Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 07.00 AçıhşHaberler 07.05 GÜn Başliyor Akı^ ıçensınde08 00. 09 00"dd haber bultenı >er alacak 19 TEMMUZ 1991 09.30 Çocuk Kuşağı 10.00 Haberler 10.05 KadınSaati Hanımeh" 10.35 \ r k a s i Y a n n : Kuğu Duru^mada Baıggona da aleşhlc ıfadesenr Bu arada Lamarca çok 7or durumdadır SıKana ıle \ ıctor un tehdıtlen arasında bikı^ıp kalmi}tır Learfin 5 OscarTı filmi Doktor Jivago (Doctor Zhivago) / Yönetmen: David Lean / Oyuncular: Ömer Şerif, Julie Christle, Geraldine Chaplin, Alec Guiness, Rod Steiger, Tom Courtenay, Ralph Richardson/ 1965 yapımı / Süresi:193 dakika. TV Servisi 1917 Rus ihtilalini önceleyen ve izleyen yülarda, devrime ve onun getirdiği değişimlere ayak uyduramayan bir burjuva aydınının öykusu. Epik filmler yönetmeni David Lean'in 5 Oscar'lı filmi "Doktor Jivago" TRT'nin Toplu Gösteriler kuşağındaki yerini alıyor. Boris Pasternak'ın ünlü romanı "Doktor Jivago", klasikleşmiş büyük romanlann çoğunda olduğu gibi belli başh kahramanlanmn yaşantısı boyunca, arkadaki toplumsal fonu ve bu toplumla kişilerin ilişkilerini inceler. Bir devrimle, inandığı bellediği tüm değerlerin yıkılışını ve yerine yenilerinin gelişini görmek, aslında yıkılan yönetime karşı olan humanist yanına karşm, Jivago için kolay olmaz. Jivago'nun dramı, temelde genel olarak aydındevrim ilişkilerini dile getirir. Gerçekten de aydınlar, düşünsel çaba ve eserleriyle her türlü devrim için en uygun ortamı hazırlasalar bile devrim sonrasının yeniliklerini benimseyemezler. Her turlü eski değer ölçüleriyle olan bağlan, kültürel birikimleri, ince eleyip sık dokuyan düşünme yetenekleri, onlan bir yerde devrime saf bir biçimde inanmış kişilerle karşı „. J£f v karşıya getirebilir. , ^ David Lean, "Dr. Jivago"yu özenle ve ustalıkla çekmiş. Zengin sahneleri, iyi oyunculan, purüzsuz bır anlatımı var. Ne var ki her şey spektakuler sinemanın kurallarına uygun olarak 'romanse* edilmis, tüm romantik ve kolay yoldan etkileyici öğeler ön plana çıkanlmıştır. s Sonuç olarak Lean'in romanda* ki kişilerin derinlemesine birer portresini ve o devir Rusyası'nın m '^n^^, ^^^^^t^^mamsk^^^^^^mt z^^mamr yanm yüzyıla yakın panoramasının gerçek bir görüntusunu .w vermesine yetmemiştir. llk gösterildiğinde ceşitli eleş ' , , tiriler alan ve buna karşın 5 Oscar ödulu kazanan fümın oyuncu kadrosu Rod Steiger'den Geraldine Chaplin'e dek uzanıyor ' Bu halkada özellıkle Julie Christ k buyuk bır başarı gösteriyor. FUmin Oscar'h görüntü yönetmeni Freddie Young'ın enfes görüntüleri ve Maurice Jarre tarafından bestelenmış müzıklen de aynca başansına katkıda bulunuyor. Sinema tarihinin en popüler filmlerinden Dr. Jivago'da Ömer Şerif başrolde. TV2 SİNEMA: DOKTOR JİVAGO 22.45 Basın Bayranu : TRTde • ANKARA (Mak Ajans) 24 Temmuz 1909'da ; sansurun kaldınlması BasınJ Bayramı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle TVl'de 24 temmuzda gunün , önemini vurgulayan "Basın, Bayramı" adlı bir program j ekrana gelecek. tstanbul Televızyonu'ndan Kemal Eraslan'ın hazırladığı 30 , dakikalık programda, Türk basmının tarihçesi ve sansurun kaldınlışı işlenecek. Cumhuriyet J gazetesinden Ankyra Temsilcisı Ahmet Tan, Türkiye gazetesinden Ankara Haberler Muduru •Sabahattin Onkibar ve Hürriyet gazetesinden Ankara Temsilcisi Fatih Çekirge'nin, Basın Bayramı iîe Ugili görüşleri alınacak. • Aynca programda Istanbul Basın Yayın II Muduru Orhan Taşan da yer alacak.' 11.00 Haberler 11.05İngilizceDilDersi 11.45 Tatil Ekranı: Gorilla Force 12.10 Haberler 12.15 Grimms Fairv Tales 12.40 Demer 13.05 Haberler 13.15 Stop VVatch and Plav 13.40 Der Shatz Im Nimanos Land 14.30 Charlotte 14.55 Haberler 15.00 FunHouse Î5İ25 Polochon 15.40 Carusel 16.00 Haberler 16.05 Çizgi Film 16.30 Yarışalım Eglenelim 17.00 Haberler aramaktadır Corrıne e\e doncr se babasına \alan sovler ~r Çalınan TRT kanıerası • ANKARA (Mak Ajans) Atina'da yapılan Akdeniz Oyunları'nda çalınan TRT kamerası için soruşturma açıldı. Basın mensuplan Atina'da President Oteli'nde kalıyorlardı. Geçen hafta , içinde görevleri biterek otele gelen TRT ekibinden kameraman Halil Komanova, kamerasını otel odasında bırakarak arkadaslanyla 100 metre ötedeki bir puba yemek yemeğe gitti. Bir saat sonra otele döndüklerinde, odalarının kapısının kilidinin maymuncukla \ açılarak kamera ve alet çantalannın çaündığını j gördüler. Yunan polisi, hırsızlık olayımn faillerinin yakalanmasına çalışıldığını söylerken TRT de idari bir , soruşturma başlattı. j 17.15 Arkasi \ arin: Aileler Barbara ıleGeatT Corrıne'ı 18.00 Haberler 18.10 Gençlerimiz 18.40 4 Stiidyosundan 19.20 Festi\alde Dün, Bugün, Yarın 19.30 20.00 20.40 21.00 Dizi: Azap Haberler >e Ha\a Durumu Spor Eğlence: Bir Başka Gece A\nmıh bılgı >andakı iUlunlarda (Akıj ıçeriMnde 2ı 05 le haber bultenı \a\imlanacaktir ) 23.15 Dizi: M a c e r a c ı M i l y o n e r Bırtankaiın uvesı olan kızını kurtarmaşa <,alı>an Senator Scullv oldurulur Polü>. tarıkatın lıderı olan Pasban ın kıza uvu^turucu ılaç vererek cınavele te>\ık etlığıne ınanmaktadır 00.10 H a b e r l e r 00.25 DİZİ: Kurdun Lanetİ Gece>ı bır dağ manaslırında geçıren Erıc bır dağ ablanının ıkı >erlıyı oldurduğunu oğrenır Manaslırdakı rahıplerden bırı de oldurulünce. Erıc cınavelın dağ aslanının ışı olmadığını anlar STAR1 SİNEMA: GÖLGEDE 92 DERECE 23.25 ÖÖ.50 Haberler Kapanış 18.10 Açılış Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Jıll. Cncket ın >aptığı kazanın kamuoyunda olurri!.uz tepkı olu^turacağını du^unduğu ıçın ışlen a\rılmasını ıstemekledır Bu arada Lauren da Paul'u tanımanın lek yolunun evdekı eşyalarını loplamak olduğuna karar the Sıade) / Yönetmen: Thomas McGuane / Oyuncular: Peter Fonda, Warren Oates, Margot Kidder Harry Dean Stanton / 1975 ABD yapımı / Süresi: 93 dakika. TV Servisi Tom Skelton, doğduğundanberiFlorida'daailesiyle birlikte yaşamaktadır. Bulunduğu sahil kasabası, koylar, büyuksazlıklarıylatambırbalık cennetidir. Tombubölgeyeturist çekmek için bir rehber hazırlar. 19.03 Haberler 19.20 İslam \e İnsan 19.45 DİZİ: \ İ l e Babasi Brıan'ın da ovnadığı basketbol takımı V ahşı Kedıler gençler lıgınde >ampı\onluğa o\namakladır Ancak son ıkı maç kov'lan rahatsızlanıp hastaneve >alar Bnan da hahaMndan koçluklarını yapmasını ı^ler SamlVckinpahıngözdeoyun ^ F ^ P LB< ^^^MMf 4• M F ^ ^ \ ^ V Jftt ^ . ^ » ^ ^ ^» ¥ ' , wJp \ ıj » *• *, * * $ \, 4 * ^, % *§ Jk 4 , , JJ*. " . ; : ^^Kk JfKk *» "*" ^ ^ ^ ^ r ~9L ^m B ' ^ J ™c u •,., •, • , , c * ı »V Servisi Eğlence prog bır kadın tıplemesı yer alacak. Taxm " B ' r Ş*? k a Gece"nin 42. Bu bölümün diğer oyunculan bölümu yeni içerıkle ekrana ge arasında lulu Çizgen, Ertuğ KoIecek****** ^ e k i ' ^ ^ A ü ç v e r u > r a n ' Kayhan Yildızoğlu ve Çiğdem Tunç'un birlikte sun Nevzat Okçugil bulunuyor. duklan programın konuk sanatçıları Fatih Kısapannak ve Ay"Beyaz Perdeden" adlı bölüŞ*gul Durukan. mü sunan Çetin Çeki'nin bu "Mesela Dedik"in yerini alan haftaki konuklan Şener Şen ve "Giilelim Eglenelim" adlı bö Atıf Yümaz. Sanatçüarla yapılumde super çocuk Alican, haf lan söyleşi sırasında fılmlerinden tanın klibi ve Yasemin Yalçın'ın de görüntüler yer alacak. • Şener Şen sinema konuğu TVl BİR BAŞKA GECE 21.00 ' Hitchcock dizisi : TV3 SİNEMA: GERÇEĞİN OTESİ 20.00 20.10 Yarışma: Ne Dersiniz? 20.40 DİZİ: t>İmser Dızının kahramanı bu bolumde bır sağlık merkezındedır Oldukı,a ılgınç bır ser okn merkezden kaçmaşa çalı^sa da bajaramaz 21.05 Ezgi A k ş a m ı 21.30 Belgesel: Uza>in Fethi .Uponya'nın uzdyara}tırmaUn alanında ne kadar gelı^tığı anlatılarak fırlatılan uvdular ve gerçeklc!)tınlen uçuşjar hakkında bılgıler verılıyor 22.00 Haberler >e İngilizce Haberler 22.35 Festivalde Dün Bugün Yarın vandakı sutunlarda) 22.45 Toplu Gösteriler: Doktor Jivago (Asnntıh bılgı 01.40 Haberler Kapanış 20.00Açılış TV Filmi: Gerçeğin Ötesi <A>nnulı bılgı \andakı sutunlarda) 21.35 Dizi: Maria \ an Damme 22.40 Belgesel: Kahramanların Yolculuğu Efbdnelere konu olmuş bır \olculuğu venıden gerçekleştırmeve çalıjan Argos gemısı Turk kurekçılerının de ekıbe katılması\la sölculuga devam e3er 23.20 Caz Kapanış 19.01 Açılış Arkası Yarın: Yıidıza Llaşmak Paulına ıkılı ovununu surdururken. Oktavvo buna engel olur Cessıka Gabrıel ın tehdıtlen uzerıne Pablo'dan avnlmaşı duşunmekledır 19.25 Müzik: Melodi 19.40 Arkası Yarın: Ha>at Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programları 21.25 Müzik 21.30 DİZİ: BabamiZ Bınbaşmın babasının hedıve ettığı madaKavı Ke\M\ kavbeder E\de bu\uk sorun çıkar ~~ 21.55 Belgesel: 2000 Yılından SonraKapanış Parkınson hastalığında kullanılan ılacın ınsan omrunu uzatmadakı rolu ve göbeksız tekerleğın gelıştırılme çalışmalan konu edılı>or 19.00 Açıhş Haberler 19.20 Çocuk Kuşağı 19.45 Turkçe DilDersi 20.10 Yaşadıkça 20.30 DİZİ: Ben Olsaydim Tekrar program 21.00 YazEğlencesi 22.00 Haberler >e ingilizce, Almanca Haberler 22.45 Müzik: Ayışığı 23.35 Turizm 23.45 Yerli Drama: Bevbaba Tekrar program 00.35 Yarışma: Sorularda Nağmeler 01.05 Konuların Içinden Kapanış 13.00 AçılışHaberler 13.05 Çizgi Film: Thunder Cats 13.30 Pembe Dizi: Bütiin Çocuklarım 14.15 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.00 Pembe Dizi: Komşular 15.25 17.00 17.10 17.55 18.20 18.50 19.15 Hot Clip Haberler Pembe Dizi: Cesur ve Güzel Çizgi Film: Holhvvood Yaramazları Çizgi Film: Taş Devri Çizgi Film: Tin> Toon Maceraları Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi cusu Wuren Oates'in, Henry £*~j/^^^F ^^^^p «^ « •••* « i » Fonda'mn oğlu, asi, kural tanı J^^^, ^^F TDfii L / V İ~W\ VT rrOT^IlirY^ ^^ İ mazdelikanbtiplemesininenbilJk^Lr ~' ~* *+me?%$Br t V I K İ I I I II IK v r " l II I I I I X dik yorumcusu Peter Fonda ile J^f ~ " ^ jT / ^ » ^ »JJ.XVV/J.V/J JX . V ^VliLllll başrol oynadıkları g e r i l i m ^ B . . /£ v ^ ^ hafızasını kaybettiğini T V ^^^ J e f f P i k e n maceratürundekı filmi Thomas«^T, ^ V/â ^ Dünya Savaşı sırasında ABD söylerler. Pike, çelişldler içinde r McGuaneyönetmış. ^ ^ ~ff%<ny r m4İ,f ' . , f , ^ ^ ordusundagörevli bir binbaşı bir iç çatışmaya sürüklenir. özelliklegansterrolkrindeba, ,jJp'' r . ; ı ^^^f^11!1^^^^^^ dıx. Görevli olarak gittiği LizII. Dünya Savaşı sırasında t şan gösteren Oates'i bir gangster . %,^^^^^^^^^^g^^^g bon'da Nazilerin eline düşer. Nazilerin yaptığı işkencelerin klasığmın ıkınci çevrimı "Dillin^ ^^••^^^^^^B g ^ s ü r e işkence gören Pike, insanlar üzerindeki etkilerini irger", "Binbaşı Dundee" gibi PETER FONDA Henry Fonda'mn daha çok asi genç rollerin gözlerini hastanede açar. delemeye çahşan, psikolojik I ANKARA (Mak Ajans) Yılın 30. haftasında fümlerle taruyoruz. de oynayan oglu Peter Fonda başrolde. Doktorlar aradan iki yıl geç ağırlıklı, izlenebilir. TV filmı. (2228 temmuz) televizyonun üç kanalında toplam 5 Türk filmi ekrana RânVI) 1 lar 09J5 Çeşıtlı müzık 10.00 Halk müzığı söz sen. 14M Haberler 14.15 Müzık magazın. 15JJ0 nukları 09.15 Se\ılen Melodıler 10.00 Her Cu gelecek. Bunlardan ikisi H M U I U I 04.55 Açıuş, program. 05JK» Ha lüğümüzden 10.20 Dünden bugüne Anadolu Konserlerden 16J0 TRT tstanbul hafıf müzık ma Sızlerle. 11.00 Kayıp Haberlen 11J>5 Işte Saz TVGAP'ta tekrar edilecek. berler 65.05 Türküler geçıdi 05» Şarküar ve 10.40 Turkçe sözlü hafif müzik. 11.00 Haber ve caz orkestraa 17.00 Haberler. 17.15 Sızler Işte Soz Solıst. Omer Şan 1U0 Bır Soüst. Mıck oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve denız, ı e r . n.05 Türküler 11.20 Sazlarla Türk sanat ıçın. K.00 Studyo FM. 19i» Haberler 19.15 Ba Jagger 12.00 tstekler 13.00 Turkçe Sözlü Ha Filmler şunlar TVl 27 temmuz: Sığıntı / Yön: hava raporu 06.15 Cuma sabahı 07.0» Haber m ü Z ığı 11J5 Hafıf müzık 12.00 Beraber vc solo rok opera 20.00 Popcaz 21.00 Müzığın düı fıf Muzık Solıst Cumhur 13.15 Haftadan HafYücel Uçanoğlu / Oyn: ler. 07.05 Her şey bızler ıçın. 07J0 Haberler. türküler 12J0 Dünden bugüne ses ve saz dün 22.00 Haberler. 22.15 Müzik paleti. 23.00 Eskı taya 14.15 Bır Topluluk. Rıo 14.45 Bır Sanat07^0 Günle gelen. 09.M Haberler. 09.05 lstek yamız. 13M Haberler. 13.15 Türk halk çalgüa den yenıye. 24.00 Gece ve müzık. 08.55 Günün çıyla Beraber Solısf Samıme Sanay 15.10 SuMelike Zobu, Ümit Yesin. lenniz, seçtiklerimız. 09.35 Reklamlar. 09^0 Ar n n d a n ezgüer 13J0 Doğa ve ınsan. 13.45 Şar haberlennden özetler 00^8 Program ve kapanış na Batıgun Konakçı'dan Şarkılar 15.25 Kayıp 28 temmuz: Kederli kası yann »0.00 Haberler 10.05 Onuncu saat fcüar. 14.00 Yabancı dıl dersı 14.45 Türküler DAflVA A Haberlen 15.35 Turkçe Sozlu Hafıf Müzık Günlerim / Yön: Orhan ' 11.00 Haberler 11.05 Reklamlar 12.00 Haber 15.00 Haberler 15.05 Ikincı bahar 15.25 Saz H A I I T U *t 07.00 Açılış, program ve haber 16.00Pop Stereo Programı 17.00 Muzık Dağar' ler 1105 Reklamlar 12.10 Günü yasarken 12^5 eserlen 15^0 Arkası yann. 16.00 Suphı Ziya öz ler 07.05 Türküler ve oyun havalan 07.30 So cığı 17.30 Gun Bıterken. 18.15 Muzık Denınce. Aksoy / Oyn: Behiye Aksoy, Izzet Günay. TV2 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber bekkan'ın 25 ölüm yıldönümü özel programı. lıstler geçKh. OMO Türküler 0İ.15 Şarkılar 0830 19.00 Program \e Kapanış ler. 13.15 Reklam programı. 13J5 Hafıf müzık ı$jo Yurttan sesler 17.00 Haberler 17.05 Er Türkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 24 temmuz; Hababam 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Ha kekler topluluğundan şarkılar 17M Küçük kon Şarkılar ve oyun havalan. 09J0 Türküler geçı P Q L I S T Ü R K İ Y E 06^8 Acılıs ProıSınıfı Tatilde / Yön: Ertem' berler. 17.05 Çocuklarla baş başa. 18.00 Haber ser. l g . M Hıcazkâr fasü. 18J0 Büım ve tekno dı. İ M * Haberler. 10.05 Sabahm getırdıklen. " ,T «7 n« r . . « RClsrkm 01 45 Enstruman Eğilmez / Oyn: Kemal ler 1S.05 Hayatın ıçinden 18.55 Bölgesel yayın ı O ] i dünyasından. 1*30 Türk halk çalgUanndan 11.00 Haberler. 11.05 Şarlular. 11M Türküler. [!, M " ' ' T nx 00 sabahın Konukları 0830 Yo| Sunal, Şener Şen, Ayşen ve reklamlar 19.00 Haberler 1930 Türküler ve ezgder 19.00 Haberler 19JO Hafif müzik. 20.00 11J5 Tasavvuf musikısı ve saz eserlen. 1İ00 Ha n , , r i l m l l n . « t « , c , 7 Uie v» Snh« r i m f , Gruda, Adile Naşit. TV5 23 oyun havalan 20.00 Turkçe sözlü hafıf müzık Ya bancı dıl dersı 20.45 Hafıf müzık. 21.00 So berler 12.05 Müzık bahçesı. 13.00 Sohstler ge s a n o T o o ^ s t l e r ^ d i 09J» Yol Durumu 20.15 Gençlık korolan. 20J0 Kadınlar toplulu ı^a geç,dı (TSM).21 J 0 Türküler geçıdi. 22.00 çıdı. 13J0 Yurdun dört bucağmdan. 14.00 Ha j ^ j j T u n c a . Yalın'dan Şarkılar 09SS Hava Du temmuz: Hoşçakal / Yön: ğundan şarkılar. 21JWHaberler. 21.05 Samanyo Küçük koro. 22J0 Turkçe sözlü hafıf muzık berler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar 14.30 , 0 0 » „ CumaSızlerle. 1100 Bır Sa FTTurgut / Oyn: Sevtap lu. 22.00 Kadınlar topluluğundan türküler 2230 22.45 Bır roman / bir hıkâye. 23.00 Haberler. Türküler. 14.45 Saz eserlerı. 15.00 Sızm ıçın seç " ..,„ ^ , r a h e r solıst Samıme Sanav 11 25 Parman, Yalçın Dumer. 27 Çağdaş Türk sanat münğı. 23.00 Haberler. 23.15 23.15 Beraber ve solo türküler 23.45 Hafıf mü tıklerimız. 16JM Haberler. 16.05 ÂşıkJar ve ma ™'> L S ^ d a r T p u r k u l e r V145Kayip Ha temmuz: Sessiz Fırtına / Cumadan cumartesıye (2) 00^5 Günün haber n k 23^5 opera saatı. 00SS Günün haberlenn halli sanatçüanmız. 16J0 Devlet korolan. 17i» . . 9 . , „ S ^rftklpnm?' 1! « Turlcv lennden özetler. 01M Program ve kapanış. 01.05 den özetler. 80.58 Program ve kapanış Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17.30 S o z ı u Hafıf Müzık Solıst Can Tufan 13 15 Yön: Oğuz Yalçın / Oyn: Fikret Hakan, Şahika 04J5Gece yayuu. Fasü^ 18.00 Yurttan sesler 18J0 Turk sanat mü H a f ( a d a n H a f t a y a „ 1 5 T u r k u l e r ^ ^ ^ R A D Y O 2 07.00 Açüış, program ve haber R A D Y O 3 07.00 Açü* program ve haber g " ^ ' ^ ** "*" Yol Durumu 14^0 Guler GöksePden Şarküar Tekand. GAP TV 23 ; ler 07.05 Solıstlerden seçmeler. 07 J 0 Haberler. ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah içm mü ^ «10 Muzık Dunyası 16.10 Ka>ıp Haberlen temmuz: Sığmtı. 25 Z 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah zık 09.00 Haberler 09.15 Sabah konseri. 10.00 Q A I \Ç İCTAIIDIII Dağarcığı. 16.45 Burnan Çaçantemmuz: Kederli Günlerim. konsen 08J0 Beraber ve solo şarblar. MJ» Ha Müzıklı dakıkalar. 11.00 ögleye dognı. 12i» Ha r ü L l O İ O I H I İ D U L 0758 Açdış, Prog dan Türküler. 17.05 Turkçe Sozlu Hafif Muzık ANKARA (Mak Ajans) Geçen nisan ayında başlayan ve korku filmi sevenlerüı merakla izledikleri "Kurdun Laneti" adlı 13 bölümlük dizi, 2 ağustosta sona erecek. Korku dizisinin yerine yine en az onun kadar heyecanlı bir başka dizi başlayacak: "Alfred Hitchcock Hikâyeleri". 13 bölümlük dizi 9 agustostan itibaren 8 TVl'de her cuma ekrana ' gelecek. Haftanın Türk fîlmleri RADYOLAR berler 09OSTürküler 09.20 Oyunlarla yaşayan berler 12.15 öğle ve müzık. 13.00 Günün kon ram 08.00 Gune Başlarken 08.45 Sabahın Ko 17.25 Gun Bıterken 18.00 Program ve Kapanış TRTde güz hazıriıfrı • ANKARA (AA) TRT, kurum içi ve kurum dışı fırmalara hazırlattığı yerli dizileri sonbaharda yayına sokacak. Ekim ayında başlayacak yeni yayın döneminde Mahmut Hekimoğlu, Tolga Savaa, Aydan Şener, Mehmet Aslantuğ, Suna Yüdızoğlu, Deniz Türkali, Aliye Rona gibi sanatcılar, değişik yapımlarda ekrana gelecekler. TRT'nin yeni yayın dönemi için hazulattığı yapımlann büyük bir kısmmı Turk romancı ve yazarlanmn eserlen oluşfuracak. İNGİÜZCE'yl 8 AYDA konuşun. Sizi Amerıkalı dostlarımızla tanıştıralım. 349 59 38 EĞİTİM K A D I K Ö V ÇANAJANS Tel: 15100 44 Fax: 151 41 55 Çok doygun programla BUGÜN • Vky Canina Stari 21.30 Atilla Arcan ve Yalçın Menteş'in birlikte hazırladıklan programda Türk Sanat Müziği sanatcısı Hüner Coşkuner, Hafıf Batı Müziği sanatcısı Gülten Evren ve danslan ile Tanju Uzel ve Neslihan Yazıcı katılacaklar. Bu hafta palavra yanşması yerine yumurta, bisküvi yanşması yer alırken karateci Rıza Ünlü de Türkiye rekoru kırma denemesi yapacak. 19.50 Haberler 20.10 Komedi Dizisi: Tatlı Dertler 20.35 Dizi: Mc Gyver 21.30 Vay Canina (Bugun koşesınde) 22.30 Haberler 22.35 Dizi: Miami Vice 23.25 Sinema: Gölgede 92 Derece (Aynntılı bılgı yandakı sutunlarda) Lİ S KU R SÜRÜCÜ KURSU TAKSİTLE Devreler HaftaSonu: 27Temmuz Haftafçi: 29Temmuz S a b a h Akşam KADIKÖY (Söğütluçeşme Camıi yanı) 349 18 24 349 18 25 336 02 06 336 02 79 AUPAIR'LİK İNGİLTERE'DE «1727 yaş arastndakı bayanlar • Seçkın İNGILİZ Aieler yanınıfa y p y ^ 2 yıl kalarak İNGİLİZCE 6grenebılır Haftada £30 £35 pound kazanabılrsırc • İSTANBUL ÜSAM UERKE2İ KURSİYERLERİNİ bu ejrtm hızmetındeflÜCRETSlZyarartandınyoc ASSOSANZAKLARTRUVA Unutamayacağınız HAFTA SONU r ŞANTRAL SlRLCt KLRSL \ Hafta Sonu: 20 Temmu2 Hafta icı: 22 Temmuz (192021 Temmuz) 511 20 91519 38 68 Nüfus cüzdanım ve SSK sicıl kartım kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Nüfus cüzdanım kaybolmuştur. Hükümsüzdür. GençtürkCdNoSOLALEÜ 00.10 Haberler/Gece Jimnastiği Tei : 520 81 99 Fax : 511 90 69 . 544 96 7172 •' AVRUPA STANOARTLARINDA A YŞE SÎLlVRt AHMET NtYAZt LEVENDOĞLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog