Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

'18 TEMMUZ 1991 * • * * KENTtfAŞAM CUMHURİYET/19 UGUN • Bayrampaşa Spor Şalonu Kondisyon Merkezi istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından saat 11.00'de açılacak. • Cumartesi günü Türkiye dönmesi beklenen Fatoş Güney'le ilgili İnsan Hakları Derneği'nde bir basın toplantısı düzenleniyor. • Avrupa Parlamentosu Karma Komisyonu üyeleri, şaat 14.00'te HEP İstanbul İl Merkezi'ni ziyaret edecek. Alıştığımız goruntu • • • • j • • t KARAKÖY Taksiler engel oluyor • Karaköy vapur iskelelerinin önüne park eden taksiler iskeleye giriş çıkışı engelliyor. özellikle akşam saatlerinde iskelenin tam önüne park eden taksiler nedeniyle vapura ulaşmakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar, soruna çözum bulunmasını istiyorlar. KlSA KISA • Gaziosmanpaşa Aligalipbey Caddesi No 9/E'de dün akşam üzeri hurda deposunda plastiklerin yanmasıyla çıkan yangında dumandan zehirlenen Ali Şirin (65) öldu. İstanbul Haber Servisi Seyyar satıcılar tarafından hazırlanan gıda maddeleri insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Sağhk koşullarından uzak hazırlanan yiyecekler adeta, "hastalığa davetiye" çıkanyor. Çoğunluğunu Anadolu'dan gelen satıcılann oluşturduğu satıcılar, tezgâhlannı genellikle Karaköy, Eminönü ve İstanbul Üniversitesi'nin önündeki meydana kuruyorlar. Deniz kıyıları ve iskele çevrelerinde rastlanan balıkekmek tezgâhları için sandal ve tekneler kullanılıyor. "Yiizer lokantalan" andıran bu görüntüleri petşişelerin yüz'düğü deniz kirliliği tamamlıyor. Artık balıkekmek de "ayakiistü yemek" alışkanlıkları arasına girdi. ÜsküdarSalacak arasında sıraJanmış teknelerin içine atılmış masalarda bir taraftan balıkekmeğinizi yerken, diğer taraftan kıyıya vurmuş pet şişeleri seyredebilirsiniz. (Fotoğraf: Mubarrem Aydın) İSTANBUL (AA) Fenerbahçeli milli futbolcu Tanju Çolak ile ses ve sinema sanatçısı Hiilya Avşar hakkında açılan zina davasında, savcı, sanıkJann cezalandınlmalannı istedi. İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, da vacı Aysu Çolak'ın avukatı Sema Kendirci, son zamanlarda Tanju ile Hiilya Avşar hakkında basında çıkan yazı ve fotoğraflan delil olarak mahkemeye sundu. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Vasıf Ersoy da dosyadaki delillerin yeterli olduğunu belirterek diğer tanıklann dinlenmesine gerek olmadığını belirtti. Savcı Hiilya Avşar Ersoy, Tanju'nun eşi Aysu Çolak'ın şikâyetiyle açılan davada, sanıkların aralarındaki ilişkiyi inkâr etmeyen dolambaçlı ifadeler verdiklerini, yazılı basında çıkan haberlere göre de evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen Tanju Çolak'ın, Avşar ile kankoca hayatı yaşadığının bunlarla kanıtlandığını kaydet Tanju ile Hülya'nın 3 yıla kadar hapsi istendi Savcı Vasıf Ersoy, Tanju Çolak'ın Hülya Avşar ile zina suçunu işlediklerinin dosya içeriğinden ve özellikle de kamuoyunu bilgilendiren basından belirlendiğini kaydederek sanıkların 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Tanju'nun avukatı Ergiin Öztiirk ise geçen celselerdeki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, şikâyetin, söz konusu suçun üzerinden "6 aylık iddia müddetinin" geçmesinden sonra yapıldığını, yasalara göre artık şikâyet hakkının kullanımının imkânsız olduğunu kaydetti. öztürk, bunların dışında TCK 441. maddenin unsurlannın oluşmadığını da söyleyerek, müvekkılının beraatini istedi. Duruşma, Hülya Avşar'ın avukatının son savunmasını hazırlaması için ileri bir tarihe bırakıldı. Milli takımla birlikte yurt dışında bulunan Tanju Çolak duruşmaya katılmadı. tı. KJEREKLİ TELEFONLAR m PoNs k f e t : 055 • İtfatye: 000 • JandanM: 056 • Zaferta M M i f l ü i : 527 57 00 172 13 73 7475 ve 088 • İSKİ anza: 068 • SAÜJK: Htnr Actt:077 Sa0ıkMMM«ii:511 89 18 Ctırafcşafa T«: 588 48 00 Çapa Tıj: 534 00 00 (100 hat) $*« EtM: 131 22 09 Takdn kkranİM: 152 43 00 SSK SaMtya: 588 44 00 SSK OtaMTteH: 132 30 00 SSK 64rtof«: 358 67 60 • TMFİK: TraflkS*tlH.:176 24 14(!st). 356 04 8586 (Kadıköy) BMge Traflk: 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Şehınçi). 314 36 (B Çekmece) • DDT: Slıteci Dantjma: 527 00 50, H.Paşa Danışma: 336 20 63 H.P*fa Saotral 348 80 20 • VATOR: ScMr Hattan: 526 40 20, 144 42 33, DMb Yotafi (Acmtı): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 Dwriz O M M : 149 15 58 • METEMOLOJİ: (Hava tahmını öğrenme) 573 89 80 • ELEKTRİK AMZA: b t M M : 526 62 74 Fa«bT*t*a<t 526 62 74 150 83 50 p 348 71 40 Mman T*: 340 01 00 H»t****» «MNM: 345 46 80 • TO:069 011 (Bılınmeyen numaralar ve nöbetçi eczane sorma), •21 (anza). •26 (danışma) 031 (şehnierarası). 061 (sıra sorma). 032 (mılletlerarasıl. S62 (sıra sorma), 066 (masal anlatma). I: 522 97 03, ı: 147 51 10, : 345 03 04, • İETT 6 M . m.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: • SU AMZA: HABERLERİN DEVAMI OLAyLABlN 'Çevik'te anlaşma mazur gösteremez. Bu ARDENDAKI 900'ü Türk askeri olmak üzere anlatılmalıdır" denildi. herkese (Baftarafi 1. Sayfada) yımlayabiliyorduk. Demokrasiye yönelen diinyada Türkiye'yi çağ dışına iten 12 Eylül yönetiminin liderlerinin, 11 yıl sonra verilen beraat karan karşısında ne söyleyeceklerini bilemeyiz, duygulannı da kestiremeyizj ama ülkemize özgürlük yolunda çok zaman kaybettirdikleri kesindir; beş generalin tarihe bu kimlikle geçeceklerini söyleyebiliriz. Hukukta temel bir ilke vardır "Gecikmiş adalet, adaletsizliği doğurur." DtSK davası, yalnız smıklarma aeı çektirmekle kalmamıştır; yuvaları yıkmış, ölümcül hastalıklar oluşturmuş, bedensel sakatlıklara ve can kaybma yol açmış; bütün dünyada Türkiye'nin karalanması için bir gerekçe yaratmıs; ülkemizin üstüne gölge düşürmüştür. Bugün Türkiye'nin demokratik düzeni ve sendikal hayatı üzerinde 12 Eylül'ün olumsuz mirası sürüyor. DtSK, hukuk açısından 11 (Baftarafi 1. Sayfada) Eylül 1980'deki duruma gelmiş, bütün haklannı kazanmıştır. Ne herkes birbirine girer" diye var ki kâğıt üzerinde böyledir; konuştu. adaletsizliğin, haksızlığın, işken Inönü, dün sabah bolgedeki cenin, zindanın kişiler ve toplum çeşitli illerden Siirt'e gelen çok yaşamı üzerinde bıraktığı ağır sayıda partiliye gezi izlenimlerini yaraları sarmak çok güç ola anlattı. Inönü'nün konuştuğu masanın arkasında, "AntiTerör caktır. Dileğimiz şudur: Çağdaş bi Vasası'na hayır", "İşkence inlince sahip insan, tarihsel açıdan sanlık suçudur", "EU sopalı devolaylan tartmasını bilir; olan bi let olmaz, baskı ve işkenceye tenler karşısında kin güdecek ve son" yazılı afişler dikkat çekti. kan davasına sarılacak yerde, Gezisine Genel Sekreter Yardımgözlerini geleceğe çevirir, bırak cısı Ertuğrul Günay; milletvekiltığı yerden işine başlar; demok leri Kamer Genç, Ömer Çiftçi, rasinin kurulması, sosyal adale Ekrem Kangal, Fikri Sağlar, Tutin gerçekleşmesi, emekçi halkın ran Bayazıt ile birlikte çıkan İnönü, yörede kendisini yabanmutluluğu için çalışır. cı değil, yurdunda hissettiğini On bir yıl önce, işkence tezsöyledi. İnönü, "Bu insanlar bir gâhından çıkmış, ellerinde kehaksızlığa uğradıklan zaman lepçe ve zincirlerle mahkemeye bundan ilk önce ben ıstırap götürülen DtSK yöneticilerinin duyuyonım" dedi. Güneydoğu1 fotoğrafma bugün baktıkça hü ya kurultay öncesi temaslarda zün duymamak elde değil; ama bulunmak için değil, anadili demokrasi tarihini bilen, de Kürtçe olan insanların ne dumokrasinin kurulmasının kolay rumda olduklarını yerinde görolmadığını da biliyor. Bu bilinç mek için geldiğini söyleyen inötir ki çağdaş insana, gideceği yo nü, "Demokrasiyi halkımız özlu, yapacağı işi, mutluluğun öl gür olsun, kimliğini açıkça soyçütünü gösterir. leyebilsin diye istiyoruz. Bölgede can güvenliği sorunu var. Bu, bir devlette nasıl olur? Son yılBURSA larda bu yörede büyük sıkıntı Nusaybin leniyor: " Çokuluslu güç Silopi'de konuşlandırılacak. Gücün hava unsunınu F16 ve A10 uçaklan oluşturacak. Bu uçaklar, Incirlik L ssü'nde bulunacak ve olası hava operasyonlanna Doğu Akdeniz'de bulunan USS Forrestal uçak gemisi de katkı sağlayacak. Çokuluslu güce ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Holİanda ve Türkiye katılacak. Henüz resmen açıklanmamakla birlikte Almanya, İtalya ve İspanya'nın da bu güce asker vermesi bekleniyor. GUcün komuta yapısı İncirlik'te olacak. Ancak Türkiye1 nin tam denetimine olanak verilecek. Gücün görevi 'caydırıcılık' olarak tanımlanıyor. Türk yetkililer, bu gücün olası bir Kürt hareketinde yeni bir göç dalgasını engellemeye çalışacağını belirtiyoriar. Ancak dış kaynaklar, bu gucün hava unsunınun Irakın nükleer tesislerine yönelik bir olası saldmda gorev vapabilecegini vurguluyorlar. BA3KENTTEN AHMET TAN (Baftarafi 1. Sayfada) m, 10'dan fazla hükümet degiştiği halde hiçbir ABD Başkanı ülkemize gelmedi. Amerika, bunca süre herhalde Türkiye'de gerçek bir "dostun" cumhurbaşkanı olması için bekledi. Yann sabah saat 10.00'dan itibaren iki gece üç günduz agıriayacağımız Başkan Bush'un kimliğini Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği yazüı kaynaklanndan araştırdık. Ortaya çıkan bulgular, Başkan Bush ile Cumhurbaşkanı Özal'ın dostluklannda kişilik benzeriiklerinin de etkili olduğunu gösteriyor. Önce iki başkamn göbek adlan aynı harfle başlıyor. Bilindiği gibi Özal'ınki Halil. Bush'unki ise Herbert. VVashinglon Post'un tanımlamasına göre Bush ailesi her konuda yarış halinde imiş. Örnegin, golf, tenis, briç, disk atma gibi konularda ailenin tüm bireyleri birbirleriyle kıyasıya rekabet ederlenniş. Özal ailesinin de yarış baiinde oldugu biliniyor. Ancak yanş pisti biraz f arklı: Borsa, uydu TV yayını, petrol taşımacılıgı, politika vesaire... Anne Barbara'nın çocuklanna "yaşamdan zevk almayı" ögrettiği belirtiliyor. Bu konuda anne Semra'nın Ahmel, Efe ve Zeynep'e de benzeri bir eğitim verdigine, onlann yaşam üsluplarına bakarak tahmin etmek mumkün. Bush ile Özal arasında üniversite eğitimi sonrası bakımından biraynlık var gibi. Ömegin, Bush Ue Özal arasında "orduya yazüma tarihleri" arasında bir aykınlık var. Bush, 12 haziranda 18. yaşını kutlarken "silahlı kuvvetlere bakımından da büyük benzeriikyazılmış". Özal, bu işi biraz gecik ler^österiyor. meli gerçekleştirdi. 12 Eylül hüOrnegin komşusu John Overkümetine başbakan yardımcısı bey'leBusb, "BushOverbeyadolması, 57 yaşını kutladıktan lı bir petrol şirketi" kuruyor. sonradır. Özal'ın da 1975 yılmda SİLM Bush havacılıga meraklı, pilot adı ile komşu ve arkadaşlan ile bir luk brövesi sahibi. 1228 saatlik "her turlü ticaret, temsilcilik, kouçuşu, 58 hava harekâtına katıl misyonculuk şirketi" kurdugu biliniyor. mışlıgı var. Ozal gibi Bush da başka şirketÖzal'ın da havacılıga merakı biliniyor. İki adet birden özel jet ler daha kurmuş. Özal'ınkiler uçagı satın alması, uçuş sırasında 1976yılındaEgeMetal AŞ, 1979 pilot kabinine girmesi ve hatta yılmda ÖZBAN AŞ... Bush ise yerde uçar gibi otomobil kullan maceraya ve devrimciliğe meraması da Bush'la bu yönden ben kından mı nedir, 1953'te kurdugu şirketine "Zapata Petrol Arama zerliklerini sergiliyor. « Erken yaşta evlenmeleri ve eş Kurumu" adını vermiş. Bu konuseçerken eşlerinin adlannın son da Bush ile Özal aynlıyoriar. hecelerinden etkilenmeieri de bir Özal, petrol işini kardeşine bırabaşka benzeriik. "Ra" sesinin iki kırken Bush, petrol ile bizzat ilgisini de bir hoş etmesi, Barbara ve leniyor. Körfezsavaşı bunuobir "^ Semra hanımlann ortak şanslffiı. başka kanıtı. Şiyasette de benzerlik var. Ekonomiye merak bakımınÖzal gibi Bush'un da ilk milletdan da Bush ile Özal arasında benzeriik var. Bush, evlendikten vekili adaylıgı başansızlıkla soepey sonra Yale Üniversitesi'nde nuçlanmış. 1964 yılmda girdigi ekonomi eğitimine başladı. Özal Teksas senatörlügü seçimlerini da benzeri bir bicimde, mühendis kaybetmiş. Tıpkı Özal'ın 1977'de olduktan ve evlendikten sonra MSP İzmir milletvekilligi gibi... ekonomiye merak sardı. Benzerlik siyasete atüma yaBush, Amerikan belgelerine şında da kendisini gösteriyor. göre kendisini şöyle tanımlıyon Her ikisi de 50 yaşından sonra "Hayatta basmakalıp ve önce siyasete atıldı. İkisinin de yükselden tahmin edilebilir şeyler yap mesi benzeri biçimde gerçekleşti. maya ilgi duymadım. Ben daha Bush, ülkesinde "başkan degişik bir hayat tarzı anyor, da yardımcısı" sıfatıyia iki numara ha mücadeleci olmak istiyor ve iken daha sonra bir hamle ile bir kalıplann dışına çıkmay ı arzulu numara oldu. yordum." Özal da aynı biçimde başbaÖzal'ın da benzer anlayışta ol kan sıf atıyla iki numara iken bendugu biliniyor. "Bilinen kalıpla zeri hamle ile dostuyla eşit nn dışına çıkma arzusu" ise statüyü elde etti. herkesin malumu. Ama iki dost yine de eşit saBagkan Bush ile Cumhurbaş yılmaz. kanı Özal arasındaki benzeriikkr Çünkü Turgut Halil Özal, Heryalnız özel yaşamda degil, ticaret bert George Bush kadar uzun ve siyaset alanındaki girişimleri degil. GERCEK (Baştarafi 1. Sayfada) 2300 kişiden oluşacağını kaydetti. Çevik Güç'ün Türk Genelkurmayı'nın emir ve komutası altında bulunacağını kaydeden Yılmaz, "Türk Genelkurmayınınfaaberi,izni olmadan Çevik Güç biçbir operasyonda bulunamaz" dedi. Tum dünyaya Türkiye'nin kim tarafından ve nasıl oluşturulursa oluşturulsun sınırları dibinde kurulacak bir Kürt devletine karşı çıkacağının anlatılması gerektiği konusunda Bakanlar Kurulu'nun hemfikir olması sonucu, Başbakan Yılmaz'ın bugün bir basın toplantısı düzenleyerek bu konuda ayrıntılı açıklamalarda bulunması kararlaştırıldı. Türkiye'nin bolgedeki olaylar sonucu mağdur olacak halklara insani yardım dışında bir yardımının söz konusu olamayacağı da dile getirilen Bakanlar Kurulu'nda, bunun özellikle muttefik ulkelere anlatılması gerektiği de dile getirildi ve "Hiçbir özel sebep bize, bizim istemeyeceğimiz bir durumu Dışişleri Bakanlığı kaynakiarından edinilen bilgiye göre ABD Genelkurmay Başkanlığı1 nın girişimiyle haziran ayı başında gündeme gelen "Hazır Çekiç" (Poised Hammer) operasyonu konusunda birkaç haftadır süren görüşmeler sonuçlandı. Bakanlık Sözcusu Murat Sungar, haftalık basın toplantısında bir soruyu yanıtlarken bu konuda üst düzeyli bir resmi açıklama yapılacağını belirterek "çokuluslu güç konusundaki anlaşmanın NOTA teatisiyle mi, yoksa bir protokolle mi gerçekleştirilecegini bilmediğini" kaydetti. Sungar, "Çevik Güç yerine huzur harekâtı de>işini tercih ediyorsunuz. Operasyonun adının değiştirildiği doğru mu" şeklindeki soruyu, "Genelkurmay'ın bu gücü 'provide comfort'un devamı olarak gördüğünü bilivorum" şeklinde yanıtladı. Askeri kaynaklardan Çevik Kuvvet konusunda edinilen bilgilerin anahatlan şöyle özet Ekip otosu tarandı: 2 polis yaralandı Haber Merkezi Nusaybinde bir polis otosunun taranması sonucu iki polis yaralanırken çıkan çatışmada seken kurşunlar 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açtı. Kahramanmaraş'ta askeri servis aracınm taranması sonucu bir teğmen ve bir er yaralandı. Mardın'in Nusaybin ilçesinde önceki gece devriye gezen bir polis otosu, kimliği belirsiz kişilerce tarandı ve otodaki polislerden ikisi ağır yaralandı. Çıkan çatışma sırasında, evlerinin damında uyumakta olan 2 yaşındaki Ebubekir Varol seken kurşunların isabet etmesi sonucu öldü, ağabeyi Sadi Varol (8) da yaralandı. Güneydoğu'yu gez lar yaşanıyor. Devletin görevi, vatandaşı korumak. Burada yaşayan insanlanmız da Ankarada, İstanbul'da yaşayan insanlar kadar bu Ulkeye bağlı insanlardır" diye konuştu. Diyarbakır'da meydana gelen olaylardan sonra vatandaşlar üzerinde yapılan baskıların ve insan haklan ihlallerinin arttığını gördüğünü anlatan İnönü, bir yerde suç işlendi diye birçok insanın sorgulanmasını ve işkence görmesini eleştirdi. İnönü şunlan söyledi: "Bunlar artık Türkiye'de olmamalı. İşkence zaman zaman azaldı, ama bitmiyor. Çün'ü ANAP hükümetleri, bunun karşısında olmadı. Bunu, Başbakan Meclis'te söylemedi. Ben bunu Meclis'te hep söyledim. Ama ne başbakan olduğu zaman Özal ne Akbulut ne Yılmaz söylüyor. Onlar söylemeyince işkence yöntem olarak devam ediyor. Dünyada itibarımız azalıyor. Mesele, herkese eşit haklara sahip insan diye bakmaktır." Birtakım aynlıkçı kişilenn olduğunu, ancak Kürtlerin çoğunun ayrı bir devlet kurmak istemediğini vurgulayan İnönu, "Neden hep beraber, huzur için HİPODROMIPNDAN 1. KOŞU: F: (4) Elifim, P: (2) Çetinali, P: (3) Golden Egg, S: (5) D. Ruller. 2. KOŞU: F: (4) Serhat 72, P: (1) Değerli, P: (10) Dilber, S: (14) Seher 24. 3. KOŞU: F: (7)Gemlikgüzeli, P: (9) Beste, P: (4) Bahargülü, S: (3)Adsız. 4. KOŞU: F: (5) Panter, P: (1) Goodluck, P (9) Tenderline, S: (2) Ginza. 5. KOŞU: F: (4) Merhaba, P: (13) Perçem, P: (15), Şahin 16, S: (18)Balkız,S:(17)Asra. 6. KOŞU: F: (11) Ece 2, P: (4) Şahcihan, P: (8) Toptepe, S: (7) Akkor. I 1 3 w 9 10 4 6 7 » » 11 h I 7 ? eH 11 1 7 tö 11 rî t) M » 1/ 18 W 14 1* « 17 § M n a e 11 17 18 13 M 15 16 17 a M (Baftarafi 1. Sayfada) nan Tekel işçileri tepkilerini aralıksız eylemleri ile ortaya koyuyorlar. Önce "Saitanat istifa", "Hanedan istffa", "Özal istifa" sloganları ile eylem yapan Tekel işçileri, Türkİş'in son sözleşme önerilerini duyunca "Türkİş istifa", "Şevket Yılmaz istifa" sloganlan attılar. Öğlen tatillerinde Tek Gıdaİş merkezine yapılan yürüyüşleı aralıksız dün de sürdü. Adana Cumhuriyet Buromuzun haberine göre dün de toplu vizite eylemine çıkan Tekel işçilerinin ana sloganlan "İşçilerin düşmanı siyasi iktidar". "Satılmtş Şevket" oldu. Yaprak tütün işçilerinin gösteri yürüyuşüne yoldan geçen araçlar korna çalarak destek verdiler. Ellerinde vizite kâğıtlan ile, işi bırakarak SSK dispanserine alkışlı protesto yüruyüşü yapan işçüer, "Vur vur inlesin Özal bizi dinlesin", "Çankaya'nın şişmanı, işçilerin düşmanı" gibi maden işçilerinin direnişini çağrıştıran sloganlar attılar. Malatya Tekel işçilerinin toplu viziteye çıkma girişimi ise, işverenin vizite kâğıdı vermemesi ile engellendı. lşçiler bu kez iş yavaşlatarak protesto eylemlerini gerçekleştirdiler. Yanm saatlik geç işbaşı eylemleri ile üretimi aksattılar. Şeker fabrikalarının Türkiye'ye dağılmış 37 bin 500 işçisi ise dün öğle yemeği boykotu ve sakal bırakma eylemleri ile toplu direniş kervanına katıldılar. Şanlıurfa Tekel Fabrikası'nda çalışan Tek Gıdaİş Sendikası'na bağlı 44 işçinin dun sabah yapmak istedikleri vizite eylemi polis tarafından engellendi. Güvenlik güçlerince gözaltına alınan işçilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Toplu vizite için Tekel Fabrikası'ndan çıkan 44 işçi Yenihal kesiminde durduran çevik kuvvete bağlı polis SSK hastanesine gidilmesini engelleyerek eylemcilerin tamamını gözaltına aldı. "Sadaka değil hak istiyoruz" yazılı pankart taşıyan işçilerden 39'u daha sonra serbest bırakı öte yandan son günlerde Nusaybin'de meydana gelen kepenk de yaşamayalım? Bir iki olay çıktı diye neden bütün insanla kapatma eyieminde esnafı teşvik ra şüpheli diye bakalım" diye ettikleri ileri sürülen İHD Nusordu. HEP Diyarbakır 1 Baş saybin temsilcisi Dr. Cemal 1 kanı Vedat Aydın'ı gece evinden Kahraman, HEP ilçe yönetim götürenlerin kim olduğunun kurulu üyeleri Zeyni İşlek, Yahbelli olmadığını söyleyen İnö ya Aratan ve adlan öğVenilemenü'ye bazı partililer, "Eİevlet gö yen iki HEP üyesinin gözaltına türdü, devlet" diye seslendi. İnö alındıklan bildirildi. nü, kimilerinin bunu iddia ettiBu arada Diyarbakır'da HEP ğini, ancak bunun açıklığa ka İl Başkanı Vedat Aydın'ın cenavuşmadığını belirterek şöyle ze töreninde çıkan olaylardan konuştu: sonra kaybolduklan öne sürülen ve emniyet müdürlüğünce açık"Çok kanşık bir dönemde ya lanan gözaltı listesinde adlan şıyoruz. Devletin görevi, kimin bulunmayan 19 kişiden Abdulgötürdüğünü meydana çıkar lah Kümet, Hüseyin Kümet ve maktır. Bunu bir an evvel yap Muharrem Büyükbaş'ın da gömazlarsa herkes onlardan şüp zaltında olduklan ve dün çıkahe eder. Kaybolan il başkanı fa nldıklan DGM SavcılığYnca serili meçhul bir cinayete kurban best bırakıldıkları öğrenildi. gitti. Bütün vatandaşlar galeya • na geldi. Devletin temel dayanağı olan bir siyasi parti temsilcisi öldürüluyor. Çoluk çocuk yollara düşüp protesto elti. Buna kızmaya gerek yok. Demek ki Kürtlere karşı baskı var. Bu olamaz. Biz buna karşıyız. Bundan sonra böyle şeyler olmayacak. Ama bugün vatandaşları birbiHaber Merkezi İstanbul'rine düşürmek istevenler var. Bu da geçen hafta cuma gecesi poolaylar insanları birbirine diiş lisin gerçekleştirdiği operasyon man eder, ülkeyi parcalanmaya sırasında ölen Zeynep Eda götürür." Berk'in kızkardeşi Eliı Berk ve dört arkadaşı Ankara'da gözaltına alındı. Bu arada TMMOB, Diyarbakır'da cenaze törenindeki olaylarla İstanbul ve AnkaraL hrken, izinsiz yüruyüşü örgütle daki polis baskınlarını kınadı. dikleri öne sürülen Mehmet ANKA'nın haberine göre İnÖgüt, Halil Altıngöz, Hasan Altay, Feyzullah Karakeçili ve san Hakları Vakfı'ndan verilen Hakkı Ülkü çıkanldıklan Sulh bilgide Istanbul'daki operasyonCeza Mahkemesince tutuklan da öldürülen ve önceki gün Ankara'da toprağa verilen Zeynep dılar. Turkİş Madenİş Sendikası Eda Berk'in kızkardeşi Elif Berk Genel Başkanı Httseyin Kaya gözaltına alındı. Cenaze törebaşı Türkİş'in hükümete yap ninden sonra gözaltına alınan tığı önerisini düşük buldukları Elif Berk'in siyasi şubede sorgunı ifade ederek, "1989'da toplu landığı belirtildi. Berk'le birliksözleşme görüşlerinde rakamlar te arkadaşlan Yurdaer Altınöz, yüzde 131 'e kadar çıktı. O gün Ali Erdogdu ve Özay Afacan'ın den itibaren düşuk ücrette ayar da gözaltına alındığı bildirildi. lama olmadı. 77 bin lira ortalaAnkara Cumhuriyet Bürosuma ücret alanlar var. Sendika nun bildirdiğine göre TMMOBnın tekilf ettiği rakam, bunu 52 den yapılan açıklamada, Türkibin lira yapıyor. Taban ayarla ye'nin yeni bir kaosa sürüklenmasının bir denge olayını yarat mek istendiği öne sürüldü. Hümak gerekir" diye konuştu. kümetten insanlann kendilerini Türkİş Genel Sekreteri Or güven içinde hissedecekleri bir han Balta da, taban ücretler ko ortamın yaratılması ve yaşam nusunun ayrıca ele ahnacağını haklannın güvenceye alınması söyledi. Türkİş'in hükümete istenen açıklamada yaşanılan yeni öneri götürmeyeceğini vur olayların hukuk devleti ile bağbelirtildi. gulayan Balta, "Çağınrlarsa daşmayacağı müzakereye açıgız. Greve 12 TMMOB, anayasal kuruluşlar gün kaldı. Görüşmeleri tıkayan ile demokratik güçleri bu yönkarsı taraf" dedi. de duyarlı olmaya çağırdı. OkuUarda Bush sıkıntısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ABD Başkanı George Bush'un Ankara ziyareti öncesinde yayın kuruluşlan ile okullar seferber edildi. TRT, Bush'un Esenboğa Havalimanı'nda karşılanması ve Köşk'e çıkışını naklen yayımlayacak. Bush'un karşılanmasında "kalabalık" toplanması için de okullardan öğrenci istendi. Bush'un 20 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyareti yerli ve yabancı çok sayıda radyo ve televizyon ekibi izleyecek. Yabancı basından 400'e yakm muhabirin görev yapması beklenirken ziyareti, TRT Haber Merkezi de 25 kişiyle izleyecek. TRT, ziyaretle ilgili haber akışını sağlamak için Amerikan TV kuruluşu CBS ile anlaşma yaptı. Ziyaret, CBS aracüığıyla CNN, ABC, NBC yayın kuruluşlanna dağıtılacak. Yabancı basın kuruluşlannm temsilcileri, Sheraton Oteli'nde kurulan haber merkezi aracılığıyla haberlerini geçebilecekler. Ayrıca, TRTSheraton Oteli arasında kurulan lin k hattı bağlantısıyla, yabana TV kunıluşlannm rahat çalışmalan sağlanacak. TRT, Esenboğa'daki karşılama törenini sunmak üzere, naklen yayın aracını dün havalimanına gönderdi. Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğu de okullara sözlü talimat vererek Bush'a yol kenarlarından "bayrak sallayacak" 200300 dolayında öğrenci bulunmasını istedi. Tatil nedeniyle öğrenci bulamayan okul müdürlükleri, velilerin evlerine telefon ederek öğrencilerin 20 Temmuz Cumartesi günü okullarında hazır bulunmalarını istediler. Okul müdürlerinin büyük bölümü bilgi vermekten kaçınırken öğrencilerin karşılama törenine ilgi göstermediği kaydedildi. Bazı okul müdürleri, "Değil 200 öğrenci, 50 ögrenciyi bile zor bulacagız" görüşüne yer verdiler. Adını açıklamak istemeyen bir okul müdürü, Cumhuriyet'e şunlan söyledi: "Bizden 200300 öğrenci istendi. Fakat yaz tatili olması nedeniyle ancak 510 öğrenci bulabiliriz. Artık eşdost çocugu, kendi çoukianmız veya Okul Aile Birtigi'ndeki arkadaşlanmızın çocuklarını götüreceğiz." istanbul operasyonuna 5gözalü Özal'a kral dairesi (Baftarafi 1. Sayfada) kral dairesinde kalması beklenirken Cumhurbaşkanı Turgut Özal için 4. kat EBlok'taki 448, 449 ve 460 no'lu odalann duvarları kınlarak "kral dairesi" haline getiriliyor. Otelde bulunan "Paşa", "Vali", "Vezir" ve İran Devlet Başkanı Haşimi Rafsancani'nin iki ay önceki gelişi sırasında yaptıkları "Presidential" adh kral dairelerine Turgut Özal için özel olarak yapılan "Bosphorus" ekleniyor. Çuağan Oteli'nin 1. kat dışındaki odalarına bir süreden bu yana müşteri ahnmıyor. ABD'li ve Türk görevliler çahşmalannı gizlilik içinde sürdürüyorlar. ABD'li görevlilerin oteün içinde duvarlara yerleştirdikleri kablolarla yeni haberleşme ve güvenlik ağı kurduklan öğrenildi. Yaklaşık 40 gündür otelde konaklayan 50 kadar ABD'li görevlinin, otel restoramnda yemek yemekten kaçındıklan gözlendi. Dışarıdan getirdikleri yiyecek ve içecekleri bulundurmak için bir de oda tuttukları dikkati çekti. Süper zirve 3031 (Baftarafi 1. Sayfada) . Gorbaçov, daha sonra da Londra'daki ABD Büyükelçiliği ikametgâhına giderek ABD Başkanı Bush ile bir saat görüştü. Gorüşmeden sonra Bush ve Gorbaçov, kısa bir süre için basın mensuplannın önüne çıkarak çeşitli soruları yanıtladılar. SSCB lideri bir soru üzerine START'ın önündeki tek pürüzü Bush'la birlikte temizlediklerini belirterek şunları söyledi: "START'ın gerçekleşmesi için Cenevre'deki heyetlere çalışmalann hızlandırılması için talimat verildi. Tek pürüz kalmıştı, onu da Başkan Bush'la birlikte ortadan kaldırdık, her şeyin Cenevre'de tamamlanması konusunda anlaşmaya vardık. ABD Başkam'nı temmuz sonunda Moskova'va davet ettim ve bu konuda da aramızda anlaşma saglandı. Nükleer savaş tehdidi sona ermiştir ve bu bizim ortak zaferimizdir." Bush da Gorbaçov'un ekonomik reformlan sürdüreceği konusunda ikna olduğunu belirtti ve "Mihail, bu davetiniz için teşekkür ederim. Siz fikrinizi degiştirmeden, ben Moskova için yaptığınız daveti kabul ediyorum" dedi. Kısa suren basın toplantısının ardından, Bush ve Gorbaçov'un, 3031 temmuz tarihlerinde Moskova'da bir araya gelecekleri bildirildi. Süper zirvenin daha önce temmuz ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak ABD, stratejik nükleer silahların indirimi konusunda anlaşma sağlanmadan zirvenin yapılamavacağını bildirınişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog