Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK I Ş L E M :T AM AM ' 188 24 24 ALO24 68. Yıl; Sayı: 24031 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL IKDV da Borsa, faiz, dövÇ, Jtfedi, kredi kar konusunda bilglri Âlo34'ten alın.^ Birtelefonla işlejn t%ma'mlayın. 188 24 24İstaİbufc : " • PAMUKBANK^İ T r . | ^ h,u 19 Temmuz 1991 Cuma Işçi / 1 Sayfada Sinema / 7. Sayfada Futfaol / Spfda Tatil / Affca Sayfada Direniş sürüyor Aşkahâlâ irânanlar içjn Atillâ Dorsay Rıdvaıfın sakathğı Kum değil, Flörtburgaz Yurdagül Erkoca Istanfoııl en pahalı il En u c u z il Mardin 1991 yılının ikinci çeyreği için 73 ilde fiyat taraması yaparak mutfak haritası çıkaran Cumhuriyet rnuhabirlerinin belirlemelerine göre pahalılıkta İstanbul'u Ankara izliyor. Son altı ayda gıda maddelerine en yüksek zam yüzde 62 ile Sinop'ta gerçekleşti. Araştırmalar Türkiye'nin en ucuz ilinin Mardin olduğunu ortaya çıkardı. dönemde en yüksek zamla ayçiçeği (yüzde 72) karşılaşırken margarinin fiyatı da yüzde 62 arttı. Fiyatında önemli farklılık gözlenen gıda maddeleri arasında beyazpeynir ön sıralarda. Kalitesine göre fiyatı değişen peynir Antalya'da 20 bin liradan, Mardin'de 7 bin 500 liradan satılıyor. Haberi ve tablosu 3. Sayfada EN PAHALI 4 kişilik bir ailenin haftalık gıdafilesi 144 bin 760 liraya doluyor ÖZEL OKULLARI ASİL KAZANANLARIN TAM LİSTESİ 1 7 . S A Y F A D A Özel Okullar Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı yedek listelerin de dün açıklanacağını bildirmesine karşın, Oğrenci Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM) yetkilileri, yedek listelerin pazartesi gününden sonra açıklanacağını belirttiler. ÖZEL OKULLARA KtM, KAÇ PUANLA GlRDt 12. Sayfada OKULLARA GÖRE YEDEKLERİN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLARI NE? 12. Sayfada Fiyatlarda farklılık Son altı aylık ÇAYA 6 AYDA 3. ZAM Ekonomide BUĞDAY İKİLt KISKAÇTA ANAPörgütümhatsız Yılmaz'a baskı: Zam yapma! Moskova Çevik Gtiç'e karşı B M gözetimi Albert Çernişev, Silopi'de konuşlandırılacak Çevik Güç'e ilişkin görüşlerini anlatırken "Bazı Batılılar 'Saddam gidinceye kadar' diye konuşuyorlar. Saddam yıllarca kalacaksa bu güçler de burada yıllarca kalacak demektir. Açıklanan bu hedeflerin doğru olduğunu kabul edecek olsak bile Saddam'ın gerçekten baskı yapıp yapmadığına kim karar verecek? " dedi. MUSTAFA BALBAY ANKARA Sovyetler Birliği Ankara Büytlkelçisi Albert Sergeyeviç Çernişev, Kuzey Iraklılan korumak amacıyla Silopi1 de konuşlandırılacak Çevik Guç'ü kabul etmediklerini, bu gücün bölgeye barış getinneyeceğini söyledi. Çevik Güç"ün Sovyetler Birliği'ne vakın bir yerde bulunacağını anımsatan Çernişev, "Bu tür aiuşamlar BM Güvenlik Konseyi şemsiyesi albnda olursa destekleriz. Ancak birüeri kendi başJanna bu tür girişimdc bulunorsa kabul etmcyiz" dedi. "Tehdifin araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Çernişev, "Bu göç Türkiye'yi çok nzun, güçhi, ancak gerçekçi olmayan bir yola sürukluyor" diye konuştu. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Çernişev, Irak'ın nükleer gücü konusunda duyulan kaygının lsrail için de olmasını istedi. Çernişev'in sorularımıza yanıtlan şöyle: " Kazey Iraklüan korumak özere Tnrkiyc'oe uiuslararası bir güç oloşturuluyor. Bu gucun östlenecegi işlev ve geieeegi konusundaki degerlendirmeniz nedir? ÇERNİŞEV Kuzey ta çokuluslu güç kurulmak istendiğinde bundan yana olmadığımızı söyledik. Kuzey Iraktaki durum, TürkIrak sınınnın özelliği ve büyük kitlesel göçün yarattığı olağanüstü koşullar altında kabul ettik. Peki orada çalışsınlar dedik. Ancak bu gücün orada ne kadar kalacağını kim biliyor? Orada olmanın yaratacafeı koşullann ne olacağuu kim (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) ANAP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda il başkanları ve partililer Başbakan Yılmaz'ı ve son zamları eleştirdiler. Eleştirileri yanıtlayan Başbakan Yılmaz, zamları asgari düzeyde tutacağını açıkladı. Partililerin tepkisi üzerine Yılmaz, Cumhurbaşkanı Özal ile görüşmeye 15 dakika geç gitti. 3. Sayfada Ö R G Ü T SÖZCÜSÜNÜN İDDİASI: ' YILMAZ: SİLOPİ'DE KONUŞLANDIRILACAK ÇEVİK GÜÇ, 30 EYLÜLE KADAR TÜRKİYE'DE 9. s ya a afd G7 ZİRVESİ DevSol lideri Karataş yakalandı Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen DevSol yurtdışı sözcüsü Çelik Malkoç, 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan operasyonlar sırasında aralarında DevSol lideri Dursun Karataş'ın da bulunduğu 25 kişinin yakalandığını açıkladı. SABETAY VAROL BRÜKSEL dığını, bunlar arasında Dursun Karataş'ın da bulunduğunu" açıkladı. DevSol sözcüsü, Türk devletinin şu ana kadar bu konuda herhangi bir acıklama yapmadığını belirterek en kısa zamanda gerekli bilgiler verilmediği takdirde DevSol'un devlete karşı "tophı imha" hareketlerinde bulunacağı tehdidinde bulundu. Sözcü Malkoç, söz konusu operasyonun "Darsun Karataş'ı nakaya" yönelik olduğunu iddia ederek "Bugüne kadar elimize gecea topta iaha fırsatlaruun Mçbktai kuaaamadık, devtet iae doinriaa unhaya dönük tarzda (Arkaa Sa. 19, Su. 4'de) Gorbi'den Baü'ya 4 serbest piyasa' sözü Gorbaçov START konusunda taviz verip serbest piyasaya geçileceği yolunda sanayileşmiş ülkelere söz verince teknik yardım ve ticaretin geliştirilmesi için yardım vaadi aldı. G7 Sovyetler'e para yardımı yapmaktan kaçındı, ancak Gorbi'nin Londra'dan eli boş dönmediği belirtiliyor. Batı için yanıtı henüz bilinmeyen bir soru ise Gorbaçov'un ne süre ve ne güçte kalabileceği ile merkezi hükümet ve 15 cumhuriyet arasında çözülmeden duran sorunlar. habtfl %• Sayfada F ' t İ İ P f ' u tf ' V I k l T T I ^ s t a n b u l A n a k e n t Belediyesi, "Spor Kompleksi" H A^lllCi J *****• y^pımı için Levent'teki çalışmalannı sürduruyor. 4. Levent'le Etiler arasında kalan 43 dönümlük arazinin buyıik bölümunde hafriyata başlayan belediye, ahır ve seralann yıkımına başladı. Üç ahır, bir müştemilat, iki katlı ev ve seralann yıkımı için Çevik Kuvvet desteği ile bölgeye gelen belediye ekipleri, bolgede yaşayan ailelerin yoğun direnciyle karşdaştı. 70 yıldan beri 4 kuşak burada yvşadıklannı ı kuşak burada yaşadıklannı anlatan Ali Bektaşoğlu, iyi niyetle ağaçlandırdıkları arazide spor kompleksi y^pımının gerçekleşemeyeceğini soyledi. Bektaşoğlu, "spor kompleksi yapacaklan yalan, burayı satacaklar. 24 turde 3 bine yakın afiaçtan bin kadan kesildi. Yazık " dedi. (Fotoğraf: Uğur Gunyuz) DevSol yurtdışı temsilciliği, örgtlt lideri Dursun Karataş'ın Istanbul'da yakalandığını iddia etti. Brüksel'de dun bir basın toplantısı düzenleyen "DevSol Yurtdışı" Sözcüsü Çelik Malkoç, "12 temmuzda düzenlenen ve 10 kişinin ölümüyle sonaçlanan operasyonlar sırasında, guvenlik güçierince öldürülen 10 DevSol milhanından başka 25 kişinin daha yakalan BASEV ÖZGÜRLÜĞÜ Cıınıhııriyet'e iki ödtil Basın Özgürlüğü Ödülü Seçici Kurulu bu yılki ödüllerin basın özgürlüğünü savunma yönünde çaba harcayan kurum olarak Cumhuriyet Vazıışlen Müdüriimuz Ofcay Gönensın (soWa) v« Güngör g a z e t e S İ n e , Mengı (Sabah) kŞ olarak basın âzgürlüSu ödülunü aMılar ^ ı f l r f ) i , Aç, )4 kİŞİ SUPER ZIRVE Kıbrıs'ı çözün STELYO BERBERAKIS'in haberi 9. Sayfada ANKARA BUSH'A HAZIR Bush'tan Ankara veAtina'ya çağru Dişkilerde dönüm noktası ABD Başkanı George Bush ile SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov arasında bu ay sonunda Moskova'da düzenlenecek 'süper zirve', SSCB açısından tarihi fırsat olarak değerlendiriliyor. 8. Sayfada START, ABD'YE YARAYACAK 8. Sayfada Yazıişleri Müdürümüz Okay Gönensin ile Sabah gazetesi köşe yazarı Güngör Mengi'ye verilmesini kararlaştırdı. Plaketler sahiplerine 24 temmuz günü törenle verilecek. 3. Sayfada 32 yıl aradan sonra Yunanistan'ı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan George Bush, dün Yunanistan Parlamentosu'nda konuştu. Bush, Yunanistan ve Türkiye'nin arasındaki ihtilaflann giderilmesini ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını istedi. 9. Sayfada ABD İLE SURİYE ANLAŞTI 9. Sayfada • DİSK, DİSK'İ geri istlyor Başturk • TOBB: Borçlar ertelensin Odalar Birlıği beraat kararmdan sonra devirteslim Başkanı Yaiım Erez, emisyonun sağlam bir işlemlerine başlamlacağmı söyledi. 3. Sayfada kaynak olmadığım söylüyor. Ekonomide • İki star Star l'de bu akşam "Gölgede • Mllll takımda huzursuzluk tzlanda'ya 92 Derece" fılminde Peter Fonda ve Warren farklı yenılen A Mıllı Futbol Takımı 'nda Oates'i izleyeceğiz. 6. Sayfada futbolcularla Piontek'in arası açıldı. Sporda • Lean'in 5 Oscar'lı filmi David Lean'in • Bako, Beşiktaş için geldi Polonya Doktor Jivago adlı filmi saat 22.45'ten Milli Takımı'nın başarılı kalecısi bugün itibaren TV2'de yayımlanacak. 6. Sayfada Beşiktaş'la masaya oturuyor. Sporda • Slnemacılıkta • istanbul'da sokaklar erkekto dolu düz*tm«y*n hatalar Ülkemize gelen îngiliz feminist yazar Ülkemizde A vrupa filmleri Lynne Segal, kadın hareketinde Türkiye'nin de Amerikan filmleri gibi 10 yıl, belki daha da fazla bir zaman geride seyirci toplayabiliyor. Hatırı olduğu görüşunü savunuyor. Arka Sayfada sayılır izleyicisi olan • 150 yıldır süren kahkaha Ingiltere'de filmlerden biri de yayımlanan ünlü mizah dergisi "Punch" "Mephisto". 7. Sayfada 150. kuruluş yılmı kutluyor. Arka Sayfada Başkan Buslfun Ziyareti. İJostluk ilişkilerınin kendine özgü denge de yarar olan bir başka nokta da çok boyutleri vardır. İlişki yaptsının sağlıklı bir biçim luluktur. Tek boyutlu, tekdüze ilişkilerin gede sürdürülmesi için bu dengelenn özenle liştirilmesi kolay olmaz. gözetilmesi gerekir. Yalnız insanlar arasında değil, devletten Eğer bu konuda ölçü kaçar ve olmadık devlete ilişkılerde de bu değındığimiz nokbeklentiler uç verirse, sonunda bundan dost talar önem taşır. luk ilişkilerı zarar görür. Gerçekleşmesı zor Örneğin bu pencereden TürkAmerikan özlem ve istekler, düş kınklıklanna zemin ha ilişkilerine bakıldığında ne gözüküyor? zırlar, giderek onları doğurur. Şu söylenebilir: Dostluk ilişkileri deyince dikkat edilmesin (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) KURULTAYA DOĞRU Baykal'ın adaylık sıkıntısı Açıkoturum SHP'nin tarihsel mırası devletçilik 5. Sayfada Bİr GÖrÜŞ Fıkrı Sağlar (İçel milletvekili) HASAN CEMAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog