Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

AVRUPARA (ECU) DÖVİZ HESABI Dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. Cumhuriyet 68. Yıl; Sayı: 24026 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV dahılı AVRUPARA (ECU) DOVIZ HESABI Pararfızın değerini korur. PAMUKBANK iyi bankadır 14 Temmuz 1991 Pazar Son günlerde yaşanan üzöcü olaylar tüm yurttaşlarda derin kaygılar yaraüyor. Doğaldır; bir arada mutlu yaşamak isteği, kişiye sonımluluk duygasunu da yüJder. Yaşanan olaylar birer uyan gibi ele alınırsa ve doğru teşhis edilirse, çözümlenmesi için ilk adımı atmış sayılabiliriz. Öyle göriinüyor ki toplumun bu yönde duyarlılıgı soruniann çözümü için yeterli düzeydedir. tyimserlik yolunda bunu bir gösterge saymak istiyonız. Türkiye, tarihsel deneyinüeri çok zengin bir ülkedir; çok daha kötü giinlerden geçerek bugune ulaşmış bulunuyoruz; gelecegimizin güvencesi de bu zenginliktedir. Osmanlı lmparatorlugu çok uluslu bir devletti; çökiiş sürecinde hasta adam" diye anıldı; Batı'nın diplomasi tarihinde " Ş a r k Meselesi" kapsamında ele alındı. Boğazlar'dan Basra'ya kadar uzanan cografya, Batı için her zaman biiyük önem taşımıştır. "Duveli Muazzama"mn eli bölgenin içinde olmuştur. Biiyiik devletler bölgedeki çıkarlannı sürdürmek için Osmanlı devletinin yapısındaki din, mezhep, oıilliyet celişkilerini körükleyip kullandılar; borç batağındaki Babıâli'nin zayıflığından yararlandılar. Sonuçta Osmanlı devleti yıkıldı; ama, dagılma sürecindeki uzun savaşlar sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuraldu. "Şark Meselesi" bizün için tarihe gömülmüştü. Bu kez aynı konunun "Ortadogu Sorunu" adıyla hortlatddığı göriilüyor. En kötttsü de Türkiye bu işin içine adım adun çekilmektedir. Tarib yinelenmez, yenilenir. Türkiye, Ortadogu tuzagına dognı çekilmekten kendisini alıkoyacak bilinç ve deneyime sahip midir; degil midir? tşte soru budur. • Körfez savaşına kadar tutumumuz belliydi. Cumhuriyet hiikümetJeri geleneksel siyasetimizi yüriittüler. Araplar arasındaki anlaşmazlıklara eşit mesafede kaldık, İslam dunyasındaki çabşmalarda taraf olmadık; müttefikimiz ABD'nin bölgedeki politikasıyla özdeşleşmedik. Ne yazık ki bugün aynı şeyi söylemek olanaksızdır. Türkiye günden güne Ortadogu batağına çekiliyor. ANAP iktidannın bu sürecin başlamasındaki sorumlulugu biiyüktür. Körfez savaşında sınır ötesi çıkar beklenoierine ülkeyi sürükleyen yönetim, iç siyasette serüven heveslerini de köriiklemiştir. Bugün Güneydogu'da konuşlanan ABD varlıgıyla Diyarbakır'daki üzıicü olaylar arasındaki görünür ya da görünmez bagıntı, Osmanlı döneminden beri bu gibi olguların deneyiminden geçmiş Türkiye'de tartışılması gereken soru işaretleri yaratıyor. Anadolu'nun güneydogusuyla Irak'ın kuzeyi arasındaki alanda oluşan bulanık ortamda neler olup bittigini ya da neler hazırlandıgını görmek gün geçtikçe güçleşmektedir. • Yine de iyimseriz. İyimseriigimiz halkımıza güvenimizden kaynaklanmaktadır. Anadolu'da bir arada kardeşçe yaşamasını bilen insanlann, tarihsel deneyimlerden yeteıii dersler çıkardıklanna inanıyonız. Kürt kökenli yurttaşlanmızın çogunlugu, Ortadogu'nun gayya kuyusuna dognı kendilerini çekmek isteyen karanlık seriivencilere kapümayacak kadar sagduyu sahibidirler. Yaşanan olaylar ne kadar üzücü olursa olsun, Türkiye hazırlanan tuzaga düşmeyecektir. Tuzağa Dikkat! Tehlikeli tırıııaııış Cizre, Silopi, Hani ve Kulp'ta işyerleri dün de açılmadı. CizreNusaybin karayolunu kesen birkaç bin kişilik köylü grubu PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini taşıdı. Nusaybinli kamyoncular ilçenin Cizre girişini bir saat süreyle kapattı. IdilCizrekarayolunaçıkan 300 kişilik grup dağıtıldı, 33 kişigözaltma alındı. Cizre'ye dogru yürüyüşe geçen köylüler, E24 Karayolu'nu 2.5 saattrafiğe kapattı. Konya merkezinde 200 kişilik grup "Vur gerilla vur, Kürdistan'ı kur" sloganı atarak yürüyüşe geçince 130 kişi gözaltma alındı. İzmir'de HEP İl Merkezi'nden yürüyüşe geçen bir grup olayları protesto etti. Berlin, Hamburg ve Bern'deki elçiliklerimiz ile BrüksePdeki THY bürosu saldırıya uğradı. Haber Merkezi Diyarbakır olaylannı protesto eylemleri dün de sürdii. Cizre'de ilçe merkezine yıirüytışe geçen bin kadar köylu yurttaş, E24 Karayolu'nu trafiğe kapattı. Cizre, Silopi, Hani, Kulp ve Lice ilçelerinde işyerleri açılmadı. Çeşitli yerlerde yapılan korsan gösterilerde 200'e yakın kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'daki olaylarda yaralanan bir kişinin daha hastanede ölmesiyle ölü sayısı 4'e çıktı. Berün'deki Türk Konsolosluğu ile İsviçre'nin başkenti Bern'deki Türk Büyükelciliği ve THY burosu saldırıya uğradı. Son uç gündur gerginliğin doruğa ulaştığı Diyarbakır'da durumun yavaş yavaş normale dönmesine karşın, alınan yoğun guvenlik önlemleri surüyor. Kentin kritik noktalanna yerleş(Arkası Sa. 17, Sü. Vde) YILMAZ: ESKÎ GÜNLERE DÖNMEK İSTEYENLER VAR 17. Sayfada Vedat Aydın'ın öldürülmesini ve Diyarbakır olaylarını protesto eylemleri giderekyayılıyor Roma'dan Hılamur kokardı Capri geceleri NtLGÜN CERRAHOClİT 'Hanımeli ve ıhlamur kokan gecelerde, rıhtımda gözümü saatlerce yıldızlara diker, düş kurardım' diye anlatıyor eski Caprililer. Himmelbjerget ten Alçak' ülkededağa tırmanmak REFİK DURBAŞ Danimarka dümdüz bir üike. Dağlar bir yana, bir küçük 'dağ' bile yok görünürde. Tek dağı da bu 'Gök DağY. Ben bu 'Gök Dağı'na çıktım. Atlantadan HALK VE GAZETECİLER YÖREDE TEDlRGİN HİKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı 4. Sayfada ANKARA'DA ÇEVİK »GÜÇ HUZURSUZLUĞU SEMİH İDİZIn baberi 11. Sayfada YOL KAPAITLDI Şımak'la Mardin'in çevre Uçe ve köylerinden gelenler tdil Cizre yolunda iki saat boyunca yüriidü. Kalabalık topluluk guvenlik güçlerini kınayan ve PKK'yı öven sloganlar atarak HEP Diyarbakır II Başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesine tepki gösterdi. (Fotograf: AP) IRAK'A BM Ü L T İ M ATOMU11. Sayfada Coca Cola'nın başkenti AHU ÖZYURT Atlanta'da Coca Cola gunlük yaşamın o denli önemli bir parçası olmuş ki insanlar gerçekten kahvaltıda bile Coca Cola içiyorlar. Ist aııbııTda kaıılı gece Mehmet Agar: örgüt mensupları 8 ayrı yere düzenlenen baskınlar sonucu Nişantaşı'nda 3, Dikilitaş'ta4, Balmumcu'da2, Levent'tede 1 kişi ölü, 12 kişi sağ olarak ele geçirildi. 1 ki polisle bir vatandaşın da yaralandığı çatışmalarla ilgili bilgi veren îstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar operasyonda çeşitli eylemlerde kullanılmış polis ve subay üniformalarının da bulunduğunu söyledi. Ağar, "Ölü ve yaralı olarak ele geçirilenler kesinlikle örgüt mensubudur" dedi. Bursa'da banka soygunu girişimi İstanbul Haber Senisi lstanbul'da onceki gece yasadışı "Devrimci Sol" adlı örgüte ait olduğu belirtilen 8 ayrı eve guvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, l'i kadın 10 kişinin ölü, 1 kişinin ağır yaralı, 12 kişinin de sağ olarak ele geçirildiği, iki polisin de hafif yaralandığı bildirildi. Ağır yaralı olan kişinin de daha sonra öldüğu açıklandı. tçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, ABD Başkanı George Bush'un Türkiye'ye yapacağı ziyarete dikkat çekerek, "Ziyaret oncesinde gerçekleştirilen bu operasyon, terör örgütlerinin nasıl bir bazırlık içinde olduklannı gostennektedir" dedi. İstanbul Emniyet Muduru Mehmet Ağar da operasyon yapılan evlerde polis ve subay üniformalarının bulunduğunu belirterek, "Üniforma giyilerek gerçekleştirilen eylemleri biliyorsunuz. Önemli biitün eylemlerin yakında failleri çok açıklanacak" dedi. İstanbul Emniyet Mudurlüğü, önceki gece gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili dun açıklama yaptı. Buna göre, ölu olarak ele geçirilenlerin adlan şöyle: Ibrahim Erdoğan, Niyazi Aydm, Nazmi Türkcan, Hasan Eliuyguü. Cahit Özkaya, Mustafa Üstündağ, Mehmet Cevat Kutsi, Mehmet Avcı, Biilent Taşova, Zeynep Berk ile yaralı İbra(Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) ÜNAL ERKAN: ATAMALAR KADRO OLAYIDIR İDİL GÜRSEL'in haberi Arka Sayfada Guvenlik güçlerinin DevSol operasyonunda ölü olarak ele geçen 10 kişinin kimlikleri belirlendi Bul topu, Berlin'den alparayı DtLEK ZAPTÇIOĞLU Berlin sokaklarındaki Yugoslav genç, yere koyduğu kare biçimli halı parçasının üzerinde üçer kibrit kutusunu gezdiriyor. Kutulardan birinin altında yaldızlı küçük bir top var. 'Top hangi kutunun altında?' Yüz mark koyan, iki yüz mark alıyor. Ne kadar kolay bir para kazanma yolu! Ama kimin için? him Gökten. ölü olarak ele geçirilenden tbrahim Erdoğan, Devrimci Sol davasında idam istemiyle yargılanırken, tutuklu bulunduğu Bayrampaşa Cezaevi'nden firar Kopenhagdan GORGU TANIKLARI ANLATIYOR: 1 polis şehit 6 Savaş alanı gibiydi' Birazgüneş, biraz içki, birazcaz FERRUH YILMAZ Kopenhag'da caz festivali başladı. Mayısın başından bu yana şanl şarıl olan havalar da festivalle birlikte birden açınca tişörtünü, mini eteğini giyen, caz dinlemek için sokaklara, parklara döküldü. Festivalin kalbi sokaklarda atıyorsa da beyin fonksiyonu caz kulüplerinde sürüyor. 10. Sayfada BURSA (Cumhuriyet Bürosu) Bursa'mn Koğukçınar semtinde bir banka şubesi dün sabaha karşı 3 kişi tarafından soyulmak istenirken guvenlik güçleriyle soyguncular arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit oldu. Çatışmanın ardından soyguncular çalıntı bir otoyla kaçmayı başardılar. (Arkası Sa. 17, Su. 8'deJ Nişantaşı'ndaki operasyon oncesinde Çevik Kuvvet'in kendilerini "Sakın cam kenarında durmayın. Kaza kurşunu gelebilir" diye uyardığını söyleyen görgü tanıkları, "teslim ol" çağrısına yanıt alınamadığını, ardından bomba ve kurşun sesleri duyduklarını anlattılar. İstanbul polisinin Nişantaşı ve Dikilitaş'ta iki daireye baskın düzenlediği ve içerdekilerle çaHer şey, polis telsizinden ge tışmaya girdiği anlaşılıyordu. Nişantaşı meydanına gelindiçen "Çatışmaya girdik" anonsuyla başladı. Gazeteciler çatış (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) ma yerini belirlemeye çalışırken guvenlik görevlileri arasındaki İNÖNÜ: CEZAYA telsiz 'muhaberesi' yardıma ko ADALET KARAR şuyordu. Edinilen ilk bilgilerle, VERlR 17. Sayfada ESAT PALA MUHARREM AYDIN Devlet görevlileri adam öldurmiişse hükümetin başına gökkubbeyi yıkanz!.. Ama devletin adam öldürmeye girisecegini sanmıyorum!.. Sağlık / 3. Sayfa Soruşturma/3.Sayta Pazar Konuğu / 1 2 . Sayfa Bugün / Dergl İçimiz dışımız hormon oldu Türey Köse Adnan Hoca: Her şeyi bıraktım • Seçim en geç haziranda Başbakan Yılmaz seçimlerin 1992 'nin ilk yansında yapılacağım söyledi. 4. Sayfada m Sidney Pollack'tan 1930'ların Amerikası Starl'de saat 20.10'daki "Atları da Vururlar" filminde Jane Fonda ile Michael Sarrazin başroldeler. 6. Sayfada • Zenci çocuğun büyümesi Çağdaş Amerikan Yazarları'nda Artık Erkek Sayılır adlı öykii yayımlanacak. David'i ] Kökler'de Kunta Kinte olarak tanıdığımız Le Van Burton oynuycr. 6. Sayfada I • Toplumsal dram TV3'te saat 20.00'de Vahşi Nehır filmi yayımlanacak. 6. Sayfada Prof. Kalayoğlu organ naklini anlatıyor Orhan Bursalı Cinselliğin nabzmı tutan mâzHc 389 hâkinn ile 254 savcının görev yerleri değiştirildi H Â K İ M VE S A V C I ATAMALARI TAM LİSTE 14. Sayfada Cumhuriyet • Besteci 'izm'lerden sıyrıldı Ingiliz besteci John McCabe, Uluslararası İstanbul Festivali'nin konuklanndandı. 7. Sayfada • 'Konser salonu enstrümanımız' Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, Ankara konser salonuyla ilgili iddiaları yamtladı. 7. Sayfada • Barışa Belgrad'dan yeşft ışık Federal Baskanlık Konseyi, dunku toplantıdan sonra Brioni Anlaşması'nı onayladı. 11. Sayfada • Para şaşkına döndü tsviçre Frangı yuzde 4 primle geçen hafta içinde en çok kazandıran yatınm aracı oldu. Ekonomide • Kaçkarlar'ın zirvesi Boğaziçi Sualtı Spor KulUbü'nden bir grup Türkiye'nin en yüksek gölünde ilk kez dalış yapacak Arka Sayfada • Pamukkale'de dinamit MKE'yeait depo travertenler için tehlikeli. Arka Sayfada KURULTAYA DOĞRU SHP SHPde kıran kırana Bugünden başlayarak 2728 temmuz tarihlerinde yapılacak kurultaya değin sayfalanmızdan birini SHP'ye ayınyoruz. Sayfamızda delegelerin yönelimine, yeni ittifak arayışlarma, genel başkan adaylannın, belli gruplann, önderlik yapanların haberlerine, SHP'nin iç hesaplaşmasına dönük oluşumlara yer vereceğiz. 5. Sayfada AYDIN GÜVEN GÜRKAN: SORUNLAR UZLAŞMAYI ZORUNLU KILIYOR 5. Sayfada DELEGELERİN ADRESLERİ ARANIYOR YALÇIN ÇAKIR'ın haberi 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog