Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 I Ş L E M :T AM AM ' 188 24 24 68. Yıl; Sayı: 24024 umhu Kunıcusu: Yunus Nadi Borsâ, faiz, döviz, kredi, kredi kartlan konuşunda bil^jyi Alo24'ten alın. • Bir telefonla işldpı tamamlayın. ^ Ş 24 24 J İstanbul 1500 TL (KDVdah,o 12 Temmuz 1991 Cuma Hayali ihracat / 4. Sayfada Sinema / 7. Sayfada Festival / 7. Sayfada Şampiyon Kulüpler Kupa Galipleri UEFA Kupası / Sporda Fanık'bşar tesllm oldu Hitchcockvari bir Polanski Atillâ Dorsay Yayılan yaşama Beşiktaş PSV (Hollanda) Galatasaray Eisenhuetten (Eski D. Almanya) Itabzon HZagreb (Yugoslavya) Diyarbakır ölü kent EMEKLISI NE MAAŞ ALACAK? YILMA2 ŞİPALİN HAZIRLADIĞI TABLOLAR 1415. SAYFALARDA İl Başkanı'nın cenaze törenindeki olaylar sonrasında çok kişinin sokağa çıkmaktan çekindiği, yaralanan bazı kişilerin de gözaltma ahnma korkusuyla hastanelere gitmedigi bildiriliyor. Olaylar Nusaybin, Lice, Bismil'deesnafın kepenkkapamaeylemiyleprotestoedildi.İçişleri Bakanlığı,Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Diyarbakır Valüiği yaralı ve gözaltı sayılan hakkmda çelişkili bilgi verdi. Yetkililer, ölü sayısını 3 olarak açıklarken partililer ve yöre halkı 10 olduğu iddiasında bulundu. ZİYA AKSOY/ERGUN AKSOY OSMAN YILDIZ/ZAFER AKNAR DtYARBAKIR HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cenaze töreninde meydana gelen kanlı olaylann ardından, dün Diyarbakır sessiz bir bekleyişe girdi. ölü sayısının resmen üç olarak açıklanması, yöre halkı tarafından inandırıcı bulunmadı. SHP, SP ve HEP yöneticileri düzenledikleri basın toplantılannda, ölü sayısının 10'un üzerinde olduğunu öne sürdüler. Yaralanan, gözaltına alınan yakmlanm "kayboldu" diye arayanlar, resmi makamlardan çok kendi çabalanyla bulmaya çaüştılar. Diyarbakır'da yaşanan gerginlik dün giderek bölgeye de yayıldı. Nusaybin, Lice ve Bismil'de esnaf olaylan protesto için işyerlerini açmadı. Diyarbakır'da gunün erken saatlerinde başlayan kepenk kapama eylemi öğle saatlerinde sona erdi. Çok kişinin sokağa çıkmaya çekindiği kentte, kimsenin ağzını neredeyse bıçak açmıyordu. "Olaylan nasıl degerlendiriyorsunuz?" sorusuna yurttaşlann büyük bölümü yamt vermekten kaçınırken, kaygılarını ortak bir anlatımla dile getiriyorlardı: "Aman bana sorma, başımı belaya mı sokacaksıııız?" Olaylann çıktığı caddelerde güvenlik önlemleri dün de yoğun biçimde sürdürülürken kentte kınlan camlar yenilendi. Ayakkabı boyacısı çocuklar olaylar sırasında kaçanlann bıraktığı ayakkabıları topladılar. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden ancak 15.30'dan sonra yapılan açıklamada, göstericiler suçlanarak, kamu kurumlannda 150 milyon liralık hasar meydana geldiği öne surüldü. 38'i tabanca kurşunu ile olmak üzere 107 kişinin yaralandığı, bunlardan lS'inin güvenlik güçlerinden olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmaya DGM savalığınca başlandı. önceki gün yaşanan gerginlikten sonra kentteki çok kişinin ilk işi, hastanelerde yakmlanm aramak oldu. Olaylarda yaralanan bazı kişilerin de gözaltına ahnma korkusuyla hastanelere git<Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) Sessiz bekleyiş YÂN Memurlarda düşkınklığı Hazine ve fonlarda sözleşmeli olarak çabşan uzmanlann ek maaşlarında 700 bin liraya varan tutarlarda azalmalar olabileceği bildirildi. Bazı kamu kuruluşlarında çalışanların gerçek maaş artışı da yüzde 1014 dolayında kaldı. Getirilen sınırlama sonucu bazı KÎT ve KİT statüsündeki banka genel müdürlerinin yüksek sözleşme ücretleri de tehlikeye girdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yetki yasası çerçevesinde gerçekleştirilen yeni maaş düzenlemeleri, ekonomik birimlerde ve yargıda görevli personelde düş kınklığı yarattı. DPT, Hazine ve fonlarda sözleşmeli olarak çalışan uzmanlann net maaşlannda 700 bin liraya kadar varan tutarlarda azalmalar olabileceği bildirildi. Bazı kamu kuruluşlarında çalışanların gerçek maaş artışı da yüzde 1014 civarında kaldı. Kamu personelinin maaş ve özlük haklan ile ilgili olarak çıkanlan son kanun hükmünde kararname, bazı kamu kurum ve kuruluşlannda çalışanlara fon veya fazla mesai adı altında yapılan tazminat niteHükümetin memur liğindeki ödemelerin maaşlarına yaptığı ek üçte bir oranında azaltılmasını öngözamma kaynak bulmak rüyor. Bu düzenleme için Maliye ve Gümrük ile Gelirler Genel Bakanı tarafından ortaya Müdürlüğü'nde veratılan dövize ve altına gi memuru, kontrolör ve diğer memurendeksli borçlanma lara her ay verilen projesinin, bugünkü net 180 bin ile 400 konjonktürden dolayı bin lira arasındaki şansı yok. Ekonomlde fon ödemeleri üçte bir oranında azalacak. Bu durumda, gelir idaresi personehnın maaş artışımn yuzde 1014 civannda kalacağı hesaplandı. "kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklannda iyileştirme" öngören yetki yasası çerçevesinde çıkanlan kanun hukmünde kararnamenin bazı personelin ekonomik haklarında azal (Arkası Sa. 19, Sü.Tde) Operasyon: lOkişi tutuklandı ADANA (Cumhuriyet Güney İBeri Bürosu) Şanlıurfa'nın Ayran kasabası kırsal kesiminde güvenlik güçleri Ue PKK militanlan arasında çıkan çatışmada 2'si ölü 3 PKK'h ele geçirildi. Güvenlik güçlerince Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda da yasadışı bir örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 16 kişi yakalandı. Bunlardan 10'unun çıkanldıklan mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi. AA muhabirinin Şanlıurfa Valisi Ziyaeddin Akbulut'tan aldığı bilgiye göre, Ayran kasabası kırsal kesiminde saat 12.00 sıralannda başlayan çatışma saat 16.30'a kadar devam etti. Ça(Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) Kahveci formülü askıda İSTANBUL Kuyumcu soyanlar polisle çatıştı tstanbul Haber Servisi Ka StLAH, TAŞ VE KAN Kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce evinden götüriildükten 3 gün sonra ölü bulunan HEP Diyarbakır tl Başkanı Vedat Ajdın'ın önceki gün Diyarbakır'da yapılan cenaze toreni, bir anda meydan savaşına dö Liderlerde Diyarbakır gerîlimi MUHALEFET SORUMLULARI ARIYOR leri Bakanlığı yetkiüleri, olaylar konuşunda "Provokasyon durumu olabilir. Ama şu anda kesin tespitimiz yok" değerlendırmesini yaptılar. Bolgeye uç kişiük "tarafsız gözlemci heyeti" gönderildi. Genelkurmay yetkilileri de kontrgerilla iddialan karşısında "Bir saym milletvekilimizin beyanatlanna cevap verecek makam herhalde siyasi makamdır" dedıler. Bakanlar Kurulu'nun önceki akşam yapılan toplantısında, Diyarbakır'da HEP İl Başkam Vedat Aydın'ın cenazesinde meydana gelen olaylar değerlendirildi. Içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin bölgeye gitmesinin olaylan "tahrik" edeceği kararlaştınlarak öncelikle bakanlıktan bir heyetin gönderilmesi, olaylann yatışmasından sonra da politik bir heyetin giderek bölgede inceleme yapması be(Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) dıkö> Söğutluçeşme'de bir kuyumcu dükkânı, silahlı 5 kişi tarafından soyuldu. Döviz alımsatımı da yapan dukkândan para ile alün gasp ederek kuyumcuyu yaralayan soygunculardan 3'ü kaçarken Acıbadem'de polisle çatışmaya girdi. 2 polisi yaralayan soyguncular, gasp ettikleri bir otomobille kaçtılar. Çalınan para ve altın miktarı henüz belirlenemedi. Kadıköy'de dun öğle saatlerinde korkulu anlar yaşatan soygun, saat 14.30'da Söğütlüçeşme Caddesi 97 numaradaki Seyfi nüşmüstü. Silahlar pathyor, taşlar atılıyor, sopalar havada uçuyordu. ölenter, ya Çalışkan'a ait kuyumcu dükkâralananlar, gözaltına alınanlar... Çocuklar bile kendilerini yaşlanndan büyük bir nında meydana geldi. Siyah giyçatışmanın içinde bulmuşlardı. Şimdi, kentte sessizlik hâkim. (Fotoğraf: AP) (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) HÜKÜMETTE PROVOKASYON KUŞKUSU Yılmaz: Hesap verecekler Ecevit: Örgüt var ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Mesut Yılmaz, Diyarbakır'da uç kişinin ölumüne yol açan olaylan, "bölücii tahriklerin sonucu olan anarşik olaylar" olarak niteledi. Yılmaz, "Önumüzdeki günlerde aklıselimin hâkim olacağını ve bu tur bolucü tahriklere kapılanlann bunun sonuçlanna kaüanmak zorunda kalacaklarını, hesap vereceklerini umuyoruz" diye konuştu. tçiş Demirel Devlet adam öldürmüşse gök kubbeyi yıkanz. İnönü Oyunlann hepsi bitecek. Haber Merkezi HEP Diyarbakır tl Başkanı Vedat Aydın'ın cenaze töreninde meydana gelen olayları değerlendiren DYP Genel Başkam Süleyman Demirel devlete ve halka "itidal " önerirken Aydm'm öldürülmesi konuşunda da "Devlet görevlileri adam öldürmüşse Türki>e'yi yonetenlerin başına gökkubbeyi yıkanz" dedi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de "Devletin içinde, ama devlet denetimi dtşuıda knnduşlar var" diye konustu. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü Diyarbakır olaylannı "üztıntü ve kaygı verici" olarak niteledi. Demirel, dün DYP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorulannı yamtlarken HEP tl Başkam'nı öldürenleri bulmanın ve cenaze törenindeki olaylann sonımlulanm ortaya çıkarmamn devlete ait olduğunu bildirerek (Arkasa Sa. 19, Sü. 3'<U) OLAYLARIN ARDENDAKI Ferşembenin GelişL.. Diyarbakır'da yaşanan acı ve kanlı olaylar konuşunda çeşitli yönlerde suçlamalara girişmek kolaydır ve doSaldır. Elbette du GERÇEK manı üstunde tüten bu çapta bir "arbede"nin sert tepkileri olacaktır. On binlerce yurttaşm olaylann ıçınde bulunduğu unutulmamalıdır. Butun bunların ustüne, denebılır ki geçmişte buna benzer olaylar yaşandı ve ıçyuzu aydınlanamadı; Dıyarbakır'daki "kanh çarşamba" da Istanbul'dakı "kanlı pazar" gibi gerçeklerı orten bir şal altında kalacaktır. Ancak Diyarbakır'da yaşanan "kanh çarşamba"nın boyutları, benzeri eski olaylarla kıyaslanırsa bir yamlgıya düşulür. Günevdoeu böleemiz bueün yalnız Türkıye için ozellik taşımakla kalmıyor, dünyamn ilgısini çekiyor; en başta ABD olmak üzere Batılı devletler işin ıçmdedir. Neyazık kı onlara bu fırsatı veren de "Körfez savaşında bir koyup 20 alacağız " dıyen siyasal iktıdarın tutumudur. Turkiye'nin iç işinı "entemasyonalize eden" Saym Özal'ın cumhurbaşkanlığı sorum veyetkilerini aşarak yarattığı "füli durum" Diyarbakır'da yaşanan olay karşısında nasıl değerlendırılecektır? **• (Arkası Sa. 19, Su. l'de) • Binlerce öğretmen boşta Millı Eğitim Bakanı Avni Akyol, 40 bin kadroya ihtiyaç olduğu halde ancak 12 bin öğretmen adayının alınabildiğinı söyledı. 3. Sayfada m Inönü: Ecevit yalan söylüyor. SHP Genel Başkanı "Halka kızmakla"\ suçladığı DSP liderini ilk kez sert bir dille eleştirdi. "Onun kızgınlığı halka karşı" dedi. 5. Sayfada. • Akbulut yine küstü ÇankayaKöşku bahçesindekı köşke girmesi engellenen Akbulut lojmana taşındı. 5. Sayfada • Barış yolu dlkenli Yugoslav ordu birliklerinin HırvatistanSlovenya sımrında mevzilendiği ileri sürüldü. 8. Sayfada • G. Afrika dünyaya dönüyor ABD'den sonra Japcnya ve îsviçre de uyguladığı ekonomik yaptınmları kaldınyor. 9. Sayfada • Konfekslyonda indirim umudu Hazır gıyımde geçen yıl temmuz sonunda başlayan indırımler ou yıl hazırana kaydı. Ekonomide • Gazetecinin ölümü Günaydın gazetesi sayfa sekreteri Erdoğan Öztürk dün geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. öztürk'ün cenazesi bugün kaldırılıyor. 16. Sayfada • VValesa Dayanışma'ya karşı Polonya Devlet Başkanı '»c eski işçi lideri Walesa, ekonomik kargaşa ve yükselen işçi muhalefeti Ue ytız yüze geldi. Arka Sayfada • Galen destekll sanat fuarı Plastik Sanatla' Denıeği ilk kez sanat yapıtlarını tanıtan 'sesgileme' gerçekleştirdi. Arka Sayfada 2481 Mjeryah 262 kişi öldü Dış Haberler Servisi Nijeryalı hacıları taşıyan bir yolcu uçağının Suudi Arabistan'ın Cidde Havaalanı yakınlanna düşmesi sonucu uçakta bulunan 262 kişi oldu. Nijerya Havayollan yetkilileri, kazada 248 Nijeryalı yolcu Ue birlikte 11 Kanadalı, 1 Irlandalı, 1 Ingiliz ve 1 Fransızın öldüğunü bildirdiler. Yetkililer uça Hacı uçağı düştü ğın, Nijerya Holdtrade Service Fırması tarafından Kanada Nationair şirketinden kiralandığanı belirttüer. Suudi yetkililer ise uçak kazasında 14 mürfettebat dışında 247 kişinin öldüğünü söylediler. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri'ye yönelen uçağm bir motoru havalandıktan 13 (Arkası Sa. 19, Sü. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog