Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Italya'yı ürperten cinayet Sahıbı Cumhurı>el Maıbaaolık \e Gazetecılık Turk *nomm Şırkelı adına Nmdır N»dl 0 Genel Va\m Muduru Hasan Crmıl, Müessese Muduru EmıiK Lş»klıgd. ^azı Işlerı Muduru Ok«> Gonensın. 0 Habr Vlerkezı Muduru YsJçın Ba>«r, Savta Duzenı >onetmenı Ah A£ar 0 Temsıkıler Ihmel T M . İZMİR Hıkmel Çetınk»». ADAMA Çttın ılılıka t t U Baslng* D > H.Krler Erını ftücı. l> Snıdıka Şrtı»n fettııd. kulıur Cdsl I m r Efc'ım n \un Haberkn Necıkl Dogsn Ipo* Daıısrranı \bdulkulir VIKVIBU. Dızı >azılaı Kfrcn Çafaşkan. Ara>ı rma n \I(M> DuJ I me \Mullalı ^ U K I 0 koordmaıoı «bnrl Konıisan 0 Malı Isler Erol Ertul 0 Muiaset* nl Vnıer 0 Buıvc Planlama ^>«ı Oımuttt^otto 0 Reklam Ayjc Tor.» 0 Ek Yasınıa Hıl>» tkıol ıjare Hust}™ Gnrtr 0 Uletme Ondrr Çcdk 0 Bıl£j l>lem >«l ln«i 0 PcrsoneJ **\gi BosMIKrogJu Ytnın Kurulv Ba;<an \alir Sıdı Oku> U U >ajqa B«y«r H n u Cemıl Hılunet Çctukıyı, Okaj L|ar MMBCB. l l b u \h »fMfl \bacl T M &ZM1 vf >ovff/ı Cumhunvtt Matbaacılık *e Gaıelecüjk TA Ş. Türk Ocajı Cad 3* 4! Cafalo 143U Is: Pt, 246 Isunbul Td 512 0< 05 [20 bal) T d n 222« Fax (1) «26 60 ' I I Burolar \ a j u n Zı>a GOIcalp BU [nkıJap S. No 19/4 Td 133 11414" Tci« 42344 Fix 4)] 05 6< 0 Umir H Zıya Blv 1352 S. 2. 3 Td 13 12 30 T d o 52359 Faı ı51) 19 53 0 A d u t Inonı, C«d 119 S •*> I Klt 1 Td 1» 37 <2 (4 haı) Tdoı 621'5 Ft» r i l 19 25 TAKVİM: 17 TEMMUZ 1991 lmsak: 3 46 Guneş 5.39 öğle: 13.15 tkındi: 17.13 Akşanv 20.41 Yatsı 22.25 Kontesin katilikim? Romalı güzel kontes Alberica Torre, yatak odasında çarşafla boğulmuş olarak bulundu. Şimdi bütün Italya Agatha Christie romanlarına benzeyen bu cinayeti konuşuyor. ROMA Katil, bahçedeki den oyun oynamaya dönuyor. koskoca 'Yorkshire' köpeğinı Saat 10.30'da akşamki parnasıl atlattı? Elektronik gozle tinin hazırlıklan için Filipinlı me cihazlanyla donanmış de hizmetçi hanımın odasına çıkımir bahçe kapısından içerı na yor. Yedek anahtarla kapıyı sıl girdi? açıp içeri giriyor. Kontesi yerNeden garip bır cinayet saa de buluyor. Odada herhangi ti olan sabah kahvaltı vaktini bir mucadelenin izi yok. Ancak seçti? O geceyi kurbanın evin çarsafta kan izleri var. Her şey yerli yerinde duruyor. Yalnız de mi geçirdı? Kontesin mucevherlerini kim kontesin o geceki partide takçaldı? Asıl amaç mucevherlerı mak uzere bir gun önce bankaçalmak mıydı, yoksa bu, ama dan çektiği değerli mucevherlecı maskelemek ıçin kullanılan rin yok olduğu dikkati çekiyor. Cesedin yanında ise kontesin bir taktık miydi? Katil, kontesi öldurdukten sivri topuklu terlikleri ve katisonra arkasından neden kapı lin cebinden duşurduğu sanılan uç hap duruyor. yı kilitledi? Bunlar klasik bir Agatha Christie romanından alınmış pasajlar değil. Bunlar geçen hafta içinde öldurulen unlü bir Romalı kontesin cinayetinin ardından ortaya atılan sorular. Bır haftadır olağanustu sıcaklarla kavrulan ve rehavet içine gıren Roma'yı 'polisiye roman" dizisinden fırladığı izlenimi veren bu cinayetin bilinmeyenleri yakından meşgul ediyor. Otobuste, kahvede, sokakta konuşulan konu hep aynı: 'Olgiata cinayetinin faili kim?' Olgiata cinayeti bir 'polisiye romanı', 'bestseller' yapacak Kontes Torre Katil arkadan tum öğelere sahıp bulunuyor. gelip onu çarşafla boğdu. Bır defa olayın cereyan ettiği Katilin dışarıdan gelen biriRoma'nın 'Beverly Hills'ı sı değil villada bulunanlardan 'Olgiata' semti, başkentın en bıri ya da villada bulunanlarzengin ailelerinin birbirinden dan biriyle işbirliği içinde oldugörkemli vıllalarının bulundu ğuna inanılıyor. Ev halkının ğu sosyetik" ortam olarak ılgı hepsı şuphe altında bulunuyor; çekiyor. hepsi şahit olarak dinleniyor. öldurulenin ise aristokrat bır Londra'nın en iyi okullarınaıleden gelen 42 yaşında, geııç da okumuş alımlı dadı, o sabah ve hoş bır kontes olması marazı kontesin boğazlandığı saatlerbir meraka yol açıyor. de kendisıne dayanak sağlayaCinayetin öykiısu şöyle: cak bir şahit gösteremıyor. Guzel Kontes Alberica Filo Banyoda mayosunu yıkadığını della Torre, çarşamba sabahı soyluyor. Diğer zanlı ise yan saat 8.00'de kalkıyor. 8.15'te villada çalışan Manue. W inston işine gitmekte olan tanınmış adlı bir garson. Bir ay öncesımuteahhit kocası Pietro Mat ne dek kontesin villasında çalei'yi kapıdan geçiriyor. Arka lışan ve işıne son verilen garson dan 7 yaşındaki kızı Domitilla o sabah komşu villada çalışırve 9 yaşındaki oğlu Manfredi ken kontesin oğlunun kendisıile birlikte kahvaltıya oturuyor. ni gorduğunu soyluyor. Kuçuk Bu arada yuzme havuzlu, yeşil Manfredi ise bunu yalanlıyor. likler içinde buyuk bır parkın 'Olgiata cinayeti' ortaya bir ortasında olan iki katlı villa Hercule Poirot ya da Mıss hummalı bir hazırlık yaşıyor. O Marple çıkmadan kolay kolay gece kontes ile kocası evlilıkle çözuleceğe benzemiyor... rinin 10. yıldonumu için buyuk bir parti vermeye hazırlanıyorlar. Saat 8.45'te kontes kahvaltı masasından kalkıyor ve duş yapmak ıçin ust katta bulunan yatak odasına ve banyoya gıdıyor. Banyoda uzerinden sabahbğmı çıkartıyor. Pijamalarıyla yatak odasına dönuyor. Belki de garibine giden sesler duyuyor. Katil, kontesi yatak odasında kıskıvrak yakalıyor; başına topuklu bir terlik vurarak sersemletiyor, arkadan da yuzune bir keten çarşaf kapatıyor. Ve kurbanını boğarak ölduruyor. Saat 9.00'u 10 geçe kontesin kuçuk kızı Domitilla gelip annesinin içeriden kilitli kapısını vuruyor; hıç ses çıkmayınca anahtar delığınden bakıyor ve Japon îşi kapitalizm Amerikan "Fortune" dergisi, Japonlann ekonomide neden daha başanlı olduğu konusunda bir araştırma yaptı. Japon modelinin en büyük sırn, buyuk şirketlerin ve hükümetin, dünya pazarlarına yapılan 'yuksek teknoloji' atağında ittifak yapmaları. Japon şirketleri "kayretsu" adı verilen bu ittifak yöntemi ile 'tek başına savaşan' Batılı ekonomik rakiplerini tuzla buz ediyorlar. Kayretsu yönteminin dikey ve yatay olmak iızere iki biçimi var. Dış Haberier Servisi Japonlar ekonomide neden surekli başanlı? Japonya neden surekli kazanıyor? ABD ve Avrupa, Japonlann dunya çapında yurüttuğu "ekonomik savaş"tan neden rahatsız? Çunku buyük Japon şirketleri aralarında "kayretsu" denilen iş ittifakları yapıyorlar. Bu firmalar, Japonya'daki tüm şirketlerin binde birinden az bir bölümunü oluşturuyorlar, ama Tokyo Borsası'na kajntlı hisse senetlerinin yüzde 78'i bunlara ait. Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, IBJ, DKB, Fuyo, Sanwa, Tokai gibi firmalar aralarında yaptıkları anlasmalarla Japonya'nın dünya pazarlanna hâkim olmasını sağlıyorlar. Büyük şirketler, hukümet ve en yuksek teknolojik bilginin bileşimı, Japonlann, rakiplerini tuzla buz etmelerine yol açıyor. Amerikan "Fortune" dergısinin 15 Temmuz 1991 tarihli sayısında yayımlanan bir makale Japonların başarılarının sırrını İŞKOLİK JAPONLAR Ekonomik alanda gelenek^el bir disiplinle çalışan Japunlar "işkolik" denilen turun canlı ornekleri halinde. Japonlann iş dışındaki saatlerini de işe donuk planlamalarböyle açıkhyor. la geçirdikleri biliniyor. Batı'ya karşı buyuk bir 'ekonomik egemenlik savaşı' veriyorlar. Iş ittifakları yanında Japon3) Şirketlerin, hasımları taraAynca örneğin Matsushıta gi DKB ve Sanva) Japonya'nın lann başanlı olmalanna yardımcı olan oteki etkenler şöyie fından ele gecirilmeye çalışıldı bi önde gelen imalatçılar ulke hızla buyuyen GSMH'nin yakğı gorulmuyor. Buyuk hisse sa içindeki binlerce perakende sa laşık dörtte birinı sağlıyor. sıralanıyor: 1950'lerde kurulan bu altı 1) Amerikan işgali sırasında hipleri hisselerini hemen hiçbir tış firması ile dağıtım anlaşmaABD'de geçerli yasalara benzer zaman satmıyorlar. Buyuk fir ları yapıyor. Bu yatay ve dikey grubun üçu savaş öncesinin aibirçok yasa yapılmış olmasına malar arasında ilişkilere husu ittifaklar, yabancı firmaların le şirketleri çevresinde, ötekı Japonya'da iş yapmalannı en uçu de bankalar çevresinde gekarşın, Japonlar antitröst ku met değil uyum egemen. rallarına inanmıyorlar. Dolayı"Kayretsu" ya da ış ittifak gelliyor. Yabancüar bu engelleri lişti. sıyla bu yasalar pek uygulanmı ları iki turlu oluyor. Bırıncı tu aşıp Japonya'da iş yapabilır Her birinin dev bir ekonomik yor. ru, örneğin Mitsubishı'nın ken mi? Fortune dergisinin verdiği gucu var. örneğin DKB grubu2) Belirli sanayüerde teknolo dı çatısı altındaki yıllık satış yanıt: "Evet. Bazı kimseler de nun üst yöneticilerinin ayda bır jik gelişme için yapılan dev araş miktarı 300 milyar doların uze Everest Tepesi'ne tırmanmayı yaptıkları öğlen yemekli toplantıya, dunyanın en büyuk bankatırma projelerinin bir bölumu rinde olan 190 firmayla yaptığı basanyor." fkinci Dunya Savaşı'ndan bu sının (DaiIchi Kangyo), dunyahukumet tarafından; bir bolu gibi yatay ittifaklar. mu de hukumetin rehberliğiyle Ikinci turu, orneğın Toyota' yana çeşith sanayı dallannda fa nın en buyuk tekstil şirketinin "kayretsu"lar, şirketlerin ortak nın kendisıne mal sağlayan 4 bı al olan şirketleri kap»ayan altı (Asahi Chemical) ve dunyanın girişimleri tarafından finanse ni aşkın fırmay la yaptığı turden buyük şirketler grubu (Mitsu ikinci buyuk bilgisayar imalatbishi, Mitsui, Sumitomo, Fuyo, çısının (Fujitsu) başkanlan ile ediliyor. dikey ittifaklar. Tecavüzü Dünya pazannda Batı'ya karşı ekonomik savaşta Japonfırmalan ve hükümet el ele veriyorlar seyrettiler NtLGÜN CERRAHOĞLU hiçbir şey göremiyor. Bunun uzerine aşağıya bahçeye yeni Kawasaki DemirÇelik, Isuzu Motorlan ve kozmetik imalatçısı Shiseido ve yirmiyi aşkın öteki önemlı firmanın yöneticileri katılıyor. Yabancı firmalar Japon şirketleri arasındaki ittifaklan aşamadıkları için dışarıdan mal ithalatı sınırlamyor. Aynca dağıtım ittifaklan, Japon iç pazannda fiyatları yuksek tutuyor. Ancak Japonlar iş ittifaklannın yine de yararlı olduğu karusında. Çunkü bunlar şirketlerde istikrar sağladığı gibi tam istihdamı güvence altına alıyor ve yuksek teknolojili yeni girişimlerde riski birçok şirkete yayıyor. Fortune dergisine göre Japon firmaları son beş yılda Amerikan pazannda da iş ittifaklan kurdular. "Kayretsu" üyeleri, California'daki Japon sanayi tesislerinin yarısından fazlasını denetliyor. Bu imalatçılar hemen her zaman ihtiyaçlannı öteki Japon fırmalanndan sağlamayı tercih ediyorlar. Adının açıklanmasım istemeyen bir Japon yönetici kuralı şöyle açıkhyor: "Birinci tercih bir kayretsu şirketi, ikinci tercih başka bir Japon finnası, ancak uçünciı tercih bir Amerikan şirketidir." Japon firmalan, ABD'deki yuksek teknoloji ureten şirketleri satın almak için de iş ittifakları yapıyorlar. Mitsubishi grubuna dahil fırmalardan biri olan Nikon 1989'da Amerikan PerkinElmer fırmasının yaniletkenler üreten bölümünu satın almak istediği zaman, ABD Kongresi'nin etekleri tutuştu. Ulusal guvenlik bakımından hayati görulen bir sanayinin Japonlann eline geçmesini önlemek için Amerikan yönetimi, bir Amerikan şirketleri konsorsiyumunu fabrikayı satın almaya ikna etti. California Üniversitesi'nde iş idaresi profesöru olan Michael Garlach a göre ış ittifakları Japon ekonomik kultürünün bir parçası: "Japonlara, kayretsu «istemine son vermelerini soylemek, Amerikalıiara kredi kartlannı yırtıp atmalannı soylemek gibi bir şey. Japonya'da iş böyle yapılır." Japonya'da çalışan Amerikalı iş yöneticilerine göre kayretsu sistemi, yıkılması gereken bir kötulük değil, mümkün olursa izlenmesi gereken bir örnek. Amerikalılar Japonya'nın kendine özgu kapitalizmini anlamayı başanrlarsa, Japonlarla rekabet etmeyi daha iyi öğrenecekler. • NEW YORK (AA) ABD'nin New York kentınde, bir parkın orta ^erınde 5 yaşındaki yeğenıne tecavüz eden bir adamı çevrede bulunan "herkes" sadece seyretti. Polis yetkililerının dün verdiği bilgıye göre korkun olay birkaç gun once, trafiğin çok işlek olduğu bir saatte meydana geldi. Leroy Sanders adındakı adam, kız yeğenine tecavuz ederken parkın hemen yakımndaki otobandan geçen araçlarda bulunanlar hiçbir tepki göstermediler. Yetkililer, araçların durmasından öturu trafiğin "Arapsaçına donduğunu" ve aradan bir muddet geçtikten sonra, Noel Sanchez adındaki bir sürucunun, hiddetle kamyonundan fırlayarak tecavüzcu Sanders'i yakaladığını belirttiler. BalkaıılarVla fizik merkezleri • Haber Merkezi Türl Fizik Derneği ve Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof. Dr. Gediz Akdeniz, Balkan fizik derneklerı ve komıtelerinin imzalarına açılan Tirana Deklarasyonu'nun tamamlandığını açıkladı. Tirana Deklarasyonu'na gore kurulacak ortak fizik araştırma merkezlerinin amacı Balkanlar'a ortak bilimsel programlar ve araştırma projeleri gerçekleştirmek ve bilim adamlan arasında bilgi alışvenşi sağlamak olacak. 220 tümülüs korumada • KIRKLARELİ (Cumhuriyet) Kırklareli'nin tarihi kültür ve tabiat varlıklannı tespit ve tescil çalışmalarının ilk bölumu sona erdi. Kültür ve Tabiat Varhklan Kurulu uyeleri Prof. Dr. Ismet Ağaryılmaz, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Doç. D Sadi Kahraman, Doç. Dr. Ihsan Sann ve diğer yetkililerden oluşan kurul, Trakya'da mevcut 220 tümülüs ile Kıyıköy'de Kastros, Kazan ve Pabuçdere havzalannı koruma altına aldı. Kurul, aynca lğneada'da Longos ormanlan serisi ile Erikli, Saka ve Mertgölü çevresini birinci derecede doğal SİT alanı olduğuna karar verdi Kurul bundan başka Kavaklı, Karahıdır, Kızılcıkdere Emlaki Şahan ormanlannı ve Sarpdere*deki Dupnisa mağarasıru koruma altına aldı. Buyıl "turizm hüznü"yaşayan Akdeniz'in şirin köşesinde inşaatfuryası devam ediyor Altyapısız Kal kaı MII üstü doluyor Küçük ve sakin koyu ile turizmin gelecek vaat eden köşelerinden biri olan Kalkan'da kanalizasyon ve su projeleri için para yok. Turizmdliğe soyunan Kalkanlılar ise büyük sıkıntı içinde, çünkü turist gelmiyor. ÜMtT OTAN İZMİR Neredeyse denizin içine yapılmış "görkemli" tesis, inşaatının biten kısmını "turizme" açrruş. Gözler yollarda kalmış, muşteri bekleniyor. Kalkan'da toprağın uzerine her şey yapılmış da altına dokunan ohnamış. Turizmcüer sönuk geçen sezonun tum sıkıntısını yaşarken belediye başkanının derdi kanalizasyon ve su projeleri için bir turlu gelmeyen para. "Inşaatlan kontrol altına almak, korumak istiyoruz" diyor Belediye Başkanı Şeref Karabağ. Bir de Kalkan'a yeni gorunum sağlamak için guzel projeler var... pansiyonlar krizde. Yorede sebze ureticiliğini bırakıp, toprağını satıp, turizme soyunanlar bin pişman. Pırat Hotel yetkilisi Burhan Yeşilyurt tur operatörlerinin uyanıklığına kızıyor: "Geçen yıl iki kişilik odalann fiyatı 90 markü. Bu yıl 60 mark. Şimdi gelmişler gelecek yılı bu yılki fiyatlara kapatmaya çalışıyoriar. Kalkan'da bu yıl büyük bir sessizlik yaşamyor. Bağlantılan olanlar bu yılı başabaş getirmeye çalışıyor. Ancak kapıda muşteri bekleyenlerin durumu riskli. Gelecek yülardan da kimsenin beklentisi yok şimdilik. Bolgemizdeki su ve kanalizasyon sorunu da fazla nüfus olmadıgı için hissedilmiyor." Kalkan Han Pansiyon yetkilisi de gelecek yıldan umutlu olmadıklarını vurgulayıp yanyarıya duşen fiyatların bile durumu değiştirmediğinden yakınıyor. Grida Apart Hotel yetkilisi Selçuk Özer butun çabanın gelecek yıllan kurtarmak için olduğunu belirtıp surduruyor: "Bizim dış bağlantılarımız var. Doluluk oranınuz yüzde 30u bulabiliyor. Geçen hafta Bodnım'a gittim, sanki ölü şehir olmuş. kuçuk sermayeli işletmelerle, pansiyoncular büyük kriz içinde. Sonra çok turistin gelmesiyle iş bitmiyor. AJtyapı yetersiz. Belediye, sonınlan burada yaşayanlara hissettinnemek için buyuk çaba harcıyor." Kalkan Belediye Başkanı Şeref Karabağ kendi doneminden once hızla çoğalan beton yığınlarına kızıyor: "Bizden önce yapılanlar var. Bizim amacımız inşaatlan kontrol altında tutabilmek, Kalkan'ı koruyabilmek. Belediyemizee hazırlanan 'Kalkan Koruma ve Geliştırme* projesi var. Tarihi SİT alanı içinde kalan eski kent dokusuna yeni bir yuz verilecek.' Zeııs a destek • İZMİR (Cumhuriyet Eg Bürosu) Kurtuluş Savaş sonrasında Ege adalanna \ Yunanistan'a giden Bergamalı Rumlar, Zeus Sunağı'nın geri verilmesi için başlatılan kampanyaya katıldı. Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Bergama'dan göç eden Rumların Bergama sevgisin yaşatmak amacıyla kurduklan "Attalos Derneği" aracılığıyla Zeus Sunağı'nın geri verilmesi kampanyasına katılma karan aldıklannı söyledi. Taşkın, Midilli'de Bergama Rumların kendisıne buyuk ilgi gösterdiğini belirterek aynca "Pergamina" adh kitabı Bergama'run tanıtım amacıyla yayımladıklannı gördüğünü bildirdi. Cüdinizi buzdolabı karlamyla temizleyin İZMİR (AA) Buzdolabmda biriken karların, cilt temizliği için "ideal" bir malzeme olduğu belirtildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretım uyesi Prof. Dr. Atilla Varol, ev hanımlarına, buzdolabında biriken karlan kullanmalarını onerdi. Prof. Varol, şunları söyledi: "Kadını güzelleştirmek iddiasıyla sunulan kozmetik maddeler, insan vapısına jabancı maddeler içerirter. Yerinde ve olçüsönde kullanılmadıklan takdirde cilde yarardan çok zarar verebilirier. Kirecsiz bir su ve zeytinyagından \apilmis düşiik asiditeti bir sabun en iyi temiziik ve güzellik malzemesidir." Kadınların cilt temizliğinde kullanacaklan kirecsiz suyu çeşitli yollarla elde edebileceklerini anlatan Prof. Varol, şoyle konuştu: "Şehir suyu kirecli ise mutlaka kaynatılarak kullanılmalıdır. Kavnatılan suyun üzerine soğuk bir kapak tutularak tekrar bir kapta biriktirilirse cilt için gerçekten harika bir temizleyki olur. Ancak en basit, zahmetsiz ve ucuz olan yöntem, bnzdolabı ve buzluk karlannın eritilmesinden elde edilen suyun kullanılmasıdır. Kış mevsiminde kar ve yağmur suyu da aynı isi cörıir." Kalkan'da turizm "fosseptik" çukurlan üzerinde "gelişiyor." Bu yıl fazla kalabalık olmamasından turizmcüer şikâyetçi, ama belediye yetkilileri sorunlann hissedilmemesinden hoşnut. Kalkan'da dış bağlantısı olan oteller yüzde 1520 doluluğa KALKAN SÜKÛNETt FethiyeKaş arasında başını dinlemek isteyenlerin uğrak yeri olan Kalkan bu yıl bir sükunet yaşıyor. "şükiir" derken küçük tesisler ve İTÜBTÜ 4 Astronomi îlkokulda okutulsurf den bağımsız bir ders olarak ortaoğrenımde okutulmasının onemi gundeme getirildi. Istanbul Unıversitesi Fen Fakultesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Koçer, Türkiye'nin uzay çağını yakalayabilmesi için ilkoğretimden başlayan çağdaş bir astronomi eğitimoğretımının gerekliliğini belirtti. Öğrencilerımizin gok olaylan konusunda bılgisiz olduğunu soyleyen Koçer, Milli Eğitim Bakanlığı'mn astronomiyi yeniden ders programlanna alması durumunda universitelerin her turlu desteği vermeye hazır olduğunu soyledi: "Üniversiteler ögretmenler için kurslar düzenleyerek ders kitaplarını hazırlavnrak gerekli altyapının oluşturulmasında katkıda bulunacaktır. Bugun ileri teknolojiyi y^kalamaya çalışan Türkiye, oğrencilerine astronomi bilgisi vererek onların daha geniş boyutlu duşunmelerine olanak sağlayabilir. Örneğin ABD'de, ilkokul öğrencileri için yaz kursları duzenlenerek gökyüzu inceleniyor, astronomi bilgileri veriliyor. Ancak buradaki amaç çocukian bilgilendirmenin otesinde daha geniş bir perspektiften bakarak çevrelerini goziemlemelerini saglamaktır. Eğitimin yetersizliği, bilgi kaynaklannın eksiküği nedeniyle, oğrencilerimiz bilim dışı yayınlara yonelerek bunlann dogruluğuna inanıyorlar. Gök olaylarına bilimsel açıdan yaklaşmak yerine, kurgusal açıdan yaklaşıyoriar." Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bihmleri Bölumu Araş. Gör. Mevlana Basal, konuşmasında "Bağımsız bir ders olarak okutulan astronomi dersinin, 1974'ten itibaren edebiyat kolunda kaldınldığını, fen kolunda ise seçmeli ders olarak programda yer aldığım" söyleyerek bugun ise astronomi dersinin tamamen unutulduğunu vurguladı. Başal şunları söyledi: "Astronomi, öteki temel bilimler gibi dinamik, bilgili. ufku geniş bir toplumun gelişmesine taban oluşturacaktır. Gelişmiş iilkeler önce temel bilimlerde ilerlemeler kaydettiler, sonra hızla teknolojik gelişmelerini sagladılar. Astronominin teknolojik gelişmeler için bir bilgi kaynağı olduğu unutulmamalıdır. " Türkiye ve Dünyada Astronomi EğitimÖğretimi Sempozyumu'nda, astronominin bağımsız ders olarak verilmesinin önemi anlatıldı. MURAT ARIN Turkiye ve Dünyada Astronomi EğitimOğretimi Sempozyumu Istanbul Universıtesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Sempozyumda, matematik, fizik gibi temel bilim olan astronomiye Turkiye'de hıç onem verilmemesi, ilk ve ortaöğrenim ders programlannda yok denecek kadar az yer alması vurgulandı. Astronominin yeni • ANKARA (ANKA) İstanbul Teknik Üniversites ile Berlin Teknik Üniversitesi arasında lisansüstü eğitim alamnda işbirliği yapılacak. 16 Haziran 1970 tarihü TürkiyeAlmanya teknik işbirliği anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla 22 Mayıs 1991'de yapılan "lisansüstü eğitim alamnda işbirliği" anlaşması, Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak Resmi Gazete"de yayımlandı. Anlaşmaya göre Alman hükümeti, maden, metalürji ve jeoloji dallannda uzman üç profesör ve üç bilim adamı gorevlendirecek. Almanya bir Almanca öğretmeni ve dil öğretimi için ders malzemesi giderlerine 25 bin mark katkıda bulunacak. Alman hükümeti, ortak araştırma projelerine de 100 bin marl sağlayacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog