Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 IŞLEM:TAMAM! PAMUKBANK 188 24 24 Cu m h u r iyet 68. Yıl; Sayı: 24027 ukbank * leton EJankacılığında r Numara : 188 24 24 Güııeycloğu'da kaıılı pazar PAZARCIK KULP ÇAGLAYANCERIT HİZAN DtYARBAKIR Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 15Temmuz 1991 Pazartesi ^Terörisüer ^Şantiyede ^Korucu evine frKamu lojmanı kMolotof 2 aileden 6 lastsubay baskında yakan7PKK'lı kokteylli koktevlH kişiyi öldürdü 1 er şehit ikisi çocuk 3 ölü öldürüldü gösteri DtYARBAKIR (Cumhuriyet) Gerginliğin doruğa tırmandığı Güneydoğu'da dün "kanlı baskınlar" yaşandı. PKK'nın dün yaptığı eylemlerde ilçe merkezlerini de hedef seçmesi dikkati çekti. Bölgedeki en kanlı olaylar önceki gece Kahramanmaraş ili sınırları içinde yaşandı. Kente bağh Pazarcık ilçesinin Harmancı köyunü basan teröristler iki ayrı aileden altı kişiyi öldürdU, dört kişiyi de yaraladı. Yine Kahramanmaraş'a bağlı Çağlayancerit ilçesinin bir mahallesindeki korucu evini basan teröristler, bir geçici köy korucusuyla çocuk yaştaki iki akrabasını öldürdüler. Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı kamu kurumlanna ait hizmet binası ve lojmanlanna saldırı düzenleyen PKK'hlardan yedisi uzun süren "sıcak takip" sonucu çıkan çatışmada ölduruldu. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine iki kilometre yakınlıktaki şantiyeyi basan PKK'lılar bir astsubayla bir eri şehit ettiler. Beş er de yaralandı. Nusaybin'de yapılmakta olan hükümet konağı PKK militanlarının saldırısına uğradı. PKK'hlar elektrik direğine ERNK bayrağı asıp kaçtılar. Silopi, Midyat ve Nusaybin'de esnaf kepenk kapama eylemini sürdürdü. Yaşamın yavaş yavaş normale döndüğü Diyarbakır'da 50 kişilik bir grup korsan gösteri yaptı. Molotof kokteylli korsan gösteride ERNK ünzaü pankart açıldı. HEP Diyarbakır tl Başkanı Vedat Aydm'ın cenazesinde çıkan olavlarda gözaltına ahnanlardan 58'i DGM'ye çıkanldı. Gece geç saatlere kadar suren sorgulamadan sonra 38 kişi tutuklandı, 20 kişi de serbest bırakıldı. HEP milletvekilleri Diyarbakır olaylarını TBMM'ye getireceklerini açıkladılar. Kahramanmaraş Valisi Mustafa Demir'in verdiği bilgiye göre kesin sayısı henüz belirlenemeyen bir grup terörist, önceki gece yansı Pazarcık'ın Harmancık köyüne baskm düzenledi. Kavas ve Dağlar ailelerinin evlerine saldıran terörıstlerin otomatik silahlarla açtığı ateş sonucu Ramazan Kavas (51), Sultan Kavas (50), Ali Kavas (17), Fatma Dağlar (44), Aysel Dağlar (12) ve Döndü Dağlar (6) yaşamlarını yitirdiler. Baskında, Ayşe ve tsminur Dağlar ile Hatice ve Medine Kavas çeşith yerlerinden yaralanarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldınldılar. Kahramanmaraş'taki ikinci baskın da aynı saatlerde, Çağlayancerit ilçesinin Engizek mahallesine yapıldı. 1520 kişi olduğu sanılan bir grup terörist ile köy koruculan arasında çatışma çıktı. Geçici köy korucusu Çoban Gök ile Zeynep Özbek (12) ve Turan Özbek (14), terörıstler tarafından öldürüldü. Koruculara ait evleri ateşe vererek bölgeden uzaklaşan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyona başlandı. Bitlis'in Hizan ilçesinde, bazı kamu kurumlanna ait hizmet binası ve lojmanlanna 13 tem(Arkası Sa. 17, Sü. 1991'İN BÎLANÇOSU: 41 ŞEHİT 17. Sayfada Ankarada operasyon Altındağ Örnek Mahallesi'nde "hücre evi" olarak kullanıldığı belirtilen daireyi kuşatan polisle içeridekiler arasında çatışma çıktı. Biri kadın, iki kişi ölü ele geçirildi.İki polis yaralandı. ANKARA (Cumhariyet Bıirosu) fstanbııl'dan sonra, Ankara'da da yasadışı sol bir örgüte ait "hücre evi" olduğu beürtilen bir apartman dairesine düzenlenen polis baskınında, biri kadın iki kişi ölü olarak ele geçirildi. Çıkan çatışmada 2 polis de hafıf yaralandı. Altındağ örnek Mahallesi Yeni Hal Çarşısı arkasındaki 17. Sokak 22 numaralı C7 apartmarunın çevresini polis saat 19.50 sıralannda kuşattı. Kısa bir süre sonra başladığı belirtilen çatışma sırasında çevrede korkulu anlar yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren çatışma sonunda polis, biri kadın 2 kişinin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Çatışmada başkomiser tbrahim Dedeoğlu yanağından, polis me(Arkası Sa. 17, Su. l'de) 6 AYDA 13 KUŞKULU ÖLl'M 4. Sayfada FRANSA'DA DEVSOL'A OPERASYON MİNE SAULNIER 17. Sayfada 2KIŞÎ OLDURULDU TSTono Saddam, Yesyes Bush' <Gitmeyin' gösterfei Müttefiklerin Kuzey Irak'takigüvenliği sağlamak amacıyla girdikleri Zaho'dan ayrılmaları, özellikle de ABD'li askerlerin bölgeyi terk etmeye başlamalan peşmergelerde yeniden Saddam korkusunun başlamasına yol açtı. Bölgede "Gitmeyin, daha işiniz bitmedi" gösterileri düzenlendi. TUNCAY ÖZKAN ZAHO/HABUR Amerikan, Italyan, Fransız ve Ingiliz askerlerinden oluşan müttefık guçlerin Kuzey Irak'taki güvenliği sağlamak amacıyla girdikleri Zaho'dan ayrılmaları, bölgede "Saddam korkusunu" yeniden canlandırdı. özellikle Amerikan askerlerinin bölgeyi terk edişine karşı Zaho'da peşmergeler, "Gftmeyin, işiniz daha bitmedi" gösterileri duzenlediler. Zaho'da askerlerin çekilmesinin ardından (Arkast Sa. 17, Sü. l'de) IRAK: ABD'YI DURDURUN11. Sayfada INCIRLIK YINE GÜNDEMDE11. Sayfada ri düzenliyorlar. TUrkiyeIrak sının yakınındaki bir karakolun onunde toplanan . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ yüzlerce Kürt, müttefık kuvvetlerin yollannı keserek elkrindeki İngUizce "Yakında A V R U P A ' D A görüşmek üzere" (See you soon) yazılı pankartlan salladılar. (Fotoğraf: AFP) EYLEMLER 17. Sayfada Peşmergeler STANBUL Örgüt evinde büyük cephane T o p r a k t a gömülü Güvenlik güçlerinin Nişantaşı'ndaki DevSol operasyonunda toprağa gömülü çok şayıda bomba, patlayıcı madde ele geçirildi. Özel olarak hazırlanmış boşluğa patlayıcı maddelerin nemlenmemesi için havalandırma makinelerinin konduğu dikkat çekti. Baskında ölenlerin yakınları operasyon sırasında güvenlik güçlerinin çok yakmdan ateş ettiklerini iddia ettiler. 17. Sayfada G7 / 1 0 . Saytada "YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE" Müttefikler Irak'ın kuzeyinden çekilmeye başlayınca Kürtleri yeniden Saddam korkusu sardı. Kürtler, miittefik askerlerinin Kuzey Irak'tan aynlmalannı protesto etmek amacıyla gösteri uzerine göste Ekonomi / 1 2 . Sayfada İktisat Kongresi / 1 3 . Sayfada G.Saray/Sporda Gorbaçov'un kaderi görüşülüyor Borsa Notları Abdurrahman Yıldırım Thatcher ve Yeltsin kongreye davet edildi Türey Köse Taraftar Florya'ya sığmadı KURULIAYA DOĞRU Inönü'süz uzlaşma "Yeni Sol", "Yenilikçiler"e Inönü'yü dışarıda bırakan bir formül önerdi Hazine'den bütçe alarmı Knveyt rabatlataeak Memur maaşlarına yapılan zamların kaynağı konusundaki görüşlerini aktaran Namık Kemal Kılıç, bütçe açığını küçültecek ve yeni borçlanma olanaklan yaratabilecek adımlar atılması gereğine işaret etti. Kılıç "Dövize endeksli borçlanma dadüşünülebilir" dedi; tasfiye edilecek fonlardan yılın ikinci yansı için 2 trilyonluk kaynak beklendiğini anlattı ve Kuveyt'ten gelecek parayla bütçede bir rahatlamanın söz konusu olduğunu söyledi. ANKARA (ANKA) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Namık Kemal Kılıç, Hazine olarak 25 trilyon liralık bir bütçe açığını fınanse etmelerinin mümkün olamayacağını söyledi. Kıhç, memur maaşlanna yapılan zamların bütçeye 7.7 trilyon liralık bir yuk getirdiğini, ancak bu açığın KIT'lerin fınansman gereksinimi nedeniyle daha da artabileceğini söyledi. KlT'lerin, imzalanacak toplu iş sözleşmeleri sonucu ek fınansmana gerek duyabileceklerine dikkat çeken Kılıç, bütçe içindeki transfer kalemlerinde, döviz kurlanndaki değişiklikten ötürü de yeni yükler oluşabileceğine dikkat çekti. Namık Kemal Kıhç, özellikle KlT'lerden kaynaklanacak yükün hesaplanmasuıa yönelik çahşmalann surdüğunü, bu yükün beUrlenmesiyle başlangıçta 17.5 trilyon lira olarak öngörülen bütçe açığının hangi düzeye çıkacağımn kesinleşebileceğini söyledi. Kılıç, Hazine olarak 17.5 trilyon lirahk bir açığı fınanse edebilecek durumda olduklannı, ancak 25 trilyonda tutulabilse bile bu düzeyde bir açığı fınanse edemeyeceklerini beürtti. Sorunun çözümü için bütçe açığını küçültecek ve yeni borçlanma olanaklan yaratabilecek adımlar atılması gereğine işaret eden Kıhç, "Dövize endeksli borçianma da düşüniilebilir" dedı. Kılıç, kısa vadede dövize endeksli borç• Fransız turistler evde kaldı 33 milyon • Bayan yöneticiler kişinin seyahat ettiği Fransa, turistlerini şimdi fark ediliyor Lale gönderecek tilke bulamıyor. Ekonomide Aytaman 'm Nfuğla 'ya 'vali' olarak atanması • Turizmde Türkiye cephesi Yüdızh kenttekı bayan yoneticileri tesıslerde sorunlar dizboyu. Ekonomide ön pjana çıkardı. 3. Sayfada • Geceyarısı antrenmanı Kastamonu 'da kamp yapan Fenerbahçe, hava karardıktan • Özel okullara kayıt sonra da antrenman yapıyor. Sporda heyecanı Asil ve yedek listeden kontenjanmı dolduramayan • Halı sahada milli maç A milli futbol okullar ön kayıtla öğrenci alacak. 3. Sayfada takımı Istandınavya turnesındekı ılk maçtnı • VVagner'in 3 perdelik operası Richard Faroe Adaları'yla oynuyor. Sporda Wagner'm yapıtı olan 'Nurnbergli Usta • Dikkat, ufukta korsan gemisi Gıderek Şarkıcılar' adlı opera TV3'te saat 21.20'den artan korsanlık olaylan deniz taşımaalığının itibaren ekrana gelecek. 6. Sayfada korkulu duşu halıne geldı. Arka Sayfada • Alışılmadık uygulama ABD Başkanı • İzmir Körfezi ölüyor Anakent Belediye Bush, Turkıye'ye gelişinde Özal'dan once Başkanı, 'Proje için 120 milyon dolar Başbakan Yılmaz'la göruşecek. 11. Sayfada gerekli' dedi. Arka Sayfada Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Kılıç 25 trilyonluk açığı fınanse edemeyiz Bir goruş Fuat Atalay (SHP Diyarbakır Milletvekili) Kurultay kulisi Halkımız böyle istiyor 5. Sayfada lanmaya gidilmesinin söz konusu oknadığım, böyle bir borçlanma için koşullann uygun görünmediğini söyledi. Hazine, Dış Ticaret Müsteşan Kıhc, tasfiye edilecek fonlann yılhk gelirinin yaklaşık 44.5 trilyon lira düzeyinde bulunduğunu ve bu fonlardan yıhn ikinci yansı için 2 trilyon lirahk bir kaynak beklendiğini açıkladı. Kıhç, Kuveyt'in iki aydır başlatmadığı aylık 100 milyon dolar(Arkası Sa. 17, Sü. 8'de) Karamsarlık, İyimserlik... A k l ı başında herkes görüyor: Türkiye çok zor bir dönemeçte. Karamsar duygu ve düşüncelerin lyice yaygınlaşması için çok neden var. Tedirginlik verici gelişmelerin birbiri ardından suyüzüne vurduğu bir ortam söz konusu. Toplumun değişik kesimleri ister istemez belli bir rahatsızlığı yaşıyor. Yaz sıcağına karşın durum böyle. Tırmanışta olan gevşeme değil, gerilim. Ne oluyoruz? Ne olacak? Bu soruların çok yoğun tartışıldığı bir döneme girildi. Bu durum sadece şu günlerde Güneydoğu'da yaşananlardan kaynaklanmıyor. Türkiye'nin zor dönemecinde kuşkusuz bu olayın payı büyük. Ama yalnız Kürt sorunu değil Türkiye'nin (ArkasıSa. 17, Su. l'de) BATFDA GEÇENHAFTÂ BELÇİKA Ya rüzgâr esmeseydi S B T Y V R L A EA A O YUNANİSTAN A v u k a t aranıyor S E Y BERBERAKİS TLO FRANSA Vuran kazanıyor MİNE SAULNIER İNGİLTERE Sömürge sevinci EOİP EMİL ÖYMEN ALMANYA Fıkra furyası DİLEK ZAPTÇIOĞLU İTALYA Şıkhğın sırrı ML Ü CERRAHOĞLU10. Sayfada İG M HASAN CEMAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog