Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 DÖVİZ KURLARI Dövuın unsi 1 ABD Dolan 1 AJman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Belçıka Frangı 1 Fransız Frangı 1 HoUanda Flonnı 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Itatyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Stefiin 1 S.Arabıstan Rıyail Dövız Alış 438122 2440 79 3401.14 118 61 719.35 2168 16 67517 281425 327.99 32 02 7230 33 1168 23 Döviz Satış 4390 00 2445 68 3407.96 118.85 720 79 2172 51 676.52 2819.89 328.65 32 08 7244 82 1170.57 Efektıf Alış Efektıf Satış 4403.17 2453.02 341818 119 21 722 95 2179 03 676 55 2828 35 329.64 32 18 72b6 55 1174 08 EKONOMİ 17 TEMMUZ 1991 ÇAMUZKIM $ $ S $ $ $ S £ 1.7950 Alman Markı 6 0905 Fr Frangı 2.0207 Hol.Flonnı 1 5567 Isv. Frangı 1335 76 Ital Lıretı 136 85 Japon Yenı 3 7503 S Arab Rıyalı 1.6503$ 17 TEMMUZ 1991 Yılın üçüncü zammından sonrafıyatlar enflasyonu lOpuan geride bıraktı 4376.84 2438.35 3343.32 116 59 718 63 2165 99 668.42 2811.44 322.41 31 70 722310 1139 02 Petrol zamnutıa ekonomik gerekçe zor ESİN SUNGUR Akaryakıt kazandırıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 41.4 oranında zamlanan akaryakıt enflasyonun üzerinde prim yaptı. Zamma gerekçe gösterilen dolar kuru ve ham petrol fiyatlanndaki artış ise yılbaşından bu yana sadece yüzde 8.4 oldu. TÜPRAŞ, yurtiçi akaryakıt fıyatlanru ABD Dolan'run Türk Lirası kuru ile Kuzey Denizi ham petrol varil fiyatlarındaki gelişmeleri dikkate alarak belirliyor. TÜPRAŞ'ın zamma gerekçe gösterdiği bu iki değişkenden ham petrolün varil fiyatı yılbaşında 27 dolar, ABD Dolarının Türk Lirası karşıb|ı ise 2927 lira idi. Buna göre TÜPRAŞ'ın ithal ettiği bir varil ham petrol Türkiye'ye 79 bin 32 liraya mal oluyordu. Yılbaşında geçerli olan akaryakıt fiyatları ise 24 Ekim 1990 tarihinde açıklanan 2426 lira süper benzin, 2165 lira normal benzin şeklindeydi. TÜPRAŞ'ın 1991 yılı içinde yaptığı üçüncü akaryakıt zammı olan dünkü fiyat ayariamalarıyla süper benzin yılbaşına göre yüzde 41.4 oranında arttırılarak 3430 liraya, normal benzin de yüzde 41.8 oranında arttırılarak 3070 liraya çıkarıldı. Zammın geçerli olduğu 16 tem 1991 petrol zamları 16 Temm. 1991 3430 Süper benzin 3070 Normal benzin 2380 Gaz yağı 2320 Motorin 1130 Kalorifer yakıtı 1040 Fueloil (5) 820 Fueloil (6) 1 Mayıs 1991 2980 2660 2066 2072 1033 SNIsan 1991 2689 2401 L2046 1904 24 Eklm 1990 2426 2165 1933 1798 1991 yılı zam oranı 41.4 41.8 23.1 29.0 17.1 12.8 Şirketlerin akaryakıt fiyatları Ürunler Kurşunsuz super ben. Süper benzin Normal benzin Gazyağı Motorin Kalorifer yakıtı Fueloil (6) Petrol Oflsi 3840 3430 3070 2380 2320 1130 C? Tnrfc Petrol 3900 3430 3063 2378 2315 1111 SheH 3430 3070 2380 2320 MobH 3900 3450 3070 BORSADA " İOMNZ 1991 [j£jj Hacai: 72.837.318.550 Miktan: 12.580.032 34S5.28 Mall e n *ıkK 3005 .79 Stnai «ndofc*: 3732.81 (Önceki") Bileşik enaeks 3459.98 Malı endeks 3048 19 Sıra enueks 3717 06 Ortatam Blloıdk endeks: 3458.78 Mall endeks: 3014.96 Sıral etıKkjkt: 3733.27 (Önceki) Bileşık enâeks 3450.95 Malı endeks 3026.88 Sınaı endeks 3714 63 Ûncekıseans kapan AdanaÇım (A) A f f M ÇlMOtt UaMaksM Ak&ank Akçımento Aksa AJarko HMOmg Anadoiu Cam ArçHık Aseisan Asian Çım Bagfaş Bolu Çıranto trtta Carattule Çraıto Çeşra Mnnyunus ÇÜatllaM ÇtaM C Battrft DemırtHnk (BU) Denczjı Cam Denmcd Dttl llllllll Drtaş Oogan Doğusan Mtta* E Bas, Yatmm Euacıkavtac EOıp Ipkk Ege B.'acu* EftEattsM EgeGutva Emak Slgorta EntaHoldıntj bclyat Unakk Erejb 0 Ç Esüank Fenıs Afcımmyum Fnansiunk İMİIB GooOYear GoıUonlş* Gubft Fat Guney 8ıracıfık IMclat lkBsat c KJraama I Molor Pıstlın iaeBlr ı\ç. izocam Kartonsjn (» KdtDek MoMya KantGma Kcpez Ekktnk KoçHottng Koç Yıtınm Konya Omnto Konjsa K m M Tar. Lüta Kadıfe HateaTakaa Mınfon Çtmefito Mant MarmansM Oteı MaıVull M. SaaM |W| İMaş Njjrat Nasaş •MkMk Net Hotimc Net Tunzm Nı0de Çırnsnto OkanTeksM Oimuksa Otosan h n PEG Profito Pettom Pınar Sut Pnar Eatotn El Pınar Su PıaaıUa PjrruSfj. i^ Potyfcn iatak Sabah Yaymcıl* Santnl Hokkng (•tapjnaı Sriaş(BÛ) Stksa S H BaMnaflı Tam Sıgona TDtfank Tekstkank TaMas Tesan TGarant 8 TtjBank ıBKBUI T 1; Bank |A) T1$ Bank (CKBÛ) Tıre Kutsan TKB Tolas Turk Olo Tooramajıt Trakya Cam TŞçtCam T ^ J L J . (OV) TO Dökum Tunca TKstıı Tupras THY T Tuborg 'HOafeHk Unye Çvnnito VHM Vakrf F Kirja™ Yasaj Yapi Krsdı TOaa 460000 13000 27(00 3100 6000 4900 14500 28500 1600 14500 2650 11250 2*SM 640C 3150 3900 5800 45O0 2MO SMO 42*0 4600 3800 12S0O 3000 2900 1500 7500 27500 17750 4150 59000 1500 800 1950 8100 •000 2750 3150 3300 3300 MOO 5000 5500 »SO 18750 2050 1500 1*000 7500 77S 8500 2100 10790 6900 30000 4700 15000 22500 34500 3000 SMO 2100 10900 3550 14» 93000 3500 130O 10750 3490 57S 17290 800 1490 1400 6300 120000 925 1900 10750 1790 4800 1400 <10C 979 1300 2090 3550 J1OO 3550 4000 2000 25000 0900 6400 8000 11290 2900 1850 3250 9000 5500 1800 11750 410000 3050 2500 2400 21500 7300 2450 15000 3100 2190 125O0 5800 1600 1050 2800 «300 11500 1490 82M 6200 1450 1850 1900 BugunkO Buguntaı « ı du$uk « ı yukse 455000 03000 27000 3190 5600 4800 13500 28500 1500 14500 2650 10000 20900 3050 3000 2790 5200 4200 4600 3750 12250 3000 1500 7400 27500 460000 ocooo 27900 3290 5700 4850 13500 29000 1600 14750 2 7 5I 10501 30000 3150 3090 2000 9400 4300 4600 3800 12250 3200 1550 7000 28OO0 10000 59000 1000 775 1950 8100 0100 2750 3150 8300 3250 5900 5100 975 19000 2200 1500 10290 6900 090 8500 22O0 11290 7200 4650 15000 22000 35000 3050 9000 2190 11290 1990 94000 3500 1300 10750 3000 000 10000 825 1990 1400 115000 900 1900 11000 1090 4800 1400 029 1350 2000 3500 3290 4290 19O0 25500 0000 5400 8000 13900 2950 1850 0100 1800 12000 3100 2500 2350 21500 2350 19900 3)00 2200 12750 17X 1050 45M 11750 1900 glM 6200 1450 1850 1590 Bugunkü kapanış 460000 00000 27900 3190 5600 4850 13500 28500 1550 14500 27J0 iooa 3150 3090 2000 5400 4290 4600 3750 12250 3100 1500 7*00 27500 10000 59000 1000 775 1950 7900 0100 2700 3150 8300 3150 9900 5000 950 18750 2190 1450 1*290 6900 090 8500 2100 110*0 6600 4600 15000 22000 34500 3000 9*0* 219* 1129* 190* 92O00 3450 1250 10750 3900 00* 10000 800 1990 1350 115000 900 1800 10750 1090 4750 1350 029 1250 2*M 3500 32*0 4190 1800 25000 OMO 6400 7500 13900 2600 1850 00** 1800 11750 3000 2500 2350 21500 2300 199*0 3050 270» 12500 1600 1050 45M 11250 1900 6200 1400 1850 1990 Işlem mMar 2680 72(9 21920 1*000 4500 141090 2500 20550 30900 622454 45300 6000 22290 179075 11140 210040 11000 921931 1000 8000 200 20(248 47767 37119 149648 270709 7200 104715 19228 500 3625 1000 1123252 1500 2000 40600 99*0 14400 106540 15900 1(447 8520 14900 500 27*7100 15776 90100 11310 3600 8060 189830 137525 163570 96244 7MM 700 01170 15205 12500 10500 89400 11700 300400 21JOOO 83518 304300 139150 540 5000 2500 40200 110*0 104200 55700 33100 9500 5700 2000 17790 10O 10449 6300 1 10100 014130 2500 8150 1020 37000 800 09*99 362O0 11150 179240 2000 1000 16900 148910 14*00 75830 123*0 52216 498000 317200 24600 42*00 Z7M8 87650 26550 206150 51200 E çok sAz n yapılan % 460000 (300* 27500 3190 5600 4850 13500 28500 1550 14500 2650 10000 2*900 3100 3(00 2*50 9400 4290 4600 3800 12250 3100 1550 7900 27500 10000 58000 19*0 775 1950 79O0 (100 2750 3150 8300 3200 5300 5100 950 18750 2100 1450 10290 6900 (29 8500 2150 1*790 8800 4600 15000 22000 34500 3000 9900 2100 11290 1900 93000 3450 1250 10500 3900 975 17900 800 1990 1400 115000 900 1800 11000 1000 4800 1400 000 1300 20*0 3500 32** 4100 1900 25000 (MO 6400 800C 1329* 2800 1850 01*0 1750 12000 3050 2500 2350 21000 2300 15290 3100 2200 12750 1650 1050 4400 11250 1490 6200 1400 1850 1500 Agıriıklı ortSy 46//// (3490 27427 3153 5625 4845 13500 28747 1536 14500 2665 10083 2*904 3103 3014 2(40 5300 423* 4600 3781 12250 3111 1532 7492 27735 17*00 58257 140* 775 1950 7957 (1*0 2747 3150 8300 3203 5330 5053 945 18693 2119 1473 1(103 6900 (30 8500 2141 10021 6771 4603 14995 21981 34608 3006 9005 20(7 11290 1519 93250 3466 1252 10589 3920 973 17930 806 1920 1394 115000 887 1840 1C962 1(23 4793 1382 (M 1300 2*M 3466 32*4 4150 1850 25208 (7(3 6400 7812 13333 2760 1850 0(27 1768 11986 3041 2500 2350 21093 2317 19209 3081 2100 12657 1650 1050 4429 11340 1497 6180 1423 1850 1502 2325 960 768 989 940 761 965 922 755 8.6 820 819 lan'run Türk Lirası karşılığının ise yüzde 11.7 oranında arttığını söyledi. Italya'daki petrol ürünleri piyasasında 12 puanlık bir yükselme olduğunu belirten Savran, dün yürürlüğe giren yüzde 15'lik zammın yüzde 99 oranında dolar kurundaki artıştan kaynaklandığını bildirdi. "Benzine yüzde 15 zam vaptık ama diger zam oranlan da muz tarihi itibariyle ham petrolün varil fiyatı 19.6 dolar, ABD Doları'nın Türk Lirası karşığı ise 4372 lira olarak belirlendi. Buna göre Türkiye'ye temmuz ortasında ithal edilen bir varil petrolün maliyeti yılbaşma göre yalnızca yüzde 8.4'lük bir artışla 85 bin 696 liraya yükseliyor. Maliyetteki yüzde 8.4'lük artışa karşılık benzine yüzde 41 zam yapan TÜPRAŞ, bu zam oranıyla yılın ilk yansında gerçekleşen enflasyonun da üzerine çıkıyor. Yılın ilk 6 ayında tüketici fiyat artışının yüzde 30.8, toptan eşya fiyat artışının ise yüzde 27.6 olduğu dikkate alınınca, akaryakıta yatırım yapanların reel olarak tüketici fiyatlarına gore yüzde 7.8, toptan fiyatlara gore ise yüzde 10.5 kâr ettiği hesaplanıyor. Bu kâr oranı parasını 6 ay vadeli mevduata yatıran tasarruf sahiplerinin de yaklaşık 6.5 puan üzerinde bulunuyor. Son yapılan akaryakıt zammı konusunda Cumhuriyet'e bilgi veren TÜPRAŞ Genel Müdürü Mehmel Savran, 1 mayısta yapılan zamdan bu yana hampetrolün 6 dolar, ABD Do Yeni fiyatlarla depolar kaça doluyor? Marka Serçe Doğan Şahin Renault 9 Renault 11 Renault 12 Ford Taunus Depohactnl EsM (ımmaq|YM (mnal) Eskilsttper) Yeni(sılper) 39 50 50 47 47 103740 133000 133000 125020 125020 133000 140980 119730 153500 153500 144290 144290 153500 162710 116220 149000 149000 140060 140060 149000 157940 133770 171500 171500 161210 161210 171500 181790 En ucuz Serçe dikkate aiınırsa ortalama artış döviz kurundaki gibi yüzde ll.Tye denk geliyor" diyen Mehmet Savran, yüın geri kalan dönemi için şu yonımu yaptı: "Kuzey Denizi petrolii boru hatlarındaki sızıntı yiizünden bugunlerde biraz arttı. Ancak ben OPEC üyeleri arasındaki ttretim artışı yapma eğilimi dolayısıyla ham petrol fivatlarının 18 dolarda oturacagını, hatta ekimde yapılacak OPEC toplantısından sonra dramatik düşiişlerin yaşanacağını tahmin ediyorum. Iulyn'daki üriin piyasasında da çok fazla iniş çıkıs yaşanmayacak. Bu nedenle yüın geri kalan döneminde yurtiçi akaryakıt fiyatları tamamen Türk Lirası'nın degerine bağlı oiacaktır. Türk Lirası'nın dolar kuru artma eğilimi gösteriyor ancak ham petrolde ortaya çıkacak diişüşler bunu tolere ederse büyük fiyat ayarlamalan yapmaraıza gerek kalmaz." TÜPRAŞ'ın akaryakıt satış fıyatlannı yükseltmesinden sonra tüpgaza da yüzde 10 ile yüzde 11 ar?sında zam yapıldı. Buna göre, Rumeli yakasında satılan 2 kilogramlık piknik tüpgazın fiyatı 4 bin 600 liradan 5 bin 100 liraya, 12 kiloluk ev tüpünün fiyatı 24 bin 700 liradan 27 bin 500 liraya çıktı. irso 580O0 1400 775 1950 7900 0100 2700 3150 8300 3150 9300 5000 925 18500 2100 1450 10000 6900 T75 8500 2100 10790 6600 4600 14750 21500 34000 3000 9900 2090 11290 1490 92000 3450 1250 10500 3900 990 17290 800 1490 1350 115000 875 1800 10750 1000 4750 1350 579 1250 2000 3400 3190 4000 1800 25000 0400 5400 '500 13290 2600 1850 9000 1750 11750 3O00 2500 2350 21000 2250 19000 3050 2190 12S00 1600 1050 4400 11250 14S0 6100 1400 1850 1900 50 53 Ekonomi Servisi Akaryakıta yapılan son zamdan sonra normal benzin kullanan otomobil sahipleri depolarını ortalama 150 bin liraya doldurabileçekler. Süper benzini tercih edenlerin ise 170 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Yeni fiyatlara göre Ser . otomobil sahipleri yine en ekonomik kullanımı gerçekleştiriyor. Eski fiyatlarla depolarını 103 bin 740 liraya normal benzinle dolduran Serçe sahipleri, yeni fiyatlarla 119 bin 730 lira ödeyecek. Hemalda grev ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Polath'da kurulu HEMA Dişli Fabrikası'nda çalışan Türk Metal Sendikası'na üye 916 işçi dün greve başladı. Grevi başlatan Türk Metal Sendikası Ankara Şube Başkanı Refik Üstiin, grev uygulama kararının alındığı 13 haziran tarihine değin ne işveren sendikası MESS'den, ne de işveren Hattatlar'dan olumlu bir . ıdaşım göremediklerini bildirdi. Üstün, 71 maddede anlasma sağlanamadığını ifade etti. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özb«k, HEMA'da işverenin ve işveren sendikasmın hak vermemekte direnmeleri sonucu grevin başlatıldığını söyledi. Hükümetin katı ve dayatmacı tutumu devam ettiği takdirde HEMA'da çalışan J?16 işçiye, 29 temmuzda 400 bin civarında kamu işçisinin grev gömleğini giyerek katılacağını söyleyen özbek, şunları söyledi: "Bugttne kadar HEMA'da sözleşmeler imzalandı. Müzakere masasından işçi de işveren de memnun bir şekilde aynldı. Şimdi ise işveren sendikası MESS müzakere masasından kaçıyor. MESS'i masaya davet ediyoruz." Öte yandan Emekli Sandığı 1 na ait Maçka, Büyük Tarabya, Büyük Efes, Çelik Palas, Büyük Ankara ve Stad otellerinde çalışan Toleyis Sendikası'na üye 1300 işçi taraflar arasında son anda bir anlaşma sağlanamazsa bu sabahtan itibaren greve çıkacaklar. Samsun Belediyesi'nde çalışan 1200 işçi adına Belediyetş Sendikası'nın 23 temmuzda uygulanmak üzere aldığı grev kararının ardından belediye yetkilileri de lokavt kararı aldılar. Toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine hükümet ve işvereni pasif eylemlerle protesto eden ve toplu vizite eylemleri yapan TPAO işçileri hakkında, TPAO yetkilileri, Batman Cumhuriyet SavcılığYna suç duyurusunda bulundular, eyleme katılan işçilerin tam listesini savcılığa verdiler. •YILMAZ İSTÎFA Türkİş'in önerilerine büyük tepki gösteren Tekel işçileri, öğle tatillerini protesto eylemleriyle geçiriyorlar. "Şevket Yılmaz istifa" sloganlanyla alkışlı protestoda bulunan işçiler, açlık grevi baslattılar. (Fotoğraf: Ümit Otan) ZonguIJak'ta yürüyüş Zonguldak muhabirimiz Birol Üzmez'in bildirdiğine göre önceki gün greve çıkan Zonguldak Belediyesi'nde çalışan 800 işçi dün, işyerleri önünden Genel Madenlş Sendikası'na kadar sessiz yürüyüş yaparak bir toplantı düzenlediler. Işçiden TürkIş'e uyarı Türkİş'in Koordinasyon Kurulu Toplantısı önçesi dün görüşlerini bildiren bütün sendika liderleri, hükumeti zaman kazanmak ve kamuoyunu yanıltınakla suçladılar. Kamu sözleşmeleri için "enflasyon allına düşmeyeceği' sozlerine karşılık hükümetin olumlu hiçbir adım atmadığı ve somut öneri getirmediği one sürülüyor. Bu tabloda 500 bin kamu işçisinin toplusözleşme uyuşmazlığında greve çıkılması dışında bir çözum görülmediği vurgulanıyor. olmak üzere dün akşam otobuslerle Ankara'ya hareket ettiler. Bugün yapılacak Türklş Koordinasyon Kurulu Toplantısı oncesi Türkİş yöneticileri ve sendika başkanlarına kaygılannı yans«acaRlafını bildiıdikr. İstanbul'un ardından dün yine İzmir ve Adana'da binlerce Tekel işçisi Türklş aleyhine sloganlarla, yürüyüş ve gösteri yaptılar. îzmirde Türkİş'e karşı önceki gün eylem başlatan Tekel işçileri de "Satılmış Türkİş", "Şevket Yılmaz İstifa", "İşciler el ele genel greve" sloganlarıyla İstanbul ve İzmir'den Tekel iş Tek Gıdaİş Sendikası'na yürüçileri, şube yönetkileri ağırhkiı düler. Bazı Türklş yetkilileri işçilerin eylemlerini hükümete Adana'da Tekel Sigara Fabrikarşı yaptıklannı söylerken işçi kası'nda çalışan 2600 işçi altı ay ler "Satılmıs Türkİş" sloganları önce imzalanması gereken topatmayı surdurdüler. lu iş sözleşmesinin gecikmesini dün protesto etti. Tekel işçileri yakJaşık 1000 kişilik bir grupla öğle tatillerinde lşe başlama saati olan 8'de yüruyüşe geçtiler. Tek Gıdaİş sendika binası önünde toplanan Sendikası önünde açlık grevi ya işçiler daha sonra, E5 Karayopan işyeri temsilcilerine karan lu jzerinde bulunan Tekel Sigafil ve güller veren işçiler daha ra Fabrikası'na doğru yüruyüşe sonra alkışlı protesto ve slogan geçtiler. Yol boyunca '"Işçiler el ları surdurdüler. İşçiler işçinin ele genel greve", "tsçiler birlesin haklarının gasp edildiğini, ka iktidara yerleşin" diye slogan muoyunun duyarsız kaldığını atan işçiler, Türkİş yönetimini belirterek "Arlık aç oldugumu de "Geriye adım atmayın, iscizu insanlar görsünler" diye ko leri satmayın" sloganı atarak uyarladılar. nuştular. Memur eylemi Maaş artışlannı yeter. bulan memurların protestoları sürüyor. UBA'nın haberine göre Maliye Bakanhğı merkez binada çalışan yaklaşık 2 bin memur öğle yemeğini boykot ettiler. Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin makam odasının bulunduğu kata kadar çıkan protestocu memurlar burada alkışla tempo tuttular ve "Sadaka değil, sendika istiyoruz" ve "Yaşasın grevli toplusözleşmeli sendika hakkımız" diye slogan attılar. Yemek boykotunda memurlar adına yapılan konuşmada, "Bizler Maliye çalışanları olarak iktidann tutumunu kınıyor, bir taraftan yüzde 56 şeklinde zam verildi yaygarası yapılıp diğer taraftan sosyal haklarımız olan fazla çalışma ücreti ve tazminatların kaldırılmasını protesto ediyoruz" denildi. T.tlıam Senet yolsuzluğu İDİL GÜRSEL ANKARA Piyasada senet dolandırıcılıkları giderek artıvor. Ankara'da 1991 yılı içinde ağır ceza mahkemelerine 500'ün üzerinde senet sahtekârlığı davası açıldı. Çoğunlukla taksitli eşya satışlarından kaynaklanan senet borçlarını odeyemeyen 130 bin kişinin icra davası sürüyor. Satın alma gücünün giderek azalması nedeniyle senetle alışverişlerin yaygınlaşması, senet dolandırıcılıklarının artmas..ıa yol açtı. Ankara Adliyesi'ne yansıyan davalara göre piyasada en sık karşılaşılan senet yolsuzluğu taksitli eşya satışlarından kaynaklanıyor. Ankara Barosu avukatlarından edinilen bilgiye gore senet yolsuzluklarında en çok şu yöntemler uygulanıyor: "Üzerine alkol dökülünce mürekkebi uçabilen kalemlerden yararlanılıyor. Bu sistem, tefecilik piyasası için de uygulanıyor. Örneğin, mürekkebi uçabilen kalemie düzenlenmiş 500 bin liralık bir senedin rakamlan üzerinde tahrifat yapıhyor ve değeri yükseltiliyor. Teknik ressamlara senedin kopyası yaptınlıyor. Senedin bedelini ödedikten sonra sahte senedi alıp yırtan kişi, 67 ay sonra gerçek senedin borcuyla karşılaşıyor. Ankara Adliyesi'ne yansıyan böyle bir davada, bir mimar, Eskişehir Anadoiu Üniversitesi'nde çalışan teknik ressamlara 50 milyon lirayı ödeyerek sahte bonoyu alıp iptal etti. Senet ve çeklerin tahsil edilebilmesi için senet sahibinin imzası gerekiyor. ödemeden sonra senet üzerinde bulunan isim ve imzalann iptal edilmemesi durumunda, senedin üzerinde cirosu bulunan kişiler hakkında icra davası açılabiliyor. Ankara Adliyesi'ne yansıyan davalara göre senet dolandırıcılıklarından en çok esnaf rahatsız oluyor. Esnafın toptan mal satımı sonucu aldıklan senetlerin çoğu 'hayali kişiler ve adresler' üzerine düzenleniyor. Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanvekili Kazım Öngören, senet dolandırıcılıklarının önlenmesi için bir istihbarat sistemi kurmayı planladıklarını söyledi. Ankara Barosu avukatları ise böyle bir istihbarat sisteminin yeterli olmadığını belirterek esnafın tanımadığı kişilere mal satmaması gerektiğini sövlediler. vm Deyam ediyor.. Netbank satıldı TYT BANK, Yeni faiz oranlarını yine TYT BANK hizmetiyle sunmaya devam ediyor. Şimdi bu tabloyu inceleyin ve tasarruflarınızı TYT BANK'da değerlendirmeye devam edin. Yine kazanın. TYT BANK Faiz Oranlan YATIRIM FONLARI bttau M f o l ** Iş Yatnm1 Iş Yatrım2 Iş Yatnm3 Iş Yattım4 Iş Yaönm6 lntertbn1 lnterton2 MeriDn3 İmerton4 intsrton5 ikitsât Yavı IMısat VaJ2 Ktısat Yat3 Iktısa: vaı4 tklsat Aülım Fon GaranO YaHnm1 Garant Yaönm.2 Garanti YMmm3 Garaırt YBmm4 Garano Yatnm5 Estank Fon 1 EsfcnkFon2 EstankR»ı3 YKB Yatoım F YKBSektör F YKB Hısse F YKB Kamu F YKB Lıkıt F YKB Kama F YKB D w ı z F YKB Kaprtal F YKB Akti F Vakrf Fon1 Vakıf Fon2 Vakıf Fon3 vakıf Hısse Vakıf ftjiya fon Vakıf Fon6 OştıankMavı Fon Dıştıank Beyaz Dıştank Pembe Tutun Fon1 Tutün Fon2 MıtSL» Fon1 MiBuı Fon2 finans Fon2 finans Fon3 finans Fon4 finans Fon5 Zjr«iaı Fon1 Ziraat Fon2 Ziraa! Başak Fon Ziraat Fon4 Hak Fon1 Hak Fon2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon1 Emlak Fon2 I m p a Fon1 I m p a fon2 Töbank Fon SCımef Fon DenoFon Ege Fon KaJkınma Fon Dennr Fon Tanş Fon OnakFon Turkbank Fon Net Fon Etı Fon Çık* tartU 130787 14 03.89 091089 170150 04X1690 19.09.87 141287 27.0239 0706.89 090130 160987 1O02 89 060289 28.0289 111239 22.1087 100339 12.0290 3OÛ590 29.0391 161187 311089 11X1790 021137 07.0338 070338 070338 070338 070388 020139 19.0690 190690 090538 24 0439 181039 220390 260390 14 0690 280638 100489 280690 040738 101290 150738 201039 2O0739 181239 200390 051190 09.1039 140290 14.(290 200690 011189 080190 02.0190 280690 22 0190 180790 020290 040590 280390 120290 160490 04 0590 oaosso 070690 110690 271*90 034990 061190 010190 10300 20.000 1O000 mooo 1G.000 10661 9960 9959 11200 10.000 9764 9306 9596 9390 mooo 9976 9731 10437 9936 9209 10319 mooo 10000 10477 9785 9713 9795 9693 9.828 9294 10.000 9542 mooo 48279 10444 9994 9874 1OOO0 10ÜS7 20558 10011 11021 mooo 40.000 mooo 9956 10428 9958 10.000 10100 10000 mooo iuooo 11397 10357 10724 10169 10.000 10000 1 0^86 9962 10000 10 405 10808 10 000 Na 3a 229 52389 21964 18472 15630 32 973 54 215 28044 25188 12193 53142 43470 20697 20909 15393 65176 25349 15.675 10766 10388 65930 21971 15189 59470 46481 65882 46277 39721 46.025 19513 14964 14 701 46642 119 235 21799 14551 18794 14 270 40378 55342 15796 45154 12936 167*57 20269 24948 21213 13333 13987 24517 18260 19.247 17675 23986 18344 24351 16767 20512 16062 19139 13445 17017 18805 19917 16492 17158 16220 16572 14 235 13962 13916 13385 16 TEMMUZ 1991 h*. 83332 52 007 21992 18493 15651 63.046 54 277 28077 25218 12120 53214 43529 20725 20937 15361 65257 25389 15698 1C743 10903 66018 22X02 15176 59506 46494 65.220 46338 39776 46135 19533 14957 14336 46696 119374 21319 14 495 189O0 14 285 40903 55911 15815 46210 12951 167377 20298 24986 21244 13340 14 010 24 471 18266 19267 17695 23993 18343 24950 16761 20546 16081 19164 13435 17038 18816 19937 1651 17166 16242 16591 14 250 13969 13936 13398 0 .*.(*> 0.12 •073 013 011 0.13 012 011 012 012 060 014 014 014 013 021 012 016 0.15 •021 014 013 014 009 006 0.03 100 013 014 024 010 005 092 012 012 009 038 056 006 012 012 0.12 012 013 014 015 015 0.05 016 019 003 010 0.03 001 040 •0.04 017 012 013 007 012 006 010 012 005 014 O'l 011 005 01010 Vadesiz < 1 ay vadeli < X>57 3 ay vadeli *&7O* 6 ay vadeli <^ 7 1 1 yıl vadeli • Sabah gazetesinin sahibi Dinç Bilgin'le ABD'de banka satın alan Manifacturers Hanover Türkiye eski Müdürü Atilla Uras, Netbank'ın yönetim haklarınıve% 10 hissesini satın aldı. fl % 61 58 Bileşık faiz hesabıvla vıllık getınsı % 90 61'dır 3'er aylık ek gelirieriniz: I ^dvdahır tdiz CKJemeiı ı Borçta dokuzuncuyuz ANKARA (AA) Turki>e, 1989 yıhnda 99 kalkınmakta olan ülke arasında dış borcu en yüksek 9. ülke oldu. Dünya Bankası verilerinden yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin 1989 yılındaki toplam dış borcu 41.6 milyar dolar olarak kaydedildi. Dış borç sıralamasında en borçlu ülke 111.2 milyar Sıra Ülke 6 ay vadeli «^ 1 yıl vadeli < an an uoıarıa tsrezılva, en az borcu olan ülke ise 79 milyon dolarla Bhutan. Dış borçların gayri safı milli gelire (GSMH) oranı, Türkiye'de 1989 yıhnda yüzde 53.8 olarak kaydedildi. Türkiye, bu oranla, dış borçların GSMH'ye oranı sıralamasında 99 ülke arasında üstten 51. sırada yer aldı. Ülke Bhutan Lesotho Çad Romanya Botsvvana Lubnan Ruanda Ort.Afr Cum. Burkma Faso ' Haıti Dış borç (milyon dolar) Dovizinize yüksek gelir. Otrttz Vnrlıılı t DM 6 5 8 8 9 9 11 13 11 13 TÜRKİYE TURtZM YATIRIM ve DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. TYT BANK HariMye: C u m h u n y e l C a d 301 H a r b n e / I S T A N B L L TEL 134 51 6 0 < l 0 h a l ) l.ll 50 2 7 l î 0 84 50 TYT BANK Nınosmaniyc: Nunıosmanıvc Cad *t CaJaloğlu/IST\\Bll TEL 512 86 444* TYT BANK Kapal*u>ı: Sandal Bedesıenı Sk 14 Kapalıçarşı/IST^VBl'l TEL 5II 29 91 TYT BANK Ankara: Cınnah Cad Goreme Sk Na7mı Bev !> Vicrkezı 1/2 Kavakhderc/ \ \ K A R A TE1 I 2 1 2*ı 7 0 7 ; TYT BANK Aatalya: Cumhunycl Cad '70/A ANTALYA 7 TEL 18 5 38(4hall TYT BANK İzmir. Cumhurıycl Bulvarı *7/A Alsancak/IZMIR TEL 13 5'54 En çok ve en az borçlular ligi No Dış borç (mil Sıra yar dolar) No 111 2 95 6 64.7 62 5 53 1 48 7 44 8 43 3 41 6 33.1 1. Brezılya 2 Meksıka mooo 3 Arıantın 4 Hındıstan 5 Endonözya 10006 mooo mooo 10000 mooo mooo 10 Venezuelia 6. MlS:f 7 Cın 8 Polonya 9 Turkıye 99. 98. 97 96. 95 94 93 92 91 90 79 324 368 500 513 520 652 716 756 802 B A N K Ekonomi Servisi Net Grubu tarafından turizm sektöründe faaliyet göstermek üzere 3 yıl önce kurulan Netbank el değiştirdi. Net Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Netbank Yönetim Kurulu Başkanı Caner Ersoy ve bankacı Atilla Uras tarafından dün yapılan ortak açıklamada, bankanın yönetim haklarını da içeren imtiyazlı yüzde 10 hissesinin Atilla Uras tarafından satın alındığı bildirildi. Taraflar arasında vanlan anlaşmaya göre satış operasyonu 6 ayda tamamlanacak ve bu süre sonunda Netbank'ın sadece yönetim hakları değil, çoğunluk hissesi de Atilla Uras'a devrolacak. Bankacılık sektöründe yıllardan beri Manifacturers Hanover Türkiye Müdürü olarak tanınan Atilla Uras, geçen aylarda Sabah gazetesi sahibi Dinç Bilgin'le birlikte Amerika'da küçük bir bankayı satın almış, bu arada ManiHani'deki görevinden de ayrılarak Uras and Uras adıyla bir danışmanlık şirketi kurmuştu. Net Grubu ise turizm sektöründe yaşanan krizin yansımaları sonucu bir süredir maddi sorunlarla karşı karşıyaydı ve Netbank'ın satışı da bu nedenle gündemdeydi. Geçen ay Hema Grubu'nun sahibi olan Hattat'ların bankaya talip olduklan yolunda haberler yayılmış, ancak savunma sanayii ihalesinde Tibuk Uras alacağı avansla Net Grubu'na ödeme yapacağı belirtilen Hattat Grubu, bu ödemeyi yapamadığı için satış gerçekleşmemişti. Atilla Uras, bankanın satışıyla ilgüi sorularımızı yanıtlarken Netbank'ın el değiştirmesinde tek başına hareket ettiğini ve şu anda ortak olarak herhangi bir kişi ya da kuruluşun bulunmadığını söyledi. Uras, Netbank'ın bundan böyle "sektör bankası" olarak çalışmayacağını, şube sayısı arttırüarak yatırım bankacıhğı ağırhkiı olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyette bulunacağım söyledi. Netbank'ın şu anda 5 şubesi bulunduğunu belirten Uras, şube sayısının 10'a çıkartılacağmı da eklerken Netbank Yönetim Kurulu Başkanı Caner Ersoy, bankanın şu anki 40 milyar liralık sermayesinin 100 milyar liraya yükseltileceğini belirtti. Ersoy bankanın satışıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Turizm sektöründe Körfez krizinden kaynaklanan darboaz, beklenenden uzun sürmüş ve Net Grubu'nun sektörün en hüyüğü olarak bu krizin atlatılmasına ilişkin kararlan, bankaya yeni sermaye aktarmalarını engellemiş ve bankanın büyiimesinin devamının saglanması amacıyla böyle bir anlaşma yoluna gidUmiştir". Caner Ersoy ve ekibinin, bankanın el değiştirmesinden sonra da görevlerine devam edecekleri açıklandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog