Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DÖVİZ KURLARI Dövızın Cinsı 1 ASDDobn 1 Alman Maria 1 Avustralya Dolan 1 Betçika Frangı 1 Fransız Frangı 1 Holbnda Horini 1 IsveçKronu 1 isviçre Frangı 100 haryan Llreti 1 Japon Yeni 1 Stertn 1 SArabistan Ft/yad Döve Alış 4335 31 2394.01 3326.48 116.43 707.05 2126.93 1 TEMMUZ 1991 Dövız Saöş 4344.00 2398.81 3333.15 116.66 708.47 2131 19 664.78 2797.89 323.27 31.44 7059.00 1158 25 Efektrf Alış Efektt Satış ÇAPMZKUR 4357.03 $ 1.8106 Alman Markı 2406.01 i 6.1315 Fr Frangı 3343.15 $ 2.0382 Hol.Fkm'nı 117.01 S 1 5525 tsv. Frangı 710.60 $ 1 3 4 3 76 ta) Lıretı 2137.58 $ 138 15 Japon Yenı 666 77 $ 3.7504 S Arab Rıyalı 2806.28 £ 1.6250$ 324 24 31.54 7080 18 1161 72 4330.97 2391.62 114.45 706.34 2124.80 3269.93 Seçim takvimi hemen açıklansın EKONOMÎ 2 TEMMUZ 1991 663.45 2792.29 322.62 31.38 7044.88 1155.93 656.82 2789.50 317.14 31.07 7037 84 1127.03 BORSADA ., OrttfMM Mbfft N M K 3M7.M I M I MtK Sc 31SLM S M II MMCK M 3M7.M I M M k : 31SM> S M « M M K MM.J1 (Onceta) Brteşft endete: 3565.58 Ma* endeks: 3081.38 Sınai endeks: 3883.87 OnoMsevıs tdpın 465000 91000 290» 3800 5800 Aksa ««tofeMM Anadolu Cam MnÇim. BotıÇmemo 8uguntt «ndüşuk •nytifcssk 460000 88000 28500 5800 470000 92000 29000 5800 Buguntt) 460000 88000 28500 5800 2679 13545 12660 900 M4tie 25050 22550 105000 134372 36100 11850 8200 37X 4050 7000 En çoksiz 465000 90000 28500 5800 465000 89825 28686 5600 H1t 2013 3125 (önceki) Bileşık endeks: 3587.36 Mali endete: 3106.15 Sınai endeks: 3882.33 !İN1 11.224JM mt*x JMU1 H H MMte 115ZJN İ IM 15500 2000 2050 2000 3150 8100 3650 4000 I1M 8400 3750 4100 7500 um 2000 IMM 3100 12000 «200 3700 4200 7300 5500 4850 4700 4000 18250 2000 1M2 8200 3700 4000 8187 4038 7082 11» 4931 4700 1171» 5000 4700 3950 UM 4900 4700 3900 4800 47C0 3850 4850 4700 3850 1750 311920 500 16350 Dtt»oJ Do0us*ı 2960 1800 1750 34400 1750 1772 18X78 fpMMM E*>lp* 4150 4*7» 2000 900 2000 2000 925 2000 9000 8900 2000 900 2000 8900 8800 I7M 3150 8200 5200 5600 21000 2300 1TH 20500 1900 9200 EgtEnctetn EpGGftn EmkSlgonı Enks Hoöng Eray»«r»c*k Ejtar* Ftftiş ANlrnnyurTr 2100 900 2000 8900 9300 3150 8200 Mte 7100 rm 5600 5700 5500 1 M 21000 2350 3150 8200 11M 5200 5600 21000 2300 17M 20600 18S0 9200 rm 5500 5700 11* 21500 2350 21500 1950 9600 2 12 7800 33000 500 15350 2000 4000 2500 15000 3950 33000 19800 29300 100 87100 75133 47U7 5000 400 2000 900 2000 9000 8800 2000 900 2000 IT14 3150 8200 Ekonomi Senisi Başbakan Mesut Yılmaz'm önceki gün Meclis'te okuduğu yeni hükümet programı iş çevrelerinde erken seçim beklentisini arttırdı. Programı değerlendiren işadamları ve meslek kuruluşlan başkanları toplumun her kesimine bol vaatlerde bulunulmasının seçim hazırlığından başka anlama gelemeyeceğini belirterek ekonominin rayına oturması için seçim takviminin gecikmeden açıklanması gerektiğini savundular. Türkiye'nin zor bir döneminde iş başına gelen hükümetten iş dünyası olarak mucizeler yaratmasını beklemediklerini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Yalım Erez, en önemli beklentinin siyasi ve ekonomik istikran sağlayacak kararlanndoğru olarak değerlendirilmesi ve vaktinde uygulanmaya konması olduğunu belirtti. Erez, iş dünyasının bu beklentisinin gerçekleşmesi için de seçim tarihinin bir an önce belirlenme Erez: Seçim tarihi bir an önce açıklanmah ve ülkede » * I bir erken seçim „ ^* 1 belirsizliği Jj yaratılmamaüdır. J j Çünkübelirsizliğin • ekonomide yaratacağı ^ • maliyet çok yüksek •» • olacaktır. TOBB Başkanı Hükümetin seçim ekonomisi uygulamasına girmemesi için sanayiciler olarak elden gelen uyarıyı yapacağız. Ekonomiye politika karıştırılmamalı • tSO Başkanı Haraoglu: Baydor: Hükümet programında ANAP'ın uyguladığı politikalar aynen yer alıyor. Bizim sıkıntımız politikalarda değil Hükümet ancak sağlam kaynaklara dayamrsa başarabilir. tikrar otar." dedi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ugur Yüce de hükümet programının beklentilerine karşılık vermediğini, 'hayal kınklığına ugradıklannı' söyledi. Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümet programı, Türkiye'nin içinde bulundugu sıkınblan gerçekçi çözümlere kavuşturmak için gerekli olan bir özveri programı degil, geniş halk kesimlerine, seçmenlere umut aşıiayacak bir program. Maalesef bir seçim hükümetinin programı niteliginde görünüyor." Izmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şarlak ise hükümet programının günün beklentilerine ve eksikliklerine karşılık verebilecek nitelikte olduğunu söyledi. Şarlak, "Bütün ümidimiz, dilegimiz kâgıt üzerinde kaimaması, hükümet üyelerince koordinasyon içinde uygulamaya konmasıdır" dedi. Türkiye Işveren Sendikalan Konfe TİSK Başkanı Ozbek: Hükümet programı çiftçiye genel yaklaşım olarak olumlu, ancak tahıl borsasının ne olduğu açıklanmalı, bu yıl için açıklanan destekleme fiyatları hemen revize edilmeli. derasyonu (TÎSK) Başkanı Refik Baydur da hükümet programında ANAPın uyguladığı politikalann ana hatlanyla aynen yer aldığına işaret ederek "Zaten bizim sıkınünuz politikalann özü değil, gerektigince uygıılanamamasydı. Yeni hükümet saglam kaynaklan dayanarak faaliyet gösterirse olumlu sonuç alınabilir" diye konuştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Osman Ozbek ise hükümet programının çiftçiye yaklaşım açısından olumlu olduğunu belirterek "Ancak detaya inildigüKİe baa noksanlıklar ve betirsizJikler var" dedi. Ozbek, hükümetin tahıl borsası konusunda kapsamh açıklama yapmasını, 5 yıldır bekleyen Bord yasasını bir an önce çıkarmasını ve destekleme fiyatlannı enflasyona göre değil ürün matiyetlerindeki artışa göre belirlemesini isteyerek 1991 yıh için açıklanan destekleme fiyatlannın revize edilmesi gerektiğini savundu. TZOB Başkam sini istedi. Erez şu açıklamayı yaptı: Istanbul Ticaret Odası (İTO) Başka"Seçim tarihi bir an önce açıklanma m Hamdi Tombak, hükümet progralı ve ülkede bir erken seçim belirsizliği mında bol keseden vaat edilen uygulayaratdmanudıdır. Çönkü seçim tarihin maların açık bir bütçeyle nasıl gerçekdeki belirsizUklerin iktisadi ve idari ka Ieşeceği konusunda tereddütlerinin olrariarda yaratacağı gedkme ve erteleme duğunu belirterek "Bu kadar bol vaalerin maliyeti çok yüksek olmaktadır. din yer aldığı bir program olsa olsa seIstanbul Sanayi Odası (ISO) Başka Çİm programı olabilir. Dilegimiz hokünı Memduh Hacıoglu, açıklanan prog metin, ekonomideki sonınlar daha ramdan ilk etapta seçim kokusu alın fazla agırlasmadan seçim takvimini dığını belirterek hükümetin seçim eko açıklamaadır" diye konuştu. nomisi uygulamasına girmemesi için Cumhuriyet Ege Bürosu'nun habesanayiçiler olarak elden gelen uyanyı rine göre de EBSO Meclis Başkanı Şiyapacaklanm söyledi. Bütün hükümet nasi Ertan 'seçim normal zamanında programlannda oldugu gibi Yümaz hü olsa bile" hükümet programında öngökümetinin açıkladığı programda da rülen sorunlann çözülmesinin olanakhep olumlu maddelerin yer aldığını sız olduğunu belirterek "kangren ol vurgulayan Hacıoglu, sözlü açıklama muş sorunlann çözümii için bir bütçe lardan çok uygulamanın önem kazan kadar daha para gerektiğini" vurguladığını işarete ederek "Bizun için önemli dı. Ertan, hükümet programının ülkeolan ekonomiye politika kanstınlma yi sonbaharda bir erken seçime götürmasıdır. Çünkü bunun faturası çok mesini dilediğini belirterek " O zaman agır bir biçimde topluma ödettirilir" istikrariı bir dönem başlayabilir. Siyasi istikrarsızlık olsa bile ekonomik isdiye konuştu. IM 3150 8200 vm 3150 8200 5500 5700 11» 21500 2300 21000 1900 a» n» 5413 5666 21250 2311 20827 1886 9439 1Mİ Dıracata Konsey'Ii çözüm İhracatçılarm ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın vereceği görevleri yerine getirmek amacıyla "Türkiye Ihracatçı Birlikleri Konseyi" oluşturuldu. 8 yeni bölge ihracatçı birliği daha kuruldu. bölge ihracatçı birlikleri arasındaki işbirliginin geliştirilmesi" olan Türkiye madde ihracatçıları birliklerinin organları, yönetim kurulu ve sekretaryadan meydana gelecek. racatçıları Birliği (Ankara): Orman ürünleri ve ağaç mamulleri. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İzmir): Deri ve deri mamulleri. Ege Maden thracatçıları Karar, kurulu bulunan ihraBirliği (İzmir): Her türlü maden catçı birliklerinin en geç 6 ay cevheri, mermer ve taşocakçılıiçinde bu karar hükümlerine uyğı ürünleri. malarını ongörüyor. Uludağ Otomotiv ve Yan Bölge ihracatçı Sanayi Ürünleri İhracatçdan birlikleri Birliği (Bursa): Otomotiv ve yan Bu arada kararla 8 yeni böl sanayi Ürünleri. Istanbul Elektrikge ihracatçı birliği daha kuruldu. Bu birlikler ve faaliyet alan Elektronik Sanayi Ürünleri Ihracatçılan Birliği (Istanbul): ları şöyle: Orta Anadolu Hubübat Elektrik ve elektronik ürünleri. Istanbul Kimyevi MaddeBakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ler ve Mamulleri İhracatçıları (Ankara): Hububatbakliyal ve Birliği (İstanbul): Kimya sanayaglı tohumlar ile bunlann ma yiine ait ham ve mamul maddeler. mulleri. Ege Halı İhracatçıları Bir Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Ih liği (İzmir): Halı ve kilim. arasındaki koordinasyonu sağlayacak, aralarında çıkabilecek ihtilafları giderecek. Ayrıca ekonomi ve dış ticaret poiitikalarının geliştirilmesine katkıda bulunacak. Dünya Bankası imrOC ıZOCUTt KahbrtUoMyl KMfidl DM iiae 20500 8000 2000 9200 1Mİ 17H 17» 17» Türkiye mezun oluyor ir •Mnta LİHoKjdıfe ttyi»! 7600 33000 11! 7500 33000 t t*N 117» 7500 33000 117» 7500 33000 11771 7600 33000 IM1 %m um 2900 1T7M 3600 1800 12M 2750 1800 t M7M 2900 1850 2750 1800 121100 51714 2800 1800 2809 1819 IMraTHon • M.M xm fes* 900 1500 1! 6300 125000 900 MM KM 925 1500 125000 1WH am 1IIM »X •7» 92200 45200 1265 100 M7M 1350 17» 1*711 900 1350 in» m ^m 125000 900 1350 17» »4 197» 909 1416 125000 125000 125000 nae 1«N 47» PrarSui 1500 4400 1400 4400 1500 4400 1W 3500 4000 Sannl Hotfng 30000 3400 47M 29500 %n 1450 4400 •n 88850 2500 1450 4400 171 1454 4400 3600 106700 41» 11» 3450 47» 3478 4TN 29762 MK 714» 7411 14434 814 2050 5736 1IH 30500 29500 M» 29100 29500 14500 HH 2150 3250 57X 5500 14000 2050 5600 ım n» 14750 rm 2060 5900 14500 74» 11MI 1Mt7 a» 2060 5700 17» 9400 1500 14250 71» 7M a» 2050 5800 87000 410000 3700 2650 2500 t 7300 2400 3450 2300 1Z7M 5600 1650 11» 3000 4400 13000 6000 1650 2050 117» 3550 2600 2400 3600 2850 2400 3550 2600 2400 31420 1800 2000 183380 3400 2200 3600 2350 1700 4350 13000 6000 1700 2050 17M 3450 2300 1650 4350 12750 6000 1650 1950 16400 240050 2000 64800 141J» 5550 59100 109000 3600 2650 2400 2300 3450 2250 1600 4350 12750 6000 1650 2000 IM 3578 2627 2400 2311 188» 3485 2261 1*171 1617 4350 12838 1M8 84» 6000 1649 1992 1741 7M 300 itae um 1600 UM 4350 12750 1İTM IM «M 6000 1600 1950 17» 17» YATIRIM FONLARI H> İş VMnm1 i$YMnm2 is \atmnv4 L ^Bjn>6 lnkrfon1 1107İI7 14Ü3^S 09.1089 170150 04.0690 190İS7 14.12J7 270289 07D889 QSÜ\9Q 1O02£9 IktsatttM MsafftH İdbat AMm Ftm Gaat tttnm1 GaranJ fctmm2 Garar*ttannv3 Garant ttanm4 Garaıf YldnnvS Esbar*Fon1 Btafc Rm 3 Yl® tMnm F YKBScMGrF. YKBNsseF. YKBKamuF YKBükltF YKBKarmaF. YKBDMzF. YKBKapMF YKBAJdrfF * h f Fon1 V*rf Fon2 VStat M a e Vttıf Dünjs Fon \Mof Forf6 D^tank M w Fon Dsbvk D w ı ı ftsomk P»mbe TDttn Fon1 Mtsu Fon1 MHsu Fon2 Rnans Fon2 Hnans Fon3 Rnans Fbn4 Frans Fon5 araat Fon1 Zrart Fon2 Ziraat Başak Fan Ziraat fw>4 Halk Fon1 Halk Fon2 PamuK Fon PamukHsse Enttc Fon1 E n * * Fon2 Impot Fon1 Imbn Fon2 Töbank Fon Sümer Fon Denc Fon Ege Fon Kafcınma Fon Demr Fon frÇFon OrbkFon Turttpank Fon Net Fon Et Fon * 10800 20000 UOOO 10000 10661 9360 93S9 11200 10000 9764 9806 9596 9890 10000 996 9731 10437 9336 9208 10319 10000 10000 1Û477 9785 9713 9795 9693 9828 9294 10000 9542 10000 48279 10444 9394 9JM 10000 10057 20558 10OÎI 11021 10000 40000 10000 9356 10428 9358 10000 10.100 10O00 10000 11397 10357 10724 10469 10Û00 10000 10086 9362 10000 10405 10808 10000 10000 10006 10000 10000 10000 81416 51473 21.494 18114 15276 61.740 53169 27499 24.635 11346 51324 42.473 20222 20429 15174 63771 25503 15332 10816 10643 64417 21450 14338 56296 45526 64523 45.262 38795 45303 10307 14.705 14180 45H7 116S78 21.401 14332 16279 14001 40137 54.621 15396 45220 12569 163896 19S40 24320 20692 12.719 13623 24004 17313 18866 17320 23383 17939 24.214 16355 19343 15653 16720 13127 16661 16472 19515 16180 16760 15846 16136 13365 13680 13585 13072 1TEMMU2 1991 039 085 038 035 041 035 034 035 035 114 041 041 041 041 042 041 1Ü6 042 113 047 040 047 037 035 037 042 038 041 Q38 006 039 •021 035 036 031 048 •005 034 029 041 053 036 037 038 038 036 041 036 039 060 039 038 038 051 046 046 044 050 045 036 056 038 032 037 035 044 042 047 031 039 043 044 iaooo jnMn2 ı*rton4 infertm5 İMsat«t1 yms? 0&O2JB9 22.1087 100389 12İES0 3ÛÛS30 290331 31.1089 11.0790 021W 07S338 07.0188 07O35B (T.03B8 (VJBB8 28fl2« 11.12» 1611S «0£90 19İK90 O9Ü&8B 240489 1&1089 22SBS0 260390 140690 280688 100489 280690 04İE88 10.12.90 151F88 201089 200789 181289 200350 051130 09.1089 140250 MO2S0 200690 011139 02O130 280690 220130 O0790 020230 040590 2BO390 120230 160430 040530 0B0S30 070690 110690 270830 030930 05.1130 010190 (esnss mooo oaoiao mooo mooo 81.735 51310 21576 16177 15339 61356 53352 27594 24 781 12082 52.137 42547 20305 20513 15237 64033 25774 15387 10338 10633 64575 21550 14394 58502 45693 64.792 45.435 38353 45477 19319 14763 14.150 45307 117.293 21468 14401 18.269 14049 40254 54844 15478 45384 12.716 164522 19315 24407 20776 12841 13676 24149 17383 18337 173BS 23503 18022 24325 16427 19043 15724 18787 13.200 16724 16532 19587 16236 16834 15313 16212 14029 11733 13643 13129 ANKARA (AA) Dünya Bankası'nın Türkiye temsilcisi Luis de Azcarate, bankanın dün sona eren 199091 mali yüında TürkiANKARA (Cumhuriyet Bü su ve Bakanlar Kurulu kararı ile Konsey ye'ye 900 milyon dolar krerosu) İhracatçılarm ortak ih kurulabilecek. Karara göre Türkiye madde di actığını bildirdi. tiyaçlarını karşılamak, ihracat Türkiye madde ihracatçıları ihracatçıları birlikleri arasındaki Geçen ekim ayında görefaaliyetleri ile ihracatçılar ara birlikleri ise faaliyet alanı aynı koordinasyonu ve dayanışmayı ve başlayan tspanyol asıllı sındaki ilişkileri düzenlemek ve olan bölge ihracatçı birliklerinin sağlamak amacıyla mesleki üst Fransız Azcarate, AA mubu ilişkilerde güven ve dürüst yönetim kurullarınca görevlen kuruluş olacak "Türkiye ihrahabirine geride kalan mali lüğü sağlamak, Hazine ve Dış dirilecek temsilciler tarafından catçı birlikleri konsevT'nin meryüı ve Türkiye Dünya BanTicaret Müsteşarlığı'nın verece oluşturulacak. Türkiye çapında kezi Ankara'da bulunacak. kası ilişkilerini değerlendiği görevleri yerine getirmek tek birliğin oluşması halinde Konseyin organları konsey rirken, bankanın Türkiye'amacıyla "bölge ihracatçı bir bölge ihracatçı birliği yönetim meclisi, sekreterya ve denetim ye uzun yıllardır kredi kullikleri", "Türkiye madde ihra kurulu, Türkiye madde ihracat kurulundan oluşacak. Konsey landırdığına işaret ederek catçılan birlikleri" ve "Türki çıları birliği yönetim kurulunu meclisi, Türkiye madde ihracatbankanın açtığı kümülatif ye ihracatçı birlikleri konseyi" da oluşturacak. çılan birlikleri yönetim kurullan kredi miktan bakımından oluşturuldu. Görevi "faaliyet alanına gi başkan veya başkanvekillerinTürkiye'nin Meksika ve Resmi Gazete'nin dünkü sa ren maddeler bazında ihracat ve den 2 yıl süre ile görçvlendirileBrezilya gibi ülkelerin yayısında yayımlanan karara gö madde politikalannın iyileştiril cek temsilcilerden meydana genında en çok kredi acılan ilk re bölge ihracatçı birlikleri, ay mesi, Avrupa Toplulugu ve di lecek. 10 Ulke arasında yer aldığını konularda faaliyet gösteren ğer uluslararası kuruluşlarla Meclis, bölge ve Türkiye nı belirtti. en az 50 ihracatçının başvuru mesleki ilişkilerin kurulması, madde ihracatçıları birlikleri Azcarate, Türkiye'nin banka tarafından "kredi verilebilir" ülkelerin en gelişmişleri arasında yer aldığını da söyledi. Global borç krizinirr başladığı yıllarda Türkiye'nin fıklerinin yarunda Saddam karşıtı bir tuHtsfc çe$nterl Ithalatçılar için riskli ülkeler "borç sorunu olan ülkeler" tum içinde olmanın Türkiye*ye 7 milyar listesinde yer aldığım, ancak sıralamasında Türkiye Az riskli dolarlık bir yük getirdiği, fakat bu tuartık böyle bir sorununun 'normal riskli' ülkeler tumun sonuçlannın 'beklendiği' belirtilNormal nskli kalmadığını ifade eden Azdi. Petrol fiyatlannın yükselmesinin enfarasında yer aldı. Yüksek nsklı carate, "Türkiye kendi çalasyonun da artmasına neden olduğu ve Ç o k y u t e e k balanyla bu düzeyden kursınıra yığılan Kürtlerin ülke bütçesine Ekonomi Servisi 70 ülke arasında riskli tuldu. Bu da bizim pek çok büyük yük oluşturduğu kaydedildi ve yapılan 'ithalatçılar için riskli ülkeler' yapısal ve sektör uyum kreAnkara'nın planladığı programı yürütearaştırmasında Türkiye 'normal riskli dUeriyle 80'li yıllarda desbilmek için 550 milyon dolara ihtiyacı ülkeler' arasında yer aldı. teklediğimiz bir dunımdur" bulundugu ifade edildi. şeklinde konuştu. Le Nouvel Economiste dergisinde yaDerginin Türkiye hakkında verdiği saTürkiye'nin makro denpılan araştırmada 4 çeşit risk uzerinde yısal bilgiler ve yaptığı yorum ise şöyle: duruldu: Politik, sosyal, finansal riskler "Enflasyon yüzde 62.1; dış borçlar 48.6 gelerinin kamu açıklan nedeniyle zor dönem geçirdive savaş riski. Bunlar göz onünde bulunmilyar dolar; borçlanma yüzde 35.5. durularak yapılan değerlendirmede ise Tüm bunlara karşın Türkiye yabancı ya ğini, ancak dış itiban ve kredibilitesinin yüksek olduğuşöyle bir sıralama var: Az riskli (Ekonotınmlann fazlalastığı gelişen bir pazar ve nu belirten Azcarate, yükmide çok önemli sorunlann olmadığı, filiberal ekonomiyi başarıyla oturtmaya nansal açıdan zorlanmayan ve politikajek kamu açığı ve enflasyon çalışan bir ülke görünümünde." da iyi bir performansı yakalamış ülkeoranının uzun dönemde uyDerginin çok yüksek riskli olarak niler), normal riskli (Ekonominin perforgun olmadığıru hatırlatarak telendirdiği ülkeler arasında Çad, Sudan, mansı yeterli sayılabilecek düzeyde, fibazı istikrar tedbirlerinin Zaire, Tanzanya, Zambiya, Mozambik, nansal sorunlann gun geçtikçe çözümuygulamaya koyulması ve Afganistan, Surinam, Küba, Nikaragua, lendiği ve bir iki soruna karşın politika geçen gun arttığı, politik istikrann olma mal riskli ülkeler sıralamasına girdi. Salvador ve Panama bulunuyor. Az risksürdürülmesi gerektiğini, da belli bir performansı yakalamış dığı ya da savaş durumunda olan ülke Türkiye'nin bulundugu grupta Meksika, li ülkeler arasında ise Çekoslovakya, Gübüyük kamu kesimi açıklaülkeler), yüksek riskli (Ekonomik açıdan ler.) rının kapatılmasının da • Kolombiya, Macaristan, tran, Cezayir ve ney Afrika Cumhuriyeti, Kuveyt ve Suda çok zor durumda olan, borçların her önem taşıdığını vurguladı. Derginin araştırmasında Türkiye, nor Urugay bulunuyor. Amerika ve mütte udi Arabistan var. Türkiye ithalatta normal riskli Memiır maaşındaki kayıp karşılanabîlecek ıııi? GENCAY ŞAYLAN ANKARA tktidaı partisinde kongre sonrasında yönetimin değişmesi ve yeni bir hükümet kurulması ile temmuz ayında memur maaşlanna beklenenin ötesinde zam yapılacağı ileri sürülmeye başlandı. Kongre öncesinde Akbulut hükümeti yüzde 20 dolayında bir zamdan söz ederken yeni hü Enflasyonist politikalara yönelmeden memurlann durumunda ciddi düzelmeler pek olakümet memurlara yapılacak zammın yüzde 40 ile 50 arasında olacağmı ima naklı gözükmemektedir. Bu koşullar altında tek ve rasyonel çözüm, memurlara da topeden bir tutum içine girdi; bazı yetki lumun diğer çalışanları gibi örgütlenme hakkı vermek, onları gelirleri ve olanaklan liler söz konusu zammın yüzde 40'ın konusunda söz sahibi kılmaktır. altında kalmayacağmı beürten ifadeler ölçüde bir zam yapılsa bile bu kesimin Tazminat ve yan ödemeden yararlaHalen Türkiye'de kamu kaynaklakullandı. kayıplannın karşılanabilmesinin müm nan memur sayısı, genel toplamın yüz nnın ağır bir yük altında bulundugu, Yümaz hükümetinin Anavatan Par kün olmadığı söylenebilmektedir. de 45'ine yakındır ve bu olanaklardan iç borçlanmanın olağanüstü boyutlatisi'ni genel seçime götüreceği, en geç Örneğin her derecenin beşinci kade yararlananlar 600.000 ile 50.000 lira ra erişmesi nedeniyle altyapı yatınmgelecek yıl sonbaharda seçim yapılaca mesinde görev yapan, evli iki çocuklu arasında değişen bir ek gelirden yarar larınm büyük bir kısmımn durdurulğı gerçeği göz önüne alınınca bu ifa memurun tazminatlar ve yan ödeme lanabilmektedir. Memurlann yüzde duğu bilinmektedir. Vergi geürleri hâlâ delerin bir gerçeği yansıttığını söyle ler hariç halen eline geçen net maaşlar 70'e yakın bir kısmı 5. ve 10. derece GSMH'nin yüzde 15 ya da 16'sı dolayler arasında görev yapmakta; yani 1 lannda dolasmaktadır. Yani enflasvomek mümkün gözükmektedir. Yeni şöyledir: hükümetin memur maaşlanna yüzde 40 civarında bir zam yapması beklenmektedir ve bu hiç kuşkusuz daha önceki yüzde 20'lik artışa göre memurlar için önemli bir olanak sayılabilir. Ancak memurların maaş durumlanna bakıldığında durumun hiç iç açıcı olmadığı ve enflasyonu karşılayacak 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece 6. derece 7. derece 8. derece 995.698 886.269 821.503 748.215 628.190 610.134 593.139 579.330 9. derece 10. derece 11. derece 12. derece 13. derece 14. derece 15. derece 569.772 560.212 553.889 547.465 544.280 540.031 536.844 milyondan fazla kamu çalışanı için ayhk net gelir 628.190 lira ile 560.212 lira arasında değişmektedir. Memurlar, talepleri ve beklentileri en azından potansiyel olarak yüksek bir kesimdir. örneğin memurlann yüzde 30.1'i yüksek, yüzde 32.0'ı ise lise ve dengi okullardan mezundur. nist politikalara yönelmeden memurlann durumunda ciddi düzelmeler pek olanaklı gözükmemektedir. Bu koşullar altında tek ve rasyonel çözüm, memurlara da toplumun diğer çalışanları gibi örgütlenme hakkı vermek, onları gelirleri ve olanaklan konusunda söz sahibi kılmaktır. Bunun yolu sendikalaşmaktan gecmektedir. Çağm toplumunda devlet de tıpkı diğer işverenler gibi davranmak, çalıştudığı iş gücünün maliyetini, çaİışanların örgütü ile müzakere ederek saptamak zorundadır. Devletin, toplumun başka kesimleri ya da toplumun çeşitli gereksinmeleri için harcamaya yöneürken, işgücü maliyetini demokratik ve adil bir biçimde önceden saptaması ve hedeflerini buna göre belirlemesi gerekmektedir. Bunu sağlayacak yol ise kamu çalışanlannın çağdaş sendikal hak ve özgürlüklere sahip ohnasıdır. Zeynep hanım para konusunda pek çabuk karar veremez. Ama geçen hafta verdi. 1 Ay:%55.5 3Ay:%64.5 CITIBAN<O CITIBANK ISTANBUL CITIBANK ANKARA CITIBANK IZMİR WE MAKE YOUR MONEY GO ROUND. Tel14143 00 Atılla Arslan Tel. 11750 60 Tanju Yukset Tel 25 92 65 Ahmet Cörkmen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog