Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

17 TEMMUZ 1991 SERBEST PİYASADADÖVİZ Alış ABD Doları Alman Marîu İsviçre Frangı Hollanda Flonnı ingiliz Steriini Franşız Frangı 100 i.üreti S.A.Riyali Avus. ŞJNnı 4433 2465 2840 2185 7280 725 330 1135 348 Satış 4440 2475 2850 2195 7330 730 335 1145 355 EKONOMİ CUMHURİYET/13 Maaş için para basıldı Klinikleri Büyüyen kamu açıkları para musluklarını patlattı. Zamlı memur maaşları Merkez Bankası'nca ödendi. Emisyon 16.9 trilyon liradan 20.3 trilyona çıktı. BİLALÇETİN Emisyon 3.4 trilyon arttı T U K E T I C I M.BAMKASI PİYASALJUM Tl Piyasası Duvız Piyasası AJtın Pıyasaa 65 85 Ori.Faz (%) işlHac (MtfyarTl) 2.517.8 Dolar kapanış (TL) İSİ Hac (Mılyon $) Kapanış (ons/S) IşJem Hacmı (kg) 4.456 108 27 368 05 666 Para basımı hızlanarak sürecek. 15.5 trilyon liralık kısa vadeli avans limitinin sonuna kadar kullanılacağı, emisyonun 30 trilyon liraya yükseleceği bildiriliyor. para basımının daha da hızlanacağını belirtiyorlar. Bütçe açığının büyümesine paralel olarak kamu finansman gereksiniminin çığ gibi artacağı iddia edilerek 15.5 trilyon lira düzeyinde olan Hazine'nin Merkez Bankası'ndan yasal avans çekme limitinin sonuna kadar kullanılacağı kaydedildi. Alınan bazı kararların getireceği ek finansman yükleri de dikkate aünarak yapılan ön hesaplamalara göre Hazine bundan sonra her ay Merkez Bankası'ndan 22.5 trilyon lira tutarında kısa vadeli avans kullanmak zorunda olacak. Yapılan hesaplamalar bu aydan itibaren Hazine*ye giren kamu gelirlerinin aylık nakit tutarı 7.7 trilyon lira düzeyinde seyredecek. İç ve dış borç ana para ödemeleri dışındaki ödemeler ise kasım ayına kadar ortalama 10 trilyon lira düzeyinde gelişecek, kasım ve aralık aylarında ise bu ödemelerin 1314 trilyon liraya yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu durumda her ay ALTIN GÛMÜS Alış Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bılezık 900 ayar gumuş 349 000 355.000 52.650 47.050 661 Satış 353 000 365.000 52.850 51.800 Egebank'tan 32 nıilvar kâr • Ekonomi Servisi Çoğunluk hissesi Hüseyin Bayraktar tarafından satın alındıktan sonra atağa kalkan Egebank yılın ilk yarısında 31.7 milyar lira kâr etti. Egebank'm geçen yılki toplam kân 6.4 milyar liraydı. Kârhlığın artmasında sermayenin 40 milyardan 110 milyara çıkartılarak öz kaynakların güçlendirilmesinin yanı sıra üst yönetimin Genel MüdürNaci Ayhan başkanlığında yenilenmesi de etkili oldu. ANKARA Büyüyen bütçe ve kamu açıklan ile seçim ekonomisine dönük uygulamalar para musluklannı şimdiden patlattı. Zamlı memur maaşlannın Merkez Bankası'nca para basılarak ödenmesi sonucu emisyon hacmi önceki gün 20 trilyon 274 milyar liraya yükseldi. Yılmaz hükümetinin "katıksız seçim ekonomisi" uygulamasına giriştiği belirtilirken kamu harcamalannın finansmanı için de karşılıksız para basımına hız verileceği kaydediliyor. Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirlinin Merkez Bankası'na yıl sonuna kadar 10 trilyon lira daha para bastırmayı düşündüğü öne sürüldü. Ekonomi bürokrasisi, ortaya çıkacak para bolluğunun Para basımı enflasyonu ne zaman ve ne ka hızlanacak dar patlatacağını hesaplamaya Hükümetin ekonomide uygubaşladılar. lamayı düşündüğü yeni politikaBayram ödemeleri nedeniyle ların seçim ağırlıklı olacağının haziran ayında bir ara 20 trilyon anlaşıldığını belirten yetkililer, lirayı aşan emisyon hacmi son önümüzdeki aylarda karşılıksız raki haftalarda daraltılarak 9 temmuz günü 16 trilyon 932 milyar liraya indirilmişti. Memur maaşlarına yapılan ortalama yüzde 40 oranındaki zamdan sonra ise bütçedeki gelir yetersizliği yüzünden Hazine'nin Merkez Bankası üzerindeki baskısı arttı. 4 trilyon lira düzeyindeki kısa vadeli avans tutan iç borç ödemelerinden dolayı önce 9 temmuzda 4 trilyon 266 milyar liraya yükseldi. Ardından da 15 temmuzdaki maaş ödemeleri için Hazine Merkez Bankası'ndan para çekmeye başladı. Kısa vadeli avans tutan zamlı maaşların ödendiği 15 temmuz günü 6 trilyon 575 milyar liraya ulaştı. Emisyon hacmi de 20 trilyon 274 milyar liraya çıktı. oluşacak yaklaşık 22.5 trilyon liralık nakit açığının iç borçlanraa yoluyla finansmanının da güç olduğu belirtiliyor. Hazine1 nin ağustos ayından itibaren yeni borçlanmalarla iç borç geri ödemelerini dahi zor finanse edebileceği belirtiliyor. örneğin ağustos ayındaki iç borç geri ödemelerinin toplam tutarı 4.5 trilyon lirayı buluyor. Hazine'nin bu miktarı dahi yeni borçlanmayla karşılayabilmesinin güç olduğu ve 2.3 trilyon liralık nakit açığıru Merkez Bankası'ndan çekeceği avansla kapatacağı belirtildi. Bu gelişmelerin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nı yoğun bir çalışma temposuna itmesinin kaçınılmaz olacağı ve halen 20 trilyon lira civarında olan piyasadaki kâğıt para miktarının önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nca bir miktar daraltılsa dahi TMO'ya açılacak krediler, kısa vadeli avans artışıyla birlikte veniden yükseleceği tahmin ediliyor. İSO heyeti PakdemirlVyi Tİyaret etti, rapor sundu THY'deBoeing 737 uçagı • Ekonomi Servisi Türk Hava Yolları filosuna katılması planlanan 10 Boeing 737400 uçağından ikincisi bu ayın son haftasında İstanbul'a geliyor. 'Business class'ta 48, 'tourist class'ta 102 olmak üzere 150 yolcu taşıyacak olan yeni Boeing 737400, Seattle'daki Boeing hava alanında test uçuşlarını tamamladı. Türk Hava Yollan'nın ilk 737400'ü mart ayında fıloya katılmıştı. Enflasyon tartışması P a k d e m i r l i "Benim gerek iş âleminden gerekse işçi ve çalışanlardan istediğim, enflasyon önünde koşmak değil; enflasyonun biraz gerisinde kalarak onu tersine çevirmek gerekir!' Hacıoğlu "Özel sektör imalat sanayiinin fiyat artışları son iki yılda hep enflasyonun altında kaldı. Burada biz üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Bugün özel sektör imalat sanayiinde keyfi zam yoktur". son iki yüda hep enflasyonun altında kaldığmı belirterek "Burada biz, bize düşen görevi yapıyoruz. Bugün özel sektör imalat sanayiinde keyfi zam yoktur. Olabileceğini de zannetmiyorum artık" dedi. İSO heyeti, daha sonra Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'yi ziyaret etti. Kamu açığı sorununun ele alındığı görüşmede Kahveci, "Biz borç stoku fazla olmayan bir ülkeyiz. Kamu borçlanmasından ziyade faiz sıkıntı veriyor" diyerek şöyle konuştu: "Zonınlu tasarruf ve konut edindirme yardımlanyla bugiine kadar savunduğum projeyi sanırım gerçekleştirecegiz. Türkiye hali hazırda dünyada en yiiksek bü)üme hızına sabiptir. Türkiye'nin büyüme hızı haziran sonuna göre yüzde 4.55 arasındadır." iiretim ve talep karşısında her alınmaz mı? Alınuu Ama bu dekesin bir özveri içerisinde olmasj fa iş âleminde çok büyük yaptgerektigini' bildirdi. Öncelikle sal degişiklikler olur. MülkijO* toplumun tüm kesiminin enflas ler değişir, tesisler çöker. Başka yona karşı olduğunu bildikleri dengeler kurulmaz mı, kurulnr. ni ifade eden Pakdemirli, bu Ama o yapı o derece oynatıldıhastalığı tedavi etmenin, toplu gı zaman da korkarım ki başka mun yalnızca bir kesiminin sa hastalıklar meydana gelir. Bevaşımıyla mümkün olamayaca nim gerek iş âleminden, gerekğma dikkat çekti ve şöyle devam se işçi, çalışanlardan istediğim, etti: enflasyonun önünde koşmak "Yani, hükiimet olarak biz degil, enflasyonun biraz gerisintüm tedbirleri aldık, enflasyon de kalarak onu tersine çevirmek ortadan kalktı' demek biraz ha gerekir. Biz üretimi arttırmak, yalcilik olur. Sizden is arz kanallarındaki tıkamkkklan tirhamun, fiyat olarak enflasyo ortadan kaldırmak, tabii yeternun önünde koşmayın. Siz eğer li para politikaları da uygulaenflasyonun gerisinde kalabili mak zorundayız." yorsanız, bunu belki toplumun diğer kesimlerine de ulaştırabi "Keyfi zam yok" liriz. İşçi kesimi, taleplerinde enflasyonun katlanyla geliyor. İSO Yönetim Kurulu BaşkaHükümetin aldıgı ekonomik nı Memduh Hacıoğlu da yaptıtedbirier de belli bir yere kadar ğı konuşmada, özel sektör imaişliyor. Daha başka tedbirier lat sanayiinin fiyat artışlannın, Ihracat hedefi • ANKARA (ANKA) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı lbrahim Çakır, 1991 yılı ihracatının revize hedefi de aşarak 15 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Çakır, ihracatta yılın ilk beş ayında kaydedilen artışın, önümilzdeki dönemde de sürmesinin beklendiğini bildirdi. Borsa bankerleri • Ekonomi Servisi Borsa Bankerleri Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu, kamuoyuna borsadaki aracı kurumlann hızla artmasının doğuracağı sakıncalan belirten bir bildiri yayımlandı. Bildiride borsanın kuruluşunda 17 adet olan aracı kurum sayısının 15 Temmuz 1991 tarihi itibanyla 100 adete ulaştığma dikkat çekilerek şöyle denildi: "Dilekçe vererek bankerlik belgesi alanların sermaye piyasasında yarattığı fırtınanın hâlâ hafızalarda olduğu bir dönemde aracı kurum sayısında meydana gelen bu aşın çoğalma, endişe verici sonuçlar doğurabilir. " ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, sanayicilerden, fiyat olarak enflasyonun önünde koşmamalarını istedi. Pakdemirli, "Enflasyonun biraz gerisinde kalarak onu tersine çevirmek gerekir" dedi. tSO Yönetim Kurulu Başkfr nı Memduh Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri bu sabah Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Riistü Kazım Yücelen'i ayrı ayrı ziyaret ederek bazı sorunlara dikkat çeken birer rapor sundular. İSO Yönetim Kurulu üyelerini dinleyen Pakdemirli, sorunların dikkate alınacağını belirtti. Pakdemirli, Türkiye ekonomisinin resesyondan çıkış süreci içerisinde olduğunu ifade ederek "Resesyondan çıkarken artan "5 yaşındaki kızımı bir sağlık sorunu nede cebimden 50 bin lirayı vereyim ve bu işi niyle doktora götürmeye karar verdim. O gün kapatın' demiş. Şimdi size veya bir yetkiliye soruyorum: lerde evimizin yakınındaki bir özel klinikte cuOlur olmaz yerde birdenbire mantar gibi tümartesi günlerinin halk günü olduğu ve muayene ücretinin de 30 bin liraya indirildiğini reyen bu 'ara sokak klinikleri'ni kim denetbelirten broşürler elimize geçmişti. Basit ve liyor? Gazetelerde okuduğumuz 'yanlış teşhayati önemi olmayan bir rahatsızlık olduğun his sonucu çocuk ölümlerinde' acaba bu dan dolayı kızımı kendi doktoru yerine bu kli tür yerlerin de katkısı var mı? Sağlığımızı, paramızı ve vaktimizi ne hakla sömürüyorlar? niğe götürmeye karar verdik. 29 haziran cumartesi günü saat 12.50'de Halkımızı; aptal, cahil ve 2. sınıf insan olarak kliniğe girdiğim anda, müracaatım sırasında gören müesseselerin eline bırakmayalım. Dabenden 50 bin lira aldılar. 'Niçin 30 bin de ha sık denetleyelım. Bu kliniklerin açılışına ğil de 50 bin lira' diye sorduğumda 'Bu fi izin verirken işi baştan daha sıkı tutalım." İstanbullu okurumuz Fulya Coşkun'un bu yat öğleye kadardı' dediler. Oğle saati onlara göre acaba kaçtı? Ayrıca size de gönder mektubuna ve hassasiyetine eklenecek bir diğim broşürlerde görebileceğiniz gibi kendi şey var mı bilmiyorum. Benim de son dönemilanlarında kesinlikle öğleye kadar diye bir de sık sık dikkatimi çeken, hatta bizim sokaibare yoktu ve o ilanı gören, doğal olarak ğın başında bile yeni açılan bu 'ara sokak klinikleri', umarız önü'halk günü'nün akşamüzdeki dönemde ma kadar olduğunu önemli boyutlarda sodüşünecekti. runları da beraberinde Her neyse, 50 bin ligetirmez. Arkadaşımız rayı verdik ve kliniğe Emine Çağan, okurugirdik. Bu kez de mumuzun gönderdiği ayene için 10 dakika SAtfUKME mektup ve belgeler beklememizi, doktoDahiltyö'Çocı üzerine söz konusu run bir hastaya gittiğiKadm hastalıkjarı Cerrahi kliniğin sahibi ve Başni söylediler. Yarım saK B B • Oldlye Oöz hekimi Rauf Hoşkal'at bekleyip de doktor 1 Ortopedi"»Bevliye la görüştü. 'Biz resml falan ortada olmayınca Tahlil Ub»mtuari,1 bir kuruluş olarak 3 işimin olduğunu, daha Kalp Elettrosu J yıldır burada faaltyetsonra gelebileceğimi Ultrasonografi teyiz' diyerek söze söyleyerek oradan aybaşlayan Dr. Rauf rılmak istedim. Fakat Uygun Fiatlar Cumartesi Hoşkal, 30 bin liralık fayda etmedi. 'Şimdi Halk GÜDÜ Ucuzluk indirimli muayenenin gelir' diye beni ancak cumartesi öğle30.000rT.L 14.10'a kadar, tam 1 ye kadar gelen 10 hassaat 20 dakika bekletUzman Kadro 24 Saat Hlzmet taya uygulandığını satiler. Nihayet bir doktor Esti Usküdar Cad. No:44/4 vundu. Bunun ilanda geldi. Doktora çok Sabrayicedid Erenköy • İSTANBUL ve broşürlerde neden beklediğimizi söyleyinTel: 368 30 16 368 58 85 belirtilmediği sorusuna ce 'yemekteydim' dedi. Demek ki doktorun hastaya gittiği' de ise Evet bu bizim hatamız' diye yanıt vergerçeği yansıtmıyordu. Her neyse doktor bi di. Demek ki yanıltıcı reklamla tüketiciyi yanzi dinledi, kızımı muayene etmeye başladı. lış bilgilendiriyorlardı. Dr. Rauf Hoşkal, klinikte indirimli halk günün olmasına rağmen 1 saKendisine çocuk doktoru olup olmadığını sor at 20 dakika süreyle hiç doktor bulunmamadum. 'İç hastalıkları uzmanıyım' dedi. Bir sını, daha sonra da 'başhekim' olarak uzman kaç kitap karıştırdı, idrar tahlili istedi, 'Reçe olmadığı bir dalda kendisinin çocuğu muayeteyi daha sonra yazarız' dedi. Çok sıkılmış ne etmesini ise Çocukta gece işemesi vartık, oradan âdeta kaçtık. dı. Buna her doktor bakabilir. Çocuk dok4 temmuz günü eşim kliniğe giderek ken toru olmaya gerek yok' dedi. disini Klinik MüJürü' olarak tanıtan, ancak Getirilen çocukta ya menenjit olsaydı ne ismini vermeyen bir şahısla görüşmüş. Mua olacaktı? yene ücretinin neden ilanlarda belirtildiğinden Özel kliniklerin daha iyi denetlenmeleri kus20 bin lira daha fazla alındığını, ilanda çocuk kusuz gerekli. Sağlığımızla ilgili resmi merdoktoru bulunacağı belirtildiği halde 5 yaşın cilerden bu sorumluluklarını yerine getirmedaki çocuğu neden iç hastalıkları uzmanının lerini bekliyoruz. Okurlarımıza bu konudaki muayene ettiğinı sormuş, ancak doğru dürüst tavsiyemiz ise olsa olsa 'sorup soruşturmayanıt alamamış. Bunun üzerine eşim biraz dan önünüze gelen indirimli özel kliniklesert çıkınca 'Benden ne istiyorsunuz? Size re balıklama dalmayın' olabilir. kim denetliyor? MERAL TAMER G O Z U Y L E Tezgâhtar 'hayır1 derse... Sümerbank'ta yılbaşına yakın günlerde yapılan indirimli satışlardan yararlanarak Ankara Bahçelievter mağazasından 2 bavul satın aldım. Birini ocak ayında yaptığım bir seyahatte kullandım. Aynı bavulu mayısta gerçekleşen ikinci bir seyahatte kullanmak istediğimde kilidinin biri açılmayınca bu mümkün olmadı. 27 mayıs günü durumu mağazanın sorumlusuna anlattım, yardımcı olmalarını istedim. 6070 bin lira ödeme yaparak aldığım bavulun ikinci kullanışta kilidinin bozulmasının normal olamayacağını anlattım. Cevabı, "Bavulun imalatçısı biz olmadığımız için ya T U K E T I C I N I N S E S I URETICIYE TE$EKKÜR Dış yardımlar açığı azaltacak ANKARA (AA) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı, vadesi gelen dış borç anapara ödemelerini zamamnda yapabilmek için uluslararası piyasalardan kaynak anyor. Bu hafta 150 milyon dolarlık sendikasyon kredisi için uluslararası piyasalara çıkılacak. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Namık Kemal Kılıç, ilke olarak dış borç anapara ödemelerini, sağlanan yeni borçlarla karşıladıklannı, faiz ödemelerini ise iç kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini tekrarlayarak şöyle dedi: "Bu hafta içinde, muhtemelen dolar bazında, 150 milyon dotarük sendikasyon kredisi için uluslararası piyasalara çıkacagız. Saflayacagınuz 150 milyon dolarlık kaynak, bir rahatlama yaratacaknr. Bu kaynakb ağustos sonuna kadar olan anapara geri ödeme yükümlülüklerimizi yerine getirebiliriz." HDT müsteşan, ağustos sonundan itibaren de yıl sonuna kadar toplam 600 milyon dolarlık dış kaynağa daha ihtiyaç ola Kılıç Fonlann bütçeye aktarılması, Suudilerden yardım sağlanması, maaşların artmasıyla vergi gelirlerinin artması, bütçe açığını 17.5 trilyon lirada bağlamamızı sağlayabilir. cağıni saptadıklannı kaydetti. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Kılıç, Körfez savaşı sırasıv da Türkiye'nin kayıplarını karşılamak için Kuveyt'in vaat ettiği 1 milyar dolarhk yardımdan bugüne kadar hiçbir giriş yapılmadığım söyledi. Kuveyt'in ihtiyaç öncelikleri nedeniyle böyle bir durumun ortaya çıktığım ifade eden Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında Kuveyt dışında gelmesini beklediğimiz Körfez yardımlannın önemli böiümünü aldık. Kuveyt'ten kaynaklanan bir gedkme nedeniyle, verikcegi kaydedilen 1 milyar dolardan henüz bir giriş yok. tlk girişin bu hafta içinde olacagını tahmin ediyoruz. Kuveyt'in yardımı aylık 100 milyon dolarlık dilimler halinde olacak, yıl sonuna kadar 600 milyon dolarhk bir çekiş yapacagımızı tahmin ediyorum. Abu Dabi'nin sağlayacağını ifade ettiği 250 milyon dolaruk hibeden de bugüne kadar kuUanamadık." Kılıç 'ın verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan'dan sağlanan toplam 1 milyar dolar değerindeki petrol hibesinin son iki çe Ihracatçılar toplanıyor • ANKARA (ANKA) Müteahhitlerden sonra ihracatçılar da yeni hükümetten destek istemeye hazırlanıyorlar. Dış ticaret sermaye şirketleri, bugün tstanbul'da toplanarak sektörün karşıİaştığı sorunlar ve bunlara ilişkin önerileri belirleyecekler. Türktrade Genel Sekreteri Ayhan Çopur, toplantıda genel olarak ihracatın durumu, özel olarak ise dış ticaret sermaye şirketlerinin konumu ile ilgili durum tespitinin yapılacağını ve bu konularda sektörün önerilerinin ahnacağını bildirdi. kişi ağustos ayı sonunda tamamlanıyor. Aylık ortalama 150 milyon dolarlık çekişlerle sağlanan hibenin bitmesinin ardından, Suudi Arabistan'ın yeni bir hibe sağlayabileceğini kaydeden Kılıç, 1 milyar dolarlık yeni Suudi hibesiyle ilgili olarak şöyle dedi: "Bu konuda bize ulaşmış bir bilgi yok. Ama ağustos sonunda Suudi'lerden benin tümünün kullanılmış olacagını düsünürseniz, belki yeni bir kaynak saglayabilirler. Eğer Suudi yardımı gelirse, bu, bütçe açıgını küçültmemizi saglayacaktır. Birkaçmın dışında fonlann bütçeye aktanlması, Suudi'lerden yardım sağlanması ve maaş artıslanyla bhükte artmış görünen giderlerin aynı zamanda vergi gelirlerini de arttıracaguu göz önünde bulundurursak, bütçe açıgını fazla büyütmeden baglayabiliriz. Söz edilen 1 milyar dolarlık Suudi yardımının bütçeye girmesi, açıgı, tahmin edildigi gibi 17.5 trilyon lirada bağlamamızı bile sağlayabilir." pacak bir şey yok!" oldu. Gerçekten de zararı sineye çekmekten başka yapacak bir şey yok mu? HASAN ÜNALÇIN/Ankara Açıkta kalan yolcular 21 haziran günü sadece ulaşım amacıyla ANI TUR'dan 2 kişilik bilet aldık. Kalkış yeri Fenerbahçe Stadı önü ve saat 21.00 olarak bildirilmişti. Ancak seyahat günü evden telefonla aradılar; yerini, saatini ve acentesini değiştirdiler. Yeni yer Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'nun altı, saat 21.30 ve acente de Giz Tur olarak bildirildi. Fakat biz denilen yere gittiğimizde acente yetkilileri böyle bir rezervasyon ol r\rkadaşımtz Emine Çağan, Sümerbank Bahçelievler Satış Sorumlusu Uğur Özüer'le görüştü. Özüer, tezgâhtaki elemanın malı değiştirme yetkisı olmadığını, böyle durumlarda müşterinin bir dilekçeyle mağaza müdürüne başvurması gerektiğini ve müşteri haklıysa malı değiştirdiklerini söyledi. Emine Çağan bu bilgiyi okurumuza aktardıktan sonra okurumuz dilekçesini yazmış ve bavulu hemen değiştirilmiş. 2.5 yaşındaki kızıma Libas Bebe'den bir ayakkabı aldım ve hemen dükkânda giydirip evimize döndük. Ancak eve geldiğimizde ayakkabının bağcığında kesilme gibi bir şey gördüm ve hemen çıkartıp poşete koydum. Fişiyle birlikte ertesi gün mağazaya götürdüm. Geçen yıl benzeri bir olayı yaşamış, geri götürdüğümde Yapacağımız bir şey yok' dedikleri için ben yeniden para verip yeni bir ayakkabı almak zorunda kalmıştım. Yine aynı korkuyla ayakkabıyı yetkiliye gösterdiğimde nazik bir dille haklı olduğumu söylediler ve bana yeni bir çift ayakkabı verdiler. Zeliha Doğan Yeşil ANKARA. LİBAS Bebe üzmedi madığmı söylediler. Kardeşim, Side'deki işine gitme zorunlu| u ğu olduğundan yeniden gidiş ücretini ödedi ve otobüse binebildi. Ben ise tatilimi iptal etmek zorunda kaldım. Bizim durumumuzda olan başka yolcular da vardı. Onları da dinleyince bu işin sadece dikkatsizlik olmayıp acentenin de işlerini gereği gibi yapmadığı kanısına vardım. ZELİHA TEKELİ/İstanbul Ekonomi yönetiminde revizyon ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ekonomik birimler ve ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun hükmünde kararnamelerin bugün Bakanlar Kurulu'nda son kez görüşülerek Cumhurbaşkam Turgut Özal'ın onayına sunulacağı bildirildi. Üst düzey ekonomi bürokratlan ile ilgili atamaların da önümüzdeki hafta başında yapılması bekleniyor. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nm bölünmesi ve ekonomiyle ilgili yeni bir müsteşarlık oluşturulmasını öngören kanun hükmünde kararnamelerin elden dolaştırılarak bakanların çoğuna imzalattırıldığı öğrenildi. Geçen hafta Bakanlar Kurulu gündemine gelen kanun hükmünde kararnamelerin söz konusu müsteşarhklardaki kadro sayısının da bir miktar azaltılmasını öngördüğü belirtildi. Ancak kadrolarla ilgili bu hükme bazı bakanların başlangıçta itiraz ettikleri ve daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda bu hükmün yeniden yazıldığı bildirildi. Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında kararnamelerin son kez görüşüleceği ve imzaların tamamlanmasından sonra da Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın onayına sunulacağı belirtildi. Kanun hükmünde kararnamelerin hafta sonunda yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeniden yapılanma kararnamesi Bakanlar Kurulu 'nda Çitosan davası • ANKARA (ANKA) Danıştay'ın Çitosan'a ait beş çimento fabrikasının satışı için yürütmeyi durduran Ankara 1 numaralı Idare Mahkemesi'nin kararını onayan karannın gerekçesi belli oldu. Danıştay Onuncu Dairesi, İdare Mahkemesi'nin karannı gerekçe yönünden oyçokluğuyla, esas yönünden ise oybirliğiyle onadı. Bu arada Onuncu Daire'nin iki üyesinin, tdare Mahkemesi'nin 'gerekçesini az bile' bulmaları dikkat çekti. KlSA KISA • YAPI KREDİ çok geniş kapsamlı bir kredi kartı armağan kampanyası başlattı: 'Hedef: Puan.' Bu kampanyada Yapı Kredi kartıyla yapılan her harcamada otomatik olarak puan toplayan kişi her ay sonunda puanına göre bir hediye seçme hakkına sahip olacak. Kampanyaya katılmak için yapılacak tek işlem, katalogdaki 'İstek Formu'nu doldurup yollamak. • VOLVO Avrupa piyasası için Volvo 850 GLT adı altında yeni bir model geliştirdi. Tamamen yeni ve Söz konusu kararnamelerin Hazine'den dış ticaret biriminin, DPTden teşvik, yabancı sermaye, serbest bölgeler ve Islam ülkeleri ile ilişkiler birimlerinin ayrılmasını öngörüyor. DPT'den ayrılan İslam ülkeleri birimi yüksek performanslı bir araç Dışişleri Bakanlığı'na bağlanaolarak üretilen bu model cak. Hazine'den aynlan dış ticateknolojik açıdan pek çok ret birimi ile DPT'nin yabancı yeniliği de beraberinde sermaye, teşvik ve serbest bölgegetiriyor. ler birimleri de bir araya getire• HEVVLETTPACKARD lerek özel sektöre muhatap tek Türkiye PC ve çevre birim olacak biçimde dış ticaret ürünlerinin fiyatlannı %18 ile müsteşarlığı oluşturulacak. %50 arasında indirdi. tndirim 1 temmuzdan itibaren geçerli Yeniden yapılandırma kararolacak. namelerinin yürürlüğe girmesinden sonra da müsteşar ve müs• ANADOLU SIGORTA teşar yardımcılanyla ilgili atama Türkiye'ye döviz kazandıran kararnamelerinin Cumhurbaşkuruluşlar arasında yer alan kanı Özal'ın onayına sunulacatek sigorta şirketi olarak ğı ifade edildi. Yetkililer, atama Deniz Ticaret Odası kararnamelerinin de önümüzdetarafından düzenlenen ki hafta başında çıkabileceğini törende takdirname ile ifade ettiler. ödüllendirildi. Ramazan Bayramı'ndan farkından doğan bu parayı iabirkaç gün önce Kadıköy de edemeyeceklerini söylediLimonLewis mağazasından ler. Çaresiz kabul edip gömlebirkaç parça giyim eşyasının ği aldım ki bu kez kasadan fiş yanı sıra 2 adet de gömlek al kesildiğini, çıkış yapıldığını, dım. Gömleklerden birini de dolayısıyla 3 bin lira daha ödeğiştirmek üzere ertesi gün ma mezsem gömleği alamayacağazaya gittiğimde para iade ğımı belirttiler. Fiyat farkından etmediklerini, ancak aynı de doğan 10 bin lira alacağım olğerde bir başka mal ile değişduğunu hatırlattım ve "mahtirme yapabileceklerini söylesup edin" dedimse de kabul diler. Yeni beğendiğim gömlek, bir gün önce aldığımdan etmediler. 10 bin lira daha ucuzdu. Fiyat HANDAN KÖSE/İstanbul ^imonLewis Mağazası Muhasebe Müdürü Mehmet Çalım'la bağlantı kuran arkadaşlaıımız, "Bir yanlış anlama olmuş" yanıtını aldılar ve tüketiciye fazladan ödediği para iade edildi. Hep böyle mi yapıyorlar? nrkadaşlanmız, ANI TUR firmasının sahibi Veli Çiftsal'la görüştüler. Çiftsal, "Olayı hatırladım. Bir yanlış anlama ve elemanlarm bilgisizliği nedeniyle olmuş" dedi. 5 yolcuyu Giz Tur"a devrettiklerini belirten Çiftsal, başvuran müşterilere fazladan ödedikleri bilet ücretini geri verdiklerini, okurumuzun da başvurduğu takdirde parasını alabileceğini ekledi. APHRODIE Estetik, Cilt Ürünleri ve Sağlığı şirketinden aldığım setler cildimi bozunca, kendilerine müracaat ederek paramı geri ödemelerini istedim. Ancak beni kısa bir sorguya çeken cilt uzmanı, yüzümdeki problemin yanlış kullanmaktan kaynaklandığını belirterek bana seti geri alamayacaklarını bildirdi, fakat nasıl kullanmam gerektiğini de anlattı. Eve döndükten sonra kremleri onların verdikleri sıralamaya göre kullanmaya başladım ve dedikleri çıktı. Cildim gözle görülür biçimde düzeldi. Günseli Canel İZMİR APHRODIE uyardı HALEPe teşekkür HALEF Kundura'dan 115 bin lira karşılığmda aldığım ayakkabıda yapım hatası olduğunu gördüm. 2 hafta sonra mağazaya götürdüm. Hatayı kabul ederek ayakkabıyı derhal değiştirdiler. Şelahattin Akgünİskenderun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog