Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

15 TEMMUZ 1991 CUMHURÎYET/9 GAZETECİNİN DÜĞÜNÜ c ANKARA Cumhuriyet Ankara Bürosu Aman şef atlamayalım' PİKNİK PİYALE MADRA HAVASI sert bakışların sahibi, iri yapılı kışıleri görürse kızmasın, alınmasm; sevinsin. Tam tersine güvenlıkte demektır. Çünkü bunlar büyük olasılıkla Başkan Bush'u koruyacak görevlılerdır... Bush'un hangi güzergâhı izleyerek ne zaman ve nasıl geleceğını, nerede kalacağını kımse bılmıyor. Ama bazı gazetelere göre programda Antalya bile var. Kalacağı kesınleşen tek yer ıse Dolmabahçe Sarayı. Burada alafranga tuvalete kadar her türiü hazırlığın tamamlanmasından bu anlaşıldı... Türk koruma görevülerinin, Ibran Yılmaz Ankara Büromuzun üretken muhabirlerinden. İzinli olduğu günlerde bile ortalama 23 haber yazıyor. Turan geçen cumartesi günü Milliyet Gazetesi'nden Deniz Karaman'la evlendi. Nikâhı Gençlikparkı'ndaki Altındağ Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı. Nikâhtan sonra Turan ve Denız tebrikleri kabul etmek üzere salon çıkışına doğru yöneldiler. Turan bır fırsatını bulup istihbarat şefine yaklaştı. Kulağına fısıldadı: Şef, Anayasa Mahkemesi Terörle Mücadele Yasası'yla ilgMİ görüşmesini bu ayın içinde sonuçlandıracak. Benim yetişmem zor. Aman atlamayalım... DIPLOMASI HIZLI GAZETECİ NECDET ŞEN S||?APAM İNSAN IÇıM Blf? ÇOK ŞEY a ı 6 ( TAT/ıL |CLIŞeLQ? Z l N C l R ı D l R , BOPRUM'A (?AK/ IÇ'UI?. 0RONZLAŞILIİ?, E$ eoVNUZLAMK?, /U0PA (53MANLAR YA%\YA KAPAR OUJrtUR, ARABBSK'TeN MEFRET EDlUf?, ÜNLU B I R H E K I Y L E YA S\<?AVAti O L r W A M L A R N A S I L TÂTıL Y4PAR BUNU CB ŞOYLE FOÜMOLE £DEUM FORMuiB EPiLMEYecOC Bı(? TAf&DA, AMA YtLlAR SOMRA ONLARPAM BAZ\LARlNlN YAZ9& Ş A R A R M OSR£MıP oLUŞTü(?CXfâcMt;Z YENı O OLACAK KUŞELERD6M /OLA Bush Başkan, bize de bir uğrasan Ankara, Başkan Bush için süslendi, püslendi. Nevvyork ya da Washington, Cumhurbaşkanı Özal içın bu kadar hazırlandı mı bilinmez, ama yol kenarlarına sarı şerıt dahı çekildi. Ankaralılar "Allah, Başkan Bush'tan razı olsun" diyerek kaymak gibi yollarda, kaldırım taşlarına vurma tehlıkesı olmadan araba kullanıyorlar Hırsızlık, gasp gibi olaylarda azalma olduğu dahı söylenebılir. Başkan Bush'un kalacağı söylenen Hilton Otelı'nın çevresı ise en güvenlı bölge... Bu otele giren bir "bayan" üzerine çevrilmış "Bush'un korumalarını aşarak Bush'u nasıl koruyacaklan sorunu" ise hâlâ tam manasıyla çözülmüş değil. Söylenenlere göre Türk Emniyeti'nin Bush'un programından henüz haberi yok. Ancak her gcızergâh ve her tür koşula göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Vaziyete, koşullara göre anında adapte olabilecekler. Her neyse Ankaralılar şimdilik hallerinden, önlemlerden hoşnut gözüküyorlar. "Ben Bush falan anlamam. Yasadışı işlerime devam ederim" diye duşünenlere ise ABD'den aldığımız son bır haberi iletelim: Nartford kentinde, kızını öldürtmek isteyen bir babanın tuttuğu kiralık katil, polis çıkmış. Ve adamı tutuklamış. Ona göre ayağınızı denk alın Amerıkan polisi dığerlerıne benzemez. Aynı, başkanı gibi nereden nasıl çıkacaği, hangi güzergâhı izleyeceği belli olmaz. Bir de küçük bir dedikodu: QZD\Ğı (5I&IY^ ^ t ı h / • Ankaralılar kendı aralarında , ÇIZGILJK KAMIL MASARACI hazırlıklara ışaret ederek şakalaşıyorlar: Ankara'nın son halini duyan Çemişkezek gibi yörelerimizden istek gelmeye başlamış: Aman Bush Başkan, bize de bir uğrasan!.. GUNUN FOTOGRAFI Valibaşkan diyaloğu BEDÜK'ÜN KAYGISI Bizi bir işleten var galiba. (Fotograf: Rıza Ezer) FUAR Keyiflenmek 10 bin lira Fuarın en ilgi çeken bölümü Devlet Demiryolları'nın yaptırdığı otomatık olarak çalışan tren maketiydi. Kırmızı ışıklarda kendiliğinden duran, irili ufaklı tünellere gırip çıkan trenler "gerçekten keyif verici"ydi. Zenger, ses düzeni cihazları ve gözlemeleriyle yıne fuarın "showman"iydi... Zenger, bu kez siyasi liderlerin değil, kendisinın reklamını yapıyordu. "İsmet Pasa'dan Evren'e, Ecevit'ten Özal'a her zaman bir numara ' afişı standa girer girmez dikkati çekiyordu. Keyif fuarının vatandaşlara keyif verecek en önemli yanı ise "Hızlı Bira İçme Yarışması" olacak. Yarışmada, bir bardak birayı en çabuk bitiren üç kişiye 10 milyon lira dağıtılacak. Yarışmaya katılma bedeli 20 bin lira... Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük Antalya'ya atandı. Bedük, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacak. Yıllar önce "kısa bir süre" Antalya'da görev yapan Bedük geçen haftayı "veda zıyaretlerı"yle geçırdi. Gazetemizi de ziyaret eden Bedük, başkentte "rahat ve sorunsuz çahşmasının en önemli nedenini" Belediye Başkanı Karayalçın'la "uyum" olarak gösteriyor. Bedük bu konuda, "Bazı yerlerde bu konuda huzursuzluklar duyuyorum. Ama Karayalçın çok olumlu bir insan. Bizim aramızda hiçbir sorun çıkmadı" diyor. Ardından da ekliyor: inşallah Antalya'da da aynı uyumu yaşarım. AĞAÇ YAŞKEN EĞİIİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES &riı'rne, k;^ rJetîŞırnınderi deK, n a s s g s d e n ^ e b>ze ndssas denges'm kaybederf/ef?ı hemen özeı Başkentin göbeğınde, "Keyif" fuarının açılacağını duyan Ankaralılar, güzel hayaller kurarak, bu keyfın tadını çıkarmak istediler. Sıcak yaz günlerinde ter atarak keyiflenmek için fuarın yapıldığı Türser Sergi Salonu'nun yolunu tuttular. Ancak vatandaşların keyfi "10 bin liralık" giriş ücretini öğrenince ister istemez kaçtı. Demirel: "HEP Diyarbakır II Başkanı Vedat Aydın'ın devlet güçlerince öldürülmüş olabileceğine ihtimal vermiyorum. Eğer devlet güçleri cınayet işlemışse, bugün ülkeyi yönetenlerin başına gök kubbeyi yıkarız." Demek o ihtimal de var!.. Sinasi Nahit Berker KARAMAN SULH CEZA MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1989/681 Karar No: 1990/694 Hırsızlık suçundan sanık Erdemli ılçesı Tozkoparan Mahallesi nufusuna kayıtlı aynı yerde oturur, Mehmet oğlu 1962 doğumlu Adnan tşçi hakkında mahkememızde yapüan yargılama sonunda: Mahkememızin 30.11.1990 tarih ve 1989/681 Esas, 1990/694 sayılı karan ile sanık Adnan Işçı'nin TCK 102/4, 104/2. maddeleri gereğince duşürülmesıne karar venlmiş \e gıyabı karar butun aramalara rağmen sanığa teblığ edilememış ve adresı de meçhul kaldığı anlaşıldığından hukmun 7201 sayüı tebhgat kanununun 28, 29, 30. maddelen uyarınca ılanen tebhğıne karar verilmiş olduğundan hukmun Turkiye"de tirajı en yüksek olan gazetelerden birinde ılanen tebliğine, llanın yapıldığı tarihten ıtibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına, ilana havi gazetenin savcılıktan istenmesine mahkeme masrafı ile ilan giderlerinın sanıktan tahsil edıkceği ilanentebliğ olunur. Basın: 30612 KÜTAHYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ Esas: 1991/169 Davacı Yıldız Can tarafından davalı lsmaıl Can aleyhıne açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince: Kutahya Emet ilçesı, Çavdarhisar kasabası, cilt: 043/05, sayfa: 85, kutük: 178'de nüfusa kayıtlı Halil ve Emine oğlu 1956 Klu, Ismail Can'a bütun araştırmalara rağmen adresımn bulunup duruşma gununü bildirır tebligatın yapıla.ıadığı anlaşıldığından, adı geçen şahsın duruşma gunu olan 10.9.1991 gunu saat 9.00'da mahkememızde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesı, aksı takdirde yargılamanın yokluğunda göruleceğı hususu tebhgat yerine geçerh' olmak uzere ılanen tebliğ olunur. Basın: 48194 TARİHTE BUGÜ1V MÜMTAZ ARIKAN 15 Temmuz "PENİSILİN" BULUNUYOR.. 1928'D£SU6ÜN, İSKOÇYALI p Dr ALEXANDER FLBMING &ULOU. FL6MIN6, ÇEŞ/TL/ YAPARKBN, SIR RASLANTI SOMUCU *F>£NICIU.UM LAfZlNIU "COCCUS'(<OK)CJMSİ LBÜIN ÇO&AUAASlNI EN6ELLE&IO.eRlNl GÖRMUŞTU FLEMIN6, Bu JCÛfAMA/rAZLA DAN £U>£ ETTIĞI IUICA " VEHDİ. KOK Cı/VSl BAKTERlLERlM N£DEAJ OL OUĞU UA£rALtKLAI2£* 8V 'LAC ÇOK ErKiLi Ol. Dr ALEXANDER. FLEMIN& 194STE, YAK O/MCJLAG/ Fİ.O&EY i/E CMA/A/'LE TB, l'LK NOBEL T/P ÖDULUMU A A A HAK AZAAJACAKT/ İLAN KOVANCILAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 990/23 Alacaklı: Şark Kromlan Ferrokrom Işlt. Mudurlüğu Vekiileri: Av. Osman Kumaz / Av. H. Rahmı Çelikkaya Kovancılar Borçhı: Selahattın Sezgın, Hacı Omer Mah. Celepçı Sok. No: 27/2 ADIYAMAN Borç miktan: 1.787.199^ TL Haciz Tarihi: 17 7.1990 Saat. 16.00 Borçlu hakkında yapüan icra takıbi kesınleşmış olup, Etibank ŞarkKromlan Ferrokrom Işletme Müdurlüğu'nde ıdare amirı olarak görevli 3'üncu şahıs M. Zulfu Yıldınm yedınde bulunan GHV 1241 P modd 600451000098 seri nolu 110721819 bandrol seri nolu Vestel Gold Star video kayıt cıhazı 17.7.1990 tarıh ve 1990/23 sayılı haciz tutanağı ile haczedılerek 3'uncu şahıs M. Zulfu Yıldırım'a yedıemin olarak teslim edilmiştir. 1. Iflas Kanunu'nun 102. maddesine tevfikan yapılan haciz sırasında hazır bulunmayan borçluya davet kâğıdı örnek 58 teblığ edılemediğinden ilanen tebhğıne karar verilmiştir. Yukanda cıns, marka vesaır evsafları yazılı hacızlı menkul ve 17.7.1990 tarih ve 1990/23 sayılı haciz tutanağı hakkında diyeceklerinizi bildirmeniz için işbu muhtıranın tebliğ tarihınden ıtibaren 1ÎKnın 103. maddesi gereğince 10 gün içinde haciz tutanağını tetkık ve diyeceğıniz varsa bildirmeniz için icra daıresıne başvurmanız ılan ve tebliğ olunur. 3.7.1991 Basm: 48162 . EŞME SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1991/14 Karar No: 1991/130 Gıda Maddeleri Tuzuğü'ne muhalefet suçundan sanıklar Eşme tstasyon Mahallesi nufusuna kayıtlı Suleyman oğlu 1334 doğumlu HLJLUSI KAYA ile yine Hulusi oğ. 1959 doğumlu ŞEVKET KAYA hakkında mahkememızde yapılan açık duruşmasında; Sanıklara TCK'nın 398, 59, 647/4, 402/1, 402/2. maddeleri gereğince samklardan Hulusi Kaya'mn 30.960^ TL ağır para cezası ve Şevket Kaya'nın ise 26.666^ TL ağır para cezası ile cezalandırılmış olup sanık Hulusi Kaya'nın meslek ve sanatı ile ticaretinden iki ay yirmi yedi gun, diğer sanık ŞEVKET KAYA'nın ise iki ay on beş gün sureyle tatiline karar verilmiş ve yine sanıkların çahştırmakta olduklan işyerinin yedi gun sureyle kapatılmasına karar verilmiştir. 28.6.1991 Basm: 30619 İLAN CEYHAN 1. KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1990/101 Ceyhan'ın Hürriyet Mahallesi 823 ada. 17 ve 18 nolu parsellerin yapılan duruşmalan sırasında verilen ara karan gereğince; Davahlar Şenol Büyukoflaz ve Arif Oflaz'ın tum araştırmalara karşın adresleri tespit edilemediği ve yapılan zabıta araştınnası ile de adresleri yine tespit edilemediğinden bu kez adlanna ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilen davalılar Şenol Büyukoflaz ve Arif Oflaz'a duruşmarun yapıldığı 24.9.1991 gunu saat 9'da yapılacak olan duruşmada hazır bulunmanız, duruşmada Yargıtay onama kararına ne diyeceğiniz ve ayrıca Kazım Sarrafın davaya katılma ıstemi hakkında diyeceğıniz ve yine var ise savunma ve kanıtlannızı bildırmek uzere hazır bulunmanız, aksi halde kendinızı bır vekille temsil ettirmeniz hususu sorulacağı 7201 sayılı yasa uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3.7.1991 Basın: 30874 İLAN T.C MERZİFON ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Davacı Kamil Saraç tarafından davalı BOYABAT OĞLAKÇILAR KÖYÜNDEN İBRAHİM KIZI ZEYNEP SARAÇ aleyhine açılmış bulunan boşanma davasının 23.1.1990 tarih ve 1990/14 karar sayüı kararı ile taraflarm boşanmalanna karar verilmiştir. Davalı adına tüm tebliğatlar ilanen yapılmış olup işbu karann da ilanen tebliğine karar verildiğinde: Merzifon Ash'ye Hukuk Mahkemesi'nin 1988/435 esas 1990/14 karar sayılı karan ile Çaybaşı Köyti 110 nolu hanede nüfusa kayıtlı bulunan taraflann boşandıklannın davahya ilanen tebliğine, tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz etmemesı halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basm: 48244 ADANA BEŞİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1990/979 Davacı Enver Şahin vekili Av. tbrahim Çağlar tarafmdan açılan gaiplık davasının mahkememızde yapılan duruşmasının ara kararı gereğince: Adana ili, Karaısah ılçesı, Barakdağı köyu, kutuk 28, cilt 011/01 ve sayfa 97'de nüfusa kayıtlı bulunan Mustafa oğlu Fatma'dan doğma 10.06.1938 Dîlu ve Adana ili Sumer mahallesi Karabucak Camii Kar. No: 11 adresınde terzılik yapmakta iken 1970 yılında hiç adres vermeden ve nereye gıttiğini kimseye söylemeden kaybolan ve bugüne kadar kendisinden haber alınamayan MURAT ŞAHÎN hakkında bilgüeri olanların mahkememıze muracaatlarını yapmalan, bir yıl içinde hâkımlığimize müracaat edılmedığı takdırde adı geçen MURAT ŞAHİN hakkında gaıplik kararı verileceği hususu ilan olunur. Basm: 30562 İLAN BOLVADİN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Davacılar Hacer Karaçımen ve Mustafa Gemıci tarafından mahkememıze açılan gaıplığe karar verılmesi davasının verilen duruşma ara kararı gereğince: Davacıların kardeşi olan Bolvadin Uçesı, Kestemet mahallesi nufusuna kayıtlı gaıp Şukrü Eşit'ı bilen ve tanıyanların 3 ay içinde mahkememizin 1990/25 esas sayüı dava dosyasına muracaatİarı ilanen tebliğ olunur. Basın: 48105 TOPRAKOĞLU DEMOS TURİSTİK TESİSLERİ Denız gorur çam moblelı odalarda 2 kışı yarım pansıyon 120 000 TL + KDV 3 kışı yarım pansıyon 165 000 TL + KDV 4 kışı yarım pansıyon 210 000 TL + KDV denız kenarında cafe bar dısko, restorant Jjf/ S J V T " 1 * ocakbaşı oyun salonu unıtelenmız vardır tâct^^y r** Rezervasyon: ' # Istanbul: 165 22 51 165 89 88 583 80 97 572 02 09 Marmara: 9.1986.5481 veya 5425 ten 110 ıstenecek. BİR DÜNYA CENNETİ MARMARA ADASI ÇINARLI KÖYÜ GÖLYAKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 991/15 Davacı Kezban ALTOP tarafından, davalı Sebahattin ALTOP aleyhıne açılan boşanma davası ile ilgili olarak mahkememizde verilen ara kararı gereğince: Davalı SEBAHATTİN ALTOP adına çıkartılan duruşma gününü bildirir meşruatlı davetiyenin bila tebliğ iade edildiği, zabıta kanalıyla da adresi tespit edilemediğinden yukanda adı yazılı davalının duruşmarun atılı bulunduğu 17.9.1991 tarihinde saat 11.00*6 kadar Gölyaka Adliyesı'nde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksı takdirde HUMK'run 509 ve 510. maddeleri gereğince yokluğunda karar verileceği hususu davetiye ve dava dilekçesi yerine kaım olunacağı ilanen tebliğ olunur. 2.7.1991 Basın: 48158 Bahçelievler Ünverdi'de kiralık veya satılık 2 oda, 1 salon, 80 m 2 kaloriferli giriş kat daire; işyeri de olabilir. , • Tel.: 173 15 06
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog