Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

2 JhMMUZ CUMHURIYET/3 Sabaııoılar'ııı tl tşadamı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil ile Ertan Tapan'm oğlu Eran Tapan'm Swiss Otel'deki düğününe Cumhurbaşkanı Turgut özal ve eşi, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Davetlilerin düğün salonuna girışleri elektronik kontrollü geçişle sağlaıurken özal ve Sabancı çiftlerinin yerlerini alması sırasında Çigan Dörtlüsü komparsitaçaldı. MERT ALİ BAŞARIR / AYŞE YILD1R1M tşadamı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile Ertan Tapan'ın oğlu Eran Tapan'ın önceki akşam Swiss Otel'de gerçekleşen duğunune, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ya^sıra hukümet uyelerinden işadamlanna, gazetelerin üst duzey yöneticılennden köşe yazarlanna kadar bin kışı davetliydi. Duğunde göze çarpan konuklar arasında şu ısimler bulunuyordu: Eski konsey uyesi Nejat Tumer, Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirii, devlet bakanları tmren Aykut, Kâmran ın, Milli Eğitım Bakanı Avni Akyol, Turizm Bakanı Bulent Akarcalı, eski bakanlardan Mukerrem Tascıoğfj ile Guneş Taner, Istanbul Valısi Cahit Bayar, eski İstanbul Valısi Nevzat Ayaz, DYP MUletvekilı Namık Kemal Şentürk, SHP'nın kurucu Genel Başkanı Aydın Güven Gurkan, YÖK Başkanı thsan Doğramacı, İstanbul Enınıyet Muduru Mehmet Ağar, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Yıldınm Aktuna, MUTLULUK POZU Daka önce aynı oteide ZeynepEfe ÖzaJ'ın nik&hını kıyan thsan Yalçın, kız babası Sakıp Sabancı'dan Sanyer'de bir tesis yapünnası için söz abrken, gelin ve damada sosyal demokrat çocuklar yetisürmeleri için tavsiyede bulundu. Nikâh sonrası SakıpTürkan Sabancı, Rahmi Koç, Turgut Özal, SevilEran Tapan ve thsan Yalçın objektiflere poz verdiler. Kızı ile dans eden Sakıp Sabancı, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile pistte sohbet etti. Damat Eran Tapan ise kayınvalidesi Tiirkin Sabancı ile dans etti. (Fotograflan Gündıiz tmsir/ Muharrem Aydın) işadarnları Vebbi Koç, Rahmi sohbet ettiler. Otele gelışıyle dik ve opuşme seramonısının uza davetlilerin bir kısmı fuayedeki Koç, Nejat Eczacıbaşı, Ali Koç katleri üzerine çeken eski Cum ması, düğunün başlamasını ge masalara oturtuldu. Balo saloman, Üzeyir Garih. U ı , , . ™« hurbaşkanı Kenan Evren'in dinç ciktirdi. Konuklann seksen aitı nu ve fuayeye yerleştirümiş olan „..., ^^j.. ,,„..„. tshak Alaton. Feyyaz Tokar, tbrahim Bo ve neşeli olduğu goruldu. Evren, masaya yerleştirilmesı de yakla iki dev ekran geceyi yakından dur. Huseyin Bayraktar, Halis gazetecilerle yaptığı sohbette ba şık yanm saat aldı. Davetiilerin görme olanağı sağladı. Sarıyer Belediye Başkanı IhToprak, Hamit Belli, Ali Şen, sının içinde bulunduğu krizin te düğün salonuna girişlen elektroNufc Kuşçulu, sanatçılardan İz melinde lotaryacılığın yattığmı nik kontrollü geçişle olurken san Yalçın'ın saat 22.00'de kıyzet Giınay, Erol Evgin, Üstun söylüyordu. özal ve Sabancı çiftlerinin yer dığı nikâhta Turgut Ozal Sevil Asutay, NevraMetin Serezli... ~ . lerini alması sırasında Çigan Sabancı'nın, Rahmi Koç da Ozal çıftını otel dışında kar Dörtlüsu'nun komparsita çaldı Eran Tapan'ın şahidi oldu. Nikâh sonrası Ihsan Yalçın'ın SaOtel lobisinde tebnkleri kabul şılayan Sabancı ve Tapan aileleri ğı dikkat çekti. bancı'ya dönüp "Herkesin eden Sabancı ve Tapan aileleri Cumhurbaşkanf na lobide bir Gelen konuklann tamamının öniinde sizden söz istiyonım. ne ulaşmak isteyen konuklar iki süre eşlik ettiler. Kokteyl boyunsıralı kuyrukta kendi aralannda ca özal'ın konuklarla el sıkışma salona sığdırılmadığı duğunde Sosyal tesislerinizden birini Sa nyer'e yapacaksınız değil mi" demesı uzerine Sakıp Sabancı "Evet... İnşallab" karşılığmı verdi. Sanyer Belediye Başkanı Yalçın, yeni evlılere öğut verirken de "Sayın Cumhurbaşkanımız da izin verirlerse çocuklannız sosyal demokrat olsun" dedi. Modacı Hayri Akduman'ın Japonya'dan getirilen 60 bin inciyi uzerine işleyerek 150 metre satenden hazırladığı gelinliğin 200 milyon liraya mal olduğu bilinen rakamlar arasındaydı. Yaklaşık 130 personelin hizmet verdiği duğunün mönüsünde kremalı mus ile somon balığı rulo, deniz mahsülleri, timbale, özel hamura sarılı bonfile, havuç ve ıspanaklı mus, macaire usulü patates, Hollandaise soslu kuşkonmaz, elmalı tart ve cevizli dondurma yer alıyordu. Konuklara içki olarak 500 şişe Laurent Perrier ikram edildi. Genç çift tek tek masaları dolaşarak bin konuğa da "Hoş geldiniz" dediler. Semra Ozal'ın sevdiği Azerı turku "Benim nazlı yârim'i söyleyen Leman Sam, bir başka şarkıyı da Evren'in omzunu tutarak seslendirdi. Daha sonra Neco, Leman Sam ve konuklar arasındaki Erol Evgin, Turkân Sabancı ile birlikte "Bir de bana sor" u yonımladılar. Gelindamat ve TürkânSakıp Sabancı'dan sonra dansa kalkan Özal çifti, Sabanalar'ın gelinlerınden Özcan Sabancı ile piste çıkan Kenan Evren'le bir sure dans ettiler. Saat 01.00 dolaylarında özal ve eşi aynı masayı paylaştıklan eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ikinci dansı sırasında düğunden aynldılar. Bu sıralarda "yaşhlar" düğunden gruplar halinde ayrılırken yeni evli çift ve arkadaşları disko muziği eşliğinde kendi aralannda eğlenmeye başladılar. Eğitimlerine lngıltere'de devam edecek olan yeni evli çift, balayılannı ttalya, Isviçre ve Fransa'da geçirecek. Yugoslavya'nın becerikli, ama umarsız Federal Başbakanı Arrte Markoviç, geçen yılın ekim ayında Belgrad'da görüştüğümüz sırada Avrupa'nın Balkanlaşmasını değil, Yugoslavya'nın Avrupalılaşmasını ıstiyoruz" diyor ve ülkesınde meydana gelecek olan parçalanmanın zincirleme reaksiyon doğurarak tüm anakarayı etkileyecek tehlıkeli bir örnek oluşturabileceğini söylüyordu. Şaha kalkmış bir enflasyonu dizginleyip iyice aşağı çekmeyi basararak mucize yaratmış olan bir iktidarın zamana karşı yarışan başbakanı haklıydı. Ama bu haklılık, Markoviç ve dava arkadaşlarının bu yanşta, hiç değilse, şu anda yenik duruma düşmelerini engelleyemedi. Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlıklannı ilan ettiler; Yugoslavya da içine düşmemeye bunca özen gösterdiği iç savaşa sürüklendi. Olaylann bu noktaya varmasında, Hırvat, Sloven, Sırp, Arnavut şovenızminin büyük etkisi olduğu yadsınamaz. Ergun Balcı arkadaşım dünkü yaztsında hangi etkenlerin ortadan kalkmasıyla olayların zincirterinden boşandığını gayet güzel açıklıyordu. Sanırım tüm okurlarımız bu satırları ilgiyle izlemışlerdir. Son gelişmelerin en ilginç yönü, Ante Markoyiç'in sağduyulu çağnsının Yugoslavya'daki ayrılıkçışoven güçterde uyandırmadığı olumlu yankıyı, AT'ye, hatta tüm Batı dünyasında uyandırmış olmasıdır. AT ve onu oluşturan ülkelerin diplomatlarıyla birlikte ABD, Sloven ve Hırvat ayrılıkçıları girişimlerinden caydırarak, Yygaslavya çerçevesinde, betki eskisinden daha gevşek bir birlik içinde çözüm aramaya çağırıyorlar. Davranış yerinde ve akıllıca olduğu kadar hem Yugoslavya'yı oluşturan halkların hem de tüm Avrupa'nın yararınadır. Çünkü Yugoslavya'da yeniden yaşam bulacak olan "Balkanlaşma", barışı ve istıkrarı savaş sonrası sınırların korunmasına bağlanmış olan Avrupa'yı allak bullak edecek, Çekoslovakya'dan Yunanistan'a kadar uzanacak olan zincirleme bir tepkiyi doğurabılecektır. Ancak Avrupa'da doğruyu soyterken Ortadoğu'da şaşar görünen Batı'nın çifte standardı oldukça düşündürücüdür. Gerçekten Avrupa'da Balkanlaşmaya karşı çıkanların Ortadoğu'da geniş bir Balkanlaşma sonucunu doğuracak girtşimlerinin tutartı olmadığı açıktır. Avrupa'da birlik, Ortadoğu'da Balkanlaşma politikası, kavramların evrenselliği ılkesiyle çelişen bir tutarsızlıktır. Gelişmelerin bu yanını vurguladıktan sonra Yugosiavya kıssasından alınması gereken öbür hisseye geçmek istiyorum. Bu, özerkjiğin ya da federal sistemın etkın sorunlarda kendi başına bir çözüm olmadığıdır. Eğer bir ülkede teklik içindeki çoklukta, birlikteljğin ifadesi olan "biz" düşüncesi, aynlığm rfadesi olan "ben"e üstün gelemiyor ve çeşıtlilık içinde birlikte yaşama isteği sürdürülemıyorsa, bulunacak çözüm formüllerinin hıçbıri ayrılığı önleyemeyecek demekiır. Bir yandan şovenızmı gıdıklayıp öbür yandan özerklık ya da federal sistem içinde çözüm aramanın anlamsızlığı Yugoslav ömeğinde bir kez daha görülmüş bulunmaktadır. Şu sıralarda iyice ısınmış olan ve dış güçlerin de bask>sıyia yeni formüllerle cözüme ulastırılmasına, çalışılan Kıbns sorunu açisından da dikkat çekici bir örnektir Yugoslavya. Gerçekten bugüne dek Kıbns için çeşitli formüller önerilirken diplomatfK manevraların hemen hepsinde sorunun özü gözden kaçınlmış bulunmaktadır. Kıbrıs'ta bulunacak ister merkezi otoritesi güçlü bir federasyon, ister gevşek bir konfederasyon, ister Türk kesımine bırakılan toprak az ister çok, dolaşma ve yerleşmeye getirilen sınırlamalar ister katı ister yumuşak olsun konunun özüne inilmedıkçe Kıbrıs sorununun çözümü olanaksızdır Kıbrıs'ta asıl sorun, iki toplumun aynlık noktalarına ve farklı kültürlerine karşın ortak çıkarlarda birleşip birlikte ya da hiç değilse, zamanla daha sıkı bir kaynaşmaya dönüşecek olan yan yana, ama sıkı ilişkiler içinde yaşama istegini duymalardır. Bu istek oluşturulamadığı sürece bulunacak tüm çözümler geçici olup sonuçta kaçınılmaz çözümsüzlükler üretmeye mahkumduriar. Toplumlar arasında birlikte yaşama isteği yaratılamadığı ya da yaratıldıktan sonra çeşitli nedenlerle yaşatılamadığı zaman, en büyük yetkilerie donatılmış en katı merkezi otoritelerin varlığı bile federasyonlann çatrdayıp parçalanmasını engelleyemiyor. Ama bu istek yavaş yavaş da olsa bir kez oluşma sürecine girdi mi en gevşek konfederasyonlardan bile güçlü birliktelikler doğabıliyor. Son yirmi dört saat içinde Yugoslavya'dan gelen umut verici haberlerin (Hırvat Stip Mesiç'in Devlet Başkanlığı ve doğal sonucu olarak Federal Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı görevine seçilmesindeki Sırp itirazının kaldırılması, ordu birliklerinin kışlalarına çekilmesi) birbirini izlemesini ve sağduyulu çözümün gerçekleşmesinı sağlayacak sürecin pekişmesini dilerken olaylardan dünyanın her yanındaki ılgili kişilerin gerekli derslerı çıkaracak olgunluğu gösterebıleceklerıni umut etmek isteriz. "Balkanlaşma"da Çifte Standart ALİSİRMEN BUGUN Anti Arabesk Tatil. Deniz, kum, güneş mükemmel. Ortam özentisiz ve samimi. Mekân güzel, müzik güzel, yemekler güzel. İstanbul Erkek Lisesi mezunlarına, OperaBale ve Kon.sen atuar mensuplanna, öğretim üyelerine ve Cıımhuriyet t)kıırlanna indirimii. Tel:9(6353) 2206 BtR DÜGÜN GECESf Eran Tapan ile Sevil Sabancı'nın düğününde, Admar Reklam ve Pazarlama AŞ. tarafından hazuianan ozel bir gazete de davetlilere dagıbldı. Pembe fon üzerine basılan ve siyahbeyaz fotograflaria çeşitli karikaturlere yer verilen "gazete"de damat Eran Tapan'ın smokiainin kiralık olduğu da "haber" «eriliyor. AltınkumDidim Kenan Evren, özcan Sabana ile dans ederken yapufı hareketli flgürierle dikkat çekti MOTELAMPHORA Sabana: Bu benim ilk antrenmanım Orijinal yeriesime sadık kaiın" talimatını başanyla uygulamışlardı. Sabana ve Tapan aileleri düğünün en güzel şekilde geçmesi Işadamı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil ile için en ince aynntüara bile özen Sümerbank'taki atüımlanyla ünlü Ertan göstermişlerdi. Konuklann masalara dağüımı Tapan'ın oğlu Eran arasında Atlıspor ince bir organizasyonun başansı olarak Kulübü'nde başlayan "ask" dün gece Swiss nitelendirüiyordu. Birbirinden şık ve zarif Otel'de yapılan "görkemli bir düğünle" konuklann otele gelmeye başlamasıyla evliliğe dönüştü. Düğündeki en büyuk birlikte aile fertlerinin heyecanı da doruk özellik ise özenle hazırlanmış seçkin davetli noktasına ulaştı. Sevil, Eran çifti ise balo topluluğunun yanı sıra aynı oteide daha önce salonuna girişte heyecandan adeta yapılanlara oranla farklı yapıdaki yerleşim titriyorlardı. Çok sayıda basın mensubunun zarafetinden kaynaklanıyordu. Otel bakışlan karşısında merdivenleri inmek üzere yetkilileri, Sakıp Sabancı'dan aldıkları "Fazla bekleyen çifti, modaa Hayri Akduman'ın esprilen sÂs btemiyorunı. Sadelige özen gösterin. bile sakinleştiremedi. Çalan müzik eşliğinde GÜNDÜZ İMŞİR merdivenlerden inen çiftin balo salonuna ginnesiyle birlikte bütün masalarda aynı anda yanmaya başlayan maytaplar, düğüne bir başka hava kattı. 750 kişi olarak planlanan davetin boyutunun aşması üzerine fuayede masalar düzenlendi. Çok sayıda ünlü işadamının bir araya geldiği düğüne muhalefet liderleri katdmazken çiçek gönderenler arasında Süleyman Demirel, Erdal tnönii ve Bedrettin Dalan'm isimleri dikkat çekti. Kuş sütünün eksik olduğu zengin mönünün konuklara dağıtımı ise düğünde görevli 130 personelin başanlı çahşması sonucu kısa sürede tamamlandı. DüĞÜNDEN İZLENİMLER KEÇtBORLU SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/123 Karar No: 1991/1 Davacı: K.H. Sanık: Yıhnaz Gflnay Keçiborlu Kıüç kasabasından Suç: Gıda maddeleri tuzUğflne aykın davraamak. Sanık Yılmaz Günay'ın gıda maddeleri tüzüğünün 466/b maddesine göre sa|lığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmus sayılan dondurma ımal ederek satışa arzetmek suretiyle uzerine aülan gıda maddeleri tuzüğüne aykın davranmak suçundan eylemine uyan TCK'mn 2891 S.K. ile degıştirilen 396, 3506 S.K. ek 1. maddesi 3506 SK ek 2. maddesinin 1. fıkrası 3506 SK 4. maddesi yoluyla TCK 19. maddesi 647 S.K. 3506 S.K. ile degıştirilen 4, TCK 72. 647 S.K. 5, TCK 2891 S.K. ile değiştirilen 402/1 ve 402/2 maddesi geregince neticeten 490.000 TL agır para cezası, uç ay süre ile cünne vasıta kıldığı meslek ve sanaUn ve ticaretin tatüine, yedi gün süre ile işyerinin kapatılmasına ve kapatma süresi kadar kalmak üzere saıuğın ışyerinde göze çarpan bir yerine yapıştuılmasına ve karar ozetinin yüzbinin üzennde tirajh bir veya iki gazetede ilan edilmesine 31.1.1991 tarihinde karar verilmis ve kesinleşen hüküm ilan olunuı. Basın: 29266 Düğünün başından sonuna kadar hayli heyecanlı olduğu gözlenen Sakıp Sabancı ise espri yeteneğini gazetecilerle yaptığı söyleşide şu cürnlelerle bir kez daha karutladı. Sabancı'nın, kızmın evlenmesinin kendisinde yarattığı duyguyu tanımlarken "Ömer iki kızuu evlendirdi. Yani iki antrenman bitirdi. Bu benim ilk antrenmanım. Bütün kızlan evlendirdikten sonra kendime güzel bir kadın bulacağım, kendimi de dusunmem gerek" şeklindeki sözleri gtllüşmelere yol açtı. Sabana "Bu düşüncenize Türkfin Hanım ne der, kızmaz mı" şeklindeki soruyu ise "Yok, yok" diye gülerek yanıtladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog