Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

19 TEMMUZ 1991 HABEKLEK CUMHURIYET/3 Pahalılıkta ilksırada yer alan kentte, son altı ayda fıyatlar üzde 20 arttı y Istanbul yimBİider 73 İLDE BİR FİLE KAÇA DOLUYOR? ALİStRMEN DUN1ADA RTIGIIN ZinaTanjuHülya "Bunca sorun varken, üstelik de bu yaz sıcağında nereden çıktı zina, Tanju ve Hülya" diye sorabilirsiniz. Ancak bunca sorunu varken eğer devlet Tanju ile Hülya'nın zinasıyla uğraşıyorsa, konu incelenmeye değer demektir. Bilindiği gibi hukuk sistemimizde zina, İslam hukukundakinden farklıdır. İslam hukukunda isterse tarafların ikisi de bekâr olsunlar, evlilik dışı her ilişki zina olarak kabul edilir. Oysa TCK, evli bir kadının veya erkeğin evlilik dışı ilişkisini zina olarak görmekte ve cezalandırmaktadır. TCK'nın 440 ve sonraki maddelerinde düzentenen zina suçunda kadın ile erkek arasında bir ayrılık var. Evli kadının bir erkek ile tek birleşmesi dahi suçun oluşumu için yeterli sayılırken erkeğin bu işi ya evlilik yuvasında yapmış olması ya da herkesin önünde karı koca ilişkisi gibi sürekli bir ilişki sürdürmesi gerekiyor. Kısacası tek hal dışında erkeğin tek birleşmesi zina için yeterlı sayılmıyor. Feministler ile kadın haklarını savunan öbür çevreler bu ayrımcılığa karşı çıkıyorlar. Haklıdırlar, ortada gerçekten büyük bir ayrımcılık vardır. Ama aradaki farklılığı ortadan kaldırsanız ve zinayı cezalandıran maddelerde kadın ve erkeği eşit duruma getirseniz ne olacak? Gerçekte zinanın çağdaş bir ceza kanununda yer alması bir yandan dinsel etkierin, öte yandan da aileyi korumayı kendine görev edinen, bu arada aile kurumunu güçlendireyim derken yaşamın her alanına fazlaca müdahale eden faşist dünya görüşünün bir sonucudur ki devleti kişinin apış arasına bekçi koyma gibi gülünç ve acıklı bir sonuç doğurur. Bugün zina birçok çağdaş ülkede suç olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Kimi bazı ülkelerde ise ceza kanunlarının bu maddesi artık kadük (iştemez, kullanılmaz) olmuş durumdadır. Nrtekim, geçen yıl ABD'de görülen bir zina davasında yargıcın dahi "istemeye istemeye, ama yasal zorunluluk sonucu verdiği" ceza üzerine hapse giden erkek sanık ile ilgili ilk tepkilerin kadın derneklerinden gelmiş olması ve suçlunun serbest bırakılması için girişilen kampanyanın başarıyla sonuçlanması, çağımızda zina ile ilgili ceza maddelerinin artık kamu vicdanında geçeriiliğini yitirdiğini göstermektedir. Devletin evlilik ve aile kurumunu koruması artık geçerli bir gerekçe değıldir. Yapılan araştırmalar, aile kurumunun korunmasında devtete düşen görevin yasaklar getirmek değil, ekonomik ve sosyal koşullan düzettıp geliştirmek olduğunu göstermiştir. Kaldı ki hukuk sistemimiz içinde devletin aileyi yasakçılık dışında koruduğu da söytenemez. Her şeyden önce evlilikleri sarsan, ekonomik güçlükler, işsizlik ve sosyal sorunlardır. öte yandan Türkiye'de, eskiye oranla değişmekle birlikte, büyük topluluklar için ayrı kalmış olan gelenekler ve yaşam koşullan, evlilik içinde kadının çok daha zayıf durumda olmasına yol açtığı halde, Medeni Kanun kadının bu ekonomik zayıflığına karşı herhangi bir çözüm dahi getirmemiştir. Boşanma halinde onca yıl erkeğin evdeki desteği ve yardımcısı durumunda kalmış olan kadının ekonomik güçlükleri konusunda yeterli güvence bile yoktur. Ayrıca mal ayrımı sisteminin hukukumuzda kabul edilmiş olması da birlikte geçirilen bir yaşam boyunca edinilen malların ve zenginliklerin kadın yerine erkeğe gitmesine yol açmaktadır. Oysa hiç değilse birlikte geçen sürede edinilen zenginliklerin ortak zenginlik okjuğu düşünülüp kadının mağdur olmasını engelleyecek bir sistem benimsenebilirdi. Bütün bunları bir yana itip zina ile evlilik ya da aile kurumunu koruma düşüncesı biraz komik olmakta, aynı zamanda da insan haklarına aykırı düşmektedir. Gerçekten de evliliğe bir akit olarak bakmak ve onun ancak tarafların istenciyle yürüyebileceğini kabul etmek gerekir. Devletin burada yapabileceğı tek şey aktin eşit koşullarv da yapılıp yürütülmesini sağlayacak hukuki güvenceleri getirmektir. Yoksa insanın bedenine egemen olamaması sonucunu doğuracak gülünç ve çirkin yasaklarla evlilik ve aile kurumu da korunamaz. Çağdaş yaşamda zina kurumu insan haklarına aykırı bir düzenleme olarak görülmektedir. Özünde insan haklarına aykırı olan bu ceza, ayrıca toplumda bir sürü ikiyüzlülüğün, çifte standardın da nedeni olmaktadır. Savcı tarafından haklannda 3 yıl hapis cezası istenen Tanju ile Hülya'nın görülmekte olan davalarına değinmeyeceğim. Ancak bu istek kabul edilir ve karar Yargrtay tarafından da onaylanırsa bir zamanlar Avrupa Gol Kralı olmuş, bu yıl da bronz ayakkabıyı kazanmış olan Tanju Çolak'ın zina suçundan hapse atılmasının yurdumuzda ve bütün dünyada neden olacağı tepkileri şimdiden görür gibi oluyorum. Kimbilır belki böyle bir suçtan hapse girerse Tanju Çolak yol açacağı tepkilerie yaşamının en büyük golünü atmış ve bir toplumsal ayıbı gün ışığına çıkarmış olacaktır. Îİ i ibtanbui 1 1 25000 24000 25000 21500 22000 24000 25000 20000 23000 21700 18000 23000 19000 17000 21000 15000 22000 23000 18000 24900 18000 22000 23000 20000 18000 20000 20000 22000 21000 23000 18000 24000 18000 15000 17000 19000 23000 16000 21500 20000 21500 20000 22000 22000 16000 19000 18500 18000 21000 20000 17000 14000 14000 16000' 18000 13000 16000 16000 22000 17000 15000 19000 22000 22000 20000 15000 20000 12000 17000 15000 15000 13000 t . >350 300 325 350 350 350 350 400 350 300 350 350 350 350 300 350 325 350 300 300 300 200 325 350 300 400 350 300 350 300 400 360 300 350 350 350 320 350 300 325 350 320 350 300 300 300 300 300 290 350 325 300 350 350 350 350 260 300 300 300 200 315 280 350 300 350 300 300 200 250 350 300 s !i 3200 § 2000 18000 2000 16800 2000 "17000 2500 15000 1200 2000 14000 1500 18000 2500 15000 2500 15000 2000 18000 2500 15000 2000 20000 2500 15000 2500 12000 2000 12500 3000 16500 1300 15000 1800 12000 2000 16000 2000 14000 2000 13000 2500 15000 1500 18000 2500 12500 2000 18000 1500 18000 2500 10000 2500 14000 2000 13000 1500 13000 2500 10000 1750 15000 2000 13000 2500 12000 2500 15000 1500 14000 1500 11000 1500 10000 1500 12000 1500 15000 1600 13000 2000 13000 1500 14000 1800 11000 2000 4000 4000 l 500 500 500 400 500 500 400 500 400 400 500 500 500 400 500 500 500 500 450 400 500 200 400 500 500 500 500 500 400 500 250 400 500 500 200 500 500 500 200 500 500 500 350 150 300 500 400 300 200 500 250 500 450 800 500 500 500 350 400 500 600 200 200 350 400 600 400 250 600 350 L İ 1000 1500 1000 I s 2000 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 2000 1500 1000 2500 1000 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1000 3125 îî 1 Û ıı ı! i i I i İ i! 1200 3800 6500 1700 1950 1750 2000 2000 2000 1750 1900 1700 1900 1800 1250 2000 2800 4100 1300 1200 1500 1500 1200 1500 1500 1100 1100 1500 1500 1200 1250 2000 1200 1300 1500 1800 1350 1300 1200 2000 1500 1500 120U 1500 1250 1500 1250 1500 1500 1250 1500 1500 1400 1500 1500 1500 1200 1200 1200 1250 1500 1500 1500 1250 1500 1500 1150 1500 1250 1200 1300 1500 1500 1300 1500 1500 1350 4500 3800 4000 4500 3800 3000 3700 3500 4000 5000 4000 3000 4000 5000 3750 4000 4000 4000 3500 4500 3400 3000 4000 3500 3000 3500 2250 3750 3000 2800 4000 3500 3000 4000 3700 4500 3750 3500 3750 3500 4000 4000 3000 3000 2500 7500 5000 1800 3000 3000 3200 3000 3000 3200 3000 2900 2750 2750 3000 3000 3250 4000 4000 3500 4500 4500 4500 5000 3700 3900 4000 4500 4500 5000 4500 5500 4000 4000 4500 450C 4500 4000 4000 4000 4500 4000 4500 4000 4000 4000 4000 3800 4500 4500 4500 5000 4000 4200 4350 4500 4000 45001 1400 2000 142186 1950141733 1950 ji 38398 1950 133623 1950 133100 4000! 6000 7000 5500 7500 7000 5800 7500 7000 7000 8000 6000 7000 7600 7000 6500 7000 6800 7000 5200 7000 6000 6500 7000 7500 6000 7000 6750 6000 6200 6500 7000 7500 6000 6500 8000 7000 5100 6300 6500 6000 7000 6000 6500 8000 1950J144760 20.57 11.36 30 34 2127 24 24 23 82 ZMan 3Bou 400 3400 3000 4500 4000 4000 3800 3000 4800 4000 4000 4000 3500 5500 4000 3500 3500 3000 3500 4000 3400 3500 3000 3500 3000 4000 3500 3500 3500 3100 3500 4500 3000 4000 4000 3500 4000 3000 3800 3500 3500 3700 3000 3000 3500 2600 2222 2128 2500 2250 2000 2000 2222 2222 1778 1945 2188 2326 1395 1750 1750 1750 1905 2000 2381 1892 1750 1625 1429 1786 1900 1667 1842 1800 2100 1556 1250 1905 1700 1750 1530 2000 1630 1795 1600 1520 1750 1600 2000 2000 2500 5Ono 3000 3000 2500 3000 3000 2500 3000 4000 2000 2500 3000 5000 2350 4500 3000 4000 2000 3000 3000 2500 3000 4000 2500 2500 2000 2500 2500 2000 2200 4000 2500 2500 3000 3000 4000 3000 2000 2000 2500 2000 1800 3000 1500 2500 750 1000 STrateon 6 Bursa 7 Tekırdağ 8 Smop 9 Kocaelı 10 Ordu 11 kjnMole «Antafya 13 ftoe 14 Aftvın 15 Erancan 16 Tuncelı 17 Çorum 18Manısa 19Bayburt 20 Iztnır 21 Gıresun 22SWarya 23 Kastamonu 24 Dtyartalof zSErcurum 26 Çankırt 27 Elaafi 28 Çanakkale 29 Sarnsun 30 Atyon 31 Ştmak 32Estaşehtr 4000 1 2500 2000,136400 4109 700 1000 1500 Cumhuriyet muhabirleri, 1991 yılının ikinci çeyreği için 73 ilde fiyat taraması yaparak, Türkiye'nin mutfak haritasını çıkarttılar. 1991'in ilk yarısında fiyatlar ortalama yüzde 19 arttı. Son altı ayda gıda maddelerine en yüksek zam yüzde 62 ile Sinop'ta gerçekleşti. Yılın ilk yarısında sanayi ve turizm kentlerinin pahalılıkta başı çektiği göze çarpıyor. 20001132880 62 47 1950(132158 1900131168 1960130687 2000)130506 1950 129473 2000(128591 17 92 37 59 4241 22 36 39 29 26 59 5357 53 02 22 03 41 04 11 74 29 39 18 69 3211 22 06 28 75 36 28 49 96 30 57 26 49 46 74 800 1000 iooo 750 1000 1200' 800 1500 1500 1000j 2000 1500 1000 1500 2000 2000 2000 1000 2500 1000 2500 1000 2000 2000 1500 1000 2000 2000 1500 1800 2000 2000 1500 1000 1500 1500 1500 2000 750 800 1000 1200 2000i 3000 1750 1750 2200 2000 1700 1750 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1800 2000 2000 2000 1650 2000 2000 2000 1500 1800 2000 2000 2000 1700 1800 2000 1800 2000 2000 2000 2600 3000 3000 2750 3000 3000 3000 3000 3000 2750 3000 3000 3000 3000 3000 3500 2700 3000 3200 3000 2850 3000 3000 2500 3000 2800 3000 2800 3000 3500 2800 3000 1500] 1850 127366 1300 1500 1300 1500 1500 1400 1300 1300 1000 1250 1500 1250 1500 1200 1250 1000 1250 1500 1250 1000 1300 1000 1500 1250 1200 1250 1500 127298 2000 126143 2000 125942 2000 125675 2000(125299 1950 124845 1950 124575 2000 H24548 2000 124440 2000 124439 2000 123877 2000 123074 1950 N21319 1950 121061 2000 127215 44 00 500 1500 750 1000 1000 650 1500 600 1000 1500 1500 1000 1500 800 1000 Ekonomi Servisi İstanbul lama 3 bin 800 liradan satılan pahalılıkta birinciliği başka ille bir kiloluk ayçiçek yağının fıyatı re kaptırmamakta inat ediyor. son belirlemede 6 bin 550 liraTürkiye'de yaşayan 4 kişilik bir ya yükseldi. Limon fiyatları ailenin haftaük gıda filesi 144 yüzde 52 artarken çayın da yüzbin 760 lirayla en pahalı îstan de 48 zamlandığı dikkat çekibul'da doluyor. Pahalılık sıra yor. lamasında Istanbul'u izleyen T ü r k i y e çap in da birçok mabaşkentAnkaradaışehaftalık h n ölçüde fiyatmda o n e m l i gıda harcaması 142 bin 186 lı f a r k l l h k l a r d i k k a t çekiyor. Örraya mal oluyor. n e ğ i n bir kilo kuşbaşı dana eti Cumhuriyet muhabirleri, feazl ü l e r d e 2 5 b i n h r a y a d e k ç ı . 1991 yılının ıkincı çeyreği ıçın 73 fcarken b&n u l e r d e 1 2 b i n ı i r a . ilde fiyat taraması yaparak d ^ B i r t a Türkıye'nm mutfak hantasını ^ p m d a e n m satıhrkenüretimböl e zeyde, ıkı cocuklu, agır işte calısmavan bir aıle ıcın hazırv«ı?ıu«;>u vu <uıc v'u uoiiı ladığ, haftahkalışvenşhsteş.ne göre İstanbul, yıne Türk.ye'nm en pahalı ıh oldu. Üç ayda bir gıda maddelen arasında yapılan fiyat araştırması, bazı ıllerde bir filenın nısan ayındaki belirlemeden daha ucuza dolduğunu gösteriyor. Bunda en büyilk etken olarak sebzemeyve fiyatlanndaki ucuzluk göze çarparken et, yumurta, rJyazpeynir ve ekmek gibi temel gıda maddelerinin fiyatının son üç ayda arttıgı dikkat çekiyor. Son üç ayda gıda mallannda ortalama en yüksek zam yüzde 28 Ue Bolu ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Bu illeri yüzde 23'lük fiyat artışıyla Diyarbakır izlerken 15 ilde fiyatlann duştügü gözleniyor. örnegin Uşak'ta bir file nisan ayından F S Ayşe BaysaJın orta duZL££Z'.£££ Prof. 750 1000 1500 800 800 1000 1000 1000 800 1000 800 1500 1500 120599 3316 1800 120080 2150 2000 [120038 30 57 2000 !i 20030 27 55 20001118217 2000 18030 2000 17940 2000 17618 2000 17291 1920 117174 2000 117024 48 46 12 77 25 44 28 49 23 75 18 82 22 06 30 77 18 60 750 1000 1250 1000 1000 800 1000 1000 1000 1000 MAfln 34Gwnu$lttne 35Mu5 36 Edıme 37 Burdur 38Kars 39 Dendı 40 KJrklarelı 41 BaMcesır «Isparta 43Mec* 44 Kayserı 45 HaJddn 46 Malatya 47 K Maraş 500 1000 1000 1000 800 1000 1000 1500 700 750 500 1500 1500 1000 800 1 1300 1000 1500 1800 1500 1500 800 1000 1500 2000 16916 1950 16765 2000 16391 2500 15775 1300 1500 1500 1250 4000| 1250 3950 4500 4000 4000 ArtY) 4000 4000 2350 3800 4000 5000 4000 4000 4000 4000 4000 3600 4000 4000 4900 4000 3700 3500 3500 3500 3500 4500 3500 4000 3750 1500 1100 1100 750 1000 204 20 35 ^ ^ fi. u l e r d e y 200 liraya dek düştügü •'•"""* ^ • T d j k k a l çeiuyor. Beyaz peynırde^ * ç ı £ u m u iseiyice büyüy K a l > e s i n e g ö r e f ? y a t l deği> ^ ^ ^ ^ A ^ ^ m p a h a l ] 2 f j bin liradan satılırken Mardinliler bir kilo beyaz peym r i 7 b i n 5 0 0 liradan yiyorlar. ,. . , Türkiye çapinda son altı.ayda birçok ilde Devlet Istatutık Enstıtüsü'nün (DİE) açıkladığı 5 ^ 30.8 oranındakı enflasyonun , üzermde fiyat artısı olduğu gözlenıyor. 22 üde gıda maddelennın fıyatlannın enflasyonun üzerınde gerçekleştığı ortaya çık 'y° r ö ™ * n Smop ta bu yı^ l l k yansında Fyatlar yuzde |2^ ^ *» f 1 ' a y ' ç ı n d / Erzıncardılar yüzde 54, Elazıg^ J 0 * ? 50' ^ f u ş I u " ^ f> Vanhlar ve Afyonlular yüzde 47 daha pahabya kanıüannı rf y atlmn , *«**> ^ * iiooo 2200 13000 2000 12500 2000 12000 2000 2000 8900 8500 750 500 1000 1650 115280 27 51 2000 14895 36 47 iocn 147Qfl 37 27 2000 14650 26 99 250 1000 600 1500 1500 1500 1000 1500 2000 1500 1000 1700 1500 2000 iftYI 49ToWI 50 Adana 51 Kvaman SSIMS 3500 3000 2000 4000 5000 2000 4000 4000 3500 3500 3500 2000 2500 3500 3450 3500 3500 3000 2000 2500 3500 3950 3000 2500 3000 2000 3000 1500 3000 3000 2000 2000 2000 3000 3000 1000 2000 2000 1500 2000 1000 2500 2000 1000 3900 1000 1429 2600 1500 2632 1700 1500 1750 1500 2200 2500 1556 2222 1795 1515 1578 1580 1000 2000 2000 1750 1750 1666 1500 1602 1493 1500 1100 1650 1000 2000 1500 1250 1300 1500 1500 1500 1500 1000 1500 1200 1200 1200 1200 1500 1150 1400 1300 1500 1500 1150 3500 3200 2750 3850 3000 3000 3500 3000 3500 3500 3000 3500 4500 3250 3000 3500 2750 2500 3500 3000 4100 3000 3000 2500 7000 5400 6400 6500 6500 6500 6000 7000 7000 6500 6000 6500 6500 6500 5500 6000 5200 5000 6000 6900 6500 6000 5000 6000 1800 1600 1600 1700 2000 2000 2000 1800 2000 1600 2000 1650 1500 1750 1750 1700 1300 1700 1700 1800 1300 2000 1500 2000 2000 3000 2600 2750 2900 3000 4000 3000 3000 3000 2800 3000 2800 2900 3000 3000 2600 3000 2700 2600 3000 2800 2700 3200 3000 500 1000 1000 750 1000 1900 114411 39 33 1950 14318 1950 14168 2000 13955 2000 13410 2100 13300 1950 13163 2000 112360 2000 111183 2000 111032 2000 10928 27 73 25 17 47 18 16 63 J 30 51 23 83 16 94 3172 28 09 19 25 2250 12000 2500 10000 2000 15000 2000 14000 2000 12000 2500 10000 1500 10000 2000 10000 1500 9000 2000 12000 2000 12500 2000 12000 1700 10000 2000 10000 1500 8000 600 750 1000 700 1250 1500 1000 1250 1500 1500 1500 1000 1000 1500 1450 1200 1200| 53Van 54Bng« HNıgde 56 Amasya 57 Batman 56 içel 59 Yozgat 60 Aydm 61 Aksaray 650 1500 700 1000 1000 800 1000 750 800 1000 1500 800 1000 500 500 1500 1000 500 1500 1500 1000 1750 iooo 1000 3700 10000 2000 110305 3517 2000 109405 29 41 2150 109367 2000 108543 1950 106075 1800 107608 1900 105463 2000 105408 2000 103089 2300 101141 17 89 2000 109310 28 47 13.61 25 06 1988 2136 22 25 34 74 SSan 63N«v$«far 64Konya SSMuftla 66Kütahya 67ŞUrta 68Uşak 69 Bıtiıs 70 Hatay 71 Adtyaman 72 6 u a n » p 73Mı«Iin 700 600 1000 750 750 600 750 750 1300 500 1000 700 2000 1000 700 700 800 750 500 650 700 700 900 1250 1200 1500 1300 1000 1500 1500 2500 10000 1500 14000 2000 8000 1700 12000 2000 15000 2000 10000 750 1700 800 1500 1000 1600 2000 • 2 0 0 1500 2800 2000 102740 22.31 10 86 600 1000 \1l111aza baskı: Zam yapma! ; ANKARA (Cumhuriyet Büfosu) ANAP Genel Merkezi'nde yeni yönetim ile teşkilatların tamşması amacıyla düzenlenen toplantıda il başkanları ve partiÛler, son zamlan eleştirdiler. Başbakan Mesot Yılmaz da bu eleştirilere, "Zamları asgari düzeyde tntacağız" yanıtını verdi. Yılmaz, zamlann tamamen ortadan kaldınlmasının mumkün olmadığını savundu. Partililerin görüşme süresini uzatma konusundaki ısrarları üzerine Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut ÖzaJ ile görüşmesine 15 dakika geç gidebildi. Genel merkezde 7 gündür süren toplantıların dünku bölümünde ilk konuşmayı yapan ANAP Edirne İl Başkanı Ali Ayag, zamlann partüileri üzdüğünü belirterek "ANAP demek, zam demek degildir" dedi. Ayağ'ın bu sözlerini salonu dolduran partililer, coşkuyla alkışlayarak desteklerini belirttiler. Ayağ, alkışların dinmesinden sonra sözlerini, "Milleti rahatlaüa tedbirler almak zonındayız. Kongre öncesi bazı ekonomik reçetelerk işçiyi, memunı, esnafı, çiftciyi rahatlatıcı tedbirier getirecegi sözüntt veren Pakdemirti hocamızm bu sözünö yerine gedrmesini istiyoruz" diye sürdürdü. Bunun üzerine ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar, "Başkan, teşekkür ediyonız" diyerek Ayağ'ın sözünü kesmek istedi. Buna partililer, "Yurdun dört köşesinden geldik", "Konuşsun", "Devam et başkan" diyerek tepki gösterdiler. Ayağ, birkaç dakika daha sürdürdüğü konuşmasında, vatandaşların hükümetten "çok şey bekledigini" vurguladı. mak demiyorum. Bu mümkün degildir" dedi. "Yüzde 5060 enflasyon olan bir ülkede KİT mamüUerine zam yapmazsaniT, bu zammı devlet bütçesind?n karşılamak zorunda kahrsuuz. Bunun da beüi bir sının vardır" diyen Yıünaz, KİT ürünlerinin fiyat artışlarının enflasyonun altında, ortadireği oluşturan kesimlerin geür artışının da enflasyonun üstünde tutulacağma söz verdi. Yılmaz, "Ekonomide hiç kimsenin sihirli reçeteleri yoktur. Ekonominin kendi kaideleri vardır" diye konuştu. Yılmaz, konuşmasımn sonunda seçimler konusuna da değinerek seçdm tarihinin henüz belirlenmediğini yineledi. "Bu konuda muhalefet partUeriyle de görüşerek uzlaşma imkânı arayacağız. Ama, onların istediği gibi bu konudaki yetkimizi oniara devretmek niyetinde degiliz" dedi. Yılmaz, seçim tarihi belirlenirken ülke koşullarının göz önüne alınacağını söyledi ve "Bu tarih de hertaalde bir seneyi aşmayacaktır" diye konuştu. Bu sırada bir partili, "92 ekimde olsun" şeklinde bağırdı. Yıhnaz, seçim kazanmak için "balktan kopmadan ve şımarmadan çalışmanın zorunlu olduğunu" belirterek sözlerini tamamladı. 3QQQ 1W 5 7500 400 30PP 2000 95574 22.43 yüzde 7 daha ucuza dolarken aoyıırauıar. uaşKenı Anıcara Bingöllüler yüzde 6, Batmanlı da ıse fiyatlar son altı ay ıçınde lar ise yüzde 5 daha ucuza ten yüfjje 11 arttı cerelerini kaynattılar. •Ş" y * ™ ü k ü ? Ç ^ e ? . ı c m 6 a y d a ne o l d u / n i n e n p a h a l , İXİ Ankara'vdı. 1991 yıhnın ilk yarısında ise Geçen yıl birinciliği başkalanna* fıyatlann ortalama yüzde 19 kaptırmayan İstanbul, nisan arttığı gözleniyor. Son altı ay ayındaki belirlemede yine samda gıda maddelerine en yüksek piyonluk koltuğunda yerini zam yüzde 62 ile Sinop'ta ger aldı. Son yapılan araştırmada çekleşti. Bu zam Sinop'u altı ay da İstanbul Türkiye'nin en pada 60 basamak birden atlatarak hah ili olraa özelliğini korudu. 68.'likten sekizinci sıraya yük Son belirlemede Türkiye'nin en seltti. Böylece Sinop ilk kez ucuz ili ise Mardin oldu. "zam zirvesi"nde yer ahrken Prof. Ayşe Baysal'ın 4 kişilik Kırıkkale'nin de 38.'likten ailenin haftahk alışverişi için hall.'liğe yukseldiği göze çarpı zırladığı file şu mallardan oluyor. Pahalılıkta birinci sırada şuyor: yer alan Istanbul'da ise son altı "1.5 lulo kuşbaşı dana eti, 20 ayda fiyatlar yüzde 20 arttı. adet yumurta, 1 kilo 250 gram 1991'in ilk yarısında yine sa yeşil mercimek, 7 litre süt, yanayi ve turizm kentlerinin paha nm Irilo beyazpeynir, 3 kilo cerlılıkta başı çektiği gözleniyor. listoo biber, 6 adet limon, 3 kiYübaşında bir file en pahalı 127 lo patates, 1 kilo kunısogan, 4 bin 683 liraya dolarken son be kilo karpuz, 5.6 kilo ekmek, 2 lirlemede bu rakam 142 bin 423 paket makaraa, 1 kilo baldo piliraya çıktı. rinç, yanm kilo ayçiçek yağı, Son altı aylık dönemde en 250 gram margarin, 1 kilo tozyüksek zamla yüzde 72 ile ayçi şeker, yanm kilo salça, yanm çek yağı karşılaşırken margarın paket tuz, 100 gramlık bir pafiyatlan da yüzde 62 arttı. Yıl ket çay ve yüzde 10 pişirme pabaşında Türkiye çapinda orta y ı . " P a « i f # » v l * » t n l * » f e i i t M İ v r i i * Türktş'in 29 temmuzda toplu grev, X O B U c j ' i c ı ı u c ı S U I uy\rı gününden itibaren de toplu pazartesi pasif direnişler uygulama karan almasmdan sonra Devlet Bakanı Fahrettin Kurt'un da 600 bin kamu işçisinin toplusözleşme uyuşmazlıgıyla ilgili olarak Tiirkİş'i bugün göriişmeye çagırması bekleniyor. Fahrettin Kurt, Türklş'in aldığı eylem karanna ilişkin olarak "Başlasınlar, hem kimi uyaracaklar? Bu birim görüşmelerimizi etkilemez" dedi. Kamu işçileri 22 temmuzda gerçekleştirilecek toplu vize eylemine hazırlanırken dün de çeşitli protesto eylemlerini sürdürdüler. (Ümit Otan) Asgari zamlar Mesut Yılmaz, il başkanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Zamlan asgari düzeyde tutacağız. Kaldır Hükümet hâlâ sessiz DISK, DISK'İ geri istiyor cak DISK Başkanlar Kurulu'nun günde vir ve teslim alınmasının onunde hiçbir minde çok fazla konu ve sorun var. Ön yasal engel kalmamış durumda. DISK celikler sıraJamasında ise DİSK ve üyesi avukatlanndan Rasim Öz, hukuk açısınkuruluşlann devir ve teslim aluıması için dan son durumu şöyle özetliyor: yapılacakların saptanması ilk sırada. Onu, DİSK'in ve üye sendikalann 11 yıl "Sıkıyönetim komutamnın denetimi içinde, ölüm ya da başka nedenlerle bo ve gözetimi altında kayyımlann sendikaşalan yönetim organlanrun dolduruhnası oın yainızca hak ve menfaatlerini konımalannı öngören 2316 sayılı yasa sıkıizlevecek. yöneümin kalkması ve aynca da Askeri Oncelikler sıralamasında daha sonra Yargıtay "ın karan ile kendiliginden ve tügündeme 11 yıl önce 274 ve 275 sayılı mü ile sona ermiştir. sendikalar ile toplu pazarlık yasalannın 3713 sayılı Anti Terör Yasası'nın geyürürlükte olduğu tarihte faaliyeti askı çici 9. maddesi, DİSK ve sendikalannın ya alınan DİSK'in başta tüzük ve organ mallannı ANAP iktidan eliyle anayasaya larımn halen yürürlükte olan 2821 ve açıkça aykın olarak pariamentoda gasp 2822 sayılı yasalara uyum sağlaması için etmeyi amaçlamış ise de bu maddedeki yapılacak çalışmaların programlanması ifade biçimi Ue DİSK ve sendikalannı geliyor. esasen kapsamıyordu. DİSK ve sendikaDÎSK Genel Başkanı Baştürk, gün lan için kesinleşmiş bir kapama durumu demlerindeki bir diğer önemli konunun, yoktu. Aynca bu maddede ifade edilen DlSK'in demokratik sınıf ve kitle sendi birçok hukuksal durum daha DİSK'in kacılığı ilkelerinin yeni koşullar ve gö durumu Ue çelişiyor ve DİSK'i bagiamırevler açısından gözden geçirilmesi oldu yor. DİSK'le Ugili kesinleşmiş beraat kağunu vurguluyor. ran Ue de 2821 sayılı yasanın 46. madde DlSK'in uluslararası ilişkilerinin de ye hukmunün kullanılması olanağı ortadan ni baştan ele alınacağını anımsatıyor. kalkmıstır." DİSK ve hukukçulanna göre şu aşaHükumetten, DİSKle ilgili Askeri mada artık DİSK ve sendikalannın yönetimlerinin tümü ile maJvarlığının de Yargıtay kararının ardından henüz hiçbir ses çıkmadı. Bu konudaki sorular henüz yanıtsız bırakılıyor. Oysa hükümetin sadece mal varlığı konusunda değil, DlSK'in açılmasına ilişkin de karar alma zorunluluğu var. 2821 ve 2822 sayılı yasalara uyum için hükümetin daha önce Türklş ve diğer sendikalara olduğu üzere 6 aylık bir geçiş süresi tamması gerekiyor. DÎSK'in yöneticileri ve üyeleri bakımından da yeni yasaya uygun uyelik ve yöneticilik oluşumuna kadar, yeni yasa koşullannın aranmaması ve 274 ve 275 sayılı yasalar ile DlSK'in mevcut tüzüğüne uyumluluğun yeterh' sayıhnasma açıkhk getirilmesi bekleniyor. DlSK'in aklanması, SHP Parti Meclisi'nde de gündeme geldi. DİSK Yürütme Kurulu üyesi de olan SHP PM üyesi Süleyman Çelebi, Yargıtay karannın sevindirici olduğunu belirterek sendikaya destek veren Genel Başkan Erdal tnönüye teşekkür etti. Inönü de bunun görevleri olduğunu belirterek "Bundan sonra da DİSK ile en olumlu dayanışma içinde ilişkiierimizi sürdürecegiz. Sayın Baştürk ve DİSK'e başanlar dUerim" diye konuştu. Cumhuriyet'e iki ödül Haber Merkezi Gazeteci gör Mengi'ye verilmesini kararler Cemiyeti'nin Basın Özgürlü laştınldı. Ödül plaketleri sahiplerine ğü Ödulü, kuruluş olarak Cumhuriyet gazetesine, kişi olarak geleneksel Gazeteciler Gunü da Yazı İşleri Müdurumuz olan 24 temmuz çarşamba güOkay Gönensin ile Sabah gaze nü Istanbul'daki Uluslararası tesi koşe yazarlarından Güngör Basın Merkezi'nde duzenlenecek toplantıda verilecek. Mengi'ye verildi. Basuı Özgürlüğü Seçici KuruÖdüllerin sahiplerini belirleyen Basın Özgürlüğü Seçıci Ku lu'nu Gazeteciler Cemiyeti Başrulu 15 temmuz günü Gazeteci kanı Nezih Demirkent, Gazeteler Cemiyeti'nde yaptığı toplan ciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tıda, yönetmeliğe uygun olarak üyesi Vasfiye Özkoçak, Gazete ilgili kuruluşlann gosterdiği Sahipleri Sendikası adına yöneadaylarla kişisel başvurulan de tim kurulu uyesi ve Müessese ğerlendirdi. Bu değerlendirme Müdürumüz Emine UşaklıgU, sonunda Basın Özgürlüğü Ödü TGS Başkanı Orhan Erinç, İslu Seçici Kurulu bu yılki ödul tanbul Barosu'nu temsil eden lerin basın özgürluğunu savun Prof. Aydın Aybay, istanbul ma yönünde çaba harcayan ku Üniversitesi temsilcisı Prof. rum olarak Cumhuriyet gazete Tayfun Akgüner. ANAP'tan sine, kişi olarak da Yazı İşleri Ahmet Karaevli, SHP'den Ta>Müdurumuz Okay Gönensin ve fur Ün ve DYP'den Frman YerSabah gazetesi koşe yazan Gun delen oluşturuyor. Bugünkü toplantılara iptal Ydmaz, partililerin tepkisi üzerine Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra saat 16.00 sıralarında genel merkeze döndu. Yümaz'ın il örgütleriyle yaptığı toplantılar bu kez basına kapalı gerçekleştirildi. Taruşma toplantılaıının bugunkü bolumu ABD Başkanı Busb'un gelişi nedeniyle programlann yoğunlaşması üzerine iptal edildi. lşSendika Servisi DISK Genel Başkam Abdullah Baştürk, Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin DİSK yöneticilerinin beraatleri ve DİSK'in açılması Ue ilgili karanmn gerekçesinin de yayımlanmasının ardmdan, gündemlerindeki ilk sorunun DİSK ve üyesi kuruluşlann devir ve teslim ahnması olduğunu söyledi. Baştürk, Yargıtay kararı ve gerekçesinin hiçbir yorum ve polemiğe olanak vermeyecek kadar açık olduğuna işaret ederek DİSK'in açılması ile birlikte kayyımlara görev veren yasa ve yargı kararlannın geçersiz olacağına işaret etti. Baştürk, "Cumartesi günkü başkanlar kurulu toplanüsının ardından yapacağımız ilk iş, DİSK ve üyesi sendikalann devir teslim işlemini başlatmak olacaktır" dedi. Baştürk, hükümetin engel çıkarması ya da kayyımlann devir teslim işlemlerine yanaşmamaları halinde ne olacağına ilişkin soruya ise "Biz yasal haklanmızı kullanacagız. Karşı çıkılırsa ne yapılacağına duruma göre karar verilecektir. Hükümetin ve kayyımlann yasalara, hukuka ve haklara saygılı olacaklanna inanmak istiyorum" yanıtını verdi. Cumartesi günü İstanbuPda toplana
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog