Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

TEMMUZ1991 • • • • 2TK mEKTUP VRIYET/15 • Bahçeltovler Yayla'da Kurban Bayramı Ue birlikte oluşan artıklar ilgili belediye tarafından toplatılmadı. Telefonla yaptığunız uyarılar ise sonuçsuz kaldı. Yetkilileri bir kez daha bu konuda duyarh olmaya çağınyoruz. ORHAN GÜNAÇTI Temizlikistiyoruz Atatürk Müzesi Tİyarete açüdı Aviıkata saldırı • tslanbul Haber Servisi Yeraltı dünyasının ünlü isimleriyle, tanınnuş sanatçılann avukatı olarak bilinen Muhittin Yüzüak, Göztepe Bağdat Caddesi'nde bacağından vuruldu. Son olarak Dundar Kılıç'ın, Alaattin Çakıcı'yla evlenen kızı Uğur Kıhç'ın avukatlığını da yapan Muhittin Yüzüak, dün 21.30'da meydana gelen olaydan sonra ayakta tedavi gördüğü hastanede kendisini vuranlan tanımadığını söyledi. isUnbul Haber Servisi Restorasyon çalışmalan için 1989 yılında kapatılan Istanbul Büyukşehir Belediyesi'ne ait Atatürk Müzesi dün ziyarete açüdı. Açüış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, tnüzenin aynı zamanda bir kültür merkezi olarak düzenlendiğini belirterek, "tki yıla yakın bir zamandır restore edilen miize araştınnacılara ışık tutacak bir şekilde duzeniendi" dedi. Atatürk'un KurtuliLŞ Savaşı'ndan önce Istanbul'da kaldığı ev olan ve 1928 yılında belediye tarafından satın alınan muzenin açdış törenine I. Ordu Komutanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı, Büyukşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Buyükşehir Belediyesi Kültur Işleri Daire Başkanı Hilmi Yavuz ve bazı yabancı ülkelerin Istanbul temsilcileri katıldı. Törende önce müzeyi gezen Sözen, yetkililerden müze hakkında bilgi al 'Araştırmacılara ışık tutacak' aralık 191816 Mayıs 1919tarihlerinde kaldığı Şişli'deki evde asker ve sivil arkadaşlanyla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Atatürk'ün evde kaldığı süre içinde evin giriş katında yaver ve yemek odaları, ikinci katında toplantı ve çalışma salonu ile yatak odaları bulunuyordu. Evin üçüncü katı ise Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve kızkardeşi Makbule Hanım tarafından kullanılıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sözen, törenden önce müzeyi gezerek yetkiülerden bilgi aldı. dı. Sözen, müzenin Kurtuluş Savaşı'nın canlandığı bir mekân olması bakımından öneminin büyük olduğunu belirtti. Sözen, "tki yüdır sürdürdüğiimüz çalışmalarla bu değerli miizemize ve çagdaş müzecilik anlayışına uygun yaklaşımlar getirdik. Atatürk müzesi araştırmacılara ışık tutacak bir duruma getirdik. Bu anlayışımız bütün miizeler için geçeriidir" dedi. 1989 yılında onanm çalışmalarına başlanan müze için 500 milyon lira harcandı. Atatürk, Ev, 15 Haziran 1942'de "Atatürk tnkılabı Müzesi" olarak ziyarete açıldı. 9 Ocak 1%2'de geçirdiği yangın tehlikesinden sonra onanlarak 4 Mart 1962'de açılan müze 1977 yılında befediye tarafından Turing Otomobil Kurumu ve Iş Bankası'na restore ettirildi. Şişli Halaskârgazi caddesindeki müze, perşembe ve pazar günleri dışında her gün,' 09.3016.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. tstanbul Haber Servisi Bayrampaşa Belediye Başkanı Necdet Özkan, gözlerini bağışladı. Özkan'ın 5 yardıması ve DSP'nin 18 meclis üyesi de gözlerini Göz Nurunu Koruma Vakfı'na bağışladılar. Bayrampaşa Belediyesi Ue Göz Nunınu Koruma Vakfı1 nın ortaklaşa yürüttükleri göz tarama kampanyası başladı. Kampanyayı başlatan Belediye Başkanı Necdet Özkan ve başkan yardımcılan gözlerini vakfa bağışladılar. Göz Nurunu Koruma Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı Birkan Otmar kampanya nedeniyle yaptığı konuşmada göz naklini yapacak her türlü imkâna sahip olmalanna karşın, nakil yapacak organ bulamadıklannı belirterek, "Bugün burada yapüan bağışlardan örnek alınmaljdır. Nakil yapacak organ bulamadığımız için >urdışından getirmek zorunda kalıyoruz" dedi. Bayrampaşa tarama bölgesi Göz bağışı EREKLİ TELEFONLAR • ftlb htfat: 055 • ItMyt: 000 :056 527 57 00 172 13 73 7475 ve 088 r • tad « a * 068 511 89 18 ı ı > : 588 48 00 Çtş* T*: 534 00 00 (100 hat) H M M T*: 340 01 00 •Aei:077 **• EtM: 131 22 09 Tatsta hkyaf*K 152 43 00 SSK İMHtya: 588 44 00 SSK W w ı y < i : 132 30 00 SSK Mztopr 358 67 60 HHTJİMMIl N M H K 345 46 80 TM«C St*« m.: 176 24 14 (Ist). 356 04 8586 (Kadıkfty) N t f t Traflk: 377 22 07 (E5). 356 04 86 (Şehınçı), 314 36 (B Çekmece) • TNY: k IMtar 573 13 31. Dt* tUUar. 574 23 00 (25 hat). SHtral: 574 73 00, Hmr««tr: 574 82 00 (45hat) • aamık JUHZA.526 62 74, tTaiMakakı 526 62 74 • TMffc 150 83 50, p 348 71 40 • DDT SMMd 527 00 50, HABERLERİN DEVAMI Yılmaz'ı zoraki kabııl 1. Sayfada) metninin işleme konulmaması eğilimi ortaya çıktı. Yıldırım Akbulut'a teslim edilen deklarasyon metni güvenoylamasından bir gun önce yapılacak geniş boyutlu toplantıda yeniden değerlendirilecek. llk deklarasyon metnini Fecri Alpaslan, Mehmet Yaşar, Alpaslan Pehlivanlı, Aycan Cakırogullan, Abdülksdir Aksu, Nizamettin Özdogan, Togay Gemalmaz, Mebmet Kahraman, Ahmet Günebakan, Burhan Kara, Baki Albayrak, Orhan Demirtaş, Nuri Gökaip, Talat tçöz, Adnan Yıldız. Namık Kemal Zeybek, Mehmet Keçeciler, Bülent Çaparoğlu, Ydnuu Saaioglu, Eyüp Aşık ve Talat Zengin'in de aralannda ' yer aJdıgı 70'e yakın milletvekilinin imzaladığı bUdirildi. Akbulut bukumetinde yer alan bazı bakanlann da metni imzalama isteginde olduklan ifade edildi. tisinin kurdugu hükümete ret oyu veren milletvekilleri durumuna duşmek istemi>onız. Hukiimeti düşürebilecek sayımız var. Güvenoylamasında ret oyu verirsek, hukümet diişer. Cumhurbaşkanı, Mesut Yümaz'a yeniden hukümeti kunna görevi verecektir. Yılmaz, ikinci kez hukümeti kurarken Akbulut ve yanında yer alan millervekillerine "bakanlık" önerebilir. Bu aşamadan sonra bakanlık önerisini kabul etmemiz de miimkun degildir. Kendimize, "Bakanlık koltugu için ret oyu verdiler" dedirtmeyiz. Yılmaz hükümetine güvenoyu verilmemesi düşüncesinin gerekçesi, hükumette yer verilmemesi değil, partide genel olarak bir hizbin belli egilimleri tasfiye harekâtına girmesidir. • Mesut Yılmaz hukümeti kurarken memur, işçi ve çiftçilere bazı vaatlerde bulundu. Bu vaatlerin gerçekleştirileceğinden Akbulut'un milletvekilleriyle ciddi biçimde şüphe duymamıgörüşmesinden sonra Yılmaz za karşıhk, hükümete ret oyu hükümetinin düşürülme nokta verirsek, kamuoyunda siyasi vesına gelebileceğine dikkat çeki bal altına gireriz. lerek, "ret oyu verme" yerine, • Yılmaz hükümetinin bir seçim guvenoylamasına katılmama hukümeti olacagı ilan edildi. Seeğilimi ağır bastı. Akbulut'u çim öncesi ulkede siyasi bir kridestekJeyen milletvekilleri, ikin zin yaratıcıları olmak istemeci bir deklarasyon kaleme alın y i z . ması ve bu deklarasyonda guveDile getirilen bu duşunceler noylamasına katdmama gerek"ret oyu çelerinin açıklanması konusun doğrultusunda verilmesi" goruşünden vazgeçida görüşbirliğine vardılar. lerek, TBMM'de 5 temmuz guEdinilen bilgiye göre "ret nü yapılacak guvenoylamasına oyundan" vazgeçilmesinin ge katılmama görüşü benimsendi. Akbulut yanlısı milletvekilleri, rekçeleri şöyle sıralandı: • Bizkr AN AP'uyız. Kendi par guvenoylamasına katılmamala ANKARA (AA) SHP'den istifa edip bir süre önce partiye ANAP Başkanlık Divanı'nın geri dönen eski Genel Başkan dünku toplantısında güvenoyla Aydın Giiven Gürkan, bugünması değerlendirmesi yapıldı. kü koşullarda partide hiçbir şeANAP Teşkilat Bâşkanı Fahret kilde görev almayı düşünmeditin Kurt, "Güvenoylamasından ğini bildirdi. Gürkan, partideki hiçbir endişemiz yok" derken, asıl işlevini, ortak bir platforGenel Başkan Yardımcısı Ah mun oluşturuhnasma katkı sağmet Karaevli. "Hiçbir arkada lamakta gördüğünü kaydetti. şunızın kendi partisinin kuracaAydın Güven Gürkan, Star gı hükümete guvensizlik verecel'de önceki gece yayımlanan ğini sanmıyorum" dedi. Karaevli, programın grupta oylandı Kırmızj Koltuk programında soğını ve grup karannın bağlayıcı rulan yamtladı. Gürkan, partiye geri dönüş gerekçelerini açıkolduğunu da söyledi. larken SHP'nin kamuoyunda Akbulut'un yanında yer alan ciddi bir tıkaruklığa itildiği izleeski Adalet Bakanı Oltan Sun nimi yarattığını söyledi. gurlu ise grupta yapılan oylamaGürkan, partiye dönüşünün, nın hukuken bağlayıcı olmadığını söyledi. Sungurlu, Grup Iç kurultayda herhangi bir görev Yönetmeliği'ne göre bağlayıcı talep edeceği şeklinde yorumkararlann gizü oyla alınması ge lanmaması gerektiğini ifade rektiğini, ancak programın açık oylama ile oylandığını anlatarak, "Bu durumda vapılan o>lama siyaseten bağlayıcı, ancak (Baftarafı 1. Sayfada) hukuken degil" dedi. girişmesine destek vereceklerini ANAP Başkanlık Divanı'nın söyledi. Çetin, şöyle dedi: bazı uyelerinin guvenoylaması"Seçim yasası için uzlaşmayı na kaülmayacak milletvekillen şart göni>orum. Eger ANAP için disiplin hukumlerinın uygu bunda ciddiyse, demokrarik, lanmasının partide daha buyuk adil bir seçim yasası için destek sıkıntılar yaratacağı, disiplin veririz. Bu pariamentonun yahükümlerinin ancak oylamaya pacagı en ivedi ve tek şey, seçim katılıp ret oyu verecekler için tarihini açıklarken demokratik duşunulebileceği göruşunde ol ve adaletli bir seçim yasasını çıduklan oğrenildi. karmaktır." nnın nedeninin "ret oyu" anlamında olduğunun gerekçeleri ile birlikte vurgulandığı yeni bir deklarasyon hazırlamayı kararlaştırdılar. Deklarasyon metni, Akbulut ve arkadaşlarının perşembe günü yapacakları toplantıda netleşecek. 'Bu SHPde görev almaırf ederek, "Bugünün koşullannda hiçbir yerde hiçbir biçimde görev almayı düşünmuyorum. Ama partiye var olan yetmeztikleri aşmada mutlaka katkı sağlamak istiyorum" dedi. Gürkaru Işlevim ortak birplatform oluşturulmasına katkı sağlamak Hiçbir grubun yandaşı ve karşıü de6üim Gürkan, "SHP'de işler çok iyi gitseydi, ttkanıklıklar olmasaydı, yeniden yognılma geregi olmasaydı, insanlar bunu yüksek sesle söyler hale gelmeseydi ben politikaya dönmeyecektim" dedi. de etti. Partinin düze çıkabilmesi için ya halka malolmuş bir mücadeleden çıkarak yoğrulması ya da partinin ileri gelenlerinin aralannda bir uzlaşma sağlanabilmesi gereğine inandığını anlatan Gürkan, şu görüşlere yer verdi: "Bizim bu kurultayda çok geniş bir uzlaşmayı saglayarak partideki eksiklikleri elbiriiğiyle gidermemiz lazım. Bunun içinde Sayın Baykai da olmalı, Sayın tnönü de olmalı, başka politikacılar da olmalıdır, bunun içinde ben de olmalıyımdır." "Deniz Baykal ekibiyle aranızda bir ittifak var mı" şeklin Kimse kimseyi deki bir soru uzerine de Gür dinlemiyor kan, parti içindeki hiçbir gruGürkan, ciddi görüş aynlıkbun yandaşı ya da karşıtı olmadan politikaya döndüğunü ifa ları bulunan Baykal ve Inönü ekibi arasında nasıl bir uzlaşma makta görnyornm bu işlevimi. sağlanabileceği yolundaki bir Biz artık, ülkenin sorunlannın da partinin sonınlannın da tarsoruyu da şöyle yamtladı: tışılabildigi bir nesnel düşün "Böyle bir görüş ayrılıgını pîatformu oluşrurmak zonındasaptayabilme imkânına sahip yız. olmadık. Partinin bütün bu koBen ülke sorunlan üstünde nuları tartışabilecegi bir düşün Sayın tnönü'yle de Sayın Bayplatformu ne yazık ki oluşmuş kal la da tartışmak istiyorum." degil. Yeni sol nder söylüyor, Bu gerekçelerle temmuz aymbunlar genel merkezin söyledikda yapılacak kurultayın, lerinden ne kadar farklıdır. SHP'nin kuruluşundan bu yaBunlar üzerinde hiç gayret gösna yapacağı ilk "ortak kurultermiyor. Çünkü kimse kimsetay" olması gerektiğini savunan yi dinlemiyor, düşüncesini Gürkan, "Açık ve net biçimde önemsemiyor. Kimse kimseyi tartışmalıyız ve bu tarbşma yadüşün bazında bir uzlaşmava pay çekişmHerie de gölgetenmeçagınnıyor. Asıl ihtiyaç olan ormelidir" dedi. Gürkan, partinin tak platform bir türlü oluşamıartık bıkkınük veren çok küçük yor. çekişmelerin ötesinde bir platBen partide bir işleve sahip form oluşturamaması halinde, olacaksam, böyle bir platfor seçimlerde başan şansını kaybemun oluşmasına katkı sagla deceğini sözlerine ekledi. \eni seçim yasasma adil bir seçimi gerçekleştirecek bir seçim yasasının yapılmasıdır. Bunun için biz bütün yardıma hazınz. Bu 41 yıl evvei yapıldı. Niye şimdi yapmayalım? Yıpranan sadece iktidar degil. Devlet de yıpranıyor. Demokratik olmayan bir seçim yapılması, devletin yıpranmasını hızlandınr." DSP Parti Meclisi, yayımladığı bir bildiri ile seçimin nasıl yapılacağının, ne zaman yapılacağından daha önemli olduğunu açıkladı. Bildiride, seçime ilişkin şu görüşlere yer verildi: "Yüriiriükteki adaletsiz sistenüe yapılacak seçimlerin topluma huzur getiremeyecegi ve saglıklı bir demokratik ortam oluşturamayacagı, denenerek göriilmüştür. Seçmen iradesini büyük ölçüde çarpıtan bu seçim sistemiyle, küçük bir azınlıgı temsil eden bir parti, TBMM'de büyük çoguniuk saglayarak tek başına iktidara gelebUmektedir. Fakat öyle bir iktidar, tüzel açıdan meşru sayılsa bile, siyasal ve sosyal açıdan meşnıiuk kazanamamaktadır. Böyle bir seçim sistemiyle oluşan Büyük MÛIet Meclisi de milletin iradesini ve gerçek tercihlerini için, saygınlıgını ve etldsini büyük ölçüde yitinnektedir." Bütçede ödenek^ Haziııecle para yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kamu personeli ve emekli maaşlarına yapılacak ikinci yarıyıl zammı ile ilgili çalışmalar sürerken bütçe ödeneklerinin sadece yuzde 4.1'lik bir maaş artışına yetecek düzeyde olduğu görüldü. Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, maaş ödemeleri için TBMM'den ek ödenek isteneceğini bildirdi. Kahveci, memur ve emeklilere olanaklar ölçusünde iyi zam verilebilmesi için çalışma yapıldığını söyledi. leri için görunurde 33 trilyon liralık ödenek yer alıyor. Yedek ve saklı ödeneklerle birlikte bu rakam 39.3 trilyon liraya çıkıyor. Maaşlara 15 temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 25 oramnda bir zam yapılsa dahi hükumetin TBMM'den 3.9 trilyon lira ek ödenek alması gerekecek. 2^ammın yüzde 30 olması halinde ek ödenek 5 trilyon liraya, yüzde 40 olması halinde 6.9 trilyon liraya, yüzde 50 olması halinde de 8.8 trilyon liraya çıkacak. Bu arada maaş zammı için ek Kahveci, maaş iyileştirmesinin yetki yasası çerçevesinde çı ödenek alınsa dahi bu kez de karılacak kanun hükmünde ka Hazine'nin içinde bulunduğu rarnameler ve normal katsayı nakit darboğazının iyice derinartışları ile gerçekleştirileceğini leşmesi kaçınılmaz olacak. Bubelirterek zam oranı ve yöntem günkü durumda bile maaşların konusunda ise "şu aşamada bir açıklama yapamayacağım" kaydetti. Kahveci, "Meslek kuİstanbul Haber Servisi Büruluşlanndan gelen bütün önerileri, en radikai onerileri dahi yükçekmece'de ticari bir taksiyi, inceliyoruz. Daba bugun (dun) sürücüsünü tabancayla yaralakonuyu yeniden Sayın Pakde dıktan sonra gasp eden 5 kişiden biri polisle girdiği silahlı çatışmirii ile görüştük" dedi. Karasu'da Yapılan hesaplamalara göre mada yakalandı. memur maaşlarına yılın ikinci dün 21.00 sıralannda Sezai Döyansı için hiç zam yapdmasa da ğür'ün (26) kullandığı ticari takhi bütçedeki toplam personel gı siye binen 5 kişinin, sürücüyu derleri 38.5 trilyon liraya ulaşa tabancayla yaraladıktan sonra cak. Bütçede ise personel gider otoyu gasp ettikleri bildirildi. önemlice bölümünü Merkez Bankası'ndan çektiği kısa vadeli avanslarla ödeyen Hazine'nin aldığı avans tutan 6.5 trilyon lirayı aştı. Bu miktann önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. ÇetinMn açıklaması SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, memur muaşlannın aylık enflasyona endekslenmesim istedi. Çetin, dün düzenlediği basın toplantısında, hükumetin hayat pahahlığı karşısında yenik düştuğunü belirterek "Programda enflasyonla mücadele diye bir konu yok. Artık hukümet de kabul etmiştir ki yapacakları bir şeyleri kalmamışür" dedi. Ahmet Ozal Günaydın için temasta 1. SayfadH) ra'da Asil Nadir'le göriiştüğü doğrudur. Bildiğimiz kadarıyla verilen teklif satış vaadiyle yetkilerin devri sözleşmesidir. Buna göre Asil Nadir, Günaydın'ı 30 Haziran 1991 itibanyla 1992 31 aralık tarihine kadar kiralayacak, bu arada GUnaydın'ın borçlanyla mal varhğı hesaplanarak aradaki fark, satış parası olarak belirlenecektir. Bu para ödenebildiği takdirde gazete kesin olarak satılacak, 31 Aralık 1992'ye kadar ödenemezse de her şey 30 Haziran 1991 'deki duruma dönecektir. Yani Günaydın yaklaşık 1.5 yühğına kiralanmış olacak, ancak sonuçta satıhnayacaktır." Borçlar ve mal varlığı arasındaki farkın dolar üzerinden hesaplanacağını belirten Ayber, Türk Lirası olarak bu paranın 20 milyar lirayı bulduğunu, bunun da bugünku kurla 3.5 milyon dolara eşit olduğunu belirtti. Günaydın'ın hisselerinin şimdiki halde Asil Nadir'in kişisel borçlan karşıhğı teminat olarak lngiliz Barclay's Bankası'nda bulunduğu ve bu nedenle şimdilik kesin bir satış yapılamayacağı kendisine hatırlatıldığında da Ayber şöyle dedi: "Ahmet Ozal, bunu anladıgım kadanyla önceden biliyormuş ve bu sorunu halletmeyi de üzerine almış. Sanıyorum Asil Nadir'le görüşmesinden önce Barclay's Bankası'yla da temas kunnuş." Londra'da Cumhuriyet muhabirinin sorusunu yanıtlayan Asil Nadir ise, Ayber'in açıidamalarına karşın, gazetenin el değiştireceği yolunda çıkan haberleri yalanladı. Nadir, "haberin hiçbir şekilde aslı yoktur" dedi. Asil Nadir'in Londra'daki bürosundan yapılan açıklamada, Günaydın'ın satışı ve bu konuda pazarlık yapıldığı iddialarının asılsız olduğu kaydedildi, ancak başka aynntıya girilmedi. Asil Nadir'e yalon bir kaynak da, Ahmet Özal'ın 2427 haziran tarihleri arasında Londra'da Asil Nadir ile bir araya gele"rek yemek yediklerini belirtti. DYP Genel Başkan Yardımcısı HUsamettin Cindonık, Yılmaz hukumetine, tüm partilerin üzerinde uzlaşacağı yeni bir seçim yasası hazırlayarak en geç kasım ayında erken seçime gitme çağrısında bulundu. Cindoruk, hükumetin seçim yasasını değiştirmeyip özgur ve eşit bir erken genel seçim yapmazsa, bir daha gelmeyecek biçimde ve onursuzca gideceğini söyledi. Cindoruk, şöyle dedi: "Bürun siyasi partilerin fıkirleri alınarak hür, eşit, adil bir seçimin şartlan hazırianmabdır. Partilerin, sendikaların, bütün kitle örgütlerinin onündeki engeller. TRT'nin üzerinde baskılar kaldmlmalıdır. Uzun yıllar siyaset yapacak genç başbakanın görevi budur. Bu, Çankaya tartışmalanna da son verir. Mesele, uzlaşmava dayalı, özgür, Polisle çaüşma: 1 yarah Yaralı surucunün olayı polis ekiplerine bildirmesinden sonra aranmasına başlanan oto bir trafik ekibince dıırdurulmak istendi. Gaspçılann polise ateşle karşılık vermesi üzerine çatışmaya girildiği belirtildi. Çatışmada, gaspçılardan birim'n ele geçiril diği, diğerlerinin ise kaçmayı ba şardığı oğrenildi. Sinema • Tiyatre • Gösfferi T0M SELLECK 2. HAFTA Dünya tarihinde bir özgurlük anrtı... 146 97 38 • 132 64 26 BETTE \IIDLER H'OODY ULE\ Deborah ve Nick, 16. evlilik yıldönümlerinde, aralorındaki bütün sorunların muhasebesini yapmaya karar verdiler... Alışveriş merkezinin orta yerinde! • BERNARDO BERTOIUCCI FII> THE rlHPIS Sinoma tarihimto 8 Oscar'h bir başyapıt! BEN KINGSLEY BI. R I C H A R D ATTENBOROUGH FILM. 'Alice' bir komedi. 'Alice' bir taşlama. 'Alice' parlak bir sinema olayı. Filmler dünyasında bir harikalar ülkesi. Sinemamn biiyulu peri masalı." SHELTEHNG SKT OfBM MNfiEH J0MN HULKOHCH [ÖL5C CAT, REKIAM FİLMİ DAfilTIMIND* RUMELI HI5AKI KONSERLERİ YAZ4N>eVONETEN "5 Temmuz'da Sinemalarda" Bir PAUL UAZUfîSKY Yapımı GANDHI VVOODY ALLEN U £ C BA1DWI\ BL^THE D V » E R J l D\ DAMS MUF\RROM HlLLLVMHlTfT k E ^ U K E BERNMjtTTE PtTERS CYBIU. SHEPHERD GWX> VERDON FİDfl 149 50 33 S Ç.ta^ŞAFAK HarbiyeAS (147 63 15) 12 0014 1516 3018452130 (5162660) 110013 3016 0018 302115 | Pek yakında KadıkSy MODA. Ankıra BATI Slneıralannda MANZARALARI "SCENES FROM A MALL" CHER BOB HOSKINS WINONA RYDER Işle annemiz bu. 4ZEJRRINÖZER 514 Temmuz Bikt Satış Yerleri: Rumeli Hisarı Gişesi, Tel: 157 75 50 Bostancı Gösterı Merkezi, Tel: 384 72 10 Vakkorama Taksim, Tel: 151 15 71 "5 Temmuz'da Sinemalarda" Q Yöru Simon Wincer Kadıkoy KADIKOV (337 74 001 1' 00 13 30 16 00 16 30 21 30 Beyoğlu DUNVA (149 93 61) 12 C0 '4 15 16 30'8 45 21 '5 Osnunbcy GAZİ (147 96 65) 11 00 13 00 15 00 1 15 19 30 2' * Bizim ıçın dua edin. Tiyatro j Gösteri < DUYURULARINIZ j İÇİN LM9ST PROOUCTION Doruktaki Kadın Narrow $*«ll SİTE B*ro4lıı SİMEPOP KadıU r MOOA Ç l * ŞAFAK 1 Bir PETES HYAMS FUml •.3= ..;, SUIETr» Sışlı «E«T B j k i ' k o y 74 AMKARA KETROPOl S t «ETHO (147 M 47) u QO ' 3 OO ' 5 1 S 1 ? 30 194521 (1«37071) ' 2 0 0 1 4 1 5 1 6 3 0 1 8 4 5 3 1 0 0 (337 01 2t) ı2 00 14 15 16 30 1900 21 30 (S16 2« $0) 11 00 l 3 3C 16 00 10 30 21 00 336068?! 1416203ı 1437576) 5720444ı 1257478) 110013 3016nM9 0021 45 12 001415163018 4521 30 12 0014 1516SM84521 15 11 001300 15DO1700190021 X 12 1514 3O17t)O1»OO21 15 20014 '6164519002' ' 5 DENİZKIZIARI Bcyojlu EMEK KadıkBy REKS Ç.tMŞAFAK IzmifLZMİR Ktaltaya BakırkSy 74 "Mermoıds" ! • (144B439) 120014151630184521 1S g (336 0112) 12 0014 1516 3018 452115 Jj (516 26 60) 110013 3016 0018 302115 (2142 61) 12.1514 3016 4519 0021 15 S AnUra AKÜN Slnemalannda * 146 97 38 132 64 26 mnat TEL 130 40 41 ^»»I , rt İ0 U Ü U L L U İ0 UÜULLU 1OSCARODÜLU 1 CESAR ODULU 0 2 C4NNES OOULU Kodıköy KSM (337 80 82) 11.0013.3016.0019.0021.30 » 5 Temmuz'flan ıtıbaren B Koy KARYA PA«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog