Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

18 TEMMUZ 1991 GÖRÜŞ Ortam HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ CUMHURİYET/13 INSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN Sabah yüruyüşü sırasında, sakin bir ortamda tabiata karşı kararlar almak hoş ve rahat oluyor. Ben kararlarımı böyle ortamlarda vermeyi tercih ediyorum. Vitali Hakko BASINDAKI KRIZ VE NEZIH DEMIRKENT'E YONELIK ELEŞTIRILER BASIN krizi ve Günaydın gazetesi jazı işleri sekreteri Erdoğan Öztürk'ün cenazesinde yaşanan olaylar, Gazeteciler Cemiyeti ile basında çaüşanlar arasında kopukluk ve Cemiyet Başkanı Nezih Demirkent'e karşı duyulan güvensizlik konularını yeniden gündeme getirdi. Uzun süred'ır bir kriz yaşayan Asil Nadir grubu gazeteİerde çalışan, Asil Nadir'Ie ortaklık ilişkisi bulunan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demirkent'in elini bu gazetelerin içinden çekmediği yolundaki eleştirileri sık sık tekrarlıyorlardı. Erdoğan Öztürk'ün cenazesinde, bu eleştiriler Gazeteciler erken secime protesto tepkilerine dönüştü. Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu salı günü yaptığı toplantıda bu tepkileri görüştü. Olay sırasında genç bir meslektaşının saldınsına muhatap olan Cemiyet Yönetim Kurulu üyesi ve eski TGS Başkanı Oktay Kurtböke çok üzgündü. "Bir anda olayın muhatabı oldum, Cemiyet'e yöneiik bu imajı kaydırmak lazım" diyordu. Sonuçta Gazeteciler Cemiyeti'nde "erken seçim" kararı alındı. Gelecek yüın mart ayında yapılacak olan kongre yerine bu yıl ekim ayında olağanüstü kongre yapılması kararlaştırıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent bu kez kongrede adaylığını koymayacağını yönetim kurulu üyelerine söyledi. Ancak Demirkent'in daha önce de aday olmayacağını bildirerek seçimi kazandığını bilen gazeteciler bu sözü çok da ciddiye almadılar. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu toplantısında üç konu ortaya çıktı: 1 Seçimler erkene alınmalıdır. (Nail Güreli'nin 1 ay içinde kongre ve seçim önerisi reddedildi). 2 Demirkent'in hemen istifa etmesi önerisi de sadece Nail Güreli tarafından tek oy aldı SIYASI PARTI LOKALINE YASAK ve reddedildi. 3 Erken seçimin ekim ayında yapılması oybirliğiyle kararlaştırıldı. Bu arada yapılan tartışmalarda Demirkent, Asil Nadir ile sadece Güneydın'ı basan A.N. Grafık firmasında ortak olduğunu belirterek Nadir'in gazetelerini almak yolunda başkaca bir çabası bulunmadığım anlattı. Artık Cemiyet başkanlığmdan da aynlarak kitabının baskısı ile uğraşmak istediğini belirtti. Demirkent'in Babıali'yi anlatan kitabında, bir süre önce gazeteci Celalettin Çetin'in çıkardığı ve kendisini suçlayan satırların da yer aldığı kitaba bazı yanıtlar taşıdığı biliniyor. Asil Nadir grubu gazetelerin bugünkü krizi ile ilgili suçlamalar üzerine duran Demirkent, yönetim kuruluna bilgi verirken bu gazetelerin bugünkü durumunun Asil Nadir'den kaynaklanmadığını, kendisi ile de bir ilgisi olmadığını, daha önce bu gazetelerin yönetiminde bulunup "Lale Devri saltanatı süren" yöneticilerin eseri olduğunu söyledi. Toplantıda işsiz gazetecilere yardım yapmayan Cemiyet'in, yönetim kurulu Uyesi NazJı Dıcak'ın ANAP miİletvekillerine hakaret davasından kaynaklanan 350 milyon liralık borcu için teminat vermesinden başlayıp, Cemiyet'in Babıâli'nin genç gazetecileri Ue diyalog kuramamasına kadar çeşitli sıkıntı ve eleştiriler de dile getirildi. Basında yaşanan kriz, basınla ilgili meslek kuruluşlannda da etkisini gösteriyor. KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK Sono. tuk, kuçvk kızbtnı / HIZLI GAZETECİ SECDET ŞEH 3.ı? Demokrasinin neresindeyiz ÖNCE bir "Teblig ve Tebellüg Belgesi" sunalım. "Kaymakamlık makamı 13.06.1991 gün ve Emniyet Amirliği Pers. Br. D/14578 sayüı yazı ile tarafıma onayı sunulan, SHP ilçe teşkilatımn Fethibey Mahallesi 1 Temmuz Caddesi ll/'A sayılı verde bulunan yerli lokal olarak açma ve işletme istemeleri hakkındaki talepleri ve Emniyet Amirligi'nin bu hususta 2559 sayılı kanunun 7'nci maddesine gore yaptıgı tahkikat evraklannı inceledim. İçişleri Bakanlıgı'nın 01.07.1987 gün ve Emn. Gnl. Md.lüğü, Güv. Dai. Sen. Faa. Top. 01. 01. D. Şb.'nin 204934 sayılı emir yazılan ile il makamının 13.07.1987 gün ve Emn. Md. 1. Şb. Md.luğu IIB (3) 87 (6037) sayılı emir yazılanyla siyasi partilerin lokal açmalan hususunda raahallin en büyük mülki amirinin onayı ile olur emirlerine göre Bahse konu partinin belirtilen yerde lokal açması ve işletmesi 13.06.1991 tarihli yazımla uygun görülmediği, SHP İlçe Teşküatı Başkanı İbrahim Akyüz'e teblig edilerek işbu tebligi ve tebellüg belgesi tanzimle^ imza altına alındı. 13.06:1991" Teblig eden: Hikmet Köseoğlu (Kaymakam Vekili) Hazurun: Resul Uraslı (Başkomiser, Emniyet Amiri vekili), Hüdaverdi Yakın (Polis memuru). Tebellüg eden: Ibrahim Akyüz (SHP İlçe Başkanı). SHP'nin Bigadiç ilçe başkanı bir parti lokali açmak için yaptığı başvuruya işte bu yanıtı almış. Bize gönderdiği mektupta bu olaya dikkat çekerek 1959 yılında aynı ilçede CHP lokali bulunduğunu belirtiyor. Hatta yukarıda gördüğünüz fotoğrafta bunu belgeliyor. Mektup şöyle: "tlçemizde SHP ilçe başkanlıgı olarak parti lokali açmak istedik. Bu amaçla ilçe kaymakamlıgına müracaatta bulunduk. Kaymakam Vekili Hikmet Köseoğlu tarafından bize SHP lokali açma isteğimizin uygun görülmediğine ilişkin yazı teblig edildi. Kaymakam vekili kişisel takdir hakkını bu şekilde kullandığını gösterdi. 1959 yılında Demokrat Parti'nin antidemokratik yönetimi altında bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle örgütünun lokal açabildiği bir dönemden sonra 1991 yılı Türkiyesi'nde bir parti ilçe orgutunün lokal açmasına izin verilmemektedir. İşte demokrasimizin 32 yıl içinde almış olduğu mesafe. İşte çağ atlayan Türkiye'den demokrasi manzaraları!' DOLANDIRICILIK ORNESI ÇİZGİLİK KÂMİL M4SAK4CI Adını siz koyun "FİRMAMIZIN Türkiye genelinde düzenledigi 'Adını Siz Koyacaksınız' kampanyasına göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkur ederiz. Binlerce mektup arasından sizin önerdiginiz 'Canım Benim' ismi dereceye giımiş, yayımladığımız hediyelerimizden Atari kazanmış bulunmaktasınız. Kazandıgınız hediyelerin KDV ve posta giderieri size ait olduğundan, giderlerin karşılıgı olan 37 bin TL'yi ilişikte gönderilen posta çeki ile bize ulaştırmanız gerekmektedir." AS Çiklet Sanayii Turhan Çolak. Adres: Alimünit Cad. Ataçlar tşhanı Kat: 1, No: 46 Adana." Adını siz koyacaksınız kampanyasına Canım Benim, Güllüm gibi çeşitli isimler öneren vatandaşlara gelen mektuplarda ya cep TV'si ya Atari kazandıkları belirtilip 37 bin liralık masraf isteniyor. 37 bin lirayı gönderen vatandaşlar heyecanla beklemeye başlıyorlar. Bir süre sonra bunun 37 bin liralık bir dolandırıcılık olduğunu ve bu adresin de boş ve kapalı olduğunu öğrenene kadar. DBSİI.JETIC4P1/; BU VAKIF NEREYE GIDIYOR? İSTANBLL Eğitim ve Kultur Vakfı (İSTEK) eski İstanbul Belediye Başkanı, yeni DMP Başkanı Bedreltin Dalan'ın kurduğu bir vakıf. Amaçları Vakıf Resmi Senedinin 3. maddesinde şöyle anlatılıyor. Yabancı dil agıriıklı ögretim konusunun ögrenci velilerine yük olmaktan çıkarılarak, belediye hudutları içinde yaygın olarak bu gibi okullann ve gerektiginde meslek liselerinin açılması ve işletilmesi için gereken faaliyetlerde bulunmak suretiyle çok daha fazla öğrencinin bu okullardan yararlanması mümkün kılmaktır. Bilindiği gibi. vakıf, özünde gönüllülük içeren, tanım olarak da "Betirli bir amaç için kunılmuş ve kendi ayaklan üzerinde duranticariolmayan bir kurulus"tur. Eğitim ve ticaret Vakıf, okullannın 3 haziranda velilerine gönderdiği mektup bu amaca uymuyor. Eğitim ucretlerini 4 milyondan 11 milyona ışınlayan kararın anımsatıldığı mektupta şöyle deniliyor: "Velisi bulundugunuz ögrencinin gelecek ögretim yılında da okuluna devam etmesi arzu edildigi takdirde, kaydının devamı için ögrencinin a) Hiçbir şekilde ödenmemiş borcunun olmaması, ya da böyle bir borç varsa mutlaka ödenmesi ve tasfiye edilmesi, b) Gelecek ögretim ydına ait ücretin Vünün (2.750.000 TL.) ödemesi.." Bu şartlann haziran ayının son çalışma gününe kadar yerine getirilmemesi halinde, ögrencinin kaydının silinmesi yoluna gidilecek, tasdiknamesi posta ile adresi gönderilecektir." Mekup üzerine bir grup veli soruyor: "İSTEK, kendi yağıyla kavrulan bir vakıftır. işletme giderlerini tamamen kendi olanaklan ile karşılamak durumundadır. Zira resmi senedine göre vakıf, ticari olmayan bir kuruluştur ve ucretlerini ancak işletme giderleri karşıüğında almaktadır. Vakıf, her türlü vergiden muaftır. Kamudan ucuza aldığı bilinen arsalar üzerinde bağışlarla kendi mülkü okul binalarını inşa ettirmektedir. Dolasıyla kira giderleri yoktur. Sabit giderleri görece olarak az olan bu vakfın diğer gelirlerindeki artış, bir yılda öğrenci başına 7 milyon liralık bir ücret artışını gerektirecek kadar çok muydu?" Bu vakıf nereye gidiyor? TARİHTE BUGÜN MÜMT.4Z ARIKAJS 18 Temmuz 1S2O 't>£ BueÜN, TÜRJÜYE BÜYÜK MU£ 4C USİ'MDe MİSAKI MILÜ AKIDI (ULUSAL AA/£İ) İÇiLDi AyUI YIUN OCAK AYlİiDA. İSTANgUL'DAKİ MECUŞİ MEBUSAU'tN MUfrAf* >C£MAL YAMLlSl ÜY£L€/Sİ, SİVAS KONGB£Sİ. A/'A/ De STtaSİYLE/ "fuliSAHl MİLLİ*AOU Bifi. BELBeyi iMZALAMffT/. PİĞER YANPA ANKARA'DA kURULAN TBMM, YUAJAHLILAJUH AUAPOLU İÇLS&UE OOĞÜU İJJE&LSİAESİ KABŞISfNDA TELAŞ VE ÜZÜA/TÜ PUYUYOGDU. SONUMPA, GiZLi gı£ OTURUM DÜ2eHL€NEeE.K, VATANIN 8ÖUIAIM£ZLİĞİ, VE gAĞIMSlZUĞI İNANCl İLE I MİLLİ AMOI İÇİLDİ.. MİSAKIMILU ANDL ANAYASA . MAHKEMESI Şair başkan ANAYASA Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, sadece sıkıcı hukuki davalarla uğraşmıyor, duygulu şiirler de yazıyor. Türk Dili dergisinin son sayısında yayımlanan şiirinin adı Çözümsüz.' İşte Anayasa Mahkemesi Başkanımızın şiiri: ÇÖZÜMSÜZ Demir bir örtü sabah Gece hiç... Alaca bir düzlem karşıda Bir ateşten kuyu Açıyorum yüreğimi sonsuza. Sıvı bir karanlık gece Gündüz ne... Yıkanıyorum soguğuyla catıların Silahlar selamlıyor birbirini Kurşunlar akıyor boşluğa Unutuyorum ellerimi. Sorma, kimligimi suskunlardan, Diişünme, gidişimi bilinmeze Gelme, belirsiz koşullarla Göçüyor açlıgınla duyulanm Yokluğa. İLAN ..'" T.C MAHMUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 4 T.C ANKARA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ ESAS:,J 991/258 KARAR: 1991/386 SANIK: İBRAHİM AKSOY, Abdurrahman oğlu, Ayşe"den olma, 1950 doğumlu. İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı olup halen Demetevler Yeşilevler 7. Cadde 1. Sokak 13/4'te ikâmet eder. Fınncı, okuryazar, sabıkalı. SUÇ: Gıda Maddeleri Nizamnamesi'ne muhalefet etmek. SUÇ TARİHİ: Sanığın Gıda Maddeleri Nizamnamesi'ne muhalefet etmek suçundan TCK'nın 398. 402/2. 647/4. üç ay cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatının tatiline ve takdiren yedi gün işyerinin kapatılmasına, hüküm özeünin kapama süresi kadar işyerinin göze çarpan bir yerine asılmasına, kararın kesinleşmesini müteakip hüküm özetinin Ankara'da tirajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilmesine, 61.000 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline, Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. 14.6.1991 Basın: 30334 Türkiye'nin en iyi ticari programını uygun taksitlerle, iyi eğitim ve destekle almak için belki de en uygun fırsat. LOGO STOK FATURA CARİ ÇEK/SENET BANKALAR MUHASEBE Sayı: 1990/H3 Davacı SSK vekili Av. Özen Özçelik tarafından davalı Ankara ili Haymana ilçesi, Yeşilköyü'nden Yılmaz Kılınç aleyhine mahkememize açılan 14.510.424: TL tazminat davasırun davalı Yılmaz Kıhnç'a tum aramalara rağmen dava dilekçesi sureti ve duruşma günu teblig edilememiş, zabıtaca yapılan araştırmada adresi meçhule gittiği tespit edildiğinden ilanen tebliğe karar verilmiş olmakla, Duruşmanın atılı bulunduğu 7.10.1991 günü saat 9.00'da duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir veküle temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda devam edeceği tebligat kanununun 28 ve 29'uncu maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblig olunur. 20.6.1991 Basın: 30997 İLAN GAZİANTEP ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1990, 619 Esas Davacı Haneye Ağca tarafından davalı Mirasçı Abbas Agca aleyhine açılan gaiplik davasında; Davalı: Turan ve Haney'den olma, 10.2.1949 D.lu Gaziantep ili Şahinbeyi ilçesi, Sultan Selım Mah. Cilı: 11602 kuıuk: 75, sayfa: 65'te nufusa kayıtli ABBAS AGCA'nın yapılan adre* tahkikannda şahsın adresinin meçhul olduğu bildirilmiş olduğundan adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan. duruşma gunu olan 11.10.1991 gunü delillenniz ile birlikıe duruşmava bİ7/at katılmunı/ veya kendinizi bir vekılle lemsıl eturmeniz, aksı lakdirde vokluğunuzda karar verileceğı ilanen teblig olunur. 11.10.1991 Basın: 48265 İLAN OSMANELİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Davacı Bekir Tufan tarafından mahkememizde açılan çek iptali davasında: Dava konusu Osmaneli tş Bankası Şube Müdürlüğü'nün 150669 nolıı hesaptan verilen ve 15 Mayıs 1991 vade tarihli Çek'in kayıp edildiğinden bahisle iptallerine karar verilmesini talep etmekle bu çeki elinde bulunduranların Osmaneli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1991 157 esas sayılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde baş\ urmalan, aksi halde cekin iptaline karar verileceğinin TTK 672. maddesı gereğince ılan olunur. Basın: 48262 KILIM HalitağaCad. 31/10 Kadıköy İSTANBUL Tel: 345 14 37 336 02 60 Fax: 349 08 26 Bilgi İşlem Sistemleri LTD.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog