu, olgun bir devlet "adamına yakışmaz. Bizim, Saym Akbulut Ue yapacağımız bir işbirliği yoktur" karşıhğını verdi. Akbulut'un, kendi sıkıntıya düştükten sonra demokrasiye sanldığını kaydeden Cindoruk, "Akbulut ve arkadaşlannın yaptıgı yerii filmlerde var. Patronlan tarafından aldatılan masum genç kızı oynuyorlar. O zamana kadar akıllan nerdeydi? Koca koca adamlar. Onurlu bir milletvekili olmak, onursuz bir başbakan olmaktan daha itibarlıdır" dedi. Cindoruk, politikacısız siyaset yapma denemesinin iflas ettiğini bildirdi. Hükümet programınm, sekiz yılhk ANAP iktidarı döneminin boşa geçtiğini gösterdiğini anlatan Cindoruk, "Bu hükümet programı, Sayın Özal'ın sürdürüp geldiği 'Çağ atladık' yalamna tekzip mektubudur. Bu hükümet sorunlara çare olmadığına göre çare, hükümetin kendisini seçim hükümeti gibi görroesidir. Hükümet, programda yer alan hiçbir vaadini yerine getiremez" dedi. Cindoruk, Akbulut'un tavrınıyerlifılm senaryosuna benzetti Tıpkı tarımda olduğu gibi. Plansız ve programsız bir turizm T d l ğ işletmeciliği hepdzararla kapanır. Adam oteli ya da tatil köyünü yapıyor ve iki yılda tüm giderini çıkarmak istiyor. Oysa bunu bir zaman dilimine bölse ve beşon yıl bir süre koysa başına böyle felaketler gelmeyecek. Turizm işletmecileri şimdilerde çığlık çığlığa: Aman yandık, devlet bizi kurtarsın... Nasıl kurtaracak devlet? Siyasal iktidar turizme destek vermek için kıyı yağmasına göz yummuş. Hazine ve orman alanlarını 45 yıllığına kiraya vermiş zaten. Deprem müteahhitlerini beş yıldızlı turistik tesis sahibi yapmış, kredi vermiş. Ama bir tek şeyi unutmuş: Plan ve programı... Otel ve motel işletmecilerinin çığlıkları şimdi değil birkaç yıl önce duyulmalıydı. Artık iş isten geçmiştir. Bugün bağırıp çağırmak sorunu çözümlemez. Ama onlar hâlâ sorunu tek yanlı görüyoıiar ve şöyle diyoriar: İkiüç yıldızlı oteller 121617 mark arasında oda satıyoriar. Dört yıldızlı otelde ise bu fiyat 3035 mark. Bunlar Avrupa'da kahvaltı parası. Bu fiyat tesisleri kurtarmaz. Acı ama gerçek böyle... Turizmde tutarsızlık Türkiye'yi bugün bu konuma getirdi. Turizm salt doğal güzellikle yürümüyor. Başka faktörler de gerekli. Tanıtım sadece afişle olmuyor. Üç beş yabancı gazeteçi getirerek de. Bu işin kökünde küttür eksikliği var bu bir. Üçbeş yıl önceki durumun, bugün bu noktaya geleceğini hesaplamamak, bu da iki. Biz bu kafayla gidersek, hep kendimiz çalıp yine kendimiz oynayacağız... Kimsenin kuşkusu olmasınl MÜZİKLİ VEDA TÖRENİ "" Uargıtay'da üye açığı 56'ya yükseldî Yargıtay'da 8 daire başkanı, 13 üye ile 7 tetkik hâkimi ve cumhuriyet savcısı yaş haddinden emekli oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bü oğlu, Askeri Yargıtay Başkanı rosu) Yargıtay'da 8 daire Hâkim Tuğgeneral llhan Şenel, başkanı, 13 üye ile 7 tetkik hâ Askeri Yüksek Idare Mahkekimi ve cumhuriyet savcısı yaş mesi Başkanı Hâkim Tuğgenehaddinden emekli oldu. Bu ay ral Hikmet Burat ile yüksek kurulan 10 yeni daire de gözö yargı organlannın üyeleri katılnünde tutulduğunda, Yargıtay' dılar. daki üye açığı 56'ya yükseldi. Emekli olan üyelerle birlikAdalet Bakanı Şakir Şeker, boş te 201 üyeden oluşması gereken üyelikler için yakında seçim ya Yargıtay'daki üye sayısı 180'e pılacağını söyledi. düştü. Yeni kurulan 10 daireye Yargıtay'da emekli olanlar atanması gereken 35 üye ile biriçin dün bir 'onur günü töreni' likte Yargıtay'daki üye açığı düzenlendi. VValter Strauss'un 56'ya yükseldi. yönetimindeki Kültür Bakanlığı Adalet Bakanı Şakir Şeker, Devlet Çoksesli Korosu'nun gazetecilerin sorusu üzerine, okuduğu İstiklal Marşı ve halk boş bulunan üyelikler için 'matürküleri ile açılan törene Ada kul süre içinde" seçim yapılacalet Bakam Şakir Şeker ve Müs ğmı söyledi. Ancak Hâkimler teşar Arif Yüksel'in yam sıra ve Savcılar Kurulu'nca yapılaAnayasa Mahkemesi Başkanı cak seçimin tarihinin henüz beYekta Güngör Özden, Yargıtay lirlenmediği kaydedildi. Başkanı tsmet Ocakçıoğlu, Da Adalet Bakanlığı yetkilileri, nıştay Başkanı Ekrem Ispir, yargıda görev alanlann ücretleCumhuriyet Başsavcısı Haluk rinin iyileştirilmesi amacıyte yeYardıma, Uyuşmazlık Mahke ni Yetki Yasası çerçevesinde bir me Başkanı Yılmaz Aliefendi çahşmajapıldığını söylediler. Adli tatil 20 temmuzda • ANKARA (UBA) Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatil 20 temmuzda başlayıp 45 gün sonra 5 eylülde sona erecek. Adli tatil süresince Nöbetçi Asliye Mahkemeleri görev yapacak. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri'yle diğer Ceza Mahkemeleri'nde tutuklu sanığı bulunan davalar, mağduriyetin önlenmesi için tatil süresince de görülmeye devam edilecek. Adli tatilden Anayasa Mahkemesi'yle Askeri Mahkemeler direkt etkilenmeyecek. Yargıtay, Danıştay ile tdare Mahkemeleri'nde de acil özelliği olan davalar görüşülecek. Idari yargıda yürütmeyi durdurma istemlerini içeren dosyalar görüşühneye devam edilecek. Özal iktidarı sona ermeli ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) DSP Parti Meclisi (PM) bildirisinde, sorumsuz Cumhurbaşkanı'nın sımrsız iktidannın sona erdirilmesi istendi. Bildiride, Ortadoğu poh'tikasının bölge dışı ülkelerin güdümünde değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle beHrlenmesini, Kıbns sorununun da uluslararası platformlara taşınmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. PM'nin dün yayımlanan bildirisinde, DSP'nin çeşitli konulara ilişkin görüşleri şöyle açıklandı: Anayasa: Olağandışı koşullarda hazırlanmış olan yürürlükteki anayasa ile demokrasinin sağhkh işleyemeyeceği ve topluma huzur gehneyeceği belli oknuştur. Yeni bir anayasa hazırlanmasının gerekh olduğunda artık, bütün partiler ve toplumun her kesimi birleşmektedir. Seçimden önce seçmen yaşını 18'e, seçilme yaşım da en az 25'e indirici bir değişiklikle yetinnmelidir. Ancak anayasaya geçici bir madde eklenerek önümüzdeki ilk genel seçimlerle oluşacak Meclis, bir yıl içinde yeni bir anayasa hazırlayıp halkoyuna sunmakla ytikümlü kıhnmah, belirtilen süre içinde bu yapılmazsa Meclis'in münfesih sayılacağı hükme bağlanmahdır. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri: Sayın özal'ın Cumhurbaşkanlıgı döneminde, yetkiler aşın ölçüde Cumhurbaşkanı'nda toplanmıştır. Cumhurbaşkam tüzel anlamda "sonımsuz" olduğu için de demokratik hukuk devleti fıilen işlerliğini yitirmiştir. Demokratik hukuk devletinin ve ulusal egemenliğin yerini, uygulamada, tek kişinin sonımsuz ve sınırsız iktidarı almıştır. Meclis'in gasp edilen yetkileri geri verilerek ve hükümetin Cumhurbaşkanı'na aşın bağımlıhğı sona erdirilerek TC Devleti içine sürüklendiği bu dunımdan kurtarümahdır. Antiterör Yasası: Yasa toplumda huzursuzluk yarattığı, demokratik hukuk devletini büsbütün aksattığı gibi Türkiye'nin dünyadaki saygınhğma da yeni bir gölge düşürmüştür. Bu yasa demokratik bir yaklaşımla yeniden gözden geçirUmelidir. Ortadoğu politikalan: Körfez bunahmı başladığından beri Türkiye, Ortadoğu poh'tikasını kendi iradesiyle değil, Ortadoğu'yu sömürmek ve özel çıkarlanna göre yönlendirmek isteyen bölge dışı devletlerin isteklerine göre belirlemektedir. Türkiye bu dunımdan kurtanlmalı, Ortadoğu poh'tikasını bölge dışı ülkelerin güdümünde değil, kendi başına belirlemelidir. Kıbns: Cumhurbaşkanı'nın Kıbns için "dörtlü toplantı" önermesi, büyük bir ihtiyatsızhk ohnuştur. Yunanistan, Kıbns Rum yönetimi ve BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı'nın açtığı kapıdan yararlanarak Kıbns sorununa başkalannı bulaştınnaya, böylece müzakere sürecini yozlaştırmaya ve Türkiye'yi, Türkiye aracahğıyla da Kıbns Türklerini ağır baskı altına almaya kalkışmaktadn"lar. Yeni Türk hükümeti, Türkiye'nin ve Kıbns Türklerinin böyle bir oyuna getirilmelerine raa ohnayacağını bütün dünyaya duyurmahdır. DSP Parti Meclisi büdiri yayımladv Üstündağ anıldı • KONYA (AA) Eski Milli Eğitim Bakanı ve kapatılan CHP'nin Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, ölümünün 8. yıhnda Konya'daki mezan başında anıldı. 12 yıl Konya milletvekilliği yapan Üstündağ'ın Üçler Mezarlığı'ndaki anma törenine, annesi, yakınlan, eski CHP Genel Sekreter Yardımcılanndan Erol Tuncer, SHP II Başkanı Nezir Büyükcengiz katıldılar. Kürt sorunıınu görmezden geldüer ANKARA (ANKA) SBP Genel Başkanı Sadun Aren, hükümet programında Kürt sorununa hiç değinilmemiş olduğuna dikkat çekerek "Hükümetin bn yaşamsal konu hakkında ne düşündüğünü, ne gibi çözümler önerdigini söylememesi, bu ko SBP Genel Başkanı Aren hükümetprogramını eleştirdi' Şair Telli'ye gözaltı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Şair Ahmet TelM, bir ihbar üzerine Etibank ek binasının bombalanması olayı nedeniyle 6 saat süreyle gözaltında tutuldu. TelU'nin avukatı Şenal Sanhan'ın verdiği bilgiye göre olay 27 haziran perşembe günü meydana geldi. Çankaya Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, TeUi'nin Karanfü Sokak Birlik tşhanı 5/1'deki kitabevine geldiler. Polisler, haziran ayı sonunda meydana gelen Etibank ek binasının bombalanması olayma katıldığı yolunda kendilerine ihbar geldiğini belirterek Telli Ue yardımcısı Suat Çoban'ı gözaltına aldılar. Telh' ve Çoban'ı 6 saat süreyle gözaltında tutan polis, evlerinde de arama yaptı. Polis, daha sonra ihban yapan kadının TeUi'nin "kişisel bir düşmanı" olabileceği gerekçesiyle Telli ve Çoban'ı serbest bıraktı. Sanhan, ihban yapanın bir kadın olduğunu öğrendiklerini, ancak kimliği konusunda herhangi bir bilgi edinemediklerini söyledi. Ihbarcının kimliğinin kendilerine bildirilmesi istemiyle Çankaya Emniyet Amirliği'ne dün bir dilekçe ile başvuran Sanhan, "b« UMirimin yapılnuunası haüa4c a«lsız ihbarla rahatsız edile» müvekiUcriaui uğradıgı haksızhgı gidemek için tçişleri Bakanlığı aleyhine maddi ve nunevi tazminat davaa açacaklannı" söyledi. Sadan Aren, hükümet programında Kürt sorununa hiç değinilmemiş ohnasını "Çok büyük bir kusur" olarak değerlendirdi. Aren "Hükümet bu yaşamsal konu hakkında ne düşündüğünü ve çözümlerini açıklamalıdır" dedi. nuyu bütünüyle ıskalaması çok büyük bir kusurdnr" dedi. Sadun Aren, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede milliyetler sorununun şu sıralarda yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir güncelh'k kazandığını söyledi. Buna karşılık prog de ederek şöyle devam etti: "Bu, sekiz yıllık ANAP iktidannın bu konulan ne kadar ihr.al etmiş oldugunun hem itirafıdır hem de bunun gerçekten zorunlu kıldıgı bir sonuçtur. Bu konuda mutlaka iyileşürmeler yapılmalıdır. Ama hemen şunu eklemek isterim ki işçi, memur SBP Genel Başkanı Aren, hü ve köylülerin gelir paylaşımlakümet programının eğitim, sağ nndaki konumlan onlann gelirhk, konut gibi sorunlara eğilme lerine insan kabilinden zamlar yi ve işçi, memur, emekli, köy yaparak degil, onlann hak aralü gibi emekçi sıruflann geçim ma olanaklanm düzelterek yükdüzeylerini yükseltmeyi ön pla seltikbilir. Yani işciler, memurna almış gibi göründüğünü ifa lar için sendikal haklar tanın ramda konunun göz ardı edilmesinin kusur olduğunu bildiren Aren, "Çünkü Kürt sorununun banşçı ve adil bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin hem demokratik gelişmesi hem banş ve refah içinde Uerlemesi için temel bir koşuldur" dedi. malı ve bu haklar üzerindeki kısıtlamalar kaldınlmalıdır. Köylüler ve diger küçük üreticüer için de yapılacak şey kooperatifçiligin geliştirilmesidir. Bunlar yapdmadıkca emekçüerin yarattıklan gelirden paylaruu kendi demokratik mücadeleleriyle almalan yolu Itaftnnmtş demektir. Bu demokratik yolu açmayıp işçilere, memurlara zam yapma ANAP'ın muhafazakâr, milliyetçi, liberal ve tepeden inmeci görüşünün bir yadsımasıdır. Hak vermek degil, lütuf dagıtmak anlayışuun bir ifadesidir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog