Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 06.58 AçılışHaberler 07.05 Gün Başliyor (08 00 09 00"da haber vcralaeak I 09.30 Çocuk Kuşağı 09.55 Haberler ergenlık çağındaki gençlenn sorunları. beklentılerı. karsılaştıkları güçlükler ve bunlann çözümü için aılelenn nasıl davranmaları gerektığı konusunda bılgı verıyor 10.35 A r k a s i Y a n n : Kuğu Victor. Lamarca'va gidip onunla açık açık konuşur Lamarca korkmaya baslamıstır. Ama Baıggorıa ıle konuştuktan sonra bu ııjten vakasını kurtaramayacağım anlar. Bu arada Franchesca. Beatnz'e şantaj yapmava kal'kar TELEVIZYONRADYO STAR1 SCVEMA: PARADİNE DAVASI 22.35 18 TEMMUZ 1991 Sinemanın en ünlü dııruşma' filmlerinden Paradine Davası (The Paradine Case) / Yönetmen: Alfred Hitchcock / Oyuncular: Gregory Peck, Alida Valli, Ann Todd, Louis Jourdan, Charles Laughton, Ethel Barrymore, Charles Coburn, Leo G. Carroll / 1947 yapımı / 112 dakika. TV Senisi Esrarlı bir davada, katillikle suçlanan bir kadının savunmasını yüklenen evli bir avukat, gitgide ona tutulmaya başladığını hisseder... Star l'in Alfred Hitchcock gösterisi, sanatçının en tartışmalı filmlerinden biriyle sürüyor. Senaryosunu başan kazanan bir romandan iddiah yapımcı David O. Selznick'in "bizzat" yazdığı bu film, aşın diyaloğa dayalı yapısıyla pek başarı kazanmamış, Hitchcock bile fılmi nerdeyse yadsımıştı. Oysa ülkemizde "Celse Açılıyor" adıyla gösterilen film, yalnız Hitchcock'un damgasını taşımakla kalmıyor, zengin oyuncu kadrosu aracılığıyla ilginç bir karakter incelemesine dönüşüyor. Aynı zamanda perdenin en ünlü "duruşma filmleri"nden biri bu. Mahkeme salonunda geçenler, zaman zaman gerçek bir gerilime ulaşıyor ve filmi izlenmeye değer kıhyor. Hollywood'a ilk çıkarmasım yapan ve daha sonra "Üçüncü Adam" filmiyle büyük ün yapacak olan Italyan yıldızı Alida Valli'nin yanı sıra avukatta Gregory Peck, yargıçta ise unutulmaz Charles Laughton, benzersiz oyunlar veriyorlar. Sanşın, soylu Ingiliz yıldızı Ann Todd, Barrymore kardeşlerin ablası ünlü oyuncu Ethel Barrymore ve o yıllarda ilk kez uluslararası sahneye adımlarını atan Fransız "jönii" Louis Jourdan, zengin kadronun diğer adları arasında. Yıllar önce " U n u t u l m a yanlar" serisinin ilk filmi olarak TRT'de gösterilmiş olan "Celse Açılıyor/Paradine Davası", Hitchcock'severlerin ilgisiz kalamayacağı, izlenmesi ve keşfedilmesi gereken ilginç bir ÜNLÜ DURUŞMA FİLMİ Perdenin ünlü duruşma filmlerinden biri olan 'Paradine Dava klasik sinema örneği. sı'nda Ann Todd ve Gregory Peck başrol oynuyor. 4 Promosyon kampanyası • ANKARA Mak Ajans) TRT'nin martağustos aylarında uygulamaya koyduğu promosyon kampanyasından temmuzda yararlanacak reklamlar belli oldu. TVl'de 33, TV2'de ise bir reklam barajı aştı. Kamu ortaklığı haziran ayırıda verdiği 2 milyar 599 milyon 325 bin liralık rekİamlardan dolayı temmuz ayında TVl'de 9 kez ücretsiz yayın hakkı kazandı. Bunu bir milyar 703 milyon lira ık Milli Piyango (6 kez), bır milyar 596 milyon lira ile Mobil Motor Yağı (5 kez), bir milyar 330 milyon lira ile Beko (4 kez) ve 928 milyon 550 bin lira ile Sümerbank (3 kez) izliyor. TV2'de bu kampanyadan yararlanan tek reklam Milli Piyango oldu. 198 milyon liralık reklam veren Milli Piyango bir kez ücretsiz yayın hakkı elde etti. 10.00 Kadın Saatİ Programda. Prof.Dr Ahmet Çelıkkol. 11.00 Haberler 11.05 TatİI Ekrani Akış ıçensmde 1200. 12.55. 15.10. 16.00 saatlerınde haber bultenı yayımlanacak 16.05 Çizgi Film 16.30 Ç i t l e m b i k Program çevremızdekı dunya. doğa ve havvanlar adlı bölümlerden oluşuvor. 16.55 Görüntü ve Müzik 17.00 Haberler 17.15 Arkasi Yann: Aİleler Justıne. Comenın kendı evlerınde olduğunu Anton'a sövler Bu arada Aııdrev. da Dıana'va John ıle Suc arasında bır ilışkı olduğunu söyler 18.00 Haberler 18.10 Gençlik Konserleri 18.30 A Stüdyosu'ndan 19.00 Festivalde Dün, Bugün, Yann 19.10 Merhaba Çocuklar 19.20 fnanç Dün\ası 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 S p o r Gunun spor olavları ekrana getırılıyor. yandakı sütunlarda ) Operalar kuşağı 21.00 Yerli Drama: Yolpalas Cinaveti (Avnnnlı bılgı 22.20 Kültür Bakanlığı İstanbul De\let Klasik Türk Muziği Korosu 2 3 . 1 5 Bir M a \ İ YolCUİukProgramın buaşkı bolümundc tur opcratorlen ve basın mensuplurının katıldığı mavi yolculuklan. Marmans Yat Lımam'ndan ve Dalvan'dan göruntulcr ver alıvor Ayrıca >enı bır mımarı üslup gelıstiren Naıl Çakırhan vo escrlerı tanılılıyor Sohbet bolümundc ıse ses sanatçısı Jale Bekar vc s.ıva$ muhabırı Ramazan Özturk ver alıvor TV3 SİNEMA TARİHİNDEN BİR YAPRAK: CESUR KAPTANLAR 21.40 TV1 DİZİ: YOLPALAS CİNAYETİ 21.00 00.05 Haberler 00.20 Dizi: Kurtarma Operasyonu Suçlularla ılgıh bır rapor 00.45 Haberler Kapanış 18.00 Açıhş hakkmda konuşmak ıçın bır lopl.ıntı ıster Nıkkı'nın numara yaptığım anlavan Vıctor. ınanmi) gorunerek onun ovununa katılmaşa ve boylelıkle onu kontrol etmeve karjr verır verecek olan Scnator Gordını kacjrılır Verılen bır ılaç vuzunden 12 saat boyunca m.ler olduğunu hatırlavamamaktadır Cesnr Kaptanlar (Captains Courageous) / Yönetmen: Victor Fleming / Oyuncular: Spencer Tracy, Lionel Barrymore, Freddie Bartholomevv, Mickey Rooney, Melvyn Douglas, Charley Grapevvin John Carradine, Leo G. Carrol / 1937 yapımı / 110 dakika. TV Senisi Şımank bir zengin çocuğu, bir deniz yolculuğunda kazayla denize düşer, bir gemi tarafından kurtanlır ve onlarla birlikte çıktığı uzun yolculukta, yaşam gerçeklerini öğrenir. MGM şirketinin 1937 yılında yaptığı, epik, gösterisli, akıcı bir serüven filmi. Tam bir "aile filmi" sayılabilecek olan yapım, Gösterisli serüven değişik yaşlardaki kahramanlarıyla, ailenin her yaşına ve her bireyine seslenebilecek özellikler içeriyor. Zamanında büyük iş yapmış olan filmi, "Rüzgâr Gibi Geçti", "Dr. Jekyll ve Mr. Hyde", "Yukan Mahalle", "Zafer Abidesi" gibi filmler yonetmiş olan Victor Fleming imzalamış. Zengin oyuncu kadrosu arasında, bu filmle ilk Oscar'ı Son bölümü ile Yolpalas Cinayeti TV Servisi 1964 yılında yitirdiğimız Halide Edip Adıvarın 'Yolpalas Cinayeti' romanından Osman F. Seden'in uyarladığı, ilkini geçen hafta izlediğimız aynı adlı yerli dramanın ikinci ve son bölümü ekrana geliyor. 1937'de yazılan romanda Şişli'deki Yolpalas apartmanında zengin bir ailenin sakat çocuğuna dadılık yapan kimsesizbir kızın çocukluk anılannın etkisi altında yıllar önce annesinin ölümüne neden olan ahlaksız bir şoförü öldürüşü konu edihyor. Adıvar'ın kadın psikolojisi uzerinde durarak realizmı Ön planda tuttuğu bu yapıtında, bir cinayet olayı ile birlikte sonradan görme zengin aile çevrelerinin kozmopolit yapıları da eleştiriliyor. 'Yolpalas Cinayeti' ilk kez 1955'te Metin Erksan yönetiminde filme alınmıştı. Nadire (Aydan Şener) yanlarında kaldığı sonradan görme taşralı zengin müteahhit Murat Sallabaş (Haluk Kurdoğlu) ve sosyete düşkünü şımank karısı Sadde'nin (Gülben Ergen) iki yaşındaki Bülent adlı hastalıklı sakat çocuğunu şefkatle bağrına basmış, ona dadıhk yapmaktadır., Ailenin yanına yeni giren şoföru, Nadire hemen tanır. 18.10 Arkasi Yarın: Yalan Rüzgârı Jılı.Cnckeı 19.03 Haberler 19.20 D i z i : O ğ u l l a r ve K ı z l a r Bmg. oğluvla ycmdcn dı>ulng kurmak ıçın çarnılamaktadır Bır yerde kamp kurma likrinı orlava atar Bıng. Jr. Carv vc kcndiM yola çıkarlar Bu arada Tcs ve Mary Ruth evı venıden dckorc ctmcve çalı>maktadır|jr ama aruda bırlakını taısız olajlar olur 20.05 Solistler Geçidi 20.30 Çe>re (Bugun ko^csındci 21.00 Haftanın Sohbeti (Bugun ko>csm<Jo 21.20 Arşivimizden ı Bugun ko>cMndc) 22.00 Haberler \c Ingilizce Haberler 22.35 Festivalde Dün, Bugün. Yarın 22.45 Kamera Arkasi 23.25 Festivallerden 00.15 Haberler Kapanış 20.00 Açıhş Dizi: Ruth Rendall Hikâ>eleri Esrarcngı/ kadın cınayelının araslırmaMiıı yapan dcdeklıl Nc\ftırd vc y jrdımcısı bır aıınc vc ^ğuldan ^uphclcnmektcdır Dedcktıfın kı/ı harısderneğı adına yaptığı cvlemlerlc sorun varatmaktadır nı kazanan Spencer Tracy, unlü oyuncu ailesi Barnmore'lardan Lionel Barrymore ve dönemın 2 çocuk yıldızı, Freddie Bartholomew ve Mickey Rooney dikkati çekiyorlar. îngiliz serüven yazan Rudyard Kipling'in bir öyküsünden uyarlanan filmi Harold Rosson görüntülemiş, Franz Waxman ise müzığini yapmıştı. Rosson'un siyahbeyaz görüntüleri, bu akşam kücük ekrana renklendirilmiş biçimiyle gelecek. Film, Spencer Tracy dışında en iyi film ve senaryo dallarında da Oscar'a aday olmuştu. Ve son bir not: Bu film yıllar önce siyahbeyaz olarak TV ekranına gelmişti. • ANKARA (Mak Ajans) TV3'te pazartesi günleri Operalar kuşağında birbirinden güzel eserler ekrana gelecek. Çok sevilen operalardan bazılan tekrar yayımlanacak. Saraydan Kız Kaçırma da bunlar arasında yer alacak. Önümüzdeki haftalarda ekrana gelecek operalar şöyle: 22 temmuz: Hendell'in Jules Sezar'ı, 29 temmuz: Prens Igor, 5 ağustos: Saraydan Kız Kaçırma, 12 ağustos: Maça Kızı, 19 ağustos: Pericale. TRT, Bush'u izleyecek • ANKARA (Mak Ajans) TRT Haber Merkezi Başkan Bush'u karşılamaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da toplam 20 kişilik bir haber ekibi, Başkan'ı, Ataturk ve Esenboğa havaalanları, Anıtkabir, Başbakanhk ve Cumhurbaşkanlığı konutlarında izleyecek. 20 temmuzda cumhurbaşkanlığında Turgut Özal, George Bush görüşmesinden sonra iki liderin basın toplantısı saat 16.00 civannda TVl'den naklen yayımlanacak. Bu toplantıyı 15 Turk gazetecisi izleyecek.. Ankara'daki TRT k başında, Haber Dairesi Başkanı Ihsan Öztamer, izinde olduğu için Başkan Yardımcısı Şahap Alp, lstanbul'daki ekibin başında ise Oğuz Haksever bulunacak. Ayrıca Bush'un programını bastan sona spiker Zafer Kiraz da izleyecek. RADYOLAR R A D Y 0 1 04.55 .Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.06 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Isteklerinız, seçtikJerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Arkasi yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 1100 Haberler. 1105 Reklamlar. 12.10 Günıl yaşarken. 1155 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 1330 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Dın ve ahlak. 17J5 Saz eserlerı. 17.40 Çocuk bahçesi. 17£5 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın içinden. 18.55 Bolgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19J0 Solisüerden seçmeler. 20.00 Çocuk muziği. 20.10 Türküler geçidi. 20.40 Şarkılar. 21.00Haberler. 21.05 Hafif müzik. 2130 Beraber ve solo şarkılar. 22.00 Erkekler topluluğundan türküler. 2 I J 0 Küçuk konser. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (2). 00J5 Günun haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 04.55 Gece yayuıı. K A D T U L 07.00 Açılış, program ve haberler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07 JO Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 0830 tki solistten şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesı. 09.20 Edebıyatçılanmızdan gen notlan. 0935 Çeşıtli müzik. 10.00 Sazlardan ırukrofona. 10.20 Bır bebek buyuyor. 10.40 Türkçe sözlü hafif müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Türk halk çalgılarından ezgiler. 1135 Hafıf müzık. 1100 Açıklamalı klasik koro. 1230 Turkuler geçidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 1330 1yi insan iyi vatandaş. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Gençlik koroları. 15.00 Haberler. 15.05 Turizm deyince. 1530 Turk halk çalgılanndan ezgiler. 15.40 Arkasi yarın. 16.00 Hafif muzik. 1630 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17İ)5 Solistler geçidi (TSM). 1730Minyatur muzik. 18.15 Tiyatro dunyasından. 19.00 Haberler. 1930 Hafif muzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Türkçe sözlu hafıf muzik. 21.00 Açıköğretım. 21.50 Hafif muzik. 22.00 Gece konseri. 2230 Şarkılar. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Turkuler geçidi. 23.40 Hafıf muzik. 23.55 Muziğe ö\gü. 00^5 Günun haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y U 3 07.00 Açıhş, program ve haberler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muzikli dalikalar. 11.00 Öğleye dogru. 1100 Haberler. 12.15 Latin dunyasından. 12.45 Gunun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Atmosfer. 15.00 Konser saati. 1630 Caz dünyası. 17.00 Habernukları. 09.15 Sevılen Melodıler 10.00 Havatın İçinden 11.00 Kayıp Haberlerı 11.05 lşte Saz İşte Soz. Solist: Gonul Erdoğan. 1130 Bır Solıst: Kım NVılde. 1100 Istekler. 13.00 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. Sohst: Aşkın Nur Yengı. 13.15 Öğleden Sonra 14.15 Bır Topiuluk: C.C Caıch 14.45 Bır Sanatçıyla Beraber Solısı: Orhan Şener. 15.10 Perihan Sözen'den Şarkılar. 15 J 5 KaR A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber yıp Haberlerı 15J5 Türkçe Sozlü Hafif Müzik. ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 0730 So 16.00Supersoruc Programı. 17.00 Muzik Dağarcıgı. 17.30 Gun Biterken. 18.15 Müzik Denınce. üstler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 19.00 Program ve Kapanış Turkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar 0930 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getırdık POLİS TÜRKİYE 06^8 Açıhşprog leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şar ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrumankılar. 1135 Beraber ve solo türküler. 12.00 Ha tal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol berler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Şarkılar ve Durumu. 0835 lşte Saz lşte Soz. Solist Gonul oyun havaları. 1330 Yurdun dört bucağından. Erdoğan. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. rumu. 0935 Nalan Altınors'den Şarkılar. 09.55 1430 THM erkekler topluluğu. 15.00 Sizin için Hava Durumu. 10.00 Hayatın içinden. 11.00 Bır seçtiklerimız. 16.00 Haberler. 16.05 Kadınlar top Sanatçıyla Beraber. Solist: Orhan Şener. 11.25 luluğundan turkuler. 1630 İstanbul Radyosu kla Sabahat Akkıraz'dan Turkuler. 11.45 Kavıp Hasik Turk sanat muziği topluluğu. 17.00 Haber berlerı. 11.50 Sızin Seçtiklerınız. 12.55 Türkçe ler. 17.05 Ezgi kervanı. 1730 Erkekler fasb. 18.00 Sozlu Hafif Muzik. Solist: Yonca. 13.15 ÖğleYurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 18.58 Prog den Sonra. 14.15 Turkuler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Fikret Kozınoğlu'dan Şarkılar. 15.10 ram ve kapanış. Muzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberlerı 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 Selahattın Erorhan'dan Turkuler. 17.05 Türkçe Sozlu Hafıf Muzik. 17.25 prog ram. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahın Ko Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. ler. 17.15 Disko dunyasından. 18.00 Haftanın plakları. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 Bir tutkudur müzik. 2030 g. Uluslararası Ankara Sanat Festıvali'nden.22.00 Haberler. 22.15 Perşembenın getirdiklerı. 23.00 Genç solistler. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Günun haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. 20.50 Belgesel: Rythms Of The VVorld 21.40 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: Cesur Kaptanlar (Ayrıntılı bılgı vandakı sutunlarJa ) 23.40 Belgesel: Mavi Devrim Kapanış 1982X3 Elnmo olavı ıle bağlantılı olarak gerçeklesen lelaketlerden so? edılıvor yardımcı olmava çalısmakladır Muzık grubu ısc arlık plak kavıllarına bajlavacaktır. 19.00 AçılışYıldıza Ulaşmak Sara. Mıgcl Anhcl c 19.25 Müzik SSCB kültür belgeseli • ANKARA (Mak Ajans) Televizyon Dairesi Başkanlığı Dış Yapımlar ve Satımlar Müdürlüğü'nce hazırlanan Sovyetler Birliği kültür belgeselinin çekimleri tamamlandı. Çekimler, geçen yılın sonu ve bu yılın başında, yaklaşık 5 ay sürdü ve Sovyetler Birliği'nde Türk dilleri konuşulan; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Nahcivan özerk bölgesi ve Rusya Cumhuriyeti görüntülendi. Kültür belgeselinde adı geçen cumhuriyetler ve özerk bölgede, tarihi gelişimi içinde yaratılan kültürler, önemli mimari yapıtlar ve insanların yaşam biçimleri tanıtılmaya çalışılıyor. Yapımcıyönetmen: Ertuğrul Karslıoğlu, görüntü yönetmeni: Tevfik Şenol, danışman: Prof.Dr. Oluş Arık, özgün müzik: Müjdat Akgün, seslendiren: Sacit Onan. 19.40 Arkasi Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programları 22.10 Belgesel: Dünyava Açılan Penccre Mcvsımlcnn. canlılar uzcrındckı clkılcrı konu edılıyor. POLİS İSTANBUL 0 7 ^ , 1 * , 22.35 Komedi Dizisi: S\dnev 23.00 Gençlik Konserleri Kapanış 19.00 AçıhşHaberler 19.20 Çocuk Kuşağı Bir Yarmış Bir Yokmuş 19.45 Türkçe Dil Dersi Taşkın konuk olarak kalılacak İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON IDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yöntemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA görebilir ve dosya bedelini tSKÎ GENEL MÜDÜRLÜCÜ merkez veznesine yatırarak alabilirler. tsteklilerin şartnameye uygun hazırlayacaklan kapalı teklif raektuplannı aşağıda belirtilen tarihte saat 11.00'e kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ'ne giriş, tarih ve numarasmı içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etraeleri gerekmektedir. Teklif zarflan saat 14.00'de İhale Komisyon Başkanlığı'nca açılacaktır. İSKİ KEŞtF TEKLİF VER. GECİCİ İHALE DOSYA Nq İŞİN API BEDELİ TARİHİ TEM1NAT TARİHİ BEDEIİ K1139 Z<ytinburnu Pompa 6.600.000.000^ 24.7.1991 330.000.000^ 26.7.1991 500.000^ lstasyonu ve Man(1990 B.F.) sap Kollektörü Inşaatı Not: 1 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2 tSKt 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydam 34410 AksarayİSTANBUL TEL: 588 38 00 (35 Hat) TELEX: 31293 ISU TR23923 ISU TR FAX: 588 38 94 588 38 83 588 39 18 TJC TOKAT İÇRA CEZA HÂKİMLİĞİ SAYI: 1990/50 Sıvas ili Yüdızeli ilcesi Seren koyu nufusuna kayıtb Cemal oğlu, 1961 doğumlu Hamdi Karademir hakkında raahkememizde görülmekte olan mal beyanında bulunmama suçundan dolayı yapılan yargılamada, sanığa tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Sanık Hamdi Karademir'in duruşma gunü olan 16.9.1991 tarihinde saat 9.00'da mahkemede hazır bulunması, bulunmadığı takdirde IİK'nın 349 ve CUMK'nın 225. maddesi uyannca yokluğunda yargılama yapılıp karar verilecegi ilanen tebliğ olunur. 20.10 Bir Konu Bir Konuk Bergama Bolcdıyc Bajkanı Scla 20.25 İnsanllk Hali Tekrar program 21.20 Gönül Sohbetleri 21.25 İnanç Dünyası 22.00 Haberler, Ingilizce ve Almanca Haberler çcv resinde ya^u\ıp ılk ke7 tarıh sahncMne çıkarak ısrninı buradan duyurdukları Allay Dağlan'na lırmannıak ıçm yolculuğa basjıvor 22:45 Belgesel: Altaylar Moğolislan'ın halısında Kazak Türklerının \a>adığı merkczden aynlan ckıp. evki Türk boylarının 23.15 TürküDefteri 23.45 Drama: Kanun Savaşçılan 00.35 Belgesel: Eskİ BabI Aİİ Tekrar program 01.05 Bir Solist: Kadri Şarman 01.30 Kapanış 13.00 AçıhşHaberler 13.05 Çizgi Film: Thunder Cats 3.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 14.15 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.00 Pembe Dizi: Komşular 15.25 Hot Clip 17.00 Haberler 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 17.55 Çizgi Film: Hollywood Yarama/ları 18.20 Çizgi Film: Taş Devri 18.50 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 19.15 Kömedi Dizisi: Çocuklarla Evlilik 19.50 Haberler 20.10 Komedi Dizisi: Muhteşem jkiH 20.35 Komedi Dizisi: Sadece Aşk 21.00 Polisije Dizisi: Dragnet 21.30 Orhan BoraıTlı Dakikalar (Bu.aiın kı>*>ııuU.ı 22.30 Haberler 22.35 Sinema: Paradine Da\ası < v.nnn'' sütunlarda) vaıuLık: DUYURU MURATLI KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1981/43 Esas. 1990/118 Karar. Davacı Hazine tarafından davalüar Raif vd. aleyhine acılmış bulunan tespite itiraz davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda: Anlaşmazlığa konu, Muratlı Müsellim köyu Kavakdere mevkiınde bulunan 69 parsd sayılı taşınmazla ilgili olarak açılan davanın reddine, dava konusu laşınmazın tamamı 20 pay kabul edilerek 5 payının olu Emine, 3'er payların olu Huseyin ve olu Nevriye Kısacık ve 3'er payların olu Raif Akgul mirasçılan Fatma Ozcan ve Yaşariye Çelebi ve 3 payın Raife Kaplan adlanna 3402 sayılı yasanın geçici 4 ve 13 maddeleri gereğince tapuya tespit ve yazımına karar verildiği, maliklerden olu Emine, ölü Huseyin ve ölü Nevriye mirasçılarının kimler olduklan butun araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, karar tebliği ve davacı Hazine'nin temyiz dilekçesi tebliği yenne geçerli olmak uzere \e duyuru yoluyla bildirilir. Basın: 48287 İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ • İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DUYURUSU Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yöntemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET tŞLERl DAİRE BAŞKANLIĞI'nda görebüir ve dosya bedelini İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yatırarak alabilirler. İsteklilerin şartnameye uygun hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı ihale tarihinde saat 11 .OO'e kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarflan saat 14.00'te İhale Komisyon Başkanlığı'nca açılacaktır. İSKİ Keşif İhale Geçici Dosya No tşin Adı Bedeli Tarihi Teminal Bedeli T.9716 300 mt. Yeraltı kablosu 88.500.000. 24.7.1991 4.425.000. 30.000. NOT: 1. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2. İŞKİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydam 34410 AksarayİSTANBUL TEL. 588 38 00 (35 Hat) TELEX 23923 lSUtr FAX 588 38 83 Mu^akt.ıki Cıa/eiccılcı Koopcidtıfındc •.atılık daire TJC BUGÜN • Çevre TV2 20.30 Bu haftaki programda yer alan konular: Kartal'dan Yakacık çoplüğünün kaldınlması, katı ve sıvı her türlü atığı yok eden ve çevreye zarar vermeyen bir evin tanıtımı. • Haftanın Sohbeti TV2 21.00 Bu hafta ünlü belgesel programlar yönetmeni Güneş Karabuda yer alacak. Programın danışman ve sunucusu Mete Akyol. • Arşivimizden TV2 21.20 Namık Kasapbaşoglu'nun hazırladığı programda Nilüfer'in raflarda bekleyen eski parçaları ısıtılıp sunuluyor: 'Son Arzum', 'Ben Seven Kadınım', 'Söyleyemedim', 'Başka Sözüm Yok! • Orhan Boranlı Dakikalar Stari 21.30 Bu akşam Orhan Boran'ın sohbetine konuk olacaklar; Ayben Erman, Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Hans Pieter. ABANA KADASTRO MAHKEMESI'NDEN Esas No: 1990/231 Karar No: 1991/191 Davacı Adem Şahin tarafından davalılar Salih Mesut ve Seher hakkında mahkememizde açtığı 58 Ada 2 no.lu parsele itiraz davasının yapılan duruşması sonunda: Mahkememizin 20.5.1991 tarih ve 1990/231 esas, 1991/191 karar sayılı ilamı ile verilen karannda, davacının davasının kabulu ile Abana ilçesi Merkez Mahallesi'nde kain Arpalık nam çayır mevkiindeki 58 Ada 2 parselin tespitinin iptali ile tamamı 320 hisse kabul edilerek bundan 234/320 hissesinin davacı Ahmet oğlu Adem Şahin, 50/320 hissesinin Hüsnü evladı MiL:jyyen Sancaktar, 18/320 hissesinin Sabri evladı Mehmet Necmi Aktan, 13/320 hissesinin de Ahmet evladı Nadide üzerine tapuya tesciline karar verilmiş olmakla; Adı geçen davalılar Salih Mesut ve Seher'in kadastro tutanağında ölü olduklan belirtildiği ve Abana ilçesi Merkez Mahallesi'nden Mustafa oğlu Salin Mesut ile Abana ilçesi Merkez Mahallesi'nden Mustafa kızı Seher'in nufus müdürluklerine yapılan yazışmalarda kayıtlarma rastlamlmadığı ve mirasçılannın tespit edilemediğinden, işbu mahkememizin 20.5.1991 tarih ve 1990/231 esas, 1991/191 karar sayılı ilamının, davalılar Salih Mesut ile Seher'in bilinmeyen kanuni mirasçılarına ilanen tebliğıne karar verilmiş olup ilanın neşredildiği tarihten itıbaren 15 günlük yasal sure içerisinde kararın davalıların mirasçıları tarafından temşiz edilmediği takdirde hükmun kesinleştirüeceği hususu, davalıların kanuni mirasçılanna ilanen tebliğ olunur. 05.07.1991 00.30 Sugar Ra> Leonard \c Boks 01.20 Haberler 01.25 Gcce JimnastiğiKapanış SATILIK 47.000'de 85 Yugo 384 38 42 382 10 09 351 81 28 17.5.1991 gunu Maçka'da çanıamla birlikte çalınan nüfus cüzdanım hükumsuzdür. ERDOĞAN BARUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog