Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYEl/b 06.58 AçılışHaberler 07.05 Gün Başliyor (08 0009 00"da haber programı ) 09.30 Çocuk Kuşağı toplumumuzda bılgısızlık akraba evlılığı, çocuklukta geçınlen rahatsiihklar. kalıtım gıbı nedenlerle oluşan ozurlu grubu ıçın neler yapılabılır, onlara nasıl vaklaşılabılır gıbı konular uzmanlar ve stüdyo konukları ıle tartışılıyor geçmışıyle ılgılı bazı şevlerı anlatır Bu arada Renato Mıguel'ı ağına düşürmeye çahşmaktadır Vıctor da Sergıo'v u çağırtır, bır gun gerek duyarsa >ardım edip edemeyeceğını sorar Sergıo teklıfi kaoul eder 11.00 Haberler Akış ıçensınde 11 00, 12 00, 15 05, 15 55 saatlerınde haber bultenı yayımlanacak 11.05 T a t İ l E k r a n i Akış ıçensınde 12 00 , 12 55, 15 10, 16 00 saatlennde haber bültenı yayımlanacak 16.30 Çitlenbik 16.55 G ö r ü n t ü ve M ü z i k 17.00 H a b e r l e r 17.15 A r k a s ı Y a n n : Aİleler Mıke, Sue'ya bır mektup yazarak boşanmak ıstedığını bıldırır Bu arada Mark, annesıyle John arasında bır yakınlaşma olduğunu fark eder LZJ I KJiy KAU TV3 SİNEMA: MAVİ RAPSODİ 22.40 X U ı LL,±VUVI\J£^ ıyy 10.00 Kadın Saati: Hanımlar İçin Programın bu bolumünde 10.35 Arkası Yarın: Kuğu Laura Valen'e yardımcı olur ve Gershwin'in yaşamöyküsu M a v i R a p s o d i (Rhapsody in Blue) Yonetmen: Irving Rapper / Senaryo: Hovvard Koch, Elliot Paul / Kamera: Sol Polito / Koregrafi: Le Roy Prinz / Müzik: Max Steiner, Ray Heindorg / Oynayanlar: Robert Alcla, Joan Leslie, Alexis Smith, Charles Coburn, Julie Bishop, Albert Basserman,1945 ABD yapımı. 138 dakika TV Servisi Ünlu Amerikan bestecisi George Gershwin'in yaşamöyküsü. Sinema Tarihinden Bir Yaprak programında Mark Twain'den sonra yine unlü bir kişıliğin yaşamöyküsu ekrana geliyor. Yine 1940'lardan ve yine bir Warner Bross yapımı ve yine Irving Rapper yönetmiş, ancak film çeşitli açılardan bu tür biyografik filmlerin de en başarılanndan biri sayılıyor. Bunda Irving Rapper'in özenli yönetimi, Robert Aldan'ın Gershwin'i canlandırmadaki başansı ve tüm oyunculann performanslan George Gershwin'in ve muziğinin ilginçliği de onemli bir etken. 1898'de doğan, muzığiyle çağımıza hem hafif muzik hem de klasik muzik alanında damgasını vuran 'Summer Times'i 'The Man I Love' gibi şarkılarıyla olduğu kadar Porgy and Bess Operası, Rhapsody In Blue ve benzeri orkestra suıtleriyle de ölmezleşen sanatçı 1937'de kırk yaşma bile gelmeden trajık biçimde hayattan ayrılmıştı. Baştan sona Gershwin'in muziğiyle örulu olan bu duygusal yapım, hem klasik Hollywood sinemasına ıyi bir örnek hem de Gershwin, muziği ıçın iyi bır fırsat. Muziğiyle çağımıza damgasını vuran unliı bested Gershwin'i filmde Robert Alda canlandınyor. TV'de yeni belgeseller • ANKARA (UBA) Turkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) yaz sezonuyla birlikte, yeni belgesel programlar için hazırhklara başladı. TRT'nin bu yıl için çekimini planladığı yeni belgeseller arasında, "Anadolu'nun Efsane Köşeleri", "Sıra Sıra", "Dağa "nrmanan Kent", "Defıne Rüyası" ve "Bulgurdan Burgere" adlı programlar da yer alıyor. Ankara Televizyonu Belgesel Programları Mudurlüğu onay alınan 10 yeni belgeselin çekimlerine önümuzdeki günlerde başlayacak. TRT'nin yeni belgesellen, Anadolu'nun çeşitb yerlerinin tanıtımından yemeklerine, tarihi anıtlanna ve çeşitli sanatlanna kadar pek çok konuyu kapsıyor. TRT'nin yeni belgeselleri, "Anadolu'nun Efsane Köşeleri", "Renkler", "Sıra Sıra", "Sevdikçe", "Dağa Tırmanan Kent", "Türk Resün Sanatında Kadın", "Defıne Rüyası", "Guneydoğu Anadolu Kaya Üstu Resimleri", "Bulgurdan Burgere" ve "Frig Kaya Anıtları" adıyla çekılecek. 18.00 Haberler 18.10 Gençlik Konserleri 18.30 A Srüdyosu'ndan 19.00 Festivalde Dün, Bugün, Yarın 19.10 Merhaba Çocuklar 19.20 Inanç Dünyası 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Dizi: Yolpalas Cinayeti (Aynntıh bilgi yandaki sutunlarda ) 22.20 Musikimizden Portreler (Bugün köşesmde) 23.05 Haberler 23.15 Akdeniz Oyunları 00.15 Haberler 01.30 Kapanış 07.58 Açılış Okul Televizjonu 12.15 Kapanış 18.00 Açılış Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Jack'ın. Nıkkı'nın çok az vaktı kaldığını soylemesıne ınanan Ashley. once gıdıp Vıctor'la konuşur Sonra da Nıkkı'yı görmek ıçın çıftlığe gıder STAR1 SİNEMA: AŞKTAN DA ÜSTÜN 22.45 Cerilinıaşk bir arada Halide Edip'in ünlü romanından A ş k t a n da Cstün (Notoriuns) Senaryo: Ben Hecht / Görüntü yönetmeni: Ted Tetzlaff / Müzik: Roy Webs / Oynayanlar: Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rems, Lous Calhern, Leopoldine Konstantin / 1947 ABD yapımı. 102 dakika TV Servisi Ikinci Dunya Savaşı sırasında bir FBI ajanı babası Nazi olan guzel bir kadını Rio'daki Nazı örgutünun içine casus olarak sokar. Alfred Hitchcock'un 1940'lar veya 'siyahbeyaz' döneminin en ilginç ve basanh fılmlerinden biri. Gerilimle duygusallığın at başı gittiği bu filmde Hitchcock, sinema ustalığının, kamerayı elde etmek istediği etkiye göre kuUanmanın, 'Suspense' sağlamak için kurgulamanın, oyuncu yönetiminin ve başka şeylerin en güzel örneklerini veriyor. Ingrid BergmanGary Grant çıftini bir araya getirmek amacıyla girişilmiş bu proje sonuç olarak sinema tarihınin en guzel aşk filmlerinden biri olma özelliğine de kavuşuyor. Özellikle bir telefon ahizesinin de karıştığı uzun öpuşme sahnesi sinema tarihine geçmıştir. Casus örgutunun şefinde Claude Reins ve annesinde Leopoldine Konstantin de unutulmaz karakterler çizıyorlar. Filmin final bölumunde ise tum dekorun, merdivenin ve oyunculann kullanımına özellikle dikkat etmek gerekir. Aşktan da Üstün sinema meraklılanrun izlemekle kalmayıp mutlaka kaydetmeleri gereken fılmlerden. Y o l p a l a s C i a a y e t l / YönetmenSenaryo: Osman F.Seden / Yapıt: Halide Edip Adıvar / Oyuncular: Aydan Şener,. Ismet özhan, Sumru Yavrucak, Senay Yaban, Gülben Ergen, Haluk Kurdoğlu, Cem Kurdoğlu, Osman F. Seden / 1990 yapımı/ Süresi: 2 bölüm, 75'er dakika. TV Servisi 18841964 yıllan arasında yaşamış Halide Edip Adıvar'ın 1937'de yazdığı "Yolpalas Cinayeti" romanı, Osman F.Seden'in TV'ye uyarladığı iki bölumlük yerli drama olarak ekrana geliyor. Romanda çocukluk döneminin anılarının etkisiyle yıllar önce annesinin çıldırmasına ve ölmesine neden oian evlatlık kaldığı ailenin şoförunu ölduren Akkız'ın öykusu anlatılıyor. Romana işlerlik kazandıran bu öç öykusüyle bırlikte zengin Şişli semtinin kozmopolit yapısı eleştirilerek sonradan görme yapmacık ailelenn yaşantısı da işleniyor. "Yolpalas Cinayeti" ilk kez 1955'te Metin Erksan yönetiminde fılme alınmış, şimdi Aydan Şener'in üstlendiği Nadire ya da Akkız rolünü, tiyatro sanatçısı Uğur Başaran oynamıştı. İlk filmde ayrıca dönemın jönlerinden (sonra senaryocu) Bulent Oran ıle Altan Kanndaş, Abdurrahman Pala>, Neşet Berküren, Muzaffer Aslan da vardı. "Yolpalas Cınayeti"nin yenı Akkız'ı Aydan Şener, "Kuçük Aga", "Çalıkuşu", Samanyolu" dizilerinde oynaAydan Şener dı. "Yeniden Dogmak" dizisinde birlikte oynadığı "Yolpalas Cinayeti"nde kendisinı savunan avukat rolündeki tsmet Özhan'la henuz TV'de göstenlmeyen "tki Kadın", "FatihHarbiye" dizilerinde de rol arkadaşlığı yaptı. 1990'da çekılen "Yolpalas Cinayeti"nde Aydan Şener'in çocukluğunu Şena> Yaban oynuyor. Yonetmen Seden de kuçuk bır rolde görunecek. TV1 YERLİ DRAMA: YOL PALAS CİNAYETİ 21.00 Teleteks yayınlan • ANKARA (Mak Ajans) Avrupa'da ve ABD'de çok yayın kullanım alanı olan ve "televizyon gazetesi" olarak bilinen teleteks yayınlanyla ilgili olarak TRTde de yoğun çalışmalar sürüyor. TRT buna Telegün admı veriyor. TV1 ve TV5'te şifreü olarak yayımlanan, TV3'te de bazı sayfaları açık olarak verilen Telegun'ün üretici, tüketici ve satıcı tarafından daha iyi tanınabilmesi, fonksiyonlannın öğrenilmesi amacıyla TRT, tanıtıcı bir brosür yayımlamayı planbyor. 4 sayfadan oluşan Telegün tanıtım broşuründe, "Beklemeyin, Telegün'e bakın" sloganı kullanılıyor. TRT'nin Artistik Hizmetler Mudurlüğu ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Telegün Koordinatörluğu'nce hazırlanan ve kurumun matbaasında basılacak broşur ilk etapta TV üretıcılerine, TV satıcılanna yollanacak. Bir bölumü de gazeteler aracıuğıyla tuketiciye ulaştırılacak. Broşurun tamtımına yurt duzeyınde en çok izlenen TV1 ve TV2 programlannda da yer verilecek. 19.03 Haberler 19.18 Fragman Seattle'a gıden Rocky e\e doner Tess, kızı Astnds'ın okulda başarılı olamadığını oğrenmce. ev odevlennde yasak olmasına rağmen yardım etmeveçalışır Ama bunu >aparken yakalanır Bıng ve Mary Ruth, Tess'e yardım etme konusunda anlaşırlar Bu arada Spud, okulda en başanlı oğretmen seçılır 19.20 DİZİ: Oğullar ve KlZİar Mankenlık yanşması ıçın 20.10 Solistler Geçidi. 20.35 Tıp Dosyası 21.05 Haftanın Sohbeti 21.30 Arşivden Seçmeler 22.00 Haberler ve Ingilizce Haberler 22.35 Festivalde Dün Bugün Yarın 22.45 Günlerle Gelen 23.25 Festivallerden 00.15 HaberlerKapanış 19.58 Açılış Dizi: Ruth Rendall 20.55 Müzik: Rythms Of The World 21.45 Belgesel: Mavi Devrim 22.40 TV'de Sinema: Mavi Rapsodi (Aynntılı bilgi vandakı sulunldrdd) 00.55 Kapanış 18.59 Açılış 19.01 Ylldiza Ulaşmak Cessıka, hıç beklemedığı bır venıden Gabnel'ı karşısında bulur 19.25 Melodi 19.40 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programları 22.10 Belgesel: Doğava Açılan Pencere Kanada'mn kuzeyındekı ormanlar \e bu ormanlarda yaşayan canlılar 22.35 Komcdi DİZİSİ: S y d n e y Sydney'ın bır davada kullanacağı bır vıdeo filmı çekmesı uzenne. bırçok ınsan bu filmı elıne geçırmek ıçın uğraşmaktadır Bu sırada Sydney'ın çocukluktan ben tandığı eskı erkek arkadaşı ortaya çıkar ve ona evlenme teklıf eder Sydney onun da film pe>ınde olduğunu duşunerek huzursuzlanır GARY GRANTINGRID BERGMAN Hitchcock'un 'siyah beyaz' döneminin en başarüı fılmlerinden olan Aşktan da Üstün'de başrolleri Gary Grant ve Ingrid Bergman oynuyor. Yeni dramalar • ANKARA (Mak Ajans) TVl'de her perşembe yayunlanan Inanç Dünyası için yeni dramalar çekiliyor. Mak Ajans'ın haberine göre ikisinin çekimi Aksaray ve Ankara'da gerçekleştirildi. Senaryolarını Vedat Yazıcı'nın yazdığı iki dramanın adı, Son Pişmanlık ve Hakça Paylaşma. Son Pişmanlık adlı oyunda, çocuğu olmayan evli bir çiftin baskı ve dedikodu sonucu yuvasımn dağılması anlatılıyor. Hakça Paylaşma adlı oyunda ıse birınin sermayesini, diğerinin de emek ve ustalığını koyarak kurdukları ortakhkla, ortaklardan birinin büyüyen kazancı bencilce kullanması anlatılıyor. RADYOLAR R A O Y O 1 04.55 Apuş, program 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçıdı 05 J 0 Şarkılar \e oyun havaiarı 06.00 Yurttan haberler ve denız hava raporu 06.15 Günaydın 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bızler ıçın. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 tsteklerınız, seçtiklenmız. 09.35 Reklamlar. 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler 10.05 Onuncu saat 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar 1100 Haberler 12.05 Reklamlar. 12.10 Gttnü yaşarken 11SS Reklamlar ve radyo programları 13.00 Haberler 13.15 Türk halk çalgılarından ezgıler 13.30 Bölgesel yayın vereklamlar(1) 17.00 Haberler 17.05 Din ve ahlak 17.35 Saz eserlen. 17.40 Çocuk bahçesı. 17.55 Hafianm çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın içınden. 18.55 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler 19 J«Soustlerden seçmeler. 20.00 Çocuk muzığı. 20.10 Türküler geçıdı. 20.40 Amatör topluluklar. 21OOHaberler. 21.05 Hafif müak. 2130 Beraber ve solo şarkılar. 22J» Erkekler topluluğundan türküler. 22J0 Küçük konser 23.00 Haberler 23.15 Gecerun içınden (2) 00.55 Gunun haberlennden özetler 01.00 Program ve kapanış. 01.05 04.55 Gece yaymı. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haberler. 07.05 Solıstlerden seçmeler 0730 Haberler 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 0SJ0 tkı solistteo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesı 09.20 Edebıyatçılanmızdan gea notlan. 09J5 Çeşıtlı muzık. 10.00 Musıkı dunyamızdan seçmeler. 10.20 Bır bebek büyüyor 10^0 Türkçe sozlü hafif müzik 11.00 Haberler 11.05 Şarkılar 11.20 Türk halk çalgılarından ezgıler 11.35 Hafif müzik. 12.00 Kuçük koro. 12J0 Turküler geçıdı. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzık. 13.30 lyı ınsan ıyı vatandas. 1345 Şarkılar UJD0 Yabancı dıl dersı. 1445 Gençhk korolan 15.00 Haberler. 15.05 Tunzm deyınce. 15J0 Türk halk çalgılarından ezgıler 15.40 Arkası yann. 16.00 Hafif muzık 16.30 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçıdı (TSM). 17J0 Mınyatür muzık 18.15 Bır yazar yetışıyor. 19J00 Haberler. 1930 Hafif muzik. 20.00 Yabancı dıl dersı 20.45 Turkçe sözlü hafif muzık 21.00 Acıköğretım 21^0 Hafif muzık. 22.00 Gece konsen 2230 Şarkılar 2245 Bır roman / bır hıkâye. 23M Haberler. 23.15 Türkuler geçıdı 23.40 Hafif muzık 23.55 Müzığe övgü. 00^5 Gunun haberlennden özetler 00.5» Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haberler. 07415 Güne başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konsen 10.00 Müzüdı dakıkalar. 11.00 ögleye dogru 1100 Haberler. 12.15 Latın dunyasmdan. 12.45 Günün konsen 14.00 Haberler. 14.15 Atmosfer. 15.00 Konser saatı. 1630 Caz dünyası. 17.00 Haberler. 17.15 Dısko dunyasmdan. 18.00 Haftanın tşteSöz Sohst Necla Akben 11J« Bır Solist ChakaKhan 12.00 Istekler 13.00 Turkçe Sözlu Hafif Muzık Solısf Ersan Erdura 13.15 Öğleden Sonra 14.15 Bır Topluluk Spandau Ballet. 14.45 Bır Sanatçıyla Beraber Solist Güzıde Kasacı 15.10 Metın Mılh'den Şarkılar 15^5 Kayıp Haberlerı 1535 Turkçe Sozlu Hafif Muzık R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber 16.00Supersonıc Programı 17.00 Muzık Dağarler «7.05 Türküler ve oyun havalan 0730 So cığı 1730 Gün Bıterken 18.15 Muzık Denınce. ustler geçıdı 0840 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 19.00 Program ve Kapanış. Türküterden bir demet. 09X0 Haberler 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 0930 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın geürdik POLİS TÜRKİYE 06^8 Açhşprog len. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Şar ram 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrumankılar. 1135 Beraber ve solo türküler. 12.00 Ha tal Muzık 08.00 Sabahın Konukları 0830 Yol berler 12.05 Muzık bahçesı 13.00 Şarkılar ve Durumu. 0835 Işte Saz lşte Soz. Solist Can Etıoyun havalan. 1330 Yurdun dört bucagından lı 09.00 Solistler Geçıdı 0930 Yol Durumu 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 0935 Metın Guyer'den Şarkılar 09.55 Hava Du1430 THM erkekler topluluğu 15.00 Sızin için seçtiklenmız. 1640 Haberler. 16.05 Kaduılar top rumu 10.00 Hayatın İçınden 11.00 Bır Sanatluluğundan türküler. 1630 Istanbul Radyosu kla çıyla Beraber Solist. Guzıde Kasacı 11.25 Hasik Türk sanat müzıği topluluğu. 17.00 Haber yatı Yar / Sedef Şanlı'dan Turküler. 11.45 Kaler. 1745 Ezgı kervanı. 1730 Erkekler fasb. 1840 yıp Haberlen. 11.50 Sızın Secuklennız. 12^5 Yurttan sesler 1830 Solistler geçıdı. 1838 Prog Turkçe Sözlu Hafif Muzık Solist. İlhan lrem 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Turküler Geçıdı ram ve kapanış. 1445 Yol Durumu. 14.50 Samıme Sanay'dan Şarkılar 15.10 Muzık Dünyası 16.10 Kayıp Haberlen 16.15 Muzık Dağarağı. 16.45 Alı Rıza Gunram 08.00 Gune Başlarken 08.45 Sabahm Ko doğdu'dan Turküler. 17.05 Turkçe Sözlu Hafif nukları 09.15 Sevılen Meiodıler 10.00 Hayatın Muzik. 17.25 Gün Bıterken. 18.00 Program \e Içinden 11.00 Kayıp Haberlerı. 11.05 Işte Saz Kapanış. plaklan. 19.00 Haberler 19.15 Arya 20.00 Bır tutkudur muzık 2030 8 Uluslararası Ankara Sanat Festivalı'nden.22.00 Haberler. 22.15 Perşembenin getirdikleri. 23JM Genç solistler. 24M Gece ve münk. 00£5 Günün haberlennden özetler. 00.58 Program ve kapanış. 23.00 Genç l mutlanmiZ Tekrar program 23.30 Kapanış 19.00 Açılış Haberler 19.18 Müzik 19.20 Çocuk Kuşağı: Bir Varmış Bir Yokmuş 19.45 Tiirkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.10 Bir Konu Bir Konuk 20.25KarşıKarşı>a 21.20 Gönül Sohbetleri 21.25 fnanç Dünyası 22.00 Haberler, İngilizce ve Almanca Haberler çevresınde vaşdmış oldukları Altay dağları bölgesıne gıtmek ıçın ekıbımız Moğolıstan'ın başkentı ÜlanBatur"dan avnlır Altav daglan bölgesınde bulunan Bayan ölgıy Oymağmda bugün Kazak Turklen şaşamaktadır Programda bolgenın coğrafı japısı Kazak Turklen'nın sosyal. kültüre! ve etnık yapıları konu edılmektedır 22.45 Belgesel: Altaylar Eskı donemlerde Turk boylarının POLİS İSTANBUL «ıs*^.^ 23.15 Belgesel: Tflrkü Defteri 23.45 Yerli Drama: Kanun Savaşçıları 00.35 Eski Babı Ali 01.05 Bir Solist 01.30 Kapanış 13.00 Haberler 13.05 Çizgi Film: Thunder Cats 13.30 Pembe Dizi:Bütün Çocuklarım 14.15 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.00 Pembe Dizi: Komşular 15.25 Hot Clip 17.00 Starl Haber 17.05 Pembe Dizi: Cesur \e Güzel 17.55 Çizgi Film: Holhwood Yaramazları 18.20 Çizgi Film: Taş Devri 18.50 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 19.15 Komedi Dizisi: Çocuklarla Evlilik 19.50 Starl Haber 20.10 Komedi Dizisi: Muhteşem Ikili 20.35 Komedi Dizisi: Sadece Aşk 21.00 Polisiye Dizi: Dragnet 21.30 Orhan Boran'lı Dakikalar 22.30 Starl Haber 22.45 Sinema: Aşktan da Ustün (Aynntıh bılgı yandaki sutunlarda) Yeni TV aktancıları • ANKARA (ANKA) Bahkesir Beydurağı ve Trabzon Boztepe"de yaym yapacak TV3 program aktarıcı istasyonlan hizmete verildi. PTT Genel Mudürluğü'nden yapılan açıklamaya göre 100 watt gucundeki Beydurağı TV3 aktancısı, LJHF bandı 37. kanaldan yayın yapacak. Beydurağı'nda izleyicilerin, antenlerinde hiçbir değişiklik yapmadan TV aücılanm TV3 için UHF bandı 37. kanala ayarlamaları gerekiyor. Boztepe'de kurulan 100 watt gucundeki TV3 aktancısı, UHF bandı 46. kanaldan yaym yapacak. Boztepe izİeyicilerinin ise TV alıcılarını TV3 için UHF bandı 46. kanala ayarlamalan gerekiyor. ~ Türkiye'nin en iyi ticari programını uygun taksitlerle, iyi eğitim ve destekle almak için belki de en uygun fırsat. LOGO KILIM Bilgi İşlem Sistemleri LTD. TOPRAKOGLU DEMOS TURİSTİK TESİSLERİ Denız gorür çam möblelı odalarda 2 kışı yarım pansıyon 120 000 TL + KDV 3 kışı yarım pansıyon 165 000 TL + KDV 4 kışı yarım pansıyon 210 000 TL + KDV denız kenarında cafe bar dısko restorant ocakbaşı, oyun salonu unıtelerımız vardır f " ^ Rezervasyon İstanbul. 165 22 51165 89 88 583 80 97 572 02 09 Marmara: 9.1986.5481 veya 5425ten ne *, * •*«HZ 0T0BÛSÛ lL£ IST^Mmu^ fğf t « J î r ^ ltc*m]£r ^ "* 110 istenecek. BİR DÜNYA CENNETİ MARMARA ADASI ÇINARLI KÖYÜ STOK FATURA CARİ ÇEK/SENET BANKALAR MUHASEBE CLUB LAPETHOS DOME HOTEL L.A. HOUDAYVİLLAGE JASMİN ÇOURT SALAMİS BAY GOLDEN BAY PARK HOTEL 950. OOOTL 1.235.OOOTL 1.090.OOOTL 1.475.OOOTL 1.020.OOOTL 670. OOOTL 1.090.OOOTL HalilağaCad. 31/10 Kadıköy ISTANBUL Tel: 345 14 37 336 02 60 Fax: 349 08 26 UGUN • Musikimizden Portreler TV1 22.20 Besteci Osman Nihat Akın'ın tanıtıldığı programa Nalan Altınörs, Yaşar özel, Meral Mansuroğlu, Ahmet özhan, Nurdan Torun ve Mediha Şen Sancakoğlu katılıyor. SATILIK 88, (Bej) ŞAHİN 50 000 km'dc Çelik Jant, Geniş Lastık, Peluş Döşcme, Radyo, Teyp Tel.: 520 80 69 00.15 Sugar Ray Leonard ve Boks 01.05 Starl HaberKapanış 01.10 Gece Jimnastiği Murat 124 75 Model 324 17 88 Fiyadar» 7 gece 8 gün YP konakiama, üansferier ve yerel rehberlık hizmeüeri dahiî<l»r. Tel: (1) 132 48 42 132 36 95 131 47 74 Fax: 132 36 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog