Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

18 TEMMUZ 1991 KÜTÜPHANE KÜLTÜRSANAT Ahmed Arif Kütüphanesi • Kültür Servisi Ümraniye Belediyesi Ahmed Arif Kütüphanesi'ni hizmete açıyor. Ümraniye Inkılap mahallesinde Belediye Evi'nin yanında açılacak kütüphane, Ümraniye'nin üçüncü kütüphanesi olacak. Ümraniye Belediyesi, Ümraniye merkezde ve M. Kemal mahallesindeki iki kütüphaneyi daha önce hizmete açmıştı. Kütüphanelerden özellikle orta ve lise öğrencilerinin yararlanması, yenilerinin açılmasına hız sağladı. Ümraniye Belediyesi, Inkılap mahallesinde açılacak bu üçüncü kütüphaneye, geçen günlerde yitirdiğimiz şair Ahmed Arifin ismini verdi. Kütüphane duvannda (dışarıda) bir de şairin şiiri yer alacak. Ümraniye Belediye Başkam Şinasi Ökten, yeni açılacak Ahmed Arif Kütüphanesi konusunda şunları söyledi: "Ahmed Arif, ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli bir sairdir. Bu insanlarımız unutulmamalıdır. Gelecek nesiller bu sanatçılarımızı iyi tanımalıdır. Ahmed Arife yakışacak en güzel eser de bir kütüphanedir, diye düşündük. lnsanımızın giderek daha az okuduğu günümüzde, cezaevi yapılması uygun görülen ilçemizde kitap okuyanlann, kitabı sevenlerin sayısını arttırmak, kültürlü ve sanatı seven insanlar yetiştirmek zorundayız. Bu amacımızı Ahmet Arif gibi kıymetli bir şairimizin ismi ile gerçekleştirmekten onur duyuyoruz:1 Ümraniye Belediyesi, üçüncü kütüphanesinin açılışını 21.7.1991 pazar günü saat 11.00'de yapıvor. 19. ULUSLARARASIİSTANBUL FESTİVALİ Geleneksel Türk müziğini özgün biçimiyle yaşatmaya çalışan Kudsi Eıguner: CUMHURİYET/7 TOBAV, \K£X üyesi • ANKARA (AA) Türkiye'deki amatör tiyatro gnıplanrun bir araya gelebilmesi için Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Vakfı (TOBAV) öncülüğünde bir çalışma yapıhyor. TOBAV Başkam Tamer Levent'in verdiği bilgiye göre uluslararası Amatör Topluluklar Birliği'ne (IATA) üye olan TOBAV, kuruluşun Türkiye merkezini kunıyor. Levent, önerinin IATA'nın son toplantısında benimsendiğini, kurulacak merkezin Türkiye'de tiyatro sanatının ve tiyatro kültürünün geliştirilmesi için yapılacak çahşmalara hız verecefini söyledi. Süleymaniye'yi arıyoruırf MİNE G. SAULNIER Kudsi Erguner Fastl Topluluğu, yarın htanbul Festivali'nde. Hacı Sadullah Ağa'dan Hacı Arif Bey'e, tbrahim Ağa'dan Şevki Bey'e, Hacı Faik Bey'den Dede Efendi'ye uzanan bir program sunulacak konserde. Asıl mesleği mimarlığı bırakarak kendini tümüyle geleneksel Türk müziğinin araştırılması ve yorumuna adayan Kudsi Erguner bu alanda uluslararası bir üne sahip. Uzun yıllardır çalışmalannı Fransa'da surdüren Kudsi Erguner, Peter Brook 'un "Mahabharata" sahnelemesinin yanı sıra Peter Gabriel'le birlikte "Günaha Son Çağn" filminin de müziğini yaptı. Son olarak Mehmet Ulusoy'un Paris'te Yaşar Kemal'in "Orta Direk"inden yola çıkarak sahnelediği oyuna müzik yapan Erguner'le çalışmalannı ve geleneksel müziğimizin sorunlarmı konuştuk. Sayın Kudsi Erguner, özgeçmişinizi okumak oldukça etkileyici. Uluslararası düzeyde en tanınmış miudsyenlerijnizden birisiniz. Ne zaman Avrupa'ya geldiniz ve buradaki çalışmalarınız nasıl başladı? 1972'de Paris'e gelişim, tümüyle bir raslantı sonucudur, diyebilirim. tsveç'te bir turnemiz olmuştu. Turne dönüşü bir ay Paris tatili yapalım derken söz konusu tatil 20 yıl kadar uzadı. 1980'li yıllardan beri birçok sinema ve tiyatro müzigi bestelediginizi biliyonız. Kimlerle, ne türde çalışmalar yaptınız, anlatır mısınız? Değişik konularda çalıştım. örneğin rock türünde JeanMichel Jarre'la bir çahşmamız oldu. Fransız devriminin 200. yıldönümü için hazırlanan bir plaktı bu. Bir ney taksimim kullanıldı bu plakta. Bazı sorunlar da olmadı değil. Jean Michel Jarre ile mahkemelik olduk, telif haklanmı kabul etmediği için. Davayı ben kazandım, yeni haber aldığım için söylüyorum size de bunu. Bunun dışında Peter Gabriel ile birlikte Martin Scorsese'in "Günaha Son Ç a g n " filminin müziğini yaptık. Sonra plak oldu bu müzik, Ingilizce adı "Sources" ile Peter Gabriel tarafından piyasaya sunuldu. Bunun dışında Italyan pop şarkıcısı Alice ile bir plak doldurdum. Bunlar pop ve rock dünyasını ilgilendiren çalışmalar. Aynca Pierre Boukz'le "Dialog" isimli bir parça yaptık. En son George Aperghis adlı Rum asıllı çağdaş bir opera bestecisinin yazdığı bir eseri çaldım. Bunlar, benim değişik çalışmalanm. Fakat lranlı, Arap müzisyenlerle bir araya geldim... Tunus televizyonu için tanıtıcı bir müzik yaptım. Uzak Doğu'da Japon müziğiyle ilgili çalışmalanm oldu. Bir Hintli şarkıcıyla ünlü ozan Tagor'un şiirlerine müzik yaptık. Aynca film müziği bestelerim var. En önemlisi kuşkusuz Peter Brook'un "Mahabharata" adlı piyesine yaptığım müzik. Bu piyes sonradan sinemaya aktanldı, fılmin müziğine de katkıda bulundum. Marco Ferrere ile bir iki film müziği yaptık. Sayın Erguner, asıl mesleğiniz mimarlık. Nasıl bagdaştınyorsunuz müzik ile mimarlığı? Ve geleneksel müzikten neler bekliyorsunuz? Mimarlık yapmıyorum. Kendimi tümüyle müziğe verdim artık. Geleneksel müzik ve Türkiye konusundaki düşüncelerime gelince: Mimarhk ile geleneksel müzik arasında şöyle bir kıyaslama yapılabilir. Geleneksel mimaride bir Süleymaniye Camii, bir de Dolmabahçe Sarayı var. Size sorsalar; Osmanlı mimarisinden bir örnek vermeniz gerekse, Süleymaniye GE2İ Ben ilk sufi müzik plağımı, burada Fransız Devlet Radyosu hesabına yaptım. Arkadaşım Nerih Uzel ile ilahiler falan okuduk. Bu plak Fransa'da yayımlandıktan sonra, sufi müzik Türkiye'de moda oldu. TRT'miz tasavvuf müziği koroları kurdu, daha sonra Kültür Bakanhğımız da kurdu tasavvuf müziği korolanndan. Fakat bu yorumlarda benim anlayışımla yine bir yozluk söz konusu. Işi özgün renginden çıkanp şimdiki Türk insanının zevkine adapte ediyorlar (uyarhyorlar) ki bu da yanlış bir şey. Çünkü bir olgu müzelik ise tarihi değerine sahip olması gerek. Eğer müzelik değil de yaşayan bir olguysa, o zaman bu canlılık TRT ya da Kültür Bakanhğı korolanyla değil, asıl halk içinde yaşatarak sağlanabilir. Her yerde yok mu bu müzik sorunu ve kültür karmaşası? Doğaarkeoloji turu • Kiiltür Servisi Sinbad seyahat acentesi alternatif bir Anadolu turu düzenledi. Kültürdoğaarkeoloji ağırlıkh tur 8 gün sürecek. Üç yıldızlı otellerde konaklanacak turda rehberlik, müze giriş biletleri ve diğer hizmetler dahil kişi başına 1.360.000 lira alınacak. Gezi boyunca birinci gün Bursa, Manyas Kuş Cenneti; ikinci gün Bergama Akropolü ve Asklepion, Spil Dağı Milli Parkı, Sart, Birgi; üçüncü gün Priene, Milet, Didyma, Bafa Gölü, Euromos, lassos, Heraclea; dördüncü gün Mylasa, Labraunda, Ceramos, Stratonicea; beşinci gün Alinda, Alabalanda, Arnizon, Gerge, Nissa; altıncı gün Afrodisias müze ve ören yeri, Laodicea, Hierapolis; yedinci gün Kütahya çevresinde Aezani, son gün ise Iznik ve çevresi gezilecek. (Gençtürk Cad. No: 8/4 Laleli.) SİNEMA Kısa film ve öykü • Kiiltür Servisi Kadıköy'deki Anatoliart'ta (Moda cad. Ağabey sok. No. 18) bu cumartesi öykücü ve kısa filmci Nur Akalın'ın üç filmi izlenebilecek: "Norma Nasıl?", "Sonsuz" ve "Buradan Uzaga" Film gösterileri, Nur Akalın'ın "Kısa Film ve Öykü Uzerine" başlıklı söyleşisiyle sürecek. Murat Taner, Merve Dikerman ve arkadaşlarından oluşan Ornet topluluğunun free caz dinletileriyle sürecek etkinlikler kapsamında Nazım Timur'un canlı müzik eşliğinde "Türkiye'den Görüntüler" başlıklı saydam gösterisi, Yıldız Üniversitesi Oyunculan'ndan Hamdi Alkan ve Tuğrul Kaynak'ın sunacağı "Cerrah" adlı kısa oyun ve Süha Arın'ın "Sisler Koyulunca" adlı belgesel filmi izlenebilecek. Anatoliart'ta bu cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikler, Beyaz Yunus Topluluğu'nun "68'den Esintiler" başlıklı dinletisiyle sona erecek. Tüm etkinliklere giriş serbest. Şimdi bu sorun, her yerde olabilir. Örneğin Batı'da da var bir müzik kargaşası. Ama sorun, kendi tarihsel oluşumu, kendi müzik kültürünün sınırları içinde. Oysa bizde sorun yapay biçimde ortaya çıkmış. Yani olmayan bir sorunu var ettik, biz kendi kendimize. Cumhuriyet'in ilk zamanlannda, Cemal Reşit Rey'in adının çok geçtiği dönemde örneğin, deniliyordu ki bizim uygarlığımızın kaynağı eski Yunan'dır. Tıpkı Batı dünyasının olduğu gibi. Aynı kaynaktan yola çıkarak Batı ilerlemiş, biz geri kalmışız. Eğer bütün eski değerleri silip atar, Batı'nın elde ettiği müzik kültürünü devamlı yayımlarsak, devamlı dinletirsek, Türk halkı bu kültüre uyar, alışır ve aradaki uçurumu kapatınz, düşüncesi egemendi müzik politikamıza. Ben bu düşüncenin yanlış ya da doğruluğunu tartışmıyorum. Ancak söz konusu müzik politasından olumlu sonuç alınamadığı, açıktır. Yani Türkiye'de TtYATRO VE FİLM MÜZİĞİ DE YAPTI Kudsi Erguner, tngiliz yönetmen Peter radyolar, resmi çevreler, uzun süre BaBrook'un sahnelediği "Mahabharata" adlı oyunun yanı sıra Peter Gabriel'le bir tı müziği yayımladılar. Türk halkı bu likte Martin Scorsese'in "Günaha Son Çagn" adlı filminin de müziğini gerçekleş müziğe adapte olmadı. tirdi. Kudsi Erguner, son olarak Mehmet Ulusoy'un Paris'te Yaşar Kemal'den sahneye uyarladıgı "Orta Direk"in müziğini de )~aptı. Sayın hrguner, son zamanlarda caz dünyası sizink çok ilgikniyor sanırun... Şimdi müzik çevreleri şöyle bir sırııfCamii'ni mi gösterirsiniz, yoksa Dolmalandırma yapıyorlar: tki tür müzik varbahçe Sarayı'nı mı? Evet. Geçen yıl kardeşim Siileyman dır, diyorlar. Dini müzik ve dini olma Herbalde Süleymaniye'yi gösteri yan (lâdini) müzik. Oysa edebiyat ve Erguner ili birlikte, kendisi de neyzendir, bir caz koleksiyonu için, emprovirim... müziğimizin 1800'lü yıllara kadarki ge ze (önceden hazırlıksız) ney çaldığımız Şimdi müzikte de aynı durum var. lişimine bakarsamz, böyle bir aynm yap bir plak yaptık. Bu plak Almanya'da, 1800'lü yıllardan beri değişik etkilerle maya imkân yok. Tasavvuf şiiri ile kla yılın en iyi caz plağı ödülünü aldı. ortaya çıkmış bir müzik var. Bu müzik sik divan edebiyatı arasında fazla bir Demek emprovizasyon olması açıreperteuar eski de olsa, çalınış biçimiy fark yok. Aynı mecazlan kullanıyorlar. le tümüyle deforme olmuş bir müzik. lkisi de şaraptan söz ediyor. Birisi şa sından bizim müzik ile caz arasında bir Ben kendi zevk ve anlayışım çerçevesin rap deyince velinin ağzından dökülen ortak nokta var? de, "Süleymaniye"yi arayan bir müzis sözleri, diğeri ise başka türlü anlaşılabilir Evgt. Kuşkusuz. Son projem de zayenim. Ve diyorum ki bugün Türkiye' bir şarabı konu ediyor. " S a k i " dendiği de klasik bir Türk müziği varsa, bu yal zaman tasavvuf şiiri o meclisin söz us ten JeanMarie Podovani adh Fransız nızca son dönemlerde deforme olmuş bir tası Piri'ni, divan şiiri içki sunucusunu saksofoncusu ile neyli bir ikileme yapmüzik anlayışı olmamahdır. Bir de ta anlıyor vb. Yani mecazlarda her iki ede mak. Sonbaharda bu projeyi gerçeİcleşrihi bir müzik zevkinin olması gerekir. biyatın ortak noktaları var. Bu edebiyat tireceğiz. Kudsİ Rgy, npyTpnliHp tigara rir. Çalışmalarımda özellikle bu yönde mü üstüne bestelenen her iki müzikte de aynı kavramlar var. zikler gerçekleştirmeye çalışıyorum. yakiligini nasıl bagdaştınyorsunuz? Onun için ben dinilâdini müzik ayÖrneğin Türkiye'de yaptığımız son Neyin sesinin yanık olması makçalışmalar da bu çerçevede. Tamburi rımına katılmıyorum. bul; sigara sayesinde soluğum yanık yaCemil'in bütün peşrev ve saz semaileriBir de halk edebiyatı içinde gelişmiş nık çıkıyor benim de! ni konu alan bir plak yaptık. Nesrin Si bir tasavvuf var ki, onun en büyük ismi pahi son dönem eserlerini okudu. Fakat de Yunus Emre. Yunus'un dizeleri üso son dönem eserlerinde bile bestecinin tüne bestelenen müzik de tasavvufi olukendi orijinal zevkine dönük durmaya yor. Gördüğünüz gibi sufi müzik çok geçalıştık. Sıtkı Sezgin'e de böyle klasik bir niş bir alan işgal ediyor. Ben bu müzik repertuar okuttuk. Bir mevlit plağı ve bir türünü, gerek klasik divan, gerekse Anade "oyun havalan" olarak büinen Türk tsrail Oda Orkestrası Çigan müziği repertuan kaydettik IstanMintz (Aya lrini, 18.30) bul'da. ği sözünden çok çektiler. ilk kez 1950'li MazharFuatÖzkan ( A ç ı k h a v a Peki Sayın Erguner, sufi müziğin yıllarda İstanbul Radyosu'nda, dedem T i y a t r o s u , 21.30) kısa bir tanımını yapar mısınız? rahmetli neyzen Süleyman Erguner, Sufi müzik, bizim tasavvuf müzi "Erguner kardeşler" adlı grubunda, baği dediğimiz tür oluyor. Tabii bu da bam, amcam ve öğrencilerine tasavvuf Türkiye'de oldukça dejenere olmuş müzik çaldırdı diye oldukça eleştirilmiş. (yozlaşmış) bir konu. Yani sufılerin be Babam İstanbul radyoevi müdürü olduğenip dinlediği bir müzik türü oluyor. Ama herhangi bir sınır yok tanımında. Tasavvufi anlamda dinlenen her müzik okuttuğu için gericüikle suçlanmış. HatMerkezi sufi olabilir. ta hakkında da dava açıldı. Büyük Salon, 18.30) Janis Joplin öyküsü • Kültür Servisi 1970 yılında aşın dozda uyuşturucudan ölen ünlü rock şarkıcısı Janis Joplin'in yaşam öyküsü, sahneye aktarılıyor. Özellikle "Pearl" adlı albümüyle ünlenen Janis Joplin'in yaşamını ele alan oyun, Broadvvay'de 19921993 mevsiminde sahneye çıkacak. ö t e yandan Janis Joplin'in kız kardeşi Laura Joplin, "Love, Janis" (Sevgiyle, Janis) adlı kitabını kısa bir süre önce tamamladı. KartaTda etkinlikler • Kültür Servisi 10. Uluslararası Kartal Kültür ve Sanat Festivali'nde bugün saat 18.00'de lskele Meydanı'nda Grup Platonik, Tek Kişilik Müzikal, saat 20.00'de Maltepe Sahili'nde Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ye A ^ l i K ) Ekber Çiçek'ın konserlert var. Saat 18.00'de KartaJ^r lskele Meydanı'nda iki • ' tiyatro etkinliği: Kartal Mizah Tiyatrosu ve Biz Çağırdık Siz Yollaym. Şenlik süresince Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi ve Kartal tskele Meydanı'nda Çin resim sergisi, Maltepe Kitap Kulübü'nün düzenlediği mini kitap fuan ve Kartallı ressamlann sergisi sürüyor. Alı$veriş Manzaralan... • Kiiltür Servisi Yönetmenliğini bu yıl içinde sinemalarımızda gösterilen "Düşmanlar, Bir Aşk Üçgeni"ne imzasını atan Paul Mazursky'nin üstlendiği "Ahşveriş Manzaralan" yarından itibaren İstanbul'da Beyoğlu Emek, Kadıköy Reks, Izmir'de de îzmir sinemalarında gösterime giriyor. Film, önümüzdeki hafta da Ankara'da Akün sinemasında gösterilecek. 16 yıllık evli bir çiftin bir alışveriş sırasında evliliklerini tartışmalarıyla başlayan komik olayları konu alan "Ahşveriş Manzaralan"nda güldürü sinemasının iki ünlü ismi yer alıyor. VVoody Allen ve Bette Midler. VVoody Allen, 1976 yılından bu yana ilk defa yönetmenliğini de üstlenmeden bir fılmde oynuyor. Görüntü yönetmenliğini Fred Murphy, müziğini ise Marc Shaiman'ın hazırladığı "Ahşveriş Manzaralan" gülünç bir evlilik öyküsü... FESTİVALDE FESTİVALDE UGUN • LCC Mankenlik Okulu'nun SODER'e (Sinema Oyuncuları Derneği) katkı için düzenlediği defile bugün saat 19.00'da Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi Oitoryumu'da. * Experience Speaks... PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Başkanlığımız bunyesinde munhal bulunan aşağıda unvan, sınıf, derece ve adedı belirtilen kadrolara sınav ile eleman alınacaktır. ALINACAK ELEMANLARDA: 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'nci maddesindeki genel şartlara haiz olmak. 2) Erkek adaylann askerliğini tecil ettirmiş'olmak veya ilişkisı bulunmamak. ÖZEL ŞARTLAR: a) Hizmet goreceği sınıf için 36 ve 41'inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarından birinden diploma almış olmak. b) Kurumlann ozel kanun veya diğer mevzuatlarında aranan şartları tasımak. ç) Yazılı sınava katılacaklar Başkanlığımız PERSONEL EĞİTIM MÜDÜRLÜĞÜ'nden temin edecekleri iş talep formunu uygun olarak doldurup 26 TEMMUZ 1991 günu saat 17.00'ye kadar aynı Müdürlüğe kayıt kabul yaptırmak üzere bizzat teslim edeceklerdir. Posta veya düz dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. d) Yazılı sınavda başarılı olanlann mülakat sınavı ve tarihi aynca belirtilecektir. G.l.H. \e T.H.S. sınıfında sınava açılan kadro: Derece Sayısı Sınıfı Unvan 5 1 G.l.H. l.Mal Sayman 9 1 G.j.H. 2.Tahsildar 10 3 G.İ.H. 3Tahsildar 7 2 G.İ.H. 4.Memur 9 1 G.İ.H. 5,Memur 10 1 G.İ.H. ö.Memur 4 1 T.H.S. 7.MimarMuh. 6 1 8.İnş. Muh. T.H.S. 9 1 9.Teknisyen T.H.S. 10 1 lO.Teknisyen T.H.S. 7 1 ll.Avukat Av. H.S. 8 2 12.Doktor S.H.S. 3 1 B.Veteriner S.H.S. 1 14.Sağhk Mem. 12 S.HS. 1 15.Hizmetli 13 Y.H.S. 1 lö.Tekniker 10 T.H.S. Basın: 31061 TZKİ Yaşamınızda bir değişiklik yapın.. En iyisi siz bu yaz GÖKDİL'e gelin, İ IUFUKLAR İLKOKULU W M BAKANLIĞI İNGILİZCE OGRENIN KURSLARIMIZIN BAŞLAMA TARIHLERİ: 1,8, 15, 22 Temmuz Deneyım konuşur NORMAL USTU ZEKÂ VE YETENEKTEKİ ÇOCUKLAR KABUL EDİLİR ZEKÂ TESTLERİ 1530 TEMMUZ ARASI KAYITLAR DEVAM EDİYOR ANA SINIFI ve 1. 2. 3. SINIF ÖĞRENCİLERİ KABUL EDİLİR İSTANBUL ÜÇÜNCÜ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 1990/1566 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan sanık Necmi Mutaflar hakkında İstanbul C. Savcılığı'nın 13.11.1990 tarih, 1990/24348 esas sayılı iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda: V.U Kanunu'nun 360/1Son, 213. TCY. 94, 647 sayılı yasanın 64 maddeleri gereğince bir ay süre ile hapis, bir ay süre ile ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetine, Hapis paraya çevrilerek 3.375.000 TL ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, verilen cezaların ertelenmesine, ilan masrafı ile mahkeme masrafı olan 20.600 TL yargılama giderinin sanıktan ahnmasına (ilan masrafı sonradan alınmak üzere) karar verilmiştir. 8.7.1991 Basın: 31128 FOREIOS LANGVAGE CENTRE TAKSİM ŞUBESİ Taksım Cad No 7 i Tel 150 47 47 150 34 49 LALELİ ŞUBESİ: <urullay Sok No 10 Bb/AZIT Tel 520 11 41 520 11 42 527 62 14 514883 BAKIRKÖV ŞUBESİ istanbul Cad Dantelacı Sok No 7 Tel 571 27 83 583 68 40 KADIKÖY ŞUBESİ Kuşdılı Cad Dılek Han No 67 Tel 338 03 47 345 18 96 ENCLISH FAST KURULUŞUDUR. YENİ UFUKUAR İLKOKULU bir Adres Tel : Spor Cad. No: 2 YAKACIKKARTAL : 309 04 36 • 309 00 4546 < f, Ingiitere Fransa Ispanya lalya • Hollanda • Kanada 9.1158 53 42161 43 67 doğumunu akraba ve dostlarımıza müjdeleriz Au Pair Acentası GülŞafak Okaygün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog