Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

75 TEMMUZ 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Horzıım karan • ANKARA (Cumhuriyet Börosn) Yargıtay, Horzum davasında kararını 18 eylülde açıklayacak. Kemal Horzum'un avukatlan Uğur Alacakaptan, Çetin özek ve Ali Karaküçük ile davanın sanıklanndan Ismail öztan'ın avukatı Salim özdemir'in "rahatsızlıklan" gerekçesiyle dünkü oturuma gelmemeleri nedeniyle karann açıklanması ertelendi. Emlakbank'ı 200 milyar lira dolandıran işadamı Kemal Horzum, banka görevlileri Fikret öngen ve Nilgün Damgacı Ankara 3. Agır Ceza Mahkemesi'nce zimmete iştirakten 10'ar yıl ağır hapis cezasına çarptınlmışlardı. Horzum'un muhasebecisi lsmail özkan ise 5 yıl hapis cezası almıştı. URUUAYA DOGRUSHP Başkana saldın • AFYON (Cumhuriyet) Afyon'un Çay ilçesinin SHP'li Belediye Başkanı Yaşar Çengel'e Mustafa Altınkaya adh belediye işçisi tornavida ile saldırdı. Çengel'in omzundan yaralandığı olay şöyle gelişti: İlçede bütangaz bayüiği yapan Yaşar ve Mehmet Kayıkçı kardeşler, Başkan Çengel'in makamına gelerek tartışmaya başladılar. Tartışma sürerken Kayıkçı kardeşlerin eniştesi olan ve Çay Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Mustafa Altınkaya, elindeki tornavida ile Yaşar Çengel'e saldırarak omzuna iki kez sapladı. Gözaltına alınan Mehmet Kayıkçı ile Mustafa Altınkaya tutuklandılar. Demirel'e yeni uçak • ANKARA (AA) DYP Bursa Milletvekili Cavit Çağlar, Genel Başkan Süleyman Demirel'in gezilerinde kullanılmak üzere bir uçak daha aldı. ABD'den alınan ve önümüzdeki günlerde gelecek olan uçakta yapılacak düzenlemeler ile Demirel'e vip rahathğı sağlanacak. önümüzdeki gtlnlerde Demirel'in parti faaliyetlerine dönük geziler için Türkiye'ye getirilecek olan ucağın bir bölümü DYP lideri için özel dinlenme bölümü olarak hazırlanacak. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, yurt gezilerinde halen Cavit Çağlar'ın 7 kişilik uçağı ile Nergis Havayolları'na ait helikopterini kullanıyor. ABD'den gelecek yeni uçakla, basın mensuplarımn gezilere katıhmında rahatlık sağlanmasının hedeflendiği de bildirildi. Siyasal anarçi • tZMİR (AA) DYP Genel Başkan Yardımcısı Ersin Faralyalı, "Türkiye son yıllarda sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda tam bir anarşi içine girmiştir" dedi. Faralyalı, Fzmir'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin siyasi istikrar ve huzur aradığını belirterek vatandaşlann da ANAP hükümetlerine güveninin kalmadığı görüşünü savundu. Bu ortamda hükümetin icraatının kendilerine ve ülkeye yararlı olamayacağını bildiren Faralyalı, şöyle konuştu: "Türkiye'yi daha fazla bunalıma götürmeden kasımda seçime gitmek kaçınılmaz olmuştur. Sandığı koltuğunuzun altında taşımaktan vazgeçin ve getirin milletin önüne koyun. Meseleler yeni bir iktidar tarafından ele alınmalıdır. Bu, ülkeye istikrar ve huzur getirecektir!' 3 kardeş aynı mezara • ANKARA (UBA) Ankara Asri Mezarlığı'na bir mezara 3 kardeş defnedildi. Ağabey Şahismail Güzelgün, "Sırasmı şaşınp önde gidenlerle aynı yerde yatacak ve onlarla kucaklaşacağım" diye vasiyet etti ve kardeşlerinin mezarına gömüldü. Tuzluçayır'da yaşayan taşocağından emekli Koturlu Şahismail Güzelgün (Balo Şahismail), rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülürken vasiyetini yaptı. "Benden önce ölen kardeşlerim Dursun ve Mustafa ile aynı mezara gömülmek istiyonım" diyen Balo Şahismail, herkesle helalleşti ve "Rızanızı verin ben gideceğim" dedi. ANKARA Ankara'da fet Hanım da bunlar arasınniye güzel tavuk göğsü ya da. Konuk Suudi Prens, kapılamaz? labalık arasında İffet Hanım'Suudi Arabistan Dışişleri la göz göze gelmiş. O anda Bakanı Prens Suud El Fay yüreğinin orta yeri alev alsal'ın yemeğinde, ikinci Irak mış. Resmi görüşmelerin bir operasyonu, Saddam'ın na yerinde parantez açıp Türk ortaya koyduğu 'değişim' parti Yenilikçiler, SHP'de olası bir baİnönü'nün ise "YenilikçiSol Yeni Sol'un kurmaylarından İsmail şıl gideceği biraz konuşuldu. yetkililere itirafta bulunmuş. içinde kabul görmüştür. Bay şansızlıga da ortak edilecekler Kanaf'ın kurultay öncesinde İkili ilişkilere, Kıbrıs, Filistin Türk yetkililer, Atatürk Cem'in eski İstanbul İl Başkanı Ercan kal'ın uzlaşma çağnlannda sa dir. Biz sorumlulugu alsak, bu kendisini desteklemesine karşın, konusuna şöyle bir değinil Türkiyesi'nde "mahallenin mimi oldugu kuşkuludur. Bay sorumluluk pekâlâ iistlenilir. "vitrin degişikligi" görüşü üzeKarakaş'a böyle bir öneri götürdüğü di. En çok da prensin anne kızı" türünden bir kompleks kal'ın başında oldugu yöaetim, Ancak yönetim sorumlulugu ta rinde halen düşündüğu kaydedibildirildi. Yenilikçilere göre partide genel sadece üç kez Ercan Karakaş'ı şımadan, sorumlu tutulmak ha liyor. Bu konuda "evet" ya da si İffet Hanım'ın aşk hikâye sergilememişler. İffet Hasi ile istanbul tavuk göğüs nım'ı Prens Faysal'la tanışsecimle gelmesine rağmen gö rekete zarar verir." "hayır" görüşünü ortaya koybaşkanlık sorunu yok. revden almıştır. Ortaya konulan lerinin kıvamı konuşuldu. tırıp devre dışı kalmışlar. Istanbul'da Karakaş dışında mayan İnönü'nün kurultayda yirultayın hemen öncesinde yeni Baykal platformunda bizimle Asaf Savaş Akat, Seyfettin Gür ne geçmiş ittifakları canlı tutaSahi niye tavuk göğsünün Faysal, iffet Hanım'la koÜMİT ASLANBAY çıkış yolları aramaya başladı. aynı paralelde bazı duşunceler sel gibi adların ortak hareketin rak ortaya çıkması da bekleni(bir de su muhallebisinin) en nuşurken hemen sadede ANKARA SHP kurultayı Karakaş ile beraber SHP'deki il vardır, ama Baykal eskiden be den söz edilirken bu kesimin ge yor. Bunun bir örneği olarak, güzeli Istanbul'da yapılır da gelmiş. na iki hafta kala, eski Genel gi çeken adlardan Asaf Savaş ri birlikte oldugu, sıründa taşı nel merkez yönetimi içinde yer geçtiğimiz günlerde uzun süre Ankara'da yapılamaz? "Size âşığım. Sizi ülkeme Sekreter Deniz Bayksü'ın içinde Akat geçen günlerde Genel dığı arkadaşlanna karşı uzlaş alan Ertuğrul Günay ile ortak baş başa görüştüğü İstanbul Bu soru Dışişleri Bakanı götürüp evlenmek istiyobulunduğu "Yeni Sol"un, eski Başkan Erdal Inönü ile görüş madan sonra ne yapacaktır? strateji belirleme çabaları sürü Milletvekili Ali Topuz'un istanSafa Giray'ın Suudi meslek rum." İstanbul II Başkanı Ercan Kara tü. Akat'ın daha sonra Baykal Kaldı ki İstanbul kongresinde yor. Bu nedenle Günay ve Kara bul kongresinde Baykal'ı destektaşı onuruna verdiği yemeİffet Hanım "kabul" dekaş ve Genel Sekreter Yardımcısı ile de görüştüğü öğrenilirken, oldugu gibi Yenilikçiler'e karşı kaş'ın geçen günlerde Ankara lemesine karşın, Sakarya kongğin masasına zembille inme miş, "ama bir koşulla." Ertugrul Günay'ın içinde yer al "YenilikçüerSol Kanat" karşı luran kırana bir mücadeleden da bir araya gelerek benzer dü resinde açıkça Baykal'ı "Ameridi. Mönüde tavuk göğsü varFaysal, "her koşul tadığı "YenilikçUerSol Kanaf'a taraftan verilen 'uzlaşalınT sin gelmiştir. şünceleri dile getirdikleri bilini kancı politikalarla" eleştirmesi dı. mam, yeter ki siz evet deyönelik "uzlaşma" çabaları sü yallerine karşı şu görüşleri öne • Eger uzlaşma önerileri salt yor. Günay'ın ise yakın çevresi gösteriliyor. Tavuk göğsü lezzetsiz mi yin" demiş. riiyor. "¥Miilikçiler"in parti için sürüyorlar: Baykal'ın genel başkanlıgını ne, "Baykal ile uzlaşma olmaz. Yeni Sol bugün öğleden sonlezzetsizdi. Bunu aşçıbaşı Bunun uzerine İffet Hanım Vitrin degişikligi ile birlikte, ge ra Ankara'da bir araya gelerek de bu aşamada genel başkanlık "• Uzlaşma önerileri asıl ola sağlamaya yönelik ise bunun kada biliyor olmalı ki tavuk gö koşulların en ağırını öne sürsorunu olmadığı görüşünde ol rak İnönü'yü dışanda bırakan bul edilmesi düşüniUemez. An nel başkanla uyumlu bir yöne değerlendirme toplantısı yapağüslerini kızılcık marmelatı müş: duklan, ancak partide vitrin de ve Baykal'ın genel başkanlığına cak Yenilikçiler, bir genel seçim tim de şart" dediği alınan bilgi cak. lllerden gelecek Yeni Sol ve fıstıklı dondurmayla takvi"Hayatınızda benden başler arasında. ğişikliği ve daha etkin rol oyna yönelik önerilerdir. öncesinde partinin daha siiriikyanlısı partililerle görüşecek ye etmişti. ka kadın olmayacak. Başka maktan yana oldukları da ifade • Partide bu aşamada bir ge leyici, atılımcı ve dinamik bir Bu kanat, toplumun geçen olan milletvekilleri daha sonra Evet, Ankara'da güzel ta kimseyle de evlenmeyecekediliyor. nel başkanlık sorunu esas ola görüntü kazanmasından vana kurultaydan farklı olarak SHP Baykal'ın da katılacağı toplanvuk göğsü niçin yapılamaz? siniz." "Baykal'ın sag kolu" olarak rak yoktur. Ancak 'YenilikçiSol dıriar. Bu nedenle kunıltaydan içindeki mücadelede bu kez da tıda gelişmeleri ele alarak, BayKon u k Faysal, nitelenen İstanbul Milletvekili Kanat' poHtikalar da Genel Baş çıkacak yapının buna uygun ol ha az ilgili bir tutum takındığı kal'a bilgi verecekler. Baykal'ın prensin annegerçek Müsİsmail Cem'in, Ercan Karakaş kan tnönü'nün cevresinde götü ması gereklidir. Parti Meclisi ve nı ve "Sorunu balledin, sonra da kendisine sunulan veriler ışıDışişleri Bakanı El sinin aşk hilümanlar için ile önceki gün bir kez daha gö riilen ve sürekli onunla duşünii yönetim için gereken ağırlık ko siiriikleyici politikalarla karşı ğında önümüzdeki günlerde kâyesine ku Faysal'ın babası Prens yediye kadar rüştüğü öğrenilirken, len politikalar degildir. nulmalıdır. mıza çıkın" mesajını verdiğini adaylık konusunda kararını lak vermek Faysal'ın İstanbul kadın alma"YenilikçUerSol Kanat" da ku• Yenilikçiler'in çok önceden • Vitrin degişikligi olmazsa, düşünüyor. açıklayacağı bildirildi. için bu soruyu nın sünneti ziyaretinde ingilizce kısa ve net bir şerif olduğuçevirmen olarak yanıtla kestıAma vutköy Amerikan nu ve ayrıca rip atmak getahta mümKız Koleji'nden bazı rek: kün olduğunöğrenciler görev "Herhalde ca çok varis almışlar. Yenimezup bırakma zoAnkaralı tavukların göğ Adapazarlı İffet Hanım runluluğunu sü küçüktür da bunlardan biri. Prens, falan dile gedeondan..." İffet Hanım 'la göz göze t i r m e m i ş , "Her şeyin " e v e t " degelmiş... en lezzetlisi, miş. İstanen ağız dolbul'dan 40 duranı İstanbul'dadır" kura gün 40 gece sürecek düğün lını, Ankara'dan lezzetli ta için gemiyle yola çıkmışlar. vuk göğsü ile bile bozma Ama ertesi gün Faysal, " olanağı yok. Suudi Arabistan'a varmadan Mönüde bir de taze pate evlenmemiz gerekiyor" diye tes vardı. İffet Hanım'ın aşk tutturmuş. Faysal'ın gerekhıkâyesinı taze patetesler mi çesi, "ıssız gecelerde kamaçağrıştırmıştı? rada yalnız yatmaktan korTaze patates Adapazarını, karım" türünden bir gerekçe Adapazarı Çerkezleri, Çer değil. kezler ise mas&nın başında İffet Hanım'a boynunu büislim kebabını pilavına katık küp "En yakın limana çıkıp yaparak yiyen Prens Fay hemen evlenmemiz gerekir. sal'ın annesini masaya getir Çünkü babam seni görürse di. İffet Hanım bir Çerkez gü seninle o evlenmek isteyezeliydi. cektir" demiş. Yıl 1932. Suudi Arabistan iffet Hanım yüzünü henüz bağımsızlığına kavuşup dev görmediğini kayınpederinin löt olmuş. Prens Faysal, ya huyunu elbette kendi oğlunni karşımızda oturan Dışişle dan daha iyi bilecek değil. ri Bakanı El Faysal'ın baba Buna da "evet" demiş. Gesı, bu nedenle aralarında mi İskenderiye'ye uğradığınTürkiye'nin de oldugu beş da karaya çıkmışlar ve niülkeye resmi gezıye çıkmış. kâhlarını kıydırıp gemide Suudi heyetinin istanbul' gerdeğe girmişler. daki temasları sırasında İnBir süre sonra Suudi Aragilizce çevirmenlik ya da bistan'a varmışlar. Heyet karehberlik yapmak üzere Ar labalığı arasında baba FayT a r i h 2 O c a k 199 ° S H P o l a 8 a n u s t u kurultayının yapıldığı 29 Eylül 1990'dan 7 ay önce. Genel Başkan navutköy Amerikan Kız Ko sal gerçekten İffet Hanım'ı E r d a | tnönü ile Genel Sekreter Deniz Baykal yan yana. Aradan geçen bir kurultayda Baykal genel başleji'nden bazı öğrenciler gö fark etmiş. Ve hemen kurkanlık yanşını kaybetti. Bu fotograf çekildikten 19 ay, olaganüstü kurultaydan da 10 ay sonra parti içinde tekrar genel başkanlık yanşı riizgâriarev almışlar. maylarına emri vermiş, "o n esiyor. O zaman yan yana düşünen Inönii ile Baykal şimdi ayrı ayn kurultay hesaplan yapıyorlar. Yeni mezun Adapazarlı if hatunu alıp getirin, onunla evlenmek istiyorum." Kurmaylar biraz sonra boyunları bükük dönmüşler: SHP lideri Baykal ekibini suçladı "Maalesef kral hazretleri evlenemezsiniz, çünkü oğlunuz sizden önce davranmış." İffet Hanım, güzelliği ile yarış halindeki zekâsıyla Sugerekli hamleleri yapmamızı kaldığı, tıkandığıdır. 'Yeni Sol', FUAT ATALAY de kent trafiği felç oldu. Vatanudi Sarayı'na büyük bir engellemektedir. Bunun için sosyal partimizde, statükoculuğa karşı HAKAN AYGÜN SHP DiygrbakiT Milletvekili daşlar da yol boyu İnönü'ye sevuyum göstermiş. Çok sayıda demokrasi bilimsel gelişmenin yolunu değişimi, eski anlayışlara, tabulara, SELAHATTİN GAZELLİ gi gösterisinde bulundular. İnöaçmak için gereklidir. Yatırımlan çocuk doğurmuş. Çocuklaşartlanmışlıklara karşı yeniyi, derin şimdiden hesaba katan bir iktidar rın hepsinin eğitimiyie yakınAMASYA SHP Genel nü, Amasya İl özel ldare Salove geniş perspektifi savunan, X X e r şeyden programı sunmalıdır. Ilk adımda Başkanı Erdal tnönü, Deniz nu'nda partililere ve vatandaşladan ilgilenmiş ve hepsine üretimsizliğe karşı etkin liderliği önce reform üniversite ve araştırma kurumlarının Baykal ekibini, "genel merkez ra seslendi. Türkçe öğretmiş. Öyle ki savunan bir çizgidir. yapma yeteneğini güçlü bir biçimde desteklenmesi ne yapıyorsa kötülemekle" suçKonuşmasında iktidara hazırKral Faysal'ın kızı olan tüm 'Yeni Sol' tek parti mirasının yeniden gereklidir. layarak, "arkadaşlar yanlış yol lık çalışmalannı uzun uzun üaprensesler, Riyad'daki Türk olumsuz yanlarını ayıklama kararlığı kazanmış bir da, partinin itibanm diişüriiyor latan İnönü, Baykal'ın başını • Sosyal demokrasi sanatta, bilimde, yetkililerin verdiği bilgiye göiçinde partimizin tüzüğüyle, sosyal lar" dedi. İnönu, bir partilinin çektiği "Yeni SoP'un bunlardan genel ve evrensel kavrayışları olan programıyla, ideolojisiyle, söylemiyle re İstanbul şivesiyle Türkçe demokrasinin en Baykal'ı "ABD'den icazet farklı bir şey getirmediğini bezihinleri gerektirir. Nasıl bir sosyal 'bireyin özgürlüğünü, sivilleşmeyi, konuşuyorlar. Dün Marmatemel almakla" suçlaması uzerine de lirtince, bir partili, "ABD'den demokrasi sorusu, ne gibi bir tam demokrasiyi' Türkiye'de özelliklerinden ris'te Cumhurbaşkanı Özal'" O da yeni degil, kimin nereden icazet alıyoriar. Yeni bir şey bu entelektüelite diizeyi gerçekleştirecek, sosyal demokrat biri la görüşen İffet Hanım'ın oğicazet aldığını bilmiyorum. Ama genel başkanım" diye bağırdı. tutturabileceğimizle yakından ilgiüdir. hareketin adıdır. yenilikçiliğidir. lu konuk Dışişleri Bakanı da Türkiye üzerinde başka bir ül inönü, bunun uzerine, "O da ye'Yeni Sol' olarak biz önümüze Sosyal demokrat hareketin Bu ancak Türkçe konuşuyormuş. Ama kenin oyunlar oynaması iyi bir ni değil, kimin nereden icazet aldünyayı koyabilme yeteneği olan bir gündeminde tartışılması gerekli toplumsal yaşamm, siyasi, ekonomik, kızkardeşleri kadar güzel deşey degil" diye konuştu. sosyal demokrasi istiyoruz. Bu çok dığını bilmiyorum. Ama, Türkikonular; bilim ve ideloji alanlarında, ğil. Çünkü küçük yasta Ameaçıktır ki her türlü yasaklamacı ve İnönü, kurultay öncesi üçün ye üzerinde başka bir ülkenin * İnsanlarımızın kendi öznel gelişmeleri yakalayıp bu gelişmelere rikan okullarına verildiği için 1 yan modern anlayışlan dışlayan bir cü bölge toplantısını Amasya oyunlar oynaması iyi bir şey deöncülük edebilecek reform "anadili", İngilizcesinin ve yaklaşımdır. Sosyal demokrat siyasi da yaptı. Toplantıya Samsun, Si ğil. Bu oyunlara karşın Türkiye^ programlarının sergilenmesiyle baba dilinin gerisinde kalçalışmanın ve iktidann ayırıcı nop, Tokat ve Çorum'dan gelen deki demokrasi yine ilerlemiştir. mümkün olabilir. Sosyal mış. çizgilerinden biri de berraklıktır. Bu parti yöneticileri, belediye baş Halkımız istediği için ilerlemişdemokrasinin gücünün, toplumu İffet Hanım 1950'lerin badenetlenebilir bir iktidar anlayışı ile kanları ve delegeler katıldı. Be tir, yine ilerleyecektir" dedi. tıkandığı alanlarda ve anlarda şında Kral Faysal'a "ısüp seçilenlerin biricik otorite oldugu raberinde eşi Sevinç tnönü, ge'yeniden yapılanmadan' Baykal ekibine kırgın olmadıParis'e göçmüş. Kral verdiyönetim anlayışıdır. Bu bakımdan nel sekreter yardımcıları Ertuğ ğını ve yine birlikte çalışmayı is(reformasyondan) geçirebilmesinde ği sözü "bir süre askıya aliktidar odaklan gibi çalışan birtakım rul Günay, Abdülkadir Ateş, tediğini anlatan İnönü, bir paryattığı anlaşılmalıdır. Reform demokrasi dışı kuruluşlann tasfiyesi, mış da..." Mehmet Moğultay, Yiğit Gülök tinin takım anlayışıyla yönetilekavramı sanıldığından ve nasıl bir sosyal demokrasi sorusuna İffet Hanım'ın küskünlüğü süz ve Güneş Gürseler ile birlik meyeceğini söyledi. Baykal ekikullanıldığından çok daha ciddi açıklık getirmektedir. uzun şürmemiş. Kral, Pate çok sayıda parti yöneticisi ve binin kurultay öncesinde değişik anlamlar taşır. Her şeyden önce Nasıl bir sosyal demokrasi sorusu, milletvekiliyle Amasya'ya giden bir taktik uygulayarak, "kendiris'e, İffet Hanım'ın yanına yaratıcılığı. Bu bakımdan partimizi, nasıl bir gelir düzeyi sorusundan ayn İnönu'yu yol boyu coşkulu kon sini çekilmeye zorladıklanm" giderek pişmanlık hükümlegeçmiş dönemin uygulamalannın tutulmaz. Şimdilerde 1200 dolarda voylar karşıladı. rinden yararlanmak istediğimirasçısı ve bekçisi gibi gösterip, her belirten İnönu, buna kurultayın olan kişi başına milli gelirin, ilk ni bildirmiş. İffet Hanım yetürlu yenileşme arayışlarına karşı Inonü'nun Amasya'ya girişin karar vereceğini belirtti. iktidar döneminin sonuna doğru iki niden saraya dönmüş. olumsuz tavır almak sosyal katına, 2000'li yıllarda 5000 dolann demokratlıkla bağdaşmaz. Olsa olsa Ne yazık ki beraberlik bu KURULTAY KULİSİ uzerine çıkarmak sosyal bunun adı tutuculuk olur. kez Faysal'ın ölümüyle nokdemokrasinin hedefi olmalıdır. Bu Sol kimliğimizi koruyarak ülkemiz talanmış. iradelerıni kullanaontıtMcrı vc yaklaşık 150 milyar dolar tutannda için iyiyi, güzeli, iddialı bir yeniden Arnavutköylü İffet Hanım yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri bir bir dış ticaret hacmine ulaşmış bir yapılanma programını savunduğumuz şimdi 77 yaşında ve Paris'idari ve siyasi yapılanma ihtiyacı. Türkiye demektir. için hareketimiz 'yeni sol' bir ozellik te yaşıyor. • İnsan enerjisi potansiyelini açığa SHP'nin Tekirdağ'da genç ve şının merkezi ise hemen hemen taşımaktadır. 'Yeni Sol' çok açık bir Sonuç olarak gözleri geçmişe takılıp çıkaracak, Türkiye'nin kabuklarını dinamik iki milletvekili var. Bi Çorlu'ydu. Doğal olarak da biçimde, bugunkü genel merkez Tatile giderken kalan değil, geleceği gözleyen bir kırabileceği, toplumun özlemlerini ri Genel Başkan Erdal İnönü Çorlu'nun yerel yöneticileri geyönetimiyle önemli ülke ve dünya sosyal demokrasi hedefliyoruz. Nasıl kavrayan iddialı bir 'yeniden yü destekleyen, örgütten sorum ce gündüz kurultay konuşur olKalbinizi sorunlarında değişik düşüncelere bir sosyal demokrasi sorusu, 'nasıl yapılanma' iktidar programı, lu Genel Sekreter Yardımcısı dular. Tekirdağ İl Başkanı Sami Kontrol ettiriz. sahip bulunmaktadır. Bu da çok bir Türkiye istendiği' sorusuyla aynı Güneş Gürseler, diğeri eski Ge Eren ve Çorlu Belediye Başka• Kürt halkının bu ülkenin bir doğaldır. Bu düşüncelerimizi nı Ünal Baysan, partinin iki anlamdadır. nel Sekreter ve olası genel başparçası olduğunu hissedip, özgür ve 'yenileşme' adh yayın organımızda kan adayı Deniz Baykal'ın ya önemli temsiîcisi olarak sorantam eşitlik içinde yaşayabileceği, Değişen dünya koşullannı kavrayan, olanaklar ölçüsünde kamuoyuna nında yer alan Enis Tütüncü. lara, "Sayın Baykal genel başkaasimilasyon, baskı ve şiddet yeni ufuklara doğru gerekli aktarmaya çalıştık. 'Yeni Sol' Bölgede mahalle delege seçim nımız olmalı" diyorlar sürekli. politikalanndan anndırılmış bir siyasi dönüşümü gerçekleştirecek programa platformunun birçok boyutu lerinden bu yana süren yarışta Genel Başkanlan Erdal tnönü olgunluğun yaratılması, ve kafaya sahip bir başbakan adayı bulunuyor. Derin ve karmaşık parti içi muhalefeti temsil eden için de "Vatandaş, köylülerimiz bu kurultayda parti genel • Ithal ikâmesine dayah endüstriyel sorunlarımıza, 'cesaretli, köktenci, Tütüncü ve Baykal'ı destekle ve partililer, 'Cumhurbaşkanlıbaşkanlığına gelmelidir. Gelmelidir ki ve teknolojik gelişme bugün için TÜRK gerçekçi' önermeler getiriyoruz. yenler üstünlük sağladı. Parti içi ğına İnönü gelmeli. Türkiye'ye acı, gözyaşı, yokluk, yoksulluk, ulkemizde mutlak sınırlarına Temel yaklaşımımız, siyaset KALP VAKFI iktidarda bulunan Gürseler ve böyle bir cumhurbaşkanı yakıbaskı, şiddet ortamı, aydınlığa, dayanmıştır. Bilimsel çahşma ortamı dünyamızın, idari yapının, hukuk merkezciler delegelik alamadı şır' diyorlar. Biz halkımızın düözgürlüğe, barışa ve refaha Tel: 175 12 44/45 yoktur. Bilimden mahrum bir sisteminin toplumun çok gerisinde lar. Büyük illere göre daha sıcak şüncelerine saygılıyız" şeklinde dönüşebilsin. 148 58 66Fax:166 4712 teknolojik yapı sanayileşme alanında bir havada geçen kurultay yarı konuşuyorlar. tnönü'süz uzlaşma GUNLEREV KOPUGU TÎ^ Bir Aşk Hikâyesi AHMET TAN . . . Yeni Sol, Yenilikçilere Inönü'yü dişarıda bırakan birformül önerdi SHP ARŞtVÎNDEN tnönü: Partinin itibarını düşürüyorlar BtR GÖRÜŞ Etkin liderliği savunuyoruz Değişen dünya koşullannı kavrayan, yeni ufuklara doğru gerekli dönüşümü gerçekleştirecek programa sahip bir "başbakan adayı", bu kurultayda parti genel başkanlığına gelmelidir. 'Halkımız böyle istiyor'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog