Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

15 TEMMUZ 1991 * * * * HABERLERİN DEVAMI Dipten gelen dalga işte bu. Demokrasi ve insan haklarına daha işlerlik kazandıracak bir siyasal çerçeve... Yeni bir anayasa... Enflasyon ve hayat pahalılığıyla başedebilmenin yolları... Işsizliği azaltmak... Gelir dağılımını düzeltmek... Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik düzeninde atılım... Devlet düzeninde çağına yakışır demokratik bir dönüşümü tepeden tırnağa gerçekleştirmek... Yerel yönetimleri güçlendirmek... Bu alanların tümünde geçmişe göre sesli düşünmenin daha yoğunlaştığı açıktır. Sözelden yazılıya kayışın örnekleri de çoğalıyor. O yüzden sorunlar yumağının çizdiği karanlık tablonun içinde dikkati çeken çözüm arayışları da olumlu bir gelişme sayılmalıdır. Yinelemek ısterız: Eğer sorunlara demokrasi içinde çözüm getirmenin kendi dışımızda değil, kendi elimizde olduğuna inanırsak... Yani kendimize güvenebilirsek... Bunun için gerektiğinde geniş bir yelpazede uzlaşmanın şart olduğunu oğrenebilirsek... Bazı temel sorunların içinden uzlaşma olmaksızın çıkılamayacağını artık kafamıza iyice yazabilirsek... İşte o zaman karamsarlık daha kolay iyimseriiğe dönüşmeye başlar. Seçime doğru yol alan Türkiye'de siyaseti meslek edinen ve siyasetle ilgilenen herkesin bu konuda serinkanlı düşünebilmesinde yarar var. CUMHURİYET/17 Karamsarlık, lyimserlik... gündemini belirleyen. İnsan başını nereye çevirse, sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalıyor. Ve sorunlarla birtikte, hızlı toplumsal değişimin hemen her alanda altını çizdiği, giderek zorunlu kıkJığı yenileşme gereği... Bu gereksinme her yere damgasını vuruyor artık. Çünkü kimse durumundan hoşnut değil. Dipten gelen dalga, her yanda iyi kötü bir arayışın filizlenmesine katkıda bulunuyor. Değişimi yakalamak ve yenilenmek... İlerlemenin, işleri iyileştirmenin temel kr> şulu bu değil mi? Bugün toplumun değişik kesimlerinde, kurumlannda bu çabanın izleri gitgide belirginleşiyor. Bakın siyasal partilere: Tüm yetersizliklerine karşın hemen hepsinde yenileşme söylemi ağır basıyor. "EsW"den ve "statüko"dan yana kimse yok gibi. Herkes "yeni"üen, "değişim" ve "sretecefr'ien söz etmeye özen gösteriyor. Demin de belirttiğimiz gibi yıllardır biriken sorunlar artık çözüm arayışlarını zorunlu kılıyor. Kurumlar değişime ayak uydurup yenileşmekten başka bir çare olmadığını görmeye başlıyorlar. Çünkü insanlar daha iyiyi, daha güzeli yaşamak istedikleri için kurumları gittikçe daha çok zorluyorlar; onları iş ve çözüm üretebilecek bir yapılanmaya doğru itiyorlar. (Baştarafi 1. Sayfada) Güneydoğırda kanlı pazar (Baştarafi 1. Sayfada) muz gece yarısı bir grup PKK'lı tarafından saldında bulunuldu. PKK'hlar, güvenlik kuvvetlerinin karşılık vermesi üzerine eylemJerini tamamlayamadan kaçtılar. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada, yedi PKK'lının öldürülmesi şöyİe anlatıldı: "Güvenlik giiçlerince başlatılan taldp ve operasyonlar sonucn, saldınya kaülan teröristlerden biri, Hizan ilçesi Horozdere bölgesinde bir adet uzun namlulu silahıyla birtikte ölü olarak ete geçirildi. Teröristlerin kaçış yönlerinde, güvenlik güçlerince devam edilen ısrarlı iı takibi sonucunda, 13 Temmuz 1991 taribinde öğle saatkrinde Bitüs merkeziııe bağb Geçitbası bölgesi kırsal alanında bu teröristler ile tekrar karşılaşıldı. Güvenlik güçlerinin itatanna rağmen teröristlerin ateş etmeleri üzerine çıkan catışmada alü terörist daha silahlanyla birtikte ölü de geçirildi." Aynca aynı açıklamada, Hakkâri ve Şırnak'ın kırsal alanınlastsafcay 1 er ölü 5 er yaralı ERNK bayrağı asan PKK'hlar, güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine olay yerinden havaya ateş açarak kaçtılar. Kaçan PKK'hların yakalanması için bölgede geniş çaph bir operasyon başlad Diyarbakır olaylan HEP ll Başkanı Vedat Ay<ham cenaze töreninde meydana gelen olaylardan sonra Diyarbakır'da yaşam normale dönerken kent merkezinde dün bir grup korsan gösteri yaptı. Saat 13.30 sıralannda Melikahmet Caddesi'nde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup "Yaşasm PKK", "Kji serok Apo", "Kiirdistan faşizme mezar olacak" sloganlan atarak Balıkçılarbaşı semtine doğru yürüyüşe geçtiler. Daha sonra "Bir ölürüz, bin doğanzERNK" yazüı bir pankartı açarak caddeye molotof kokteyli attılar. Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi üzerine göstericüer ara sokaklara dağılarak kaçtılar. Diyarbakır'da yaşanan kanlı olaylar sırasında gözaltına alınan 354 kişinin gruplar halinde DGM Savcılığı'na çıkanlması işlemi sürüyor. önceki gün savcıİığa getirilen 58 kişiden 38'i gece geç saatlere kadar süren sorgulamalardan sonra tutuklandı. 20 kişi ise sahveıildi. Sanıklann DGM'ye getirilmesini izlemek isteyen gazeteciler, binaya sokuhnadı, mahkemenin çevresinde gezmeleri de yasaklandı. Kars Milletvekili Mahmut Ahnak ve Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, HEP il binasında düzenledikleri basın toplantısmda, bölgede yaşanan trajedinin sürdüğünü, Kontrgerilla ve ona yakın kişilerin dışında hiç kimsenin can güvenliğinin kalmadığım ileri sürdüler. Halkın Emek Partisi olarak konuyu haftaya Meclis'e getireceklerini belirten Ahnak ve Sümer, Meclis araştırma komisyonlanmn duruma el koymasını istediler. HEP milletvekilleri, "Terör Yasası'nı bir zırh gibi kullanan güvenlik görevuterinin, adam öldönne dahil ber türiü suçu işlediklerini, bütün bunlara rağmen görevlerinin başında kakbklannı ve suçsuz muamelesi gördüklerini" öne surerek "Kürt sornnu gerekçe gösterilerek bugüne kadar Türk halkı da demokrasiden yoksun bırakılmıştır" diye konuştular. da PKK içerisinde faaliyet gösteren iki kişinin 11 ve 13 temmuz tarihlerinde güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim olduklan da yer aldı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği açıklamasmda, "ölü ele geçirilen teröristlerin kimlik belirieme çalışmalanyla bölgedeki huzur ve güvenliğin devamı yönöndeki calışmalann aralıksız sürdüğü" belirtildi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olaydan sonra kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede geniş çaph operasyonlara baş landı. Şantiye baskını Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin iki kilometre yakınındaki Köy Hizmetleri şantiyesi, önceki gece bir grup PKK'lı tarafından basıldı. Şantiyeye gelen PKK'lılar, nöbet bekleyen jandarma timlerinin uyan ateşi ile karşılaştı. Çıkan silahlı çatışmada bir astsubay, bir er şehit olurken beş erin de yaralandığı öğrenildi. Yerel yetkililer, olayı doğruladı, ancak Olağanüstü Hal Bölge Valiliği konuyla ilgılı açıklama yapmadı. Olaydan sonra KulpLiceHani üçgeninde güvenlik güçlerine saldıran PKK'lılarm yakalanması için havadan ve karadan geniş çapü bir operasyon başlatıldı. Saldında yaşamlannı yitiren güvenlik görevlilerinin adlan açıklanmadı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir grup PKK'lı, yapımı süren hükümet konağının bahçesindeki kalasları ateşe verdi. Çevrede bulunan elektrik direğine 'No no Saddam, yes yes Bıısh' Baştarafi 1. Sayfada) ;üvenliğin sağlanamayacağı entişesi, halkta korku yaratü. Bu\& karşın Amerikalı yetkililer, ;Uvenliği sağlamak amacıyla geekli önlemlerin alındığını beliriyorlar. Habur sınır kapısının )ugün Iraklı yetkililerin denetinine devrinin de peşmergelerie rakh görevliler arasında sorunara yol açacağı bildiriliyor. Amerikalı yetkililer, Türkiye le Irak arasındaki Habur sınır :apısının Irak tarafındaki deneimlerini bugünden itibaren raklı görevlilere devredeceklerili açıkladılar. Ancak, sınır ka)isırun peşmergeler tarafından lenetim altında tutulmak istennesi, bu devirteslim işleminin eşitli huzursuzluklara yol açnası olasılığını da gündeme geirdi. Amerikalı yetkililerin açıkamasına karşm, Iraklı görevlierden önce, bölgedeki silahlı «şmergeler, Amerikalılarla birikte sınır kapısının Irak tarafınlaki denetimi surdürmeye başîdılar. Amerikalı yetkililer, kapı lenetiminin Iraklı görevlilere levredileceğini ve çekilme işleninin bugün tamamlanacağını lildirdiler. Zaho'da halk arasında Ameikalı askerlerin çekilmesiyle oluşacak yeni dunım, "güvenlik boşluğn" endişesini yarattı. Amerikalıların halka güvenlik için güvence vermelerine karşın Zaholular, Amerikalıların bölgeyi terk etmemesi için çeşitli gösteriler düzenlediler. Bu göstericilerin sımr kapısına kadar ulaşmalannı Amerikalılar, barikatlarla önlediler. Zaholular, "Gitmeyin, isiniz daha bitmedi", "Kört meseksi uluslararası bir sonındur", "KUrtler patlayacak", "Size müteşekkiriz, gitmeyin", "Bizi zulme terk etmeyin" pankartlarıyla ve "No no no Saddam, yes yes yes Bush" sloganlanyla Amerikalı askerlerin dönüşünü engellemeye çalıştüar. Çoğunluğu çocuk olan göstericıler karşısında askerler uzun süre şaşkın vaziyette beklediler. Daha sonra Kürt tercümanlann aracılığıyla göstericileri ZahoHabur yolu üzerinde sıraya sokan Amerikalı askerler, göstericilerin yürüyüşüne ise izin vermediler. Müttefık güçlerin çekilme işlemi, dün de sürdü. Italyanlann 34 araçlık ilk konvoyu, sabah saat 06.30*da Habur sınır kapısından Türkiye"ye geçiş yaptı. Bunun ardından Fransız ve Amerikan askeri konvoyları Türkiye*ye geçti. Bu geçiş sırasında Amerikan A10 savaş uçaklan ile bir tngiliz helikopteri, konvoylann güvenliği için devriye uçuşlan yaptılar. Zaho'da müttefık askerlerin sayısının çok azaldığı, bazı devriyeler dışında tüm askerlerin kenti terk ettiği görüldü. Günlük yaşamın askerlerin çekilmesinden etkilenmesine karşın, canlı bir şekilde sürdüğü gözlendi. Zaho sokaklannda silahlı peşmergelerin askerlerin yerine devriye gezdikleri, kentte yiyecek sıkıntısı olmadığı, özeUikle Türkiye'den getirilen sebze ve meyvelerin bolluğu dikkat çekti. Habur sınır kapısının Türk tarafında ise Irak'a giriş ve çıkışlar çok sıkı bir şekilde denetleniyor. Türk yetkililer de Iraklı yetkililerin karşı taraftaki görevlerini bugün devralmalannı bekliyorlar. Iraklı yetkililerin sınır kapısmdaki görevlerini devralmasından sonra giriş ve çıkışlann daha güçleşebileceği, Türk yetkililerce ifade ediliyor. Türk yetkililer, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesinin peşmergeler, Kürtler ve Irak askeri birlikleri arasında yeni bir çatışmaya neden olabileceğini de ifade ediyorlar. Fransa'da DevSoFa operasyon >tİNE SAULNIER PARİS DevSol ve Istan•ul'daki öğrenci hareketinin 980 öncesi liderlerinden Pasa iüven'in perşembe günü Paris'e öldürülmesinin ardından, r ransız polisi DevSol'a para ve jlah sağlayan bir örgütü ortaa çıkardı. Paris ve Lyon kentsrinde konfeksiyon atölyesi gibi alışan kuruluşlan paravan olaak kullanan 15 Türk de tutukandı. Taşrada adı verilmeyen tazı küçük kentlere de yayümış ııılunduğu bildirilen örgüte iliş.in olarak önümüzdeki günlerle bu tutuklamalann süreceği ahmin ediliyor. DevSol'a para ve silah sağadığı iddia edilen örgütün ••ransız devletini 10 milyon frank (yaklaşık 7 milyar Türk Lirası) dolandırdığı ileri sürülüyor. Kuruluşun faaliyeti ise şöyle bir mekanizma izliyor: Çok sayıda kaçak Türke çeşitli konfeksiyon atölyelerinin adı görünen sahte maaş bordrosu ve yine sahte çalışma fışi veriliyor. Bir süre sonra aynı kişilere sahte işten çıkarma belgeleri tanzim ediliyor. Bütün bu belgelerle devlet sosyal yardım kurumlarına başvuran sahte işçilere işsizlik aybğı bağlanıyor. Bu kişiler, aylığın büyük bir bolümünü kendilerine belgeleri tanzim eden ve DevSol olduğu iddia edilen kuruma geri veriyorlar. ŞFHtT POLİSE TÖREN Bursa'nın Kovukçınar semtinde uç gun once banka soygunculan ile girdigi silahlı çatışmada ağır yaraianan ve kaldınldıgı Vatan Hastanesi'nde yaşamım yitiren polis memuru Izzet Bıyıkoğlu (42) için dün Bursa Emniyet MUdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı cenaze töreninden sonra 3 çocuk babası İzzet Bıyıkoğlu'nun cenazesi, dogum yeri olan Tarsus'un Kanberhüyuğü köyüne gönderildi. Törende şehit polisin eşi Lütfiye Bıyıkoğlu fenalık geçirdi. 19 yıllık polis memuru Bıyıkoğlu'nu vuran banka soyguncularının aranması sürüyor. Şehit polis Bıyıkoğlu, 'Şehit Şerafettin Yılmaz Karakolu'nda görev yapıyordv. Kepenk kapama Vedat Aydın'ın cenaze töreninde çıkan kanlı olaylan protesto amaayla Güneydoğu'daki çeşitli yerleşim birimlerinde başlatılan kepenk kapatma eylemleri süruyor. Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçeleri ile Şırnaİcın Silopi ilçesinde esnaf dün de işyerlerini açmadı. Genelde, köylerden gelen yurttaşlara hizmet vermek amacıyla pazar günleri de açık bulunan dükkânlann kepenklerinin "protesto amacıyla indirikUği" bu ilçelerde dunım gergirüiğini konıyor. Çıkabilecek olası olaylan önlemek için çevre il ve ilçelerden bu ilçelere takviye birliklerin kaydınldığı belirtildi. silah satın almak ve bunları Türkiye'ye sokmak amaayla kullanıldığını ileri sürüyor. Fransız medyalannda, Paris'teki DevSol tutuklamalarının hemen ardından tstanbul'daki DevSol operasyonunun haberi verildi. Söz konusu operasyonda 10 kişinin öldürülmesi Fransız Devlet Televizyonu A2'de "Türk potisi ölçüsüz bir siddetle yüriittügü bu operasyonda 10 örgüt üyesini öldurdu. Polisin baskın sırasında bir apartman kfltmı bombalamaktan çekinmedi ve yakalamaktan çok yok etmek amacıyla hareket ettiği görüldü" yorumuyla verdi. Bu Fransız Içişleri Bakanlığı, bu yonım sırasında Istanbul'daki paralann Türkiye'deki DevSol baskın sonrası görüntüler de yakaynakh terör hareketleri için yımlandı. Örgüt evinde büyük cephane tstanbul Haber Servisi tstanbul'da yasadışı Devrimci Sol örgütünün Nişantaşı Albay Sadi Alantor sokaktaki evinde arama ve incelemelerini sürdüren siyasi polis, toprağa gömülü çok sayıda bomba, patlayıcı madde, tahrip kahbı, susturucu ele geçirdi. MUitanlarca özel olarak hazırlanan boşluğa, patlayıcı maddelerin nemlenmemesi için havalandırma makineleri konduğu da dikkati çekti. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, ele geçen patlayıa maddelerin "mahalleyi havaya uçurabilecek güçte" olduğunu söyledi. Ele geçen silahlann balistik muayenelerini yapan polis yetkilileri, aralannda Amerikalı John Gandy ve emekli Tumgeneral Memdah Ünlarirk'ün de bulunduğu 15 kişinin öldürülmesi ve 7 soygun olayında kullanıldığının beürlendiğini söylediler. Basılan 8 evde arama ve inceleme çahşmalanm sürdüren Istanbul Siyasi Şube elemanlan, Nişantaşı'ndaki örgüt evinde toprağa özel olarak kaTilmi; boşlukta çok sayıda patlayıcı madde buldular. özel havalandırma makinelerinin konduğu bölümde, 1500 metre saniyeli fitil, 18 tahrip kahbı, 10 susturucu, subay, polis elbiseleri, kar maskeleri, plastik bidonlar içinde kimyasal madde, toz halinde patlayıa madde, uzaktan kumanda aletleri ele geçti. Patlayıcı madde ve öteki malzemeler bir kamyonetle emniyet müdürlüğüne götürüldü. Nişantaşı'ndaki örgüt evi, çatışmanın ardından bir savaş alanına benziyordu. Duvarlarda yüzlerce kurşun izleri ve patlayan bombalann etkisiyle parçalanan kapı, pencere dikkat çekti. Gözyaşartıcı bombalann etkisinin halen geçmediği gözlendi. îstanbul Emniyet MüdürlüP'nün ele geçirilen silahlara ilişkin balistik muayeneleri de sürüyor. Polis yetkililerinden ahnan bilgiye göre ölen sanıkların gerçekleştirdikleri eylemlerden bazılannm balistik muayenede belirlendiği kaydedildi. Buna göre sanıklann gerçekleştirdikleri öne sürtllen eylemler şöyle: 27 Temmuz 1990: Çevik Kuvvet polisi Ibrahim Kılıç'ın Gazi mahallesinde öldürülmesi. 5 Eylül 1990: Emekü Başkomiser tbrahim Çaglar'm Şirinevler'de öldürülmesi. 26 Agustos 1990: Emekli Binbaşı, Metris Cezaevi İç Güvenlik Müdürü Adnan Özbey'in Ortaköy'de silahlı saldınya uğraması ve ağır yaralanması. 12 Aralık 1990: Emekli Başkomiser Aydın Banş'ın ölümü. 26 Aralık 1990: Fezail Bulak^ ın öldürülmesi. 22 Şubat 1991: Sefaköy Karakol Amiri Zeki Kaya'nın ölümü. 22 Mart 1991: ABD'li Genel MUdür John Gandy'nin Yeşilköy'de öldürüknesi. 5 Nisan 1991: Istihbarat şubesinde görevli Hacı Beykaya ve Suat Cinci adlı vatandaşın öldürülmesi. 7 Nisan 1991:Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk'ün Osküdar'daki evinde öldürülmesi. 13 Nisan 1991: Bakırköy Ekipler Amirliği'nde görevli Nebi Şeker ve Kenan Yamak'ın ekip otosu içinde taranması. 16 Nisan 1991: Emekü Başkomiser Samil Kasap'ın Fulya'da ölümü. 12 Haziran 1991: Emekli Sı2» Haziran 1991: Bahçelievler Akbank Şubesi'nin soyulması ve Tepkiler polis memuru Şevket Aydın'ın SHP Genel Sekreter Yardımölümü (380 milyon). cısı tstanbul Milletvekili MehBaskınlarda yaşamım yitiren met Moğultay, ülkedeki faili l'i kadın 10 kişinin yakınlan, meçhül cinayetlerin "devlet terödün Cenahpaşa Adü Tıp mor rünün kanıtı" olduğunu söyleguna gelerek cesetleri teşhis et di. Moğultay, UBA'ya yaptığı meye başladılar. ö t e yandan açıklamada, karanhkta kahnış Haklar ve özgürlükler Derne cinayetlerin açığa çıkartılabUmeği'nin (ÖzgürDer) avukatlan Îs si için geniş halk desteği alrnış tanbul Cumhuriyet Savcılığı'na bir iktidann yönetime gelmesi başvurarak bugün yapılacak gerektiğini belirtti. otopsiye katılma isteminde buÇağdaş Hukukçular Derneği lundular. ölenlerin yakınlan, Genel Sekreteri Ali Yüdınm, 10 cenazeleri toplu olarak gömmeyi kişinin ölümünün, "pfamfauurak düşündüklerini söylerken, ope işlenmiş cinayet" olduğunu öne rasyon sırasında güvenlik güçle sürdü. Yüdınm, açıklamasmda, rinin çok yakından ateş ettikle polisin Terör Yasası'na dayanarini öne sürdüler. rak peşin infazlara yöneldiğini iddia etti. Yıldınm, son bir ay Dün, sabah erken saatlerden içinde bu biçimde 20*den fazla itibaren Cerrahpaşa Adli Tıp insamn öldürüldüğünü beürtti. morgu önü, ölenlerin yakınlanyla dolmaya başladı. Yakınlatstanbul Diş Hekimleri Oda tzmir'de eylem Cumhuriyet Ege Bürosu'nun haberine göre tzmir'de dün sabah 07.45 sıralannda bir bankaya molotof kokteyli atıldı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Aynı saatte Gümrük yöresindeki PTT binası önünde bulunan resmi araçlar da benzin dökülerek yakılmak istendi. PTT araçlan, yörede bulunanlann olayı fark etmesiyle yanmaktan kurtanldı. Olaya tamk olan yurttaşlar, tüm araçlann tekerlelderine ve üstlerine benzin döküldüğünü gördüklerini söylediler. Gazetemizin Ege Bürosu'nu arayan bir kişi, PKK ve ERNK adına konuştuğunu belirterek "Eylemleri Diyarbakır oiaytarnu protesto amacıyla yapük" dedi. Emniyet yetkilileri, olayın çok yönlü olarak soruşturulduğunu, kentte gerekli önlemin ahndığını belirttiler. önceki gece çeşitli semtlere yapılan baskınlarda da 10 kişinin gözaltına ahndığı öğrenildi. Svrupada eylemler Haber Servisi Diyarbakırlaki olaylan protesto etmek için Vvrupa'daki Türk elçilik ve kuuluşlanna saldınlar dün de sürlü. Isviçre'nin başkenti Bern'de:i büyükelçilik binası ile Frankurt'taki THY bürosuna yangm lombası, Brüksel'deki Halk îankası şubesine de molotof rokteyli atıldı. Bern Büyükelçiliği görevlileinden alınan bilgiye göre kenlilerini "Sosyaüst Parti Avrupa" ılarak tanıtan Kürt gruplan ve )evSol müitanlarından oluşan •060 kişi dün yerel saatle 3.46'da elçilik bahçesinin demir parmakhklannı ve kapıyı kınp bahçeye girerek binaya önce yanar lastik, ardından da yangın bombaları atülar. Görevü daha sonra şunlan anlattı: "Dünkü (önceki gün) saldından sonra polisi bugün de gelebilecekkri konusunda uyannışük. Anu hiçbir önlem almadılar. Saldın olur olmaz alarm düğmesine bastık. 15 dakika sonra gcMBer, yani gedktier. Bu arada itfaiye gderek ymnguu söndördü. Neyse Id bina boştu, ölen ya da yaraianan olmadı. Ama hasar büyük." Frankfurt'taki THY bürosu önüne yerel saatle 12.00'de gelen grup da aynı şekilde binaya yangın bombası atarak yangın çıkardı. . 8ERN, FRANKFURT, BRÜKSEL VE PARİS Fransa'da Fransa'nm başkenti Paris'teki Türk Konsolosluğu önunde biriken yaklaşık 10 kişilik bir gruptan da konsolosluk binası dış cephesine molotof kokteyli atıldığı, molotof kokteylinin binada çok az hasara yol açtığı ve yaraianan olmadığı bildirildi. Fransız polisi, saldından sonra gruptan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 4nkara'da operasyon Baştarafi 1. Sayfada) luru Mnstafa Marö da kolunian hafif yaralandı. Ankara Emniyet Müdürü rlehmet Cansever, olaydan sona bir gazetecinin, "Testim ol agnsı yapıMı mı? Baa görgü »nıklan bn çagnmn ympıimadıını beürtiyoriar" yolundaki sousuna sinirlenerek, "Tabii ki 16 olayda 41 şehit Haber Merkezi Bu yıl ocak yından bu yana Güneydoğu'da aeydana gelen 16 olayda 44 teörist öldürülürken 5 terörist yaah ele geçirildi. Bu olaylarda 41 sker ve polis şehit oldu. 12'si aralandı. PKK'mn saldınlan onucu toplam 25 vatandaş öllü, 11 kişi yaralandı. Şubat ayında Güneydoğu'da neydana gelen 1 olayda 7 teröist öldurüldü. Mart ayında meydana gelen 1 »layda 1 terörist ölü, l'i yaralı le geçirilirken 1 poHs ve 1 vaandaş yaşamım yitirdi. Nisan ayında 3 âyTi olayda 6 çagn yapıldı. Kim söylüyor teslim ol çagnsuun yapılmadıgını. Hiç kimse ba bölgeye giremedi Id. EmMİyet Madöra olarak ben bilegiremedim.Kapıacılıraçılmaz uzerimize ateş actılar" karşılığını verdi. Cansever, "Kimlik tespiti yapddı mı?" sorusu üzerine de "Hayır, şu anda yapılsa da zaten size söyleyemeyiz" terörist ölü ele geçirildi, 7 asker, 10 sivil vatandaş öldü. 11 kişi de yaralandı. Mayıs ayında 5 ayn olayda 20 terörist ölü, 3 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Aynı ay içinde 10 asker ve polis şehit oldu. 10 er de yaralandı. Haziran ayında 3 ayn olayda 2 terörist ölü, l'i yarah ele geçirildi. Aynı ay 17 asker şehit oldu. 5 vatandaş yaşamım yitirdi. Temmuz ayındaki 3 ayn olayda da 8 terörist ve 10 vatandaşla 1 korucu öldü, 3 erle 1 polis şehit oldu. dedi. Bazı görgü tanıklanysa çatışma sırasında polisin tutumundan şikâyetçi oldular. C7 nolu apartman sakinlerine apartmanı boşaltma çağnsı yapıbnadan polisin bir anda evin etrafım sararak bomba attığı iddia edildi. Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan saat 23.00 sıralannda Canseven ve Demiral ile birlikte olay yerini inceledi ve bilgi aldı. Erkan olay yerinden aynlırken gazetecilerin "Örgüt belli mi?" sorusunu yanıtsız bırakırken, "tstanbol'daki operasyonlarla baglanü&ı var mı?" sorusuna "CHabilir, şu anda söylenecek fazla bir şey yok" karşıhğını verdi. Çatışmadan sonra olay yerine gelen bomba ekipleri, apartmanın bahçesinde ve iç kısmında incelemeler yaptı. Evin içinden çok sayıda patlayıcı çıkardıklannı söyleyen polisler, etkisiz hale getirdikleri patlayıcılardan birisinin de saatli bomba olduğunu belirttiler. (Baştarafi 1. Sayfada) lık hibe ödemesinin bu ay gelmesi gerekenle birlikte 300 milyon dolara ulaştığım ve bu paramn hesaplara geçmesinin de AİLELER MORG ÖNÜNDE Güvenlik güçlerinin Istanbul'da düzenlediği baskınlarda ölenle bütçede rahatlama yaratacağım söyledi. rin yakınlan dün Cerrahpaşa Adli Tıp morguna gelerek cesetleri teşhis etmeye çalıştüar. kıyönetim Adli Müşaviri Dur nnı teşhis etmek için kapıda muş Aksen'in Kadıköy'deki bü bekleyenlerin zaman zaman çevrede güvenlik önlemi alan merosunda öldürülmesi. murlarla tartıştıklan gözlendi. Soygunlar Hasan Eliuygun, tbrahim Er12 Haziran 1990: Kâğıthane doğan, Niyazi Aydın, Nazmi Vergi Dairesi soygunu (576 mil Türkcan, Yücel Şimşek, Ömer yon 720 bin ve 28 milyarlık çek). Coşkun, Cahit Ozkaya ve Zey11 Ağustos 1990: STFA Kurt nep Eda Berk'in ceesetleri yaköy şantiyesi soygunu (402 mil kınlannca teşhis edildi. öteki kişilerin ise yakınlanmn henüz adyon). 15 Ağustos 1990: SSK Eyüp li tıbba gelmediği belirtildi. Hasan Eliuygun'un annesi Hastanesi soygunu (260 milBakiye ve babası Mehmet EHuyyon). 28 Eylül 1990: Mercan Vergi gun, çok üzgün olduklannı beDairesi (432 milyon ve polis me lirterek çocuklanmn baş bölümuru tlhami Çetin'in öldürül münde çok sayıda kurşun izi bulunduğunu belirttiler. Cesetleri mesi.) 5 Mart 1991: Osmanbey Va teşhis edenler ise ölenlerin üzekıf Bank Kredi Kartlan Merke rinde barut ve yanık izleri olduzi'nin soyulması (303 milyon). ğunu, bunun da yakından ateş 26 Nisan 1991: Topçular Ga edilmiş olduğunu gösterdiğini öne sürdüler. ranti Bankası (60 milyon). sı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Korkut Yıldınm da dün yaptığı açıklamada, "Siyasi infazlar günlük yaşantımmn bir parçası olmaya başladı. Hiç kimse yargılanmadan cezalandınlmamah" dedi. Bu arada dün akşam üzeri Haklar ve özgürlükler Derneği'ni (ÖzgürDer) basan çevik kuvvet, aralannda tbrahim Erdoğan'ın eşi Sevgi Erdoğan ile Dernek Başkanı avukat Zerrin San ve avukat Llutan Gün'ün de bulunduğu yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Polisin derneği basması sırasında kapıya barikat kuran üyeler, "Bizi de gözaltına ahyoriar. Artık ya öldurürler ya da sakat bırakırlar. Kocalanmızın, kardcslerimizin ldmse engdleyemez" diye bagırdılar. Hazine'den AyrUma tamamlanıyor Namık Kemal Kılıç, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı'nın bazı birimlerini bünyesinde toplayacak yeni müsteşarhğm oluşturulmasına Uişkin çalısmalann tamamlandığını ve kararname taslağmın Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu bildirdi. Oluşacak yeni müsteşarhklann basına kimlerin getirileceği konusunda yonım yapmaktan kaçınan Kıhç, yeni müsteşarhklann bir süre mevcut binalarda çahşmaya devam edecegini söyledi. Kılıç, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nın taşınması öngörülen yeni binanın kasun ayında kullanıma hazu olacağmı, yeni binaya hangi müsteşarhğm taşmacagı konusu üzerinde henüz durulmadığını anlattı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog