Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

19TEMMUZ t991 • •• • BUGÜN • Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna, saat 11.00'de Kartaltepe Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelercie bulunacak. • ilhan Başgöz, saat 16.00'da Aşiyan Müzesi'nde "Yunus Emre, Tasavvuf ve Demokrasi" konulu bir konferans verecek. • Şilebezi Kültür Festivali'nin programı saat 18.00'de Sarayburnu'ndaki Uluslararası Basın Merkezi'nde düzenlenecek bir kokteylle açıklanacak. Sözen'i kızdıran insaat izni Aile kavgası: Sarıyer REMZt GÖKDAĞ Boğaz'ın Anadoluhisan sırtlarında yapımı devam eden 2 bin dairelik inşaata Beykoz Belediyesi'nce ruhsat verilmesi ve ruhşat veren Beykoz Belediyesi İmar Müdüru Hasan Tekin'in aynı zamanda plarüayan kişi olması Büyükşehir Belediyesi'nde huzursuduk yarattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, önceki akşam konuyu araştırdığını ve yasal olarak yapılabilecek her şeyi yapacaklannı söyledi. İnşaata ruhsat veren belediye görevlileri ile görüşeceğini belirten Sözen, "Boylesine bir inşaata nasıl ruhsat verdiler anlayamıyorum. Bogaz'a karşı nasü titiz davrandıgımızı herkes biliyor. Bogaz ilkelerimiz konusunda son derece duyarlı Beykoz Belediye Başkanı, bu kişilerie nasü çalışır anlamıyonım" dedi. diyesi ruhsat vermiş" dedi. Anadoluhisan Kavacık bölgesinde Belediye Konservatuvarı Sanatçılan, Havacılar ve Doktorlar Yapı Kooperatifleri tarafından yapılmakta olan inşaatlarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalarda ruhsatı veren Beykoz Belediyesi İmar Mudıirü Hasan Tekin'in, Bedrettin Dalan döneminde planları hazırlayan kişi olduğu ortaya çıktı. Kendisi ile daha önce yaptığımız görüşmelerde "Büyükşehir'den gelen planlara ruhsat verdik" diyen Tekin'in inşaatların bütün planlarında "plancı" olarak imzası bulunuyor. 26 Mart yerel seçimlerinden sonra kendi isteği ile Beykoz Belediyesi'nde imar müdürü olarak göreve başlayan ve şu anda inşaatlan denetleyen kişi olan Tekin, yasalara aykın hiçbir şey yapılmadığını söylüyor. Beykoz Belediyesi'nin planlara ruhsat verme işinin "yasal prosedür" olduğunu belirten Hasan Tekin, Büyükşehir Belediyesi'nde planları kendisinin hazırladığını kabul ediyor. Yanlışlığın temelinde 2960 sayılı yasanın yattığını belirten Tekin, "Büyükşehir Belediyesi'nde söz konusu bölgenin planlannı bizzat ben hazırladım. Planlamanın tüm aşamasına kaüldım. Daha sonra Beykoz Belediyesi'ne kendi istegımle geçtim. Burada planlarla ilgili bütün denetimleri sürdürdüm, sördüriiyonım. Son aşamada Büyükşehir Belediyesi tmar Dairesin'den görevliler gelip planları incelediler. Yasal işlemleri yerine getirdigun için içim rahat. Temeldeki çarpıklık Bogaziçi Kananu'ndan kaynaklamyor" diyor. KENTYAŞAM CUMHURİYET/19 GEREKLÎ TELEFONLAR • kMyt:000 055 4yaralı 056 527 57 00 «i: TEK'ten yakınıhyor • tSTANBUL (AA) Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna, Bakırköy'ün TEK'e ilişkin sorunlarının arttığına dikkat çekti. Aktuna, dün Yenibosna semtine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlann sorunlannı dinledi. Mahalle sakinleri, başta kanalizasyon olmak üzere altyapı, ulaşım, aydınlatma gibi sorunlannın bulunduğunu anlattılar. Muhtar Ahmet Karahan da Yenibosna deresinin ıslah edilmesi ve Hürriyet Caddesi'nin uzatılması konusunda Aktuna'dan yardımcı olmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi Imar Daıre Başkanı Mehmet Yıldız, inşaatlan, Boğaz ve planlama açısından "cinayet" olarak nitelendirdi. Yıldız, bu aşamadan sonra belediyenin yapabileceği yasal işlemleri araştıracaklarını belirterek "Planlann bizim dönemimizdeki Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile hiçbir ilişkisi yok. Geçmiş donemde onaylan Anadoluhisan Kavacık bölgesinde bir kooperatif tarafından yapılmakta olan inşaatlara ruhsatı veren Beykoz Belediyesi tmar mış planlara, şimdiki ilçe bele Müdürü Hasan Tekin'in, Dalan döneminde Buyükşehir'de planları hazırladıgı ortaya çıktı. (Fotograf: Erdoğan Köseoğlu) tstanbul Haber Servisi Sanyer Emirgan'da aile arasında meydana gelen tartışmada, biri bekçi 4 kişi yaralandı. Sarıyer Emniyet Amirliği'nde görevli bekçi Dursun Ünver, ile boşandığı eşi ve eşinin akrabalan arasında önceki gün Emirgan Postayolu caddesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekçi Dursun Ünver, silahım ateşleyerek eski eşi Zühre Özdemir ile eşinin kardeşi Hüseyin Ozdemiri ve Cemal Tosunu vurdu. Bu arada olaya kanşan Tugay Ayanoglu adlı kişi, babasına ait beylik tabancası ile Dursun Ünver'i vurarak yaraladı. Bu arada Kumkapı Spor Tesisleri'nin yanında alkolik olduğu belirtilen İsmail Sak (43) adlı kişinin cesedi bulundu. Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi üzerindeki Kafe Bar'da soyadları henuz belirlenemeyen Suat ve Şeref adlı müşteriler, hesaba itiraz ettiler. Bunun üzerine çağrılan müdürle aralarında çıkan tartışma sonucu söz konusu müşteriler, silahlannı çekerek müdür Münir Denizalü'yı ayağından yaraladı lar. Denizaltı, kaldırıldığı Haydaıpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 172 13 73 7475 ve 088 • tadanza: 068 511 89 18 T*: 588 48 00 Ç«a T»: 534 00 00 (100 hat) M M M H l T y 340 01 00 * * B M : 131 22 09 Tatakı h k j a t a : 152 43 00 W f i H | l 588 44 0 0 $SK Ü U i i ı i H i : 132 30 00 SSK « I r M f i : 358 67 60 Traflk * • * m.: 176 24 14 (Ist). 356 04 8586 (Kadıköy) M t f t TnAk: 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Şehınçt), 314 36 (B Çekmece) • Tirr: I»ltator573 13 31, Itf M t a r 574 23 00 (25 hat), 574 73 00, : 574 82 00 (45hat) ı: 527 00 50, 336 20 63 348 80 20 526 40 20. İ44 42 33, M z Ydtan (AcMtt): 145 53 66. 144 25 02. 149 18 96 DMb » M M : 149 15 58 • METHMUUİ: (Hava tahmını u<Jrenm«) 573 89 80 077 • TMffc: mUEmtl AMZA: 526 62 74, ıTaMafcJto 526 62 74 150 83 50, 348 71 40 • TEK: 069 Başkan Buslfun Ziyareti... ABD tek süper güç de olsa, eski deyişle kadiri mutlak değildir, yapabileceği vardır, Kırk yıldan beri aynı ittifak çatısı altında ya yapamayacağı vardır. şayan bu iki dost ülkenin ilişkisi bir türlü sağOrneğin TürkYunan ilişkileriyle Kıbrıs'ta lıklı bir yapıya oturmamıştır. Sık sık sorunla Türkiye'nin ve KKTC'nin duyarlıklarını, temel ra ve düş kırıklıklarına kaynaklık etmiştir bu çıkarlarını göz ardı edebilecek yaklaşımlann yapı. Ankara'yla VVashington arasmdakı bölgede barış ve huzura olumlu katkısı oladostluk süreklilik taşımış, ama diplomatık tra mayacağını biimelidir. fıkte de gerilim, hatta bunalım sözcükleri hiç Bir başka nokta: eksik olmamıştır. Türkiye'nin öyle bir coğrafyası vardır ki yalKuşkusuz TürkAmerikan ilişkilerindeki nız ABD'nin yedeğinde tek boyutlu bir dış poinîş çıkışlar, gelgitler tek bir nedene indirge litikaya mahkum edilmesi söz konusu olanemez. Genel olarak şöyle denilebilir: lliş maz. Yer yuvarlağının bu hassas noktasınkiler gerçekçı bir yörüngeye sokulamadığı da Türkiye kendisini sadece VVashington'un için bu durum yaşanmıştır. Taraflar kendile çizdiği dar bir alana hapsedemez. rini bazen olmayacak beklentilere kaptırdıkBunun gibi: ları için karşılıklı olarak düş kırıklıklarına uğTürkiye'nin tarihsel birikimi ve bilinci, bölramışlardır. gede maceralara sürüklenmesine de engelVVashington, soğuk savaş boyunca Tür dir. Bu açıdan, özellikle Körfez savaşı sonkıye'ye, stratejik değeri yüksek olan, "komü rasında su yüzüne vuran gelişmeler ve Sinizme karşı kalkan" rolü oynayan, Batı'nın lopi'de konuşlandırılan Çevik Güç'le ilgili olaOrtadoğu'daki "sınır bekçiliği"ni yapan, bu rak Türk kamuoyunda ortaya çıkan olağanüsyüzden de önemli, ancak özünde herhangi tü duyarhk ve tüm muhalefetin sergilediğı bir Üçüncü Dünya ülkesınden pek farkı ol tepki anlamlı bir göstergedir. mayan bir ülke olarak bakmıştır. Onun için Ayrıca: de Türkiye, VVashington'da genellikle bir Milli Misak, Lozan Antlaşması ve Türkiye miktaryarcto77 karşılığında çok şey verebile Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne ilişkin duyarcek bir ülke olarak algılanmıştır. Ankara'da lıkları, Sevr kompleksi olarak niteleyen yüise Türkiye'nin stratejik değerine ilişkin bu zeysel bakış açıları TürkAmerikan dostluğupazarlıklarda ABD'den sık sık umduğunu bu na yalnızca zarar verir. Kimi Amerikan çevlamamanın sıkıntıları yaşanmıştır. relerinde de dikkatimizi çeken bu düşünce Böylece soğuk savaş içinde Türk Ame biçiminin resmi bir çizgiye oturmayacağını rikan ilişkileri tek boyutlu, yani büyük ölçü ummak isteriz. de askeri yanı ağır basan sağlıksız bir yapıBaşkan George Bush, 32 yıldan beri ülkeya mahkum edilmiştir. mizi ziyaret edecek ilk Amerika Birleşık DevSoğuk savaş sona erdi, ama ilişkilerdeki letleri Başkanı oluyor. bu dengesiz yapı bugün de değişmiş değil. iki ülke arasmdakı dostluk ılişkilerinin geÜstelik, Sovyetler'in yarış dışına çıkmasıyla liştirilmesi için yukarıda altını çızdiğimız kobirlikte ABD'nin tek süper güç olarak kalmış nulara özen gösterilmesı gerektiği inancınolması gerçeği, AnkaraVVashington ilişkile dayız. rinı daha da dengesiz bir yapıya sürükleyeBu çerçevede son bir nokta daha var: Ülbilir, giderek bozabılir de. keler arası ilışkilerde lıderler arası kışisel Bundan kaçınmak için taraflarm olabılecek dostlukların da önemı yok değildir; ama tave olamayacakların bilıncinde davranmala bıı abartılmaması koşuluyla... rı ve yapılabıleceklerin sınırlarını gerçekçi bıDevletler arasında ılışkilerın, kişılerin öteçımde saptamaları tek cıkar yoldur. sınde devamlılıâı vardır. (Baştarafı 1. Sayfada) HABERLERIN DEVAMI (Baftarafı 1. Sayfada) hareket ediyor. Bundan sonra dcvletin anladığı dilden konuşacagız" şeklinde konuştu. Malkoç, bir yil kadar önce Bayrampaşa Cezaevi'nden firar eden ve yurtdışına çıkan DevSol lideri Karataş'ın devlet güçlerinin eline geçtiğinin, kendilerine ulaşan bilgilere göre kesinlik kazandığını belirtti. Malkoç"a göre birçok DevSol militanı gibi Dursun Karataş da bu süre içinde yurtdışında yaşıyordu, ancak sık sık Türkiye"ye girip çıkıyordu. DevSol sözcüsü, devlet ve kendi örgütleri arasında cereyan eden olaylan >*savaş" sözcüğü ile niteledi ve "Bu bir savaş, eşh koşullarda olmayan bir savaş, biz bu savaşta beüi kayıplar verdik. Ancak yapacağımızı söylediğimiz eylemleri gerçekleştirecek gücümüz var" dedi. SözcU, basın toplantısını Brüksel'deki Uluslararası Basın Merkezi'nde düzenledi. Çelik Malkoç, ABD Başkanı George Busfa'un Türkiye'ye ziyareti sırasında örgütçe öldürülebileceği tarzında basında çıkan iddialar konusunda kesin sözcükler kullanmaktan kaçındı. Sözcü, "Bush'u ezilen halklann katili" olarak gördüklerini belirtti. Ancak suikast hazırlığı olup olmadığı konusuna net bir cevap vermedi. Malkoç, Efe özal'ın duğünü sırasında ve tüm devlet erkânının duğünde bulunduğu bir anda, otelin etrafına çok sayıda bomba yerleştirdiklerini öne sürdü ve bu konuda şunlan söyledi: "Çok sayıda bomba yerleştir<ti*inım Uan ederek orada bulu DevSol lideri Karataş nanlann oteli terk etmesini istedik. Ancak otel boşaltılmayınca bombalan patlatmadık ve patlayıcılann yerkşme planını bizzat polise yolladık. Bizim verdigimiz plana göre bu bombalan etkisiz hale getirdikr." Malkoç, şimdiye kadar bu ve buna benzer fırsatlan kullanmadıklannı öne sürerek "Ne var ki DevSol'un tarihine bakarsak, kendisine yönelik toplu imha hareketlerini unutmadıgını göriirüz. Bunu da unutmayacagız." Paris'te ensesinden kurşunlanarak öldürülen eski DevSol liderlerinden Paşa Güven'in esrar ve eroin işine kanştığını kaydeden sözcü, "O bizim için artık bir şey ifade etmiyor" şeklinde konuştu. Öte yandan "DevrimciSol Yurtdışı" ; mzası taşıyan ve Brüksel'deki basın toplantısı girişinde dağıtılan bir bildiride de Dursun Karataş'ın Istanbul'da gözaltına alındığı belirtiliyor. Bildiride bu konuda şöyle deniliyor: îstanbul Emniyeti Müdürü Mehmet Agar, Dursun Karataş'ın yakalanması iddiasına ilişkin olarak Cumhuriyet muhabirine, "Yurtdışında bir toplantı yapnuşlar. Bu konuda bizim berhangi bir açıklama yapma yetldmiz yok. Sadece, bakanlık bilgj verebilir. Operasyonlann getişimine ilişkin, bilgi vermemiz mümkün degU" dedi. Ağar, Devrimci Sol, Dursun Karataş'ın 'akıbeti' hakkında bilgi verilmezse, devlete karşı 'toplu imha' yoluna gidecekleri tehdidine şu yanıtı verdi: "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı toplu imhaya mı gidecekter? Bu mümkün degil. örgiitün toparianacak durumu kalmadı." Ağar, Malkoc'un, 'Karataş'» Îstanbul Emniyeti'nde imha editecegi' iddiasına da "Bu bi Idbrit çöpü mü, böyle imha edilsin" dedi. Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan da Dursun Karataş'ın yakalandığına dair iddialar uzerine AA'nın sorusuna 'Bu konuda bizde öyle bir şey yok, öyle bir bilgi yok' karşılığını verdi. Bu arada Uluslararası Af Örgütü'ne ait Londara'daki bir bina DevSolcu oldukları belirtilen bir grup tarafından işgal edildi. Olaydan sonra Londadan gazetemizi telefonla aradığını söyleyen bir kişi, "Dursun Karataş dahil olmak üzere, sag olarak ele geçirilen tüm arkadaşlanmız serbest bırakılmadıgı sürece, bu tür eylemlerimiz sürecek" dedi. THY'nin Stockholm'deki bürosu da dün DevSol yanlısı grup tarafından bir süre iseal edildi. "Kaüedilen 10 kişinin dışında aynı operasyonda basüan başka evlerde 25 kişi daha gözaltına alındı. tçlerinde Dursun Karataş'ın da bulunduğu bu 25 kişi hakkında bugüne kadar basına ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapdmamıştır. MTT ve siyasi polis Devrimci Sol savaşçılan hakkında kamuoyuna bilgi sızdırmamak için özel caba sarf etmekte, diger katlettikleri gibi onlan da katletme ve bunun senaryosunn hazırlama çabası içeriandedir. Eger gerckli duyarlılık gösterilip acilen müdahalede bulunulmazsa 12 temmuz katliamııun daha boyutlusu yasanacaktır." Gelişmeleri yakmdan ve ciddi(Baştarafı 1. Sayfada) bilebilir? Bu güçlerin oradaki yetle izliyoruz. Çok önemli bir varlığı; sorunun ve Irak'ın iç iş başka nokta da bu gücün yaralerine ilişkin sorunlann çözü tılmasının öteki bölgeler için de münü nasıl etkileyecek? Körfez pek olumlu olmadığıdır. Çünkü sorunundan sonra Irak'ın çevre bana göre bu güç bugün burasindeki sorunlar üzerinde nasıl da varsa, yann öteki bölgelerde de ortaya çıkacak demektir. Bu etki yaratacak? Kim bunu yanıtlayabilir? Kim olay artık yeni bir politika fakbu gücün Uan edilen hedefleri törü olarak karşımıza çıkıyor. dışına çıkmayacağına güvence Gelişmeleri göreceğiz. Bu, BM verebilir? Çokuluslu güç görevi sözleşmesi çerçevesinde mi, yokni tamamlayıp dönüyor. Ne var sa sadece birkaç ülkenin girişiki şimdi de Türkiye topraklann mi altında mı yürüyecek? Görüda konuşlanacak. Peki ana şümuze göre bu gücün varlığı amaç ne? Diyorlar ki şimdi ar kabul edilemez. Tüm bu tür olutık kesinlikle bir daha Saddam, şumlar BM Güvenlik KonseyiKurtler üzerinde baskı yapama nin gözetimi altında olursa desyacak ve sınır aşılmayacak. Pe tekleriz. Ancak birileri kendi ki görelim bakalım. Fakat ne ka başlanna bu tür girişimlerde budar bir zaman için? Bu güce ne lunursa bunu kabul edemeyiz. zamana kadar gerek duyulacak? Son donemde Irak'ın niikAncak Saddam Hüseyin Bağ leer gücü sık sık gündeme getidat'ta... Bu gerçeği kabul etmek riliyor. Halbuki Irak'ın füze, zorundayız. Orada bir şey yapa kimyasal, biyolojik silahlan da cak başka bir kuvvet yok. Bazı olabilir. Bunlar tam bilinmiyor. Batılılar, 'Saddam gidinceye Sizce nükleer güç konusanda kadar' diye konuşuyorlar. Onun Batı'nın 'duyarlılığY samimi mi? bir daha baskı yapıp yapmayaÇERNtŞEV Sadece nüklecağının güvencesi yok ki... Sad er değil, kimyasal ve füzeler ile dam yıllarca kalacaksa bu güç öteki saldırı silahlan ve kitlesel ler de burada (Türkiye'de) yıllar güçlere karşıyız. Bunlar azaltılca kalacak demektir. Bu birin malı, yasaklanmaü, yok edilmecisi... Ikincisi ise açıklanan bu li. Geneldeki tutumumuz bu. hedeflerin doğru olduğunu ka Irak için ne kadar kaygı varsa, bul edecek olsak bile Saddam aynı konuda Israil için de tutuluı gerçekten baskı yapıp yapma mamalı. dığına kim karar verecek? Eğer Sizce Çevik Gnç'ün Türkbir el ateş açılmışsa, bu güç he iye'ye etkisi ne olacak? ÇERNİŞEV Şimdüik bu men harekete geçecek mi? Büyük bir savaşa yol açılacak mı? güce gerek olmadığını söyleyeBunu kim bilebilir? Kim karar biliriz. Bölgedeki diğer ülkeler için de bunun varlıgı iyi değil. verecek buna? Çevik Güç'e Sovyetler Bir Bölgedeki ülkelerin hiçbirinin liği olarak yaklaşımınız nedir? bu hareketten hoşlandığını da ÇERNİŞEV Dostça ko söyleyemeyiz. Sizi çok uzun, nuşmak gerekirse, bu güç üste güçlü, ancak gerçekçi olmayan lik bizim sınınmıza da vakındır. bir yola sürüklüvor. Moskova Çevik Güç'e karşı 1991YILIMIZIKA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SINAV SONUÇLARI 40*3? 6356» 4058* GOKHA* CEHIL DlNfEO EROL SALI* GOKH*<4 FAT1H 1991 YILI SAGLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SINAV SONUÇLARI HA6AN EICHE"» «EVZAI 1LHA1I 11*71 51412 AKÎAÎ 41503 E 3 D 3 4 A N S1599 O Z D E M R GE Ç J O İ A N 11İ35 KESIK3AS FATIH 5ENRAH FE8HAT İURKAS TU5UF ASK4N ÇI I A < K4RA J>lAL IHAj Ö İ 7 4 3 ao: 6 1 7 8 3 ALTA» 61S15 STJS1 5 1 9 Ü Î «LKI i 0UOAN TU5UF EMtN FAZLI »LI •3 * 5 K 'J !* T HUR»T 61*70 65313 65019 *5'J37 3Z5OX;£ ATOOJA^ CtVELEK SEZES» ALt tHSAM 6 5 1 4 9 YA=A.» 45162 YIL"»Z 45163 YILOIZ 65169 55172 55133 55135 451 »6 55207 OZGuR OZöUR TUNCAY TUIHCAT U4UR 1EH1ET «URAT FAT IN AHMET Ü«tT OSflAN 3OE8 5UNG04 ALt "CENAN FARUK ontT İ521J 9ULENT 65214 musnt* 65235 K A P L A N 45251 ÇINKAHA 45271 ALKA<I 55273 A < 0 E M * CANER 55299 AK3ULJT OZGUR 5 5 3 0 3 OZCAN MALIT 4 5 5 2 ? 31LC lOÎL'J A30tL VOLKA1 55332 A L O E ^ H ÇAOOA? 6 5 3 6 5 AJLAM TAHSIN '~ 5 5 3 7 Q YIL"<AZ SULETMAN 55393 «1ASO» l.HAKKI 5 5 * U 2 00 ÎASKILI ; BARI? HA3A1 1991 YILI SAĞLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SINAV SONUÇLARI 43061 .mvOîLJ 40069 A<3AN 43039 Yu<Se 40104 İYİNÇ 4 f Ji32 4 J154 4 3 1 7 U £< .327 1 4J3U4 • 3364 4Ü312 60L OZTuiK U'rfAL Z nLU JJL:<JiLJ ALAAT71M 5 = RHAT CĞ.1AL 1JSAT ILKÇS J^tR ;Tuf AYKUT OS1AN 43 49 7 o j < 41624 YAROlflCI 8ÜLENT NUSTAFA K. 41523 tDHAN 41681 KAN9EN1R SUA» OSNAN N . 41692 TOK 41697 ILK3AHAR RANAZAN 41709 ÇET1NKAYA FAHRt TUMCAY 41754 SARAÇ SEÇK1N 41797 OZCAN 41321 KARAHAN AHNET ÜNtT 41343 TORANAN TALtP BATTAL GAZ! 41370 TETtKER 41911 KELE} ÇEH 41988 StDAL BtLSEHAN 41995 6UVEN tBRANlN 42062 YILHAZ AHHET UİUR İĞOt 42123 HALtL t . 42212 KASJLI KAOIR VEY3EL 413^5 N*Li«NTOjL'J»'1JlLU i b j )3 ç t T l M < A Y A A L I • S 7 54 * K 3 ı j \ L i ZAFEt< ' . 5 P 4 * Y^LTIiA'ı OZuüR .37)3 3*^£ LEViNT •5.34>JL'J1»I< Oi.«IAN »3 37<î t )t*ji î)?14i»Hî» . 1 y ) j ,AL! IIJJL AKIN OivçS 3J224 ÇANKAYA 33240 ONC'JL 33263 AY3'JL 33264 ULJ3CY 3 J311 T03JH 3 3 5 9 5 ULKES }J444 ı J 4 5 'i E K I Z F 1 1 T A '< \ F*ZLI ÜOUR YUN JS o«ıu« ••Hif.T •'JkfiT AHtET FATIH ^EHAL İUHHAM flURAT ORHA^ ?tYNAL i «EHV.I HH.İMİ > ) 3 J I iz Izi* b)4Uİ '•J'İJI • ^ J 1 J < \ '( ^ ( 4 ıM i ,<J\K\y AY1IN A L I 1U3TAFA USU^ TALIP HASAN TOL6A ı ) ii 3 J 3 4 5 7 İJ i A I 3 J J O 3 OLOAY •»!j 5 J4 Y I L O t ; .3550 A L T U * 4Ü431 3'JL JT VJM5 6:!,!1! 45051 U;TJ HUSTAFA C1HANÜIR NAZI^ TOLbA T0L5A ^AHfl'JT HU.^RTTtN FUAT YAVUZ IbKENÎfR AYTEKIN O/.CAN »İH1ET fl'JSTAFA ALI ICcHAL 5EM3L * ı l t L AVCI 4">f:j'» T A 5C1 3 4'391 5 i 4}V44 ; ı F T ; t '•»U935 S ; I u i * 4110 5 AÎLA.M 4 1 2 2 3 PZHL tVANL] 4 1 3 3 1 AT3* 41 34'* OTEt» 4 1 5 5 7 T6K .141d POLAT 4 1 5 5 7 OZYUST 41369 D£' 41623 'AHATTIN TUFAN ERCAN '(URAT HAKAN OZ6NÇ AHNET 3ARI5 MASAN FATtH ISHAtL SELÇUK MUSTAFA HUSEYtN HUSTAFA XORAY NEVZAT RARAZA» U«UR HEMNETALt AVTEKİM K. 4 J' j b ? E ^ C İ V A N ' • ü6* • > > '. 'i 2 ü 4 D 3 i A 1 21 5 K\RTAL OZD£ *IR • ı!iil,(M'. »i » 1 j'jUj'. 7 .4573 .UUl. . 1 3 24 3J<> " : %oı47 } X . i ı i C '. > 3 3 i 3 ) 5 U \ 4 4 i 1 1 A L U M O K "IU3AT Ç»JLAR ISiAtL Aj OURı*AH«Af( I S S A I L UfllT St<<Af« > J7ıf 60KAY 31843 BAYKAL 51350 VURTSEVEN KAHIL 519U2 ŞAH11 51957 CANDEHtR ERDOeAN 55094 UNAL ÜNSAL 55099 K3YLU ISHAtL HAKAN 55127 ZEN3IN SERDAR 55130 ULUTuRK YAKUP 55145 ENEGER KAOIR 55200 OZOtZLEKLTUSUF YILBAZ 33211 1LERI SERKAN 35213 UREOI SERDAR 35214 SERKAN 55218 ATALAY ADNAN 33287 K A N K RENZt 55283 AK3ULUT YALÇIN 35312 EL130L YUSUF 5 5 5 3 7 K434KCI EKNEfl 3 5 3 3 9 ERGENE ALTAN 3 5 3 7 3 ^OÎSAY NEHHET T 35401 TAŞKAL3IHAN HUSTAFA 5 5 4 0 5 •JZATA NUHARRET ALI 3 5 416 %JYU<YAZ1: ZAFER 5 3 4 1 3 KILINÎ SulEYHAN 35431 KUZUCU NURAT 35442 1 U R A k «U«AT î 3o2 i K A T 3 I VEDAT 33333 AHHET ÖZGUR 3 3 463 SENOAR 31713 3*LIît NOMAN ' J/33 YIL«AZ J J 7 3 4 K I L I ; C I O :; ' SOHER LJ 35 S11 OZ AT A «EHBfcT 33S51 HEHHET Ö. 3 57ü 3 I' H <\ •» SALtft GOKHAN 33V4') TUSCtL tBRAHtH 3 j V 6 5 V \KM HAYOAR ALt 3 >J12 Î " J')21 A Y O O 3AN » 5bJ331IL6ET 33J47 OCAL 36355 h*Y<!3 ,1 n TUSRUL AHHET VOLKAN İNANÇ J5293ULUTAŞ RECEP TUNCAY 5J3Qİ3'JY^UK 5653 İKAİ»AYEL NEVZAT Ç flURAT 0Z6UR 563V3TURNUKLU FERHAT 56424KARAE» 5S425YIL0IZ HUSEYtN 56448 9ALCI «U«AT 56480 ÖZBAY ALt 56531 OBACIO4LU AYCAN 56568 KOKSAL ABOULLAH ALP 56569 YARICI AMHET NURAT 56574 5t«SEK BUSTAFA 56619 KAYA ZAFER 566*0 KÜKSAL 56497 CAN RAHMUT 56790 AKYÜZ TAMER 56807 ŞAH1N BURAT 56837 GUflU? 8ULENT 50036 ÖZEL Ö26UR 40069 6EZES CEN61Z 4012ü URAN SURAT FEHtB 53139 AL0A3 ALt EKBER 3J146 PARLAK TOLSA 4016ü ERDE^ NIMAT İ3222 AL03LU ALPER 43223 ÇAKIS 3U271 K3SEK0YLU FATtH tSHAHlN 50314 S0YUDAL 9tR0L 60341 ItASADA» u«tT b'3357 ART1X t R F A N o0436 KARSLI ftEHMET UsRA» 4Ü523 COHE<»T ŞÜKRU 43635 E*OL »USTAFA « İ366V Z0*LU CEN61Z HAN S36a'J BECtT 55İ7İKAYA b525VCIVr 3J491 ESCU. •4310 5 40169 4J132 JLUuOîAN 33591 5'3955 E 31031 İİ204 A L t AH9ULLAH <. HUScYİ* AHhÇT S'JAT I'JRHAN 14 . ( ' 1 1 .1 l '• 1 1 A * ' 4 5İ3O 1 4 ı 31 J iıii 3 4ı 5jî PiKz ' . 3 ^ 3 c;YLAS . İ J J j * , T J i.< V ı 4 3 1 K\ H7\l .•3471 AL31 i '» S > j s FUAT IZZfcT rJT'Js^JL ISHAÎL 46938 SU3AİI FIUSTAFA A. 53002 ZİTA HuCAHIT 50020 OBUSLUOĞLU <EB4L 3UU36 HI3A 3USKAN 30063 SELScÇ HARUN İ0093 SOYKENAR 1EHBET 5U11 3 KOÇAK LEVrNT 33171 GULTEKtN bAZl ALPE>< 3Ü217 NECAT I 5U225 U^lLu ALI SIV,<I OGUZHAN YILOIRIM HAKAN TOLGA NtHAt ISHAİL OZAN 61206 OZKAN 61319 »:Tc 51 551 SEN Jİ649 TOPÇU 51 384 ASLA» 51971 AKDENtZ 62135 OOĞAN 65022 EFE 55026 ÖZOEHtR 55040 UNAL 6505? TAZI 55055 ÖZKAM 65055 EVCt 55060 GENÇ 65082 GuOAY 65091 KUJ 65104 ARTUî 65115 KU^MAZ 65139 AKLAN 3ZBAŞ 65167 OZUDEN 55182 65189 GUNDUZTEPE 4519J UNLO3AY 65221 HIZLI 65227 AYNI 65229 65240 EHtRAL 652?* 3ATUR 65301 0Z0EN1R 65309 TOPUZ 65325 YAÎ3AT 65339 GUNEŞ 653*1 OZNEN 553*8 SÖKSÜÖUR 653*9 OZTuRK 65356 OVA 65366 EROĞLU 65367 KANIK 65*04 65*20 DAHBURACI 65*23 BAYRAKTAR 65437 ACtKALIN 65*97 TEK TÜRKHEN tLKAT UF«K NURt AHHET YAVÜZ BAflAN 60KMAN ALTAN HAKAN ENMH SELÇUK AtEN HASAN ALt COSKUN HASAN OZKAN YUSUF FARUK TANER ALPER NUHA^HEO ENGtN ALt TAYFUN TANER ERKAN HUSREV ÇAcRI BtROL ELVAN YILOIRin HtKliET ILKER ERKAN ATHAN FATIH HALtL AHHET AZIZ VOLKAN Y. AYTEKtN FEVZt AYTEKIN 3UNYANIN SA«I AH1ET YAKUP SAMSUN VETERİNER TEKNİSYENLERİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ SINAV SONUÇLARI 0 531 41214 4121? 41542 D^IUAÎ \N Jİ Jo J 3U1AM OZbuR 3İ17JJIL'IÎ FA:«U«: AHSET AKıN >1 İ44 »SNOL E80HN 5E0E YUSUF KAOIR 4 2 2 4 U TuKS jNflc 4 5 5 7 4 a<l>L 45412 YİLIAZ KABIL HUSF.YIN SA0K VELI A<A<I1CI ALI K4.1AA3LA.N HEHMET FAHRt 4.54İ AYBIN 3 J447 T ) Ç U EROL p ( fiî OLCA1 FATIH 13351 'c3K*L«> töRAHIH 35391 U P L A t B bJ5l9 3EKTAŞOİLU ERMAN 45'J'J* J5U'J5 ')5314 3532U 45J21 3VJ2>i 50»5uN ÎMilR GÖRuuN DURGUT AKKAYA TAN3AL «URAT ÖKDER tSNAtL ZAFER OENtZ ERStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog