Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DÖVİZ KURLARI Dovizın Cınsı 1 ABODolan 1 Alman Marta 1 Avustralya Dolan 1 Belçıka Frangı 1 Fransu Frangı 1 Hollanda Ftormı 1 Isveç Kronu 1 Isvtçre Frangı 100 Italyan Lıreo 1 Japon Yenı 1 Sterlın 1 S Arabıstan Rryalı Dflvn Alış 4370 24 246170 3380 39 119 63 725 42 2184 57 680 30 2841 51 330 58 3196 7280 82 1165 33 D6vB 4379 00 2466 63 338716 119 87 726 87 2188 95 68166 2847 20 33124 32 02 7295 41 1167 67 „, 1 9 1 1 EKONOMİ 19 TEMMUZ 1991 Efektf Alış 4365 87 2459 24 3322 92 117 60 724 69 2182 39 673 50 2838 67 324 96 3164 7273 54 1136 20 EfekM Satış ÇJkPMZKM 4392 14 2474 0 3 3397 3 2 120 23 729 05 2195 52 683 70 2855 74 332 23 32 12 7317 30 1171 17 $ 1 7752 Alman Mark İ 6 0244 Fr Frangı $ 2 0005 Hol Ftonnı $ 1 5380 Isv Frangı S 1322 00 Ital Lıretı $ 136 75 Japon Yenı $ 3 7502 S Arab Rryalı £16659» 19 TEMMUZ 1991 Hazine veDPT'nin bölünerek yeni bir müşteşarlık oluşturulmasını öngören kararnameler yayımlanıyor Ekonomide yeni düzenleme Bürokraside yeni yapılanma BAŞBAKAN Mesut Yılmaz , % 1:<<^r ~~ **. Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemırlı Ekonoffli Dantşmanı Bülent Gültekın 810 kışılık danışmanlar heyetı Mallye w fiâmrâk Bakanlığı ı4 Adnan Kahvecı loplu Komrt Fomı Can Cangır Merteı Bankası Ruşdü Saracoğlu Kamn bankaian • Exımbank (Turgay Ozkan) • T Kalkınma Bankası (Ismaıl Emen) • Zıraat Bankası (Coşkun Ulusoy) • Emlak Bankası (Engın Cıvan) • Halkbank (Mumtaz Pehlıvanlı) Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'ye bağlı musteşarlık sayısı uçe çıkarken yeni kurulacak musteşarlık, ekonomik işlerde ozel sektorle doğrudan ilişkili tek kuruluş haline gelecek. ANKARA (Cumburiyet Burosu) Ekonomı yönetımının yenıden yapılanmasına ılışkın kanun hukmunde kararaamelenn bugunlerde yunırluğe gırmesı beldenıyor Yenı düzenlemede Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'ye bağlı musteşarlık sayısı üçe çıkıyor Ekonomı bürokrasısmm üst kademelerıne ılışkın atamalann da önümüzdekı hafta başında yapılacağı büdınldı Tum ekonomık bınmler Başbakan Yardıması Pakdemirli'ye bağlanırken Başbakan Yılmaz'ın ekonomı başdanışmanlığına getınlen Bülent Gültekın görevıne başladı Hazine ve Dış Tıcaret Musteşarlığı ıle Devlet Planlama Teşkılatı musteşarlıklarının bölünmesıyle oluşturulan yenı müsteşarbk, ekonomık ışlerde özel sektörle doğrudan ılışkılı tek kuruluş haline gelecek Genel müdürluk duzeyınde 9 ana hızmet bırunınden oluşan yenı müsteşarlık, teşvık, dış tıcaret, yabana sermaye ve serbest bölgelerle ılgılı karar ve uygulamalardan so melennın Resmı Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe gırmesınden rumlu olacak Yenı müsteşarhğuı oluşmasıy sonra bürokrasuun üst kademela Hazme ve DPT klasık ışlev lermde baa atamalara gıdılecelerıne dönecek Uygulama bı ğı bıldınlıyor. DPT Müsteşan nmlen bünyesuıden alınan DPT Alı Tıgrel'm görevmı sürdureceMüsteşarlığı Pakdemırh'nm de ğı, Hazine Müsteşarhgı'na da yunı ıle "istışan orgao" konu şımdıkı Musteşar Yardımcısı muna getırılıyor DPT, beş yıl Mahfi Eğümez'm atanacağı belık plan ve yıllık programlan ha lırtıldı. Yem kurulan Dış Tıcazırlayacak, genel ekonomık po ret Müsteşarlığı'na kımın atanalıtıka ve uygulamalar konusun cağı konusunun ıse henüz kesında hukümete danışmanlık hız lık kazanmadıgı öğrenıldı Bu metı verecek Aynca genel eko musteşarlık ıçın çok sayıda adanomı ve bellı başlı sektörler ko yın ısmı geçerken daha önce nusunda orta ve uzun vadelı ge cumhurbaşkanı danışmanlığına lışme stratejılen hazırlayacak getuıleceğı öne surülen Hazme Hazine Müsteşarlığı da ağır ve Dış Tıcaret Musteşarı Namık üklı olarak kamu nnansmanı ve Kemal Kılıç'uı da yenı müsteşarkambıyo polıtıka ve uygulama lığın başına getınlmesmın söz lannuı yurütülmesınden sorum konusu olabıleceğı ıfade edılılu olacak. Musteşarlık bünyesuı yor Bu arada Başbakan Yarde yenı oluşturulacak Fon Yö dımcısı Pakdemırlı'nın yakın netımı Genel Müdürlüğü, bütçe çevresmde yer alan burokrâtlardışı fonların nakıt akımı ve har dan Yaşar Yazıcıoğlu, YaJçın camalannı ızleyerek kamu fi Burçak, Bırkan Erdal, Demır nansmanında bütünlüğü sağla Erman ve Imdat Akmermer'm de önemlı görevlere getmlmeleyacak Yenıden yapılanma kararna n beklemyor BORSADA 19 T« M M Kaca* 117.M4.M5.4M ! * • Nfctan: 19.429.079 (Oncekj) Btteşık endeks 3450 70 Malı endeks 2984 57 Sınaı endeks 3737 23 (Ûncekj) Bıleşık endeks 3441 20 Malı endeks 2987 53 Sınaı endeks 3720 87 Önrato seanskasan AdanaÇnı (A) MauÇinı (Q AtyonÇımmtD MolTataa Attar* AMnHattıg AraMıCm An** AsfanÇSm Aygız BokjÇimanıo Bri Çesro Mnyuus CSkHıöt Çimsa C EKttnk DennrtMnk (BU) Oenst Cam Dmmod DmaHoMmg O D O Doftusan Ooküs E Bası Ylttım Ecaotaşı llw l g Eo» Endustr EotGübrı Ermk Stgortı EnktHoting EıtJyaBnal* Estank Feni$ Attmnyum eoodYav GortMilji GttnFafc GümyHnc* l * a l F Kjrttra I MoK» PlslDn 455000 82000 270O0 3100 5600 4850 13500 29000 1550 14500 2650 10750 30000 6400 3050 3700 5800 4500 2850 5300 4300 4600 3700 122S0 31X 2900 1450 7500 27500 18000 4150 58000 1600 750 1900 7600 8200 2750 3150 8300 3200 5500 5000 5500 925 18250 2100 1500 19250 6900 925 8500 2100 10600 7500 30000 4400 15000 21500 34000 2950 6000 2150 10750 3550 1500 90000 3400 1150 10500 3400 575 18000 800 1400 1400 6300 115000 900 1850 10750 1750 4750 1400 4100 600 1350 2900 3500 3100 32O0 4O00 1900 24000 9600 6000 78O0 13000 2800 1950 3250 6100 5500 1750 11750 410000 3050 2600 2350 20600 7300 2350 15000 3100 2250 13000 5800 1600 1000 2800 4500 11250 1400 8500 6200 1400 1800 1500 Bugunku Buguntaj m duşuk en yukak 445000 760O0 26500 3050 5300 4500 13500 27000 1500 14000 2450 28500 3000 3550 2000 2750 4800 4200 4600 3550 11000 2950 1400 7200 27000 17250 57000 1450 750 1850 7200 8000 27X 8300 3100 5400 4800 875 18000 2050 1450 18750 950 84O0 2050 10250 7500 29500 4300 14500 20500 33000 2650 6000 2050 10250 1500 88000 3250 1150 10250 3200 550 17500 775 1300 1350 455000 80000 27000 3100 5600 4750 13500 28500 1550 14500 2600 29500 3100 3700 2200 2900 5300 4350 4600 3550 11500 3100 1500 7500 27500 17750 58000 1550 775 1850 7800 8000 2800 8300 3250 5400 4900 900 18500 21X 1550 19000 950 8500 2100 107S0 75X 29SO0 4450 14750 220X 34000 2950 6400 2100 10750 1500 91000 33S0 1150 10500 3500 575 1S0O0 800 1400 1400 Bugunku opamş 450000 76000 26500 31X 5600 4550 13500 270O0 1550 14000 2500 29X0 3050 3550 2000 2750 4900 42X 4600 3550 11000 2950 1400 7200 270X 175X 57X0 1550 775 1850 72X 8000 2800 8300 32X 5400 4900 900 18000 2050 1550 18750 950 8500 2100 10250 7500 29500 4300 14750 21000 33600 2900 62X 2050 10250 1500 880O0 3300 1150 10250 3200 550 17750 775 1300 1350 Işıem mıkun 5480 11627 45475 11116 2300 133290 1300 33000 25200 1010397 56700 50 20850 189244 15950 25X 209860 80160 640840 2000 1100 2X0 133880 9O0 26258 43430 287881 419455 6740 83225 36150 500 13975 3X0 2994890 2X0 14400 1000 5170 300 147900 16300 15798 7500 7950 4682850 16000 167115 10800 12X 600 15970 271365 360895 125500 131130 49882 82655 12150 49300 29250 18350 8500 89200 162O0 202350 427600 48775 54800 218550 40 1800 10250 17X 4450 1350 3650 575 1300 3050 3000 3850 1800 22000 9300 6000 7400 12750 2750 1850 5900 1700 11000 2900 2050 19500 7200 2200 14500 3000 2200 12250 '500 1000 4200 10000 1400 8200 6000 1350 1800 1500 1850 10750 1800 47X 1400 3650 600 1350 3150 3000 4000 1800 24000 9600 6100 7800 130O0 3000 1900 6200 1750 11750 3050 22X 20500 7200 23O0 15000 3100 2350 13000 17X 1X0 4350 10750 1450 8500 6000 1400 1850 15O0 1800 10500 1750 4550 1400 3650 575 1300 3050 3000 3850 1800 22000 9300 6000 77X 12750 29X 1850 5900 1750 11500 3000 2200 19500 72X 2250 14750 3000 2250 12250 17X 1X0 4200 10250 1450 8200 6000 1350 1800 1500 13S00 134000 373X 151800 237150 1500 30860 11500 86100 2600 424O0 500 72250 635470 82O0 10100 5300 17OX 91X 61826 43585 44420 246080 18X0 31650 15012X 130515 28630 40450 66300 210176 6800 922650 41350 7900 717X 58600 91190 3100 221X 216600 27145 1800 10500 1750 4650 1400 3650 575 1300 3050 3O00 3900 1800 22X0 9400 6OX 75X 12750 28O0 1850 6000 1750 11500 3050 22X 20000 72M 2250 15X0 3000 2250 12500 1550 1000 4250 10250 1450 8400 6000 1400 1850 1500 En çok söi yaoıtan üy 450000 77000 26500 3050 56X 47X 135X 275X 15O0 14250 25O0 29000 3000 36OC 2000 2800 4800 4300 4600 3550 11250 3000 1450 72X 27X0 175X 57O0O 1500 775 1850 7800 SO30 2750 8300 3200 5400 4850 900 18250 2050 1450 18750 950 8500 21X 10250 75X 29500 4300 14750 21500 33500 2900 6300 2050 10250 1500 88000 3350 1150 10500 3250 550 175X 800 1300 1350 3314.02 I M M M B : 2*39.14 Saat H M S : 3658.35 HH M 2949.99 Snai «*kt; 36*2.35 AğırlıMl ortfiy 449210 77775 26741 3071 55X 4620 13500 27568 1504 14174 2532 29126 3012 3600 2060 2807 4911 4283 4600 3550 11225 3000 1442 7291 27114 17599 57303 1496 772 1850 7566 80O0 2771 8300 3180 54O0 4840 18271 2056 1490 18871 950 8496 2083 10321 75M 29500 4370 14693 21098 33479 2905 6222 2068 10395 15X 89099 3329 1150 10414 3298 560 17684 797 1325 1350 h Hazine Müste$artı(jı MaMı Eğılmez • Kamu Fınansmanı Gn Md • Fön Yonetımı Gn Md • Dış Ek llışkıler Gn Mud • Bankacılık ve Kambıyo Gn Md • Ekonomık Araştırmalar ve Koordınasyon Gn Md | M W Ortakhiı Fomı Okkeş özuygur Devlet İstatistlk Enstltusu Orhan Guvener DPT Alı Tıgrel • Iktısadı Planlama Gn Md • Sosyal Planlama Gn Md • Koordınasyon. Gn Md • Kalkınmada Oncelıklı Yöreler Gn Md • Bölge Pianlaması Gn Md • AT üe llışkıler Gn Md • [hracat Gn Md • Ithalat Gn Md • Dış Tıcaret ve Standardızasyon • Anlaşmalar Gn Md • Te9vık ve Uygulama Gn Md • Yabancı Sermaye Gn Md • Serbest Bölgeler Gn Md • AT ıle llışkıler Koordınasyon Gn Md • Ekonomık Araştırmalar ve Değerlendırme Gn Md Buğday ikili kıskaçta Zamansız yağış nedeniyle uğradıkları rekolte kaybının dikkate alınarak ahm fiyatlarırun arttırılmasım isteyen üreticiler, TMO'nun, alımlarını yavaş yapmasından da şikâyetçiler. ERDAL ÖZCAN ÇORLU Buğday üretıcısı, bu yıl da 'hukumet'ın ve 'dofa'nın kıskacından kurtulamadı Üretıcı, düşük destekleme alım fiyatı, TMO'nun peşın ödeme yapmaması ve alımlarını 'ağır aksak' yurutmesınden dolayı hükumetten, zamansız yağış nedeniyle uğradığı rekolte kaybı yüzünden de doğadan şikâyetçi Üretıcıler, hükümetın rekolte kaybım dikkate alarak alım Fıyatlarmı arttırmasını ıstıyor Buğdayını mayıs ayında hasat eden Çukurova üretıcısınden sonra hasat dönemıne gn"en Trakya üretıcısı de uygulanan tanm polıtıkasımn yanı sıra doğamn azızlığıne uğradı Buğdayın çıçek ve başak tutma dönemlennde meydana gelen sağanak yağış Trakya'da buğday rekoltesım önemlı ölçüde etkıledı. Çorlu Zıraat Odası Başkam Sadi Ersöz, geçen yıl bır dönümden 550600 kılogram unın ahndığını bekrterek "Bu yıl verimin 350400 küograma duştugunu tespıt etük. Havalarm yağışlı gitmesi nedeniyle buğday maksuİBnde kok hasta Buğday uretıcisı, rekoltenın duşmesinden şikâyetçi lıgı meydana geldı" dedı Sorulanmızı yamtlayan Trakyab çıftçıler de sorunlarını şöyle anlattılar Mesut Gonul (Tekırdağ) "Hukumetin verdıgı destekleme alım fiyatı duşuk tutuldu. Bir de venm kavbı olunca zor durumda kaldık. Bankalardan aldıgımu kredilerin gen odemeleri var. Kooperatifkır borçlannuz var. Recep Şeker (Çerkezköy) "Verim duşukluğu nedenivie epev zarara uğradık. Bu zaranmız. alım fı>atlan artbnhrsa bir olçode giderilebUir." Buğday uretıcısının bır derdı de Toprak Mahsullen Ofısı'nm alımlarını 'ağır aksak' yapması Hasat edılen urunu kamyonlarla tarladan ofıse getıren üretıcı 34 gün kuyrukta beklemek zorunda kalıyor Tek kantarla çalışan ofis ahm merkezlermın önü, buğdayını tarttırmak ıçın bekleyen çıftçılerle dolu Üreticiler, ofis önunde bekledıklen her gün ıçın kamyonculara 100 bın ura ödedıklennı, aynca zaman kaybına uğradıklarını beurtıyorlar Üretıcüer, bütün bu olumsuzluklara karşın, neden ofıse gelmeyı tercıh ettıklennı de şöyle açıkhyorlar "Bu yıl hukumetin açıkladığı ortalama 650 lira olan flyat çok duşuk, odemeji de hemen >apmı\orlar Tuccar, bu dunımdan yararianıp 500550 lıradan buğday alıyor. Tuccar, bır mıktar daha fazla peşın odeme yapıyor, ama odedıgı fiyat çok duşuk. Bu nedenle her şeye karşın urunumuzu ofise getırmek zorunda kalıyoruz." Üreticiler hem hükümetten hem doğadan şikâyetçi ÇayKıırun urettiği çayların fiyatları (TL) ÇayaCM 100 gr Kamelya 500 gr Kamelya 1 kg Kamelya 100 gr Rıze Tunst 250 gr Rıze Tunst 500 gr Rıze Tunst 1 kg Rıze Tunst 500 gr Yenı Ekstra 100 gr ÇayÇıçeöı 500 gr Çay Çıçegı 100 gr Rıze Çayı 500 gr Rıze Çayı 250 gr Yeşıl Çay 250 gr Rlc Lüks 125 gr Kokulu Harman 56 25Gr Rlız Suzrne 100 gr Altnbaş 500 gr Hedıyelık Tahta Kutu 1750 9400 18 800 1950 5000 10100 20 200 9700 2100 10 700 2100 10 700 5350 5400 1950 YMİHyat 2150 11700 23 500 2400 6 250 12 600 25 250 12100 2600 13 350 2600 13 350 6650 6 750 2400 1050 3350 24 500 KaUMkMoMp K G A KapezEMMk KoçHottng KoçYamn Kadn KonnaTa HM KOMpPrain UtoKııttı MttraTtkm MvıinÇinMU 850 2 700 19 750 Hnl M CM M Smt*(BU) htoOS Mgros Nasaş Nrtar* NMHoMng NMTunan NiOtto Chmto OkanTatsU Otmsa Ouai Pvan PEG Pnıflto Ptlkım Pmar Sut Pmar Enttgre Et PnvSu PrarUn Ofls Stn?O Potyen RaCu Safiaft Vaymc*k SuımHoUng Si y S*ş<BU) SttSl SunEHdnmk TmSgortı TDtfn* Telısllbank Tcz TCürantlB TfeEaı». (WB T i» Bmk. (A) 1 U Bjt* (CKBUI rmKutsm TKB s urtc Oto Toprak KAOrt Tnfcyıdm TSkmns TŞij«C«m TSICB (BU) TD Dotum TuncaTetaH Tupras THY T Tuoora TStunU* OnytÇlmmo Ut*Sanmk 1824 10420 1747 4595 1398 3650 582 1313 3072 3000 3837 1800 22419 9371 6012 7563 12833 2834 1858 6041 1745 11508 3019 2133 2X32 7200 2256 14822 3013 2242 12611 1646 1X0 4250 10313 1430 8346 6000 1382 1644 15X Çay keyfini zam bozdu RİZE (Cumhuriyet) ÇayKur zamma doymuyor En son mayıs ayı başında fiyatlannı yüzde 2123 7 oranında arttıran Çay Işletmelen Genel Müdürlüğü (ÇayKur) dün de yuzde 2325 oranında bır zam daha yaptı Böylece 6 aya üç büyük zammı sığdırmayı başaran kuruluş, yübaşından bu yana fıyatlanm ortalama yüzde 91 arttırmış oldu. Yem fiyatlar dünden ıübaren gecerh kıluıdı Son yülarda enfîasyon üzennde artan çay fıyatlan bu yılın ük 6 ayında da enflasyonu solladı Böylece bu yıla 12 bın 300 lıralık fıyatla gıren bır kıloluk Kamelya çayı dünkü son zamla 23 bm 500 lıraya yükseldı. ÇayKur'dan yapüan yazüı açıklamada çayların pıyasadakı satışlarunn yenı fıyatlar uzennden yapılacağı belırtıldı ÇayKur'u sürcklı zarar eden bu~ kuruluş olarak tanımlayan çevreler, kuruluşun üretıcılere borcu olduğunu ve yenı ahmlarla bu borcun gıderek arttığını beurtıyorlar Ikmcı surgün ahmlanna başlayan ÇayKur'un mayıs ayı ıçınde 2656 alım merkezınde üretıcılerden aldığı 91 bın ton çaybedeh olan 88 mılyar 600 mılyon uranm bugüne dek 40 mılyar hrasımn ödendığı büdınlıyor Toplusözleşme görüşmelen de tıkanan ışletmenın görüşmelenn sonuçlanmasıyla yenı bır zam daha yapması beklemyor. VM YapıKradı Yunsa (') ftjçtan hatfa kubnıtraş Mflelsz tıısse senetten MJıoımıs Syaudır VKTMM HMLAN ******* b VMnnv« Mvtat k*rfcn2 İMrtn^ InavfeM hkrtnj IUrtYM1 IUrtttl2 itTBM•Z1M1 ***** yascc 20000 10000 10861 9960 9359 11200 10000 a7S4 0806 0596 1890 ttOOO 0976 9731 10437 993S 9209 IÛOOO Hi 83443 51919 22020 «514 15£71 63119 54339 28.109 25.247 12157 53287 43589 20754 20966 15388 65342 25.427 15716 10757 10918 66.107 22032 15.189 59577 46&51 65.2» 46399 39832 46213 19553 14977 14757 46.759 1«513 21841 14509 «882 14301 40933 55931 15834 46265 12967 168.106 20326 25022 21277 13347 14029 24511 «290 «287 17714 24025 «367 25000 «847 20579 «106 19188 13467 17059 «835 19962 «530 17189 «263 «617 14265 13990 13956 134« 83550 52JJ6 22.049 «536 15692 63193 54403 2a 142 2İ277 12093 53360 43649 20782 20995 15.418 65.434 25.470 15.7*1 10.771 10932 66.193 22061 15.210 59656 46808 65365 46461 39888 46724 19576 1&000 14780 46813 119651 21866 14502 «841 14316 40990 56052 15854 46321 12983 166335 20353 25062 21309 13362 14.049 24522 «310 19312 17737 24041 18384 25018 «849 20613 «129 19212 «.468 17061 18852 19992 16549 17201 16285 «639 14281 14008 13979 13434 a 13 030 013 0.12 013 0.12 012 012 053 a 14 014 013 014 Fethi bey'in tutkuları, eski haritalar, deniz ve uzmanlarla çalışmak. 1 Ay:%55.5 3Ay:%64.5 IşttmnU •asss Msam oa««9 170190 04JOE90 TİSKS 141257 27JJ2JS a/mm oaoiso non 1O0O0 ac CITIBANİO CITIBANK İSTANBUL Tel 1414300 Atılla Arslan CITIBANK ANKARA Tel 1175060 Tan/u Yuksel WE MAKE YOUR MONEY GO ROUND IdSJlttM İMsalAMni Fon G n M VMnm1 SnMitMnıv2 Ga»i\Mnn^ Ganrt 1 ı»mv5 Estank fon 1 Estank Fon 2 Estank Fon 3 YnVMrmF YHBS«fr F YKBHbnF YKBKanuF YKBLMF YKBKarmaF YtSDhcF rKBNpUF YKBAkMF VMıtRn1 VHof Fon2 VMa(Forv3 VtMHto VUof Dunya Fon V*1Fon6 O s ^ a n k M M Fon Oışbank Beyoz OıstankPHTte Tutun Fon1 Tulün Fon2 M b u ftm1 Mteu Fon2 Fkans Fon2 HransFon3 RnansFoM Fnms Fon5 Z r a l Fon1 Ziraat Fon2 ZiraaBas» Fon ZiaatFon4 Hafc Fon1 Hak Fon2 PanukFon PvnukHtee E n * * Fon1 Errt* Fon2 tnpaı Fon1 ImpK Fon2 TotankFon Sumar Fon Danz Fon EQB Fon KaAorem Fon DerıirFon %nş Fon OnakFon TurttanfcFon NMFon EIFon IkMtttt aauB ni2.se 22.10S' 12JE30 30JK» 290391 3110» njrao <B.nv «ow mam oau2« *wm CITIBANKIZMİR Tel 259265 Ahmet Gorkmen a» 014 Q17 013 013 013 013 014 013 012 022 013 014 005 012 015 016 012 012 011 •005 022 010 014 022 Û13 0.12 012 014 013 016 Q1S 011 014 004 011 013 013 007 009 007 01? 014 Q13 001 013 009 015 011 007 014 013 011 013 016 012 GnrfMnM a« *11ff «3fi 07D3» 0703» omuB tsmm BflfiâO «OBSO (»05» 24JMJ9 «1089 22JB90 2&03S0 ua&so 2&0&SB 1004» 2&OB90 onun onan oum K129O MSSSB 2Ü1O89 2CKF» 2003» osnjo oanas 14JE50 140290 200630 0111» 0&0190 020190 2B0690 220190 140790 020230 O4O&90 280390 12JB90 «0490 04O&90 0BOS90 07Xfi90 110E90 270890 030890 0M190 010190 iat2« 100TJD 10477 9785 970 9795 9893 982B 9294 10000 9542 10000 48279 10444 9994 95» 10000 10057 205SB 10011 11021 10000 40000 nooo 99SE KL428 999 10000 «1100 1OO0D K1000 mooo 11397 10357 10724 10.489 mooo 10000 10085 9962 mooo 10405 10808 mooo C*E*R*A ISITIR + I sağlıUı, gavenlı \ ekonomık ısı v sağlarım aoi Guçlu, 1200 W seramık ısıtıcısı ve fan motoruyla SANYO CERA, ıstedığınızyerde sıcak ve sağlıklı bır hava akımı sağlar 1 Saatte 1,2 Kw enerjı harcar (210 TL) ve 16 m2'lık bır odanın ısısını normal şartlarda O°den 20°ye yükseltır Seramık ısıtıcının fazla ısınma ve kızıl kor olmatehlıkesı olmadığından güvenlı ısıtır Ayrıca fan motoru çalışma hızını oda sıcaklığına göre otomatık ayarlar TEMMUZ'DA PEŞİNAT TAKSİT Sıgara dumanı, sıgara ıç ıçmeyenlere, aılenın but verır Bır bebeğın tazecıl ıçılen her 3 sıgaradan 1 etkılendığını bılıyor mus hava temızleme ozellığı çocuklannıza ve aılenızıı vermesını önler çg Kom Ştı 11009EDİRNE VıtnnTic 5721212 Bayra EvkurMağ 1417586 • Seı Kuçukçskmeca Ayyıkjız ŞefikErcan 1440857 Umı MUTLAKA BIR S*NYO CERA YETKILI SATICISINA UGRAYIN OZEL TANITIM TOPLAM TUTAR TESLIM TARİHİ 2 300 000 2 300 000 mooo 10005 mooo mooo 10000 mooo mooo 1 2 230 000 200 000 230 000 x 9 AY 210 000x10AY EYLUL1991 EKİM 1991
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog