Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET/10 DÖVİZ KURLARI Mvon Cınsı 1 ABD Ooları 1 AJman Markı 1 AvustraJya Dotarı 1 Belçıka Frangı 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 Isveç K/onu 1 Isvıçrs Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Stertm 1 S Arabıstan Rıyalı EKONOMI 18 TEMMUZ 1991 18 TEMMUZ 1991 Duvız Alış 4383 22 2445 99 3402 69 11880 72128 2173 14 676 48 282151 328 82 32 01 7232 31 1168 80 DÖVE Satış 4392 00 2450 89 3409 51 119 04 722 73 2177 49 677 84 2827 16 329 48 32 07 7246 80 1171 14 Efektf Alış 4378 84 2443 54 3344 84 116 78 720 56 2170 97 669 72 2818 69 323 41 31 69 7225 08 1139 58 Efektıf Satıs 4405 2458 3419 119 724 2184 679 2835 330 32 7268 1174 18 24 74 40 90 02 7 8 64 47 17 54 65 ÇAPUZKUR S 1 7920 Alma,ı Markj % 6 0769 Fr Frangı $ 2 0170 Hol Flonnı $ 1 5535 Isv Frangı $ 1333 00 ttaJ Lıretı $ 1 3 6 95 Japon Yenı $ 3 7501 S Arab Rıyalı C 16500 S PakdemirlTnin ÂT atağı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turkıye, AT ıle uzun suredır "donuk" olan ılışkılennı canlandırmak ıçın bugunden ıtıbaren ıkı gün sureyle topluluk komısyonu nezdınde üst duzeylı temaslarda bulunacak Dun Bruksel'e gıden Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli bu amaca yönelık olarak komısyonun uç etkm başİcan yardımcısı Martin Bangemann, Frans Andriessen ve Henning Christoferson ıle gorüşmelerde bulunacak Pakdemırlı bu göruşmelerınde bır \andan Ankara'nın ortakbk konseyının toplanmasına ılışkın talebını yuıeleyecek, dığer yandan "Yunan engeli" nedenıyle fıılen "rafta" kalan TurkAT ışbırhğı paketine işlerlik kazandınlmasını isteyecek Dıplomatık gözlemcıler, aynı zamanda Yılmaz kabınesının bır uyesı tarafından gerçekleştırılen bu ılk zıyaretle Turk'\e'nın AT ıle ılışkılenne halen buyuk onem atfettığını \urgulamak ıstedığını belırtıyorlar Turkıye'nın, Ankara'ya "sıcak" bakan Hollanda'nın donem başkanlığı sırasında boyle bır "ataga" kalk masının ıse "anlamlı" olduğunu bıldırıyorlar Ankara, rafta kalan TürkAT işbirliğipaketine işlerlik kazandınlmasını isteyecek Özal'a ekonomi brifingi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'a dün verilmesı planlanan aylık olağan ekonomi brıfıngı yanna ertelendı Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nın, ekonomi brıfinglerının ışleyışını değıştırerek özal'ın ekonomık karar mekanızması uzenndekı etkınlığını "tavsiye" düzeyıne ındınneyı tasarladığı belırtılıyor Cumhurbaşkanı ö z a l , Akbulut hukümetı dönenunde ekonomi yöneümının koordınasyonunu kendısı ustlennuştı özal, ekonomık kararların teknık aynntılannı bıle ust duzey ekonomi burokratlanyla görüşerek çoğu kez kendısı saptamıştı Başbakan Yardıması Pakdemırh'mn ıse ekonomi yönetımındekı "Ozal etkisT'nı kırmayı amaçladığı öne sürulüyor Pakdemırü'ye yakın çevrelerden alınan bılgıye göre bundan böyle ekonomi brıfınglennm, çeşitli ekonomık bınmlerın Cumhurbaşkanı Özal'dan uygulamaya ılışkın "talimatlarını alma"ya dayalı ve "gayriresmi karar mekanizması" nıtelığındekı ışleyışı değışecek Bu toplantılarda Cumhurbaşkanı Özal'a genel ekonomık durum hakkında bılgı verılecek Yetkılıler, Cumhuıbaşkanı özal'ın ekonomıyle ılgılı uyan ve önenlennın göz önune aJınacağını, ancak kararlan hükümetın vereceğını beürtıyorlar "Pakdemirii'nin temdde Özal'dan farklı bir ekonomi poütikası duşunmedıgi" de ıfade edilerek ekonomi bürokratlannın doğrudan Cumhurbaşkanı ıle üışkiye geçıp karar mekanızmasını etkilemelenmn önleneceğı bıldınldı. Bu arada Cumhurbaşkanı ö zal'ın karşı çıkmasına rağmen Başbakan Yardıması Ekrem Pakdemırlı, tüm ekonomık bınmlerın kendısıne bağlanmasını sağladı Yapılan ılk görev dağılımında Toplu Konut Fonu Idaresı ıle Kamu Ortaklığı Fonu ldaresı bağlı kuruluş statüsuyle, Merkez Bankası da ılgılı kuruluş statüsuyle doğrudan Başbakan Mesut Yılmaz'a bağlanmıştı Ancak daha sonra çıkanlan bır genelge ıle Başbakan Yılmaz, bu kuruluşlardakı tüm yetkısını P a k d e m ı r h ' y e devrettı BORSADA 17T mmu 1 W 1 . . . b»M H*e»l: M.072.184.475 M M IHkta ı: 1I.013.S3J (öncekı) Bıleşik endeks 3455 28 Malı endeks 3005 79 Sınaı endeks 3732 81 (Ûncekı) Bıleşık endeks 3458 78 Malı endeks 3014 96 Sınaı endeks 3733 27 Öncafcl searts A A A A A A A d a n a Ç m ( A ) dana Çen ( C l fyon Çunento K a f ' e k s S kbank kcımento isa kapan 4 6 0 0 0 0 8 6 0 0 0 27500 3150 5 6 0 0 4 8 5 0 13500 28500 1550 14500 B u g u n U Bugunku e n d u ş u k anyuksek 4 5 5 0 0 0 8 2 0 0 0 27000 3100 5 6 0 0 4 7 5 0 13500 2 8 0 0 0 1500 14250 2600 29000 Bugunku kapanrş 4 5 5 0 0 8 2 0 0 2700 310 5 6 0 4 8 5 1350 2 8 0 0 155 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Işfem mHctan 5094 3568 6725 14530 3200 1267X 6000 9950 150O0 241690 171X 15M 74X En çok soz yaoılan fiy 455000 83000 27500 31X 5600 4750 13500 2S5O0 1550 14500 Agırlık) o r t fıy 4 5 5 0 0 0 8 2 T 1 4 27484 3 1 0 0 5 6 0 0 4 7 7 0 13500 2 8 2 7 0 1541 14414 2633 1 * 7 5 0 29364 308S 3 7 1 1 455000 8 4 0 0 0 2 7 5 0 0 3 1 0 0 Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, AT Komisyonu Başkan Yardımcısı Martin Bangemann, Frans Andriessen ve Henning Christoferson ile goruşecek. Pakdemirli gorüşmelerde, Ankara'nın Ortaklık Konseyi'nin toplanması onerisini yineleyecek. Ankara'nın, 14 Nısan 1987'de yaptığı tam uyelık başvurusunun ardından topluluk ıle ılışkılerı engellerle karşılaşmıştı Bunun ardından komısyonun Akdenız Havzası Sorumlusu Abel Matutes Turkıye ıle kapsamh bır ışbırhğı paketı hazırlamıştı "Kıbns" engelının surmesı nedenıyle soz konusu pakete işlerlik kazandırılamazken AT'nın hazıran 1990'da Dublın zırvesınde yayımladığı ve TurkAT ılışkılennı Kıbns sorununa bağlayan deklarasyonu, ılışkılere "tuz biber" katmış ve ılışkılerın en alt duze>e ınmesıne yol açmıştı Başbakan Yardımcısı Pakdemırlı'nın zıyaretı bu "sogukluğun" surduğu bır donemde gerçekleşecek Pakdemırh'mn AT Komısyonu'nun Dış Sıyası llışkılerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andriessen, Iç Ihşkıler ve Sanayınden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bangemann ve Ekonomık ve Mab lşlerden Sorumlu Başkan Aörto HOKW>Q A n M o l u C a m Arçel* Aselsan UHÇIB Aygaz Bagtas BoJu Ctmertto 1MM 2700 1I7M 3050 5600 4850 13500 28500 1550 14500 2650 1*7M 30000 3 1 5 0 1I7M 2650 Mn 3 0 0 0 0 S40O 3 1 5 0 30000 1I7M 29500 2650 Çarakkat» Ofnemn Casn Aftnyunus ÇSkHaat Çmsa MM 5 4 2 5 8 5 9 4 0 0 0 0 MM J7M I7M 2850 5300 4 J 0 0 4 6 0 0 3700 12250 3100 1450 3060 M1M 93225 I7N 2850 5 3 0 0 3050 Ç.MM D D O O D D O E e m r t a n k (BU) e n ı » C a m e n m o d eva Holdınc ıOş O o j a i oğüsan o M a s Başı Y a tn m 4600 3750 12250 3100 2900 1500 7 6 0 2 7 5 0 1800 415 5900 160 0 0 0 0 0 0 42M 0 0 0 0 42M 2 8 0 0 5 3 0 0 4M0 4 3 12 3 6 7 2 1 0 5 5 5 0 0 0 0 2 9 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162642 23010 2200 11000 4200 71520 36599 42576 151260 90030 4000 127900 68000 500 6600 12M 144*74* 8076500 2000 42M 4 6 0 0 4 6 0 0 3700 11500 2857 5 3 0 0 4 2 S 4 4 6 0 0 3700 11500 3100 1500 3722 11785 3101 1493 7 4 8 0 2^491 17B34 5 8 0 0 0 1553 1900 "727 Yardımcısı Chnstoferson ıle yapacağı göruşmelerde bu sogukluğun gıderılmesıne çalışılacağı belırtılıyor Pakdemırlı'nın bu çerçevede Türkiye1 nın ortaklık konseyının toplanması talebını yıneleyeceğı beurtıhyor. Ankara, Hollanda'nın Topluluk Dönem Başkanlığı'nı üstlenmesınden hemen önce ve sonra Lahey nezdınde yaptığı gınşımlerde bu yönde talepte bulunmuştu AT çevrelerı Konsey'ın eylül ayında toplanabıleceğını belırtırlerken Yunanıstan'm "Kıbns konusunun ele alınmasına ılışkın ısrannı surdureceğım sandıklannı söyluyorlar Turkıye"nın buna rağmen toplantıya katılmasının "pratik bazı olumlu sonuçlara yol acacagını" kaydedıyorlar Pakdemırlı'nın aynı zamanda Matutes paketine ışlerlık kazandınlmasını ısteyeceğı bıldrrılıyor Şu anda 11 AT üyesı söz konusu paketın ışletılmesını ısterken sadece Yunanıstan'm paketın en onemh unsurlarından bırı olan 4 malı protokole ılışkın "Kıbns engdi" suruyor Bu durumda söz konusu engelın nasıl aşılacağı ve pakete nasıl ışlerlık kazandırılacağı bılınmıyor 31X 14 7 4 270 177 5 0 0 5 0 0 0 0 Ecacıtas lac Edıp p l * E g e Bıracılın Ege Endustn Eg« Subre E m e k Sıgorta Enka h o r a m g 15 7 5 2 8 0 180 7500 27500 18000 7500 2 7 5 0 0 17750 56000 1550 775 1950 5 6 0 0 0 1550 5 8 0 0 0 1600 750 MM 775 58000 1600 750 7^5 1900 7700 •tMB •COT 3150 8 3 0 0 774 7900 1900 7600 rm Esbank Femş A l u m ı n y u m KOT 8 3 0 0 Dnaafetak G G G G G H c ı t ı s o o d Y e a ı ortKn Î ubrs F a b uney Bıracıl* ekiaş 11M 3150 8 3 0 0 rm 3150 31M 4 8 0 0 m» 32M f9f§ 3150 8300 1900 8 0 0 0 I2N 1900 7600 Hükümet, açığı nasıl kapatacak? Ertan Senenin yarısını geçtik, açıklama bekliyoruz. Önerimiz yok. Gecikmiş zamların kaynağının nasıl olacağı konusunda duşuncelerini ortaya koysunlar bakalım. Butçe artık bağlanmış, tasarruf yapılacak zaman kalmamış. İZMtR (Cumhuriyel Ege Burosu) Butçe açıklarının gıdenlmesı konusunda işadamları ve sanayıcıler umutsuz bır tablo sergıledıler. Butçe açığının yıl sonunda 30 trilyonu aşacağı, ekonomıdekı olumsuzlukların artacağı göruşünu dıle getıren ış dunvası, açığı kapatmava vönelık her vontemın bugunku koşullarda olumlu sonuı, vermeyeceğını belırtıyor 25 trılyona dayanan bütçe açığının karşılanamayacağının Hazıne yetkılılennce dıle getırılmesınden sonra ış dunyası, hukumetın uygulamalarını merakla beklıyor îşadamları ve sanayıcıler, bugunku ekonomık yapıda açıkları kapamaya yonelık uygulamalann olumlu sonuç vereceğınden kuşku duyduklarını dıle getırıyorlar EBSO Meclıs Başkanı Şinaa Ertan, butçe açığının yanı sıra memurlara sağlanan 7 7 trılyon tutarındakı ücret artışına bulunacak kaynak, tarım sektorune yapılacak ödemeler gıbı konulann ortada durduğunu beiırterek "Bunlar nasıl olacak? Senenin yansını geçtik, açıklama bekliyoruz. Onerimiz yok. Gecikmiş olan zamlann kaynağının nasıl olacagı konusunda duşuncelerini ortaya koysunlar bakalım. Butçe artık bağlanmış, tasarruf yapılacak zaman kalmamış" dedı. Ertan, yılbaşında tasarruf yapılmasını, yatınmlara ağırlık venlmesını ıstedıklerıru vurgularken de şunları söyledı: "Dış borçlanma deniliyor. Açıkca ortaya çıktı ki son zamanlarda dış borç temin etmek Bütçe açığı konusunda Izmirli işadamları soruyor. m» »M 3150 8300 2Mt rm 3150 8 3 0 0 3 1 7 1 *c53 MM 5500 5000 5500 1HN 8 2 0 0 J15» 4800 550 928 18471 2108 5 0 0 0 5 0 0 0 950 900 18250 950 18750 2150 925 18250 2100 •Ml 18750 2150 IMM |n»ma 1 Motor Pston Izocam e n t S t p u K H o oç Y onya o n b a 14M 19250 6 9 0 0 2100 1M 19250 153103 19568 16568 925 18500 2100 1MI 19250 1MB 19250 MN 1Mt 19250 IMt 19250 14900 Yüce Dışarıdan para getirilmeye çalışılacak. Çeşitli yöntemler denendikten sonra dünya pazarlarında petrolun varil başına fiyatı artmazken, petrole zam yaparak, er ve geç kısa vadeli borçlanmayla halledilmeye çalışılacak. eskisi kadar kolay degil. Tnrkiye'ye kredi veren devletler krediye muhtaç hale geldi. Kuveyt dunya pazarlarında kredi arar durumuna geldi. Bu aşamada dış kredı bulunabilinirse Turk Lirası basımı biraz gecikebilır, ancak sıkıntı surecektir." Ertan, hükümetın, ekonomının yönetımı ıçın danışman arayışında olduğunu belırtırken de "Eger ozel sektorden faydalı bir diyalog bekleniyorsa TOBB patronajında bir grup oluşturtnak çok daha dognı bir yontem olacaktır" dıye konuştu EBSO Yönetım Kurulu Başkanı Ugur Yuce, butçe açığının 30 trılyona dayanacağını, ıç borç stokunun yıl sonuna değın 80 tnlyona ulaşacağını, ekonomık açmazın seçım ekonomısıyle de buyuyeceğını belırttı Karşılıksız para basmanın çözüm olmadığını, seçun ekonomısı nedenıyle KİT zamlarına yuklenılemeyeceğım, kısa zamanda vergı gehrlerını arttırmanın da söz konusu olamayacağını vurgulayan Yüce, "Dısandan para getirilmeye çalışılacak. Çeşitli yöntemler denendikten sonra dunya pazarlarında petrolun varil başına fiyatı artmazken petrole zam vapılarak, er ve geç kısa vadeli borçlanılarak halledilmeye çalışılacak" dıye konuştu faafelCU ı M k MaHfS K K K K K K K U E k u n k M n g a o n m Çvnento M 3 0 0 4 6 150 2 2 0 3 4 5 3 0 •M 0 0 0 0 0 0 8500 0 0 0 0 0 0 3400 «a 3 7 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 *29 8 5 0 0 7 5 0 0 4 5 150 2 2 0 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 929 Z4491N 41093 7JM 4 14 2 1 3 4 7SM 4 4 150 2 ' 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85O0 M0 15600 134291 53931 101450 13000 rsot 4 14 2 2 3 4 4 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8500 m Mt 6 4 8 2 75*0 43~*8 14825 2 1 8 3 0 34087 2927 KABM TV Kftytas Kutatıya Porselen L 0 k s K * W « M a U n a Taurn M a r d m Cımenlo MN MM 2900 2950 MN 2150 10750 15 9 2 0 3 4 12 107 3 4 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 2150 11250 3 5 5 0 2100 10750 1500 mm0 215 10750 15 9 0 0 3 4 11 105 3 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2950 4MM 4 5 7 0 0 4 0 0 0 5 8 7 2 1958 1040 2 5 0 0 9 4 7 0 795 29190 34774 5570 10610 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 S7N 2150 10750 15 910 34 12 107 34 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2950 97N 2128 10750 1507 9 0 9 0 3 3410 1198 10640 3410 1500 9 2 0 3 4 12 107 3 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 90000 3 1 10 3 4 1 5 4 0 5 0 0 0 0 0 0 Maret •lamansM 0w M Santraı Metas Mıgıss Nasas NetOank (SU) 600 800 575 17500 600 18250 575 18000 575 55 1 ^ 9 9 Bütçe açığı 6.8 trilyon ANKARA (ANKA) Konsolıde butçe açığı yılın ılk yarısında 6 8 trılyon olarak gerçekleştı ANKA'nın Malıye ve Gumruk Bakanlıgı'ndan edındığı bılgılere gore konsolıde butçenın yılın bırıncı yarısında verdığı 6 trılyon 777 mılyar lıralık açık geçen yılın aynı dönemındekı 4 trılyon 693 mılyar bralık açığa gore yuzde 44 4 oranında bir artışa ışaret edıyor 1990 yılmın eş dönemınde ıse butçe açığı 1989 yılına gore yuzde 421 4 gıbı rekor bır duzeyde artış gostermıştı 1989 vılının eş donemınde açık 900 mılyar lıra olarak belırlenmıştı Konsolıde butçe açığının ar tış hızında ?r y en yıla gore kaydedılen olumlu gelışme, konsolıde butçe gelırlerındekı artış hızının, gıderlerın artış hı zının uzerınde olmasından kaynaklandı Soz konusu 6 aylık donemde, konsolıde butçe gehrlerı bır oncekı yıla gore yuzde 72 or.anında artış göstererek 39 trılyon 4Î1 mılyar lıraya çıkarken gıderler yuzde 67 3 artarak 46 trılvon 208 mılvar lıraya yukseldı 1990 vılının eş donemınde vuzde 83 olan konsolıde butçe gelırlerının gıderlen karşılama oranı bu > ıl gelırlerdekı artışa paralel olarak yuzde 85 3'e \ukseldı Konsolıde butçe gelırlerının 30 trılyon 565 mılyar lıralık bolumu vergı gelırlerınden, 1 trılyon 908 mılyar lıralık bölumu \ergı dışı normal gebrlerden 6 trılyon 958 mılyar lirası ıse ozei gelırlerden ve fonlardan mevdana geldi 18000 1550 18000 800 1400 825 1550 1 4 5 » 115000 800 1400 800 1550 803 149' 1401 115000 MHoUH MTntaa •Ma PEG Nıjde Ç m e n m Okan Tekst» 115000 IM» 900 1M 11M 14M ' 1 5 0 0 0 14M 115000 1MN 435 IMt 54450 12700 131100 14M 115000 1M 10500 17^0 4 7 0 0 1tM 11000 1800 4 8 0 0 Otosan Parean 1M0 10750 1750 4"*50 IHt 10^50 1800 4 7 0 0 Mda Profilo 10750 1850 4 7 5 0 13M 13M 14» 600 1JM 2 9 0 0 3 2 0 0 3 4 0 0 4150 MM 600 1 J 9 » 2 9 0 0 3100 4tM« 12300 10737 1782 4721 1tM 11M 600 13M 2 9 0 0 3150 3 4 0 0 4 0 0 0 1MS 600 1MS 2900 3 4 5 3333 4021 Nnrtı P n a r Sut Ptnar Emegre E t Pınaı U n Pimas Petrol Ofisı Poly'en 625 12M 2900 3500 3200 3550 4 1 5 0 4100 600 12M 2900 3100 J 2 O 0 3 woe0 2 1 4 Raink 3200 St*t* Tapaott IM 4 0 0 0 1M 2 3 5 0 0 9 5 0 0 6 0 0 0 1M 25000 9 9 0 0 6 2 0 0 IM 4 0 0 0 75850 1500 3 5 3 1 5 IMt 2 2 9 5 0 4 6 6 2 9 5 2 5 5 0 1M 2 3 5 0 0 9 6 0 0 6000 IMt 23853 9 6 7 9 6 0 8 0 Santrai H o t o r g Sartuysan Sıfas(8Ut Uksa Sun 2 5 0 0 0 9 8 0 0 6 4 0 0 7M Eıettron* TMiMHrtl Tekstılban* 13500 7M* 27M 1tM NM 24000 96O0 6 0 0 0 7M0 13O00 2 * 5 0 1 t S O 7M0 1Nt 7M0 13000 tm 12750 13000 10300 2M« 1 I S 0 1*9» 3250 1MN 37M 2 T 7 S 3 69021 16940 2M0 1tH MN 78*0 129T 2M 1121 H1S 1""51 11945 MM 2497 2 2 8 0 20669 Tttata» Tezsan TGarantı B T 1; 9ar* IBKBU) T I J B a r * (A) Ti)ta. |Q(I*1 m btu* TKB Totas Turk Oto Top'ak Ki j 1 5 5 16 117 4 1 0 0 mt •IM 1800 12000 3 1 0 0 I1M 1750 11750 MM ZM0 0 0 5 0 0 0 0 0 1750 11750 1750 12000 3 0 5 0 2 4 0 0 2300 20600 2 3 0 » 15000 3*90 2250 20500 15000 MM 22N 127M 1600 1000 MM 2350 21500 7300 2350 21000 2MC MM 2M 2350 2O500 MtM MM 121960 1 1 4 J S 0 2800 ıroo Belediye'nin işçi sorunları bitmiyor IşSendıka Servisi Istanbul'da Kâğıthane ve Kuçukçekmece beledıvelerınde çalışan ışçıler toplu ış sözleşmelerınden kavnaklanan haklarının oden medığı gerekçesıyle ış bırakma eylemıne başladılar Izmır'de otobus pasolan ıptal edılen uç bın 500 ışçı dun sabah ışyerlerıne kadar vuruyerek protestoda bulundular Emeklı Sandığı'na bağlı 6 otelde çalışan bın uç yuz ışçı, sonunda taraflar arasında anlaşmaya varılması uzerıne grevden dondu Topkapı Naklıyecıler Sıtesı'nde çalışan bın ışçıyı kapsayan toplu ış sozleşmesı ımzalandı Sözleşmeyle en duşuk ışçı ucretı net 3 mıl>on 100 bın lırava çıkartıldı Kuçukçekmece Beledıyesı'nde çalışan bını aşkın ışçı, temmuz maaşlan, ıkramıye, vergı ıadesı ve elbıse paralarının odenmedığı gerekçesıyle dun sabah ış bırakarak başkanlık bınası onunde bekleme evlemıne başladılar Alkışlı protestolarla beledıve \onetımını protesto eden ışçıler "Vaat degil, hakkımızı istıyoruz", "Toplu iş sozleşmesinden dogan haklarımız gasp edılemez", "Işten atma tehditlerine son" yazılı dovızler taşıdılar Işçıler, beledıye yetkılılerının taleplerını kabul ettıklerını bıldırmesı uzerıne ış>erle rıne dağılarak vezne onlerınde bekleyışe geçtıler Kâğıthane Beledıyesı'nde çalışan bın dolayında ışçı, elbıse paraları ve temmuz maaşlarımn odenmedığını beiırterek öncekı gun başlattıkları ış bırakma eylemını surduruvorlar Emeklı SandığYna bağlı Maçka, Bu>uk Tarabya, Buvuk Efes, Çehk Palas, Buyuk Arikara ve Stad otellerınde çalışan toplam 3 bın 500 ışçıyı kapsa>an toplu ış sözleşmesı ımzalandı Tolevıs Sendıkası yonetıcılerının verdığı bılgıye göre bu sa baha karşı ımzalanan toplu ış sozleşmesıyle en duşuk ışçı ucretı 1 mılyon 300 bın lıraya, en vuksek ışçı ucretı 2 mılyon 750 bın lıraya çıkarıldı 1 Ocak 1991 'den geçerlı olacak sözleş meyle beş grup uzennden belırlenen ucretlere ıkıncı altı ayda yuzde 30, ıkıncı yıl zammı olarak da yuzde 35 oranında da zam yapılacağı açıklandı. TUMTIS ve ışveren sendıkası HakIş arasında ımzalanan toplu ış sözleşmesı ıle Topkapı Naklıvecıler Sıtesı'nde çalışan bın ışçının ucret'în net 3 mılyon 100 bın lıraya çıkartıldı Sozleşmede 1 Mayıs tatıl gunu olarak kabul edıldı TnkfaCMi T Sıemens T4.U.|I«I TB NUa Tunca Tenstıi Tupras NM 22M 12Mt 5800 1600 1050 2M0 4SM 112M 1SM İ3M 6 2 0 0 1400 rm 15500 22M 11N 22M 1MM 1650 1050 4Mt 11SM 14M HM 6 2 14 18 15 2 0 5 0 0 0 0 0 15250 23M ns» 15000 1MM 31M 22M MM* MN 147TO 165750 2 8 5 0 0 1MM MM 22M rm 15057 MM 22M 1 2 1 7 ! 1624 1006 3 Altın Madalya... KENT Stili THY 1600 1000 1600 1000 TMMMt »MM Vıtof K n i a n a «M 112M 14M MM 6 0 0 140 180 150 0 0 0 0 4MC 1 1 2 5 0 1 4 8 0 22M 34N İ5M 6200 1400 1800 1500 Mttt 4340 28850 109900 27755 49M IMSt 145* I*N 1400 1800 1500 4900 112*1 1443 1441 6162 1400 1822 6200 Yasas Yat» Kredı Yunsa 1850 1550 15* YATIRIM FONLARI laMn Mtm «* iş V&ır n>1 Iş Yatnrn2 Iş Yamnm3 Iş Vitınm4 Iş Y3tınm6 Merfcn1 !nterton2 !nterfon3 lntBfibn4 InteftonS Ikttsat Vat1 17 TEMMUZ 1991 013 017 pkı» MM 130787 14 0389 0510B9 170130 040690 190987 1412B7 070839 C80150 1609.87 100289 0882 89 2&0289 1112 89 221087 100389 120290 300590 290351 161187 311089 110750 021187 070388 070388 070188 070388 070388 020189 190690 190630 090588 24 0489 18.1089 220390 2603.90 14 0650 »0688 100489 280650 04 0788 1012 90 150788 201089 2Û0789 181289 200350 051190 091089 14 0290 14 0290 200630 011189 06.0190 020150 280690 220190 180750 02 0250 04.0550 28İÖ90 120250 160450 04.0550 080590 070550 110650 270850 030990 051190 010150 ita*e*«i ( 10800 20000 10000 1Û0O0 10000 10661 9960 9959 1200 1 Û 0 0 0 Da 63332 52007 21992 18493 15.651 61046 54 277 28077 25218 12120 53214 43529 20725 20937 15361 65 257 25.389 15.698 10743 10503 66018 22002 15176 59506 46494 65220 46338 39776 46135 19533 14957 14836 46696 119.374 21819 14495 18500 14 285 40503 55511 15815 46.210 12551 167877 20298 24586 21244 11340 14 010 24 4718.266 19267 17£95 23593 18343 24550 16761 20546 16081 1 9 ' 6 4 a*. 83443 51919 22020 18514 15571 63.119 54339 28109 25.247 12157 53287 43589 20754 20566 15388 65342 25.427 15716 1Û757 10518 66107 22 032 15189 59577 46551 65219 46339 39832 46203 19553 14577 14 757 46759 119513 21841 14509 18882 14301 40933 55531 15834 46265 12967 168106 20326 25022 21277 13347 14.029 24511 18290 19287 17714 24 025 18.367 250O0 16847 20579 16106 '9188 13467 17059 18835 19962 16530 17189 16263 *IH.IHI nanB 013 011 013 012 011 011 011 031 014 0.14 Iteat va2 IMsat lrat3 Iktısai Yxt Iktsffl Ab'ım F o n Garanü Garant Garant Garant Garant Estoık Estank Esbank VStnm 1 Yatnm2 Yaunrrv3 Yatnm4 Vatınnv5 Fon 1 Rxı 2 Fon 3 •oooo 9764 9806 9596 9890 YKBSeklör F YKBHeseF YKB Kamu F YKB Lıkıt F YKB Karma F YKB Dowz F YKB KapıtalF VKB A k M F Valof Fon1 \ t t ı f Fon2 Vaıuf Hısse Vato'Dunys Fon 0 q b a ı * M » ı Fon aşbankBeyaz aşban* Pembe Tutun Forv1 Tüîün Fon 2 9976 9731 10437 9336 9209 10319 10000 10.000 10477 9785 9713 9795 9693 9828 9294 10000 9D42 014 014 018 013 015 011 013 013 014 0.14 3 ŞIK OPEL VECTRA... 3 TALIHLI 1. Belma SAVAŞ 2. Hüseyin ŞENÖZ 3. Engin ÖZYURT * (Yerıne resımdekı Nahıt KARTAL) 009 012 012 O01 Alanya / Antalya Kızılay / Ankara Kuçukyalı / İstanbul 013 014 015 010 013 •053 MıSu fon 1 MıSul "^12 Ftnans Fon 2 Finans Fon 3 Fmans Fon4 Finans Fon5 Sraat Fon1 Ziraat Fon2 Ziraat Başak Fon Ziraa' Fon4 Ha* «bn1 Halk t o n 2 F^muk Rsn Pamuk Hısse Emtak Fon 1 EmlakFon2 I m p o Fon1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sumer Fon 0 e » Fon Ege Fon Kalkjnma F o n Defntr F o n 0000 «279 10444 9994 9874 10000 10067 20558 10011 11021 '0.000 40000 •Q0O0 9966 10428 9968 10.000 10100 013 OV 010 010 010 011 BAR&INDIANCUISINE 007 004 012 012 012 014 014 014 016 K0YBA5I C*0 HO 76 YF.MK0Y 80670 İSTANBUL • flji 162 « 57 162 76 7 1 1 6 2 47 33 005 014 T.C. ANKARA 9. SULH CEZA MAHKEMESİ ESAS 1990/489 kARAR 1990/804 SAN1K 1BRAHIM KENET, Sulevman oglu, Şerıfeden olma 1341 doğumlu kastamonu nufusuna ka>ıtiı olup Ankara'da Sıteler arkası Alı Fr>.ov \1ah 46 sokak No 4 te oturur, 5 çocuklu okurvazar fı rın*.ı SLC, Oıda \laddelen Nızamnamesı ne muhalefet etmek SL(, TAR1HI 1 3 l»90 Sanığın Gıda Maddelerı Nızamnamesı'ne muhaletet etrnek suçundan TC K'nın 398 647/4, 402/2 uç ay curme vasıta kıldığı, meslek ve sanatının tatılıne ve takdıren yedı gun ışyerının kapatılmasına, hu kum ozelının kapama suresı kadar ışyerının göze çarpan bır >erıne dsılmasına kararın kesınleşmesını muteakıp hukum özetının Anka ra Ad nidjı 100 0(10 ın uzerınde bulunan bır gazelede ılan edılmebine, 4*K • t vargılanid gıderının sanıktan tahsıtıne, Yargıtav \olu avık ol ııidk ". karar senldı 24 10 1990 Basın 30335 "Benzersiz KENT Armağanları" nm çekilişi, daha önce açıklandığı gibi 11 Temmuz 1991 günü, Milli Piyango görevlisi, İstanbul Beşiktaş 5.Noteri ve Kent temsilcilerinin huzurunda yapıldı. Yukarıdaki talihliler birer OPEL VECTRA kazandılar. Kent, bütün katılanlara teşekkür eder ve kazananları kutlar, keyifli, sağlıklı geziler diler. raooo 10.000 06 013 010 011 013 013 Tanş Fon Ortak For Turkbar'k Fon Net fon Et Fon 10000 1397 0357 0724 10469 1C0O0 10000 1C086 3952 10000 10406 1G8O6 10000 10000 10006 10000 10000 10000 10000 10000 020 051 016 016 u "f 13435 7038 18816 '9937 16511 17166 16242 16591 14 250 1Î969 13936 13398 16 6 r 255 •3990 13956 13418 024 012 010 013 012 013 013 016 01 Û14 0.15 315
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog