Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

\^KJivın uıs.11 c ı / BORSA NOTLARI 1 980'li yılların başında vilayete bir dilekçe veren, ertesi günü tabelasını asarak bankertiğe başlıyordu. Bu furyanın vardığı boyutlan ve bankerlerin sonu ise malum: "Bankerler faciası". Daha sonra bankerler krizinden ders alınarak Sermaye Piyasası Kanunu çıkanldı ve buna göre borsa kuruldu, piyasa oluşturuldu. Ama yeni •krizlere' yol açabilecek bir kapı da açık bırakıldı. Aracı kurumlann kurulmasında siyasi iktidarın baskısı... Borsa cazip bir kazanç kapısı olunca iktidar yakınları bankerlik kuyruğuna geçti. Borsa aracı kurumu kurmanın sınırı yoktu. Parayı bastıran banker oldu. Bankerlik kuruluşlarına Hazine kuruluş izni veriyor, bu izni alan SPK'dan borsa bankeriigi belgesi istiyor. SPK'nın belge vermemek gibi bir seceneği yok. Sadece noksanlarını tamamlatıyor. Borsada, BBB alana 'üyelik' vermekle, yer açmakla görevlendirilmiş. Sadece başkan inisiyatifini ABDURRAHMAN YILDIRIM 100 banker borsada neyler? 'Strategies' ödülü Perrier'nin Fransa'da yayımlanan haftahk reklamcılık dergisi "Strategies"nin bu yıl 14'^ünü düzenlediği yarışmada büyük ödülü Ogilvy and Mather/Fransa'nın hazırladığı Perrier maden suyu reklam kampanyası kazandı. 70 ajansın 480 kampanya ile katıldığı yanşmada büyük ödıilün yanı sıra toplam 14 dalda 70 ödül ve mansiyon verildi. Perrier firması yaklaşık 3 yıl önce ABD'de satışa sunulan bir şişenin içinden kimyasal bir madde çıkması üze REKLAM DUNYASI 15 TEMMUZ 1991 Al gülüm ver gülüm Borsa virüsü | * 8zici şıracının satışı çok Udurgunmuş. Mahalle aralarında sırtında gezerken şıra satan başka bir arkadaşına rastlamış. Birbirlerine deri yanmışlar. Biri "Benim cebimde 5 para kaldı. Al oda senin olsun ver bana bir şıra" demiş. Sohbet devam ederken bir süre sonra 5 kuruşu alan diğerine vermiş ve oda bir şıra içmiş. Sohbet ve şıra içmeler böylece sürüp gitmiş. Her ikisi de evlerine dönmeye başlarken şiralarını bitirdikleri için güzel bir iş yaptıklarını düşünüp, sevinmişler. Ama sıra kazandıklarını hesap etmeye gelince, ortada sadece "5 paranın" bulunduğunu ama yukan ç,kabil*or. ya" koşuyor. Bu fiktif bir arz bolluğu yaratıyor. Fiyatları daha da düşürüyor. Fiyatlar çok düştüğünde bu kez alımlar başlıyor. Bir oyundur gidiyor. Bir veya birkaç gün arayla hatta aynı seans içinde gerçekleştiriyotiar bunu. Borsa endeksinin seans içinde haftalardır tekrarladığı trend.de bunu gösteriyor. Bir gün biri bir gün diğeri kazanıyor. Ama hep aynı para dönüyor ortada. Denilebilir ki bir gün kazanan bir gün kaybediyor ve aslında kimse kazanmıyor. Bunları yapanlar borsanın profesyonelleri ve spekülatörteri, borsaya küskün geniş kitte kullanarak BBB almış şirketlere borsa üyeliğine almayı 510 gün geciktirebiliyor. Şimdi literatürde banker yok, "arscı kurum var". Taksim'den Levent'e uzanan hinteriand üzerinden 100'eyakın "menkul kıymet şirketi"nin tabelalan herkesin dikkatini çekiyor. Bazılan bankerlik betgesi almayı bekliyor. Her hafta birkaç aracı kuruma daha bankerlik belgesi veriliyor. Borsa aracı üyesi sayısı ban kalarla birlikte 150'yi geçti. gerçekleştiği borsada acaba 1990 sonunda 116 olan aracı 100 banker neyler? üye sayısı geçen hafta sonu Aracı kurum enflasyonuna itibarıyta 152'yi buldu. Bu, 6.5 yoi açıldtğından ve artık yeterti aylık dönemde üçte birtik ar kâr marjı kalmadığından, bu tış demek. Bu sayı içinden 54 kurumların kötüye kullanımı bankayı çıkarırsak geriye 98 söz konusudur. Eğer bir yeraracı kurum kalıyor. SPK'nın de herkesi tatmin edecek kayeni belge verdiklerinin de zanç yoksa orada kurallardan borsaya üye olmasıyla bu sa sapmalar olur. Daha önce oryının hafta içinde 100'ü geç taya çıktığı gibi müşteri portmesi kesin. 128 şirketin işlem föylerinin teminat gösterilmegördüğü ve günlük işlem hac si, müşteri hisselerinin satışa minin 100 milyar dolayında konulması olaylan sıradan ha le gelir. Borsada manipülasyon yapmak ve bunu gizlemek içiri İstanbul'da mezar taşlarında kullanılmadık isim kalmaz. Halbuki sermaye piyasası her şeyden daha çok güvene dayanır. Bu müesseselerin birer güven müesseseleri olması gerekir. Tıpkı bankalar gibi. Bundan dolayı nasıl ki yeni banka kuruluşuna Hazine izin vermiyor, hatta sahiplerinin değişmesine bile çok hassasiyet gösteriyor, aracı kurumlara da aynı hassasiyetin gösterilmesi zorunludur. Borsa bankerlerine faaliyete geçme iznini verenler bile rekabet edemeyenlerin birleşmeye gideceğini veya yok olacağını söylüyorlar. O halde neden kuruluş ve faaliyet izni veriyorlar? Gayet açık: "Siyasi nedenlerden". Bankerlik için 'dün' vilayete gidiliyordu, bugün Hazine'ye gitmek yeterii. 'Dün' bir furya yaşanmıstı, bugün de yaşanıyor. Dileriz üçüncü aşama gerçekleşmez ve yeni bir bankerlik faciası yaşanmaz. rine, piyasadaki tüm ürünlerini kısa bir zamanda geri çekmiş ardından dev bir yeniden lansman kampanyasıyla piyasadaki eski payına ulaşmaya çalışmıştı. Fransanın önde gelen 20 reklamcısından oluşan jüri, Strateji Büyük Ödülü için kampanya rasyoneli, uygulama ve estetik gibi ölçütleri on planda tutarak Perrier kampanyasıru en başanlı kampanya olarak seçti. Kampanyanın prodüktörlüğünü JeanPaul Goude yaptı. Ogilvy and Mather'in Perrier kampanynsından "aslan" sekansı. Sf f 3" , £L ^?f n mvJ ! 2 2 ? » yorlar.yüzde 510 kâr, gördüler Bütün olumluğ koşullaramürağ y ^ S £ S ! S n İ a , i l dü?tü ^ ^ i Î h yaptık dıyedovunmeyebaşla m ar y i n m edayanamayıp satıyor m e n , b u hareketleri görünce ı e I™Ln c r t h ^ . a , H r L ? ı n t o d a n Ç|klP ^ G r u borsaya girmeye cesaret edeBorsanın son haftalardır ıçın bu kâğıtlarına giriyorlar. Koç mivoriar Uzaktan sevredivorlar a n a l l ö aşa y yapükgeçiyoriar, dard.ndan yeniden aracılaV kend aralannda "al ç LTfnnît^nn^' j r ^ Ö n ü Ş ^ ^ ^ gülüm ver gülümle" borsay. yisa endekst 35003750 puan Endeks düşükse alıyorlar, yük y j p bitiriyorlar j£î" G r u b u ndan çı p Erdem * ^ CCDir KOİ, beş Ali Mustafa sada dönmüyor. KOİ elindeki D Y ı l m a z ne yapsın?" hisselerin yükselmesi duruBorsa aracı kurumu Mustafa munda hep satıcı olmuş. BunYılmaz, bu sözlerle, Kamu Or dan dolayı da Erdemir bir türtaklığı idaresi'nin borsa satış lü ayağa kalkamıyor. Petro kimlarının hisse senedi fiyatları ya stratejik bir sektör ama öyüzerindeki olumsuz etkisini le bir korku sinmiş ki herkese, vurguluyor. Borsa aracı kurum Petkim 1500 liraya yükseldi mi ları yanında yatırımcılar da KOİ değil, halk satıyor. En son KOİ'nin bu dönemde borsayı örnek Tofaş Türk Otomobil ve olumsuz etkilediğinde hemfi Tofaş Oto Ticaret halka arz sıkirier. KOİ'nin sürekli arz yapan rasında talep görmeyen bu iki ve hiç talep yaratmayan politi hisse senedi, borsaya g»Wiginde fiyatları birkaç gün tavan kasından şikâyetçiler. yaptı. Nasıl olmasın ki? KOİ yılbaHerkes şaşırdı. Tabii bu şından bu yana 697 milyar lira şüpheli yükselişin ardından yı borsadan çekip götürmüş. KOİ'nin satışı getdi. Ya borsa satışları ya da halka arz yoluyla. Artık bu para bor KOİ'nin bu satış poiitikası öyle bir karamsariık ve güvensizlik yarattı ki, sadece adı bile fiyatları düşürmek için artık yetiyor. Borsada bir "virüs" olarak görülüyor KOİ. Araşürma zirvesi ve deterjan Körfez savaşında medya Fransa'da yayımlanan 3 aylık "mednusunda uzmanlaşmış olan "Medias Pouvoir" dergisinin son sayısında "Körfez Savaşında Medya" konusu özel dosya konusu olarak işlendi. Askergazeteci ilişkileri, ajanslann savaştaki konumu, televizyonun savaştakı etkisi gibi konuları irdeleyen dergi hakkında aynntüı bilgi Paris 47236188 numaralı telefondan alınabilir. ya siyaseti, ekonomisi ve stratejisi" ko Reklamcılık ağırlıklı iki derginin son sayılannda araştırma ve Izmir kaynakh deterjan sorunu ön plana çıkıyor. "Aylık pazarlama iletişimi dergisi" Medya'nın temmuz sayısında 34 haziran tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenmiş olan "Araştırma Zirvesi '91: Piyasa Araştırmaları ve Etkin Kullanımı" konusundaki seminerde sunulan yaklaşık 20 bildirinin özetleri yayımlanıyor. Medyanın diğer ilgi çeken yazıları TRTreklamverenler toplantısı ile Güven TuranSemih Kaplanoğlu söyleşisi; Marbesi"ni kapak konusu olarak işlerken Haluk Mesci'nin "Reklamcılık halleri insanın içini karartıyor bazen" başlıklı röportajı. keting Türkiye, "lzmir deterjan mutaare ™ & £ t t 3 $ PSSSİS2?SSÛ2SÎ5 j Ç j n de olur." îüfÜüS! duşebılıyor, ne J L t eğılımını gören f y ° satmaH İ Î h i i S n daha f ! ! J "açığa ? ha aşağı KARAMAN ASLİYE CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN ldiğ nde 86s t( r l a rSatl Ne demişler, "Ağac.n kurdu KOİ'nin borsa işlemleri artık netlik gerektiriyor. Bir de politika değişikliği. Yoksa "verme' den almak" borsada artık mümkün görünmüyor. Esas No: 1988/23 Karar No: 1991/201 3167 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık, Karaman Kılbasan kasabası nüfusuna kayıtlı, halen Karaman Gazidükkân Mahallesi Doğarrbey Sokak No: 7/1'de oturur, lbrahim ve Ayşe'den olma 1960 D.lu, Selahatün Akgöz hakkında tnahkememizde yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin 14.5.1991 tarih ve 1988/23 esas, 1991/201 sayılı karan ile, Sanık Selahattin Akgöz 3167 sk'nın 16/1, TCK'nın 50. maddeleri gereğince 30 ay müddetle hapis cezası ile cezalandınlmasına ve aynı madde gereğince 3 sene müddetle bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verilmiş ve gıyabi karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliği edilememiş ve adresi de meçhul kaldığı anlaşüdığından hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri uyannca ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan hükmün Türkiye'de tirajı en yüksek olan gazetelerden birinde ilanen tebliğine, tlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına, llanı havi gazetenin savcılıktan istenmesine, mahkeme masrafı ile ilan giderlerinin sanıktan tahsü edileceği ilanen tebliğ olunur. 01.07.1991 Basın: 30613 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVINA KATILMAK İSTEYENLERtN DİKKATİNE Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ne Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Yükseköğretim Kanunu, ilgüi yönetmelik ve protokol hükümleri çerçevesinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere alınacak adaylann seçme sınavı öğrenci Secme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 1415 Eylül 1991 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. 1 Sınavın adı 1991 Eylül Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavıdır (TUS). Sınavın birinci basamağım teşkil eden Yabancı Dil Sınavı 14 Eylül 1991 Cumartesi günü saat 09.30'da uygulanacaktır. Bu smavda basanh olan adaylar ile 16 Eylül 1989, 7 Nisan 1990, 15 Eylül 1990 veya 27 Nisan 1991 tarihlerinde yapılan yabancı dil sınavlannda basanlı olup yalnız Sağhk Bakanlığı eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 15 Eylül 1991 Pazar günü saat 13.30'da yapılacak olan Bilim Sınavına alınacaklardır. 2 1991 TUS Eylül Dönemine başvunı süresi 15 Temmuz2 Ağustos 1991 tarihleri arasındadır. Sınava başvurmak ve katılmak için sınav tarihine kadar ilgüi fakülteden mezun olmak sarttır. 3 Bu sınava basvurma, sınavın uygulanması ve değerlendirümesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler "1991 TUS Eylül Dönemi Kılavuzu'nda (TUS Kılavuzu) yer almıştır. Adaylar, Basvurma Formlannı ve TUS Kılavuzunu Sağlık Bakanlığı ll Müdürlüklerinden 15 Temmuz30 Temmuz 1991 tarihleri arasında 5.000 TL karşılığında temin ederek Basvurma Formlanm TUS Kılavuzundaki kurallara göre dolduracak ve sınav ücreti olan 90.000 TL'yi bankaya yatırdıklannı gösteren banka belgesi ile birlikte 2 Ağustos 1991 tarihine kadar merkezimizde olacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalayacak veya elden teslim edeceklerdir. 4 Tıp fakültesi mezunlan ve sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış teğmen, üsteğmen veya yüzbaşı rütbesindeki askeri sağlık personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. maddesinin L bendinde belirtilen dallarda uzmanlık eğitimi görmek isteyen veteriner ve eczacıük fakülteleri ile fen fakültesi ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümü mezunlan da 1991 TUS Eylül Dönemine başvurabilirler. 5 Başvunısu geçerli sayüan adaylann Kimh'k Kartları ve Sınava Giriş Belgeleri 30 Ağustos 1991 tarihine kadar adreslerine postalanmış olacaktır. 6 Postadaki gecikmelerden merkezimiz sorunlu değildir. Kimlik Kartları ve Sınava Giriş Belgeleri 12 Eylül 1991 tarihine kadar ellerine geçmeyen adaylar merkezimize başvurarak bu belgelerini yeniden çıkartabılirler. 7 1991 TUS Eylül Dönemi ile ilgüi damşma için 287 30 40/227 (ÖSYMAnkara) numaralı telefona başvunılabilir. Basın: 30651 Gorüşmeler başlıyor HükümetHakİş diyaloğu ANKARA (Cumhuriyel Biirosu) Haktş Konfederasyonu üyesi 40 bini kamu işçisi olmak üzere 75 bin işçinin toplusözleşme uyuşmazlıklannın çözümü için Devlet Bakanı Fahrettin Kurt ve sendika yöneticileri dün görüştüler. Devlet Bakanı Fahrettin Kurt, Türklş ile tekrar bir araya gelmek için onlardan teklif beklediklerini söyledi. Kurt ile HakIş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Ç«lik, konfederasyon üyesi işçilerin toplusözleşmelerindeki uyuşmazhk konulan hakkında dün bir görüşme yaptılar. 1.5 saat süren toplantı sonrasında bir açıklama yapan Kurt, herkesin üzerine düşen fedakârlığı, anlayışı ve iyi niyeti göstererek meseleyi çözme gayreti içerisinde bulunduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ücret yönünde olsun, diğer sosjal maddelerde olsun, önemli mesafeler kaydedildi. Zannediyonım, fazla uzamadan önümüzdeki hafta içinde bir noktada buluşacağız ve bundan da her iki taraf memnun olacak. Türkiye'de "modern sendikacıhğm' ve 'iş banşının'sağlanması için gerekli çalışmaJan süratle yapıp Meclis'ten geçireceklerini de kaydeden Kurt, "Bekleyen sözieşmeleri bir an önce ülkemizin milli imkânlan içerisinde çahşanlannıızuı lehine çözme gayreti icerisindeviz" dedi. Kurt, bir gazetecinin, "Türklş'e yeni bir teküfle gidecek misiniz" biçimindeki sorusuna da "Teklif sırası Türktş'te. Biz kendi tekliflmizi verdik. Dolayısıyla onlardan teklif bekliyoruz. Biz teklifimizi yaptık, sıra onlarda. Bu iş öyle olur. Bir o taraf, bir bi Önemli bir yazıyı tamamladığınızda, birisinin bunu size okuması, böylelikle hatalan düzeltme olanağmızın olması hoşunuza gider mi? Artık bilgisayannız bunu da yapabilecek. Amerikan First Byte firması tarafından geliştirilen bir yazılım, PC bilgisayarlarda yazılan metinleri okuyabiliyor. Monolog adlı bu yazılımın yaptığı okuma sırasmda yanlış yazılmış sözcükler, cümle düşüklükleri, hatalı tekrarlamalar kolayca fark edilebiliyor. Monolog önce, verileri çözümleme ve bir ara fonetik dile çevirme tekniğinden yararlanıyor. tkinci aşamada, ayrı unsurlar özel bir algoritm aracıhğıyla kanştırılarak sürekli bir konuşmaya dönüştürülüyor. Ses, erkek ya da kadın sesi olabiliyor. Yaklaşık 650 bin TL değerindeki yazılım, ses çıkışı olan herhangi bir PC ile Konuşari bilgjsayarlar TEKNOLOJI VITRINI kullarulabiliyor ve sistem tasanmcılan tarafından daha karmaşık donarumlara eklenebiliyor. Konuşan bilgisayarların bir öteki kullanım alanı ise su endüstrisi. Kirlenme ya da sel olması halinde bu bügisayarlar uyarıcı işlev görüyor. Ingiliz Datacall fırması, kirlenmeyi izleyen veri toplama sistemlerine bağlı bir yazılım geliştirdi. Duyargaçlardan biri, veri toplama merkezine yüksek düzeyde kirlenmeyi ilettiği zaman, Datacall'un Speech CallOut adlı yazılımı, bu verileri sesli bir mesaja dönüştürüyor. Bilgisayar, otomatik olarak, sonınun doğasını kapsayan acil durum kodunu işareth'yor. Datacall firması, bu sistemin su endüstrisüıin yanı sıra kazalann anında bildirilmesinin gerektiği durumlarda, hatta hisse fiyatlarının hareketlerinin izlenmesinde kullanılabileceğini belirtiyor. ÖDEME EMRİNİN tLANEN TEBLİC1 ADANA 7. İCRA MENfURLUĞU'NDAN Dosya: 991/1010 Alacakh: Emin Civanoğlu lnönü Cad. Kızılay 1; Hanı Kat: 2 No: 18 Adana Borçlular: 1 Mahmut Parça. Mahbutbey Yolu Cami Sk. No: 69 Yenibosna Bakırköy tstanbnl 2 Depar Tekstil San. ve Tic AŞ Merter Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Uzun Sokak No: 12 Bakırköy/JsUnbul Alacak (x): 10.721.372. TL ile birlikte % 54 yasal faiz ve masraflar. Takip konusu: 10/8/1990 tanzim tarihli 30/12/1990 vadeli 5.000.000 TL ve 30/1/1991 vadeli 5.000.000 TL'ük 2 adet emre muharrer senet. Yukanda adı yazüı borçlulann adreslerine gönderilen tebligatlar tebliğ edilmeksizin iade edildiklerinden emniyetçe yaptırılan tahkikat sonunda borçlulann tebliğe sarih adresleri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğinde değilse 20 gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imzalar size ait değilse yine bu 20 gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile icra tetkik merciine bildirmeniz aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzarun sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz alacagın Vt •tolO oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfaa veya imhal edildiği veya alacagın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazlannı sebepleri ile birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 25 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmamz, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykın beyanda bulunursamz hapisle cezalandınlacağınız tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 3/7/1991 (lc. lf. K. 168) Yönetmelik 10 (x) Alacak 10.721.372'dir. Basın: 30554 Önemli bir yazıyı tamamladığınızda birinin bunu size okuması, böyielikle hatalannızı düzeltme olanağı bulmamz hoşunuza gider mi? T.C. SULUOVA SULH CEZA MAHKEMESt KARAR ÖZETİ ESAS NO: 1991/78 KARAR NO: 1991/102 HÂKİM: Tülin TUNCAY / 31306 KÂTİP: Mehmet ÜRÜT / 98 SANIK: Cemal SORHAN, Bayram oğlu Sultan'dan ohna 1950 tf.lu Şarklı köyü nüfusuna kayıth olup, Ata Mahallesi'nde ikamet eder, evli, 5 çocuklu, okuryazar, fınncı, sabıkasız, TC, tslam. SULUOVA SUÇ: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet. SUÇ TARÎHİ: 12.3.1991 KARAR TARtHİ: 16.5.1991 SONUÇ: Mahkumiyet. Saruğın etiketsiz ekmek üretip, satılığa çıkarmak suçundan eylemine uyan Gıda Maddeleri Tüzüğu'nün 304, 331/d maddeleri UHK'nın 186 ve 297. maddeleri delaletiyle TCK'nın 398. maddesi uyannca 647 S.Y!nin 4, TCK'nın 72. maddesince sanığın neticeten 510.000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına, TCK'nın 402/1. maddesince sanığa ait fınnın yedi gün süre ile kapatümasına, TCK'nın 402/2. maddesince sanığın cürme vasıta kıldığı, meslek, sanat ve ticaretinin 3 ay müddetle tatiline, kesinleşen karar özetinin göze çarpan bir yerine yapıştınlmasma (yedi gün müddetle), yine karar özetinin Ankara, Istanbul ve Izmir'de yayımlanan tirajı 100.000'in üzerinde bir gazetede ilanına, aynca mahaîlinde yayımlanan mahalli bir gazetede yayımlanmasına, sanığalerilen asli ve feri cezalannm enelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 3.7.1991 Basın: 30624 EKONOMİ KİTAPLIĞI Uluslararası Pazarlama (İlkeler ve Uygulamalar) / Dr. Cem M. Kozlu / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan / 220 Sayfa / 20 bin lira. "Türkiye'nin ihracatındaki artış büyük ölçiide geçici, konjonktürel satışlarla gerçekleştirilmiş olup, hâlâ ülkemizin mallan dış pazarlarda yaygın, sürekli ve kalıcı bir şekilde pazarlanamamaktadır. İhracatta satıştan pazarlamaya geçişi hâlâ yapamamış durumdayız. Bundan neyi kastettiğimizi ve bu dönüşümün şirket bazında nasıl yapılabileceğini ilerideki sayfalarda anlatmaya çalışacağız". Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 3. baskısı yapılan "Uluslararası Pazarlama (İlkeler ve Uygulamalar)" isimli kitaba yazarı THY Genel Muduru Dr. Cem M. Kozlu tarafından yapılan giriş bu. Kozlu'nun kitabının amacı uluslararası pazarlamaya yonelmiş firma yöneticileri ile ihracat semineri, firma içi eğitim programı gibi kısa sureli pratik eğitim kurslarına katılanlarla, yüksekokul öğrencilerine yardımcı olabilmek. Pazarlama ilkeleri Uluslararasr Pazarlama tlîıtSc .L'Î vgı» ı ( ı zinı tarar' yanıtını verdi. T.C KÜTAHYA 2. SULH CEZA MAHKEMESt KARAR ÖZETİ 1991/117 Esas 1991/214 Karar Gıda Maddeleri Nizamnamesi'ne muhalefet suçundan sanık Rüştü ve Hatice oğlu 1965 Klu Kütahya Merkez Paşamsultan mahallesi nüfusunda kayıtlı YÜCEL KESlClLER'in mahkememizin 21.5.1991 gün ve 1991/117214 sayılı ilamı ile TCK 396, 402, 647 Sk. 4. maddeleri gereğince 780.000: TL ağır para, 4 ay meslek ve sanatından men, 10 gün işyerinin kapanlması cezası verilmiştir. 1.7.1991 Basın: 30621 Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik de toplusözleşme görüşmelerinin tahminlerin üzerinde uzadığına dikkat çekerek "Bu uzama işçi sendikalannı ve konfederasyonumuzu fevkalade rahatsız etmektedir. Bu müzakerelerin göriişmeler yoluyla masada çözümknmesini amaçiamaktayız" dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan HakIş Genel Başkanı Çelik'e de oluşturacağı Danışma Kurulu'nda üye olmasım önerdi. Çelik de Pakdemirli'nin bu önerisini kabul etti Yardımcısi Ekrem Pakdemirli,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog