Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tal BajtaaiK. Istanbu! Habnlcn Ş n « ) Kalku Ekonomı Mtnl Tımtr, Dıs Hat*!cr Eıgıın h k ı . l< Semtıka Sahıbı Cumhumev Matbaaulık »c Oazetecılıl. Turk Anonım Şırkeu adına . Kuluı Cctal L«rr. Efcrım Geaca; Şaylaıı. lrı,rî Haberlen Necdet Dogln. Spoı Danısmanı \bdMİkıdlr ^ u c e l n u . Nıdir N»dı % Gencl U u n Muduru H«s>» Cemıl. Muessfse Muduru > Duı Yazıür hfrem Çalrçkın. \raş ırrr.a Şftlmı Alpa). Duzdtme \bdaQ*l \ u m 0 koordınaıor \bnel koralaan 0 Malı I>ler EmilK L;aklıgü, Yazı Islen Muduru Okıj Gonnısm. • Haber Merkczı trol trkul 0 Muhasebe Buknl \tmer 0 BUtçePlanlama S«v*l Ouuabcşcotls 0 Reklam An* TonM % Ek >a>!nlar Müduru Yılfin Bsytr. Sa>fa Duzenı Yonetmenı Ah \car % Tems.küer "ıNKARA MımelTMl, 1ZMIR HiknMt ÇMink»*». ADOıtsA ÇeUo Vlgenojlu Hyl.ı \k,ol £ Idarc Hı.«ın ( , « . ! 9 Istame Oafet Ç t ü 0 Bılgılstan Val l u l # Proond S*»Jİ BosUacntla )../, Kurulu Bajlcan Nadlr Nıdi Okuı AkM. lılçıo Bn<r. H u u C«mıl, Hikmrl Çetakayt, Ok*> GoKinia. L|ur Mınca. l l h u SHçık. Ah Sıracm, AtaM Taa Sasnı « Kıra/ı Cumjıunwt Mıtbaacılık vc Gızeuajık TA.Ş. Ttlrt O a * C«i 39/41 34334 Isl PK 246 Isunbul Td 512 05 05 (20 hal). T d a 22246, fa. (I) 526 60 7Î 0 Burolar tıkum. Zı>? GOkalp Bh Inkdap S. No 19'4, Td 133 11 4147, TMaı 42344, Fax (4) 133 05 65 0 lnalr H Zıy» Blv 1352 S 2 3. Td 13 12 30 Teto 52359, Hl (51) 19 53 60 : InOnll Cad 119 S No 1 Kit I. Td 19 37 52 14 hıt). T d o 62155, F u : (71) 19 25 7S TAKVtM: 18 TEMMUZ 1991 tmsak: 3.47 Güneş: 5.39 öğle: 13.15 Ikindi: 17.13 Akşam: 20.41 Yatsı: 22.24 Hızlıtreıı "hız" kesti TAYFUN GÖNÜLLÜ IstanbulAnkara arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'Hızlı Tren Projesi' ödenek yokluğundan durdu. Projede bu yıl 50 milyar kesinti ve önümüzdeki yıllarda da bütçe aynhp aynlmayacağı konusundaki belirsizlik yetkilileri kaygılandırdı. Projeyle ilgili Alman, Fransız ve Japon firmalan ayn ayn ArifiyeSincan hattında yaptıklan incelemeieri tamamlayıp raporlarını Ulaştırma Bakanlığına sundular. Fransız fırma, halen mevcut hatta yapılan sinyalizasyon, elektrifıkasyon ve telekomünikasyon yatınmlan gibi çalışmaların tamamlanması gerektiğini ve bunun yanında AnkaraIstanbul arasında hızlı tren yapılması gerektiğini savunuyorİar. Yolcu taşımacıhğında kullanılacak olan bu hat 85 kilometrelik SincanÇayırhan kesimini de içine almakta ve hızlı tren kullanımı ile Ankaralstanbul arasındaki seyahat siıresini 23 saate indirmekte. Fransız firma hızlı tren dahil 1990 yılı başı fiyatları ile yatınm tutarını yaklaşık 7 trilyon lira olarak değerlendirdi. Alman demiryolu danışmanhk kuruluşu, konuya ilişkin verdiği ön raporda, manyetik yastıklı tren veya konvansiyonel hızlı tren sistemlerinin kullarumlarını incele>'erek yeni bir hızlı tren hattının gerekliliğini bildirdi. Japon firma ise halen kendi ulkelerinde kullanılan Shinkansen (konvansiyonel tren) sisteminin Ankaratstanbul güzergâhında kullanılmasını uygun gördüğünü rapor etti. Her 3 firmanın teklifınde de yatırımın en geç 1993 yılı sonunda başlaması kaydı ile 2002 yılında tamamlanarak işletmeye geçilebileceği tekliflerde belirtildi. Ancak Türk tarafmın verilen 3 teklifı de fazla beğenmediği ve firmalann yeni öneriler ge Şarkıda 'Bir kedim bileyok* dediğine bakmayın; hem iki kedisi var, hem de gülümsüyor Rüşdü: Öltim Projede bu yıl 50 milyar liralık kesinti çalışmaları durdurdu. Projenin yürüyebilmesi için gelecek yıl 80, 1993 yılı için de 73 milyar liralık ödenek gerekiyor. tirmesi yönünde görüş ilettiği öğrenildi. Türk tarafının özellikle üzerinde durduğu konu zaman. Firmalar projeyi 9 yılda bitirebileceklerini belirîirlerken Türkiye bu sürenin 5 yıl olmasında direniyor. Görüşmelerde Türkiye bu yıl sonunda projenin başlayabileceğini ve 1996 yılında bitirilebileceğini savunuyor. Ancak bunun için de finansman yapısının sağlam kurulması gerektiği belirtiliyor. Fakat daha projenin başında 50 milyar liralık kesinti bu görüşün çürümesine yol açtı. Özellikle Avrupa'nın önemli sayıdaki merkezlerini birbirine bağlayacak olan 2005 yüına kadar gerçekleştirilmesi planlanan hızlı tren ağı projeleri ve TCDD'nin de idari ve ticari konularda yönlendirme ve koordinasyon görevini üstlenmesi bekleniyor. 12 Avrupa ülkesinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan KuzeyGüney Avmpa Demiryolları Projesi, Avrupa'nın Ortadoğu ve Asya ülkeleri ile bağJarını sağlayacak olanana arterin önemli bir kısmıru oluşturan yüksek standarth ArifiyeSincan demiryolu hattının önemi böylece tekrar gündeme geldı. Yaklaşık 100 yıl önce hizmete giren Ankaralstanbul demiryolu hattı sorunlarla dolu. Günde maksimum 21 çift trenin çalışabildiği ve normal koşullarda 7 saatte gidilebilen bu güzergâhın yakın zamanda tıkanacağı belirtiliyor. 976 kilometre uzunluğundaki bu yolun henüz çift hatta çevrilmemiş bulunan ArifiyeSincan arasındaki 420 kilometreıik bölümün kısaltılması, eğim ve kurplarının düzeltilmesi gerekiyor. ArifiyeSincan Elektrikli Çift Hatlı Demiryolu Projesi, DPT tarafından da uygun görülerek 1975 yılında 'önemli projeler' kapsamına ahnmıştı. Proje, 36 kilometre uzunluğundaki SincanÇayırhan ve 175 kilometre uzunluğundaki ÇayırhanArifiye olmaküzere iki ayn böIüm halinde ele almdı. Bar savaşları Sezen Aksu, insanlar arasındaki güç ve iktidar meselesi için şöyle diyor: "Herhangi bir bara, bir yere gidildiğinde masa başında oluyor bu güç mücadeleleri. Kazanan, akşam rahat uyuyor!' HANDAN ŞENKÖKEN Her yerde o kaset... Takside, sokakta, cafede, restoranda... Sezen Aksu, 1991 yazında şarkılan ile Türkiye'nin herhangi bir köşesinde ansızın kulağımza o iç parçalayan dizeyi haykırıverir: "Bir kedim bile yok / Anlıyor musun / Hadi gülümse..." Gerçekten kediniz yok mu Sezen Aksu? AKSU Var. Hem de iki tane 'Ufakhk' ve 'Şansh: Çok seviyorum kedileri, özellikle Ufakhk'ı, iyice beni delirtmek üzere! Biz onu yavruyken, anne memesi emerken aldık, öyle sevgi arayışı var ki... Kedi nankör değil ve son derece haysiyetli bir hayvan. Bundan önceki kedimi bir Sıvas Kangal köpeği öldürdü. Sağır bir Ankara kedisiydi. Duyamadığı için kaçamadı ve parçalandı. Rengi bembeyazdı. Şansh gibi. Onu da bu yüzden aldık. Öldüğünde oğlum Mithat Can'la ağlamaktan yerlere sürünmüştük, matem tuttuk resmen. Sezen, özgürlüğe uçuyor 15 yıl sonra Üçüncü şahıslara göre önemini kaybetmemek için birçok şeyden fedakârlık ettiğini belirten Sezen'in şimdiki görüşü şu: "İnsan buna teslim olmamalı. Bunu anlayana kadar 15 senem geçti" babasından tokat yiyerek büyüdüğünü söyleyen Sezen'e göre "insanın, şöhretin büyüsüne kapılıp gaza gelmesi mümkün". Ama o şansh; yapısında, ara sıra 'kendine gel kızım' demek var. (Aysel Gürel) evvelallah üstesinden geldi. 'Hadi bakalım kolay gelsin' böyle çıktı. Çok güzel laflar var içinde değil mi? Yoksabu iktidar vebüyükIttk yanşı sizi de mi baştan çıkardı? AKSU Hiçbir zaman tam baştan çıkmadığımı zannediyorum. Çünkü çocukluktan gelen bir şey... Eğitimle bağlantıh, öyle anne babanın elinde büyüdüm ki benim etrafımda "Kraliçem, aslanım, yticesin, ulusun" diyen insan sayısı, diğer starlara göre acayip düşüktü. Bundan ister istemez dolduruşa gelebilir insan. Tam tersine ben, dakika başı kardeşimden, annem babamdan bir tokat yiyerek büyüdüm. fetvası Kendine gel kıznn Ana • tÜHA Dış Habeıier Servisi 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazan Salman Rüşdü, Japon çevirmenin öldürülmesinden sonra kendi hayatı ve kitapla ilgisi olan birçok kişinin hayatımn tehlike olduğunu söyledi. The Independent gazetesinde yer alan habere göre Rüşdü, tngiliz hükümetine ve dünyadaki tüm hükümetlere tran'ın kendisi hakkındaki fetvanın kaldınlması çağrısında bulundu. Rüşdü aynca fetvamn birçok masum insanın hayatına mal olacağım da söyledi. Ankara'da Mtilkiye Otel • ANKARA (AA) Kızılay Konur Sokak'taki Mülkiyeliler Birliği tesisleri içinde düzenlenen 'Mülkiye Otel' hizmete açıldı. Mülkiye mezunları, gazeteci, sanatçı ve bazı bürokratların uğrak yeri olan Mülkiyeliler Birliği tesisleri içindeki ek bina yeniden düzenlenerek otel haline getirildi. özel bir kuruluş ile Mülkiyet Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa işletilecek otelde 17 oda, 34 yatak bulunuyor. Kaloriferli, banyolu, telefonlu ve sürekli sıcak sulu odaların yer aldığı otelde Mülkiyeliler Birliği üyeleri dışındaki konuklar da kalabilecekler. Şöhret büyüsü Beni uyaran çok insan vardı çevremde Gerçekten bir insanın kendini şan ve şöhretin büyüsüne kaptınnaması çok zor bir şey. Arada bir insanın gaza gelip uçmaya meyilli olduğu zamanlar da oluyor, ama ben çok şanslıyım. Benim yapımda ara sıra 'kendine gel kızım!' demek var. Ortalamanın biraz ustünde zekâya sahip olan herkesin aklı hemen üçkâğıda çalışıyor. Her şeye rağmen çocukluğunu, masumluğunu konıyabiliyorsa bu çok önemli, bunu kaybetmemeye çahşıyorum. Bizim işimiz öyle bir iş ki rekabet, hırs, şöhret, üstünlük, insan gerçekten ayağı yerden kesilip aniden bir iblis haline gelebilir. Buna karşı çok ciddi bir koruma geliştirmesi gerekiyor. Ugur Yücd Oe birlikte vaptıgınız mizahhüzün köprüsünde yüriiyen şov böyle bir korunma mı? AKSU Ben bugüne kadar sahne şovlannda inanılmaz matrak şarkılar söyledim. Yaşama, Jıer şeye öyle bakıyorum. Zaten Türk insanımn yapısında da bu mizah var. Ama denetim denilen bir problem var. Benim kişiliğimin bir yanı şiddetli bir hüzne meyilli, diğer yanım böyle bir matrakla geçiyor. Uğur Yücel'le yaptığımız çahşmada sahneye çıktığımızda skeçleri oynamak yerine, kendi hayatımızdaki o anki espriyi taşımak istedik. Kendi aramızda hiç kimsenin gülmediği kadar gülüyoruz. Doğaçlamada başka bir lezzet yatıyor çünkü. Fakat kendimiz olmaya çalışmak zor. İnsanın o sadeliği yakalayabilmesi... Ara dönem insanı SLze hiç 'uçunnuş bunlar' diyen oldu mu? AKSU Biz, bu dönemin sanatçılan olduğumuz için herkes değil ama çoğunluk biyografıleri için yaşamaya programlanmış, sağlıksız, yani öldükten sonra bırakacakları izle ilgili, kendi yaşamlarından, kendi duygularından, kendi coşkulanndan, kendi uçma özgürlüklerinden fedakârlık ettikleri hazin bir ara dönem insanlanyız bizler... Aslında en önemlisi, ne hissediyorsan, gerçekten ne düşünüyorsan, onu soyleyebilecek yürekliliği gösterebilme gücüne sahip olmak. AKSU Üçüncü şahıslara göre önemli olmak için insanın ne kadar büyük yanlışlar yapabileceğini yeni farkettim. Ortalama değerlere teslim olup, uzlaştığınız zaman ister istemez içinizdekine, kendi sanatçı kimliğinize haksızhk etmiş oluyorsunuz. Bu tür endişeler bir sanatçımn yaratıcıhğını hırpalayan en önemli engel bence. Üçüncü şahıslara göre önemimi kaybetmeyeyim, aralarında ortak bir etki yaratayım kaygısıyla insan asıl yapmak istediklerinden fedakârlık ediyor, kendini dizginlemek zorunda kalıyor. Bütün bunlann Ustünde olması lazjm bizim işimizi yapanlann, teslim olmaması gerek. Bunu anlayıncaya kadar 15 yıl geçti. Şimdi uçma konusunda irtifayı iyice yükseltme amacındayım. Adalarlda çöp özelleşti • tSTANBUL ( A A ) Adalar Belediyesi aldığı kararla, çöp toplama ve temizlik işlerini ihaleyle özel bir şirkete devretti. Adalar Belediye Başkam Recep Koç, kendilerinin çöp toplama ve temizlik konusunda yalnızca denetim görevi yapacaklannı, yeni uygulamayla yılda 8 milyar lira tasarruf sağlayacaklannı söyledi. Recep Koç, ihaleyi alan şirketin adadaki tüm temizlik ve çöp toplama çalışmalarını kendi personeliyle yapacafını belirterek çöplerin geceleri saat 24.00 ile 05.00 arası toplanacağını, fayton meydanının her gün, diğer meydanlarla ana artellerin de haftada bir gün sabunlu suyla yıkanacağını anlattı. Sezen Aksu, gözde kedisi 'Şansh' ile birlikte. (Fotoğraf: Muharrem Aydın) Görselişitsel ıietışım oı^ütu hatırlattı. "Oysa ki bugün TRT ve Magic Box, yann belki de 10 tane özel TV kuruluşu ve bunlara hizmet veren prodüksiyon evleri olacak; Pazar biiyüyecek. Bu yayınlann hedef kitlesi belki de biitiin Türkiye niifusu kadar. Dolayısıyla son derece yaygın ve etkili. İşte bu alanda bir örgütlenmeye giderek işler daha karışık bale gelmeden ilkelerin belirlenmesinde, mesleki standartlann saptanmasında biiyük yarar var" diyen Gündüz, terzinin kendi söküğünü dikmesi gerektiğini ekledi. Söz konusu derneğe yönetici ya da çalışanların kurumsal ya da kişisel olarak katılabileceklerini belirten Gündüz, derneğin en geç bu yıl sonuna kadar hukuki statü kazanmasım hedefledikJerini söyledi. Derneğin İstanbul merkezli olacağını bildiren Gündüz, "Eskişehir, Ankara, İzmir gibi iletişim açısından önemli kentlerde de şubeleşmeye gidilebilir" dedi. Kurucu kurulun oluşturulması amacıyla temasların sürdüğünü belirten Gündüz, konuyla ilgilenenlerin " M . Gündüz Tekin Sok. No 7 Besen Sitesi D Blok D2 / Acıbadem / İstanbul" adresine yazabileceklerini ya da İstanbul 325 05 09 numaralı telefondajı bilgi alabileceklerini, açıklamalanna ekledi. 'Onno daha dünyalı' Onno Tunç... Uzun yıllar mesleki ve kişisel birliktelik, yaklaşık yedi ay önce ayrılık... Sezen Aksu, 'Onno Tunç' deyince başlıyor anlatmaya: AKSU Biz birlikte çok guzel şeyler yaptık gerçekten. Fakat zannediyorum ki bir yol ayrımına gelmiştik, muziğe bakış açısıyla ilgili olarak. Ben hâlâ kendi dilimi arıyorum. İkimizin de düşünceleri çok farklılaştı. Onun için gerçekten ciddi bir yol aynmına geldik. Onno benden biraz daha dünyalıdır, ben çok dünyalı değilim. Ya ayrılık acısı?.. AKSU Bütün acıları yaşadım, hepsini tükendi önemleri ve güçleri adına çok sevdikleri şeylerden bile fedakârhk ediyorlar. Ona mutluluk veren ve yaşama sevincini oluşturan şeylerden birisini sadece kendi kimlik problemleriyle ilgili olarak iyi bir işi reddediyor. Hepimizi etkileyen müthiş bir didişmenin, iktidar mücadelesinin, zaafın, kettim. Onlar zaman içinde en şiddetli halleriyle yaşandı. Yerlerde sürünerek deliler gibi. Ayrıhk için birlikte karar verdik. Magazin basınının yazdıklarının hepsi hikâye. Ama yaşanması gereken butun acıları en şiddetli haliyle fena halde yaşadım. Artık birbirimizi rencide etmeye başlamıştık. Bence korunması, kollanması gereken bir ilişki. Çok saygı gördüm, sahiplendim. Olağanüstü mutluydum geçirdiğim o dokuz seneden. Onun zedelenmesini gerçekten istemiyorum, o da istemedi. Tabii ki çok acı çekildi. Onno için acı çekmeyeceğim de kimin için acı çekeceğim? Çok hak ediyor bunu. O belli etmez, sahtekârdır. sadan kim galip çıkmışsa, eve gittiğinde rahat uyuyor. Ben marazlık derecesinde duygulanyla yaşayan bir insan olduğumdan, bunlar beni o kadar etkiliyor ki, en sonunda dedim ki, 'Yahu bunun da bir şarkısı olmalı, bir şekilde bu durum ifade edilebilmeli! Ben uğraştım yapamadun, ama Deli Aysel SEZEN AKSU, AYRILAN YOLLAR'I ANLATTI tstanbul Haber Servisi "Çağdaş İnsan, Örgütlü tnsan / Çağdaş Toplum, Örgütlü Toplum" ilkesinden yola çıkan reklamcı Mehmet Giindüz ve bir grup arkadaşının girişimiyle, görselişitsel alanlarla bu alanların yan kollarında görev yapan kurum ve kişileri mesleki bir örgüt çatısında bir araya getirmek amacıyla çaiışmalara başlandı. Oluşum halindeki kurucuiar kurulu adına yayımlanan bir bildiride, bu örgütün amacı ve işlevleri şöyle açıklanıyor: "Dışa karşı bir baskı gnıbu görevi yapmanın yanı sıra içe yönelik olarak standartlann belirlenmesinde, otokontrol mekanizmalannın devreye sokulması." Dernek ya da birlik statüsünde oluşturulacak olan bu örgutlenme içinde TRT, Magic Box, kuruluş ya da kurulmakta olîin yayın şebekeleri, bu kuruluşlara dişarıdan hizmet üreten kişi ve kuruluşlar, bu kuruluşlara eleman yetiştiren akademik merkezler, yayın kuruluşlannın finansman kaynağını oluşturan işverenler ve reklam verenler, iletişim kuruluş ve dernekleri de bulunacak. Mehmet Giindüz, yazılı basının sendika, cemiyet, konsey gibi çeşitli düzlemlerde örgütlenmiş olduğunu, ancak görselişitsel alanlardaki yetkililerin henüz bir araya gelemediğini Üstgeçit kaldırdıyor • İstanbul Haber Servisi Osmanbey'deki üstgeçidin kaldınlma çalışmaları bu sabah başlayacak. Geçidin kaldınlma çalışmaları sırasında cumartesi sabahı yol araç trafiğjne kapatılacağmdan da araçlar 2 gün boyunca yan yoldan seyredebilecekler. O anın duygusu Ben sadece içinde bulunduğum a n ı v e o anki duygulanmı ifade edebiliyonım. Bunun dışında hiçbir iddiam yok. Bir gün kalkıp bugün sanat eseri yaratacağım diye düşünmüyorum. Eğer benim yaptığım işin içinde bir sonraki zamana kalabilecek bir güç varsa, zaten vardır. Ben onu istemekle yapamam. Gerçekten öyle bir malzeme birikmişse içinde kendiliğinden olabilecek bir şey. Hiçbir şey bana çok doyum vermedi. Kendime şiddetle güvendiğim hiçbir an olmadı. Bir olsa rahatlayacağım. İktidar sorunu Hadi bakalım, kolay gelsin, bir acayip zor yanş... AKSU Zaten beni de çok etkiliyor şarkının konusu. Hem özel, hem meslek hayatımda yaşıyorum. İnsanlar arasında tek çözülmeyen şey, bu iktidar ve güç meselesi... Ve insanlar trf insanlann duygulannı, davranışlanm yönlendirmesi beni etkiliyor hep. Herhangi bir bara, bir yere gidildiğinde masa başında oluyor bu güç mücadeleleri. Herkes orada, kendi kişiliğini, kimliğini ortaya koymaya çalışıyor, gizli gizh' düellolar yapıhyor. lçten düellolar oluyor ve gece o ma Motherwell öldti • PROVINCETOWN (AA) ABD'li ünlü ressam Robert Mothenvell, 76 yaşında beyin kanaması sonucu, Massachusetts eyaleti Provincetown'daki yazhk evinde hayatım kaybetti. Sanatçının en ünlü eseri "Ispanya Cumhuriyeti'ne lçli Şiirler" (1954) adlı bir dizi resimden oluşuyor. Bu resimlerden birine, 1989 mayıs ayında New York'ta açıkarttırmada 880 bin dolar değer biçilmişti. Motherwell, New York'ta 40'h yıllarda başlatılan soyut ekspresyonist hareketin öncülerinden ve hayatta kalan son üyelerinden biri oldu. Mothenvell'in yapıtlarını dünyanın bütün büyük müzelerinde görmek mümkün. 9yıldır Sezen Aksu'nun müzikdozunu, Artık yeni şeyler yapma zamanı Onno Tunç, buna son kasetten örnek veriyor: "Sezen'in son kasedinde yer alan 'Hadi Bakahm'ın altyapısı Acid House Ama melodi farkta. Bunu duyan duyuyor." Anladığımız kadarı ile Onno Tunç müzik yaşamında yeni bir dönemi açmak istiyor. "İnsanlar belli kaüteye alıştılar. Bu çok önemli. Belki bilmeden parçalardaki altyapılar aslında çok çağdaş, karmaştk, ama kulaklar buna alıştı ki kasetler sattı. Şimdi artık dinleyiciyi kalitesiz arabesk yaparak aldatamazsınız. Şimdi yavaş yavaş daha geniş aralıklı parçalara yönlenme olabilir. Hem altyapı hem de melodide yenJiklere insanlar hazır." Konuşmanın sonuna gelindiğinde Onno Tunç sanki Sezenli yılların bir otokritiğini yapmıştı. Ve o defteri kapamak istiyordu: "Bizim yaptığımu gttzeldi. Ve gelecege ufuk açan bir çalışmaydı. Ama artık yeni bir şeyler yapma zamanı. Artık ben 20 yaşında bir genç kızın acılann şarkısını okumasını kabul edemiyorum. Kendi açımdan yapmak istediklerimi Sertap ile Türkiye'de, ama özellikle kardeşim ile Amerika'da gerçeklestirmeyi düşünüyorum. Sertap ile çalışmalar başladı." Son cümle bir mesajdı âdeta. Onno Tunç, 9 yıl ve 5 kasedi ve hatıraları odasının görünmeyen bir köşesine saklamıştı. tınısını veren Onno Tunç: "Bilinçaltında bazı makamlara insanlarımız kendilerini yakın hissediyorlar" diyen Onno Tunç, yaptıkları müziği şöyle anlatıyor: "Biz, halkın beğendiği motifleri, sesleri verdik. Bizim, arabeskçilerden bir farkımız oldu; o da altyapı. Ben altyapıda istcdiğim özgürlüğe sahibimî' SFNÂ KOLOĞLU 9 yılda 5 kaset, yaklaşık 5 milyon satış. Sezen Aksu'nun hanesinde bu rakamlar görünüyor. Ama bunun arkasında olan biri var ki o hep unutuluyor. Tüm stratejiyi, müzik dozunu ve "Sezen Aksu tınısını" veren hep o: Onno Tunç. Levent'teki tek katlı "ev stüdyosunda" konuşurken Onno Tunç'un şimdiye kadar ne yaptığının muhasebesini önümüze açık seçik koyduğunu gördük: "^>unu öncelikle belirtmeliyim ben bu işten para kazanıyorum. Yani hayatım miizikten kazandıgım paraya baglı. Böyle oluncsk hİTİm vantıAimiTlll. iftflHflinın Nasreddin Hoca mtizesi • KONYA (AA) Alaşehir Uçesinde bulunan 18. yüzyıldan kalma tarihi konak, Kültür Bakanlığı'nca muzeye dönüştürülecek. Konya Kültür Müdürü Necati Ayas, sözkonusu konağm müzeye dönüştürülmesi amacıyla yapılacak onarım ve restorasyon çahşmalan için bakanlıkça yaklaşık 100 milyon lira harcanacağını söyledi. Ayas, müzede aynca bir de dokümantasyon merkezi oluşturulacağım ifade ederek "Nasreddin Hoca ile ilgili yayımlanmamış tüm kitaplar ve gazete haberlerl bu müzede toplanacaktır. Aynca o döneme ait bazı giysiler de burada sergilenecektir ONNO TUNÇ 20 yaşında bir genç kızın, acılann şarlusını okumasını kabul edemiyorunı. dan ya da tüccardan farkı olmu bunu açmasını istiyoruz: yor. Biz satmak için müzik ya"Türk insanımn kulağı açık pıyoruz. Yoksa yaptığımız bir entervallere aiışık değil. Bilinçalsanat eseri değil." tında bazı makamlara insanlarımız kendilerini yakın hissediOnno Tunç bu rahat lığa ula yorlar. Bunlar insanlann aşina şınca bizim için sorular daha da olduğu entervaller. Bunlar en kolaylaşıyor. Sezen Aksu'nun fazla 2 ya da 3 aralıklı olur. BuyakaJadığı bir tını var. Bunun ne nun üzerinde atlama yapüğınızolduğunu öncelikle sorduk: "Se da kulak zorianıyor." zen çok akıllı bir kadın. Bana Tunç, "Sen Ağlama"yı frigya beste yapar mısın dedi. Onu inceledim. Ve ona uygun hangi mod'unun pilot parçası olarak makamın olabileceğini araştır görüyor: "Sen Ağlama ile bu dım." Tunç, 9 yıl beş kasette dö makamda ilk parçayı yaptık ve standardı yakaladık." nüp dolaşan makamın "frigya" Burada kendisine şu görüşe nlHııöıınn «rtvliivor Kendisinden aktanyor ve soruyoruz: "Sezen yanı sıra Nilüfer. Kayahan. Zerrin altyapısı Batılı. melodileri ve mesajları oldukça Doğulu ve acılı." Onno Tunç daha da ileri giderek "Doğrudur. Aslında yukarıda da dediğim gibi biz halkın beğendiği motifltri. sesleri verdik. Bizim arabeskçilerden bir farkımız oldu. O da altyapı. Ben altyapıda istediğim özgürlüğe sahibim. Farkında olan bunu anlıyor. Ama yine insanlann bilincaltında yerleşen bu çağdaş altyapı oldu. Nedenini bilmeden artık insanlar böyle altyapıda parcalar istiyor.' ŞIPR, SIPR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog