Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

18 TEMMUZ 1991 SEMESTPİYASADADftVİZ ABODoları Alman Mariu Isvtçre Frangı Hotianda Flonnı İngtlız SterUnı Franşu Frangı 100 İ Lıretı SARıyalı Avus. Şiinı Alış 4445 2475 2850 2192 7300 726 330 1145 350 Satış 4465 2485 2860 2200 7370 735 335 1160 355 EKONOMİ İSO, yılın ilk üç ayında imalat sanayiinin yüzde 83 gerilediğini açıkladı CUMHURİYET/11 Sanayi üretimi vurgun yedi Kımya, petrol Taş ve toprak Metal ana Metal eşya Makıneler Elektrikli makıneler Otomotıv Diğer imalat Toplam imalat 137 38 50 80 37 69 27 21 IŞÇEN1N EVRENINDEN SÜKRAN KETENCİ 12 Eylül'ün ardından Selimiye önünde DİSK yöneticilerinin teslim kuyruğunda son sohbetleri yapıyoruz. Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in aklı içerde başına geleceklerden çok, iki gün önce tamamladığı sözleşmede. Defalarca tembihliyor: 'Halit Narin'i ara. Fırsat bu deyip bitmiş sözleşmeyi hasıraltı etmeye kalkmasın. Bugünün yarını da var unutmasın.' Halit Narin neden aradığımı anlamış olacak, aylarca telefon notlarıma yanıt vermiyor. DİSK Tekstil işçileri için, sadece mahkeme tutanaklarında, DİSK'in de anlaştığının bir kanıtı olarak, bitirilmiş sözleşme metni kalıyor. Narin ön protokolüne imza attığı, son metninin daktilolanması asamasında kalan ve tekstil işçisine Türkİş Teksif'in imzalamış olduğu sözleşmenin çok üstünde haklar getiren sözleşmeyi ortaya çıkarmıyor. Aylar sonra YHK'dan Tekstil işçileri için, Teksif'in bir yıl önceki sözleşmesinden sosyal haklarda biraz geride kalan bir sözleşme çıkıyor. Biz o zaman YHK görüşmelerine de katılan bazı önemli işverenlerin 'off the record' verdikleri bilginin yalancısıyız. MESS ve tekstil işverenleri Türkİş'e bağlı iki sendikanın liderlerine söz vermişler. DİSK'ten Türkİş'e geçişi kolaylamak için, YHK'dan birer yıl gerisinin sözleşmelerinin biraz attında rakamlar çıkarılmış. Ne dersiniz bu küçücük gibi görünen çirkin hesap, bugün işçilerin çok yakındıgı YHK'nın yeni yasalara kolayca yerleştirilmesinde, zorunlu tahkim sisteminin kurumlaşmasında ro' oynamış mıdır? Elimizde fotokopisi olan bir mektup var. Türkİş'ten ICFTU'ya gönderilmiş. DİSK'in sendikal faaliyetleri nedeni ile değil, siyasal faaliyetleri yüzünden kapatıldığı öne sürülüyor. Davutpaşa kapısında birinci dereceden akrabalar içerdekilere giyecek, not ulaştırma kuyruğunda. Bazılarına 'Burada yok, ifade vermeye gitti' türünden yanıtlar geliyor. O zamanlar henüz tutuklanmamış DİSK danışmanı Faruk Pekin ve Av. Ercüment Tahiroğlu ile bakışarak renk vermemeye, rahat görünmeye çalışıyoruz. Ünlü Otağı Hümayun'da sonra mahkeme tutanaklanna da geçen ağır işkence görülen günlerdeyiz. Ailelerin tedirginliğini azaltmak için elimizden gelen yalanlarla, iyimser tablolar çizmeye çalışıyoruz. Gözetim, derken 35 aya kadar uzatılan gözaltı, bir başka anlamda işkenceden geçtikleri, avukatları ve aileleri dahil hiç kimseyi göremedikleri günlerde, zorunlu olarak 12 Eylül öncesinden Bakırköy'de sivil mahkemede açılmış dava için duruşmaya getiriliyorlar. Adliyenin önü saatler öncesinden sarılıyor. Içi boşaltılıyor. Aileler görebilrne umudu ile gelmiş, sanıkların önünde sıra sıra dizilen jandarmanın arasından bir şeyler görmeye çalışarak ağlıyorlar. Duruşma salonuna alınmıyorlar. Göreyli komutan bizi de almıyor. Yargıca sesimizi duyurabilmek için gürültülü tartışıyoruz. Sonunda yargıç gürültü için mübaşiri yolluyor. Duruşmalann aleni olduğu ve izlemek hakkımız olduğu haberini ulaştırıyoruz. Yargıcın emri ile içeri alınıyoruz. Küçücük duruşma salonunun yarattığı zorunlu yakınlık ilk kez bir avukat ve gazeteci de olsa bir eski dost yüzü gören DİSK yöneticilerini nasıl da sevindiriyor? İçinde bulundukları ağır koşullar, gördükleri ağır işkenceyi iki ayda değişen yüzleri ne kadar açık anlatıyor?.. Haftada ortalama iki gün boyu yapılan 4 yıl süren İstanbul 2 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'ndeki yargılamanın kitabını yazmak ayrıca insan hakları görevi. 'Sanıklar uyur' gerekçesi ile kışın kara soğuğunda ısıtılmayan Metris'in spor salonu büyüklüğündeki duruşma salonunda taş zemin üzerinde ayaklarını oynatarak, kaç yüz, kaç bin kez 'Neden genel grev istediniz? Neden fazla ücret istediniz? Neden uzlaşmacı sendikacılığa karşı çıktınız? Neden eğitim yaptınız.. Siz MarksistLeninist misiniz.." sorulanna yanıt vermeye, savunma yapmaya çabaladılar. Savaş hali hükümlerinin uygulandığı yargılama nasıl da büyük bir insan hakları ihlali ayıbımız olarak tarihe yazılacak? Çok ilginç bir rastlantı; DİSK yöneticileri için 11 yıl sonra beraat ve DİSK'in açılması kararının haberinin verildiği akşam TV'de Birand'ın Yassıada yargılamasına ilişkin belgeselinin bölümü yayımlandı. Orada belki tersine amaçlaria aynı boyutta acı, çirkin, ağır insan hakları ihlallerinin, ayıplarının sahnelerine tanık olduk. Bağımsız yargılama ile bağlantısı kurulamayacak ünlü Yassıada yargılamalarımn utanç verici sahneleri. Yassıada koşullarını toplumdan gizleme adına yapılan daha da büyük bir ayıp niteliğindeki film.. Hepimizi utandırdı, tüylerimizi diken diken yaptı. Birand'ın bu çok önemli, hepimiz için dersler verici nitelikteki belgeselinin ardından ister istemez gözlerim evimin camından görünen DP'liler için yapılmış anıt mezarın parlak ışıklarına kayıyor. Anıt mezara konulan parlak ışıklar, toplumumuza zararları ne olursa olsun, DP'lilere karşı işlenen insanlık suçunu, ayıbını ortadan kaldırmıyor. Sanki biraz daha fazla sergiliyor. Tıpkı DİSK ve yöneticileri için 11 yıl sonra gelen beraat kararının DİSK yöneticilerine, işçilerine yönelik insanlık suçumuzu, ayıbımızı hiçbir biçimde ortadan kaldırmayıp daha da bir sergilemesi gibi. Halkımız çok çok büyük çoğunluğu ile tüm emeği ile geçinenler, işçiler, böylesine büyük ağır insan hakları ihlallerini, insanlık ayıplarını paylaşmak istemiyor. Buna layık olmadığımızı, bunu hak etmediğimizi düşünüyor, ülkemizde bir daha, bir daha böylesine insanlık suçları ve ayıplarının işlenmemesi, yaşanmamasını istiyoruz. Ancak bunu istemek yetmiyor. Buna izin vermemeyi öğrenmek, demokrasi, sendikal haklar, insan hakları bilincine ulaşmak gerekiyor. 11 Yılın Ayıbı M.BANKA9 PİYASALAM TL FSyasasj Oövu PiyasiSJ Altın Pıyasası 65 85 Ort Faz (H) Işl Hac (Milyar TL) 2 517 8 4456 Dolar kapanış (TL) 106 27 Işl. Hac (Mıtyon S) 368.05 Kapamş (ons/S) 666 Işiem tomı (kg) Ankete katılan Sabit fiyatia değişmelerl Kapasite kullanımı (tartılı) % firmaların yüzde 43'ü Küçük 1şyerteri Ortaboy Bü fük Işyerleri Ifytıi SaMt gelecek dönemde 19904. 1991 1. 1 9 9 0 1 . 19904. 1991 1. 1M1 1. 19904'nci Sanyi Braptan saynı arb* üretim artışı beklerken uçay •çay uçay uçay uçay uçay «çay 64 0.9 yüzde 25.7'si üretimin Gıda. ıçkı Gıda, içki 34.21 57.27 70.00 50.78 75.00 70.10 70.10 TekstJI, deri 201 «.3 44.54 Tekstil, deri 51.71 53.15 49.51 71.9 82.20 84.70 aynı seviyede Orman ürünleri 20 32.9 Orman ürünleri 33.77 52.73 44.79 49.99 79.90 79.60 59.40 Kâğıt ve basım 48 16.4 kalacağını söyledi. <âğıt ve basım 36.12 48.10 59.73 50.64 87.00 86.20 87.10 Ekonomi Servisi Sanayi Odası, yılın ilk üç ayında imalat sanayiinde üretimin yuzde 8.3 gerilediğini açıkladı. Sanayicilerin yüzde 31.25'i de önümüzdeki dönemde üretimin daha da azalacağını bildirdiler. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), 859 uyesi arasında yaptırdığı araştırmada, imalat sanayii üretiminin 1989 yılı birinci üç aylık döneminde gösterdiği eski yüzde 13.7'lik reel üretim düşüşünden sonra en buyük üretim daralmasını yaşadığı belirtilerek bu yılın ilk üç ayında imalat sanayiindeki üretimin yüzde 8.3 düştüğü saptandı. Araştırma sonunda ana ve tali imalat sektörlerinden sadece gıda, elektrikli makine ve otomotiv sanayiinde pozitif üretim gelişmeleri olduğu, geri kalan tüm sektörlerde ise gelişmelerin negatif kaldığı belirlendi. İstanbul Sanayi Odası üyesi 859 özel sanayi kuruluşunun 1991 yılının birinci üç aylık döneminde 13.8 trilyon liralık üretim gerçekleştirirken 13.4 trilyon 12.9 3.6 19.8 26.8 9.3 17.2 2.6 21.0 8.3 Kimya, petrol Taş ve toprak Metal ana Metal eşya, makine, otomotiv Diğer imalat Toplam imalat 48.81 63.14 53.20 40.89 40.28 34.67 57.11 55.68 59.93 53.76 48.97 40.38 73 90 84 70 81.10 68.10 64.10 75.60 76.30 86.10 72.60 71.60 62.30 76.30 66.80 79.20 65.8 70.10 39.40 69.70 ALTIN GÜMÛŞ Cumtıunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bıleak 900 ayar gümus Alış 351000 360 000 52 900 47.500 661 Satış 355 000 370 000 53 150 52100 50.79 56.61 51.49 38.37 35.41 39.84 58.89 67.61 56.92 45.93 43.28 47.90 Ziraat'ın sermayesi 4 trilyon • Ekonomi Servisi TC Ziraat Bankası'nın 2 trilyon lira olan sermayesi yüzde 100 arttırılarak 4 trilyon liraya yükseltildi. Geçen yılı 1 trilyon lirayı aşan bir kâr rakamıyla kapatan bankanın bu kârını, özkaynaklannı güçlendirmek amacıyla kullandığı belirtildi. Yıl içinde alınan kararlarla bankanın özkaynaklan 1990 yılı sonuna göre yüzde 114 artarak 2.7 trilyonu geçti. Bu rakamlarla Ziraat Bankası, bankacılık sektörünün en büyük sermayeli ve en yüksek özkaynaklı bankası konumunda bulunuyor. 792 Not: Küçük ve ortaboy işyerterinde tartılar, calışanlar sayısından. buyük işyerlerinde üretim büyuklüğünden tespit edılmiştir. liralık satış yaptıklan tespit edildi. Yine aynı dönemde firmalarm 324.6 milyar liralık üretim stoku yaptığı ve bununla toplam stok değişim oranının yüzde 2.4'e ulaştığı belirlendi. Bu oran 1989 yılının birinci üç aylık döneminde ise yüzde 2.4 olmuştu. İSO araştırmasına göre anket çalışmasına katılan firmaların yüzde 43'ü gelecek dönemde bir üretim artışı beklerken yuzde 25.7'si üretimin aynı seviyede kalacağı ve yüzde 31.25'i de üretimin azalacağı tahmininde bulundular. önümüzdeki üç aylık dönemde firmaların yüzde 64.6'sının satışların artmasını beklediği, buna karşılık yüzde 21.3'ünün aynı kalacağı ve yüzde 13.9'unun da azalacağı görüşünde olduğu kaydedildi. Firmaların yüzde 81.3'ü ise önümüzdeki dönemde fiyatların artacağı görüşünü savundular. Öte yandan ANKA'nın haberine göre dayamklı tüketim malları üretimi bu yılın ilk 5 ayında önemli ölçüde azaldı. Buidolabı, çamaşır makinesi, dikiş makinesi, video elektrik süpürgesi ve otomotiv sanayi ürünleri üretimi geçen yıla göre yüzde 1 ile yüzde 33.9 oranlarında daha az oldu. 1991 yılına Körfez savaşı ve sektörde başlayan yaygm grevlerle giren dayamklı tüketim malları üreten fabrikalar, ocak ve şubat aylannda yaşadıkları üretim kaybını henüz kapatama dılar. Yılın ilk 5 ayının sonuçlarına göre bu yıl geçen yıla göre Buzdolabı üretimi yüzde 6.6, çamaşır makinesi üretimi yüzde 3, dikiş makinesi üretimi yüzde 10, video üretimi yüzde 16, elektrik süpürgesi üretimi de yüzde 5 oranlarında azaldı. Buna karşılık televizyon, müzik seti ve fırın üretiminde ise artışlar kaydedildi. Video üretimi geçen yıla göre yüzde 349 oramnda artış göstererek 2 bin 49'dan 89 bin 948'e yükseldi. Televizyon üretimi ise yüzde 67'lik bir artışla 669 bin 728'den 1 milyon 117 bin 931'e çıktı. Yüzde l'e yakın artış gösteren fırın üretimi ise 247 bin 513 olarak gerçekleşti. Ocakmayıs döneminde, da yamklı tüketim malı üreten fabrikalar 359 bin 319 buzdolabı, 301 bin 437 çamaşır makinesi, 95 bin 598 dikiş makinesi, 38 bin 445 video, 199 bin 546'da elektrik süpürgesi üretildi. Kamyonet dışında kalan diğer otomotiv sanayi ürünlerinde de önemli azalmalar gözlendi. Geçen yıla göre ilk 5 ayda yüzde 1 azalan otomobil üretimi 69 bin 197 olurken otobüs üretimi yüzde 4, midibüsminibüs üretimi yüzde 3, kamyon üretimi yüzde 22 azaldı. Kamyonet üretiminde ise yüzde 3'lük bir artış kaydedildi. Bu dönemde, 408 otobüs, 4 bin 716 midibüsminibüs, 5 bin 299'i kamyon 3 bin 674 kamyonet üretildi. Yakıfbanka genel müdür • ANKARA (ANKA) lsmet Alver'in Başbakanhk Müsteşarlığı'na atanmasıyla boşalacak Vakıfbank Genel Müdurluğiı'ne Mehmet Buçukoğlu'nun getirileceği bildirildi. Mehmet Buçukoğlu, 1982 yılından bu yana Banca Commerciale Italiana'nın Türkiye Temsilciliğini yürütüyor. 1945 yılında Istanbul'da doğan Buçukoğlu, daha önce Türk Dış Ticaret Bankası ile Egebank'ta çalışmıştı. lsmet Alver'in Başbakanlık Müsteşarlığı, Mehmet Buçukoğlu'nun da Vakıfbank Genel Müdurlüğü'rie atamasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Stad Otel de kirada • ANKARA (tÜHA) TC Emekli Sandığı, Ulus'taki 4 yıldızlı Stad Oteli'ni kiraya veriyor. Emekli SandıgYndan yapılan açılmaya göre 15 kath, 225 odah, 401 yataklı ve 4 yıldızlı Stad Oteli, otel olarak işletilmek üzere en fazla 18 yıllığına kiraya verilecek. Bu işle ilgilenen kişiler ilgili şartnameleri bedeli karşılığı 31 Temmuz 1991 tarihi akşamı saat 17.30'a kadar Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden temin edebilecekler. İstanbuVun kefenleri bile Sümerbank'tan Başak'a yeni genel müdür • Ekonomi Servisi Ziraat Bankası'nın sahibi bulunduğu Başak Sigorta'nın Genel Müdürlüğü'ne, genel müdür yardımcılarından Muzaffer Bilgili getirildi. Iktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra meslek hayatına 1960 yılında Başak Sigorta'nın muhasebe bölümünde başlayan ve o gunden bu yana şirkette çeşitli kademelerde çalışan Muzaffer Bilgili'nin Genel Müdürlüğe atanması şirket çalışanlan arasında sevinçle karşılandı. Bir kamu kuruluşunun ust yönetim koltuğu olarak Başak Sigorta Genel Müdürlüğü'ne 'siyasi' bir atama bekleniyordu. Hükümetten ekonomiye makyaj ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Mesut Yılmaz, enflasyon devam ettiği sürece bazı ürünlerin fiyatlarının ayarlanmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yılmaz, tüpgaza bundan sonra hiç zam yapmayacaklarını açıklarken "Ama kendi özel arabasında benzin kullanan veya kaloriferinde fueloil yakan zengin vatandaşlanmızın bu ihtiyaçlannı zam yapmamak suretiyle karşılamaya kalkarsanız, belli bir zaman sonra bedelini bütün millete ödetmek dunımunda kalırsınız" diye konuştu. Yılmaz, dün ANAP Genel Merkezi'nde partililere hitap ederken "petrol iıriinlerine yapılan artışlar nedeniyle basında kıyamet koptuğunu ve kendisine zamcı denildigini" vurguladı. Hangi hükümet olursa olsun, enflasyon devam ettiği sürece bu ürünlerin fiyatEkonomi Servisi Itfaiyecisinden avukathâkim, pilot giysileriyle; malarının zaman zaman ayarlanpolisine, zabıta memurundan kaptan sa örtüleri de Sümerbank kumaşından masının zorunlu olduğunu savunan Yılmaz, bu ayarlamalapilotuna, belediye işçisinden işporta olan 'Sümer Cafe'de buluştular. rın yapılmaması durumunda cısına dek değişik kesimleri giydiren Temizlik işçileri, polis, zabıta mebir defada yüzde 300500 arSümerbank, kuruluşunun 58. yıldönümünde tüm ürünlerini sergilediği bir muru, itfaiyeciler standı bir anda dol tışın kaçınılmaz hale geleceğini söyledi. defile düzenledi. Svviss OtePde sunu durarak Sümerbank'ın bu kesimleri de Yılmaz, fiyat ayarlamalarılan yemekli defilede, değişik mizan giydirdiğini gösterdiler izleyicilere. Denın zamanında makul ölçüler senlerle Sümerbank ürünleri tanıtıldı. filenin sonlarına doğru pisti dolduran çocuklar, gece giysileriyle piste çıkan içinde yapılmaması halinde Porselen ve halıların da sergilendiği mankenler, Sümerbank'ın ürün yel ekonominin çıkmaza gireceğidefilede, bu kez porselenler masa üzer pazesinin salt kamuyla sınırlı olmadı ni savunarak sözlerini şöyle lerinde değil bayan mankenlerin kol ğını gösterir nitelikteydi. Kokteylle sürdürdü: larındaydı. Aynı şekilde halılar da er başlayıp yemekle süren ve defileyle "tşte böyle bir istikrarsızlıkek mankenler tarafından omuzlarda noktalanan Sümerbank'ın 58. kuruluş ğa, böyle bir krize meydan verSümerbank 58. yılını tüm ürünlerini sergilediği bir de taşındı. Daha sonra mankenler bazen yıldönümüne tanınmış işadamları ve memek için şartlar tahakkuk fileyle kutladı. (Fotoğraf: Suat Kozluklu) doktorhemşire, bazen hasta, bazen de bürokratlar katıldı. ettiği zaman petrol fiyatlarını önümüzdeki dönemde de makul ölçüler içerisinde zaman zaman avarlamava mecburuz. Önümüzdeki dönemde ortadireğin rahatlatılmasını sağlapatiskayı Sümerbank'tan alıyonız" dedi. kazandı. Kişi başına ortalama 7.58 yacak bazı tedbirler üzerinde EMİNE ÇAĞAN metre patiska gidiyor. Bunlar hesap Coşkun Arıcı, 1991 yılı kefen de çalıştıklarını söyleyen YılSümerbank yalnız itfaiyecileri, zabıtaları, ihtiyacının 250 bin metre olduğunu ifade ediliyor ve buna göre kefen ihtiyacı maz, konuşmasını şöyle tabelediye işçileri ile diğer kamu tespit ediliyor." ederek şu bilgileri verdi: mamladı: görevlilerini değil, ölüleri de giydiriyor. Sümerbank Genel Müdürlüğü yetkilileri "İstanbul Büyük,ehir Belediyesi'nde "Mesela tüpgaza bundan Istanbul'un yıllık 250 bin metrekarelik çalışan işçilerimizin kıyafetlerinin büyük ise İstanbul dışında başka hiçbir ilin sonra hiç zam yapmamayı hepatiska ihtiyacı Sümerbank'tan patiska ihalesini almadıklarını söylediler. bir çoğunluğunu kalitesinden ve def alıyoruz. Ama kendi özel karşılanıyor. Anakent Belediyesi Yetkililer, "Bir Türkiye genelindeki fiyatından emin olduğumuz arabasında benzin kullanan Satınalma Müdürü Coşkun Arıcı, 1991 bütün ihalelere gireriz. Ancak bizimle Sümerbank'tan alıyoruz. Istanbul'un veya kaloriferinde fueloil yayılında açılan ihaleyi Sümerbank'ın beraber özel sektör de ihaleye girdiği kefen ihtiyacı için de her yıl bir ihale kan zengin vatandaşlanmızın kazandığını belirterek "tstanbul'un bu için pek fazla şansımız olmuyor. açarız. Bu yıl açtığımız ihaleye hiçbir bu ihtiyaçlannı zam yapmayılki kefen ihtiyacını karşılamak için kuruluş girmedi. Daha sonra Sümerbank tstanbul Belediyesi ile iyi ilişkiler mak suretiyle karşılamaya kalyaklaşık 1.5 milyar lira gerekiyor. Geçen ile birlikte birkaç kuruluşun katıldığı bir kurduk. Ve ilk defa 250 bin metre gibi karsanız, belli bir zaman sonyıl olduğu gibi bu yıl da gerekli olan büyük bir rakam istendi." diyekonuştular. ihale daha açtık ve bunu Sümerbank ra bunun bedelini çok daha fazla olarak bütün millete ödetmek durumunda kalırsınız. Onun için esas itibanyla Türkiye'de insanlar kullandıklan ihtiyaçlarını giderdikleri malların bedelini ödemek duBakanlar Kurulu, Hazine ve Dış Ticaret Bakanlar Kurulu, turizmin de Dış Ticaret Müsteşarlığı bünrumundadır. Ama geniş halk yesine alındı. Dış Ticaret Müs içinde bulunduğu darboğazı da Müsteşarlığı'nın iki ayrı müsteşarlık olarak yeniden kitlelerini ilgilendiren maddeteşarlığı, ihracat, ithalat, anlaş gorüştü. Aykut, ilk acil önlem yapılanmasını kararlaştırdı. Turizmi soluklandırmak lerde fiyat ayarlamalarını en malar, teşvik ve uygulama, ya olarak Yüksek Planlama Kuruiçin Charter uçaklarına verilecek yakıtın fiyatı yüzde düşük düzeyde tutmak. hatta bancı sermaye, serbest bölgeler, lu'ndan geçen ve Charter uçak tüpgaz örneğinde söyiediğim 50 indirildi. Küçük sanayi siteleri ile organize sanayi dı> ticaret ve standardizasyon, larının yakıt ihtiyacının yüzde gibi sıfır mertebesinde tutmak bölgesi inşaatlannın hız kazanması için 52 milyar ek ekonomik araştırmalar ve AT 50 indirimli karşılanması karabundan sonra hükümetimizin ödenek sağlanacak. koordinasyon adı altında 9 ana n alındığını ve bu kararın I ni önemli bir hedefi olacaktır." ANKARA (Cumhuriyet Bü ganize sanayi bölgeleri için ek hizmet biriminden oluşacak. sandan itibaren uygulamaya koCumhurbaşkanlığı ve BaşHazine bünyesinde ise kamu fi nulacağın bildirdi. rosu) Bakanlar Kurulu, Ha ödenek sağlandı. Bakanlar Kurulu, kuçük sa bakanlık Muhabirleri Dernezine ve Dış Ticaret MusteşarlıDevlet Bakanı ve Hukumet nansmanı, dış ekonomik ilişkiği'nde dün kah\altılı bir sohğı'nın iki ayrı müsteşarlık hali Sözcüsü İmren Aykut'un Ba ler, bankacılık, fon yönetimi, nayi siteleri ve organize sanayi ne getirilmesini kararlaştırdı. kanlar Kurulu toplantısı devam ekonomik araştırmalar ve koor bölgelerinin yapım çalışmaları bet toplantısı düzenleyen DevDPT'ye bağlı bazı icracı birim ederken açıkladığı yeni duzenle dinasyon birimleri yer alacak. nın hızlandırılacağını ve Bakan let Bakanı Birsel Sönmez, nüfusun yüzde 90'ını "ortadirek" ler de yeni oluşturulan Dış Ti meye göre Devlet Planlama Teş DPT ile iktisadi, sosyal koordi lar Kurulu'nun bütçeden bunun diye tabir edilen kesimin oluşcaret Müsteşarlığı'na bağlandı. kilatı, istişari bir organ olarak nasyon, kalkınmada öncelikli için 54 milyar liralık ödeneğin Turizm sektorunün rahatlatıl şekillendirildi ve icracı birimler yöreler ve bölgesel kalkınma ve süratle aktarılmasını, ayrıca 52 turduğunu kaydederek bu keması için yeni onlemler alınır Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağ AT ile ilişkiler birimlerinden milyar lira ek ödenek verilmesi simin güçlendirilmesi çalışmani karara bağladıeını ifade etti. larını sürdürdüklerini bildirdi. ken, kuçuk sanayi siteleri ve or landı. Hazine'nin bazı birimleri oluşacak. Yılmaz zanıları savundu Kamu bııtiği Azerbaycan Türkiye'yi yatınma çağırıyor Azerbaycan tarafından sunulan somut öneriler paketinde 26 proje yer alıyor. Önerilen projeler arasında Tekel'in Bakü'de sigara tesisi, Nahcivan'da şarap fabrikası kurması da yer alıyor. ANKARA (ANKA) Türkiye ile Azerbaycan arasında yoğun bir ekonomik işbirliği öngörülüyor. Azerbaycan, ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla maliyeti yüz binlerce doları bulan 26 somut proje sundu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın geçen mart ayında Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyaret sırasında 16 martta Azerbaycan Cumhuriyeti'nde imzalanan mutabakat tutanağı Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak Resmi Gazete"de yayımlandı. Tarafların protokol ve anlaşmalarda öngörülen önlemlerin uygulanmasından dolayı memnuniyetlerini belirttikleri ifade edilen mutabakat tutanağında görüşmeler sırasmda Azerbaycan tarafından sunulan somut öneriler paketi de yer alıyor. Öneriler paketinde bulunanprojelerden bazıları şöyle: • Türkiye'nin Raks fırmasıyla maliyeti 60 milyon dolar olan Audio ve video kaset üretim tesisi. • Azerbaycan ile Türkiye arasında direkt uluslararası telefon bağlantısıyla 120 kanallı uluslararası televizyon bağlantısı. • Tekel'in katıhmıyla Bakü'de sigara, Nahcivan'da ise şarap ve kolonya üretimi. • Bakü'de 30 milyon dolarlık otel ve modern turistik merkez yapımı. • Ortak çimento fabrikası yapımı. • Moskova'daki Azerbaycan Kültür Merkezi'nin restorasyonu. SÜPER MOTOSIKLET 456.000 TL'denî^tt 2 5 1 $İMDİSİZİNOLACAK! F Hürpa Bu?uhâe e Caa r T '5 i 55 SC06C 'zs Ayrıntılı bilgi HÜRRİYET' te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog