Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

19 TEMMUZ 1991 GÖRÜŞ HAYVANLAR ISMAİL Gİ'U.Et CI'V1HURIYET/13 Koyunluk İNSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN Türkıye'de şahsiyeti ve ferdiliği gözardı eden bir sistem var. Toplumda bunun sonucunda oluşan tabiri caizse biraz koyunluk peydah oluyor. İPLER KOPMADAN KADRO KURMAK SHP'de neler oluyor? SHP'de bol dedikodu, bol kulis, bol suçlama ile gelişen bir kurultay hazırhğı var. Parti meclisi dun yaptığı son toplanuda TÜSES'in katkılanyla hazırlanan ekonomik raporlardan kamu maliyesi vergi ve gelir dağılımı ile ilgili olanlar üzerinde durdu. Ekonomik program kapsamında TÜSES'in hazırladığı bazı diğer raporların göruşulmesi yeni seçilecek parti meclisine kaldı. Şimdı butun tartışma yenıden seçilecek parti organlannda kimlerin bulunacağı. Bu konudaki yanş şu aşamalarda: 1 Genel başkanlık sorunu Erdal lnönu'nun genel başkanlığı için kurultayda sayısal üstunlügü olduğu kesinkes biliniyor. Deniz Baykal genel başkan adayı olmak veya "Bu yanştan çekilip sizi tarihi sorumlulugunuz Ue baş başa bırakıyonım, genel seçimlerde başanlı olamayın da görun bakalım" demek arasındaki çizgide gidip geliyor. Bu arada her iki grubun da taraftarları karşılıklı ağır söz duellosu ve atışma halinde. Baykal'ı destekleyenler lnönu'nun başarısız olduğunu, partiyi seçimde iktidara götüremeyeceğini, Baykal'ın genç ve denenmemiş olduğunu, bu nedenle iktidar şansırun artacağını söyluyorlar. Tnönu'yu destekleyenler ise "Deniz Baykal denenmemiş olur mu, denendi ve her nerede denendi ise başarısız oldu. Devlet gorevinde denendi, Enerji Bakanlığı yaptıgı sırada mazot kuyrukları, benzin kuynıklan uzadıkça uzadı, Ankara'da devlet dairelerinde oturan memurlar bile titreyerek yakıtsız, kaiorifersiz binalarda çalışıyorlardı, ne çabuk unutuldu. CHP'de politika yapmayı denedi. MC bükümetleri döneminde, MHP ile işbirliği vapalım, MC'yi yıkalım, gibi teoriler getirdi. SHP'de 22 ay genel sekreterük yaptı, Bavrampaşa seçimlerinde kendi ekibinden ada> çıkarma zoriaması yaptığı için SHP'nin ovunu yuzde 7'>e duşurdu" dıye sayıp dökmeye başlıyorlar. 2 Parti yonetimi Kurultayda seçilecek parti meclisinm a) Kamuoyuna olumlu ımaj verecek. b) Seçim hazırlıklarını cıddi olarak ustlenecek. c) Seçımlerde başarı sağlayacak. d) Seçim sonrası iktidar sorumluluğunu üstlenebilecek bir kadro olması gerektiğini tum partililer göruyor. Bunun için parti içinde görev alabilecek, yeteneklı hıç kimseyi dışlamayacak bir kadro oluşturulmak isteniyor. Ancak bu kadronun genel başkan ile uyumsuz çahşmaması, ikinci bir genel merkezden alacağı talımatı uygulamak uğruna ışlerı engellemeyecek olgunluğa erışmış olması da dıle getıriliyor. Ancak genel başkanlık için Denizcıler ile Erdalcılar arasındaki kavga sertleştikçe bu iki grup arasındaki ıpleri koparmadan ortak ve ağırlıklı isimlerin de bulunacağı bir kadro oluşturmak da giderek zorlaşıyor. Şımdilik bazı akil insanlara ve biraz serinkanlı davranmaya gerek duyuluyor. Sinirler fazlaca gerilmiş durumda. KİM KİME DUM DUMA BEHH; AK pem6/ Son  cxkme zamanı gefc/t' ç ğ o/t/ faAüJ/ tfı. tf£f jenefi/en duromu Aador />alhrv İŞTE SÛRPRİZİMİZ: DAVETİYENİZ BİZDEN * * ee i Bush ve Özal sizi i bekliyor YANDA gördüğünüz davetiyeyi siz saym okurlarımıza kuponsuz çekilişsiz dağıtarak cumartesi akşamı eğlenceli bir gece geçirmenize yardımcı olmak istedik. önce bu davetiyeyi kesin, sonra boş yerlere kendi adınızı yazın. Guzel ve şık giyinin. Elinize davetiyenizi alın. Isterseniz arkasındaki yazılar görünmesin diye davetiyenizi bir beyaz kartona yapıştırın. Davetiyeniz elinizde şık şıkırdım Çankaya Köşku'ne doğru yollanın. HIZLI GAZETECİ y'ECDET öuneş /şıeı vc BU Oem. &R »WA Boıte SOYu TukreMVieye e»p£N ftı? OUMHtH diUNCiYLe. KUhMJhi, 6UN£ŞW OEHlZlN TA&AJI YALNtZ &EJJ<I P£ SZıM DEAIlZ eOZLÜĞU SUhllH v t PLASTltC R VC S O İ » A A 6AU<LACLA CLN &R OENıZ yiLPiZI OoRMEYİ TAWI ÇKARMAYA ÇALIŞM ONLARLA SOJ KARŞILAŞMAUIZ ÖLABlLl)? VEDALAŞIM AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES uanç}< Kap/dan 3'^eRclın^ ^lei?'fi/n şaeKilae'iirm oric£/ ^ banaı so^|erirnei/eceK sozjeR. şoy|eten^a/wayaoalc^fçımıj/ap|>R«vl alicaK, e^|ece« ve ftıg 3ma nfç o!mejjecej<c o/an, o, fann, uan\ na ?0 âattf 20.00 <ü nca adeder. SmoKın MessOress U7un £tefc DaveUılenn en geç saal 19 45'de Çankaya ı Köçku'nde bulunmaları nca otumif r vereaz&erc Kıytfet L I Luks bir Mercedes kiralamanız ve Köşk'ün önünde şoförün kapıyı açıp sizi eğilerek selamlaması tavsıye olunur. lyi eğlenceler. Bush ve Özal sızleri bekliyor... YEŞİLYURT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (1000, TL.) AKTİF (\KRLHCLAR) Car Oonem 3112^990 i OÖNEN AflLIKLAfî A Hâzır Oa^tntr B Uankul Kıymstor \tm) C Kısa vacMı T«ar Alacaaıa' Netj 0 D*ğw Kısa Vaoelı Alacaaiar Net) E SttttvıNet ' SUKiar 2271*4 2 Vvıtoc S>pan$ Avansta' F Dı^T uyıefi UBrtıklar II DURAN * f l L ! K L * ? A UZUP \fedei Tcar Aiacak N « ) a D 4 * Urun *Adet Aiaca* N « ) C Ff>ansai Ouran vartıklar bet) D Maoö Djran van.kiar t!*eti i 8 nala.' Arsa «e Araz>le< 1976158 2 MaK na 'e&s A C haztar 3 0>fr Duran *riı«taf 517016 4 B r kiıtş Amortısmaniar 1326.063) 5 >apılmaKU Oan yttınmiaf 6 W»nt«n S*pans fesnslar E U w » Omayan Durar Var Net] Maddı CHmayan Ouran Van «lar 2 *ntw»*«nslar F D ğ r D u i n Vafi>kîar Onwı Donvı 3V12/19M PASJF (KAYNAKLAR) Car Done«ı 31121990 1 A 0 C KISA » D E L 9OBCLAH r Tansaı Borp Tcar Borçıar Nef Dı^er K sa vadet Borçıa CV^cen Donem 3' 12 1989 '0295^8 • 809547 3303168 706215 8256 2271*4 2384 125 2105382 25857 5150994 •^336 1052 6182» 564 764 635530 9i67m 7000000 21Ç7TTT 748601 160633 1700931 7000000 B39'43 '839143 D E II A 8 C D E III A B C 0 l 2 E i 2 34 F AJ na" S.pa' s Avansta Borç ve gıuer u r ? l klar UZM JtOEU BOflÇLAB F narsaı Bofçiar T caf Borçtar ı lwtl Di^ef u r j n /adel Bo^çıaf Alnan Sıpars to/arslar B<yT: « Gıoer Kars u l a ' 0Z SEBMAVE SVni^ye Sermays Taaflnuief ^ ı EmısyOfi P f f i >%nıO6n Oeğeneme Oeğer Anı» Ouran UVMıiarda Oe^er A n * ÇlıraklenK Değef A1ı$. VMeUv VteaJ >Mekler Slaıu V M » « ' Ozel >fede«»ef dağa^ust. vaoev 'JC Do*ıen^ K3' 56042 332 701 6 i " 835 0 392 •z<3fT7<3n 6 392 133C934 32 '25 ı '2 940686 12 9ı""T)i ^VT 93^ 894İ6 809 8^ 999 2T n M JJ9 2463 J2 362 " c^J GARFIELJ) JIM DAVIS J G Dc^n Zara H Gecn s v Zarar a AKT1F fWRLItO TOPLAMl 13İP655S .2990037 PAStF KAVNAKLAR T^PUVM j 3 a6 58 2 99003 YEŞİLYURT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ÖZET GELİR TABLOSU (000) TL. DENETÇİ RAPORU Yeşılyurt Turızm A Ş Genel Kurulu'na Ortaklığın Unvanı Merkezı Sermayesı Faalıyet konusu Denetcı veya denetçılerın Adı Görev surelen Ortak veya şırketın personelı olup olmadıkları Katılınan yönetım kurulu ve yapılan denetleme kurulu toplanttları sayısı Yeşılyurt Turızm A S ISTANBUL 10307934000TL Turızm Abdullah Yuzgen Nur Kadırağa 1 yıl Ortak 1 kere yonetım kurulu toplantısına katılınmıştır Carı Donem 31/12/1990 A BRUT SATIŞLAR B SATIŞTAN INDIRIMLER () C NET SATIŞLAR D SATIŞLARIN MAUYETI () BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E FAAUYET GIDERLERl () ESAS FAAUYET KÂRI VEYA ZARARI F DİĞER FAALIYETLERDEN GELIRLER VE KÂRLAR G DİĞER FAALIYETLERDEN GIDERLER VE ZARARLAR () H FINANSMAN GIDERLERl () FAALIYET KÂRI/ZARARI I OLAĞANUSTU GELIRLER VE KÂRLAR J OLAĞANUSTU GIDLVE ZARAR () DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÛLÜKLER (•) NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 1 962197 (640835) 1 321362 1199113 763084 (1 723586) (1 723586) 2922699 Öncekı Donem 31/12/1989 TARİHTE BUGUN MLMTAZ ARIKAy 19 Temmuz (596564) 596584) 2776729 2180145 Ortaklık hesapları, defter ve belgelerı üzerınde yapılan ıncetemenın kapsamı hangı tanhlerde ınceleme yapıldığı ve varılan sonuç Şırket defterlerı her ay sonu ve yıl sonu ıncelenmıs ıncelemede tenkıt edılecek bir konuya rastlanmamıstır TTK'nun 353 maddesının 1 fıkrasının uc numaralı bendı gereğınce ortaklık veznesıncte yapılan sayımların sayısı ve sonuçlan Her ay yapılan sayımda tenkıt edılecek bir konuya rastlanmamıstır TTK'nun 353 maddesının 1 fıkrasının 4 numaralı bendı gereğınce yapılan ınceleme tanhlen ve sonuçları Ay sonu ıncelemelerınde kıymetlı evrakın mevcut ve kayıtlı bulunduğu tespıt edılmıştır Intıkal eden şıkâyet ve yolsuzluklar . ve bunlar hakkında yapılan ışlemler Herhangı bir şıkâyet ve ,yo)suzluk tespıt edılmemıştır .flft/TC ZiT£ J ^ YASINOA ÖLMÜŞTÜ.. T'7~£ BUSUA/, UMUJ ÇlMLf S'HEMA OYUMCUSU VE YII.U4K.C/) "lHUHG FU"ÇALIÇI4N İEE, OAHA SON&4f, ÇOK. SSl<f 8/G TEKM/K O£J4/V "TEET KUA/E PO" r* YOMELM/Çr/ "DOĞUMUN £N H/ZLI YUMĞ ' O/YE TAN'MAH 8&UCE LEE, Y8t.*Jf2G4 UÇ FEO/4/Sı F'iA*L£/e/rc£ sEytGci LS£ '<V/W AN/ OLUMU, 2180145 (614 761) 1565384 Yeşılyurt Tunzm Anonım Ortaklığı'nın 0101199031121990 donemı hesap ve ışlemlerını Turk Tıcaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesı ve dığer mevzuat ile genel kabul gormuş muhasebe ılke ve standartlarına göre ıncelemış bulunmaktayız Görüşümuze gore tçenğını benımsedığımız eklı 3112 1990 tarıhı ıtıbarı ile duzenlenmış bılanço, ortaklığın anılan tarıhtekı malı durumunu 0101199031121990 donemıne aıt gelır tablosu, anılan döneme aıt faalıyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, kârın dağıtımı onerısı yasalara ve ortaklık esas sözleşmesıne uygun bulunmaktadır Bılançonun ve gelır tablosunun onaylanmasını ve yönetım kurulunun aklanmasını oylannıza arz ederız Abdullah YUZGEN Nur KADIRAĞA Galeri • Atölye h o i , Anlı Sob' Berkel Abıd n Omo C hW Burak Foh r Aksor S kr r e Dkme' 146 97 38 • 132 64 26 Seyv ı Bozdogan Zo^rt Buyu'ti'sl >en Ayta<; Kot TEM SANAT GALERİSİ GUZEL SANATLAR ıçın herkes kurs venyor Kaç kışı kazanıyor^ Şu kadar deseler acaba doğru m u ' 1 Acnan Vaf nca Ne ad Mel h Devrım Omef Uim Ömer Kales YjHse' ArsloWe» f Tal(rr"*ar 27Mayıs8Ağustos1991 Sergi galeri atölye 146 97 3S 132 64 26 Husey r Er*u<; Sa Coskun F»ot AcorogL TokH Erl I Gelin sizi gerçek hocalarla eğitim garantisi ile hazırlayalım. kazanın. MEB Yji<sel Ozefi M thot Şen 5e mc Gu'boi TC RÖNESANS Coddebostan 368 00 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog