Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

/ıj GÖRÜŞ Duygulara yönelik P İ K N İ K PÎYALE MADRA EVSANLAR YEREL iktidarlann liderleri ile ana muhalefet partisi örgütleri arasında çekişme öteden beri sürüyordu. Bu çelişkinin belirgin olduğu illerden biri de Istanbul'du. örgutler diyor ki: "Belediye başkanlan kendi isimleri ile seçilmediler. Bu parti ve bu örgutler yaptıklan seçim mıicadelesi ile belediyeleri iktidara taşıdı." Yerel yönetimin liderleri de diyorlar ki: "Belediye bir kamu hizmetidir. Parti yönetimleri bizim iztaUgimiz politikalara fazla müdahale etmemelidirler." Temeldeki bu çatışmarun çeşitli aşamalarda en beklenmedik sürtüşmelere yol açtığı biliniyor. FÜSUN ÖZBİLGEN Benim anlatmak istediğim insan ilişkileridir. Hümanist görüşlerie yoia çıkarak bir insanın duyacağı her türiü duyguyu, acıyı, sevinci, mutluluğu, mutsuzluğu anlatmaya çalışmışımdır. Orhan Gencebay Yerel iktidarın baskını örneğin belediye başkanlan, örgütten gelen kadro isteklerinden yakınıyorlar, örgütler de başansız beiediyelerin iktidar şanslannı azaltmasından... SHP İstanbul il yönetiminin yeniden belirlenmesinde bu temel çatışma önemli rol oynadı, öylesine rol oynadı ki lstanbul'da SHP İl Başkanı Ercan Karakaş'ı destekleyen belediye başkanı sayısı Fatih ve Beykoz olmak üzere sadece 2'ye inmişti. Buna karşın aylardır konuşmayan Nurettin Sözen ve Yıldınm Aktuna bile il yönetimi için Kamer Gök ismi arkasında birleşmiş görünümdeydi. > Bu birleşme nasü sağlandı? Karakaş ile Sözen arasındaki çelişkinin uzlaşmaz boyut SHPDE KARTLAR YENİDEN KARILDI lara ulaştığını fark eden Karadenizli eski ve kurnaz politikacılar bu fırsatı değerlendirmek üzere kollan sıvayıncaya kadar kimse Karakaş'ın il yönetimini yitirebileceğini düşunemiyordu bile. Çünku Karakaş, İstanbul için başarılı bir il başkanı olarak düşünülüyordu. Ali Topuz ve Aytekin Kotil kongreye kısa bir süre kala kollan sıvadılar. Nurettin Sözen'i de yanlarına alarak bazı üçlü temaslarda bulundular. Çeşitli kişilere giderek il başkanhğı önermeye başladılar. Korel Göymen, Altan Öymen gibi isimler bu önerileri reddetti. Bunun üzerine örgütten gelen ve o zamana kadar Karakaş 1 ın birlikte hareket ettiği Kamer Gök'le konuşuldu ve adaylığı sağlandı. PINOKYO'MUN BURNU Gök, kongrede yaptığı konuşmada kendisine yeni bir misyon yuklüyordu: "Siyasal marifet diyaloglan kurmak kutupiaşmalan aşmak ve parti bülunleşmesine katkı sağlamaktır. Ben bu siyasal marifeti başarmak üzere yola çıktım. Bir İstanbul il başkanı, bir seçim oncesinde Ankara'daki gnıplaşmalann birinin yandaşı ve militanı olraamalıdır. İstanbul kendi iç bütünlügüniı saglayan bir örgut olarak Ankara'yı belirleyen, yönlendjren ve yoguran bir güç olmalıdır." Kamer Gök'ü destekleyenler arasında gerçekten Ankara'daki mücadelede genel merkezin karşısında bulunan Baykalc: ekip de yer alıyordu. Listeler açıklandığında bir Baykalcı üye şöyle diyordu: "Bakın delege listesinde bizim en onemli isimlerimiz yok. Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Tosun veya Kadıköy İlçe Başkanı L'mit Sılan gibi. Baykalcıların isimlerini tepki çekmesin diye listeye koymadık ama bizim gizli delegelerimiz var." Böylece Istanbul'da yeni yönetimi ve delegasyonu, yerel yönetimler, Karadenizliler ve Baykalcıların oluşturduğu bir karma grup kazanmış oldu. Yani kartlar yeniden karıldı Bakalım, bu karma temmuz sonunda yapılacak SHP büyük kurultayına yansıyacak mı yoksa yerel yönetimlerin il yönetimine yaptıklan baskından sonra yeniden eski çizgilerine mi aynşacaklar? HIZLI GAZETECİ NECDET ŞEN 4PINA. YAPT\&HIZ İ5ABETSİZ R e L ÇÇ AVCA BİRKAÇ M\V/t*> URALiK ZARARA YOL AÇTtĞlMIZ. RSlLDANlYOR; /NAMAUM Ml ? FADIL &EY, ŞiKUiĞWiZA PıYECEK Ycx. ARABANlZ DA 3İR HARİKA / L£\^NT' TsKı YEAJi EV/MlZı GbREfJLEÇ ANUATA 8fTİRE/Mİ>bÇ... 4ŞJCÖİSCW vVSLUA/, HELER NBLER.'. PuMYAN/M N R pİL£ 61(2 ADAMI TeRPİ Uoll Uoo ! ? ^ ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES OLOnM Pinokyo, yalan söylediği zaman bumu uzayan bir masal lfahramam Yalan söyleyenler akıllanna Pinokyo geldiği zaman genellikle şöyle bir bunınlannı yoklarlar. Ortadireği güçlendireceğini, memura enflasyonun üzerinde zam yapacağuu, işçinin yüzünü güJdüreceğini, enflasyon oranını indireceğini ve daha neler de neler vaat eden hükümet programını hazırlayan Başbakan Mesut Yılmaz ve yardımcısı Ekrem Pakdemirli de arada bir bunınlannı kontrol etme geregini duyuyorlar. (Rıza Ezer) Doğru mu söylüyorlar? TAŞAR DA KITAP YAZDI OZURKUrUN GOZUYLE 7 yıl sonra Türkiye YAŞAR Öznrküt, yıllarca Türkiye radyolarında çalıştı. TRT çalışanlarınm örgütlendiği TRTDer'in genel sekreterligini yaptı. 1980'li yıllarda politik mülteci olarak lsveç'e gitti. Dün Türkiye'ye döndü. 7 yıl sonra Türkiye ve Isveç karşılaştırmasını şöyle yaptı: '141, 142, 163 kaldırüsın', 'Demokratik ve özerk TRT', 'Tiim kamu çalışanianna grevli toplusözleşmeli sendikal hak!' sloganlarıyla formule edilebilecek istemleri dile getirdiğim için, hakkımda açılan davalar nedeniyle ülkemi terk ettim. Yetli yıldır politik göçmen olarak yaşadığım İsveç, Avrupa'nın görece en demokratik ülkesi. Düşünce, örgütlenme özgürlüğü, radyotelevizyon bağımsızlığı, tüm çalışanların sendikal hakları uzun yıllar önce çözümlenmiş Isveç'te. Sekiz milyonhık nüfusu olan Isveç'te, 32 milyon dernek üyesi var. Yani bir kişi ortalama 4 derneğe üye... Polisin, askerin bile sendikası var. Ücret artışlarını, demokratik haklannı sendikalan aracılığıyla çözüyor askerler ve polisler tsveç'te. Ülke çapında yayın yapan ve reklamın yasak olduğu merkez radyo ve televizyonun yanı sıra kent duzeyinde yayın yapan 'bölgesel radyo' ve semt düzeyinde yayın yapan 'yerel radyo ya da belediye radyoları' var. Saptanmış olan temel yayın ilkeleri çerçevesinde, yayıncı dilediği gibi yayın yapıyor. Hatta anadan üryan kadın ve erkeklerin katıldığı ve çıplaklığın yararlarını tartıştıgı aşın özgür TV yayınlarına da rastlamak olası. Bizdeki gibi yayınlar üç kademeli bir denetimden geçmiyor. Yayırun gerçek denetmeni izleyici oluyor. Bunları şunun için yazıyorum; bizim, yıllar önceki istemlerimiz Türkiye'de birer birer gündeme geliyor şimdi. Biçimseldeolsal41, 142, 163 kaldınhyor. Kamu çalışanlannın bir kesimi sendikalarını kurdu. TRT'nin özerkliği sureci aşıldığı için şimdi özel radyo TV tartışılıyor. Peki bunca yıllar neden kaybedildi? Batı'nın çoktan sahip olduğu ve geliştirdiği kurumların önune setler neden çekiliyor?. Yıllar önce bu tur sorunlarını çozmüş Batı penceresinden ülkeme bakınca, birçok uygulama çok gülünç geliyor. Ama şu bir gerçek, her horoz kendi çöplüğünde otmeli. Emeğini kendi ülkesi ve kendi insanları için kullanmalı. Mikrofonu nasıl kaptım? YUMRUKLARI ve lakaplarıyla unlü, Yılmaz hükümetinde dördüncü adam konumuna getirilen Mustafa Taşar da bir kitap yazdı. '1983'ten 2000'li Yıllara AnavaUn' adlı kitabında Taşar, gezılerini, ANAP'h beiediyelerin durumlarını, İstanbul Belediyesi ve hizmetlerini, 26 mart ve 19 ağustos seçimlerini, hatta İstanbul il kongresini bile anlatmış. Kitabın arka kapağında Taşar'ın özgeçmişi anlatılırken son cümle dikkat çekiyor: "...Bu çalışmalar çerçevesinde muhtelif tarihlerde Anavatan Partisi'nin yetkili organlanna sunduğu inceteme, araştırma raporlanyla ve Tiirk siyasi hayatının dunu, bugünü ve gelecegiyle ilgili tespitkri ve değerlendirmeleriyle Turkiye'de yeni bir siyasi anlayışın miman oldu." Kitapta İstanbul il kongresini anlattığı bölümde Taşar, yumruklaşma olayına da bir açıklık getiriyor: "...Bütün delegelerin salonda yerini aldığı ve huzur ve sükunetin bâkim olduğu bir sırada Sayın Kadir kartal. Sayın Talat Yümaz'ın salona girmesiyle birlikte mikrofona gelerek ilgili şahsın propagandasını yapmaya başlamasıyla salonda birdenbire nahoş bir karışıklık olmaması ve huzuriu bir ortamın sükunetini bozacagı düşüncesiyle kürsüye doğru yönelerek mikrofonu kapatmayaçalıştım. Mikrofonu itrim. Amacım sadece mikrofonun haksız bir şekilde kullanılmasını önlemek ve salonda suregelen huzur ortamının devamını sağlamaktı. Ama hiçbir şekilde, gazetelerde yer aldığı gibi Sayın Kartal'a yönelik kasti bir davranışım olmamıştır." \Çj£N İŞf6 O ZAMAN l İNSAM GARFIELD Jflf DAVIS \/ ır^ ^ K GABRELP. J 1 V S ) CAĞDAS YAYINLARI KEDI KOPEK TARTISMASI BAŞrBOŞ köpek ve kediler belediye ekipleri tarafından itlaf ediliyor. Bu uygulama da hayvanseverler tarafından büyük tepki ile karşılanıyor. Bu konudaki yazılarımıza pekçok hayvan dostundan çeşitli yazılar ve telefonlar geldi. Dernek yöneticileri ile hayvanseverlerin anlattıklanndan çıkardığımız sonuçlar şöyle: Belediyeler kedi ve köpekleri zehirleyecekleri yerde kuduza karşı ağızdan aşılama yoluna gitsinler. Itlaf değil kısırlaştırma yöntemi ile sokak hayvanlarının çoğalarak çevreye zararh olmasının önüne geçsinler. Hayvanlar aşılansın Doğal çevrenin gereği olan hayvanlara ve onların yaşam haklarına da saygı gösterilsin. Hayvanlara aşılandıktan sonra birer tasma takılsın, aşılı hayvan belli olsun. Hayvanlann sahipleri tarafından terk edilmeleri durumunda bazı yaptınmlar getirilsin. Bu arada kedi köpek sahipleri, mamalann fıyatlannın çok yükseldiğinden ve hayvan beslemenin bütçeyi sarsan bir duruma geldiğinden de söz edeFek yakınıyorlar. Kuduz tehlikesine karşı hayvanlann ağızdan aşılanmalan için yardımcı olmayı öneren Hayvanlann Yaşam Haklanni Konıma Derneği Başkanı Eva Aksoy ise Tanm Orman ve Koyişleri Bakanlığı'ndan bir yanıt almış. Bakanlık bu konuda kendisinin bir proje başlattığını belirterek Zonguldak'ta pilot olarak uygulanan bu projenin daha sonra diğer illere de yaygınlaştırılacağım belirtiyor. Işbirliği ve yardım çabalanna ise yanıt bile vermiyor. Kedi, köpeklerle Ugili yakınmalar, önerüer ve görüşler böyle. İnsana bile önem verilmeyen toplumda hayvanlara yönelik haklar getirmek güç aşamalardan geçiyor. ÇAĞOAŞ YAYINLAM NADİR NADİ KEMAL ÜSTÜN DEVRİMŞEHİDİ ÖĞRETMEN KUBİLAY A R A Ç I 8.000 lira tKDV ıçmde) **• •W*wl Ödemeli gönderilmez PERDE ARALIĞINDAN A PJtCI HL D M v l 2000 ° lira (KDV ifinde) ödemeli gönderilmez ÇAĞDAŞ YAYINLARI Turkocağı Cad. 3941 CagaloğluISTANBUL ÇAĞDAij VAYI\L\RI Turkocağı Cad. 3941 CağaloğluİSTANBUL ^ ÇAĞDAŞ YAYIHLARI OKTAY AKBAL Galeri • Atölye M6 97 38 • 132 64 26 TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFININ CAFERAĞA MEDRESESİNDE EL SANATLARI KURS KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR Hat TezhipMinya türEbruResim Kumaş DesenlemeTekstüde Tiirk Motifi ve TasanmıPorselen SüslemeHalı KüimSeramikOsmanhca OTEL D A P H N I S size on yıl önceki Bodrum'u, ycşüi ve otantizmi bozulmamış yegâne koyu Gölköy'de sunuyoruz. 24 saat sıcak su, duş, wc'li odalar, Yemyeşil bir ortamda "kuyubaşı bar" Çimler üzerinde ücretsiz şezlonglarda güneşlenme imkânı. Denize sıfır konumda restaurarit hizmetleri Her türlü su sporları Özel otoparkımızla hizmetinizdeyiz ATATÜRK BÎRGÜN GELECEK 10.000 lira (KDV içinde) Ödemeli gönderilmez ) Şirketimizin, temsilcisi bulunduğu makina firmalannın ürünlerini kimya sanayiinde pazarlayacak, iyi derecede Ingilizce veya Fransızca bilen, araba ehliyeti olan, iyi proses bilgisine sahip, tercihen Anadolu yakasında oturan bay ve bayan KİMYA MÜHENDİSİ aranmaktadır. Adaylann randevu almak üzere, şirketimiz İstanbul bürosu 132 2 7 0506 numarah telefona müracaatlan rica olunur. ÇAĞDAŞ YAYINLARI Turkocagı Cad. 3941 CagaloğluISTANBUL Bir kişi yatakkahvaltı ÎHTİYAÇT4N ACELE Milpa'dan aldığım Fiat 126 Bis otomu ödenmiş ve ödenecek borcu ile birlikte devir ediyorum. Toplam fiyat 26.000.000 TL. Tel: Saat 1921 arası 580 88 55 K A D I K O Y 527 31 44 • 513 18 43 OSMANU KUMAŞ VE İŞLEMELERİ SERGİSİ KATAL06U GELMİŞTİR ATtO* EKSİNOZUIGll KOUİKSIYONU 50.000 TL/gün N o t Cumhuriyet okurlanna ve İstanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi mezunlanna %10 özel indirim. Rezervasyon: İstanbul 9 (1) 380 40 51 363 61 67 Gölköy 9 (61 47) 70 89 LISKUR SURUCU KURSU TAKSİTLE DevreJer: HaftaSoou: 29 Haziran Hatta Iç): 1 Temmuz Sabah Akşam K A D I K Ö Y (Suftıjttjçeşme Camı yan) BALABAN 1.802.15 boyutlarında İNGİLİZCE'yi 8 AYDA konuşun. Sizi Amerikalı dostlarımızia tanıştıralım. 349 59 38 DÜZELTME 29.6.1991 tarihli gazetemizde yayunlanan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ilanında Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim dab Doçent kadrosunda, dizgi hatası yapılmıştır. Doğrusu aşağıdaki gibidir. SATILIK KARTAL 1983 model süper temiz vade yapılır. Tel: 587 80 12 Sürücü belgemi, askeri kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 19 Haziran 25 Temmuz 1991 SATILIK Tel=147 27 89 (18.00.2100 arası) SATILIK 47.000'de 85 YUGO 10.500.000. Tel: 384 38 42 SANAT GALERISİ TEL 524 35 92 8 parça KENWOOD müzık setı dolaplı 2X120 W 6.500.000 TL. TH.: 512 05 05 / 485 4 M SATILIK StYASAL BİLGtLER FAKÜLTESt: Anabilim Dalı: Uovan: Yönetim Bilimleri Doçent Basın: 29414 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 Banka kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Adedi: 1 ZÜLFtKAR AKAR A.TARIK ÇELENK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog