Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 IŞLEM TAMAM' PAMUKBANK 188 24 24 68. Yıl; Sayı: 24030 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 18Temmuz 1991 Perşembe Pamukbank Telefon Banka BırNumara 1 PAMUKBANK f orbi'yleBush STKKTta antuştı Ö Z EL OKULLARIN ASİL VE Y E DE K LİSTELERİ YARIN CUMHURİYETTE Süper zirve 3031 temmıızda EDtP EMtL OYMEN LONDRA SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ıle ABD Başkanı George Bush, Stratejık Nukleer Sılahlann Indırımı Anlaşması'nın (START) önundekı tek engeh de kaldırarak 'super zirve'run önunü açtılar BushGorbaçov zırvesının 3031 temmuz tanhlennde Moskova'da yapılacağı bıldırıldı SSCB ekonomısının düzlüğe çıkanlması ıçm gereklı malı yardımı bulmak uzere Londra'da bulunan Gorbaçov, dün sanayıleşmış 7 ulkenın hderlerıyle görüşmelerde bulundu Gorbaçov, dün ılk göruşmesını Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ıle yaptı Ikı bdenn görüşmede, SSCB ekonomısuun durumu ve çeşıtlı uluslararası sorunları ele aldıkları bıldırıldı. (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) GORBt ÎLEIŞBIRLIGI VAR.PARAYOK & Sayfada Kayıt günleri Sına\la oğrencı alan 50 ozel okulun asıl ve yedek lıstelerı bugun açıklanıyor Özel Okullar Sınav Yurutme Kurulu Başkanlığı'ndan alınan bılgıye göre tercıh sonuç belgelen de adaylara bugun postalanmaya başlanacak Asıl lısteden kayıtlar 25 temmuzda başlayacak, 29 temmuz gunu saat 17 OO'de sona erecek Okullar, varsa açık kontenjanlarını aynı gun ve saatte okullarında ılan edecekler 1 yedek lıste kayıtlan 31 temmuz2 ağustos tarıhlen arasında yapılacak Bu kayıtlar sonucunda kontenjan açığı kalan okullar 5 ağustos gunu 2 yedek lıstelerını duyuracaklar ve 5, 6, 7, 8 ağustos tarıhlerınde kayıt yapacaklar İşçi bast ır ı yor İşSendıka Servisi 500 bın kamu ışçısının aylar gecıkmelı toplusözleşme çıkmazı ıçm dun TurkIş'te yapılan koordınasyon kurulu toplantısından 29 ekım grev öncesı, pazartesı gunu toplu vızıte eylemı çıktı Işçı tabanın kendı lığınden yuruttuğu protesto eylemlerınde ıse dün yıne hukumet kadar Turklş de boy hedefi oldu Türklş Eşgudüm Komısyonu dün pazartesı gununden ıtıbaren 22 ışkolunda "uyan" eylemlerıne başlamayı kararlaştırdı Türklş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, >aklaşık 3 saat suren toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, pazar tesı gunu toplusözleşme göruşmelen tıkanan tum ışkollannda eylemlerın başlayacağını belırterek, "Onlar inanmıyorlar, yapalım da gorsunler" dedı Yılmaz, "Pazartesı gununden ıtıbaren teşkitatlanmızda evlemler antrenman nıtelığınde başlayacak. Uyan mahiyetınde ey lemler yapılacak" dedı Tekel ışçılerının Izmır ve Adana ağırlıklı dünku eylemlennde hukumet ve Turk Iş'ı ıstıfaya çağıran sloganlar öne çıktı Üretım vızıte eylemlen ıle bağlan ALKIŞLI PROTESTO Adana'da Tekelcilerin ana sloganı "tşçilenn duşmanı siyasi iktidar" ve "Satılmış Şevket" oldu. Yaprak tntun işçUerinin gosteri yuruyuşune yoldan geçen araçlar korna çalarak destek verdi. EUerinde vizite kfiğıtlan ile işi bırakarak dispansere yuruyuş yapan ışçiler "Vur vur inlesin, Özal bizı dinlesin", "Çankaya'nm şışmanı, ışçüenn duşmanı" gibi madencilerin dırenişini cağnştıran slogan attı. (Fotograf: UFUK TEKİN) KURULTAYA DOĞRU BAYKAL tılı aksarken, toplu gösterı yürüyüşlerı ve nöbetleşe açlik grevı eylemlen surdu Şeker ışçılerı de dunku protesto eylemı kervanına Turkıye çapında yemek boykotları ıle katıldı Izrrur Buromuzdan Umit Otan'ın haberıne göre, geçen yıllarda ıs'emlerı dışında ımzalanan sözleşmelerden yakı(Arkası Sa. 19, Sü 2'de) Çıkışımızda özeleştiri kaygısıvar 'Yenı Sol'un hden Baykal, Cumhunyet'in sorularıru yanıtlarken "Eleştırılerdeki haklılık payını bulup çıkartmaya uğraştık ve kendımızı değıştırmeye çalıştık. Kendımızı daha doğru bir konuma getırdık' dedı. 4 Sayfada "Teroru desteklemeyen DÎSK'in gerekçesi Cumhuriyet *? DİSK Davası başladı Savas halı hukumlerı uygulanacak kuruluş kapatılamaz" Hükümetin gündemi terör EVÖNİPDEN, YILMATA ÇAĞR1 ANKARA Güneydoğu'yu gez 'Çevik'te anlaşma GUNSELI ONAL NECATI MLMAY SİİRT/DtYARBAKIR SHP Genel Başkanı Erdal Inonu, Guneydoğu'dakı son gelışmelerı ıncelemek uzere gıttığı Sıın ve Dıyarbakır'da yaptıgı konuşmalarda, Başbakan Mesut Yılmaz ve hukumet u>ele rıne "bolgeye gıtmelen ve vatandaş uzennde yapılan baskılan yennde gormeleri" çağrı sında bulundu Bolgedekı Kurtler \e sıyası partı uyelen uzerinde devlet tarafından baskı yapıldığını vurgulayan Inonu, "Eger iktidar bırtakım karanlık tertıplere duşerse, eger bırtakım karanlık guçler insanları bırbırıne vuruşturmak ısterse bunu yapabılırler. tşte Dnarbakır'da gorduğumuz olaylar boyle. Bir ınsan kaybolur, olu bulunur, ondan sonra (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Kuzey lraklıları korumaya yonelık olarak Sılopı'de konuşlandırılacak Çevık Guç'un gorev ve statusune ılışkm gönışmelerde anlaşma sağ landığı bıldırıldı Başbakan Mesut Yılmaz dun akşamkı Bakanlar Kurulu toplantısında, Çevık Guç'un 900'u Turk olmak uzere 2 bın 300 asker den oluşacağını söyledı Yıl maz'ın bakanlara, "Turk Genelkurmayı'nın haberi, ıznı olmadan Çevık Guç hıçbir operasyonda bulunamaz" dedığı belırtıldı Bakanlar Kurulu'nun dün akşamkı toplantısında Çevık Guç'le ılgılı konular ele alındı Edınılen bılgıye gore Başbakan Yılmaz, Çevık Guç'un "asken" nıtelığınden çok, "siyasi bir guç" olarak Sılopı'de konuşlandmlacağını ve bu gucun (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) YIL 1981 Ataturk Oğrencı Sitesi Spor Salonu. DtSK'in 52 yoneticisi, idam cezası istemiyle tstanbu) 2 No.lu Askeri Mahkeme tarafından yargılanıyor. Bir yıldır beklenen duruşmanın Uk gunu mahkeme heyetı ilk karannı açıklıyor DtSK'lilere savaş hali hukumleri uygulanacak. Bakanlar Kurulu, dun 6 saat suren toplantıda terör olaylarını goruştu Cumhuriyet AÇIKOTURUM Başsavcıhğı'nın, Diyarbakır'daki olaylarla ılgılı olduğu savıyla HEP hakkında soruşturma başlattığı bıldırıldı. Içışlerı Bakanlığı da savcılığa bu konuda bir dosya sundu. ANAP heyetı bolgeye gittı. 4. Sayfada SHP'nın farklı kesımlennı Sosyal demokrasi ve değişim ıdeolojık yapılanmasıru tartıştılar & Sayfada AT, ANKARA'DAN Onur Kumbaracıbaşı ve 'DtYARBAKIR RAPORU' Ertuğrul Gunay, partmın İSTEDİGÜKSEÜKARTArın haberi & Sayfada temsıl eden İsmaıl Cem, Serinliğin adı Sarayburnu Serinlik Sarayburnu'nun ucunu mekân tutmuş. Bir dizi araba da... Arabalarda çoğunlukla bir kadın bir erkek. Karşıda kopru, Çamhca, Galata renksız bir grilik içinde. Vapurun biri gıdiyor biri gelivpr. Bir "Agent" kıyıyı yalayarak geçiyor. ı£îuvertesinde sekizon'' T~f^kişi ellerini guneşe siper ederek uzaktakı "sevgili"leri | s e l a r ü h y o r l a r . REFIK DURBAŞ'ın haberi 3 . J J '• BA3KENT AHMETTAN Bugun için artık terore destek olmadığı, şiddeti benimsemediği ve şiddete başvurmadığı sabit olan bir sendika veya üst kuruluşun, 'devletin bir kişi veya zumre tarafından yönetilmesine veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar uzerinde egemenliğini sağlamak' amacını guttüğu veya bu yolda faaliyet gosterdiği gerekçe gösterilerek kapatılması mumkun değildir. 3. Sayfada DISK'İN ÖNÜNDEKİ SORUN VE ENGELLER ŞÛKRAN KETENCİ'nin yazısı 3. Sayfada 11 YIL SONRA ÎLK TOPLANTI 3. Sayfada ANKARA ABD Başkam'na gostefflen Ugüün aynntdanna, örnegİB OzaJ'ın emriyle Boğaz Köprasu'nden sallandınlacak olan 40 metreiik dev portrenin boyutlanna bakınca, muhaüflerin mınldandıgı şu: "Gormemişin Bush'u olmuş". Başkan Bush'un zıyaretinin özellikle Cumhurbaşkanı Ozal ıçin tsa'nın dogumu ya da atomun parçalanması veya Aj 'a ayak basma turunden bir onemi var. Turkiye, 32 yüdan beri Uk kez bir Amerikan Başkanı agırlıyor. Bu, az şey degil. 1959 yılında ABD Başkanı Eisenhower, Turkiye*ye gelmişti. O gunden bu yana Turkiye'de tam S cumhurbaşka(Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) Dostluğun BoyuPosu... Bugun / Kitap Sınema / 6. Sayfada Dış basın / 8. Sayfada Muzik / Arfca Sayfada Sessızliğin gürültüleri yaşammdan bir sayfadır, ama msana huzun vencı yanı daha ağır basmaktadır Huzun nereden kaynaklamyor"> 12 Eylul darbesı Asken yönetımın faşızme donuk eylemlen. Turkıye'mn en buyuk ıkı ışçı konfederasyonundan bırısıne sıkıyönetımın el koyması. 28 sendıkamn kapısına kılıt vurulması. Yaklaşık 1500 yönetıcının gözaltma almması îşkenceden geçırılmesı Asken yönetımın başı ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından DİSK vonetıcılerımn suclanması Sı Paradine Davası Yeni dünya için kuşku La Repubblıca Sezen özgüriüğc uçuyor Handan Şenköken OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK 11 Yıl Sonra Bugun elınıze aldığımz gazetenızde, 25 Aralık 1981 gunlu bınncı sayfamızın fotoğrafmı goreceksımz. Tanhsel sayılanmızdan bındır bu. Cumhunvet'm anurlu va\ın kıyönetımde açılan dava 52 sendıkacı ıçm ıdam talebı 1477 DtSK yonetıcısının ortalama dorder yıl tutukevmde yatırılması Ve 11 yıl sonra beraat' U yıl oncekı sıkıyönetımın ağır koşullart ıçınde, Cumhuriyet, davanın açılışmı tam sayfayla vermeyı gorev bılmış, ga zetecılık odevını yapmak ıçın 12 Eylul rejımınde her seyı göze al mıştı Ancak dava sırasında tu tanağa geçen konuşmaları ya*•• (Arkası Sa 19. Su I del • Gosterişli seruven Başrollermı Spencer Tracy, Lıonel Barrymore'un oynadığı 'Cesur Kaptanlar' adlı fılm TV3'te saat 21 40'tan ıtıbaren ekrana m jm > ^ gelecek 6. Sayfada WmmF M, • Suleymaniye'yi arıyorum' Kudsı Erguner, geleneksel Turk muzığmı ozgun bıçımıyle yaşatmaya çalışıyor 7. Sayfada • Saddam Hüseyin destek istedi 'rak hden halka seslenerek, "Çok partılı yenı donemı bırlıkte kuralım" dedı 9. Sayfada • Yunanistan'a soğuk mesaj Ankara, Yunanıstan Başbakanı Konstantın Mıtsotakıs'ın sılahlardan anndınlmış bölge önerısme sıcak bakmıyor 9. Sayfada • AT atağı Ekrem Pakdemırlı, rafta kalan TurkA T ışbırlığı paketıne ışlerlık kazandmlmasını ısteyecek Ekonomide • Hükümet, açığı nasıl kapatacak Izmırlı ışadamları butçe açığının yıl sonuna kadar 30 tnlyonu aşacağı göruşunde Ekonomide • Sanayi üretimi vurgun yedi İSO, yılın ılk uç ayında ımalat sanayıının yuzde 8 3 genledığını açıkladı Ekonomide • G.Saray korkmasın Eısenhuettenstadt'lı yonetıcıler Avrupa Kupası maçında neonazıler ıçın garantı verdı Sporda • Izlanda'ya yenıldik A Mılu Futbol Takımı Izlanda'dan farkyedı Sporda • Hızlı tren 'hız' kestl IstanbulAnkara arasındakı projede 50 mılyarlık kesıntı çalışmalan durdurdu Arka Sayfada Çırağan Oteli'nde hazırlık yapılıyor OzaPa kral daîresi VEDAT YENERER ABD Başkanı George Bushun kalacağı Çırağan Oteli'nde Cumhurbaşkanı Turgut Ozal ıçın yenı bir kral daıresı hazırlanıyor Yaklaşık 20 gundur yenı kral daıresı çalışmalarımn yurutulduğu 5 katlı otele, bir suredır 1 kat dışındakı odalara muşterı alınmıyor Bu arada Bush ıçm 40 gundur hazırlık çalışması yapan ABD'h personehn otelde yemek yememesı ve dışarıdan getınlen yıyecekler ıçın ayn bir oda tutması dıkkat çekıyor Başkan Bush'un Çırağan Oteh'nın 5 katındakı "Paşa" adlı (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) OKULLARDA BUSH SIKINTISI 19. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog