Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

İEMMUZ, SEMESTPİYASADA DÖVİZ ABD Dolan AlmanMarta İsvtçre Frangı Hoilanda Rorini ingite Steriini Fransız Frangı 100 I.UreS S.ARjyaü Avus. ŞMni Ahş 4350 2400 2790 2125 7050 706 320 1115 339 Sattş 4360 2410 2800 2135 7100 710 325 1130 343 Tavuk 'zam' yumıırdadı Aylardır maliyetin altında satış yapmak zorunda kalan üreticinin çareyi tavuk kesmekte bulması, yumurta fıyatını arttırdı. ESER ATİLLA Yumurta fiyatları "kabardı." Son 7 aydır baş aşağı giden yumurta fiyatlan geçen ay içinde yükselişe geçti. Istanbul sokaklannda satılan çeşit çeşit yumurtalar, geçen ay yaklaşık yüzde 25 pahalandı. Bu fiyat artışının aylardır maliyetin altında satış yapmak zorunda kalan üreticinin çareyi tavuk kesmekle bulmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Istanbul'da şu anda 350400 liradan satılan yumurtalara üreticilerin biçtikleri "normal" fıyat ise 450 lira. Üreticiler, fiyatlann 450 lirayı bulana dek artacağı görüşünü savunuyorlar. Devletin son iki buçuk yıldır Kaynak Destekleme Fonu adı altmda çiftlik sahiplerine yüzde 35 ile 65 arasmda değişen oranlarda teşvik vennesi piyasada çiftlik dolayısıyla da tavuk miktarının artmasına neden otmuştu. 201.40 190.80 190.80 201 40 201.40 169.40 169.40 196.10 250.00 275.00 (JUMH UK1 Yhl /ll, T Ü K E T İ C İ MERAL TAMER G O Z U Y L E M.IAMKAS PİYASALUU TL Pıyasıa DAviz Piyasası Mtm Pıyasası OrtFaiz m M Hac (Mlyar TL) Mar kapamş (TL) işl.Hac (Mityon $) Kapamş (ons/*) Işlem Hacmi (kg) 68.81 2.694.6 4384 79.61 369.15 779 ALTIMCÛMOŞ Alış Cumhuriyet Reşat 24ayar altın 22 ayar btteak 900 ayar gümuş 343.000 347.000 51.900 46.400 657 Satış 347.000 360.000 52.100 50.800 685 Demir çeliğe zam : • ANKARA (AA) * Erdemir tarafından üretilen demirçelik ürünlerine ' dünden geçerli olmak üzere, " yttzde 3.7 ile 5.6 arasmda değisen oranlarda zam yapüdı. Erdemir'den yapılan açıklamaya göre söz konusu zam kararı girdi fıyatlanndaki artışın maliyetlere getirdiği yük nedeniyle alındı. Açıklamada, hazır siparişlerine ait mal bedelini 1 temmuz 1991 tarihinden önce ödeyen müşterilerin, yeni fıyat artışından etkilenmeyecekleri ve siparişlerini eski fiyatlardan teslim alabilecekleri belirtildi. Hükümetin kümesçiliği hızlandırmak amaayla verdiği teşviğin yumurta üretimini arttırdığını söyleyen üreticiler, Türkiye gereksiniminin üzerinde yumurta üretiminin fiyatları daha da düşürmesinden ve yumurtacılığın ölmesinden endişe duyuyorlardı. Aradan yaklaşık 7 ay geçti. Şu anda yumurta fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girerken üreticiler, "Korktuğumuz başımıza geldi. Birçok çiftlik iflas etti, ediyor ya da kapasite danüüyor" diye yakınıyorlar. Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Nuri Sözmen, izlenen yarüış teşvik politikası sonucu son bir yıl içinde tavuk miktarının yüzde 30 arttığını belirtiyor. Sözmen, "8 aydır üretici yumurtayı çok diişük fiyattan satmak zorunda kaldı. Bir tanesinin maliyeti 275 lira olmasına karşın gereksinimden fazla arz ve degişmeyen talep nedeniyle fiyatlar bir türiii arttınlamadı. Satış fiyatı 150 liraya dek diiştü. Üretici korkunç boyutlarda zarar etti, yumurtacılık öldü" diyor. Yumurtasuıı maliyetin altında satmak zorunda kalan üreticinin şu anda fazla hayvanlanm kes Borsatia Koç'un yükselişi Ekonomi Servisi Hükümet programırun okunmasından sonra gerçekleştirilen ilk borsa seansı canlı geçti. Işlem hacmi ve fiyatlar yükseldi. Hisseler dün ortalama yüzde 1.64 değer kazandı. İlk kez borsada işlem gönneye başlayan Tofaş'lar prim yaptı. Koç hisselerinin tümü yükseldi. Programda borsamn aleyhine olabilecek herhangi bir maddeye rastlanmaması yanında Akbulut yanlısı milletvekili sayısının 30'a inmesi de "güvenoyu" sorununun iyice çözümlendiği şeklinde yorumlandı. Ama programın ANAP'lı milletvekillerinde dahi "coşku yaratmaması" bu olumlu havayı kırınca hisse senetlerindeki sert çıkış gerçekleşmedi. Dünkü seansa hisseler yükselişle başladı ve seansın yansına gelindiğinde birçok tahtada fiyatlar tavan yaptı. Ama borsanın nefesi çabuk kesildi. Talebin devamı gelmeyince seansın ikinci yansında tahtalar satış ağırlıklı olmaya başladı, fiyatlar da düşüşe geçti. Seansın sonuna doğru aşağıya olan fiyat dalgası yeniden yukarıya döndü. Netaş'a genel müdür ı • Ekonomi Servisi • Northern Telecom Kanada'da yeni bir göreve geçmesi nedeniyle Netaş Genel Müdürlüğü görevinden aynlan Brian Damrell'in yerine Tanju Argun atandı. Netaş'ta 1973 yılından beri çalışan Argun, Netaş araştınna geliştirme bölümünün de kurucusu. 1 temmuz itibarıyla görevine başlayan Argun 1%7'de kurulan Netaş'ın ilk Türk Genel Müdürü. Evli ve iki çocuk babası olan Argun, Ingilizce ve Almanca biliyor. Ekonomi Servisi Japonya kapanışına doğru eğilim tersi oranlannda ilk kez bir indirime Merkez Bankası reeskont faizi ne döndü ve dolar cuma günü gidiyor. Mieno, "Ekonomi yani yanm puan düşürdü. Ekono ne göre 0.31 yen gerileyerek vaşhyor, ama bir gerginliğe doğru gitmiyor, faizlerdeki bu mik gelişmenin hızlandınlabil 137.84 yenden işlem gördü. mesi için gerekli taze kredinin Tokyo'da açıklamadan olum oynama ekonominin yumuşakpiyasaya aktanlabilmesi ama lu etkilenen hisse senetleri ise ça yerine oturtulması için cıyla reeskont faizi yüzde 6'dan değer kazandı. Borsa endeksi yapılmıştır" derken kararın aryüzde 5.5'e düşürüldü. Nikkei de 817.80 puan kazana kasında bir hafta önce yapılan G7 zirvesinin de olduğunu beFaiz oranlanndaki duşüş dö rak 24.108.76 puana yükseldi. lirtti. Japonya'da GSMH son viz piyasalanm da etkiledi. DoJaponya Merkez Bankası 18 yıla göre rekor seviyede arlar, Japon Yeni karşısında de Başkanı Yasusi Mieno yaklaşık tarken ekonomistler kapital yağer kaybederken Tokyo Borsa bir yıldır yüzde 6 olan oranın, tırımlarının bu gelişme karşısı'nda canlanma gözlendi. ekonomik büyümede ani bir sında yetersizliğinden yakınıAçıklamamn ardından ABD yavaşlamayı önlemek amacıyla yorlar. Reeskont faizindeki düDolan, yen karşısında önce tır düşürüldüğünü belirtti. Merkez şüşün yatınmlan hızlandırmamamşa geçti, ancak borsamn Bankası dört buçuk yıldır faiz sı bekleniyor. Japonya'da faiz operasyonu ITO'dan Güvenlik Rehberi Ekonomi Servisi Tüketicinin korunması konusunda bugtlne kadar çeşitli çalışmalar yapan Istanbul Ticaret Odası, buna bir yenisini ekledi. Odanın "Tüketici Güvenliği Rehberi" adını taşıyan yeni yayın çalışmasında, tüketicilerin günlük yaşamları sırasında kullandıkları çeşitli mallar dolayısıyla karşılaşabilecekleri tehükeler ile bu tehlikelerden korunma yollan anlatılıyor. Rehberde belirtildiğine göre ülkemizde, trafik ve iş kazalannın sayısı ve nedenleri hakkında kesin istatistikler bulunmamasına rağmen ev kazalannın sayısının 8 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Bu tür kazalardan dolayı her yıl yaklaşık 2500 kişi hayatırıı kaybediyor. Evde meydana gelen yanma, patlama, zehirlenme, elektrik çarpması ve düşmelerle ilgili kazalara daha çok ka sındaki erkeklerin başına ge.lidınlar, çocuklar ve yaşlılar ma yor. Rehberde belirtildiğine göre ruz kahyor. Spor ve tatil kazalan ise daha çok 1625 yaş ara mutfak, ev kazalannın en çok Güneş Sigorta satıldı • ANKARA (AA) özelleştirme kapsamındaki Güneş Sigorta, "Blok Satış" yöntemiyle Fransızlara satıldı. Güneş Sigorta'nın Kamu Ortaklığı Idaresi'ne (KOl) ait yüzde 30 oramndaki hisseleri, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karanyla, Fransız Gan International Şirketi'ne 18 milyon 900 bin dolara verildi. Söz konusu para, KOl bütçesine 27 haziranda aktarıldı. Güneş Sigorta hisselerinin yüzde 50.8'i Vakjflar Bankası'na, yüzde 12.8'i Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, yüzde 6'sı ise Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait bulunuyor. meydana geldiği yer. Bununla beraber, banyo ve merdiven de evin tehlikeli bölümleri arasında. Körfezzede mtiteahhiüer • ANKARA (Cmnhuriyet Barosa) Körfez krizinden zarar gören Türk müteahhit firmalanna destek amacıyla, Türkiye Ihracat Kredi Bankası (Eximbank) kredi veriyor. Eximbank, zarar gören müteahhitlere "garanti prognunı" çerçevesinde nisan ayı sonu itibanyla 15.6 milyon markük kredi kullandırdı. Müteahhit firmalanna, Eximbank aynca 16.4 milyon dolar tutannda da garanti mektubu verdi. SERMAYE PİYASASI KURULU MESLEK PERSONELİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan SERMAYE PİYASASI KURULU'nda açık bulunan 9'uncu derece meslek personeli yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere yeter sayıda aday meslek personeli seçimi için yarışma sınavı açılacaktır. SAĞLANANİMKÂNLAR Yarışma sınavını kazananlar, üç yıllık bir meslek içi eğitime tabi tutulacaklar, ayrıca akademik çalışmalara katılmak, yabancı dil bilgilerini ilerletmek, inceleme ve araçlırmalarda bulunmak üzere yabancı ülkelere günderilebileceklerdir. KATILMA KOŞULLARI Giriş sınavına katılabilmek için: 1) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak. 2) iktisat, hukuk, maliye, muhasebe konulannda en az 4 yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından (bunlann eşiti yabancı fakülte ve yüksekokullardan) birini bitirmiş olmak. 3) Yaş, sağlık ve diğer nitelikler bakımından 'Sınav Broşürü'nde gösterilen şartları taşımak, zorunludur. SINAVLAR 31 Ağustos 1991 cumartesi günü Ankara'da, ÖSYM sorumluluğunda uygulanacak yabancı dil, genel yetenek ve alan bilgisi testleri ile sınavın ilk aşaması gerçekleştirilecek, bu sınavda başarılı olanlar ayrıca Kurul tarafından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır. SINAV BROŞÜRÜ Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını ve sınavların yapılış şekli ile ilgili ayrıntıiı bilgilerı ıçeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Kurulun aşağıda adresleri gösterılen Ankara ve İstanbul bürolarından alınabilir veya posta ile istenebilir. BAŞVURU ŞEKLİ Giriş sınavına katılabilmek için "Başvuru Formu" ve bu formda istenen belgelerle birlikte en geç 9 Iğustos 1991 tarihine kadar ulaşacak şekılde Kurul'un Ankara'daki merkezine başvurulacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. BAŞVURU ADRESLERİ SERMAYE PIYASASI KURULU Çiftlik Caddesi No: 13 Beşevler ANKARA Tel.: 212 62 80 (10 Hat) SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL BÜROSU Rumeli Cad. No. 85 Kat: 4 Osmanbey / İSTANBUL Tel.: 141 72 50 (3 Hat) KlSAKISA~ Dövizin faizi arttı • ANKARA (Cnmhuriyet Bürosö) Merkez Bankası, döviz tevdiat munzam karşıhklan ile dış krediler kur farkı fonu kapsamındaki kredilere uygulanan faiz oranlarım arttırdı. Merkez Bankası'nın tebliğine göre temmuz ayında, döviz tevdiat munzam karşıhklarından ABD Dolan'na yüzde 2.9375, Alman Markı'na yüzde 4.3750, Fransız Frangı'na yüzde 4.8125, Hollanda Florini'ne yüzde 4.5 yıllık faiz uygulayacak. Bu haftaki konumuz hayat sigortası. Yıllar ödememek için binbir dereden su getirdır okurlarımızı kapı kapı dolaşarak çelik ten mektedir." cereden mini fırına çeşitli eşyalar satan paDenizli'nin Sarayköy ilçesinden yazan ibzarlamacıların elinden kurtarmaya çalışırken rahim iban'ın aktardığı konu Halk Sigorta ile şimdi de sigorta pazarlamacıları çıktı. sınırlı değil kuşkusuz. Hayat sigortası pazarEv ev dolaşarak hayat sigortası satmaya ça layan tüm şirketlerde bu tür bir olay başınıza lışan pazarlamacılara dikkat edin. Eğer hayat gelebilir. İban'ın mektubunu okur okumaz sigortası olmak istiyorsanız, yıllardır çektiği Halk Sigorta Genel Müdürü Erhan Dumanlı niz bir hastalık varsa bunu saktamayın, özel ile görüştük. Dumanlı, bize doktordan aldığı likle belirtin. Aksi halde tazminat almaya hak raporla okurumuzun imzaladığı poliçenin foYumurta piyasasının aylardır kazanamayabilirsiniz. Hayat sigortasında kalp, tokopilerini gönderdi ve şu noktalara dikkatisüren en büyük sorunlanndan kanser, şeker, karaciğer vs hastalığı bulunan mizi çekti: "Raporda sigortalının şeker ve kalp krtbiri olarak gösterilen Irak'a ya lar, 2 yıl içinde öldükleri takdirde herhangi bir pılan ihracatın durması da şu tazminata hak kazanamıyortar. Bunu unutma zi nedenK/le öldüğü belirtllmiş. Oysa h«sanda çözümlenmiş durumda. yın. ta poliçeyi Imzalarken Herhangi Mr hastaTıpkı mal satan gezici pazarlamacılarda lığınız var mı' sorusunu 'hayır' diye yanrt1989 yıhnda Irak'a 11 milyon adet yumurta ihraç edildiğini yaptığımız uyarılar gibi, sigorta pazarlamacı iamış. Eğer yıllardır çektlğl bir hastalıktan belirten Yumurta Üreticileri sı da kapınızı çaldığı takdirde poliçeyi ıncele söz etseydi, kendisini sigortaiamamız zaDerneği Başkanı, Körfez savaşı yin. İmzayı basıp soruları sonradan pazarla ten mümkün değlldi." nedeniyle tamamen kesilen ihra macının kendi keyfine göre doldurması ihtiBu açıklama çok mantıklıydı. Hemen Sacatın bu hafta içinde yeniden mali yerine, sorulann tümünü kendiniz yanıt rayköy'den okurumuzu telefonla aradık ve dubaşladığını söylüyor. Sözmen, layın. Hatta en iyisi, karannızı hemen değil, rumu bir de ondan ögrenelim dedik. Okurubu hafta sonunda tamamlana biraz düşünüp eşe dosta danıştıktan sonra vemuz İbrahim İban ise kendilerine "Hastalıcak olan ihracatın 30 milyon rin. ğınız var mı" türünden herhangi bir sorunun adeti bulacağım belirtiyor. SözŞimdi konuyu gündeme getiren okurumuz kesinlikle sorulmadığını, böyle bir soru sorulmen, yumurta fiyatlanndaki arİbrahim İban'ın yaşadığı olayı birlikte izleye saydı, şeker hastalığını tabii ki soylemiş olatışın ihracatın başlamasıyla hiçcaklarını belirtti. Okurumuzun belirttiğine göre bir bağlantısı bulunmadığuıı ile lim: "Eşlm Mürüvvet Sarayköy'de sadece ri sürerken diğer üreticiler yeniİban için 6.6.1989 tarikendileri değil, pek çok den başlayan ihracatın da iç pihlnde Halk Sigorta'ya kişi aynı yöntemle siyasadaki fiyatları körüklediğini 'hayat sigortası' yapgortalanmışlardı. Şimdi dile getiriyorlar. tırmıştık. Eşimi Mürüvvet İban'ın ölü25.1.1991 günü kaymünden sonra yasabettim. Bunun üzerinan olaylar üzerine yöne sigorta sirfcetinden re halkının çoğu panik bir taziyet mektubuyhalindeydi. la vefat tazminatının Bize ulaşan diğer tüen kısa zamanda taraketici şikâyetlerinin ışıİMKB Bileşik Endeksi 3587 pufıma ödenecağfni bllğında vardığımız kanıya andan 3646 puana çıktı ve yüzdlren bir mektup algöre bu sorun Halk Side 1.64prim yaptı. Mali Endekdım. Benden istenen gorta'ya özgü değil, sin primi yüzde 1.41 ile daha dübelgeleri tamamlavahemen tüm sigorta şük düzeyde kaldı. Sanayi Enrak sigorta şirketine şirketlert İçin geçerliydeksi ise yüzde 1.70 artış kaydetgönderdim. Aradan di. Sigorta acenteliğini ti ve 3948 puana yükseldi. hayli zaman geçtikten alan şahıslar, ucuza Dünkü seansın flaşı yine Koç sonra sigorta şirketi, esimln ölümünün se gelsin diye prim esasına göre eleman çalışTopluluğu hisseleriydi. Bütün ker hastalığından oldugundan bahsaderek tırıyorlar, yani bir başka deyişle müşteriyi siKoç kâğıtları hemen hemen tagortalayan elemanın ücreti, peşin tahsil ettivan yaparken, Arçelik tahtasın tazminatın odenmeyeceğini blidlrdl. Şimdi benim söylemek istediğim şu: ği primle sınırlı kalıyordu. Bu çerçevede kadaki büyük canhlık da sürdü. Türkiye'de son yıllarda şlrketler açısından pı kapı dolaşan sigorta pazarlamacıları, Seansa 13 bin liradan başlayan Arçelik'te fiyat bir ara 14.250 li son derecede kariı hale gelen hayirt sigor mümkün olan en fazla primi alabilmek için raya kadar yükseldi, ama sean tası olayında pazartamacılık yapan sahıs hastalığın var mı yok mu gibi müşteriyi caylar ev ev dolaşarak anında poHçe düzenle dırabilecek sorulan sormak yerine, işin pemsın son dakikalarında Koç Amemekte ve peşin prim tahsil etmektedir. Bu be tarafını tüketiciye anlatıyorlardı. rikan Bankası, 14 bin liradan bütün alışlara mal verdi. nun hemen ardından şirket de posta çekKoç'un borsadaki 11 hissesilerini göndererek prim tahsilatına JbaşlaBu durumu yeniden Halk Sigorta'ya ilettik ne dün iki hisse daha eklendi. maktadır. Skjortaladığı şahsı değil muaye ve tüketicinin mağduriyetınin giderilmesi amaTofaş Türk Otomobil Fabrikane etmek, hastalığı var mı diye sormaya bi cıyla Halk Sigorta'yla Mürüvvet İban'ın ödeları ve Tofaş Oto Ticaret Özel le gerek görmeden prim toplamaktadır. diği sigorta priminin banka faizi yürütülerek leştirme çerçevesinde hisselerin Ama iş tazminat ödemeye geldiğinde ince tüketiciye geri ödenmesi konusunda mutabık bir bölümü halka arz edilen To leme üzerine inceleme yapmakta, tazminatı kaldık. faş'lar dün ilk kez borsada işlem gördüler. Tofaş Otomobil 19 bin liralık halka arz fiyatını borsada 20 bin liraya çıkardı ve yüzde 5.2 prim yaptı. Tofaş Oto Ticaret ise 15 bin liralık fiyatını yüzde 10 arttırarak 16.500 lira59 haziran tarihleri arasm ne geçmediğini öğrendik. Dudan işlem gördü. da şirketimizin İsviçre Ofisi'n rumu otele bildirdiğimizde, den 2 hanım İstanbul'da tatil tüm gün süren araştırmalarıyaptılar. Misafirlerimizi Tak nın ardından, paketin bellboy sim'de Alman Hastanesi'nin tarafından başka müşteriye arkasındakı Cihangir Oteli'n verildiğini söylediler. Bizim şide ağırtadık. Gerek fiyatı ge kâyetimizi dikkate alarak hediEv kazalannın yüzde 30'u rekse temizliği, güzel manza yelerin alındığı yerleri bildirirdoktor bakımını gerekli kılıyor. rası ve özenli servisinden sek, aynısımn alınıp adresimiİTO'nun rehberinde aynca tükememnun olduğumuz bu otel ze postalanacağına söz verditici güvenliği açısından ihmalin de daha önce de misafirlerimi ler ve dediklerini de yaptılar. önlenmesinin yanı sıra konuyla zi ağıriamıştık. Misafirlerimize ilgili koruyucu yasalara da de 7 haziran günü şirketimizin bir Otel idaresinin bu yaklaşımı, maddi tazmin düşünüldüğünğiniliyor. Bu arada tüketiciler elemanıyla içinde hediyeler de olumlu karşılanabilir. Busatın aldıklan mal üzerinde TSE bulunan bir paket yolladık. Renunla birlikte ben bundan markaları ya da TSEK kalite sepsiyondakı görevliler pakeböyle bu otelde kalacak misabelgesi aramalan konusunda da ti teslim alıp müşteriye verefirlerimi mesaj ve kıymetliuyanhyor. ceklerini bildirmişler. Biz hedikıymetsiz evrak emanet etmek Tüketici Güvenliği Rehberi'nyelerin yerine ulaştığını zanneSultanhamam Çarşı makonusunda nasıl güvenede evlerde kullanılan elektrikli derken, 10 haziran sabahı İsğazasından 1990 şubat bilirim? aletler, oyuncaklar, tüpgazlar, viçre ile yaptığımız telefon göayında ucuzlukta 129 bin lidüdüklü tencereler, sobalar ile rüşmesinde hediyelerin elleri Zuhal Koçdağİstanbul raya aldığım çizmelerin su gıda maddeleri, motorlu araçlar alması üzerine Çarşı'ya ve benzeri maddelerin kullanıgötürüp yaptırdım ve senemında, tüketici güvenliği bakıye giymek üzere kaldırdım. mından dikkat edilmesi gerekli Size paket sütlerle ilgili bir hususlar oldukça aynntılı ve anAncak bu kış da doğru düproblemi iletmek istiyorum. laşılır bir şekilde açıklaruyor. rüst giyemedim. Bir kez taKüçük çocuğumuz olduğu için Rehberin sonunda aynca acil temirciye, iki kez de Çarşı'çok miktarda süt alıyoruz. Şilefonlann da bir listesi bulunuya götürdüm. Sonunda çizşe sütleri, belki de bizden kayyor. meyi Çarşı'ya teslim edip naklanan bir yanlış uygulama ne şekilde olursa olsun sonucu ısıtma esnasında ke"Tüketici Güvenliği Rehberi" onarılmasını istedim. Altını siliyordu. O nedenle daha paIstanbul Ticaret Odası'ndan ücdeğiştirirlerse 80 bin lira retsiz olarak temin edilebiliyor. halı olmasına karşın paket süt alacaklarını belirttiler. Tabii alıyoruz. Birkaç kez oldu, paki kabul etmedim. Sonunketi açıp tadına baktığımızda da çizmenin yapılamaya(çünkü artık alışkanlık haline cağını, ama 129 bin liralık getirdik) ekşimiş olduğunu • AS MENKUL değerlerin gördük. Fazla önemsememiş kullanmak isteyenler de ola alışveriş edebileceğimi Ankara'da şube açmasına söylediler. Çizmenin hatatik, ancak en son olayda bir caktır. Ama bir tüketici kaç kez SPK izin verdi. Şube geçen lı olduğunu kabul ettikleri şeyler yapmak gerektiğine "bu süt bozuk çıktı" diye hafta faaliyete geçti. için kendilerine teşekkür • HEWLETT Packard'ı Nova inandım. Alınan mamullerin markete geri gelir ki? Hep ayederim. zaman zaman bozuk çıkması nı kişi geriye geliyorsa zaten Baran'daki merkezinde HP 95 na bir itirazımız yok, ama bo ciddiye alınmayacaktır. YukaLX avuçiçi bilgisayanmn Aysel Bellek Akçam / zuk çıkan mal değiştirilmeli. rıda değindiğim bozuk çıkma uygulama gösterileri yapıldı. İSTANBUL Süt imalatçıları bakkal ve mar olaylarında, son kullanma ta• GLOBAL Excellence adı ketiere "Bozukları alın, size rihinin dolmasına en az birer altında çeşitli kararlarda birleşen Swissair, Singapur yenilerini vereceğiz" deme ay olduğunu da eklemeliyim. Havayollan ve Delta AirUnes liier. Tabii bu iyi niyeti yanlış Turgay Öztürkİzmir bu proje çerçevesinde mürettebat değiş tokuşuna KJkurumuzun mektubundan anladık ki İzmir'de başladı. bozuk çıkan kutu sütlerinin değiştirilmesinde sorun • BEYMEN, ltalya'mn Geçen ay almış olduğum çıkabilir. Oysa istanbul'un birçok semtinde bozuk evtekstil ürünlerinde ünlü nubuk ayakkabının iki hafçıkan kutu sütünü aldığınız markete ismi Bassetti'yi de ürün ta sonra dikişlerinde açılgötürdüğünüzde tazesini alabiliyorsunuz. Bu yelpazesine katıyor. 1989'daki ma olduğunu fark ettim ve cirosu yaklaşık 225 milyar uygulamanın yaygınlaşabilmesi için tüketicinin de ayakkabıyı Hotiç Osmanlirete ulaşan Bassetti süt ekşimiş çıktığında hakkını aramak üzere bey şubesine götürdüm. grubunun ürünleri önümüzdeki üşenmeyip marketin kapısını çalması gerek. Bir hafta sonra hazır olan günlerden itibaren Beymen ayakkabıları eşime aldırtmağazalarındasatışa sunulacak. tım. Ben küçük gelen deri• Pınar Yem ve Pınar nin değişeceğini düşünDeniz Ürünleri'nin müştüm, oysa dikişler sö14 nisan günü SEMBOL re geçmesine rağmen herortaklaşa düzenledikleri külerek yeniden dikilmişti. PLAK etiketi taşıyan ambala hangi bir haber alamadım. Kakültür balığı üreticileri Bu nedenle tekrar Hotiç jı açılrnamış bir kaset aldım ve seti dinlemeye çalıştığım aygıt, toplantısında Yaşar mağazasına gittim, mağayolculuğa çıktım. Ama kaset "recorder" bölümü olmayan Holding Idare Meclisi zada Sermet Bey'e şikâboş çıktı. Seyahatten dönün bir vvalkmen. Bu nedenle yanBaşkam Selçuk Yaşar'ın yetimi anlattım, kendisi çok ce kaseti, durumu açiklayan lışlıkla silinmiş olması söz kounerisiyle birlik sakin yanıtlar verip beni saoluşturulması yolunda ilk bir mektupla birlikte "Sembol nusu değil. Bu şartlar altında kinleştirdi ve teknik birkaç adım atıldı. Plak" adresine iadeli8500 lira veonun postalanmahatanın olabileceğini söyletaahhütlü olarak postaladım sına ödediğim 4.200 lira ne Çeşme Altın Yunus'taki di. İki haftalık ayakkabılarıve değiştirilmesini istedim. olacak? toplantıda konuşan Selçuk mı geri alıp, bana yeni bir Gönderenin ellerine ulaşmasıYaşar, Türkiye'de kültür çift ayakkabı almamı teklif nın üzerinden uzunca bir sü Nurcan AbacıAnkara balıklarının değer fiyattan etti. Gösterdikleri alakaya satılamadığıru bu tür içten teşekkür ederim. balıkçılığın sorunlarının ^trkadaşlarımız Sembol Plak'tan Eıgun Kunır'a çözümlenebilmesi için birlik konuyu ilettiler. Kurur, böyle bir mektup Sema Sever İserl / oluşturulması gerektığini almadıklarını söylemekle yetindi. İSTANBUL söyledi. meye başladığı beürtiliyor. Nuri Sözmen, birkaç ay öncesine kadar 27 milyon olan tavuk adedinin hızh kesimden dolayı 1819 milyona kadar düştüğünü söylüyor. Sözmen, "Bugün maliyetleri karçüayabilmek için bir yumurtanın 450 liradan satılması gerekiyor. Şunu özeüikk vurgulamak isterim ki yumurta fiyatlan artmıyor sadece kendini bulııyor yani normale doğru gidiyor" diye belirtiyor. Hayat sigortasına dikkat! Yanlış adrese giden armağan TÜKETİCİNİN SESI URETICIYE TEŞEKKUR ÇARŞI'ya teşekkür Sütlerle ilgili bir öneri HOTİÇ üzmedi Boş çıkan SEMBOL kaset
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog