Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

17 TEMMUZ 1991 GÖRÜŞ Romantizm HAYVANLAR ISMAIL GILGEC CUMHURİYET/9 INSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN Coğu ınsan çeşıtlı nedenlerle denız kabuğu gıbı kabuk bağlar Bu kabukların kalkması sıperlerın kırılma^ı, ıclerıne donmelen sonucu ortaya cıkan hal /se bence romantızmdır ALİ USTAY DPT'NİN INGILIZ FIRMASINA HAZIRLATTIGI RAPOR Sağlığımız nasıl düzelir? TURK halkının sağlığı nasıl düzelir ve sağlıkla ılgılı sorunlarımız nasıl çözumlenır 9 Bu sorunun yanıtını DPT ıhaleye çıkarmış Açılan uluslararası ıhaleyı bır Ingılız fırması kazanmış Price Waterhouse fırması 1 2 mılyar Iıra karşüığında ıkı cıltlık bır rapor hazırladı Bırıncı cıltte Turkıye'dekı sağlık sorunları ve bu konuda mevcut üurum ortaya konuluvor 376 sayfalık bırıncı cılt Turk Tabıplerı Bırlığı, unıversıtelerın halk sağlığı kursulerı gıbı kaynaklann yaptığı tespıtlerın toplu bır sunumu Aralık 1989'da tamamlanan 'Mevcut Durum Raporu'ndan sonra 1990 sonunda 171 savfalık 'Çozumler' raporu >a yımlandı Aynı Ingılız firmasının hazırladığı bu raporda ıse Turkıye'nın sağlık sorunlarının çözumu ıçın çeşıtlı seçenekler sunuluvor a) Mevcut durumun ıslahı b) Ulusal sağlık c) Serbest pazar d) Uzldştırma seçeneklerı olarak tanımlanabılecek bu seçeneklerın uçunde sorunların genel sağlık sıgonası yoluyla çozumu, 'ulusal sağlık' seçeneğınde ıse butçeden vergı yoluyla çozum ongoruluyor DPT, 'uzlaşma' seçeneğını benımsemış bulunuyor Ancak bu seçenek uzerınde durulurken kımsenın fıkrıne de danışılmamış Uzlastırma seçeneğıne gore sağlık sıgonası prımlerı herkesten ortak bır sıgor ta kurumu vasıtasıyla toplanacak Sağlık hızmetlen ıse ozelleştırılmış sağlık kurumlarından satın alınacak Sonra sıgorta bu kurumlara satın alınan sağlık hızmetının parasını odeyecek Yanı bugunku sıstemdekı gıbı devlet ve SSK hastanelerı memurlara ve sıgortalı hastalara bakacak yerde, herkese ozel hastaneler ve doktorlar bakacak Parasını da sağlık sı gortası karşıla>acak Herkes sıgorta prımı odeyecek Sağlık Bakanlığı hastanelerı ve SSK kuruluşları da ozel sağlık ku ruluşları halıne getırılecek DPT'nın benımsedığı bu raporun sonuç bolumunde onerılerın kaç yılda yaşama geçırıleceğıne ılışkın bır de takvım var Rapor DPT'de benımsenmış, ancak hukumet tarafından nasıl ele ahnıp yansıtılacak bellı değıl Şu sıralarda genel sağlık sıgortası uzerınde duruluyor, ancak sıgorta prımlerının nasıl toplanabıleceğı bır sorun lhale yoluyla Ingılız fırmasına hazırlatılan raporun bır de hoş o>kusu var Buıhale>ı kazanan Ingılız firması bunun Turk Tabıplerı Bırlığı'nın bır sure once vefat eden başkanı Prof. Dr. Nusret Fışek'e başvuru>or "Bızım danışmanımız olun" dıyorlar Prof Fışek de kendılerıne "Ber. bundan oncekı plan tasansını >azan kışı>ım ve haien Turk Tabıplerı Birliği Başkanı'yım yabancı bir şirke(e danışman olamam" yanıtını verıyor Ingılız fırması bıle raporu kıme hazırlatacağını bılıyor, ama DPT ÜU kışılerden goruş almak yenne uluslararası ıhaleyle Turkıye'nın sağlık sorununa çozum arıyor Bakalım bulduğu çozumu uygulatabılecek mı'' 1 2 mılvar üra ödenen plan şımdılık DPT çekmecelennde beklıyor KİM KİME DUM DUMA BEHIL 4K BASINDAN BIR ASPARAGAS ORNEGI Flamenkocu Ispanyolu Türktelekızyaptıîar PEPSİ Cola fırması Vıyanada Michael Jackson, Parıs'te Tina Turner konserlerınden sonra bu yıl da Pepsı kapağı bırıktırıp kazanan 25 talıhlıyı Munıh'te gerçekleştırılen Rod Stewart konsenne göturdu Munıh'ten sonra talıhlılen 3 guluk İspanya gezısıne de davet eden Pepsı fırmasının Madrıd'de duzenledığı eğlencelerden bın de Zambra Gece Kulubu'ndekı flamenko şovdu Talıhlılere ve gezıye gorevlı olarak gıden basın mensuplanna unutulmaz bır gece yaşatan flamenkocular şov sonrası Turk gazetecılerı kırmayıp fotoğraf çekılmesıne ızın verdıler Içlennden bın Nazan Şoray'a benzemesı ıle dıkkat çekıyordu 200 bin iıra aiırten 2 rrtifyon Nra almaya baştadtm PİKNİK PH 4LE M.4DR.4 OIUBLMDBSUN C E DE OLSA EE. HIZLI GAZETECİ yECDET ŞE!\ (4AV»RPI(? T B T ı L SSKToRu KENTTEM BOMAİlf? »CENPi K E N D M YIYEH Ben Nazan Soray'ınf diyerek erkekferie (Fotoğraf: Ahu Antmen) LIBERAL EK0N0MI BODRUM'da taksıye bınersınız Eğer Istanbul'da taksımetre 1500 lıradan açılıyorsa orada 2 bın lıradır Bodrum'da veya başka bır tunstık yerde lokantaya gıdersınız Istanbul'da veya başka bır buyuk kentte benzer kalıtede bır lokantadan daha fazla para ödersınız Bu fı>at farklarını sorduğunuz zaman şu yanıtı alırsınız "Ne yapalım, oralarda hayat 12 aj suruvor, burada 6 a> çalışıyonız; kışın 6 ay işguç, turist yok. Ikıncı altı avm fiyat farkını bu aylara eklnoruz." Bodrum gazetesınde yer Turistik ekmek tarifesi Belediye Uyuyor mu? Bodrum'da 360 gr. ekmek 800 lira Muğla'da 400 gr. ekmek 500 lira 17 Ma\ıs larıhlı Rı mı (u nuk ı k HM cıranıı lOO l u l . n Gazetecıler Turkıye'ye dondukten sonra her gazete habennı kendınegörekullandı Bu arada Mevdan gazetesının flamenkocu kızın fotoğratını kullanarak verdığı haber tıpık bır asparagas habercılık orneğı ıdı Yanı uydurma habercılık Ispanyol flamenkocusu kızın fotoğrafının altındakı haberı avnen okuvalım "Ben Nazan Şoray'ını" dijerek erkeklerle aşk yapıvordu! Anadolu'dan Istanbul'a gelerek unlu sanatçılarla vatak sefası yapmavı akıllarına koyan zengınlerı Nazan Şoray'a olan benzerlığını kullanıp ağına duşuren ve bır saatlık aşk ıçın 200 bın lira alırken 2 mılyon lira verenlerle >atıp kalkmava başlayan Nermın Ipek vakalanınca "Tam hacıagaları volup koşevı donuyordum, yakavı ele verdim" dedı Unlu yıldtzın adını kullanan telekız Nermın Ipek Istanbul'a her adım atanın artıstlerı sokakta bulup hemen vatakları na atıvereıeklen duşuncesı ıçınde olduklarını belırterek karakolda şunları sovledı •Anadolu'dan gelen saf ve zengın erkekler benım Nazan Ş>ora> olduguma aplal gıbı ınanıvorlardı. " 6ETOMUVŞIR KARA6OZLEŞIÇ 'fC£i ÇİZGİLİK K4MIL HAS4R.4CI le'de v.a\ın'anan sfT ^a>ıl N asa ı n ı m I ^ılıma\a Ioiı haşlanıncı Muela Fk m,u b t y " fahnkaMn ı naf \e SanalkarUr n e k p . . .aMnın lorıte ekTek \ ıpilan Jeg •jiklık i.jra^n<; sS\t*ur\s^r \f)f^S V^â^? %»vS^ alan bu kupur, artık turistik altı ayhk kazık ışlemının ekmek fiyatlarına kadar yansıdığını gosterıyor Fırıncılar bıle kışın gelmeyen turıstın acısını yaz ve kış Bodrum'da va şayan ınsanlardan çıkartıvo. anlaşılan Ne yapalım lıberal ekonomı GARFIELD JBI D4US B U S C yıyiNCE UVUJM ÖELIVOR Çince ve Kürtçe üzerine DOCU Perınçek ve grubu 197O'lı yıllarda Çm örneğı uzerınde yoğunlaşmışlar ve Mao oğretısını Turkıye'de yaygınlaştırmak uzere kolları sıvamışlardı Aradan \ıllar geçtı Mao Ze Dung Duşuncesı ve modası bıttı Perınçek grubu da Maoculuk peşınde koşmaktan vazgeçtı Bugunlerde Sosvalıst Partı etrafında orgutlenen Perınçek ve arkadaşları daha çok Guneydoğu'dakı Kurt kokenlı vatandaşlarla ılgılı polıtıkaların bavraktarhğını yapıvorlar Doğu Perınçek, Sosyahbt Partı kurulta>ında genel başkan seçıldı Kurultayda Kurtçe konuşma yapmış Bu haberı gazetelerde okuyan bır eskı arkadaşımız şoyle >orum yaptı Doğu'va Çince ogrenmek zor gelmışti. Kurtçe daha kola> bir dilmiş anlaşılan. Onun için Kurtçe ogrenmış. PERİNÇEK ÇEKIÇ VE A1ATURK ÖZEL HAVAYOLLARI Canyeleği aranryor ISTANBUL Havayollarına aıt bır uçak 14 temmuz gunu 11 50'de Trabzon'dan kalkıp 13 40'ta IstanbuFda Ataturk Havalımanı'na ındı Volcular uçaktan çıkarak bagajlarını almak uzere alandakı bınada beklemeye başlıvorlardı kı gorevlıler geldı Istanbul Havavoiları uçagı volcuları şovle gelın... Lçaktan ınen vokuları bağaj bandının arkasında topla dılar Sonra polısler geldı ve volcularm el bagaj ve çantalarını teker teker aradılar \ erılen ızahat şovlevdı Uçakta bir canvelegı eksık çıktı, volculardan biri almış olabilir dı\e arama >apı\oruz... Yarım saat suren arama sonucu volcular ofkeyle sovlenmeye başladılar Bu arada gorevlı bır bavan gıdıp ust makamlara telefon ettı Efendim bulamadık... Yanıt geldı Peki o halde bagajlarını venn gitsinler.. Boylece volculara uçaktan gelen bavullan teslım ed'ldı ve alandan ayrılmalarına musaade edıldı Istanbul Havayolları uçağı da bır canyeleği eksık olarak çantalannı aradığı volculardan ozur bıle dılemeden uçuşları na devam ettı TASHİH İLANI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Lnıversuemız programlanna 1991 1992 ogretım ulı Guz \e Bahar varıyıllarında >ata\ geçış yolu ıle alınacak oğrencı kontenjanları aşağı da belırtılmıştır Unıver^ıtemıze vatav geı,ış \apmak ısievenlerın açıklanan belgelerle belırtılen tarıhe kadar ılgılı fakulte dekanlıklarına veva vuksekokul mudurluklerıne baş\urmaları onemle du\urulur 1 SIMF 2 >anMİ 3 Yamıl TC Yab Ln 1 2 SIMF 4 varml TC Yab. ln L l l n 3 SIMF 5 >amıl T£. Yab Ln. L l l n 1 2 2 1 1 1 j 4 SIMF 7 vanjıl TC ln 5 SIMF 9 vanyıl TC Yab. Un ULl'n 6 vamıl TC Yab ln LLl'n 8 ysnjil TC Yab l n Ul.li! 6 SIMF 10 varnıl TC Yab tn. L l l n Toplam TC Yab. l n Ul.Un •> 1 1 1 I NEWSWEEK'TE BİR TÜRK Sinekavı TJ&K* Tezhıp Halı Kılım ^e E^Kum D Makına Turk Dılı \e Edebnaı Pnano Iklımlendırme \e Sogu Ta^ ve Metal I^leme Makına Rei konstruks Heraşırelık ı 1 1 1 KLRUMl TC lımersıte Yab ITUn UIUB 1 2 1 1 1 1 1 1 2 12 10 3 3 1 1 1 1 1 1 06L M 1 P î 3 1 1 DUNYANIN tanınmış haber dergılerınden Nevvsvveek'ın bu haftakı sayısında bır Turk çıftçısının sozu >er aldı Her hafta çeşıtlı ılgınç sozler ve karıkaturle rın >a>ımlandığı perspektıf savfasında yer alan DOGLBEYAZIT'ta bu fotografı çeken arkaTurkun adı Mustafa Kaya. Sınek yuttuktan sonra bu sıneğı oldurmek ıçın daşımız Mehmet Gultekin Ataturk he>kelindekı haşere ılacı ıçen Mustafa Kaya'nın Newsv\eek'e tamirattan bir goruntu yakalamış. Son zamanlarda Ataturk'e donuk ofke ve saldırıları duşugeçen sozu şu "Sınek ıçımde uremeden onu >ok etmek ıste nup de fotografa bakınca ilgınç bir enstantane ortava çıkı>or. dim." 28 6 1991 tarıhlı Cumhuntel (.u/eleı nde halalı basılan satıriar (dogrusu vukandal Tezhıp Halı Kılım \e Es kum D Makına Turk Dılı \e Edebı\atı Pı\ano Iklımlendırme ^e Sogut Makına fte> kon^t^uk^ 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 I 111| 1 2 1 : 1 ı 1 1 1 2 12 10 1 3 ' 1 1 l 1 1 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog