Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet ÇAĞEV VEBASI Sahıbı Cumhunyet Matbaacılık ve Gazetecıtık Turk Anonım Şırketı adına Nadir Nadl # Gcnel Yayın Mudüru H ı ı a ı Omal. Mücssese Müdüru EmiH LııMıgl, Yazı Işlen Mudünl Okıy Goneasn. 0 Haber Merkezı Mudüru VaJpı Bajrr, Sayfa Duzenı Yönetmenı Alı Acar 0 Temsılaler ANKARA Atand T u , İZMİR Hikmel Çrttakıya, \ D A S A Çruo >l£e»oglıı İC Polılıta Ceati B^lmıiK D>S Hıbcrkt E f | a Baicı. tjSemlıka $«kna U Şa>au. >un Haberlen Nccdft Dofaa. Spor Daflışmanı Ab*rik>d]r \acrimam, Şahıı Upay Diucllmc «.Mallall Yancı 0 KoortınaıOr U a ı t l koruls.ii 0 Baicat »MCT 0 Buıçe Planlıma SnfJ OıaaalMfCOtta 0 RekLam Ajje # Idarc Haj*)1n G a m # Istame ÖMer Çdik £ B.l» Ulan \ d n Kultur Cdal t s « r , EJıtım Dızı Yanlar b m n Çahşlum, Arastırma Sfalı l»er Ei»l Ertal 0 Muhasrt* To«a f Ek Yajmlaı Haiya 4.k>ol lul ( Pmonel S » | l Boaucıoibı Oktaj «.Ual Y«lçı. Bntı, Hana C t m l Hikmtl Çrtiakan. Otay Goaenda. l » a r M u n . llbaa Sd<ak, U »İTBea Aaaaa Taa Boscn v* Yayan Cumhıınyıt Matbaacüık vv G«ewaJık TA Ş TUrk Oca* Cad 3$ 41 CaJa]o|İ! 343J4 ]s PK 246 IsunbaJ Td 512 0 ! 05 120 lul), Ttta 22246 F u (!) S26 60 ' 2 f BvmUtr takara. Z]y» OOkalp Bl> Inkılap İ N o 19 4 T 133 II 4 W Ttlca 4İ344 Fa» 141 13 M ı)< 6< 0 I n r H Zıya Bh 1352 S 2/3 Tel 13 12 30 Teleı 52359 F u (511 19 5! « L tnftıll Cad. 119 S. No I Kal 1. Td 19 37 52 (4 bal). Tdet 62155 F u (71) 19 25 "I TAKVtM: 15 TEMMUZ 1991 trnsak: 3.43 Güneş: 5.37 öğle: 13.15 Ikindi: 17.13 Akşam: 20.42 Yatsı: 22.27 ABD'tt kedilerde ApS Gala Gölü'ne serbest atış HÜRRİYET UYMAZ Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Milli Parklar Dairesi'nce 'Dogal Koruma Alanı' ilan edilen Trakya Meriç Deltası'ndaki Gala Gölu, aynı bakanlığa bağlı Merkezi Av Komisyonu tarafından ava açıldı. Hayvan korumacılar, kararın, avcıların baskısıyla alındığım öne sürüyorlar. Avcılar ise göldeki canlı yaşamı yok edenin kendileri değil, zehirli tarım ilaçlan olduğu görüşünu savunuyorlar. Merkezi Av Komisyonu, 199192 Av Mevsimi Karar Taslağı'nı göruşmek üzere geçen haziran ayında Ankara'da toplandı. Avcılann yanı sıra hayvan korumacı bir dernek temsilcisinin de davet edildiği toplantıda Gala Gölü'nun yeniden ava açılmasına karar verildi. Komisyon toplantısına davet edilen Hayvanların Yaşam Haklarmı Koruma Derneği Başkanı Eva Aksoy, itirazlanna karşın gölün yeniden ava açılmasını büyük bir üzüntüyle karşıladığım belirtti. Kararın, avcıların baskısıyla alındığını öne süren Aksoy, "Bu öneriyi, aynı zamanda özel avlagı olan Birleşik Avcılar Merkezi'nden Ömer Borovalı getirdi. ttirazun üzerine tartışma oldu, ancak toplantının sonunda bakanlıkça gölün yeniden ava açıldığı açıklandı" dedi. Çok sayıda avcının katıldığı komisyon toplantısına yalnız bir tek hayvan korumacı demeğinin davet edilmesini de eleştiren Aksoy tepkilerini şöyle dile getirdi: "Merkezi Av KomisyonıTnun esas amacı, sadece av hayvanlanm korumak değil, yaban yaşanun da konınmasını saglamaktır. Bu tarz basit ve hiçbir bilimsel gözleme dayanmadan alınan kararlarla hayvan konınamaz. Zaten komisyon uyelerine bakıldıgında, hayvan korumaya yöoelik bir calışma yapılmadıgı bemen goruluyor. Komisyonda hayvan korumacı olmadıgı gibi bu > olda soz sahibi Tanm Orman Bakanlığı'na bağlı bir dairenin "doğal koruma alanı" üan ettiği gölü başka bir doire, avcılam açtı Aııamur'da turiste yasak • ANAMUR (Cumhuriyet) Orman işletmesine ait Pullu kampındaki gazinonun jandarmalar tarafından gece 24.00'te kapatılmak istenmesi, yerli ve yabana turistler tarafından protesto edildi. Gazinoda oturma eylemi yapan turistler, durumu bir dilekçeyle Anamur Kaymakamhğı'na bildirerek "Bu yapılanlanlara kim cesaret veriyor" diye sordular. Karavanla bölgeye gelen turistlerin olay gecesinin sabahında Pullu kampından aynldıklan görüldü. virüsü Amerika'da yapılan bir arastırma sonucunda kedilerin yüzde 3'ünde AIDS virüsüne rastlanması, kamuoyu ve kedi sahipleri arasında şok yarattı. AIDS'li kedilerin imhası tartışılıyor. NtLGÜN CERRAHOĞLU ROMA ABD'deki kedilerin yaklaşık yüzde 3'ünün AIDS'li olduğu tespit edildi. AIDS'in kedilere de bulaştığı Kaliforniya'da saptandı. Araştırmacüann, "şimdiye dek" sınayabildiği bulgulara göre kedilerdeki AIDS, insanlar için bir tehlike oluşturmuyor. Buna rağmen, çocuklann AIDS virüsü taşıyan kedilerden uzak durması isteniyor. Şimdiye dek yapılan araştırmalara göre virus kediler arasında insanlarda olduğu gibi kandan geçiyor. Kediler birbirlerini tırmaladıkları için AIDS'in kedi nufusu arasında kolayhkla yayılmasmdan korkuluyor. Vuus kediler arasında cinsel faaliyet yoluyla yayılnııyor. Ama bu konuda araştırmacılar henuz kesin konuşmuyorlar. Bunlar, İtalyan "Le Stampa" gazetesinin 1. sayfadan verdiği New York kaynaklı haberde yer alan öğeler. Italyada endişe yaratan konu, kedi sahipleri için gerçek bir kâbusun haberciliğini yapıyor. Aynca haber, kedi nüfusunun da tehlikede olduğunu ima ediyor. Bazı bilim adamlan kedilerin AIDS konusunda insanlar uzerinde uygulanabilecek tedavi yöntemleri için kobay olarak kullanılabileceğini ileri sürerken bazılan da her ihtimale karşı yüzyıhn vebası AIDS vuiisunu taşıyan kedilerin öldürülmesı gerektiğini savnnuyorlar. Daha soğukkanh olanlar, kedi sahiplerinin belirli arahklarla kedilerine AIDS teşhisi yaptırmasım (ki bu ABD'de 40 dolara mal oluyor) ve AIDS'li kedilerini, diğer mahalle kedilerine virüsün bulaşmaması için evden çıkarmamalanm sahk veriyorlar. Kedilerdeki HIV virüsüne FIV deniyor, insanlarda olduğu gibi kedilerde de AIDS'li ana kedinin aynı insanlarda olduğu gibi virüsü doğum yoluyla yavTulanna bulaştırdığını ortaya koyuyor. İnsanlar ve kediler arasında AIDS virüsunün bulaşma yollanndaki carpıcı benzerlikler bilim dünyasında yeni soru işaretleri açılmasına yol açıyor. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Gala Gölü'nde av izni verilmesi çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı. Doğa korumacılar aynı bakanlığın iki dairesinin farklı kararlarını 'çelişki' olarak nitelediler. sı bir yana, yasak av da meşruAvcılar, çevrecilerin tepkisini 'anlamsız' laştınlmış oldu. Halbuki o bölbuluyor. Birleşik Avcılar Derneği'nden genin mutlaka koruma altında Borovalı şöyle diyor: "Her aklına esen, çevreci olması gerekiyor" diye konuşUr kesilen, avcılara yükleniyor. O bölgeye asıl zarar veren, zehirli atıklar ve sanayidir." Avcılar ne diyor? İddialar üzerine görüştüğümüz Birleşik Avcılar Merkezi Derneği'nden ömer Borovalı ise "Her aklına esen, çevreci kesilen, avcılara \ukleniyor, dogayı yok eden sanki onlarmış gibi" dedi. Sorunun yalnız Gala'yı değil, tüm Meriç havzasını ilgilendirdiğini belirten Borovalı, " O bölgeye asıl büyük zaran veren, hayvanlan yok eden zehirli atıklar ve sanayidir. Ama dogasever ve çevreciler, onlara diş geciremediklerinden olsa gerek sadece avcılara yükleniyorlar" diye konuştu. Avrupa ülkelerinde avlanmasına yasak getirilmeyen kuş türlerine Turkiye'de av yasağı getırmenin anlamsız olduğunu da kaydeden Borovalı, "Biz orada goçebe hayvanlan vunıyoruz. Bu nedenle yerieşik turlerin yok edilmesi soz konusu değil. Çevreci ve doğaseverlerin 'av yasaklansın' demeleriyle is bitmiyor. Bilinçli avcılarla işbirligine gidip doganın korunması yönunde ortak çaüşmalan lazaa" şeklinde konuştu. Aile merkezine yok • ADANA (AA) Adana'da geçen yıl hizmete başlayan Sosyal Hizmetler ve Aile Dayanışma Merkezi'nin yeterince tamnmadığı, bu yüzden çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapılmasının amaçlandığı bildirildi. Sosyal Hizmetler Adana ll Müdurü Bayram Merdan, Aile Danışma Merkezi'ne bugüne kadar sadece 10 ailenin başvurduğunu bildirdi. Merdan, bunlardan 5'inin ilk görüşmeden sonra verilen randevulara gelmediğini, ayn yaşayan diğer 5 çiftin ise anlaşmalanmn sağlandığını kaydetti. Meriç'te kuruma Dünyanın en buyük sulak alanlanndan biri olan Meriç Deltası'nda bulunan Gala Gölü'ndeki canlı yaşam, kaçak avabğın yanı sıra Meriç Nehri'nin su rejiminin bozulmasıyla başlayan kurakhk, DSt tarafından bölgedeki sulak alanlann kurutulması ve tanm alanlanrun ilaçlanması gibi çok yönlu tehdidin altında bulunuyor. Uzmanlar, göldeki canlı yaşam üzerindeki en büyük tehlikenin sulak alanlann bataklık diye adlandınlarak DSİ tarafından kurutulması olduğunu belirtiyorlar. Bunlara göre bölgedeki hayvanlann yuzde 9O'ı, 'devletin kurutma politikası'nın kurbanı. Türkçeye yabancı sözcük • ANKARA (AA) Günlük yaşamın değişik alanlarında kullammı giderek yaygınlaşan yabancı kökenli sözcuklerin sayısında son yıllarda büyük artış olduğu beÜrlendi. Bir tür agaç çileği olan Framboise'ın (Frambuaz) ne olduğunu Ankara'daki hemen hemen hiçbir pastacı bilmiyor. Framboise'ın Turkçe karşılığı ahududu olmasına karşın kimse tarafından kullanıhnıyor. Kentin bazı semtlerindeki pastanelerde de 'Firen boğaz", "Franbovaz" gibi yazılımlara rastlanıyor. Turkçe'de karşıhklan olmasına rağmen kullanılan birçok sözcük arasında "exchange", "nostalji", "performans", "size" gibi örnekler yer alıyor. MERİÇ TEHLİKEDE Geçen yıllarda kuruma tehdidi He yüz >Uze kalan Meriç deltasının ağzmdaki Gala Gölü, Türkiye'nin önemli sulak alanlan arasında. Golun korunması ekosistem açısından da onem taşıjor. olabilecek 'muşahit'in de oy hakkı yok. Beni, toplanbya sadece 'müşahit' olarak davet ettiler. Avcılar ise oy kuliandı. Halbuki, komisyona avcdarla eşit miktarda hayvan korumacı katılsa, boylesi kararlar alınamazdı. " Dünyanın en büyük sulak alanlarından biri sayılan Meriç deltasında yer alan Gala Gölu, kuzeygüney yanküre doğrultu tına alınması gereken 'sulak sundaki en önemli kuş göç yol alan' kapsamında. lanrun tam uzerinde bulunuyor. Tanm Orman Bakanlığı fahri av müfettişi Asaf Ertan, özel160 tür kuş likle Küçük Gala ve Pamuklu'Bölgede 160 kuş türu yaşıyor. nun ava açılmasını şaşkınhkla Kuşlar için 'barınma ve karşıladı. konaklama' özelliği tasıdığı ıçın Aynı bakanlığa bağlı iki kubölge, Türkiye'nin altına imza rum arasında birbiriyle çelişen atmadiğı uluslararası RAMSAR uygulamalan anlamakta guçluk anlaşmasına gore de koruma al çektiğini belirten Ertan, "Milli Parklar Dairesi, bir sure önce bu bölgeyi 'Tabiatı Koruma Alanı' ilan etti. Aynı sekilde, Kfiltür Bakanlığı da MÖ 3000 ydlanna uzanan Trak kalıntılarından dolayı tum Gala ve Enez'i, 1. derece SİT alanı olarak belirledi. Yasak olmasına karşın ozeüikle kışın, gol uzerinde surat tekne!eri>le av yapılıyor. Bu kararia golun korunma Dikkat, ufukta korsaıı gemisi! Çağdaş korsanlar, DÜNYA DENİZLERtVDEIÜ EN TEHIİKEÜ KORSAN YATAKLARI geceyarısı çok hızlı sürat tekneleri ile saldırıyor. Genellikle az mürettebatlı ve silahsız tekneleri hedef KUZEY alan korsanlar AMERİKA ATLANTIK elektronik eşyadan, OKYANUSU kadın iç çamaşırına kadar uzanan çeşitli malları "ganimet" olarak yağmalayıp kaçmayı başarıyorlar. Dış Haberier Servisi Dikkat! Korsanlar geliyor! Bu sözcüklerin gunumuze çok uzak olduğu fikrindeyseniz size bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Evet, belki inanması güç ama korsanlar hâlâ var, üstelik artık ganimetleri koca bir gemi olabiliyor. Tortune' dergisinde yer alan bir habere göre yüda yaklaşık 12 ticari gemi çeşitli biçimlerde korsanlann saJdınsına uğruyor. Savunmasız kuçuk gemilere saldıran amatör korsanlar değil, bu işi geçim kaynağı haline getiren 'profesyonel çeteler.' Bu türden korsanlık olaylanna en fazla dünyamn en işlek limanlanndan biri olan Singapur'un dışındaki sularda rastlamyor. Güney Çin Denizi ile Hint Okyanusu arasındaki Philipp Kanalı ile Malacca Boğazı'nı içine alan dar geçitlerden geçebilmek için hız kesmek zorunda RASIFIK OKYANUSU kalan gemiler en çok burada saldınya uğruyorlar. Ne var ki bu çeşit saldmlar sadece Asya kıyılan ile sınırh değil. Doğu Akdeniz, Batı Afrika ve Güney Amerika kıyılan da tehlikeli sular arasında sayılıyor. Saldınlar özellikle sabahnı 1 ve 2 gibi erken saatlerinde yapıhyor. Korsanlar genellikle bir surat motoruyla tayfamn dikkat edemeyeceği kıç tarafından gemıye yaklaşıyorlar. Yukanya doğru sıkıca tutan kancalar fırlatıyorlar ve yanlanndaki kesici aletlerle gemiye tırmamyorlar. Kaptan köşkundeki kasa korsanlar için ilk hedef. Bundan sonra sıra tayfalann üzerindeki değerli eşyaya geliyor. Geminin yağmalanması konusunda ise geçmiş zaman korsanlan ile bugünun korsanlan arasında belirgin farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Eskiler ipek, mucevher ve baharatı tercih ederken gunumuzde elektronik araçlan, kahve, araba bataryalan, çelik teçhizat ile kadın iç çamaşırlan gözde ganimetler arasında. Peki kim bu yağmacılar? Bu da olaylann geçtiği yerlere bağBrezilya Korsancılık olaylan uluslararası deniz taşımacıhğının korkulu düşü haline geldi Foklara batıkçı desteği ŞEVKİ AVCI FOÇA Akdeniz fokunun (monachus monachus) korunması için belirlenen ulusal strateji kapsamında pilot bölge ilan edilen Foça'da bahkçı anketi korumacılara umut verdi. Bahkçılar Akdeniz fokunu korumaktan yana olduklanm belırtirken Karadeniz'den gelen baükçı teknelenni suçladılar ve bu teknelerin aşın avcıhk nedeniyle doğal dengeyi bozduklannı, aç kalan foklann ağlara takıldiklannı vurguladılar. 1618 ağustos tarihleri arasında yapılacak Fbça Festivali'nde ana konular "Çevre" ve "Akdeniz foklan" seçilirken, foklan korumak için oluşturulan yerel komıtenin bahkçılara yönelik anketi sonuçlandı. En son 4 temmuzda görulen bir anne ve yavru fok korumacılan heyecanlandınrken Fbçah yerli bahkçılar kendilerine yönelik ankette monachus monachuslann korunmasından yana olduklanm belirttiler. Ankette bahkçılann yüzde 4O'ı foklan öldürmenın "günah" olduğunu belirtti. Yüzde 60 orarunda da foku öldürmenin bir "cinayet" olarak değerlendirildiği vurgulandı. Balıkçılardan hiçbiri ankette bugune değin fok öldürmediklerini vurguladılar. Anket sonuçlanna göre balıkçüann en yakındıkları konu, ağlanrun parçalanması. Foklann ağlara verdiği zarar konusunda farklı göruşler belirtiliyor. Pet şişeler yasak deldi • SUSURLUK (AA) Bahkesir'in Susurluk ilçesinde çevre kirüliğinin önlenmesi amacıyla belediye tarafından konulan pet şişe ve naylon torba kullanma yasağına karşın pet şiş kullanımımn önlenemedıgı beurtildi. Susurluk Belediye Başkan Yardıması Nurettin Geür, Susurluk Çayı'mn yöredeki sanayi kunıluşlan ve maden ocaklarının artıklanyla kirlenmesinden sonra ilçenin büyük bir çevre kirliliği ile karşıya kaldığun, yasağın buna engel olma yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti. Alkol sıcakta tehlikeli ERZURUM (AA) Sıcak havalarda içilen alkolun, ani ölümlere ve kalp krizine neden olduğu bildirildi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dah Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Bakan, beynin insan vücudu ile yaşadığı ortam arasındaki ısıyı düzenlediğini, alkol alan kişilerde ise beynin bu fonksiyonlannı yitirdiğini söyledi. Doç. Dr. Bakan, 20 derece sıcaklıkta alkol alan kişilerin, 30 derece sıcaklıkta bulunuyormuş hissine kapıldığını, sıcaklık hissinin de organizmamn bütun metabolik fonksiyonlannı etkilediğini belirtti. Biyokimya Anabilim Dah öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasar Nuri Şahin de sıcak günlerde alkol alan kadınlann seksüel fonksiyonlannın yan yanya duştuğunu belirtti. GÜNEY AMERİKA AVUSTRALYA Korsanlann düzenli saldırıları daha çok B Afrıka ve Sıngapur'da gerçekleşıyor, ancak duzensiz saldırılara dünyanın her yerinde rastlamak mümkün. lı. Saldınya uğrayanlar, korsan işini oldukça kolaylaştmyor. lann genellikle pijamadan kış Uluslararası sularda yapılmadığı bk giyeceğe kadar ne bulurlar takdirde çok ciddi bir suç sayılsa alan yoksul balıkçılarla çift maması ve üçüncü dünya ülkelerinin bu tur olaylarla yeterinçiler olduğunu söylüyorlar. Ama bu arada hedeflerine ce ilgilenememesi de korsanlığın ulaşmak için radar kullanan yaygınlaşmasına katkıda bulumodern korsanlar da var. Akla nuyor. Dünyadaki bütün gemicilerin gelen bir başka soru da korsanlann nasıl olup da bu denli ko ortak düşmanı olan korsanlığın lay amaçlanna ulaşabildikleri. engellenmesi için ne yapılabilir? Uzmanlara göre bu sorunun da Ahnabilecek hukuki önlemlerin yanıtı çok basit. Hızla otomatik dışmda uzmanlar kaptanlara leşen gemilerde tayfa sayısı gjde tehlikeli sularda ışıklannı söndürup hız kesmelerini ve gecerek azalıyor. Aynca mürettebatın tamamen leri geminin kıç tarafına gözcü silahsız olması da korsanlann dikmelerini öneriyorlar. TUS için başvurular • ANKARA (AA) Tıpta uzmanlık sınavı için başvurular bugün başlıyor. Başvurular 30 temmuzda sona erecek. Sınava girmek isteyen adaylar, kılavuz ve başvurma belgelerini Sağlık Bakanbğı il mudurluklerinden 5 bin lira karşıhğında alabilecekler. Adaylar, kılavuza uygun olarak doldurulan belgeler ile 90 bin lira sınav ücretini en geç 2 ağustosa kadar OSYM'ye ulaşacak sekilde iadeli taahütlü olarak postalayacak veya elden teslim edecekler. Askeri sağlık personeli ise başvurma belgelerini birlik komutanhğına veya kurum amirliğine teslim edecekler. Anakent Belediye Başkanı Çakmur "Proje için 120 milyon dolar gerekli" dedi İzıııir Körfezi ^parasızhktarf ölüyor Körfezin kurtuluşu için öngörülen projenin yürütülmesi için taze para gerektiğini belirten Yüksel Çakmur, hükümetten yardım istedi. 13 dere her gün Körfez'e kirlilik taşıyor ve Körfez her gün biraz daha 'ölüyor'. HÜSEYİN ERCİYAS İZMİR Gunden gune artan kırlilığin buyuk boyutlara vardığı Izmir Korfezi, parasızlık nedeniyle oluyor. Körfez kirliliğinin ulusal bir sorun olduğuna dikkat çeken Anakent Belediye Başkanı Yuksel Çakmur, Buyuk Kanal Projesi'nin yürütuhnesi için 120 milyon dolar taze paraya gereksinim duyulduğunu söyledi. Çakmur, Izmir Körfezi'nin Izmit Körfezi'ne donuşmemesi için hukumetten yardım istedi. Endustriyel ve evsel atıkların bırakılmasıyla İzmir Körfezi'nde kirlilik giderek artıyor. 13 dereden korfeze kirlilik akıyor. Ağır metallerin oranımn giderek arttığı körfez sulannda oksijen azalıyor, canlılann yaşama olanağı ortadan kalkıyor. Yaydıgı pis kokulann yani sıra insan ve çevre sağlığı açısından pek çok olumsuzluğu banndıran Izmir Korfezi, bilim adamlanmn deyişiyle "öluyor". Temelleri 1970'li yıllarda atılan Izmir Buyuk Kanal Projesi, daha fazla kirlenmenin önlenmesi için umut olarak değerlendiriliyor. Büyük Kanal Projesi, körfezi kucaklayan 49 kilometre uzunluğunda ana kolektörle bunlara bağlı 110 kilometre uzunluğundakı yan kolektörlerin, aynk sistem olarak projelendirilen pis su şebeklerinden oluşuyor. Ileri aşamasında toplanan pis sulann 7 pompa istasyonu aracıhğıyla antma tesisine ulaştınlması ve antıldıktan sonra körfeze bırakıhnası öngoruluyor. Körfez için, İzmir kenti ve bu kentteki tüm canlılar için yaşamsaJ önem taşıyan Buyuk Kanal Projesi, parasızlık nedeniyle planlandığı biçiminde ilerle"Proje aşamalan bitti, uygumiyor. 350 milyon dolar mali portreli Büyük Kanal Projesi lama aşamalanna geçüdi, para için Dünya Bankası'ndan 184 odeme evresine geündi. 1991 yılı milyon dolar kredi sağlandı. 337 kasım ayından başlajarak Dünmilyon dolarlık bolumun ise, ya Bankası'dan sağlanan kredi107.8 milyon dolan Anakent nin ana para geri ödemeleri devBelediyesi'nce, 103 milyon do resine girecegiz. Körfez sorunu lan İZSU Genel Mudurlüğu'n ve Büyük Kanal Projesi sadece ce, 50 milyon doları DSİ Ge İzmiriilerin 2 milyon 700 bin nel Mudurluğu'nce, 77 milyon insanın sorunu degildir, ulusudolan da İller Bankası'nca kar muzun konusudur. Bu konunun şıianmak uzere iç kaynaktan çok güçlü bir biçimde ele alınmasmda yarar vardır. sağlanması ongoruldu. 1987 yılında yaşama geçirilmeye başlanan projenin 1992 yılında bitirilmesı öngörulurken parasal sıkıntı ve inşaatlardakı gecikmeler nedeniyle 199O'lı yılların sonlanna '•sarktığı" kaydedildi. Anakent Belediye Başkanı Yuksel Çakmur, konuyla ılgili olarak şunlan söyledi: Izmir'in ülkemizin üçuncu büyük kenti olduğunu, sanayi ve ticaret kenti ohrıası nedeniyle ağırlığı bulunduğunu kaydeden Yüksel Çakmur, "GAP gibi milli bir proje" diye nitelendirdiği Büyuk Kanal Projesi'ne sahip çıkıhnası gerektiğini söyledi. Açıköğretim sınav sonucu • ANKARA (AA) Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, iktisat ve iş idaresi programlanna kayıth öğrencilerin sınav sonuçlan belli oldu. AÖF Dekanhğı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrenciler sınav sonuçlanm pazartesi günunden itibaren bağh bulunduklan bürolara başvurarak öğrenebilecekler. AÖF bütünleme smavlan 78 eylül, Baö Avmpa Programı'na kayıth öğrencilerin bütünleme smavlan ise 2122 eylül tarihlerinde yapılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog