Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

11 ihMMUZ HLJL1 UKSAIMAl FUAR 19. ULUSLARARASIİSTANBUL FESTİVALİ Paul Taylor Dans Topluluğu 12 ve 13 temmuzda Atatürk Kültür Merkezi'nde CUMHURIYET/7 Peder McKenzie öldti • Kultur Servisi Beatles'ın "Eleanor Rigby" adlı parçasında ölumsuzleştirdiği peder McKenzie, Londra'da 75 yaşında öldu. McKenzie 25 yıl once Lıverpoollu dört gencin seslendirdiği parça ile unlenmişti. Tom McKenzie gerçekte peder değıldi. Bir dans salonunda görevliydi. McKenzie'nin olumu uzerine Paul McCartney, "Üzüldüm. Neşeli bir ihtiyardı. Bana Beatles'In eski gunlerini anımsatıyordu. Onu unlü olmadan önce tanıdık. Farklı ve özel bir insandı. 'Eleanor Rıgby'ye esin kaynağı olmuştu" dedi. Dansın bağımsızlık savaşı Sanat f uan açıldı • Kültür Servisi Plastik Sanatlar Derneği ve TÜYAP'ın işbirliği ile duzenlenen Turkiye'nin ilk sanat fuarı dıin TÜYAP Sergi Sarayı'nda açıldı. Istanbul Buyukşehir Belediyesi Başkanı Prof. Nurettin Sözen'in açtığı fuarda, açıhş öncesi soz alan Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Husamettin Koçan, 29 galerinin, 14 yan kuruluşun eserlerinin sergilendiği fuara katılımın beklenenin uzerinde olduğunu belirtti. Açılış konuşmasında böyle fuarlann sanatın halka ulaşması açısından yararlı olduğunu söyleyen Sözen, şehir ile ilgili bazı tasanlannı da anlattı. Buna göre tstanbul'da ilk Çağdaş Sanat Muzesi Feshane'de açılacak, 9 eylülde Taksim Sanat Galerisi, yeniden duzenlenmış ve genişletılmiş oiarak halkın hizmetine sunulacak. Taksim'den Maçka'ya uzanan 'Demokrası Parkı' içinde sanatçılara bır bölumun ayrılması duşunuluyor. Istanbul'un önemli alanları heykellerle donanacak. Amaçlannın lstanbul'u bir kultur şehri haline getırmek olduğunu belirten Sözen daha sonra galerileri dolaşarak sanatçıları kutladı. Beğendıği eserleri ureten sanatçıların genelde dışarıda olduğunu oğrenen Beledıye Başkanı, "Sanatçılar ıçın dışarıda yaşamak çok avantajh herhalde" dedı. 1950'lerden bu yana kendini sürekli yenileyen Paul Taylor yepyeni yaklaşımlar bularak tekrar tekrar doğdu. Dansta yapaylığa karşı çıkan Taylor, her türlü kuralı aşarak kendi olmayı başarmış az sayıda sanatçıdan biri. ŞEBNEM AKSAN Paul Taylor; Merce Cunningham gibi AIVİD Nicolais gibi, Alvin Aile> gibı ikınci kuşağın önde gelen modern dans koregrafları arasında yer alır. 1950'lerden bu yana kendini sureklı yenıleyen, moderncilere ozgu deneysel ve araştırıcı nıteliğe bağlı kalan Paul Ta> lor'ı herkesten farklı kılan, tek bır goruş yerine çeşitli stil ve yaklaşımlar getirmiş olmasıdır. Merce Cunningham ve Alvin Nicolais'ın yaratıcı nıtelıkleri ve koregrafı sanatına katkılan, belli bir aşama surecinden geçerek doruğa erişmiş ve kristalize ohnuştur. Oysa Paul Taylor yepyeni yaklaşımlar bularak tekrar tekrar doğmuş ve doruğa çıkmıştır. Tam avangard oiarak tanımlandığı sırada romantik ve klasik turlerde yapıtlar vererek ortaya çıkmış, hep beklenmedik gelişmeler göstermiştir. Koregrafiye karşı olduğunu, dansçıyı dansa değil dansı dansçıya araç oiarak gördüğunu belirten Paul Taylor (dansçıların kişisel yeteneklerini araştırarak danslannı onların kişiliğiyle örgülemiştir) dansçıların keşfedilmek, kullanılmak istediğini vurgular. Topluluğunda ve yapıtlarında herkes ayrı bir kişilik ve değer taşır. Dansçılan George Balanchine ya da Merce Cunningham gıbi birer vucut oiarak kullanmayan Taylor, bütün bir yapıtı bir yıldız dansçıya araç oiarak işlememiştir. Moderncilerin önde gelen özelliği, özgun ve bağımsız olmak için verdikleri savaştır. Balede oiduğu gıbı geleneklerine ın insancıl, zeki ve esprili kişiliği, bu konuları alaycı bir tutumla işlemesini sağlamıştır. Amerikan toplumunun ancak bugün yuz yuze gelebildiği kimi gerçeklerı 1950'lerde cesaretle ve butun çıplaklığıyla ortaya koyan Taylor'ın 1957'de gerçekleştırdıği ilk dans gösterisi buyuk yankılar yaratmıştı. Taylor, bu gösteride, bir işadamı görunuşunde (ya da gjysileriyle) sahneye çıkar, birtakım guncel basit jest ve tavırlardan oluşan hareketler yapar. Gösterıye eşlik eden ses ıse, surekli ilerlemekte olan saati bildirir bir ses bandıdır... Aynı programda yer alan başka bir parça da yağmur sesi eşliğinde hareketsız duran ve zaman zaman eğilimli ve yuvarlak çizgiler çizerek koşan iki kadın dansçıdan oluşur... Başka bir parçadaysa, hiç hareket yoktur. lskemlede oturan bir kadın ve ayakta duran bır erkek, John Cage'in bır yapıtını dinlemektedir... Gösteriden sonra "Observer" gazetesinde çıkan eleştiriyi Paul Taylor'ın kompozisyon hocası Lois HorsJ yapmıştı. Horst, eleştiriye aynlan sutunlan boş buakmış, yalnızca gösterinin adı, yeri ve saatini belırtmışti! Bugun ıçın bile avangard sayüabilecek bu dans gösterisinde Taylor, dansta ve koregrafide yapaylığa karşı olduğunu, bir gerçek aradığını dile getiriyordu. Paul Taylor, New York'ta dansla ilk kez karşılaştığında Syracuse Üniversitesi'nde 20 yaşında bir öğrenciydi. O sıralar uğraşı olan resmı ve yuzuculuğü bırakarak Juilliard Okulu sınavlanna girdi ve bursla kabul edildi. Seçkin hocalarla kısa bir sure modern dans ve bale çalıştıktan sonra hemen dans etmeye başladı. Martha Graham ve Merce Cunningham topluluklarının yanı sıra unlu New York Şehir Balesi'yle de dans etti! Üstelık, bu topluluğun yöneticisi ve koregrafı George Balanchine'in bir yapıtında o kadar ilginç bir solo yarattı ki, bu soloyu kimse onun gibi yorumlayamadığı ıçin yapıt repertuvardan kaldınldı. Aynı sıralar koregrafı çalışmalanna da başlamış olan Taylor, inanılması güç, ama gerçek mucizevi bir sanatçıdır. Davis'e 'Legion ci?Honneur? • PARİS (AFP) Amerikalı unlu caz sanatcısı Miles Davis'e "Legion d'Honneur" nişanı verilecek. 16 temmuz gunu duzenlenecek törende Miles Davis'e nışamnı Fransa'mn Kultur ve Haberleşme Bakanı Jack Lang takacak. Halen Avrupa turnesınde bulunan unlu caz sanatcısı onumuzdekı çarşamba 6. Halle The Jazz Festivali kapsamında Wayne Shorter, Herbıe Hancock, John MacLaughlin, John Scofield ve Chick Corea ile bırlikte Paris'te bir konser verecek. SERGİ Dımalyan'ın resimleri • MOSKOVA (AA) Azız Nesın'ın, 'her resminde Turkiye'nin hıssedildığını' soyledığı Prof Jak thmalyan'ın surgun dönemı resimleri Moskova'da sergilenıyor. 1922'de Istanbul'da doğan Jak Ihmalyan, Istanbul Devlet Guzel Sanatlar Akademisı'nde Bedrı Rahmı Eyuboğlu atölyesmde resım oğrenımi gördukten sonra Abıdın Dıno'ya öğretmenlik yapmış, ancak 1944 yılında yasadışı Turkıye Komunist Partısı uyesi oiduğu gerekçesıyle tutuklanarak uç yıl hapıste kalmıştı. 1949 yılında Surıye'ye göçtukten sonra Lubnan, Polonya ve Çın'de yaşayan Ihmalyan, 1961'de SSCB'ye yerleşmiş ve Moskova'da Turkçe öğretmenlığı yaparak hayatını kazanmıştı. CATHY McCANN VE ELIE CHAIB Paul Taylor Dans Topluluğu nun lsUnbul'daki gösterilerinde Cathy McCann ve Elie Chaib de yer alacaklar. ve hocalarına benzemek, etki altında kalmak istemezler. Nitekim Paul Taylor da bu anlayışta hiçbir tekniği ve koregrafik yaklaşımı benimsememiştir. Hareketlerinde, kendi olağanustü dansçılığının enerjik ve dinamik nüansları carpıcı bir biçimde etkendir. îri yan yapısı, genış, ağır ve yumusak olabildiği kadar atak, hızlı ve hafif olabilen vucudu, dans ettiği surece yapıtlarındaki kaliteyi belirlemiştir. Paul Taylor'ın repertuvarında soyut ve klasik yapıtların yanı sıra toplum ve insan ilişkilerinı irdelediği yapıtlar da geniş yer tutar. Saflığın ve masumluğun yitirilişi, duzmece ve yalan duvarların ardındaki gerçekler, işlediği toplumsal içeriklı konular arasındadır. Ama Taylor' Şövalyelik nişanı • AN KARA (AA) Türk Italyan ilişkilerine kultur, bilim ve sanat alanında katkıda bulunan 4 Turk bilim adamına "şövalyelik nişanı" verildi. Italyan Buyukelçiliği'nde duzenlenen törende, Prof. Dr. Metin And, Prof. Dr. Ozcan Çelebıcan, Prof. Dr. Rıza Keser ve Prof. Dr. Necdet Atabağ'a Italyan hukumetinin en buyük nişanlarından olan 1. derece şövalyelik nişanı verildi. Bolşoy Buz Balesifestivaldeki gösterilerini Korukent'te sürdürüyor Buz üstünde büvülevici danslar FESTÎVALDE BUGÜN OZLEM ADA nova 5 yaşında patene başlamış. Başarısını, kayarken gende bıraktığı yıllar sayesınde enerjisıni nasü acığa çıkaracagını iyı bilmesine bağlayan sanatçının sahne uzerındeki eşı ıse Andrei Bukın. Ünlu çiftin 83 Avrupa l.'lığı, dünya 2!liği, 8588 Avrupa \e Dunya lüiğı ve 88 Ohmpıyat lîliği var. lstanbul seyircisi, çiftin butun hakemlerden 6 tam puan alarak olımpivat Ksı oldukları programı bir kez daha seyretme şansına sahıp. Gosterının, daha neşeli bir atmosfer taşıyan 2. yansında; hayalindeki bebeğe olum girdabı yaptıran Igor Bobrin, rock muzık eşliğinde tamamladıkları danslarıyla seyircinin konsanırasyonunu odaklayan Natalya, KaramişevaRostislav Sinitsin çiftçi ve 'double aksel'lar, 'teo loop'larla ızleyenleri etkileyen Yiadimir Kotin ilk dikkati çeken bölumleri sundular. 1%2 Lenıngrad doğumlu olan Kotin, 8 yaşında kaymaya başlamış. Calgary Olimpiyatlarından sonra Bolşoy Buz Balesıne katılmış. Sporcu oiduğu dönemde de zor hareketleri denedığini ve koregrafiye onem verdiğini söyleyen Kotin için sanat. Bolşoy Buz Balesi'nde Igor Bobrin, Natalya Bestemianova, Vladimir Kotin gibi ünlüler var. Bobrin, kusursuz tekniğe sahip patencileri alıp sanatçı yaptıklarını söylüyor. Bolşoy Buz Balesi, 19. Uluslararası lstanbul Festivali kapsamında, 12 suare, 4 matineden oluşan ve 16 temmuza kadar surecek olan gösterilerıne, Korukent buz pistinde başladı. Sporu sanatla birleştirıp estetıkle yoğuran ve bunu enerjık danslarıyla seyirciye aktaran Bolşoy Buz Balesi, kısa sure önce İgor Bobrin tarafından kendısıyle aynı duyguları paylaşan 9 patencıyle kurulmuş. Şu anda tamamı odullu 24 kışiden oluşan grubun sanat yonetmeni ve baş koregrafı Bobrin, kusursuz tekniklen olan patencileri alıp sanatçı yaptıklarını, bu yuzden grupta patencı değil, sanatçıların bulunduğunu soyluyor. Kendısınin dünya 3!luğu ve Avrupa lüiği gibi pek çok odulu bulunmakta. Igor Bobrıs'in eşi Natalya Bestemyanova ıçın spor, kendısıne guç veren ve yaptığı sanat için ihtiyaç duyduğu bır dal. Bır eserde oynamadan once konu hakkında kıtaplar okuduğunu, araştırmalar yaptığını, böyltce bır fikir geliştırip tum duygularını bu fikir yonunde seyirciye aktardığını söyleyen Bestemya Arkeolog Levi öldü unlu arkeologlanndan Doro Levı 93 yaşında öldu. Levi, Mezopotamya, Ege Bölgesi, Anadolu ve Lıbya'da yaptığı bazı kazı çalışmalarının yanı sıra 2. Dunya Savaşı sırasmda tahrıp olan ltalya'dakı tarıhı eserlerin restorasyonunu da gerçekleştirmişti. 19381945 yılları arasında Amerika'da Prınceton Universitesi'nde profesörlük yapan arkeolog, Pentagon'a, savaş sırasmda bombardıman dışında tutulması gereken tarihı merkezlerin bir lıstesini de sunmuştu. • (ttHA) Italya'nın Avrupa Topluluğu Oda Orkestrası / Igor Oystrah (Aya Irini, 18.30) Bolşoy Buz Balesi (Korukent Rekreasyon Merkezi, 21.00) 4 Bir Yönetmenin Bloknotu' • Kiütur Servisi Italyan yönetmen Fedenco Fellini'nin eylül ayında yenı bır filmın çekimlerıne başlayacağı behrtıldı. "Block Notes dı un Regısta" (Bır Yönetmenin Bloknotu)" adlı fılmin yapımcıları Ovıdıo Asonitis, eski Cannon Fılm ve Nastassia Kınski'nın eşı lbrahim Musa. Fellini'nin bu fılmı çekme tasanları yıllar öncesine dayanıyor. "Bır Yönetmenin Bloknotu", Cinecitta stüdyolarında çekılecek. FESTÎVALDE YARIN Paul Taylor Dans Topluluğu (Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon, 21.30) Avrupa Topluluğu Oda Orkestrası / Igor Oystrah (Aya Irini,18.30) Jethro Tull (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Bolşoy Buz Balesi SANAT, SPOR VE ESTETTK Bolşoj Buz Balesi, sporu sanatla (Korukent Rekreasyon birleştirip estetikle yoguruyor. Bolşo> uyeleri, enerjik danslamMerkezi, 21.00) la sejirciyi buyuluyor. (Fotoğraf: Levent Yiıcelman) baştan berı onem taşımakta. Olimpiyat ve dunya 3!luğu, 4 kez Avrupa, 5 kez de Moskova lüıği bulunan Viladamir Kotin, buz uzerindeyken hissettiği mutluluğu seyırcıye de aktarmaya çalıştığım ve bunu başarabilmek için de sporla sanatı bir arada yaşadığını, ama sanatçı yanına da ıhtıyacı olduğunu sozlerine ekliyor. Gosten, danscüann teknik yeteneklerıni neşeli ve mutlu bir havayla sergiledikleri 'Rus Duğünıi' adlı bölümle son buluyor. Butun elemanlarm genel uyumları, dıkkatlerı, harekete başladıktan sonra coşkuyla hız kazanan vucut devınimleri, etkileyici ıfade bıçimleri ve geçmişlerindeki ödullerin getirdiği deneyimleriyle 'Bolşoy Buz Balesi' izlenilmeye değer bir grup. •*•••••**•*•**•••••••••**• BP Türkiye Korosu • Kultur Servisi BP tıcari atıhmlarının yanı sıra sosyal faaliyetlere de yer verıyor ve çalışanlannın kultur ve sanat ağırlıklı çalışmalanna destek oluyor. BP Turkiye çalışanlanndan 22 kışilik bir grup, Nazmi Canay'ın girışimleri ile bir Klasik Turk Muziği Korosu oluşturdu. Istanbul'daki özel şirketler arasında ilk ve tek olma vasfına sahip koro, 1990 eylul ayından beri unlu Turk bestecilerinin eserlerini içeren çalışmalanna aralıksız devam etti. BP Turkıye Korosu bugun saat 18.00'de şirket merkezinde ilk konserini verecek. Konser sonrası şirket çalışanlannın ve eşlerinin el sanatlarından oluşan bir de sergı açılacak. Fossati'nin Ayasofya Albümü sergisi bugün Atatürk Kitaplığı'nda açdıyor 1840'larda Ayasofya'nın onarımını üstlenen Fossati kardeşlerden Gaspare Fossati'nin taşbaskısı Ayasofya resimleri bugünden başlayarak Atatürk Kitaplığı'nda sergilenecek. Sergi 29 temmuza kadar açık kalacak. ATİLLA BİRKİYE İstanbul'un en gorkemli yapılarından bırıdir Ayasofya. Yaklaşık 15 yuzyülık bir geçmişi vardır. Yanmış, yeniden yapılmış; çeşıtlı kez onarılmış, Hırıstiyan ıken Musluman olmuş, Bızans ıken Latın ıstilasına uğramış, daha sonra Osmanlı olmuştur; ama her zaman biricikliğini korumuş, her zaman gorkemli bir anıtyapı oiarak yukselmıştır. Ayasofya 16. yuzyılda Mimar Sinan tarafından onarılmış, ancak çağdaş anlamda ilk onarım çahşması 184749 arasında Isviçre asıllı Italyan mimar kardeşler Gaspare ve Giuseppe Fossati tarafından gerçekleştırilmiştir. Gaspare Fossati (18091883), Istanbul'a 1837'de Rus Elçiliğı bınasını yapmak uzere gelmıştır. Kendısı Rus Çarı I. Nikola tarafından gorev lendırılmıştır. Ikı yıl sonra da kardeşi Giuseppe (182291) bu çahşmalara katılmıştır. Boylece Fossati Kardeşler'in unu Istanbul'da yayılmış ve Ayasofya'nın onarım işı Sultan Abdulmecit tarafından onlara verilmiştir. Bu onarım çalışmaları sırasmda, yapının çatlamış yerleri sağlamlaştırılmış, eğrilmiş sutunlar duzeltilmiş, sonradan yapılan eklentiler kaldınlmış; sıvayla kapatılmış Bizans mozaiklen açılıp onanlmış, temızlenmış ve ustlerı yeniden ortulmuştur. Iç mekâna bir de oldukça şık bır hunkâr mahfili eklenmıştır. Fossatiler'ın Istanbul'da yaptıkları diğer bınalar arasında, Galata Kulesı çevresindekı S.Petrus ve Paulus Kilisesi (1841), 1934'te yanan Ayasofya1 nın arkasındakı universite (1848, daha sonra Meclisı Mebusan ve Adliye Sarayı oiarak kullanılmıştır), bugunku Hollanda Konsolosluğu (1858) sayılabılır. Gaspare Fossati, Ayasofyanın onanmı sırasmda yapının ıçten ve dıştan olmak uzere birçok resminı yapmıştır. Bu resımler lı Batıb gözüyle Ayasofya ve çevresi tograf (taş baskı) tekniğiyle, 1 Haziran 1852'de Londra'da basılmıştır. Lıtograflar, Louis Hache tarafından hazırlanmış; kıtap, Ayasofja Constantinople as Recently Restorated by Order of H.M. the Sultan Medjid (Geçenlerde Sultan Abdulmecit Emriyle Onanlan Konstantınopolis Ayasofyası) adıyla yayımlanmıştır. Bu yirmi beş litograftan altısı dış mekâna; dordu Ayasofyanın çeşıth minarelerinden çevrenın gorunumune; onu alt kat iç mekâna ve beşi de ust kattakı galerinin iç mekânına ait resimlerdır. Orijınallerı kara kalenıle çalışılan bu resimlerin bazıları onarım oncesı ve onanm sonrasına aıt olup gunun değişen ışıklarında yapılmıştır. Geçen yılkı lstanbul Gravurleri gibı Fossati Ayasofya Albumu de Atatürk Kitaphğı'nuı aysbergınden yukanya çıkanlardan. Bir Batılı gozuyle Ayasofya ve çevresının betımlenmesı bakımından oldukça ılgınç olan sergi, şu gunlerde tatile gıtmeyip Istanbul'da kalan kultur kışilerı, mımarlar, sanatçılar, tarınçıler vb. ilgılıler tarafından bır fırsat GÜNÜN DEGİŞEN IŞIKLARINDA Fossati'nin Ayasofya rebulunup 29 temmuza kadar ız simleri günun değişen ışıklannda yapılmış. Fossati, özellikle iç Ienebılır. mekânlardaki ajrıntılara çok onem vermiş. 'Snap' konseri iptal • Kultur Servisi 'Snap' grubunun onceki gece Yenikoy Şamdansa'da yapılması gereken konseri iptal edildi. Konserin iptal gerekçesi oiarak grubun dağılma karan alması gosterildı. \alova Folklor Şenligi • YALOVA (AA) 6. uluslararası Yalova Folklor Şenlıklerı, 15 temmuzda başlayacak. Beş gun surecek olan şenliklere 8 yabancı ülkeden gelecek folklorcularla Yalova'da faaliyet gosteren folklor derneklerinden ekipler katılacak. Şenlikte, folklor gostenlerinin yanı sıra profesyonel bir bisiklet yanşması yapılacak, ayrıca şiir gunleri düzenlenerek resim ve kitap sergileri açılacak. ÇAĞDAŞ YAYINCILIK VE BASIN SANAYII A.Ş. Türkocagı Caddesı, 39 41 Cagaloglu 34334 ISTANBUL Te! 512 05 05 (20 hat) 526 01 17 Fax 526 01 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog