Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

75 TEMMUZ 1991 EKONOMI CUMHURİYET/13 Hampetrol üretimi • ANKARA (ANKA) Körfez kriziyle birlikte artan pelrol faturasının baskısıyla hampetrol üretimini 1990 yılının ikinci yansından sonra arttıran Türkiye, bu yıl da üretimde tam gaz gidiyor. Üretim artarken ithalat azalıyor. Türkiye'nin hampetrol üretimi bu yılın ilk 5 ayında 1 milyon 914 bin 670 tona yükseldi. Üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.8 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi. 3. Izmir Iktisat Kongresi 2225 ekim tarihleri arasında yapılacak Kongreye devlet desteği Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'a bir mektup yazarak İzmir İktisat Kongresi'ne davet etti. Kongreye çağrılan yabancı konuklar arasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile eski İsrail Merkez Bankası Başkanı ve Güney Kore Kalkınma Enstitüsü Başkanı bulunuyor. T Ü R E Y KÖSE ~ 3. İzmir İktisat Kongresi'ne Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın katılması için girişimlerde bulunuluyor. verecegine kanşmıyor, otobüsieri tutuyor, konaklama işlerinde uğraşıyor. Cumhurbaşkanımn verecegi kokteyl dahil kongre için 2.2 milyar lira ayrıldı. Odalar Birliği de 500 milyon katkı yaptı, ama yeterli degil, ek ödenek isteniyor." İzmir tktisat Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Mesut Yılmaz ile bakanların yanı sıra SHP Genel Başkanı Erdal tnönü ve DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in de katılması için çalışmalar yapılıyor. Genel Koordinator Prof. Dr. Cem Alpar, kongreye unlü yabancı konuklann da katZMtR 3. İzmir İktisat Kongresi'nin tarihleri değiştirildi. Daha önce 1518 ekim tarihleri arasında yapılacağı açıklanan kongre, aynı tarihlerde bir Dünya Bankası toplantısı olması nedeniyle 2225 ekim tarihlerine alındı. Hazırhk çalışmalarını yürüten Genel Koordinatör Prof. Dr. Cem Alpar, kongreye eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in de katılması için çeşitli girişimlerde bulunulduğunu söyledi. Genel Koordinatör Prof. Dr. Cem Alpar, hazırlıklar konusunda şu bUgileri verdi: "Öncelikle tarihler degişti. 1518 ekim tarihkrinde bir Dünya Bankası toplantısı var. Yabancılar oraya gider diye biz tarihleri 2225 ekim olarak degiştirdik. Bilimsel toplantılar AKM'de yapılacak. Açüış ve cumhurbaşkanımn kokteyli Balçova'da Özel tdare Tesisleri'nde yapılacak. Organizasyon işlerini benim icra kurulu başkanı oldugum Tiirk Pazarlama Vakfı yapıyor. Bu vakıf kimin tebliğ giltere Başbakanı Margarel Thalcber'ı getirmeye çalışıyoruz. Temastayız, Cumhurbaşkanı Özal kendisine mektup yazdı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in katılması için ugraşıyoruz, yazı yazdık. Eski İsrail Merkez Bankası Başkanı, Güney Kore Kalkınma Enstitüsü Başkanı gelebilir. ABD'den ögretim üyeteri katılabilir. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışındaki yönetira kurulu başkanlan ya da genel müdttrlerini de cagırelım diyoruz." Cem Alpar, çalışmalann bundan sonra hızlanacağını vurgulayarak "Bunun 2. İktisat Kongresi'nden en önemli farkı, devlet organizasyonu olması" dedi. Bu arada oluşturulan beş bilim komitesi de çalışmalannı sürdürüyor. "Gelişme Stratejileri ve Makroekonomik Politikalar", "Sektörel Gelişme Stratejileri", "Mali Yapı ve Mali Piyasalar", "Dış Ekonomik tlişkiler', "Sosyal Degişim ve Sosyal Gelişme Stratejileri" komisyonlannda yer alan bilim adamları, kongrede ele alınacak konuların saptanması ve bildirilerin seçimi için çalışıyor. EKONOMİ NOTLARI OSMAN ULAGAY Enflasyonu Düşürmek İçin Daha Çok Para Basalım (?) TürkiyeEFT4 anlaşması • BRÜKSEL (AA) Türkiye ile Avrupa Serbest Mücadele Birliği (EFTA) üyesi 6 ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması imza aşamasına geldi. AA muhabirinin üst düzey bir yetkiliden aldığı bilgiye göre EFTA ile Türkiye arasında yapılacak anlaşma hazır. Ancak EFTA ülkeleri anlaşmayı imzalamak için Avrupa Topluluğu ile yapacakları ve "Avrupa ekonomik alanının" kurulmasını öngören anlaşmanın tamamlanmasını bekliyorlar. Bu anlaşmanın eylül sonunda BrüksePde imzalanması öngörüluyor. KDV • İSTANBUL (tÜHA) Katma Değer Vergisi oranı yüzde 6 olan malların teslimiyle uğraşan vergi mükellefleri, yazar kasalarını 1 ağustostan itibaren yüzde 8 oranına uyarlayacaklar. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'mn 12 Haziran 91 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde bazı malların tesliminde uygulanan yüzde 6 KDV oranının 1 hazirandan itibaren yüzde 8'e çıkanldığı, ancak bu tarihin Bakanlar Kurulu kararı ile 1 ağustosa kadar uzatıldığı hatırlatıld^ • artışı tılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek şunlan söyledi: "Nitelikli teblig gelmesi önemli, şimdiye kadar çok yaygın ilgi gönnedi. Her gün 6 tane teblig olacak, öğleden sonralan da 2 panel olacak. Bilhassa Egeli sanayici ve işadamlan yabancı işadamlarının gelmesi da Izmir'e büyük bir canlılık geiçin gayret sarf ediyoruz. Eski İntirmesi beklenen kongre ile ilgili hazırhkların hızlandınlması gerektiğini söylediler. EBSO Meclis Başkanı Şinasi Ertan, "Görevlendirilen yeni bakan çok 1. Izmir İktisat Kongresi 1923 yılında 17 3. İzmir İktisat Kongresi'ne daha önceki iki acele tzmir'e gelip durumu gözşubat4 mart tarihleri arasında yapıldı. Yeni kongreden farklı olarak uluslararası bir den geçirmeli, çok az zaman kurulmuş Türk devletinin izleyeceği nitelik kazandırılması öngörüldü. Bu kaidı. Biz İzmir'in agırlıgını duekonomik politikaları saptamak amacıyla kongrede Türkiye'nin 2000'li yıllarda yurmak için gayret sarf ediyoyapılan kongrede Ataturk, "Tam siyasi izleyeceği ekonomi politikalarının daha nız" dedi. EBSO Yönetim Kubağımsızlık.askeri zaferlerle degil, ekonomik geniş bir platformda tartışılmasının rulu Başkanı Uğur Yüce, "Türbaşanlarla kazanılır" mesajını verdi. sağlanacağı ve "izlediği dışa açılma kiye'nin Ekonomik Kalkınma 2. îzmir iktisat Kongresi 27 Kasım 1981 politikası ve serbest piyasa ekonomisi Modeli Ne Olmalı?" konulu bir bildiri hazırladıklannı söyledi. tarihleri arasında yapıldı. Dönemin modeli ile hem Doğu Avrupa ülkelerine, İzmir Ticaret Odası Yönetim Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın hem de Türkiye benzeri ekonomik yapıya Kurulu Başkanı Halit Şarlak da başkanlığında yürütülen hazırhk çahşmaları sahip diğer ülkelere ilginç bir örnek" olan "küçük ve orta boy ticarethasonunda duzenlenen kongrede, 212 tebliğ Türkiye'nin, "dünvanın geçirdiği yeniden neler" ile ilgili bir tebliğ hazırsunuldu. İzmir İktisat Kongresi'nin her on yapılanma içinde" değerlendirileceği ladıklarını bildirdi. yılda bir yapılması kararlaştırıldı. bildirildi. iktisat kongreleri Iş bırakma eylemi • ZONGULDAK (Cumhuriyet) Çaycuma Belediyesi'nde calışan 120 işçinin, toplusözleşme görüşmelerinin uvuşmazlıkla sonuçlanması üzerine başlattıklan iş bırakma eylemi, dördüncü gününe girdi. 2 ağustosta greve çıkacak olan belediye işçilerinin eylemi nedeniyle ilçede çöpler toplanamazken belediye hoparlöründen yapılan anonslarda halktan çöplerini evlerinde biriktirmeleri istendi. Eylemlerini işverenin tutumu değişinceye kadar sürdüreceklerini belirten belediye işçileri, DYP'li belediye başkanı Orhan Yardımcı'nın, kendilerini, geçici işçileri işten atmakla tehdit ettiğini savundular. Fransız turistler evde kaldı Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerine turist götüren Fransız tur operatörleri zor durumda. Körfez savaşı ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle Fas, Tunus, Cezayir ve Türkiye bu yıl "ümitsiz ülkeler" olarak değerlendirildi. SİNA KOLOĞLU 33 ntilyon kişinin seyahat ettiği Fransa, turistlerini gönderecek ülke bulamıyor Fransız turistlerin seçtikleri tatil yerleri insanların değişik ortamlar görmek istemesi nedeniyle "istikametlerini" değiştirdikleri belirtilen yazıda, Fas'a özellikle büyük ilgi gösterildiği, bu zincire son olarak Türkiye'nin de eklenmiş olduğu hatırlatıhyor. Yazıda daha sonra bazı rakamlar veriliyor. Buna göre Fransa'da geçen yıl 3.3 milyon kişinin yurtdışına turist olarak çıktığı, bunun da toplam nüfusun % 59'unu oluşturduğu vurgulanıyor. Seyahat isteğindeki yükselişe yeni olanaklar ile cevap vermeye calışan tur operatörlerinin çok zor durumda kaldıkları belirtilirken bundan özellikle Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Yugoslavya ve Türkiye'yi seçenlerin etkilendikleri söyleniyor. Buna göre bu istikametlerden pazarlan olan büyük tur operatörlerinin şımdiden kayıplarının yüzde 30 olduğu vurgulanıyor. Bunlann arasında yer alan Fram'ın kaybımn ise 4/3 gibi büyük oranda olduğu vurgulanıyor. "Ne olacak" sorusuna gelen cevaplar ise oldukça değişik. Fram Türkiye için "hâlâ bu yazm calınmadığı" görüşünde. Batı tur operatörleri "Sonbahara kadar bir kıpırdanma olabilir" diyorlar. Ama Club Mediterranee daha kötümser. O,"Belki 1992'de bir düzetme ohır" diyor. Güneri Civaoğlu'nun 11 temmuz tarihli Sabah gazetesindeki yazısında Cumhurbaşkanı Özal'dan aktarılan hayli iıginç bazı görüşler yer alıyordu. Özal, İngiliz Koyu'nda Civaoğlu: na şöyle demiş: "Bugüne kadar hep parayı sıktık ama enflasyona faydası olmadı. Acaba piyasaya ihtiyaç olandan daha az para mı çıkarttık? Yıllardır yanlış mı yapıyoruz? Halbuki daha çok para sürsek, talep artacak, bu talep yükseklişi üretimi tırmandıracak... Böylece birim maliyetler düşecek. Sonuç olarak hem fiyatlar düşmüş, hem kitleler memnun edilmiş olacak. Batı'nın tüketim ekonomileri böyle değil mi?" Bu ilginç görüşleri dile getiren Sayın Özal, Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu'na da "yanlış yapıyorsun", diyormuş Güneri Civaoğlu'nun yazdığına göre. Geçenlerde İstanbul'da Genç İşadamlan Derneği'nin toplantısında konuşurken, "Piyasaya daha fazla para çıkartılarak enflasyonla mücadele edilmez" diyen Sayın Saracoğlu1 nun Sayın Özal'ın ekonomi literatürüne yaptığı bu yeni katkıdan haberi var mıydı bilmiyorum ama herhalde birinin söylediği doğruysa öbürününki yanlış olmalı. Aslında Avrupa1 nın hemen tüm merkez bankası guvernörleriyle ABD'deki ve Japonya'daki meslektaşları Saracoğlu'nun görüşündeler; yani onlar da Sayın Özal'ın literatüre yaptığı yeni katkıdan habersiz oldukları için, para musluklarını açma konusunda son derece dikkatli davranıyorlar, yıllık enflasyondaki bir puanlık bir artışı bile tehlike sinyali sayıyorlar. IMF, OECD, BIS (Uluslararası Ödemeler Bankası) gibi kuruluşlar, "Aman durgunluğu aşacağız, ekonomiyi canlandıracağız derken enflasyon tehlikesıni gözardı etmeyin" diye uyarı üzerine uyarı yapıyorlar, sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerini yönetenlere. Ayrıca Türkiye'de enflasyonun en temel nedenlerinden birinin kamu açıkları olduğunu, kamu açıklan büyürken para•yı sıkmanın enflasyonla mücadelede istenen sonucun alınmasını olanaksızlaştırdığını sağır sultan bile duydu herhalde. Ne var ki Türkiye ekonomisîne yıllardan beri yön veren anlayış için bütün bunlar önemsiz. Önemli olan, politik bakımdan günü kurtaracak bir şeyler düşünmek, ondan sonra da bunun gerekçesini icat edip literatüre yeni bir katkı gibi piyasaya sürmek. Şimdi ANAP iktidarının önünde seçimler var mı? Var. Ekonomi durgunluk içinde mi? Evet. Ekonomik durgunluğun iktidara puan kaybettirdiği inancı yaygın mı? Yaygın. Ekonomik durgunluğu aşmak için ilk akla gelen çare ne? Para basıp dağıtarak iç talebi pompalamak. Seçim dönemlerinde vergi önlemleri alınıp, maliye politikalarında disiplin sağlanabilir, kamu açığı daraltılabilir mi? Hayır. O halde ne yapmak gerekir? Vergiyi, kamu açıklarını falan unutup basacaksanız parayı, her kesime mavi boncuk dağıtarak ekonomiyi canlandırmaya çalışacaksınız. Ancak "para basılacak" denince Türkiye'de insanların aklına "enflasyon daha da azacak mı" sorusu geliyor artık. Bu soruyu cevaplamak için de yeni bir teori icat edeceksiniz ve "biz enflasyonu yeterince para basmadığımız için düşürememişiz, şimdi daha fazla para basarak düşüreceğiz", diyeceksiniz. Türkiye ekonomisi nasıl olsa deneme tahtası, bir de bu parlak fikri deneyelim bakalım. Aslında bütün bunlar "hikâye"; ekonominin ve ANAP'ın geleceğini en fazla etkileyecek şey dış kaynak girişinin miktarı ve takvimi. Bu işlerden biraz anlayanların gözü Bush'ta, Suudilerde ve Kuveytlilerde; uluslararası pazarlık sürecinde ne verilip karşılığında ne alınacağında. Pek haksız sayılmazlar bence. Yıldızh tesislerde sonmlar dizboyu Ekonomi Servisi Yaz turizmi için rezervasyonların yapıldığı bir dönemde Körfez krizinin olumsuz etkisi altında kalan Türkiye'nin tatil beldeleri âdeta can çekişiyor. Ege'den Akdeniz'e tüm sahil şeritlerinde yarı yarıya boş tesislerle çalışmak zorunda kalan turızmcilerin sorunlanna hava taşımacılığıyla destek sağlamak üzere alınan yakıt indirimi kararının uygulanmaması da "tuz biber" oldu. Cumhuriyet Ege Biirosu'ndan Latif Sansür'ün haberine göre Kuşadası ve Didimde özellikle çok yıldızlı tesislerin bazılarında personel ücretleri ödenemiyor. Turizmin içinde bulunduğu kötü koşulların temmuz ayı ile birlikte aşılacağı beklentisinde olan turizmcilerin bu umutlarının boşa çıkmasından sonra özellikle 5 yıldızlı otellerde kriz başgösterdi. Kuşadası ve Didim'deki 5 yıldızlı otellerden üçünde iki aydan bu yana ücretler ödenmezken Kuşadası'nda faaliyetine yeni başlayan bir otel, ücretlere karşılık 50 bin liralık avans dağıttı. Büyük turistik tesislerdeki krizin bu tesislere mal veren yan işletmeleri de etkilediği, bu işletmelerde protesto olan senet sayısında hızb bir artış olduğu bildirildi. Beş yıldızlı Odakule OtePin sahibi Kasım Yaman, "Çok yıldızlı tesisler zor günler yaşıyor. Turizm Bakanlıgrnın enerji tüketim bedelleri konusunda getirdiği kolayük ağustos ayından itibaren uygulanacak. Bakanlığın bunun dışında hiçbir yardımı yok" derken Kuşadası Otel, Motel, Pansiyon, Lokanta İşletmeleri Derneği (KOMPLÎD) Başkanı Mehmet Oğuz Kabaçam, tesislerdeki krizin çözülememesi halinde yan sektörlerin mal satmayı reddedebileceğini söyledi. Antalya İl Turizm Müdürlüğü'nün hazırladığı istatistiklere göre önemli bir tatil şehri olan Antalya'ya gelen turist sayısında geçen yılın ilk S ayına göre yüzde 66'Uk bir düşüş gözlendi. Antalya, Finike, Kaş, Alanya limanlan ile Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısı geçen yıl 207 bin 102 iken bu yıl aynı rakam 76 bin 772 olarak gerçekleşti. Geçen yılın tamamında Antalya'ya 832 bin 46 turistin geldiğini belirten il turizm müdürlüğü yetkilileri, bu yıl bu rakama ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladılar. Antalya'nın en önemli turizm beldelerinden olan Finike'de de turizmin durma noktasına geldiği bildirildi. Finike Limam'na geçen yıl hazirantemmuz döneminde 208 yat gelirken bu yıl bu rakamın 129'da kaldığına işaret eden turistik işletme yetkilileri, Uçeye gelen turist sayısında yüzde 70 azalma olduğunu, tesislerdeki doluluk oranının da yüzde 10'a düştüğünü anlattılar. Finike'de 854 yatak kapasiteli 11 turistik otel de yatak ücretleri kahvaltı dahil 4050 bin liraya kadar geriledi. Turizm bölgelerinde yaşanan bu sıkıntılara yabancı turist taşıyan uçaklara yüzde 50 indirimli yakıt sağlanması yolundaki YPK karannın uygulanmaması da katmer oluyor. Özel Hava Yolu Taşıyıcılan Derneği (ÖHTD) Başkanı ve îstanbul Havayollan Genel Müdürü Safî Ergin, 25 ocak tarihinde alınan yabancı turist taşıyan yerli ve yabancı uçaklara ucuz yakıt verümesi karannın aylardır uygulanmadığma işaret ederek çok sayıda yabana havayolunun turist rezervasyonunu iptal ettiğini söyledi. Ergin, şöyle konuştu: "Bu durum, yalnız bu turizm sezonu için degil, güvensizlik nedeniyle önümüzdeki yülan da olumsuz etkileyebilir. Körfez krizinden sonra turizme bir darbe de havadan geldi. 15 TEMMUZ 1M1 DÖV12 Satış Efektrf Alış 4372 85 2427 34 3306 28 116 04 716 15 2157 30 665 42 280311 320 87 31 42 7164.04 1137 99 Efektf Satış ÇAPMZKUR 4399 16 2441 94 3380 31 118.64 720 46 2170 28 675 51 2819 97 328.05 31 90 7207 14 1173.02 S 1 8014 Alman Markı S 6.1059 Fr.Frangı S 2.0269 Hol.Ftaını S 1 5599 tsv Frangı S 1340.99 Ital Lıretı î 137 92 Japon Yeni $ 3.7502 S.Arab Rıyalı C 1 6382$ Turizmde Türkiye cephesi ~ Tekel2000'den rekor satış • ANKARA (UBA) 'Tekel2000' sigarası geçen yılın ilk altı ayına oranla bu yılın ilk altı ayında yüzde 161'lik bir artış gösterdi. Sigara bu yılın ilk altı ayında 3 bin 481 ton sattı. Tekel2000 sigarası 1989 yıbnın ocak ayında piyasaya yılda 1000 tonluk kapasiteyle çıkmıştı. Turizmde bunalım turist bekleyen ülkelerin yanı sıra turist ihraç eden ülkelerde de yaşamyor. Bunlann başmda Fransa geliyor. Geçen yıl yapılan araştırmalara göre 33 milyon kişinin seyahat ettiği Fransa'da bu yıl hangi ülkeye turist götürüleceği bilinmiyor. Türkiye turist gelmiyor diye sızlanırken Fransa elindeki turisti nereye götüreceğinin sıkıntısını yaşıyor. Bunda Fransa'nm "fetiş ülkeler" diye adlandırdığı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık ve Körfez savaşının etkileri büyük. Fram, Jumbo Jet Tours, Nouvdle Frontieres gibi KAYNAK LIBERATION Fransa'da tur operatörlerinin yaptığı araştırmada Türkiye 'ümitsiz ülkeler' kategorisinde bulunuyor. Fransa'nın büyük tur operatör madığını belirtiyor ve "Yaptık lirtiliyor. Fransızların yam sıra leri yeni keşfettikleri bu ülkele lan paraları sokağa atmaktan Avrupalı ve Amerikah turistlere daha yoğun bir turist akını başka bir şey değildi" diyorlar. rin "daha emin ülkeleri" tercih Liberation gazetesinde çıkan ettikleri de söylenenler arasında. düşünürken yukarıdaki nedenlerle bu yıl zor durumda kal^ı geniş yazıda 1991 yılı "yitik yü" Özellikle son yıllarda Fransız tular. Tur operatörleri bu ülkele ilan edilirken Fas, Tunus, Ceza ristlerin standart ülkelerde (Yurin turist çckmek için yaptıkla yir, Türkiye ve son olarak da Yu nanistan, Ispanya, Portekiz) n karnpanyaların bir işe yara goslavya için 1991'in bittiği be hem zor yer bulunması hem de Menkul Kıymer Işlcm H.iırm 17,4TrilyonTL C Yılhk artış oranı Likit Değerler ^32 Milyar TL Yılhk artış oranı Nakdı Krcdıler l,4TrilyonTL Yılhk artış oranı Toplam Aktıfler 2,5 Trilyon TL /O 30.06.1991 Kasa ve E ankalar Menkul Değerler Cuzdanı BankaJararası Para Pıyasası Me^'duat Munzam Karşıhkla ı Kredıler Takıptekı Alacakiar (Net) IştırakJcr (Neı) Sabıt Kıymetler (Net) Faız \e Gehr Reeskondarı Dığer Aktıfler TOPLAM AKTtFLER «2.128 155.684 46.520 137.266 1J70.2O5 126.611 113.592 100.810 94.017 2.536.833 30.06.1990 309 3" 3 96.569 49.351 99.019 783.144 88.942 56.076 31.985 79.S20 %32 %75 Q/ rA PASİF 30.06.1991 ı s^3 rv 30.06.1990 685 "79 53 344 396.876 56.942 49.615 68.9^3 2.500 130.565 131 154 1100 000) 116 611) (14.543) 18.231 1.593.9^9 Yansında Esbank Toplam Mevduat 1,1 Trilyon TL Yıllık artış oranı Ozkaynaklar 240 Milyar TL Yılhk artış oranı / O Gayrinakdı Kredıler 1,9 Trilyon TL Yılhk artış oranı Doncm Kirı 40MilvarTL Yılhk artış oranı Yılhk artış oranı /O */C/ 1.146.565 Mevduaı 54.227 Bankalararası Para Pıvasası 525.999 Kullanılan Kredıler 80.057 Faız ve Gıder Reeskontları 25.142 lıhılat remınatları Muhtelıf Borçlar 160.544 5.000 Karşılıklar Dığer Pasıfler 259.596 Özkaynaklar 239.601 Odenmif Sermayf (200.000) VtdekAiçıler (27.495) Yımden Değrrlrmc Ftrnlar (12.106) T Donem Kan 40.102 IO?I.\M PVMFLER 2.536.833 %67 GELIRLER Faız Gtfhrlen Faız Dışı Gelırlcr TOPLAM GELİRLER 30.06.1991 339.003 101 413 440.416 30.06.1990 139 668 64 489 204.15^ GİDERLER Faız Gıderlerı Faız Dışı Gıderler Takıptekı Alacakiar Kan.lığı TOPLAM GİDERLER 30.06.1991 170.^05 224.444 5.165 400.314 30.06.1990 108 504 73.328 4 094 185.926 DÖVİZ KURLARI Dövızın Cınsı 1 ABO Dolan 1 Alman Markı 1 Avustratya Dolan 1 Belçıka Ffangı 1 Fransız Franjı 1 Hollanda Florını 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 lialyan Lıretı 1 Japon Yem 1 Sterlin 1 S Arabıstan Rıyal Dövız Alış 4377 23 4386 00 2429 77 2434 64 3363 46 3370 20 118.29 118 06 716 87 718 31 2159 46 2163 79 672 14 673 49 2805 92 2811 54 327 07 326 42 3180 31 74 7171 21 7185 58 116717 1169.51 KÂR Donem Kirı (Vergı Öncesı) 30.06.1991 40.102 30.06.1990 18 231 %120 & ESBANK "Tedbirli ve Kararlı" ' 30 Haziran 1991 tarıhlı kar^ılaşnrmalı ara bılanço 'Tum rakamlar MıKon Y\ olar,ık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog