Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

75 TEMMUZ 1991 HAVA DURUMU Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürluğü'nden alınan bilgiye göre; bütün bölgeler açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. RÛZGÂR: Kuzey ve batı yönlerden hafif esecek. Denizlerde ruzgâr: Doğu Akde kuvyetinde saatte 416 deniz mili hızla esecek. Van niz'de günbatısı ve lodos, Baü Gölü: Açık geçecek, ruzgâr kuzeybatı yönlerden hafif Akdeniz'de günbatısı ve kara esecek, küçük dalgalı olacak gölde göruş uzaklığı yel, Güney Ege'de yıldız ve ka 10 km dolayında olacak. rayel, diğer denizlerde yıldız twlutlu ve poyrazdan 24, yer yer 6 "O: açılt T>"« m u r 1 u Adjna Mapıan Adıyaman Atyon Ankao Antakya A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 37° 22° Diyarbakır 30°20°&«me 35°22°Enancan 29° 12° inunm 27» 7°Esldşehir 28" 15° Gaaamep 36° 2T> Giresun 38° 24° Gumüşhane 24° 16° Hattâri 38°2T>IS|>arta 31° 19° Istanbul 33"18°lzmir 32° 18° Kaıs 27» 15° Kastamonu 27° 12° Kayseri 31° 17° KırtdareJİ 33°20°Kon*a 28° 10° Kutahya 34° 20° Malatya CUMHURİYET/15 TÜRKİYE'DE BUGÜJY 35° 18° Manisa 31» 17° KMaraş 27° 13° Mersin 24° 5°MuJla 28 14 Muş 25°12°Nİ0<le 2e°19°0rtu 26°15°(to 35°17°Samsun 30°16°Söt1 30°19°Sinop 35°23°Sıvss 24° 8°Tekirtafl 26» 11° Tralnon 29° 11° Tünce» 33°17»Uşak 3O°14°Vin 30° 14° Htagat 34° 17° Zonguldak A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 35° 21° 35° 23» 30° 24° 29° 22° 31° 14° 28° 14° 26° 18° 25» 19° 27° 18° 35° 23» 26° 13» 25° 11° 30° 18° 25° 20° 34° 18° 30° 15° 32° 14° 25° 11» 26° 17° DUNYADA BUGÛN AmslenJaın Y 26° A 40° Amman A 33» Atina A 42° O BarcakKu A 19° Y 31° Basel A 34° Betorad Berfn Y 32° Bom Y 32° Brtksel Y 26° Y 32° Y 21° Cenavre A 34° Ctzayir A 41° Odde A 43° Dubaı Y 30° Frankfurt A 36» Gime Y 23° A 25° Kahire Kopenhag Y 24° KNn Y 31° A 36» Letaşa Lenıngraj Londra Madrid Milano Momreal MosfeM Munih New York OsJo Paris Prag Rıyad Roma Sofya Şaın A Y A A 24° 21° 39» 31° POLTITKA VE OTESI MEHMED KEMAL A 20° Y 31° Y Y Y A 24° 30° 31° 42° Artalya Artvin A»di(i Balıtesr BüacMı Bingâl Bitjs Bofa Bursa Çanakfâle Çorum A A A A A A A A A A A A Ele Geçen Fırsat... Partinin büyük kongresi, genel başkanın değişmesi, yenisinin gelmesi, başbakanın değişmesi, yeni kabinenin kurulması, hükümet programının okunması, güvenoyu alınması, hepsitamamlandı.bitti... Eee, sonunda neoldu, nedeğişti? Hiçbir şey! Sadık Aldoğan Paşa'nın dediği gibi 'eski hamam, eski tas'... Eskileri gitti, yenileri geldi. Özünde bir değişiklik yok. Zaten bunu Başbakan da söylüyor, "Biz eskinin devamıyız" diyor. Eski başbakanlar eleştiriye pek dayanamazlardı. Biraz eleştirildiler mi "Şimdi gidip itimat isteyeceğim" derlerdi. İtimadın bugünkü dilde karşılığı güvenoyudur. Tek parti dönemi olduğu için itimat isterler, hemen de alırlardı. Yalnız itimat istemede ince bir çizgi vardı; eğer Milli Şef'ten yana oldukları bilinen mebuslar itimat vermemişlerse, başbakan güvenoyu almış olsa bile istifa ederdi. Bu demekti ki Şef, onun başbakan olmasını istemiyor. Bir Recep Peker örneğinde böyle olmuştu (1947)... Grupta çoğunluğun oyunu almıştı, ama Şef'in yakını olan (35'lerin) mebusların oyunu alamamıştı. İstifa etmiş, yerine Hasan Saka kabineyi kurmuştu. Demokrasiye ilk yakınlaştığtmız günlerde boyle olmuştu. Mesut Yılmaz'ı TV'de izledim. Kendine güven duyan, ses tonu olan, dili oldukça düzgün, öztürkçesi daha bol, gittikçe yerine oturacak bir kişiliği vardı. Sözlerini bitirirken kızmasaydı daha iyi olurdu. Onu ilk kez Nevşehir dolaylarında bir otelin açılış konukluğunda gördüm. Yanında Bülent Akarcalı ve Feyyaz Tokar vardı. Açılış konukluğu ederken bizim gibi birkaç gün dinleniyordu. Bakan değildi, ama milletvekili idi. Arkadaşları onun partinin başına gelmesinde sayısız yararlar görüyordu. Kulağına çalınmış olacak ki davranışlarında buna özen gösteriyordu. Genç Başbakan Meclis'ten güvenoyu almış, yetkilerle donanmıştır. Elinde tarihsel bir fırsat vardır. İlk yapacağı iş, bütün yetkinlikleri ile demokrasiyi kurmaktır. Elinde fırsat varken ne diye demokrasiyi öteki IkJerlerin kurmasına bıraksın!.. Ödenek istemez, para istemez, ayrıntıları ile kurulabilir. Bir zamanlar askeri rejimden çıkmış olan ülkelerin genç başbakanları fırsat bu fırsat diyerek demokrasiyi kurmuşlardır. İspanya, Portekiz, İtalya demokrasileri tarihsel fırsatı ele geçiren genç başbakanlarca kurulmuştur. Bizim genç Başbakanın eline de ne denli olursa olsun böyle bir fırsat geçmiştir, onu bilinçle kullanmalıdır. Ekonomiyi tez elden enflasyondan kurtarmak olası değil, ama demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldırmak elindedir. Ceza Yasası'nda, Sendikalar Kanunu'nda, Basın Kanunu'nda bulunan engeller kaldınlmalıdır. Bu yasakiann kalkması aş istemez, ekmek istemez. Partisi içinde buna karşı çıkanlar olur. Başta 12 Eylül rejiminin ortağı... Madem ki ilişkiler kendine özgüdür, bu kendine özgü ilişkiler de demokrasiyi kurma yoluna çevrilebilir. İnsan hakları ihlalleri, işkenceler, karakol dayakları, hapisanelerdeki sağcı solcu ayrımlarının üstüne gidilmelidir. Bir af yasası çıkarıldı, ama tek yanlıdır. Sağcılar çıktı, solcular yatıyor. Elimde hapisanelerden gelen mektuplar var. Kötülükler hâlâ sürüyor. Seçimlere gidilecekse seçim öncesi bu ayrımlar kaldınlmalıdır. 141 ve 142 kalktı deniyor; oysa gene belli yerlerde uygulanıyor. Bu yasağa alışmış, uymuş kimseler bundan bir türlü dönemiyoriar. Yasanın boşluklarından yarartanıyoriar. Genç başbakan tarihsel fırsattan yararlanma yolunu açarsa bu, hepimizden çok kendi işine yarar. Başka ülkelerde boyle olrnadı mı? İşkenceyi kaldırın!.. pş TelAviv Tünus A 30° A 30° A 39° OenaS A^* Sam Vürşaıa Vfenedik Vıyana Y 29° A 23° BWUOU 6guneşii Vteftington Zürîı Y 30° BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 1/ Ağır bir şeyi denizden çıkarmak ya da oraya indirmek işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. 2/ Sodyumun simgesi... Hile. 3/ Süt katılan meyanenin muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirilmesiyle elde edilen beyaz sos. 4/ Ipekten, sanmtrak dallı nakıslarla işlenmiş bir tür beyaz ku 9 maş... Bir göz rengi. 5/ Şeyh Bedrettin'in Tann, evren ve insan konusundaki görüşlerini içeren ünlü yapıtı. 6/ Eli işe yatkın, becerikli... İstem dışı yapılan hareket... Bir cetvel türü. 7/ Dinsel tören ve kuralları... Tefsir. 8/ Dervişlerin kırk gün süreyle kendilerine uyguladıklan zahmetli ve perhizli dönem... Bağışlama. 9/ îstanbul'un Beyoğlu semtine eskiden verilen ad... Kendisine inanılan kimse. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Kurtuluş Savaşı sırasında, Ana, dolu'daki direnişi kırmaya yönelik iç ayaklanmalann en önem»lisi. 2/ Bir nota... Oyun. 3/ Kaplarda su nedeniyle oluşan tor' tu... Divar şiirinde sevgilinin kirpiği için kullanılan mazmun. ı 4/ Lenf düğümleri yangısı... Lantan elementinin simgesi. 5/ Şe\ ker ve nişastayla yapılan bir tür tatlı. 6/ Bir peygamber... Tro\ pikal Afrika'da yetişen ve odunu marangozlukta kullanılan bir 1 ağaç. 7/ tyi yaşamak için gerekli her şey... Altira Kurosava'nın ; tanınmış bir fllmi. 8/ Bazı ağaçlardan akan tatlı madde... '< 'Vurgun' anlamında argo sözcük. 9/ Herkes, yabancılar. TARTISMA * ve Iskoç Sanatçılar Aradan geçen bir yıl süresince Karga elemanları ile İskoç sanatçılar mektuplaşarak da olsa dostluklarını ve diyalog arayışlannı sürdürüyorlar. Çağdaş tiyatro sanatının deneysel niteliktekî gösterilerini kitlelere ulaştırmak amacıyla biri aktör, biri filolog, biri avukat, bir tekstilci, biri sinemacı 5 genç bir araya gelip 'Karga' adını verdikleri topluluğu meydana getirirler. Topluluk, 29 Mart 1990 tarihinde Istanbol tstiklâl caddesinde 'FUm Çekimi' adında bir sokak gösterisi yapar. Daha sonra 7 Nisan 1990 tarihinde tstanbul Hızlı Tranvayı Ulubatlı istasyonunda "Etkileşim" konulu bir happening (oluşum) sergiler. Bu gösteriyi tstanbul Televizyonu 2. kanah görüntüler ve 'Market' programı içinde yayımlar. Her şey çok güzel gitmektedir. Topluluk bu gösteriler sırasmda oluşturmayı düşlediği *Sokak Tiyatrosu'nun da sondaj çalışmalannı yapmaktadır aynı zamanda. Topluluk, 17 Mayıs 1990 tarihinde Cankurtaran Kültür Alanı'nda biri tasanmcı mimar, iki tskoçyab sanatçımn (Wendy Gunn, Gawin Renvick) katıhmıyla 'lktişim' konulu evrensel bir happening gerçekleştirmek ister. Gösteri için resmi izin TC Emlnönü Betediyesi'nden alınır. Karga ve İskoç sanatçılar yapacakları performans gösteri 'Uçlann Birleştigi Yer' adını verdikleri çağdaş yapıyı oluşturmuş, montajını tamamlamış, Karga ile yapacakları happenigden sonra yapıyı söküp götürecekleri Yunanistan'ın başkenti Atina'da anlatacakları happeningi merakla beklemektedirler. Ve gösteri günü gelmiştir. Cankurtaran Kültür Alanı'nda saat 12.00'de bir araya gelen sanatçılar, ilk önce az sayıda gelen izleyicileri görünce şaşınrlar, ikinci şaşkınlık ise happeningi gerçekJeştirecekleri yapının içinde güneş gözlüğü takmış, eli tespihli iki sivil görünce (ve ötede 2 oto) başlar. Anlaşılan happ>ening bu iki sivilin yönlendirmesi ile gelişecektir. İskoç sanatçılar anlamsız bakışlarla bakınırken Karga elemanlan çaresizlikten hüzne dönüşen bakışlarla diyalog arayışlannı sürdürürler, ama gösteri o an yasaklanmıştır. "Geleceğinizi duşünün, daha çok gençsiniz" uyanlan ile elektriklenen hava, zabıta memurlarının gayretiyle direkten döner. . . . Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman sı için hazırlıklara başlarlar, bırbırlerını vı o l a l s t a n b u ı i l e ç o k kültürlü bir kent olan deo ile görüntüler, fotoğraflannı çeker, ad ^ sivTİlen Glasgow arasmdaki karşıtlık res alışverişinde bulunurlar. Tüm çabaları böylece meydana çıkmıştır. gösteri öncesi diyalog arayışıdır. Iskoçya Aradan geçen bir yü süresince Karga elenm Glasgow kenti ile Türkiye'nin Istanbul m anlan ile İskoç sanatçılar mektuplaşarak unu kaynaştırmayı düşleyen genç sanatçı fa olsa dostluklarını ve diyalog arayışlarılar birbirlerine kısa sürede ısınırlar. sürdürüyorlar. m İskoç sanatçılar zaten bir süredir Cankurtaran Kültür Alanı'nda çahşmaktadırlar. ADNAN TÖNEL tstanbul İLAN ISTANBUL ASLIYE 4. TÎCARET MAHKEMESI BAŞKANLıĞı'NDAN Dosya No: 1989/15 Davacı: Çay tşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize tarafından, davahlar Mercan Gıda Ticaret Ltd. Şti. aleyhine açılan 3 Şubat 1989 tarihli dava dilekçesi Ue haksız rekabçt nedeni Ue şimdilik 10.000.000.TL. maddi, 2.000.000. TL. manevi tazminatın davalıdan alınmasına, haksız rekabetin menine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda 107317 tescU numarası Ue kuruluşları adına tescilli Rize Turist adli çaylarına benzetilen davalının paketleyip pazarladığı Mercan Rize adli çayın uretim ve satışının durdurulmasına, piyasadan toplatılmasına, verilecek karann mahalli gazetelerde ve Türkiye çapında yayımlanmasına, karar verilmesini talep ve dava eylemiştir. 26.12.1990 tarihli karann hüküm kısmının T.T.K. 61. maddesi uyannca Uan edilmesine karar verilmiş ve mahkemece verilen 26.12.1990 tarihli karar kesinleşmiş olmakla aşağıdaki hüküm Uan olunur. 10.7.1991 HÜKÜM: 1 Haksız rekabet davasının kabulüne, davalının davacıya ait (Rize Turist Çayı) markaJı çay paketi ambalajındaki renk, şekil, dizayn itibanyla (Mercan Rize) çay paket ambalajında kullandığı subuta erdiğinden davalının dava konusu yapılan (Mercan Rize) çay paket ambalajlannın piyasadan toplatunlmasına işbu haksız rekabetin menine, 2 Davacı vekili, manevi tazminat talebini atiye terk ettiğinden karar oluşturulmasına yer olmadığına, 3 Davalının tamamen kusurlu olarak haksız rekabette bulunduğu anlaşıldıgından davacıya vermi; olduğu zaıar tutan 10.000.000.(10.000.000.) TL.'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 4 Avukatlık asgari ücret tarifesi hükümleri uyannca tayin ve takdir olunan haksız rekabetin 24.800. TL. maktu maddi tazminat miktan üzerinden 425.000. TL. nisbi ki toplam 449.800. TL. avukatlık parasuıın davalıdan aJınıp davacıya verilmesine, 5 Karann kesinleşmesinden sonra hüküm fıkrasının Türkiye genelinde yayım yapan tirajı en yüksek iki günlük gazetede (15)er gün ara ile iki kere T.T.K. 61. maddesi uyannca Uan edilmesine, 6 Davacı tarafından yapılan asağıda dökümü yazüı (507.000. TL) mahkeme masrafımn davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 7 Peşin alınan 30.000. TL. harcın 105.000. TL. karar harcından mahsubu ile bakiye 75.000. TL. harcın davalıdan tahsili Ue maliye hazinesine irat kaydına, 8 Davacı vekili Av. Cahit Koçar'ın yüzüne karşı, davaJı vekilinin yoklugunda temyizi kabil olmak üzere 26.12.1990 tarihinde oybirliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 26.12.1990. Basın: 3017 Tıp Şurası toplanıyor 60 YIL ONCE CumhuriYe( Konıkent Sunar 19. Uluslararası tstanbul Festivali Kapsamında 15 TEMMUZ 1931 'Bugün Ankara'da Sıhhiye En son terakVekili Refik Bey'in kiyat lenniye iriyasetinde toplanacak olan flserine ;Yüksek Tıp Şurası'na iştirak edecek doktorlarımız dün yapılan Ankara'ya gitmişlerdir. Mazhar Osman R yüksek Tıp Şurası hakkında şu Jzahatı vermiştir: ;" Geçen sene çıkan bir kanımmucibince Tıp Şurası isene™"tî<t"?ieTa te?rîniSaîıi,' !şubat, mayıs aylarında onar mlrekkepli Igün içtima edecektir. Şuraya kalemlerlni ;lâakal 9 aza ile Sıhhat ;Vekâleti şube müdürleri tereih edi•dahildir. Üç senede bir üç niz. iaza kur'a ile çıkanlacak, lyerine üç aza konacaktır. Deposu: Babiıli ;Azalar, Sıhhiye Vekâleti'nin ;inhası üzerine Reisicumhur Caddtsi »fitıp •tarafından tayin olunurlar. mağazası lAzalar memlekette ilmi ile *o:1M Mehmet Itanınmış zevat arasından Sadık lintihap edilir ve sıhhî |mes'elelerde reyleri alınır. Bu •heyet, kanun haline konacak •maddeleri müzakere ve Sıhhat Vekâleti'nin vereceği !program dahilinde çalışan bir müşavere heyetinden ;ibarettir. ;Esasen eskiden de bir meclisi âlii sıhhî vardı. Fakat bu ;ekseriyetle eczane işlerile meşgul olurdu. Yüksek Tıp 'Şurası ise bütün tıbbî işlerle meşgul olacaktır" EDiSON ÇAUŞANLAREV SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL "Doların Onlenemeyen Yükselişi" 16 Temmuz'a Kadar Hergun Saat 21.00 SORU: Son 7 Gun BAŞDANSÇILAR Natalia Beslemianova Andreı Bukın. lgor Liso\ski. Kira Ivanova. Irina Vorobiova. Vıladımir Kotin BtLETSATIŞVIRLERİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, Tel. 15156 00 (5 Hat) Gışe 254 VAKKORAMA.Taksim.Tel: 151 15 71 Suadıye, Tel: 360 90 909192 KORUKENT, Santral: 17512 2627,166 49 83 Buz Pateni: 166 69 70 Kâğıthane kimin j Belediye ile Istanbul Defterdarlığı arasında Kâğıthane mesiresinin aidiyeti hakkında yeni ve mühim bir ihtilâf Içıkmıştır. Belediye ile Maliye ayni zamanda buraya ;tasarruf iddiasındadırlar. Defterdarhk burasının Maliyeye ait olduğunu iddia ederek bir şirkete satmağa • teşebbüs etmiştir. Belediye bunu haber alınca buna mâni olînak istemiş ve mesire yerlerinin Belediyeye ait olduğunu beyan ederek buraya tasarruf iddiasında bulunmuştur. TRT KURUMU İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1) Bölgemiz Radyo Müdürlüğü'ne bağlı TUrk halk müziği sanatçılannın ihtiyacı olan muhtelif saz (enstrüman), kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 2) Bu işe ait teknik ve idari şartname 'TRT tstanbul Bölge MüdürlüğilMuhasebe Müdürlüğü, Harbiyelstanbul adresinden 64.000. TL'si karşıüğında temin edilebilir. Şannameler posta Ue gönderilmez. 3) Teklifler en geç 22.7.1991 günü saat 16.00'ya kadar TRT Istanbul Böle Müdürlüğü büro evrak şefliğine verilecektir. 4) Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun belirtilen sürede verilmeyen teklifler geçerli sayılmaz. 5) Bu ihalede, yönetim kurulumuzun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131 sayüı karan Ue kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe girraiş bulunan alım satım ve ihale yönetmeliği ile bu yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren ek yönetmelik hükümleri uygulanacakür. 6) Kunımumuz Devlet thale Kanunu'na tabi olmadıgından alımı yapıp yapmamakla, kısmen, bölerek, miktar arttırarak veya azaltarak yapmakta uygun bedeli ve firmayı tespitte serbesttir. Basın: 30582 T.C. MALtYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI HESAP UZMAN YARDIMCILlCl GİRİŞ SINAVI Maliye veGümruk Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu BaşkanlıJı'nca 13, 14 ve 15 Ağustos 1991 günlerinde Ankara, Uıanbul ve tzmir'de Hesap Uzman Yardırr.'.ılıgı giriş sınavı yapılacaklır. SINAVA KAT1LABİLMF.K İÇİN: a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ıncı maddesınde yazılı niteliklere sahip olmak, b) 1.1.1991 tarihinde 35 ya^ını doldurmdmii bulunmak, c) Eğilım süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, Iktisaı, Işletme, Iktisadi ve Idari Bılımler Fakulteleri ile aynı konularda egitim veren ve bunlara eşitligi Yuksekögrenim Kurumu'nca kabul olunan benzeri yabancı fakulıe veya yuksekokulların birinden mezun olmak, d) Saglık durumu Turkiye'nin her yerinde gorev yapmaya elverijli olmak, e) Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak (halen askerlik görevini yapmakta bulunanlar, terhislerınden sonra aıamaları yapılmak uzere sınava kabul edilebilirler.) f) Hesap uzmanlığı niıelıklerini taşımak, g) Daha önce bir defadan fazla hesap uzmanlığı yardımcılığı giriş sınavına katılmamış olmak gerekmektedir. Sınava giriş şartlarını ve sınav konularını gosıeren broşur ile başvuru formu, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı ve kurulumuzun Ankara, tstanbul ve tzmir grup başkanlıklanndan sağlanabilir. tsteklilerin 30 Temmuz 1991 günü akşamına kadar Maliye ve Gümruk Bakanhgı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığı'na (tlkadım Caddesi, Kara Harp Okulu kavşağı yanı A blok zemin kat BakanlıklarAnkara) belgeleri ile birlikte bizzat veya posta ile müracaatldrı duyurulur Ben, 1964 yılında askeriiğimi Türkiye'de yaptıkUn sonra Baü Almatrya'ya gddim ve anüıksız olarak 19S2 yılına kadar bir fabrikada işçi olarak çalıştım. Çalıştıgım süre içinde emeklilik aidaümı ödedim. 1982'den bu yana serbest meslek sahibi olarak çalışıyorum. Sorum şu: Türkiye'de en yüksek düzeyde emeklilik hakkını elde edebttiyor muyum? Bunun için kaç dolar ödemem gerekiyor? S.U. YANITİ Yurdışında çalışan ve yurda kesin dönüş yaptıktan sonra en geç iki yıl içinde yurtdışında geçen çalışma sürelerini borçlanarak ve her güne karşılık 1 ABD Etolan ödeyenlere bağlanan emekli ayhkları değişiktir. 3201 sayılı yasaya göre "prim olarak bir gün karşılığı tahakkuk ettirilen bir dolann ödendiği günkü kur değeri; sigortalı ve sigortalının aylıklannın hesaplanmasına esas tutulan yıllık kazancın bir gününü ifade eder!' öncelikle, günümüz sigorta primine esas aylık tavan kazanç olan 2 milyon 252 bin 820 lira üzerinden prim ödeyebilmek için 1 ABD Dolan'nın 15 bin 19 Türk Lirası'na eşitlenmesi gerekir. 1991 yılında 25 yılhk sigortalılık süresi içinde son 5 yılın (1 Ocak 198631 Aralık 1990) primini de her gün için 1 ABD Dolan olarak 1.800 dolan değişik tarihlerde ve bu nedenle değişik kurlardan ödeyip, 5.000 gün malullük, yaşhlık ve ölüm sigortalan primi ödemis durumda olup, 1991 yüında emekli olan yurtdışı borçlanması yapmış sigortalıların dolara göre emekli ayhkları ne olacaktır? D0UUU B 0 « EMBOkJKTE tiGORT» PRJHİHE ES*$ TIUJK KJUAHÇUH 1 D0LM=TL 1000 ' 4M0 5JN0 5J0Q D 6 J M (*) 1986 1987 1968 1969 1990 TOPLAM ORTALAMASI DERECE/KAO. GÖSTERGE %50/tfLIK 1.023300 3302.248 S400.000 1.023300 3302.248 7.065.720 7.200.000 7.200.000 25.791.268 5.158.254 1.023300 3.302.248 7.065.720 9.000.000 9.000.000 29391.268 5578.254 1.023300 3302.248 7.065.720 9.900.000 9.900.000 31.191.268 a238.254 3.600 923.600 1.023300 3302.246 7.065.720 10500.000 10800.000 32391.268 a598.254 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet 5400000 20525548 4.105.110 5.4oaooo İşçiye grev hakkı 15 TEMMUZ 1961 Yeni Anayasamızın getirdiği müesseselerden birinin tatbik sahasına konulması için gereken kanun tasansı hazırlanmış ve Kurucu Meclis Başkanlığı'na verilmiştir. Bu tasan işçiye grev hakkı tanımakta, toplu sözleşme, uyuşmazlık, uzlaştırma, lokavt, tahkim gibi müesseseleri düzenlemek tedir. Ancak işçiye hak olarak verilen grev, bu kanuna göre pek tatbik sahası bulamıyacak gibidir. Zira, grevin hükumetçe müsaade edilmedikçe kullanılması imkânı yoktur veya grev müsaadesi, grev talebinden 1 derece uzun bir süre sonra verilebilmekte, mehiller o derece uzun tutulmaktadır ki, istenen grevin müsaadesi verildiği zaman, grev isteğinin kalmadığı gönllecektir. 57 maddeden ibaret tasannın adı "Toplu Sözlü Sözleşme Kanunu" tasansı olup, grev ile lokavtı 16 ncı maddeden 34 üncü maddeye kadar olan dördüncü kısımda düzene sokmaktadır. 2550 738.800 9/8 3.100 835.600 8/9 897.200 7/6 a450 7/9 6/3 3300 958300 KÜTAHYA 2. SULH CEZA MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ 1991/140 Esas 1991/204 Karar Gıda Maddeleri Nizamnamesi'ne muhalefetten sanık Sait ve Nazife oglu 969 Dîlu, Kütahya Sultanbağı mahallesinde nüfusa kayıüı ŞABAN YAŞAR'm mahkememizin 16.5.1991 gün, 1991/140204 sayüı ilamı ile CK. 398, 402/1. maddelerine göre neticeten 5 ay hapis, 60.000r TL ağır para cezası, 5 ay meslekten men ve 1 ay işyerinin kapatılması cezası, 402/1. madde gereğince hakkında C. SavcılığVnca işlem yapılmasına karar verilmiştir. 1.7.1991 1991 yılında SSK'dan emekli olanlara uygulanan en üst gösterge 5.100'dür. Bu göstergeyi tutturabilmek için son 5 yıl (1 Ocak 198630 Aralık 1990) sigorta primine esas kazanç ortalamasının en az 9 milyon 219 bin 442 lira olması gerekir. (*) Dolann onlenemeyen yükselişi göz önüne ahnarak 31 Aralık 1991'e kadar 1 dolann 6.000 TL'ye eşit olacağı varsayümıştır. SATILIK DAİRE Bakırköy'de sahile çok yakın 2 oda, 1 salon. Tel.: 583 09 30 146 97 38 • 132 64 26 TURK KALPVAKFI Galeri • Atölye PLASTİKSANATLARDERNEĞİ GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet a+A Alternatif tören 15 TEMMUZ 1990 Türkiye Barolar Birliği (TBB) 6 eylül günü Yargıtay'dan ayn olarak adli yü töreni yapılmasını kararlaştırdı. TBB'nin dün tüm Türkiye çapında baro başkanlan ile yaptığı toplantı sonunda oybirliğiyle alınan karar uyannca 6 eylül günü TBB'nin yapacağı törene tum baroların en geniş katüımı sağlanacak. 6 eylül günü yapılacak yeni adli yıl töreninin saati ise daha sonradan saptanacak. TBB'nin ayn töreni için Yargıtay Birinci Başkanı Ismet Ocakçıoğlu da dahil olmak uzere tüm Yargıtay üyelerine davetiye de gönderilecek. Aynca tüm Türkiye'den gelen avukatlar ve baro mensupları, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunacaklar. Bu kararla devlet protokolunde "alternatif törenler" uygulamasına bir yenisi eklenmiş olacak. Sağlık Merkezlerimiz, Yeni Cihazlan ve Uzman Kadrosu ile Hizmetintzdedir. Tel: 175 12 44/45 148 58 66Fax: 166 47 12 Au Pair Acentası hglltere Fransa İspanya layaHdlandaKanada Amerika ıB1ıe)«)e gıdei*r) 9.1158 53 42161 43 87 1017 TEMMUZ/TÜYAP SERGİ SARAYI ı. ISTANBUL SANAT FUARI Bilim Sanat Galerisi Standında 151617 Temmuz günleri Saat: 17.00 19.00 arasında Viııdo Colleclion Güzel Sanatlara Girmek mi istiyorsunuz? Öğrencilerimiz AAimar Sinan ı kazandılar. Şimdi, siro Mermara'da. Oyalanmayın, gelin. Size de kazandıralım. T.C. M.E.B. RÖNESANS SANATEVİ Gerçelc Hocahrh % 100 Eğitim Goranfisi SMAT 6ALEBISI TEL S24 35 32 OSMAHU KUMAŞ VE IŞLEMElf Rl SERGİSİ KATALOĞU GELMİŞTİR ATİUA SK»NOIUJOİl KOUIKSIVONU galeri atölye 146 97 38 132 64 26 19 Haziran 25 Temmuz 1991 Ahmet Köksal: "Malik Akıl" "Ibrahim Balaban", "Faruk Cimok" konulu resim kitaplarıyla "Çoğul Mavilik" adli şiir kitabını; Mehmet Pesen ile Ekrem Kahraman kendi kataloglarını imzalayacaklardır. istanbul 1. Sanat FuarıTüyap C a d d e b o s t a n 3 8 8 OO 8 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog